Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING"

Transkript

1 FORRETNINGSPLAN Konfidensialitetsklausul Dette dokumentet er konfidensielt. Forretningsideen eller innholdet skal ikke benyttes eller gjøres tilgjengelig for tredjepart uten tillatelse fra opphavspersonene.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE NØKKELINFORMASJON SAMMENDRAG 2 INNLEDNING PRODUKT OG TJENESTEBESKRIVELSE 3 FORRETNINGSIDÉ, VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 4 MARKEDSVURDERING 5 MARKEDSFØRING OG SALG MARKEDSPLAN 7 ORGANISASJON OG KOMPETANSEBEHOV 10 ØKONOMI 11 NØKKELINFORMASJON Bedriftsnavn: FireFlash Skole: Ski videregående skole Bedriftstype: Ungdomsbedrift Adresse: Org. nummer: Telefon: Daglig leder: Morten Molin Wang E-post: Styreleder: Marte Kornstad Nettside: Mentor: Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING SAMMENDRAG I 2012 omkom 40 personer i brann i Norge. Dette er det laveste tallet døde siden Likevel viser statistikk fra 2013 s to første måneder at det omkom et menneske i brann hver 3. dag. 2 I følge Aftenposten hadde det per gått tapt 36 menneskeliv i forbindelse med brann i hjemmet. 3 Vi kan dermed se at dødsbrannstatistikken er høy og varierende, til tross for at det i brann- og eksplosjonsvernloven av 2002 jf. 2-5, første ledd er lovpålagt at eier har utstyrt boligen med minst en fungerende røykvarsler. 4 Vi er fire engasjerte og lærevillige elever i FireFlash UB som ønsker å bidra til færre omkomne ved brann i hjemmet gjennom og utviklet et livreddende lys, slik at brannmannskapet sparer både tid og liv. Med gode økonomiske avtaler, økonomisk støtte i startfasen og med sponsorer som er dyktige på sine områder, vil vi tidlig komme i gang med markedsføring og salg. Vi er fire arbeidsomme og motiverte elever som med dyktige mentorer og med et stort nettverk på laget skal skape en bærekraftig bedrift. Bedriften har hårete mål, realistiske budsjetter og en konkret handlingsplan som blir presentert i denne forretningsplanen. 1 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, , lastet ned Moss-avis, Katastrofal brannstatistikk så langt i år, , , lastet ned Aftenposten, Rekordmange omkomne i brannulykker, , lastet ned Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, lastet ned FireFlash UB Side 2 / 12

3 INNLEDNING Bakgrunn Med stadig flere lovbestemte brannverntiltak i hjemmet, burde statistikkene for omkomne i brann hatt en jevn nedgang. Dessverre er det ikke slik, og bare i det siste tiåret varierer antall omkomne i brann veldig, men uansett hvilket år vi ser på er det alt for mange. Med disse skremmende statistikkene til grunn, forstod vi at brannvarsleren ikke er nok, og at det er et behov for et nytt produkt på markedet som kan skape en betydelig reduksjon i statistikkene. Derfor er vi fire elever som gjennom faget Markedsføring og ledelse, har gått sammen for å starte og drive en ungdomsbedrift som skal tilby et produkt som reduserer disse tallene. Initiativtakere og nøkkelpersonell De ansatte i bedriften gikk sammen som en gruppe fordi alle fire ønsket å legge ned mye arbeid i en ungdomsbedrift. Mangelen på erfaring fra det å drive en bedrift, tar de ansatte igjen gjennom arbeidsvilje og motivasjon. Nettverket vårt vil være særlig viktig i etableringsfasen. Våre mentorer, Markus Molin Wang og Mariann Tveter, vil være ressurspersoner som innehar ulik kompetanse som vi kan benytte gjennom hele året. PRODUKT OG TJENESTEBESKRIVELSE Beskrivelse av produktet FireFlash er et innovativt og unikt brannsikringsprodukt utviklet for å redde liv ved brann i hjemmet. Produktet kombinerer en avansert signalteknologi med markedets beste strobelys, for å trenge gjennom tykk røyk. Dette er det største gjennombruddet innenfor sikring av barn og voksne ved brann siden røykvarsleren ble oppfunnet. FireFlash sin teknologi er forholdsvis enkel. Idéen bygger på allerede eksisterende signalteknologi og strobelys. Brannalarmer som er seriekoblet og utløser hverandre har lenge eksistert på markedet, og blir stadig vanligere i norske hjem. Det vi skal gjøre er å integrere FireFlash inn i seriekoblingen, slik at strobelyset automatisk slår seg på dersom en av brannalarmene utløses. Vi skal også produsere FireFlash slik at den kan kobles til brannvarslere som ikke er seriekoblet. Da vil det blinkende lyset utløses på frekvensen (lydnivået) til den enkelte brannvarsler. Enheten som reagerer på frekvensen vil man enkelt kunne stille inn til alle brannvarslere. Lyset vil føre brannmannskapet til det rommet der det er mennesker. Det vil redde barn, men også eldre og funksjonshemmede som er avhengige av hjelp for å komme seg ut. I slike kritiske situasjoner er tiden avgjørende, og sekunder skiller mellom liv og død. FireFlash er et produkt designet for å redde liv. Patentering og rettighetsbeskyttelse FireFlash utgjør en praktisk løsning av et problem, løsningen er av teknisk karakter og er reproduserbar. Det gjør at FireFlash er en oppfinnelse og et produkt som kan patenteres. For at vi skal kunne få patent på produktet er vi avhengige av å få det produsert. Vi må kunne vise hvordan idéen kan gjennomføres i praksis. Vi har troen på at FireFlash løser et reelt behov på markedet, og det vil være fordelaktig for oss å patentere produktet fordi det vil gi oss et stort konkurransefortrinn. Det vil gi oss enerett til å utnytte FireFlash kommersielt. Dersom vi får nok samarbeidspartnere og får FireFlash produsert, vil vi sende inn en søknad til Patentstyret i Norge. Å ta patent på et produkt koster penger, men det vil likevel være nødvendig for oss å ta patent på produktet i Norge. Det vil eliminere muligheten for at andre, veletablerte bedrifter, skal starte produksjon av et tilsvarende produkt. FireFlash UB Side 3 / 12

4 FORRETNINGSIDÉ, VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER Forretningsidé FireFlash UB skal selge og videreutvikle et livreddende lys, som leder brannvesenet til rommene der folk oppholder seg. Produktet er spesielt innrettet for å redde barn, eldre og mennesker med funksjonshemninger som gjør det vanskelig for disse å selv komme seg ut ved brann i hjemmet. Visjon Vår visjon er «spar tid, spar liv». Visjonen fungerer som en ledestjerne for bedriften, og skal minne de ansatte om hva de jobber mot. Jo mer arbeid som legges ned og dess flere salg som gjennomføres, jo flere liv kan vi i FireFlash UB på sikt redde. Våre verdier er: Respekt Ærlighet Trygghet Samarbeid Engasjement Kjerneverdiene er beskrevet i vår mål og handlingsplan. FireFlash UB har raskt blitt en bedrift med store fremtidsmål. Vi er et unikt team bestående av fire lærevillige og engasjerte personer, med dyktige mentorer og et stort nettverk vi kan benytte oss av. Med ulik kompetanse, egne meninger og inputs har skoleåret 13/14 vært svært lærerikt og spennende. Etter at de ulike stillingene ble bemannet, satte vi raskt i gang med stillingsbeskrivelser og oppgavefordeling. Det gjorde at vi fikk opprettet bedriften, skrevet forretningsplanen og startet arbeidet med å få produsert vårt helt nye livreddende produkt, FireFlash. Vi startet raskt med implementeringen av IA. Det har resultert i at vi i tillegg til å være kollegaer i arbeidstiden, også har blitt gode venner på fritiden. Det har skapt trivsel, og trivselen gjengir seg også i arbeidsinnsatsen og kvaliteten på arbeidet som blir gjort. Målsettinger FireFlash UB har satt seg SMART(E) mål for å få en oversikt over hva vi skal jobbe i mot. Målene er spesifikke, målbare, ambisiøse, realistiske og tidsbegrensede. Kvantitative og langsiktige mål: Ha solgt enheter innen år 3 Ha et utsalgssted i hver av de største norske byene gjennom samarbeidspartnere Kvantitative og kortsiktige mål: Selge 400 enheter før 1. juli 150 enheter på bestilling gjennom nettbutikken 250 produkter via stands og eget salg Få 1500 likes/følgere på sosiale medier i løpet av 2014 (Facebook og Instagram) Kvalitative og kortsiktige mål: Ha produktet i salg fra og med 1. mars 2014 (skal vi endre dette målet?) Gjøre en avtale om videresalg med en bedrift som har et fast utsalgslokale før 1. april 2014 Være ungdomsbedriften med de beste selgerne/vinne priser for beste salgsteam En av bedriftens ansatte skal vinne prisen for beste selger på GründerExpo 2014 Vinne Follomesterskapet 2014 FireFlash UB Side 4 / 12

5 Vinne GründerExpo 2014 Lansere nettbutikken 1. mars 2014 MARKEDSVURDERING Bransje Markedspotensialet vårt er stort og i utgangspunktet omfatter det alle norske husstander, da ingen andre norske bedrifter tilbyr et tilsvarende eller lignende produkt. Produktet fungerer ikke som en brannvarsler, og vil derfor ikke konkurrere med dagens allerede eksisterende brannvarslere. Ut i fra markedsundersøkelsen har vi delt markedet i ulike segmenter. Kunder Vår målgruppe består av alle norske husstander som ønsker å gjøre hjemmet tryggere. Særlig for barn, eldre og funksjonshemmede som ikke vil klare å komme seg ut dersom det skulle oppstå en brann. Kundene våre er lokalisert over hele landet, og gjennom nettbutikken kan vi nå alle disse kundene. Her vil markedsføringen være avgjørende, og våre mest aktuelle kunder vil være mennesker som bor i nærmiljøet. De kan vi nå med stands på kjøpesentre og ved omtale i media. Vi valgte å gjennomføre en kvalitativ markedsundersøkelse hvor vi utførte et dybdeintervju med tjue personer. Disse 20 personene bestod av ulike kjønn, mennesker i ulike aldre, og i ulike livssituasjoner. På den måten valgte vi en gruppe mennesker som vi mener er representative for Norges befolkning. Med markedsundersøkelsen ønsket vi å finne ut: Om mennesker kunne tenke seg vårt produkt Hvor mye de er villige til å betale Om de ville kjøpt det for: Å bidra til et sikkert hjem for barna Å bidra til et sikkert hjem for eldre og mennesker med funksjonshemninger En kombinasjon Vi gjennomførte undersøkelsen ved å intervjue hver person i fem minutter. For hvert svar vi fikk stilte vi et oppfølgingsspørsmål, og på den måten fikk vi vite hvorfor de svarte som de gjorde. Dermed kunne vi sette oss inn i tankegangen til ulike mennesker, og på den måten kartlegge hvilke markedsføringsaktiviteter vi burde gjennomføre, og hvordan vårt totalmarked er delt opp i ulike segmenter. Svarene vi mottok i undersøkelsen var som vi håpet på; ulike mennesker er villige til å kjøpe vårt produkt, men av ulike grunner. Noen for å sikre barna, mens andre fordi de ønsker å sikre eldre eller funksjonshemmede. Kundeverdi/verdiløfte Et av FireFlash UB sine mål er å være en av ungdomsbedriftene som er det beste salgsteamet, og som har den beste selgeren på GründerExpo. For å få til dette må vi yte god service til kundene våre. Både kundene vi møter på de arrangerte messene, men det gjelder også når vi har stands på ulike kjøpesentre eller gjør salg via nettbutikken, telefon eller mail. Uansett om vi har direkte eller indirekte kontakt, skal kunden oppleve en service som gjør at den får lyst til å handle av oss. For at en kunde skal oppleve god service, må kunden føle en positiv differanse mellom forventet service og opplevd service. Den positive differansen skal vi gi gjennom svært høy produktkunnskap. Vi skal tilby markedet et livsviktig produkt, og det er derfor svært viktig at kunden er kjent med montering og bruk av produktet. Bruker kunden produktet på feil måte, kan det fungere som en falsk sikkerhet. I en salgssituasjon hvor vi må snakke med flere kunder, er vi nødt til å disponere tiden vår med hver enkelt kunde slik at kunden opplever å få nok informasjon, men også sørge for at kundebehandlingen er så effektiv som mulig. For oss vil nøkkelen til god service være produktkunnskap. FireFlash UB Side 5 / 12

6 FireFlash UB sitt produkt appellerer til både det emosjonelle og rasjonelle hos mennesker. Å redde liv er en stor del av menneskets rasjonelle tankegang, særlig vil foreldre sørge at deres barn er så sikre i hjemmet som overhode mulig. Selv om å redde liv bygger på den rasjonelle tankegangen hos mennesker, vil grunnen til at mennesker kjøper FireFlash appellere til det emosjonelle hos mennesket. Som forelder ønsker man barnas beste, og ved å installere produktet tar man et ansvar overfor barna sine, eldre eller funksjonshemmede. Det gjør man først og fremst med sin emosjonelle tankegang til grunne. Totalmarked og antatt markedsandel Markedspotensialet vårt er alle de i overkant 2 millioner husstander i Norge. Vår oppgave blir å nå flest mulig av disse husstandene. Ved å ha satt oss ulike salgsmål for ulike år vil vi arbeide målrettet for at vårt produkt skal installeres i så mange norske husstander som mulig. Akershus/Oslo blir vårt viktigste marked der vi i størst grad kan påvirke kundene til å kjøpe vårt produkt. I planen for markedsaktiviteter står det mer om hvordan vi planlegger å nå ut til målgruppen. Konkurrenter Det finnes ingen konkurrenter i Norge som tilbyr et lignende eller tilsvarende produkt, så vi har ingen bedrifter vi vil være nødt til å konkurrere mot når det gjelder salg og prising av produktet. Det betyr ikke at vi ikke har noen konkurrenter; Mange husstander er allerede overbevist om at de er sikret mot brann ved brannalarmer, brannslokningsapparater, rømningsveier og lignende. Disse vil være våre konkurrenter. Hver gang vi møter en kunde vil kunden vurdere om han eller hun ønsker å investere i FireFlash. Vi konkurrerer mot andre sikkerhetstiltak i hjemmet, og derfor vil det være viktig for oss å inneha mye informasjon om produktet, og dets effekt for å overbevise kunden om at dette vil være en investering i å redde liv. Vi må overbevise kunden om at dette produktet er nødvendig i tillegg til de brannsikringsproduktene. Klarer vi det vil kunden velge vårt produkt, fremfor andre sikkerhetstiltak. FireFlash UB Side 6 / 12

7 MARKEDSFØRING OG SALG SWOT-analyse Sterke sider Vi er produsent av produktet Stort engasjement og entusiasme blant de ansatte Produktet er svært innovativt Produktet har et stort potensial for videreutvikling Vi har et stort nettverk Svake sider Personalet i bedriften er unge og uerfarne Startkapitalen er svært begrenset Ikke fast utsalgssted Manglende kompetanse på flere områder Sertifisering av produktet Muligheter Ingen andre bedrifter tilbyr et lignende produkt i Norge Vi har gode muligheter for ekspansjon Markedspotensialet er stort Trusler Større bedrifter kan starte med salg av lignende produkter Overbevisningen om at hus og hjem allerede er sikret nok Manglende kunnskap om brann i befolkningen I SWOT-analysen har vi oppsummert det vi mener er mest kritisk for å lykkes med lanseringen. Selve produktet er ikke sertifisert enda, og det må vi arbeide mot. De andre sterke sidene og mulighetene avgjøres av bedriftens ansatte, og hvor hardt arbeid vi er villige til å nedlegge, men også hva vi selv er i stand til å prestere. Her blir også nettverket vårt viktig, og vi må benytte oss av nettverket på en god måte. Hvor avgjørende de svake sidene våre er bestemmes i en stor grad av vår evne til å lære av feil og på den måten unngå nye. Startkapitalen vår er allerede maksimert i forhold til at de ansatte har investert tohundre kroner hver i bedriften, som er grensen for ungdomsbedrifter. Vi er derfor avhengige av økonomisk støtte og/eller samarbeidspartnere for å oppnå våre målsettinger. Segmentering markedsfokus I markedsundersøkelse vi gjennomførte, fant vi ut av at vårt markedspotensial er stort, men at det også er delt inn i to segmenter. Disse to segmentene består av personer som har barn, og som vil sikre disse på best mulig måte. Det andre segmentet er menneskene som ønsker å sikre funksjonshemmede og eldre mennesker som ikke vil klare å komme seg ut på egenhånd, dersom det skulle oppstå en brann. Undersøkelser gjennomført av Norges forskningsråd viser at kvinner gjør flere tiltak for sikkerhet i hjemmet enn menn, og vi kan derfor gå ut i fra at kvinner er vår viktigste kundegruppe. Mødre er bevist å være mer opptatt av trygghet og sikring, enn kvinner uten barn, og vi vil spisse kommunikasjonen vår mot mødre. Selv om markedet vårt er delt i to segmenter er våre aktuelle kunder de samme for de to segmentene. Menneskene som ønsker å kjøpe produktet som et sikkerhetstiltak for barna sine, er de samme menneskene som også ønsker å kjøpe produktet som et sikkerhetstiltak for eldre. Når de kjøper produktet som et sikkerhetstiltak for barna sine, opptrer de i rollen som foreldre, men når de kjøper produktet som et sikkerhetstiltak for eldre, opptrer de i rollen som barn eller barnebarn. FireFlash UB Side 7 / 12

8 Prisstrategi/prismodell Når et nytt produkt kommer på markedet, er det to ulike prisstrategier som blir mest brukt; «skimming price» og «penetration price». Vi har valgt å bruke skimming price som vår prisstrategi. Dette vil være den beste strategien for vårt produkt, fordi produktet er helt nytt på markedet. Nye produkter uten direkte konkurrenter har normalt en uelastisk etterspørsel, ettersom kjøperne ikke har noe grunnlag for å bedømme produktene eller sammenligne med andre produkter. Vi antar derfor at dette gjelder for vårt produkt. Når prisen er uelastisk, er det ikke prisen som avgjør om kunden velger vårt produkt eller ikke. Å bruke «skimming price» innebærer at vi setter en høy pris på produktet i starten. Faren ved å sette en høy produktpris som gir god fortjeneste er at det kan være fristende for konkurrenter å kopiere vårt produkt. Vi arbeider derfor aktivt med å patentere produktet som beskrevet tidligere i forretningsplanen. Det er lettere å sette prisen ned enn å sette den opp, og vi har derfor valgt en høy pris i oppstartsfasen. Dersom en eventuell konkurrent dukker opp på markedet vil vi ha mulighet til å sette ned prisen på produktet og fortsatt tjene penger. Prisstrategien gir også rom for at vi kan ha tilbud og kampanjer i tråd med markedsplanen, som når vi deltar på messer og andre arrangementer hvor vi skal selge produktet. I startfasen vil vi også ha lite ressurser til produksjon og markedsføring i et stort volum. En høy pris vil derfor gi oss mer fortjeneste, slik at vi på sikt kan utvide produksjonen til et større volum og dermed redusere kostnadene. Distribusjon FireFlash UB sitt produkt tilbys aktivt gjennom stands og messer. Den eneste faste salgsplattformen er nettbutikken vår. Gjennom den kan vi sende produkter over hele Norge. Et av målene våre er å etablere minimum en distribusjonsavtale med en bedrift som har et fast utsalgslokale. Som ungdomsbedrift vil lagerkapasiteten være begrenset, og frem til det er behov for noe annet, vil produktene bli oppbevart hos de ansatte i bedriften. Når kapitalen og behovet har bygget seg opp, vil vi leie en plass i et større lagerlokale. FireFlash UB Side 8 / 12

9 Salg- og markedsføringsaktiviteter Markedsaktivitet Mål med aktiviteten Pris Tidsperiode Lage en nettside for bedriften Ansvar: Marte Nettsiden skal brukes som en informasjonskanal som gir all nødvendig informasjon om bedriften og produktet. Nettsiden skal også være en kanal for merkevarebygging, i tillegg til en blogg med jevnlige oppdateringer. 720 Lansert 01/02-14 Etablere oss på sosiale medier Ansvar: Marte Lage en nettbutikk for bedriften Ansvar: Marte Deltakelse på konkurranser/messer Ansvar: Hele bedriften Omtale i media Ansvar: Marte og Morten Stands på Ski Storsenter og andre kjøpesentre Ansvar: Hele bedriften Besøk på God Morgen Norge Ansvar: Marte Deltakelse på messer Ansvar: Hele bedriften Vi skal bruke Facebook som et kommunikasjonsverktøy gjennom en Facebook-side. Den skal også være den viktigste inngangsporten til nettsiden. På Instagram skal vi legge ut bilder mens arbeidet foregår, slik at følgerne våre vet hva som skjer i bedriften. Nettbutikken skal gjøre det enkelt å bestille våre produkter og være vår faste utsalgsarena. Gjennom deltakelse på konkurranser/messer og med gode resultater i konkurransene vil bli anerkjent, og det vil hjelpe oss med å motta omtale i media. De mindre konkurransene vil også gi oss erfaring mot de store konkurransene. Bruke Østlandets Blad som en kanal til å nå ut til deler av markedet, dette i sammenheng med lanseringen av nettbutikken. I tillegg til omtale med reklame for datoer for stands. Omtale på og på for å nå ut til en større del av markedet. Selge produktet for inntjening av kapital, samt for markedsføring av bedriften. Markedsføre produktet og bedriften, og spre budskapet til en større andel av landet, slik at vi når ut til folk utover lokalmiljøet. Gjøre besøkende på messer, spesielt for bolig og interiør, oppmerksomme på produktet vårt og deretter sørge for salg, i tillegg til spredning av budskapet. 0 Lansert 01/ Lanseres 01/ Follomesterskapet 0 GründerExpo NM for ungdomsbedrifter / / Før NM for ungdomsbedrifter (29/04-13) /05-14 Sandefjord FireFlash UB Side 9 / 12

10 ORGANISASJON OG KOMPETANSEBEHOV Bedriften består av fire ansatte, og rollene må fordeles slik at de innehar all kompetanse bedriften trenger for å fungere. Da bedriften ikke har noen samarbeidspartnere som deltar i selve driften, må alle oppgaver løses internt. Stillingsfordelingen vår er basert på de ansattes erfaringer og interesser, og på den måte er alle de ansatte fornøyd med sin stilling og sine arbeidsoppgaver. Vi vil benytte oss av mentorene og nettverket vårt på områder hvor de ansatte ikke innehar nok kompetanse. Daglig leder og styremedlem: Morten Molin Wang er ansvarlig for selskapets daglige drift. Ved etablering av selskapet vil daglig leder rapportere til selskapets styre, og i det daglige rapporterer han til styrets leder. Daglig leder skal påse at selskapet etablerer gode rutiner for økonomisk rapportering, at lover og regler følges og at selskapet drives i henhold til de til enhver tid gjeldende planer vedtatt av styret. Daglig leder skal videre sørge for at bedriftens ansatte tar beslutninger og etterlever selskapets verdigrunnlag. Daglig leder fungerer som bedriftens "ansikt" utad. Økonomiansvarlig og styremedlem: Martin Bossum Moe har ansvaret for bedriftens økonomirapportering. Han skal etablere gode rutiner for bilagshåndtering, periodisk regnskapsrapportering, kalkulering, budsjettering og rapporterer løpende selskapets økonomiske - og finansielle stilling. Økonomiansvarlig møter i styremøter ved behandling av budsjett- og økonomisaker. Økonomiansvarlig rapporterer til daglig leder. Salgs og markedsansvarlig og styreleder: Marte Kornstad har ansvaret salg, PR og markedsføring. Hun er ansvarlig for å utarbeide markedsplaner, planlegge salgsarbeidet og utøve operasjonelt salg til sluttforbruker og mellomledd. Marte er daglig leders stedfortreder. Personalansvarlig og styremedlem: Linn-Therese Omberg har ansvaret for å utvikle og implementere en HRstrategi og planer basert på selskapets business strategier. Rollen er utviklingsorientert, med fokus på å utvikle mennesker, kompetanse og kultur internt. Hun har også ansvar for HMS og vil være eier av prosessene knyttet til medarbeidersamtaler- og undersøkelser i tillegg til å skrive en IA-rapport. I styret sitter også faglærer, Hans-Olav Hedin som styremedlem. FireFlash UB Side 10 / 12

11 ØKONOMI Innledning For å kunne styre bedriften godt må vi ha oversikt over fremtidige kostnader og inntekter, samt god og nøyaktig rapportering underveis. Vi har utarbeidet kalkyler, budsjett, resultatbudsjett, likviditetsbudsjett, kapitalbehov og finansieringsplan. Produktkalkyle Vi tilbyr forbrukeren ett unikt produkt. Produktpris inkludert Innkjøpsverdi 80,00 frakt/forsikring gir en inntakskost på NOK 100 per produkt. Direkte innkjøpskostnader 20,00 Vi har valgt å selge produktet som singlepack, doublepack Inntakskost 100,00 og trippelpack. Utsalgspris for disse pakkene er satt til NOK Avanse 250,0 % 250,00 349, NOK 599 og NOK 799. Dette gir en bruttomargin per Salgspris uten mva. 350,00 produktpakke på henholdsvis 71,3 %, 66,6 % og 62,5 %. Merverdiavgift 0,0 % 0,00 Basert på denne prisingen forventer vi størst salg av Salgspris med mva. 350,00 doublepack og at vi av forsiktighetshensyn baserer budsjettet vårt på at vi vil realisere 66,6 % i bruttomargin Utsalgspris kr 349,00 totalt sett for bedriften så lenge vi kun selger direkte til kunde. I det øyeblikket vi skal begynne å selge gjennom forhandlere vil bruttomarginen vår reduseres med ca. 30 % poeng. På det tidspunktet bør vi imidlertid kunne ha forhandlet oss frem til vesentlig bedre innkjøpspris på produktet på grunn størrelsen på partiet vi kjøper inn. Resultatbudsjett Resultatbudsjett Resultatbudsjettet viser at År 1 (10/13-6/14) År 2 (7/14-6/15) År 3 (14-15) bedriften vil gå i overskudd fra måneden etter salgsoppstart. Vi har Pengegaver Samarbeidsavtaler Annen inntekt kr 1 200,00 kr ,00 kr 500,00 kr 0,00 kr ,00 kr 2 500,00 kr 0,00 kr ,00 kr 5 000,00 utarbeidet resultatbudsjett for de tre neste årene. Inntektene i oppstartfasen er Salgsinntekter SUM INNTEKTER kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 basert på samarbeidsavtaler med næringslivet, gavebrev og egenandeler. Fra vi starter salget er salgsinntektene fra produktsalget lik totalinntekten med tillegg av noen sponsorinntekter. Salgstallene er basert på at vi Markedsføring Produktutvikling Reisekostnader Kontorrekvisita Lisens kostnader Avgifter Inventar Leie lokaler kr ,00 kr 4 000,00 kr 5 000,00 kr 2 500,00 kr 2 000,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 3 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 starter med et salg på ca 400 Varekostnad kr ,00 kr ,00 kr ,00 produkter første hele driftsår. Deretter øker salget til 4500 enheter år 2 og enheter år 3. Vi vil i løpet av Utgifter ved innkjøp Utgifter ved salg Lønn Andre utgifter kr 1 200,00 kr 1 919,50 kr ,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr ,50 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,50 kr ,00 kr ,00 første hele driftsår vurdere SUM KOSTNADER kr ,50 kr ,50 kr ,50 behovet for å selge gjennom forhandlere. Dette må vurderes opp mot den totale Resultat Resultatgrad(%) kr ,50 11,50 % kr ,50 14,20 % kr ,50 15,50 % lønnsomheten vi oppnår ved direkte salg og nettsalg i egen regi. Budsjettet er basert på salg direkte til forbruker uten ande salgskanaler enn våre egne. I samsvar med at salgsinntektene øker, vil kostnadene, i form av varekjøp, lønn,husleie etc også øke. Vi vil også åpne for at de ansatte i bedriften tar ut mer lønn dersom driften økonomisk tillater FireFlash UB Side 11 / 12

12 det. For å sikre en mer solid økonomi for bedriften, vil overskuddet hvert år styrke egenkapitalen tilsvarende. Likviditetsbudsjett sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 Totalt Egenandeler kr 800,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 800,00 Pengegaver kr 500,00 kr 500,00 kr 200,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 200,00 Samarbeidsavtaler kr 0,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr ,00 Annen inntekt kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 200,00 kr 100,00 kr 0,00 kr 100,00 kr 100,00 kr 0,00 kr 500,00 Salgsinntekter kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 0,00 kr ,00 Sum Innbetalinger kr 1 300,00 kr 5 500,00 kr 5 200,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 0,00 kr ,00 Markedsføring kr 0,00 kr 1 500,00 kr 2 500,00 kr 1 000,00 kr 2 500,00 kr 3 000,00 kr 2 500,00 kr 0,00 kr 2 000,00 kr 0,00 kr ,00 Produktutvikling kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 000,00 kr 500,00 kr 1 250,00 kr 1 250,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 4 000,00 Reisekostnader kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 2 000,00 kr 0,00 kr 1 000,00 kr 2 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 5 000,00 Kontorrekvisita kr 0,00 kr 0,00 kr 500,00 kr 500,00 kr 500,00 kr 500,00 kr 500,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 2 500,00 Lisens kostnader kr 1 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 300,00 kr 0,00 kr 300,00 kr 200,00 kr 0,00 kr 200,00 kr 0,00 kr 2 000,00 Avgifter kr 200,00 kr 200,00 kr 500,00 kr 500,00 kr 1 000,00 kr 600,00 kr 1 000,00 kr 1 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 5 000,00 Inventar kr 0,00 kr 800,00 kr 600,00 kr 600,00 kr 700,00 kr 600,00 kr 700,00 kr 700,00 kr 300,00 kr 0,00 kr 5 000,00 Leie lokaler kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 Varekostnad kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 0,00 kr 0,00 kr ,00 Utgifter ved innkjøp kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 200,00 kr 100,00 kr 300,00 kr 400,00 kr 200,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 200,00 Utgifter ved salg kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 239,94 kr 249,54 kr 355,11 kr 364,71 kr 479,88 kr 230,34 kr 0,00 kr 1 919,50 Lønn kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr ,00 kr ,00 Andre utgifter kr 0,00 kr 200,00 kr 500,00 kr 1 000,00 kr 500,00 kr 500,00 kr 1 000,00 kr 1 300,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 5 000,00 Sum Utbetalinger kr 1 200,00 kr 2 700,00 kr 4 600,00 kr ,94 kr ,54 kr ,11 kr ,71 kr ,88 kr 2 730,34 kr ,00 kr ,50 Innbetalingsoverskudd kr 100,00 kr 2 800,00 kr 600,00 kr 2 610,06 -kr 4 899,54 -kr 880,11 kr 710,29 kr ,13 kr ,66 -kr ,00 kr ,00 Likvider i begynnelsen kr 100,00 kr 2 900,00 kr 3 500,00 kr 6 110,06 kr 1 210,53 kr 330,42 kr 1 040,72 kr ,84 kr ,50 Likvider i slutten kr 100,00 kr 2 900,00 kr 3 500,00 kr 6 110,06 kr 1 210,53 kr 330,42 kr 1 040,72 kr ,84 kr ,50 kr ,50 kr ,00 Likviditetsbudsjettet viser at FireFlash UB er litt sent i gang med innkjøp og salg, da produktet tar tid å produsere. Det bedriften bruker penger på er kjøp av produkter, poser og gjenstander til stand. Vi kommer til å ha likvider igjen i slutten av måneden, og disse blir overført som likvider til neste periode. Kapitalbehov og finansieringsplan sep.13 okt.13 nov.13 des.13 AKK Kapitalbehov Likviditetsunderskudd kr 1 200,00 kr 2 700,00 kr 4 600,00 kr 2 500,00 kr ,00 Finansiering Egenandeler kr 800,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 800,00 Samarbeidsavtaler kr 0,00 kr 2 000,00 kr 5 000,00 kr 4 000,00 kr ,00 Pengegaver kr 400,00 kr 800,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 200,00 SUM kr 1 200,00 kr 2 800,00 kr 5 000,00 kr 4 000,00 kr ,00 Basert på likviditetsbudsjettet ser vi at vi i perioden frem til salgsoppstart vil ha et totalt kapitalbehov på NOK Forutsetningen for dette er at vi kommer i markedet med produktet som planlagt. Om dette ikke skulle skje er kapitalbehovet det samme, det bare oppstår på et annet tidspunkt. Grunnen til dette er at samtlige i bedriften jobber gratis og aktivitetene forskyves tilsvarende forsinkelsen i oppstarten av produksjon og salg. I ungdomsbedrift er det ikke lov til å ta opp lån, derfor skal kapitalbehovet på NOK dekkes ved salg av sponsoravtaler til næringslivet (samarbeidsavtaler), pengegaver og innbetaling av egenandeler fra eierne/deltakerne. Som ungdomsbedrift har vi lave kostnader, og siden vi er helt i oppstartfasen før produksjon, begrenser kostnadene seg til registrering av selskapet og noe markedsføring. Derfor begrenset behov for kapital. De fire ansatte i bedriften har kjøpt to andeler hver, av en verdi på 100 kroner per andel. FireFlash UB Side 12 / 12

DELÅRSRAPPORT NØKKELINFORMASJON

DELÅRSRAPPORT NØKKELINFORMASJON DELÅRSRAPPORT Konfidensialitetsklausul Dette dokumentet er konfidensielt. Forretningsideen eller innholdet skal ikke benyttes eller gjøres tilgjengelig for tredjepart uten tillatelse fra opphavspersonene.

Detaljer

Disposisjon forretningsplan

Disposisjon forretningsplan Disposisjon forretningsplan 1. Forside og innholdsfortegnelse Forsiden bør inneholde følgende informasjon: Ungdomsbedriftens navn Navnet på skolen ungdomsbedriften er tilknyttet Årstall for når ungdomsbedriften

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3. 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma...

Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3. 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma... Forretningsplan for Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma... 3 3 Forretningsidé, visjon og målsettinger... 4 3.1

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside FORRETNINGSPLAN I forretningsplanen skal dere bla. gi en beskrivelse av forretningsideen, mål for bedriften, hvilke markeder dere ønsker å få innpass på og hvem som er kundene/målgruppen deres. For å få

Detaljer

Målsetting med modulen:

Målsetting med modulen: HANDLINGSPLA N STRATEGIER MÅL 14.08.2012 Målsetting med modulen: Status hver enkelt Kompetanse / Teknologi S1 Visjon og forretningside Forretningsplan Forretningsidé: Bedrift: Ansvarlig: Hovedmål: År:

Detaljer

Forretningsplan for SimpEl UB

Forretningsplan for SimpEl UB Forretningsplan for SimpEl UB Malakoff videregående skole 2010/2011 Ansvarlig lærer: Marianne Gurrik Andreas Hole: Produkt- og Økonomiansvarlig Benjamin Dyhre Bjønnes: Daglig Leder Eivind Gulaker Lunde:

Detaljer

Forretningsplan. Hovedelementer VINN, 2010

Forretningsplan. Hovedelementer VINN, 2010 Forretningsplan Hovedelementer VINN, 2010 Hva er en forretningsplan? En forretningsplan finnes i et utall varianter, - med ulike utgangspunkt, - ulike oppsett, - og med ulike prioriteringer i forhold til

Detaljer

Delårsrapport for SimpEl UB

Delårsrapport for SimpEl UB Delårsrapport for SimpEl UB Malakoff videregående skole 2010/2011 Ansvarlig lærer: Marianne Gurrik Andreas Hole: Produkt- og Økonomiansvarlig Benjamin Dyhre Bjønnes: Daglig Leder Eivind Gulaker Lunde:

Detaljer

Nord-Gudbrandsdal. pc- opplæring UB

Nord-Gudbrandsdal. pc- opplæring UB Nord-Gudbrandsdal pc- opplæring UB forretningsplan INNHOLD 1 4 Beskrivelse av bedriften 3 Visjon 3 Forretningsidé 3 Mål Analyse av nåsituasjon 5 Målgruppe 5 Strategi 6 Markedsføringstiltak 7 Tjenesten

Detaljer

2.7 Egen markedsplan

2.7 Egen markedsplan 2.7 Egen markedsplan Målsetting med temaet: Markedsmål og salgsmål Markedsstrategi Markedsføringstiltak Markedsplan er en konkret beskrivelse av de markedsaktiviteter som en virksomhet skal iverksette

Detaljer

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE NORGES NYE SKATEBOARD MERKE 2011... FORRETNINGSPLAN 2011 NØTTERØY VGS LÆRER: ARILD NORDAHL JOHNSEN MENTOR: JAN WIGGO WIGER, RETT KOMMUNIKASJON... Innhold Nøtterøy Videregående skole 1) Innhold.... s. 2

Detaljer

Forretningsplan 2005/2006

Forretningsplan 2005/2006 Forretningsplan 2005/2006 Side 2 av 10 SAMMENDRAG s forretningsidé går ut på at vi skal produsere og selge lydbøker tilpasset barn og unge samt blinde. Faste kunder i næringslivet innebærer skoler og barnehager

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag UB-året Etablering Markedsføring 1 Norsk/Matematikk Introduksjon Idémyldring

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for musikk, dans og drama, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for musikk, dans og drama, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for musikk, dans og drama, Vg1 Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere andre ideer) Forretningsidé

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1. Lise Cathrine Pedersen og Yvonne Bunes

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1. Lise Cathrine Pedersen og Yvonne Bunes Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1 Lise Cathrine Pedersen og Yvonne Bunes Design og håndverk, Vg1 UB-året Design og håndverk Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Skole: Oslo Handelsgymnasium Skoleår: 2013/2014

ÅRSRAPPORT. Skole: Oslo Handelsgymnasium Skoleår: 2013/2014 ÅRSRAPPORT Skole: Oslo Handelsgymnasium Skoleår: 2013/2014 Medlemmer: Maria Hansteen Daglig leder Celine Sedal Personalansvarlig Thea Berg Økonomiansvarlig Thea Endsjø Salgsansvarlig Emilie Johansen Markedsansvarlig

Detaljer

Forretningsplan 2014/2015

Forretningsplan 2014/2015 Forretningsplan 2014/2015 Navn: Close it UB Org. Nr: 914430232 Daglig leder: Cassandra Helen Dyve Kontakt: Closeitub@hotmail.com Skole: Hadeland videregående skole Postadresse: Skolelia 3, 2750 GRAN Lærer:

Detaljer

Kystkafeen November 4, 2014

Kystkafeen November 4, 2014 Kystkafeen November 4, 2014 Innhold Innledning... 2 Forretningside og visjon... 2 Organisasjonsform... 3 Organisasjonsplan... 4 Sikkerhetsrutiner... 5 Markedsplan... 5 Sammendrag... 5 Målsetting... 5 Markedsstrategi

Detaljer

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole Mailand videregående skole Trill Tørt UB Forretningsplan Trill Tørt UB Mailand Videregående skole 2012/2013 Akershus fylkeskommune Ansvarlige lærere: Per Erik Brunsberg og Rune Heiestad Mentor: Sven Kåre

Detaljer

Elevbedrift. Denne permen tilhører elevbedriften: Kontaktopplysninger. Daglig leder: Hjemmeside: Ansatte i elevbedriften: Lærer. www.ue.

Elevbedrift. Denne permen tilhører elevbedriften: Kontaktopplysninger. Daglig leder: Hjemmeside: Ansatte i elevbedriften: Lærer. www.ue. Elevbedrift Velkommen til programmet Elevbedrift! Akkurat her og nå har dere blitt etablerere. Nå venter en periode med opplevelser og ny og spennende kunnskap. Dere skal etablere, drive og avvikle en

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Formgivningsfag Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Formgivningsfag Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Formgivningsfag Vg Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere andre ideer)

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Service og samferdsel, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Service og samferdsel, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Service og samferdsel, Vg1 UB-året Service og samferdsel Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere andre

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

www.ue.no Copyright UE Forlag

www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Næringslivsøkonomi, markedsføring, ledelse og organisasjon og fellesfag, Vg2 Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Elektrofag, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Elektrofag, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Elektrofag, Vg1 UB-året Elektrofag PTF Opplæring i bedrift, eks Elektriske bygningsinstallasjoner Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder

Detaljer

Sittebånd UB. Bergen Handelsgymnasium 2010/2011. Ansvarlig lærer: Sissel Sandven. Mentor: Stian Bye. Organisasjonsnr: 009822 42703

Sittebånd UB. Bergen Handelsgymnasium 2010/2011. Ansvarlig lærer: Sissel Sandven. Mentor: Stian Bye. Organisasjonsnr: 009822 42703 Sittebånd UB Bergen Handelsgymnasium 2010/2011 Ansvarlig lærer: Sissel Sandven Mentor: Stian Bye Organisasjonsnr: 009822 42703 Anette Mjeldheim Emir Hindic Ibrahim Pelja Arne Kragseth Håkon Vikøren Sonia

Detaljer

Innhold. Oversikt Over kompetansemålene... 14

Innhold. Oversikt Over kompetansemålene... 14 Innhold Oversikt Over kompetansemålene... 14 Kapittel 1 entreprenørskap Og entreprenører... 17 1.1 Entreprenørskap... 20 1.1.1 Hva er entreprenørskap?... 20 1.1.2 Ulike former for entreprenørskap... 22

Detaljer

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungdomsbedrift Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Entreprenørskap i utdanning (EiU) Tradisjonelt tre måter å forstå EiU på: Utdanning om entreprenørskap Utdanning gjennom entreprenørskap

Detaljer

Blyantspisserne UB. Macbruker

Blyantspisserne UB. Macbruker 20 13 Blyantspisserne UB Macbruker Daglig leder: Silje Marie Tyrihjell Produksjonsansvarlig: Kine Elena Østli Økonomiansvarlig: Lily Gundersen Markedsføringssjef: Ellen- Andrea Grønneberg Mentor: Ann-

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201201-201212 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 BESTE FORRETNINGSPLAN Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 Ansvarlig lærer: Ann Hilde Hofstad Mentor: Peter Kolderup Greve (Peter M. Kolderup AS) Are Nøst Truls Vikane Tim

Detaljer

Markedsplan. En lærebok om hvordan du skriver en markedsplan som er utledet av virksomhetens forretningsplan. Utgitt av: Kunnskapssenteret.

Markedsplan. En lærebok om hvordan du skriver en markedsplan som er utledet av virksomhetens forretningsplan. Utgitt av: Kunnskapssenteret. Markedsplan Mål Strategi Program - Kontroll En lærebok om hvordan du skriver en markedsplan som er utledet av virksomhetens forretningsplan. Skrevet av: Kjetil Sander Utgitt av: Kunnskapssenteret.om Revisjon:

Detaljer

Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo

Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo Konkurransekriterier Oppdatert 3.desember 2012 Generell informasjon: Navn: NM for Studentbedrifter 2013 Dato: 5. - 6. juni

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Naturbruk, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Naturbruk, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Naturbruk, Vg1 UB-året Naturbruk Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere beskrive eksempler på produkt-

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Teknikk og industriell produksjon, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Teknikk og industriell produksjon, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Teknikk og industriell produksjon, Vg1 UB-året Design og håndverk Norsk Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder velge utstyr og arbeidsmetoder

Detaljer

UB Tøv og fanteri. Mari Helene Gjetvik Sara Emilie Jåma Jennie Andrea Selen

UB Tøv og fanteri. Mari Helene Gjetvik Sara Emilie Jåma Jennie Andrea Selen UB Tøv og fanteri Mari Helene Gjetvik Sara Emilie Jåma Jennie Andrea Selen 1 UB Tøv og fanteri UB Tøv og fanteri Mære Landbruksskole 7710 Sparbu Mari Helene Gjetvik Mari_gjetvik92@hotmail.com OM BEDRIFTEN

Detaljer

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub.

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub. FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010 Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien www.legcareub.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning.......2 1.1 Sammendrag........2 1.2

Detaljer

... Feil! Bokmerke er ikke definert.

... Feil! Bokmerke er ikke definert. ADMINISTRAJON OG ØKONOMI Innhold KAPITTEL 1 ETABLERING AV EN VIRKSOMHET Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1 Bedriften Norge behov for å tenke nytt... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2 Er du en gründer?...

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Medier og kommunikasjon, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Medier og kommunikasjon, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Medier og kommunikasjon, Vg1 UB-året Medier og kommunikasjon Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere

Detaljer

Mama Rachel. o Foretningsdrift generelt, både i Norge og Filippinene, med hovedvekt på produksjon på Filippinene og salg i Norge,

Mama Rachel. o Foretningsdrift generelt, både i Norge og Filippinene, med hovedvekt på produksjon på Filippinene og salg i Norge, Mama Rachel er en planlagt stiftelse som gjennom å skape arbeidsplasser til fattige mennesker på Filippinene, på en verdig og bærekraftig måte vil kunne løfte mennesker ut av fattigdommen. Målet er at

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE

DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE ORG.NR: 984 766 378 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2004/2005 Mentor: Kristian fuglseth Ansvarlig lærer: margaret smørholm Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 Forretningsidé 2 Visjon 2 Produktet 2 Lokaler og utstyr

Detaljer

(SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE

(SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE (SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE POTEBH TFQUFNCFS LMPLLB IWPSEBO TUBSUF FHFO CFESJGU )BS EV MZTU UJM Ì FUBCMFSF EJO FHFO CFESJGU -VSFS EV QÌ IWJMLFO TFMTLBQTGPSN TPN QBTTFS GPS EFH )WJMLF SFUUJHIFUFS PH

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

Kapittel 1 Entreprenørskap Kapittel 2 Idéutvikling Kapittel 3 Forretningsplanen

Kapittel 1 Entreprenørskap Kapittel 2 Idéutvikling Kapittel 3 Forretningsplanen Kapittel 1 Entreprenørskap... 9 1.1 Hva er en bedrift?... 10 1.2 Nyetableringer er viktig... 11 1.3 Grunnlaget for næringsvirksomhet... 14 Naturressurser... 14 Menneskelige ressurser... 15 Kapital... 17

Detaljer

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning 3.3 Driftsbudsjett Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning Hvordan skaffe bedriften inntekter? Salg av produkter og tjenester

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201301-201312 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Innherred Næringsselskap AS

Innherred Næringsselskap AS Arne U. Hoff 7.april 2005 Mandat I styremøte 09.12.2004, sak nr 2, vedtok styret i Levanger Næringsselskap AS følgende: 2a. Levanger Næringsselskap AS skifter navn til og utvikler en kommersiell del som

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Innhold. 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold.

Innhold. 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold. FORRETNINGSPLAN 1 Innhold 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold. s. 2 s. 2 s. 3 s. 3 2) Organisasjon.. 1) Organisering. 2) Styret. 3) Organisasjonskart. 3)

Detaljer

Handlingsplaner knyttet til strategiplan for 2012-2015

Handlingsplaner knyttet til strategiplan for 2012-2015 Handlingsplaner knyttet til strategiplan for 2012-2015 Handlingsplan Produksjon og Salg Ansvarlig for planen:, GMR, ML og arbeidsledere Hovedmål/satsningsområder: Opprettholde en omsetning som minimum

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

Delårsrapport WOOL UB 2013/2014

Delårsrapport WOOL UB 2013/2014 Delårsrapport WOOL UB 2013/2014 Rosthaug Videregående Skole Mentor: Stein Åge Øvereng, UT AS Ansvarlig lærer: Hege Ballari Rindal INNHOLD Forretningsidé og visjon:... 3 Om produktet... 3 Målgruppe... 3

Detaljer

Bedriftens rammebetingelser

Bedriftens rammebetingelser Bedriftens rammebetingelser Rammebetingelser vil si «forhold om påvirker resultatet av de beslutningene som bedriften tar». For å lykkes må bedriften ta beslutninger som bygger på en realistisk forståelse

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Delårsrapport NM 2015

Delårsrapport NM 2015 NM 2015 Konkurransebidrag 16. Beste ungdomsbedrift Navn: Trashlock UB Org.nummer: 914 376 939 Daglig leder: Iver Myklebust Nettside: www.trashlock.no Skole: Spjelkavik VGS Lærer: Frode Røyset Mentor: Øyvind

Detaljer

Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofi Investeringsfilosofi Markedspsykologi Nødvendigheten av en konsistent filosofi over tid Historien har lært oss at økonomisk utvikling veksler mellom oppgangstider og perioder med nedgang. Økonomiske sykler

Detaljer

Internett var en god inspirasjonskilde. Etter en del grubling, skriving og tegning var jeg klar med logoen.

Internett var en god inspirasjonskilde. Etter en del grubling, skriving og tegning var jeg klar med logoen. DMK2_aug11_siljewold_rprt_271011 Rapport Ideutvikling og skisser Jeg brukte 3 forskjellige metoder for å komme opp med ord i sammenheng med patch to plate. Benyttet meg derfor av brainstorming, ABC-metoden

Detaljer

Innvestering Tappeanlegg

Innvestering Tappeanlegg Innvestering Tappeanlegg Innvetering tappeutstyr, bygg utvidet kapasitet. Bryggekjele kr 12,000 kompetanseutvik/prosjektering/tegning/monter kr 5,000 Pumpe slanger koblinger kr 15,000 prosjektering/tegning/montering

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Delårsrapport. for Flex UB

Delårsrapport. for Flex UB Delårsrapport for Flex UB Flex UB Vadsø videregående skole 2013/2014 Mentor: Ingunn Foslund Statens Vegvesen Ansvarlig lærer: Eva Corneliussen Org.nummer: 913 086 716 Flex 1 1. Sammendrag Forretningside

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1 UB-året Design og håndverk Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder utvikle ideer til produkter og tjenester

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier Juni 2014 Innhold Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier... 1 1. Formål og virkeområde... 3 2. Hovedpunkter

Detaljer

PRODUKTKALKYLER. Turid V Tveiten - Økonomi og administrasjon VG2 10/26/2015

PRODUKTKALKYLER. Turid V Tveiten - Økonomi og administrasjon VG2 10/26/2015 PRODUKTKALKYLER Kompetansemål beregne pris på varer og tjenester til forbruker-, bedrifts- og institusjonsmarkedet, utarbeide tilbud og vurdere konsekvenser av prisendringer INNTEKTER OG PRIS Inntektene

Detaljer

Datafest. Forretningsplan. Visjon: Tilby ungdom en uforglemmelig spill opplevelse Mentor: Atle Malinen (Varanger Kraft)

Datafest. Forretningsplan. Visjon: Tilby ungdom en uforglemmelig spill opplevelse Mentor: Atle Malinen (Varanger Kraft) Datafest Forretningsplan UB Visjon: Tilby ungdom en uforglemmelig spill opplevelse Mentor: Atle Malinen (Varanger Kraft) Side 4 - Organisering av Datafest UB Side 5 - Styret i Datafest UB Side 6 - Forretningsidé

Detaljer

Messekurs 2015 Entreprenørskapsmesse 11. mars 2015

Messekurs 2015 Entreprenørskapsmesse 11. mars 2015 Messekurs 2015 Entreprenørskapsmesse 11. mars 2015 #ungdomsbedrift #emesse2015 Konkurransene http://www./oslo/kalender/entreprenorskapsmesse- 2015-Ungdomsbedrifter-Vgs#tab2 Legg merke til: Påmeldingsfrist

Detaljer

(1) Hvordan kan CD beskytte tjenesten, eller aspekter ved den, mot etterligning fra konkurrentene?

(1) Hvordan kan CD beskytte tjenesten, eller aspekter ved den, mot etterligning fra konkurrentene? RAMMECASE FOR MARKEDSRETT VALGFAG Reklamebyrået Creative Development (CD) har utviklet en ny tjeneste som de tilbyr til sine klienter. Tjenesten er basert på en fremgangsmåte for gjennomføring av reklamekampanjer

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Salg, service og sikkerhet (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Service og Samferdsel Planlegging Kode: SSA1001 Mål for opplæringen er at

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Vg1 Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere andre ideer) Forretningsidé

Detaljer

Delårsrapport. UB Washer. Ansvarlig lærer- Hilde Følstad Mentor Ole Jan Guin. Mære Landbruksskole Org.nr 989 334 174

Delårsrapport. UB Washer. Ansvarlig lærer- Hilde Følstad Mentor Ole Jan Guin. Mære Landbruksskole Org.nr 989 334 174 Delårsrapport UB Washer Ansvarlig lærer- Hilde Følstad Mentor Ole Jan Guin Mære Landbruksskole Org.nr 989 334 174 Sammendrag UB Washer Forretningsidè Produktet er til traktoreierne som vil ha en sko/støvvelvasker

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering?

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Beskyttelse av immaterielle rettigheter kan gi din bedrift konkurransefortrinn, hevder mange, også vi i Innovasjon Norge. Men hvilket vern får oppfinnere og

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

Oppgave uke 11 - Budsjettering og finans

Oppgave uke 11 - Budsjettering og finans 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Basismodell: Rabatt og andre prisreduksjoner

Detaljer

AButvikling as. Etablere i Hedmark. en framtidsrettet og lønnsom samarbeidspartner. /etablereihedmark

AButvikling as. Etablere i Hedmark. en framtidsrettet og lønnsom samarbeidspartner. /etablereihedmark Etablere i Hedmark AButvikling as en framtidsrettet og lønnsom samarbeidspartner Overordnet mål Flere og bedre etableringer i Hedmark Øke antall nyetableringer i Hedmark Gi eksisterende og potensielle

Detaljer

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE FORRETNINGSPLAN Bedriftsnavn: MagnetCraft UB Skoletilhørighet: Stangnes videregående skole Postadresse: Postboks 3120, 9498 Harstad Telefonnummer: 77 01 91 00 Organisasjonsnr.: 984768214 Nettside: www.magnetcraft.wordpress.com

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Prosjekt Jobbsøker 04.02.2015

Prosjekt Jobbsøker 04.02.2015 04.02.2015 Prosjekt Jobbsøker Behov: søke jobb Finne og lese stillingsannonser Se på eksempeltekster, finne likhetstrekk, lage mal Skrive flere søknader: kopiere seg selv, men tilpasse til mottaker Sende

Detaljer

Prosjekt sammen på jobb

Prosjekt sammen på jobb Prosjekt sammen på jobb Fra tanke til resultat 14.1.16 Grete Geving HR/personalrådgiver Representant fra administrasjonen i Prosjektgruppen Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold - 5900 innbyggere

Detaljer

Markedskonferansen 2012

Markedskonferansen 2012 Markedskonferansen 2012 Nødvendig strategiprosess for alle kraftleverandører? Hvilke strategiske momenter må man ta stilling til? 1 Hva er det motsatte av strategi? 2 Håp. 3 Hva vil kjennetegne fremtidens

Detaljer

AKERSHUSMESTERSKAPET FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2014

AKERSHUSMESTERSKAPET FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2014 1 AKERSHUSMESTERSKAPET FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2014 Norges Varemesse (Hall E), Lillestrøm, 11. mars 2014 KONKURRANSEREGLER OG PÅMELDING 2 GründerExpo 2014 Akershusmesterskapet for ungdomsbedrifter Norges

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

Årsrapport Sjokoladefabrikken UB

Årsrapport Sjokoladefabrikken UB Årsrapport Sjokoladefabrikken UB Skoleåret: 2012/2013 Vest-Lofoten Videregående Skole Skoleåret 2012/2013 Org. nr: 999 071 481 Sjokoladefabrikken UB Mentorer: Lill Gunn Markussen og Lene Henningsen Lærer:

Detaljer

Markedssimulator. I tillegg kommer 2 leverandører (Reisegrossisten as og Kontorsentret as) og 2 tjenesteleverandører (Banken as og Eiendom as).

Markedssimulator. I tillegg kommer 2 leverandører (Reisegrossisten as og Kontorsentret as) og 2 tjenesteleverandører (Banken as og Eiendom as). Markedssimulator En effektiv, spennende læringsmetode i marked og økonomi Markedssimulator bygger på at inntil 8 reiselivsbedrifter tilbyr 3 ulike reiselivsprodukter til 3 ulike reisemål. Det er åpen priskonkurranse

Detaljer

Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid:

Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid: Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid: Beste tema/prosjektarbeid (entreprenørskapsprosjekt). Juryen skal kåre 1., 2. og 3. plass Juryen legger vekt på en helhetsvurdering av tema- prosjektarbeidet og

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer