Markedskonferansen 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedskonferansen 2012"

Transkript

1 Markedskonferansen 2012 Nødvendig strategiprosess for alle kraftleverandører? Hvilke strategiske momenter må man ta stilling til? 1

2 Hva er det motsatte av strategi? 2

3 Håp. 3

4 Hva vil kjennetegne fremtidens kraftmarked? 4

5 Generell utfordring: Trender i Kraftmarkedet: Et relativt fast antall kunder med et stadig høyere kostnadsnivå på markedsføringen og salg, kombinert med pressede margin på standardprodukter gir dårligere resultater for kraftleverandørene. Mye mer krevende kunder med sterkere fokus på egen fordel. Sterkere merkevarer: Norgesenergi, Fjordkraft, Hafslund er eksempler på leverandører som er sterkt tilstede i media og har nødvendig kjennskap for å virke attraktive for nye kunder. Nye konkurrenttyper Bank/forsikring: Bundling mot andre finansielle produkter kan etableres. Nye utenlandske konkurrenter: Med felles Nordisk kraftmarked kan nye større aktører komme inn i det Norske markedet. 5

6 Trender i Kraftmarkedet: Nye salgskanaler f.eks. Elkjøp/Norgesenergi: Spesialrabatter og bonuser ved salg av strømavtaler benyttet på en ny måte. Nye Produktfordeler: SAS-bonus på strømkjøp fra Fjordkraft. Nye produkter pga. AMS (Avanserte Måle- og styringssystemer): Tilleggstjenester Smarthus forbruksstyring. Nye faktureringsregler: Alle leverandører stiller likt med felles faktura om få år. Konklusjon: Vi må ha en ny forretningsplan som sikrer konkurransekraft nok til å overleve i fremtidens kraftmarked! 6

7 10 Momenter man må ta stilling til.. 7

8 1. Hver tydelige på hva som er målet med prosessen. 8

9 Mål for (de fleste) strategiprosesser: Sikre at vi opprettholder vår konkurransekraft og markedsposisjon, og styrker vår lønnsomhet. 9

10 2. Skap felles forståelse for hva som er våre avgjørende suksessfaktorer. 10

11 Generelle 1. X 2. X 3. X 4. X 5. X Avklar aktuelle suksessfaktorer: Kritiske 1. X 2. X 3. X Hva er kjennetegnet på de som gjør det godt i denne bransjen? Hva er drivkreftene for lønnsomhet? 11

12 SMB bedrifters utfordringer 1. Tiltrekke seg dyktige medarbeidere 2. Holde på dyktige medarbeidere 3. Sikre lojalitet blant eksisterende kunder 4. Nå frem til helt nye kunder* *rangert som kritisk viktig for vekst 12

13 3. Kan vi sette en ny Agenda i denne bransjen? 13

14 Kartlegg egen konkurransearena: Nye aktører? Leverandørers forhandlings posisjon Møte? Utnytte?? Møte? Utnytte?? Kunders forhandlings posisjon? Substitutter produkt/tjeneste nivå (endringer i teknologi alternative kanaler) Konkurranseintensiteten I bransjen kan vi påvirke denne? Kan vi sette en ny Agenda? 14

15 4. Vær realistisk i forhold til hvilken strategiske konkurranseposisjon det er mulig å ta. 15

16 Ikke alle kan ha lavest kostnadsstruktur. 16

17 Strategisk konkurranseposisjon? KREVER: Stort marked Store volum Stordriftsfordeler Logistikkfokus Slagkraft Bred markedsføring KL. Fokus DIFF. KREVER: Velger å ikke konkurrere med de store nisjefokus knallgod på noe Begrenset fokus - velger smalere arena/marked Fokuserer enten på et mindre geografisk områder eller på en bestemt produktgruppe eller på en bestemt ekspertise/kompetanse Veldig medarbeider avhengig sterke relasjoner til kunder KREVER: Stort marked Høyere prisnivå Sterke merkevarer Sterke produkter Betalingsvilje (kunder) Sterk merverdiopplevelse (fra kunder) Differensiert markedsføring Hvor er vår strategiske posisjon for vekst? 17

18 5. Hvilken posisjon ønsker vi å ta i kundens bevissthet? Hvem skal vi være? 18

19 Kundeposisjonering? Opplevd kvalitet*? Trygghet Størst Lokal/Nær?? Hvem er vi - på hvilken skala?? 1. Konkurrent x 2. Konkurrent y 3. Konkurrent z 4. _ 5. _ *Koblet til våre verdier Prisnivå? Ønsket kundeposisjon (når kunden skal plassere oss opp mot andre kraftleverandører): Hvem skal vi være i kundens bevissthet? 19

20 Til ettertanke.. Det selskap som ikke rendyrker sin unikhet men hele tiden skifter strategi - vil over tid miste sin identitet og en dag oppdage at they got stucked in the middle. M. Porter Fra Konkurransestrategier 20

21 6. Identifiser egen (ønsket) kjernekompetanse. 21

22 Løft frem kjernekompetansen Krav; 1. Unik 2. Vanskelig å kopiere 3. Kontinuerlig forbedringsbar 4. (Bør kunne anvendes i større deler av virksomheten) I dag: X X x Ønsket: X X x 22

23 7. Tydeliggjør og fokuser dagens forretningside? 23

24 Strategi Strategi handler vel så mye om hva man IKKE skal gjøre, som hva man skal arbeide grundig med. 24

25 Er dagens forretningside nok fokusert? Gir dagens forretningside klare rammer og nok Fokus? 25

26 Innstramming av forretningsidé?? Del 1 - ytre rammer - avgrense og fokuser tydelig Del 2 - hva vi skal være best på kjernekompetansegrunnlag Del 3 - hva skal kjennetegne alt vi gjør verdier, kulturbygging 26

27 8. Gjør en strategisk SWOT i fellesskap. Involver alle som må ta ansvar. Fokuser på det som er kritisk. 27

28 Strategisk SWOT Internt/Nåtid S 1. Sterke sider som vi MÅ rendyrke og videreutvikle 2. Sterke sider som vi MÅ rendyrke og videreutvikle 3. Sterke sider som vi MÅ rendyrke og videreutvikle 4. Sterke sider som vi MÅ rendyrke og videreutvikle 5. Sterke sider som vi MÅ rendyrke og videreutvikle O Eksternt/Framtid 1. Muligheter vi MÅ utnytte NÅ 2. Muligheter vi MÅ utnytte NÅ 3. Muligheter vi MÅ utnytte NÅ 4. Muligheter vi MÅ utnytte NÅ 5. Muligheter vi MÅ utnytte NÅ W 1. Svake sider som vi MÅ eliminere 2. Svake sider som vi MÅ eliminere 3. Svake sider som vi MÅ eliminere 4. Svake sider som vi MÅ eliminere 5. Svake sider som vi MÅ eliminere T 1. Trusler vi MÅ møte i denne perioden 2. Trusler vi MÅ møte i denne perioden 3. Trusler vi MÅ møte i denne perioden 4. Trusler vi MÅ møte i denne perioden 5. Trusler vi MÅ møte i denne perioden Fokuser på det som er kritisk for konkurransekraft og lønnsomhet 28

29 Hjertesukk..? Det er mennesker som får strategier til å virke.. CEO Norwegian company 29

30 9. Vurder å utvikle en ny samlende og forpliktende visjon som alle vil være med på. 30

31 En felles, kraftig, samlende visjon? First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth 25 mai 1961 og 12 sept

32 10. Legg vekt på involvering, eierskapsforankring og motivasjon til vekst. 32