Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING"

Transkript

1 FORRETNINGSPLAN Konfidensialitetsklausul Dette dokumentet er konfidensielt. Forretningsideen eller innholdet skal ikke benyttes eller gjøres tilgjengelig for tredjepart uten tillatelse fra opphavspersonene.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE NØKKELINFORMASJON SAMMENDRAG 2 INNLEDNING PRODUKT OG TJENESTEBESKRIVELSE 3 FORRETNINGSIDÉ, VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 4 MARKEDSVURDERING 5 MARKEDSFØRING OG SALG MARKEDSPLAN 7 ORGANISASJON OG KOMPETANSEBEHOV 10 ØKONOMI 11 NØKKELINFORMASJON Bedriftsnavn: FireFlash Skole: Ski videregående skole Bedriftstype: Ungdomsbedrift Adresse: Org. nummer: Telefon: Daglig leder: Morten Molin Wang E-post: Styreleder: Marte Kornstad Nettside: Mentor: Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING SAMMENDRAG I 2012 omkom 40 personer i brann i Norge. Dette er det laveste tallet døde siden Likevel viser statistikk fra 2013 s to første måneder at det omkom et menneske i brann hver 3. dag. 2 I følge Aftenposten hadde det per gått tapt 36 menneskeliv i forbindelse med brann i hjemmet. 3 Vi kan dermed se at dødsbrannstatistikken er høy og varierende, til tross for at det i brann- og eksplosjonsvernloven av 2002 jf. 2-5, første ledd er lovpålagt at eier har utstyrt boligen med minst en fungerende røykvarsler. 4 Vi er fire engasjerte og lærevillige elever i FireFlash UB som ønsker å bidra til færre omkomne ved brann i hjemmet gjennom og utviklet et livreddende lys, slik at brannmannskapet sparer både tid og liv. Med gode økonomiske avtaler, økonomisk støtte i startfasen og med sponsorer som er dyktige på sine områder, vil vi tidlig komme i gang med markedsføring og salg. Vi er fire arbeidsomme og motiverte elever som med dyktige mentorer og med et stort nettverk på laget skal skape en bærekraftig bedrift. Bedriften har hårete mål, realistiske budsjetter og en konkret handlingsplan som blir presentert i denne forretningsplanen. 1 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, , lastet ned Moss-avis, Katastrofal brannstatistikk så langt i år, , , lastet ned Aftenposten, Rekordmange omkomne i brannulykker, , lastet ned Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, lastet ned FireFlash UB Side 2 / 12

3 INNLEDNING Bakgrunn Med stadig flere lovbestemte brannverntiltak i hjemmet, burde statistikkene for omkomne i brann hatt en jevn nedgang. Dessverre er det ikke slik, og bare i det siste tiåret varierer antall omkomne i brann veldig, men uansett hvilket år vi ser på er det alt for mange. Med disse skremmende statistikkene til grunn, forstod vi at brannvarsleren ikke er nok, og at det er et behov for et nytt produkt på markedet som kan skape en betydelig reduksjon i statistikkene. Derfor er vi fire elever som gjennom faget Markedsføring og ledelse, har gått sammen for å starte og drive en ungdomsbedrift som skal tilby et produkt som reduserer disse tallene. Initiativtakere og nøkkelpersonell De ansatte i bedriften gikk sammen som en gruppe fordi alle fire ønsket å legge ned mye arbeid i en ungdomsbedrift. Mangelen på erfaring fra det å drive en bedrift, tar de ansatte igjen gjennom arbeidsvilje og motivasjon. Nettverket vårt vil være særlig viktig i etableringsfasen. Våre mentorer, Markus Molin Wang og Mariann Tveter, vil være ressurspersoner som innehar ulik kompetanse som vi kan benytte gjennom hele året. PRODUKT OG TJENESTEBESKRIVELSE Beskrivelse av produktet FireFlash er et innovativt og unikt brannsikringsprodukt utviklet for å redde liv ved brann i hjemmet. Produktet kombinerer en avansert signalteknologi med markedets beste strobelys, for å trenge gjennom tykk røyk. Dette er det største gjennombruddet innenfor sikring av barn og voksne ved brann siden røykvarsleren ble oppfunnet. FireFlash sin teknologi er forholdsvis enkel. Idéen bygger på allerede eksisterende signalteknologi og strobelys. Brannalarmer som er seriekoblet og utløser hverandre har lenge eksistert på markedet, og blir stadig vanligere i norske hjem. Det vi skal gjøre er å integrere FireFlash inn i seriekoblingen, slik at strobelyset automatisk slår seg på dersom en av brannalarmene utløses. Vi skal også produsere FireFlash slik at den kan kobles til brannvarslere som ikke er seriekoblet. Da vil det blinkende lyset utløses på frekvensen (lydnivået) til den enkelte brannvarsler. Enheten som reagerer på frekvensen vil man enkelt kunne stille inn til alle brannvarslere. Lyset vil føre brannmannskapet til det rommet der det er mennesker. Det vil redde barn, men også eldre og funksjonshemmede som er avhengige av hjelp for å komme seg ut. I slike kritiske situasjoner er tiden avgjørende, og sekunder skiller mellom liv og død. FireFlash er et produkt designet for å redde liv. Patentering og rettighetsbeskyttelse FireFlash utgjør en praktisk løsning av et problem, løsningen er av teknisk karakter og er reproduserbar. Det gjør at FireFlash er en oppfinnelse og et produkt som kan patenteres. For at vi skal kunne få patent på produktet er vi avhengige av å få det produsert. Vi må kunne vise hvordan idéen kan gjennomføres i praksis. Vi har troen på at FireFlash løser et reelt behov på markedet, og det vil være fordelaktig for oss å patentere produktet fordi det vil gi oss et stort konkurransefortrinn. Det vil gi oss enerett til å utnytte FireFlash kommersielt. Dersom vi får nok samarbeidspartnere og får FireFlash produsert, vil vi sende inn en søknad til Patentstyret i Norge. Å ta patent på et produkt koster penger, men det vil likevel være nødvendig for oss å ta patent på produktet i Norge. Det vil eliminere muligheten for at andre, veletablerte bedrifter, skal starte produksjon av et tilsvarende produkt. FireFlash UB Side 3 / 12

4 FORRETNINGSIDÉ, VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER Forretningsidé FireFlash UB skal selge og videreutvikle et livreddende lys, som leder brannvesenet til rommene der folk oppholder seg. Produktet er spesielt innrettet for å redde barn, eldre og mennesker med funksjonshemninger som gjør det vanskelig for disse å selv komme seg ut ved brann i hjemmet. Visjon Vår visjon er «spar tid, spar liv». Visjonen fungerer som en ledestjerne for bedriften, og skal minne de ansatte om hva de jobber mot. Jo mer arbeid som legges ned og dess flere salg som gjennomføres, jo flere liv kan vi i FireFlash UB på sikt redde. Våre verdier er: Respekt Ærlighet Trygghet Samarbeid Engasjement Kjerneverdiene er beskrevet i vår mål og handlingsplan. FireFlash UB har raskt blitt en bedrift med store fremtidsmål. Vi er et unikt team bestående av fire lærevillige og engasjerte personer, med dyktige mentorer og et stort nettverk vi kan benytte oss av. Med ulik kompetanse, egne meninger og inputs har skoleåret 13/14 vært svært lærerikt og spennende. Etter at de ulike stillingene ble bemannet, satte vi raskt i gang med stillingsbeskrivelser og oppgavefordeling. Det gjorde at vi fikk opprettet bedriften, skrevet forretningsplanen og startet arbeidet med å få produsert vårt helt nye livreddende produkt, FireFlash. Vi startet raskt med implementeringen av IA. Det har resultert i at vi i tillegg til å være kollegaer i arbeidstiden, også har blitt gode venner på fritiden. Det har skapt trivsel, og trivselen gjengir seg også i arbeidsinnsatsen og kvaliteten på arbeidet som blir gjort. Målsettinger FireFlash UB har satt seg SMART(E) mål for å få en oversikt over hva vi skal jobbe i mot. Målene er spesifikke, målbare, ambisiøse, realistiske og tidsbegrensede. Kvantitative og langsiktige mål: Ha solgt enheter innen år 3 Ha et utsalgssted i hver av de største norske byene gjennom samarbeidspartnere Kvantitative og kortsiktige mål: Selge 400 enheter før 1. juli 150 enheter på bestilling gjennom nettbutikken 250 produkter via stands og eget salg Få 1500 likes/følgere på sosiale medier i løpet av 2014 (Facebook og Instagram) Kvalitative og kortsiktige mål: Ha produktet i salg fra og med 1. mars 2014 (skal vi endre dette målet?) Gjøre en avtale om videresalg med en bedrift som har et fast utsalgslokale før 1. april 2014 Være ungdomsbedriften med de beste selgerne/vinne priser for beste salgsteam En av bedriftens ansatte skal vinne prisen for beste selger på GründerExpo 2014 Vinne Follomesterskapet 2014 FireFlash UB Side 4 / 12

5 Vinne GründerExpo 2014 Lansere nettbutikken 1. mars 2014 MARKEDSVURDERING Bransje Markedspotensialet vårt er stort og i utgangspunktet omfatter det alle norske husstander, da ingen andre norske bedrifter tilbyr et tilsvarende eller lignende produkt. Produktet fungerer ikke som en brannvarsler, og vil derfor ikke konkurrere med dagens allerede eksisterende brannvarslere. Ut i fra markedsundersøkelsen har vi delt markedet i ulike segmenter. Kunder Vår målgruppe består av alle norske husstander som ønsker å gjøre hjemmet tryggere. Særlig for barn, eldre og funksjonshemmede som ikke vil klare å komme seg ut dersom det skulle oppstå en brann. Kundene våre er lokalisert over hele landet, og gjennom nettbutikken kan vi nå alle disse kundene. Her vil markedsføringen være avgjørende, og våre mest aktuelle kunder vil være mennesker som bor i nærmiljøet. De kan vi nå med stands på kjøpesentre og ved omtale i media. Vi valgte å gjennomføre en kvalitativ markedsundersøkelse hvor vi utførte et dybdeintervju med tjue personer. Disse 20 personene bestod av ulike kjønn, mennesker i ulike aldre, og i ulike livssituasjoner. På den måten valgte vi en gruppe mennesker som vi mener er representative for Norges befolkning. Med markedsundersøkelsen ønsket vi å finne ut: Om mennesker kunne tenke seg vårt produkt Hvor mye de er villige til å betale Om de ville kjøpt det for: Å bidra til et sikkert hjem for barna Å bidra til et sikkert hjem for eldre og mennesker med funksjonshemninger En kombinasjon Vi gjennomførte undersøkelsen ved å intervjue hver person i fem minutter. For hvert svar vi fikk stilte vi et oppfølgingsspørsmål, og på den måten fikk vi vite hvorfor de svarte som de gjorde. Dermed kunne vi sette oss inn i tankegangen til ulike mennesker, og på den måten kartlegge hvilke markedsføringsaktiviteter vi burde gjennomføre, og hvordan vårt totalmarked er delt opp i ulike segmenter. Svarene vi mottok i undersøkelsen var som vi håpet på; ulike mennesker er villige til å kjøpe vårt produkt, men av ulike grunner. Noen for å sikre barna, mens andre fordi de ønsker å sikre eldre eller funksjonshemmede. Kundeverdi/verdiløfte Et av FireFlash UB sine mål er å være en av ungdomsbedriftene som er det beste salgsteamet, og som har den beste selgeren på GründerExpo. For å få til dette må vi yte god service til kundene våre. Både kundene vi møter på de arrangerte messene, men det gjelder også når vi har stands på ulike kjøpesentre eller gjør salg via nettbutikken, telefon eller mail. Uansett om vi har direkte eller indirekte kontakt, skal kunden oppleve en service som gjør at den får lyst til å handle av oss. For at en kunde skal oppleve god service, må kunden føle en positiv differanse mellom forventet service og opplevd service. Den positive differansen skal vi gi gjennom svært høy produktkunnskap. Vi skal tilby markedet et livsviktig produkt, og det er derfor svært viktig at kunden er kjent med montering og bruk av produktet. Bruker kunden produktet på feil måte, kan det fungere som en falsk sikkerhet. I en salgssituasjon hvor vi må snakke med flere kunder, er vi nødt til å disponere tiden vår med hver enkelt kunde slik at kunden opplever å få nok informasjon, men også sørge for at kundebehandlingen er så effektiv som mulig. For oss vil nøkkelen til god service være produktkunnskap. FireFlash UB Side 5 / 12

6 FireFlash UB sitt produkt appellerer til både det emosjonelle og rasjonelle hos mennesker. Å redde liv er en stor del av menneskets rasjonelle tankegang, særlig vil foreldre sørge at deres barn er så sikre i hjemmet som overhode mulig. Selv om å redde liv bygger på den rasjonelle tankegangen hos mennesker, vil grunnen til at mennesker kjøper FireFlash appellere til det emosjonelle hos mennesket. Som forelder ønsker man barnas beste, og ved å installere produktet tar man et ansvar overfor barna sine, eldre eller funksjonshemmede. Det gjør man først og fremst med sin emosjonelle tankegang til grunne. Totalmarked og antatt markedsandel Markedspotensialet vårt er alle de i overkant 2 millioner husstander i Norge. Vår oppgave blir å nå flest mulig av disse husstandene. Ved å ha satt oss ulike salgsmål for ulike år vil vi arbeide målrettet for at vårt produkt skal installeres i så mange norske husstander som mulig. Akershus/Oslo blir vårt viktigste marked der vi i størst grad kan påvirke kundene til å kjøpe vårt produkt. I planen for markedsaktiviteter står det mer om hvordan vi planlegger å nå ut til målgruppen. Konkurrenter Det finnes ingen konkurrenter i Norge som tilbyr et lignende eller tilsvarende produkt, så vi har ingen bedrifter vi vil være nødt til å konkurrere mot når det gjelder salg og prising av produktet. Det betyr ikke at vi ikke har noen konkurrenter; Mange husstander er allerede overbevist om at de er sikret mot brann ved brannalarmer, brannslokningsapparater, rømningsveier og lignende. Disse vil være våre konkurrenter. Hver gang vi møter en kunde vil kunden vurdere om han eller hun ønsker å investere i FireFlash. Vi konkurrerer mot andre sikkerhetstiltak i hjemmet, og derfor vil det være viktig for oss å inneha mye informasjon om produktet, og dets effekt for å overbevise kunden om at dette vil være en investering i å redde liv. Vi må overbevise kunden om at dette produktet er nødvendig i tillegg til de brannsikringsproduktene. Klarer vi det vil kunden velge vårt produkt, fremfor andre sikkerhetstiltak. FireFlash UB Side 6 / 12

7 MARKEDSFØRING OG SALG SWOT-analyse Sterke sider Vi er produsent av produktet Stort engasjement og entusiasme blant de ansatte Produktet er svært innovativt Produktet har et stort potensial for videreutvikling Vi har et stort nettverk Svake sider Personalet i bedriften er unge og uerfarne Startkapitalen er svært begrenset Ikke fast utsalgssted Manglende kompetanse på flere områder Sertifisering av produktet Muligheter Ingen andre bedrifter tilbyr et lignende produkt i Norge Vi har gode muligheter for ekspansjon Markedspotensialet er stort Trusler Større bedrifter kan starte med salg av lignende produkter Overbevisningen om at hus og hjem allerede er sikret nok Manglende kunnskap om brann i befolkningen I SWOT-analysen har vi oppsummert det vi mener er mest kritisk for å lykkes med lanseringen. Selve produktet er ikke sertifisert enda, og det må vi arbeide mot. De andre sterke sidene og mulighetene avgjøres av bedriftens ansatte, og hvor hardt arbeid vi er villige til å nedlegge, men også hva vi selv er i stand til å prestere. Her blir også nettverket vårt viktig, og vi må benytte oss av nettverket på en god måte. Hvor avgjørende de svake sidene våre er bestemmes i en stor grad av vår evne til å lære av feil og på den måten unngå nye. Startkapitalen vår er allerede maksimert i forhold til at de ansatte har investert tohundre kroner hver i bedriften, som er grensen for ungdomsbedrifter. Vi er derfor avhengige av økonomisk støtte og/eller samarbeidspartnere for å oppnå våre målsettinger. Segmentering markedsfokus I markedsundersøkelse vi gjennomførte, fant vi ut av at vårt markedspotensial er stort, men at det også er delt inn i to segmenter. Disse to segmentene består av personer som har barn, og som vil sikre disse på best mulig måte. Det andre segmentet er menneskene som ønsker å sikre funksjonshemmede og eldre mennesker som ikke vil klare å komme seg ut på egenhånd, dersom det skulle oppstå en brann. Undersøkelser gjennomført av Norges forskningsråd viser at kvinner gjør flere tiltak for sikkerhet i hjemmet enn menn, og vi kan derfor gå ut i fra at kvinner er vår viktigste kundegruppe. Mødre er bevist å være mer opptatt av trygghet og sikring, enn kvinner uten barn, og vi vil spisse kommunikasjonen vår mot mødre. Selv om markedet vårt er delt i to segmenter er våre aktuelle kunder de samme for de to segmentene. Menneskene som ønsker å kjøpe produktet som et sikkerhetstiltak for barna sine, er de samme menneskene som også ønsker å kjøpe produktet som et sikkerhetstiltak for eldre. Når de kjøper produktet som et sikkerhetstiltak for barna sine, opptrer de i rollen som foreldre, men når de kjøper produktet som et sikkerhetstiltak for eldre, opptrer de i rollen som barn eller barnebarn. FireFlash UB Side 7 / 12

8 Prisstrategi/prismodell Når et nytt produkt kommer på markedet, er det to ulike prisstrategier som blir mest brukt; «skimming price» og «penetration price». Vi har valgt å bruke skimming price som vår prisstrategi. Dette vil være den beste strategien for vårt produkt, fordi produktet er helt nytt på markedet. Nye produkter uten direkte konkurrenter har normalt en uelastisk etterspørsel, ettersom kjøperne ikke har noe grunnlag for å bedømme produktene eller sammenligne med andre produkter. Vi antar derfor at dette gjelder for vårt produkt. Når prisen er uelastisk, er det ikke prisen som avgjør om kunden velger vårt produkt eller ikke. Å bruke «skimming price» innebærer at vi setter en høy pris på produktet i starten. Faren ved å sette en høy produktpris som gir god fortjeneste er at det kan være fristende for konkurrenter å kopiere vårt produkt. Vi arbeider derfor aktivt med å patentere produktet som beskrevet tidligere i forretningsplanen. Det er lettere å sette prisen ned enn å sette den opp, og vi har derfor valgt en høy pris i oppstartsfasen. Dersom en eventuell konkurrent dukker opp på markedet vil vi ha mulighet til å sette ned prisen på produktet og fortsatt tjene penger. Prisstrategien gir også rom for at vi kan ha tilbud og kampanjer i tråd med markedsplanen, som når vi deltar på messer og andre arrangementer hvor vi skal selge produktet. I startfasen vil vi også ha lite ressurser til produksjon og markedsføring i et stort volum. En høy pris vil derfor gi oss mer fortjeneste, slik at vi på sikt kan utvide produksjonen til et større volum og dermed redusere kostnadene. Distribusjon FireFlash UB sitt produkt tilbys aktivt gjennom stands og messer. Den eneste faste salgsplattformen er nettbutikken vår. Gjennom den kan vi sende produkter over hele Norge. Et av målene våre er å etablere minimum en distribusjonsavtale med en bedrift som har et fast utsalgslokale. Som ungdomsbedrift vil lagerkapasiteten være begrenset, og frem til det er behov for noe annet, vil produktene bli oppbevart hos de ansatte i bedriften. Når kapitalen og behovet har bygget seg opp, vil vi leie en plass i et større lagerlokale. FireFlash UB Side 8 / 12

9 Salg- og markedsføringsaktiviteter Markedsaktivitet Mål med aktiviteten Pris Tidsperiode Lage en nettside for bedriften Ansvar: Marte Nettsiden skal brukes som en informasjonskanal som gir all nødvendig informasjon om bedriften og produktet. Nettsiden skal også være en kanal for merkevarebygging, i tillegg til en blogg med jevnlige oppdateringer. 720 Lansert 01/02-14 Etablere oss på sosiale medier Ansvar: Marte Lage en nettbutikk for bedriften Ansvar: Marte Deltakelse på konkurranser/messer Ansvar: Hele bedriften Omtale i media Ansvar: Marte og Morten Stands på Ski Storsenter og andre kjøpesentre Ansvar: Hele bedriften Besøk på God Morgen Norge Ansvar: Marte Deltakelse på messer Ansvar: Hele bedriften Vi skal bruke Facebook som et kommunikasjonsverktøy gjennom en Facebook-side. Den skal også være den viktigste inngangsporten til nettsiden. På Instagram skal vi legge ut bilder mens arbeidet foregår, slik at følgerne våre vet hva som skjer i bedriften. Nettbutikken skal gjøre det enkelt å bestille våre produkter og være vår faste utsalgsarena. Gjennom deltakelse på konkurranser/messer og med gode resultater i konkurransene vil bli anerkjent, og det vil hjelpe oss med å motta omtale i media. De mindre konkurransene vil også gi oss erfaring mot de store konkurransene. Bruke Østlandets Blad som en kanal til å nå ut til deler av markedet, dette i sammenheng med lanseringen av nettbutikken. I tillegg til omtale med reklame for datoer for stands. Omtale på og på for å nå ut til en større del av markedet. Selge produktet for inntjening av kapital, samt for markedsføring av bedriften. Markedsføre produktet og bedriften, og spre budskapet til en større andel av landet, slik at vi når ut til folk utover lokalmiljøet. Gjøre besøkende på messer, spesielt for bolig og interiør, oppmerksomme på produktet vårt og deretter sørge for salg, i tillegg til spredning av budskapet. 0 Lansert 01/ Lanseres 01/ Follomesterskapet 0 GründerExpo NM for ungdomsbedrifter / / Før NM for ungdomsbedrifter (29/04-13) /05-14 Sandefjord FireFlash UB Side 9 / 12

10 ORGANISASJON OG KOMPETANSEBEHOV Bedriften består av fire ansatte, og rollene må fordeles slik at de innehar all kompetanse bedriften trenger for å fungere. Da bedriften ikke har noen samarbeidspartnere som deltar i selve driften, må alle oppgaver løses internt. Stillingsfordelingen vår er basert på de ansattes erfaringer og interesser, og på den måte er alle de ansatte fornøyd med sin stilling og sine arbeidsoppgaver. Vi vil benytte oss av mentorene og nettverket vårt på områder hvor de ansatte ikke innehar nok kompetanse. Daglig leder og styremedlem: Morten Molin Wang er ansvarlig for selskapets daglige drift. Ved etablering av selskapet vil daglig leder rapportere til selskapets styre, og i det daglige rapporterer han til styrets leder. Daglig leder skal påse at selskapet etablerer gode rutiner for økonomisk rapportering, at lover og regler følges og at selskapet drives i henhold til de til enhver tid gjeldende planer vedtatt av styret. Daglig leder skal videre sørge for at bedriftens ansatte tar beslutninger og etterlever selskapets verdigrunnlag. Daglig leder fungerer som bedriftens "ansikt" utad. Økonomiansvarlig og styremedlem: Martin Bossum Moe har ansvaret for bedriftens økonomirapportering. Han skal etablere gode rutiner for bilagshåndtering, periodisk regnskapsrapportering, kalkulering, budsjettering og rapporterer løpende selskapets økonomiske - og finansielle stilling. Økonomiansvarlig møter i styremøter ved behandling av budsjett- og økonomisaker. Økonomiansvarlig rapporterer til daglig leder. Salgs og markedsansvarlig og styreleder: Marte Kornstad har ansvaret salg, PR og markedsføring. Hun er ansvarlig for å utarbeide markedsplaner, planlegge salgsarbeidet og utøve operasjonelt salg til sluttforbruker og mellomledd. Marte er daglig leders stedfortreder. Personalansvarlig og styremedlem: Linn-Therese Omberg har ansvaret for å utvikle og implementere en HRstrategi og planer basert på selskapets business strategier. Rollen er utviklingsorientert, med fokus på å utvikle mennesker, kompetanse og kultur internt. Hun har også ansvar for HMS og vil være eier av prosessene knyttet til medarbeidersamtaler- og undersøkelser i tillegg til å skrive en IA-rapport. I styret sitter også faglærer, Hans-Olav Hedin som styremedlem. FireFlash UB Side 10 / 12

11 ØKONOMI Innledning For å kunne styre bedriften godt må vi ha oversikt over fremtidige kostnader og inntekter, samt god og nøyaktig rapportering underveis. Vi har utarbeidet kalkyler, budsjett, resultatbudsjett, likviditetsbudsjett, kapitalbehov og finansieringsplan. Produktkalkyle Vi tilbyr forbrukeren ett unikt produkt. Produktpris inkludert Innkjøpsverdi 80,00 frakt/forsikring gir en inntakskost på NOK 100 per produkt. Direkte innkjøpskostnader 20,00 Vi har valgt å selge produktet som singlepack, doublepack Inntakskost 100,00 og trippelpack. Utsalgspris for disse pakkene er satt til NOK Avanse 250,0 % 250,00 349, NOK 599 og NOK 799. Dette gir en bruttomargin per Salgspris uten mva. 350,00 produktpakke på henholdsvis 71,3 %, 66,6 % og 62,5 %. Merverdiavgift 0,0 % 0,00 Basert på denne prisingen forventer vi størst salg av Salgspris med mva. 350,00 doublepack og at vi av forsiktighetshensyn baserer budsjettet vårt på at vi vil realisere 66,6 % i bruttomargin Utsalgspris kr 349,00 totalt sett for bedriften så lenge vi kun selger direkte til kunde. I det øyeblikket vi skal begynne å selge gjennom forhandlere vil bruttomarginen vår reduseres med ca. 30 % poeng. På det tidspunktet bør vi imidlertid kunne ha forhandlet oss frem til vesentlig bedre innkjøpspris på produktet på grunn størrelsen på partiet vi kjøper inn. Resultatbudsjett Resultatbudsjett Resultatbudsjettet viser at År 1 (10/13-6/14) År 2 (7/14-6/15) År 3 (14-15) bedriften vil gå i overskudd fra måneden etter salgsoppstart. Vi har Pengegaver Samarbeidsavtaler Annen inntekt kr 1 200,00 kr ,00 kr 500,00 kr 0,00 kr ,00 kr 2 500,00 kr 0,00 kr ,00 kr 5 000,00 utarbeidet resultatbudsjett for de tre neste årene. Inntektene i oppstartfasen er Salgsinntekter SUM INNTEKTER kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 basert på samarbeidsavtaler med næringslivet, gavebrev og egenandeler. Fra vi starter salget er salgsinntektene fra produktsalget lik totalinntekten med tillegg av noen sponsorinntekter. Salgstallene er basert på at vi Markedsføring Produktutvikling Reisekostnader Kontorrekvisita Lisens kostnader Avgifter Inventar Leie lokaler kr ,00 kr 4 000,00 kr 5 000,00 kr 2 500,00 kr 2 000,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 3 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 starter med et salg på ca 400 Varekostnad kr ,00 kr ,00 kr ,00 produkter første hele driftsår. Deretter øker salget til 4500 enheter år 2 og enheter år 3. Vi vil i løpet av Utgifter ved innkjøp Utgifter ved salg Lønn Andre utgifter kr 1 200,00 kr 1 919,50 kr ,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr ,50 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,50 kr ,00 kr ,00 første hele driftsår vurdere SUM KOSTNADER kr ,50 kr ,50 kr ,50 behovet for å selge gjennom forhandlere. Dette må vurderes opp mot den totale Resultat Resultatgrad(%) kr ,50 11,50 % kr ,50 14,20 % kr ,50 15,50 % lønnsomheten vi oppnår ved direkte salg og nettsalg i egen regi. Budsjettet er basert på salg direkte til forbruker uten ande salgskanaler enn våre egne. I samsvar med at salgsinntektene øker, vil kostnadene, i form av varekjøp, lønn,husleie etc også øke. Vi vil også åpne for at de ansatte i bedriften tar ut mer lønn dersom driften økonomisk tillater FireFlash UB Side 11 / 12

12 det. For å sikre en mer solid økonomi for bedriften, vil overskuddet hvert år styrke egenkapitalen tilsvarende. Likviditetsbudsjett sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 Totalt Egenandeler kr 800,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 800,00 Pengegaver kr 500,00 kr 500,00 kr 200,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 200,00 Samarbeidsavtaler kr 0,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr ,00 Annen inntekt kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 200,00 kr 100,00 kr 0,00 kr 100,00 kr 100,00 kr 0,00 kr 500,00 Salgsinntekter kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 0,00 kr ,00 Sum Innbetalinger kr 1 300,00 kr 5 500,00 kr 5 200,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 0,00 kr ,00 Markedsføring kr 0,00 kr 1 500,00 kr 2 500,00 kr 1 000,00 kr 2 500,00 kr 3 000,00 kr 2 500,00 kr 0,00 kr 2 000,00 kr 0,00 kr ,00 Produktutvikling kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 000,00 kr 500,00 kr 1 250,00 kr 1 250,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 4 000,00 Reisekostnader kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 2 000,00 kr 0,00 kr 1 000,00 kr 2 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 5 000,00 Kontorrekvisita kr 0,00 kr 0,00 kr 500,00 kr 500,00 kr 500,00 kr 500,00 kr 500,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 2 500,00 Lisens kostnader kr 1 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 300,00 kr 0,00 kr 300,00 kr 200,00 kr 0,00 kr 200,00 kr 0,00 kr 2 000,00 Avgifter kr 200,00 kr 200,00 kr 500,00 kr 500,00 kr 1 000,00 kr 600,00 kr 1 000,00 kr 1 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 5 000,00 Inventar kr 0,00 kr 800,00 kr 600,00 kr 600,00 kr 700,00 kr 600,00 kr 700,00 kr 700,00 kr 300,00 kr 0,00 kr 5 000,00 Leie lokaler kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 Varekostnad kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 0,00 kr 0,00 kr ,00 Utgifter ved innkjøp kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 200,00 kr 100,00 kr 300,00 kr 400,00 kr 200,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 200,00 Utgifter ved salg kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 239,94 kr 249,54 kr 355,11 kr 364,71 kr 479,88 kr 230,34 kr 0,00 kr 1 919,50 Lønn kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr ,00 kr ,00 Andre utgifter kr 0,00 kr 200,00 kr 500,00 kr 1 000,00 kr 500,00 kr 500,00 kr 1 000,00 kr 1 300,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 5 000,00 Sum Utbetalinger kr 1 200,00 kr 2 700,00 kr 4 600,00 kr ,94 kr ,54 kr ,11 kr ,71 kr ,88 kr 2 730,34 kr ,00 kr ,50 Innbetalingsoverskudd kr 100,00 kr 2 800,00 kr 600,00 kr 2 610,06 -kr 4 899,54 -kr 880,11 kr 710,29 kr ,13 kr ,66 -kr ,00 kr ,00 Likvider i begynnelsen kr 100,00 kr 2 900,00 kr 3 500,00 kr 6 110,06 kr 1 210,53 kr 330,42 kr 1 040,72 kr ,84 kr ,50 Likvider i slutten kr 100,00 kr 2 900,00 kr 3 500,00 kr 6 110,06 kr 1 210,53 kr 330,42 kr 1 040,72 kr ,84 kr ,50 kr ,50 kr ,00 Likviditetsbudsjettet viser at FireFlash UB er litt sent i gang med innkjøp og salg, da produktet tar tid å produsere. Det bedriften bruker penger på er kjøp av produkter, poser og gjenstander til stand. Vi kommer til å ha likvider igjen i slutten av måneden, og disse blir overført som likvider til neste periode. Kapitalbehov og finansieringsplan sep.13 okt.13 nov.13 des.13 AKK Kapitalbehov Likviditetsunderskudd kr 1 200,00 kr 2 700,00 kr 4 600,00 kr 2 500,00 kr ,00 Finansiering Egenandeler kr 800,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 800,00 Samarbeidsavtaler kr 0,00 kr 2 000,00 kr 5 000,00 kr 4 000,00 kr ,00 Pengegaver kr 400,00 kr 800,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 200,00 SUM kr 1 200,00 kr 2 800,00 kr 5 000,00 kr 4 000,00 kr ,00 Basert på likviditetsbudsjettet ser vi at vi i perioden frem til salgsoppstart vil ha et totalt kapitalbehov på NOK Forutsetningen for dette er at vi kommer i markedet med produktet som planlagt. Om dette ikke skulle skje er kapitalbehovet det samme, det bare oppstår på et annet tidspunkt. Grunnen til dette er at samtlige i bedriften jobber gratis og aktivitetene forskyves tilsvarende forsinkelsen i oppstarten av produksjon og salg. I ungdomsbedrift er det ikke lov til å ta opp lån, derfor skal kapitalbehovet på NOK dekkes ved salg av sponsoravtaler til næringslivet (samarbeidsavtaler), pengegaver og innbetaling av egenandeler fra eierne/deltakerne. Som ungdomsbedrift har vi lave kostnader, og siden vi er helt i oppstartfasen før produksjon, begrenser kostnadene seg til registrering av selskapet og noe markedsføring. Derfor begrenset behov for kapital. De fire ansatte i bedriften har kjøpt to andeler hver, av en verdi på 100 kroner per andel. FireFlash UB Side 12 / 12

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 BESTE FORRETNINGSPLAN Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 Ansvarlig lærer: Ann Hilde Hofstad Mentor: Peter Kolderup Greve (Peter M. Kolderup AS) Are Nøst Truls Vikane Tim

Detaljer

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole Mailand videregående skole Trill Tørt UB Forretningsplan Trill Tørt UB Mailand Videregående skole 2012/2013 Akershus fylkeskommune Ansvarlige lærere: Per Erik Brunsberg og Rune Heiestad Mentor: Sven Kåre

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE

DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE ORG.NR: 984 766 378 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2004/2005 Mentor: Kristian fuglseth Ansvarlig lærer: margaret smørholm Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 Forretningsidé 2 Visjon 2 Produktet 2 Lokaler og utstyr

Detaljer

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE FORRETNINGSPLAN Bedriftsnavn: MagnetCraft UB Skoletilhørighet: Stangnes videregående skole Postadresse: Postboks 3120, 9498 Harstad Telefonnummer: 77 01 91 00 Organisasjonsnr.: 984768214 Nettside: www.magnetcraft.wordpress.com

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Delårsrapport NM 2015

Delårsrapport NM 2015 NM 2015 Konkurransebidrag 16. Beste ungdomsbedrift Navn: Trashlock UB Org.nummer: 914 376 939 Daglig leder: Iver Myklebust Nettside: www.trashlock.no Skole: Spjelkavik VGS Lærer: Frode Røyset Mentor: Øyvind

Detaljer

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE NORGES NYE SKATEBOARD MERKE 2011... FORRETNINGSPLAN 2011 NØTTERØY VGS LÆRER: ARILD NORDAHL JOHNSEN MENTOR: JAN WIGGO WIGER, RETT KOMMUNIKASJON... Innhold Nøtterøy Videregående skole 1) Innhold.... s. 2

Detaljer

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub.

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub. FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010 Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien www.legcareub.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning.......2 1.1 Sammendrag........2 1.2

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé...

Detaljer

Forretningsplan 2013/2014

Forretningsplan 2013/2014 Forretningsplan 2013/2014 NAVN: KangaRun UB ORG.NUMMER: 912 694 755 Daglig leder og kontaktperson: Amalie Hauge amalie.hauge@outlook.com SKOLE: Hetland Videregående Skole Lærer: Marit Haaland Gjerde Mentor:

Detaljer

Forretningsplan. Organisasjonsnummer: 999 185 835. Skole: Hadeland videregående skole. Medlemmer: - Økonomi- og personalansvarlig.

Forretningsplan. Organisasjonsnummer: 999 185 835. Skole: Hadeland videregående skole. Medlemmer: - Økonomi- og personalansvarlig. Forretningsplan Organisasjonsnummer: 999 185 835 Skole: Hadeland videregående skole Medlemmer: Lene Sørlie Fredriksen Tonje Buan Hanne Kanten Olsen Therese Godli Kandal - Daglig leder - Økonomi- og personalansvarlig

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

FORETNINGSPLAN RESCUE ME SB. Marthe Nebb Nybøle. Kristian Hauge Pedersen. Inger Johanne Brodal Hansen

FORETNINGSPLAN RESCUE ME SB. Marthe Nebb Nybøle. Kristian Hauge Pedersen. Inger Johanne Brodal Hansen FORETNINGSPLAN RESCUE ME SB Marthe Nebb Nybøle Kristian Hauge Pedersen Inger Johanne Brodal Hansen 1 Sammendrag Sommeren 2011 var preget av så mange som 69 drukningsulykker langs norskekysten (se vedlegg).

Detaljer

Årsrapport for Midt i Blinken UB

Årsrapport for Midt i Blinken UB Årsrapport for Midt i Blinken UB Drammen videregående skole 2010/2011 Mentor: Grim Bjercke (HSH) Ansvarlig lærer: Anne K. Eggen Lervik Bedriftens navn Midt i Blinken UB Presentasjon av bedriften Midt i

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III Figur 1 Velkommen til samling 3 i plandugnaden. I dag skal vi lage nåsituasjonsbeskrivelse, risikoanalyse og målsettinger. Figur 2 Ja her er dagens temaer Figur 3 Vi jobber

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Forretningsplan for Entreprenørskapshuse t 2014

Forretningsplan for Entreprenørskapshuse t 2014 Forretningsplan for Entreprenørskapshuse t 2014 Organisasjonsnummer: Skole: Hadeland Ansvarlig : Jorid S L Hansen Styringsgruppe: Soon. Elisabeth Ørhling Torgeir Boldermo Bente Kristoffersen Per Ballangrud

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Stance. Studentbedrift Forretningsplan. Cecilie Voldsund Djupvik André Veiberg Stian Haram

Stance. Studentbedrift Forretningsplan. Cecilie Voldsund Djupvik André Veiberg Stian Haram S. Studentbedrift Forretningsplan Cecilie Voldsund Djupvik André Veiberg Stian Haram 2 Innhold Forretningsplan... Forretningsidé... 3 Opplysninger... 4 Nøkkeltall... 5 Kundesegment... 5 Kundeverdi/verdiløfte...

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse?

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse? Oslo Kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Akershus fylkeskommune Markedets betydning for din bedrift Hvordan foreta en markedsanalyse? Hvilke behov skal produktet ditt dekke? Valg av

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer