1.5 Marked og behov Et behov er noe vi trenger, behøver, krever eller ønsker oss er noe vi etterspør er noe som fordrer tilfredsstillelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.5 Marked og behov 15.08.2012. Et behov er noe vi trenger, behøver, krever eller ønsker oss er noe vi etterspør er noe som fordrer tilfredsstillelse"

Transkript

1 1.5 Marked og behov Målsetting med modulen: utfordringer knyttet til kundens behov, valg av marked og produkter Markedsvurdering konkurrenter og bransje Et behov er noe vi trenger, behøver, krever eller ønsker oss er noe vi etterspør er noe som fordrer tilfredsstillelse Maslows behovspyramide 2 1

2 Jo mer vi kjenner kundens behov, jo større mulighet har vi for: å tilfredsstille dem å få fornøyde kunder som betaler en fornuftig pris lojale kunder - gjenkjøp 3 Behov uttrykkes gjennom kjøpekriterier: Basiskriterier: Dette må være på plass for at du skal være aktuell som selger/leverandør (produktkvalitet, leveringstid, pris, etc) jf. kjerneprodukt. Nøkkelkriterier: Dette skaper begeistring og er avgjørende utover basis - for din kundes valg (kan være skjult: tillit, personlige relasjoner, posisjon, status, image, etc) jf. metaprodukt. Tenk behov i forhold til marked, produkt og din bedrift 4 2

3 Hvem kan undersøke dette? Du selv, nettverket ditt, ansatte, rådgivere, byråer Hvor finner du kunnskap om kundens kjøpekriterier? Hos faktisk bruker, hos potensielle kunder Hos konkurrenter, bransjeinformasjon, SSB Hvordan undersøke? Hva forventer du å få vite? Definer! Bruk enkle kartleggingsmetoder som telefon, internett, enkle spørreundersøkelser Vær oppmerksom på hvem du snakker med hos kunden (beslutningstaker, bruker, påvirker ) 5 Et produkt er en vare eller tjeneste som dekker et behov og gir en betalingsvillighet og som er presentert for kunden: til rett tid, på rett sted, i rett mengde, til rett kvalitet, til rett pris. 6 3

4 Kjerneproduktet er hva kunden oppfatter som selve basis i det de kjøper for å dekke sitt behov (jf. basisbehov og basiskriterier). Et tilleggsprodukt bidrar til å utvide produktet ved å supplere kjerneproduktet eller nyttiggjøre dette på andre måter Eksempel i honningproduksjon: Kjerneprodukt : honning Tilleggsprodukt : bivokslys, birøkterkurs, bikubesalg etc. 7 Dør-åpnende Imageskapende Universitet/ forskning Nøkkelkunder Finansiering Påvirkende instanser Tilgjenge- Prøvelighet leveranser Service Varemerker Kjerneprodukt Prod. utvikling i samarb. med kunder Reservedeler Rådgivingsstøtte Kundenærhet Personlig service Utdannelse Totalkundeskapende Lojalitetsskapende 8 4

5 Gruppen arbeider med 2 av deltagernes produkt (20 min hver): Hva er produktet/tjenesten som skal selges? Hva er det kunden kjøper (basisbehovet)? Hva/hvilke tilleggsprodukter kan være med? Hvordan utvikle dette produktet til et sterkere metaprodukt? Legges fram i plenum (10 min) for diskusjon 9 Gruppen arbeider med ett produkt hos 2 av deltagerne: (20min hver) Se på nærmeste kunde (dvs. den du forventer å levere din vare til og få betaling fra): Hvilke kjøpekriterier har denne kunden? Hva er basiskriterier? Hvilke nøkkelkriterier kan utvikles framover? Er sluttbruker og kunde den samme? Hvis ikke, hva er ulikhetene mellom brukerens og kundens behov? Legges fram i plenum (10min) for diskusjon. 10 5

6 Analyse Bransje Se den Norske Fagpresses Forening Evt. bransjekrav: Analyse Markeder Analyse Kunder Analyse Konkurrenter Forretningsplanens kap 4 11 Hvilke(n) bransje(r) tilhører din forretningside? Hvilken erfaring har du selv /dere fra denne bransjen? Hvordan tenker du å sikre deg nødvendig kunnskap om bransjen? Forretningsplanens kap 2 og

7 A Jordbruk og skogbruk B Fiske C Bergverksdrift og utvinning D Industri E Kraft- og vannforsyning F Bygge- og anleggsvirksomhet G Varehandel, reparasjon av motorvogner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk H Hotell- og restaurantvirksomhet I Transport, lagring og kommunikasjon J Finansiell tjenesteyting og forsikring K Eiendomsdrift, utleievirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting L Offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning M Undervisning N Helse- og sosialtjenester O Andre sosialtjenester og personlige tjenester P Lønnet arbeid i private husholdninger Q Internasjonale organer og organisasjoner Z Uoppgitt 13 Beskriv bransjen(e) forretningsideen din retter seg mot: Hva er aktuell bransje for din virksomhet? Er du i en eller flere bransjer? Hva finnes av statistikk og informasjon om bransjen din? Og hva sier dette om mulige markeder? Hva finnes av bransjeretta informasjonskanaler? Hva finnes av etablerte markedsapparat og/eller distribusjonskanaler i bransjen? (eks. Eksportutvalget for fisk) Er det regulert samarbeid i verdikjeden? (for eksempel produsent grossist- detaljist) (eks. Tine) Andre reguleringer/begrensninger: (for eksempel konsesjoner, kvoter, lover og forskrifter er vanlig for landbruk, fiskeri, næringsmiddel, oppdrett etc.) Hva finnes av potensielle samarbeidspartnere? (innen samme bransje og/eller mellom bransjer) for eksport/salg/distribusjon (eks fiskeoppdrett) I hvilken grad er det rivalisering i bransjen? (eks. reiseliv) Forretningsplanens kap

8 Din konkurransekraft bestemmes av: Din forståelse av kundens behov Markedsinnsikt, kunnskap om kjøpekriterier og utviklingstrender. Din evne til å dekke kundens behov De beste underleverandører, tilgang til distribusjonskanaler, kapasitet, kompetanse og handlingsrom. 15 Dine konkurrenter tilbyr å dekke samme behov hos kunden som du vil gjøre med sitt produkt/tjeneste. Hvem er dine konkurrenter (navn)? Hva karakteriserer disse konkurrentene og hvilken markedsposisjon har de tror du? Bransjekunnskap Hvilken bransje vil du selv tilhøre - tror du - og hvorfor? Forretningsplanens kap 4! 16 8

9 Markedsvurdering - Konkurrenter Konkurrent 1 navn: Hvilken bransje er denne tilknyttet? Bedrift: Ansvarlig: År: Dato: Hva er det som karakteriserer denne konkurrenten? Hva er produktet/tjenesten de selger? Hvor stor er de i markedet tror du? Hvordan distribuerer/selger de? Hva annet vet du om denne konkurrenten? Hvordan oppfattes konkurrenten av kundene tror du? Hvilke sterke sider og svake sider har konkurrenten? I hvilken grad skal ditt produkt/din tjeneste være i direkte konkurranse eller et substitutt? (beskriv) 17 9

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken?

Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken? Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken? En veileder fra NHO for bedrifter i deres eget arbeid med holdninger og praksis knyttet til gaver, representasjon og utgiftsdekning for andre

Detaljer

Smart bruk av sosiale medier i PwC

Smart bruk av sosiale medier i PwC Smart bruk av sosiale medier i Større krav til samhandling og samarbeid Flere organisasjoner etterspør bedre kompetanse, i samarbeid og samhandling, for å skape ny kunnskap sammen 2 Sosiale medier Sosiale

Detaljer

og hva forventer vi av deg?

og hva forventer vi av deg? Studieveiledning ved NTNU Hva kan du forvente av oss og hva forventer vi av deg? D e t s k a p e n d e u n i v e r s i t e t Hva kan du forvente av oss og hva forventer vi av deg? Vi som jobber med veiledning

Detaljer

Kommunikasjon når du vil nå mål når du vil ha gjennomslag

Kommunikasjon når du vil nå mål når du vil ha gjennomslag Kommunikasjon når du vil nå mål når du vil ha gjennomslag Noen enkle betraktninger og smarte tips Bergljot Gundersen og Roy Hovdan En strategisk plan er et verktøy, uansett område, som skal bidra til å

Detaljer

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne:

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: RAPPORT Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: Hva sier tallene for Norge? MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2014 Desember 2014 Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Bøgh Holmen

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook?

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? Klikk for å dele Denne e-boken er inspirert av og delvis oversatt fra Facebook sin utgivelse «Page Publishing Best Practices». 2 Facebook beste praksis

Detaljer

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet Personvern og sikkerhet Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger

Detaljer

Finn Veien PROSESSVEILEDER

Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien til prosjektveiviseren Prosjektveiviseren beskriver den anbefalte prosjektmetodikken i offentlige virksomheter. Finn Veien er et e-læringskurs som hjelper deg og din

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Rapport 27/2010 Utgitt september 2010 Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Nofima er et

Detaljer

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige 02/03 Forord NHOs mål er å bidra til gode offentlige anskaffelser både fordi det bidrar til god samfunnsøkonomi og

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Rehabilitering del 1. Støtteark

Rehabilitering del 1. Støtteark Rehabilitering del 1 Støtteark REHABILITERING Vi snakker om rehabilitering av gamle hus, de skal fikses opp og bli som nye Bytte ut tak og vegger, råtne planker, kaste knuste vinduer, høvle vekk gammel

Detaljer

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen For å nå frem med budskapet ditt er det avgjørende å virkelig forstå målgruppens situasjon. De fleste

Detaljer

Hvorfor er servicen så dårlig? Av Tor W. Andreassen & Fred Selnes Handelshøyskolen BI

Hvorfor er servicen så dårlig? Av Tor W. Andreassen & Fred Selnes Handelshøyskolen BI Hvorfor er servicen så dårlig? Av Tor W. Andreassen & Fred Selnes Handelshøyskolen BI Data fra den norske og amerikanske kundetilfredshet indeksen gir et entydig bilde om synkende tilfredshet med tjenester

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer