III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE"

Transkript

1 III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

2 OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSEDESIGN BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER FORVENTNINGER OG UTFORDRINGER FOR ARBEIDSMARKEDET I TRØNDELAG NAV, Side 2

3 IIII OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE ANALYSEDESIGN NÆRINGSSTRUKTUR ARBEIDSMARKEDSREGIONER

4 ~ «Årlig gjennomfører NAV en bedriftsundersøkelse i hvert fylke, hvor et representativt utvalg bedrifter blir invitert til å svare på spørsmål om fremtidig rekrutteringsbehov og eventuelle problemer med å få tak i ønsket kompetanse» ~ NAV ønsker å kunne si noe om etterspørselen etter arbeidskraft i Trøndelag Det måler vi ved å spørre bedriftene om Forventning til antall ansatte i det kommende året Om virksomhetene har utfordringer med rekruttering Innenfor hvilket næringer og yrker bedriftene opplever mangel på arbeidskraft NAV, Side 4

5 BEDRIFTEN I NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE Vi definerer «bedriften» som en offentlig eller privat virksomhet med 3 eller flere ansatte ~ «NAV har gjennomført denne undersøkelsen siden [ ] og for første gang har begge trøndelagsfylkene gjennomført en felles bedriftsundersøkelse» ~ Med det kriteriet har vi bedrifter i Trøndelag NAV, Side 5

6 Næringsgrupper* anvendt i NAVs bedriftsundersøkelse (*NACE1, ensifret) Offentlig og privat tjenesteyting Varehandel, hotell og restaurant Finans og eiendom Bygg og anlegg Offentlig forvaltning Undervisning Helse- og sosialtjeneste Personlig tjenesteyting Varehandel, motorvognreparasjoner Overnattings- og serveringsvirksomhet Finansierings- og forsikringsvirksomhet Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Bygge- og anleggsvirksomhet Transport og kommunikasjon Industri Primærnæring Bergverk og energi Transport og lagring Informasjon og kommunikasjon Nærings- og nytelsemidler Tekstil- og lærvarer Trevarer Treforedling og grafisk prod. Petroleum og kjemiske prod. Prod. av annen industri Prod. av metallvarer Prod. av maskiner og utstyr Prod. av elektriske og optiske produkter Jordbruk, skogbruk og havbruk Bergverksdrift og utvinning Elektrisitet, vann og renovasjon NAV, Side 6

7 14,3 % 11,2 % 10,4 % 10,1 % 28,1 % 25,9 % 29,7 % 29,9 % 57% av bedriftene i Trøndelag er innenfor offentlig og privat tjenesteyting eller varehandel, hotell og restaurant næringen 28,6 % 28,5 % Trøndelag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 13,2 % 10,3 % Offentlig og privat tjenesteyting Varehandel, hotell og restaurant Finans og eiendom Bygg og anlegg Offentlig forvaltning Undervisning Helse- og sosialtjeneste Personlig tjenesteyting Varehandel, motorvognreparasjoner Overnattings- og serveringsvirksomhet Finansierings- og forsikringsvirksomhet Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Bygge- og anleggsvirksomhet bedrifter bedrifter bedrifter bedrifter NAV, Side 7

8 2,6 % 1,2 % 2,0 % 5,5 % 5,8 % 8,2 % 7,5 % 7,6 % 19,4% 8,0 % av bedriftene kategoriseres innenfor disse fire næringsgruppene i Trøndelag Trøndelag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 5,6 % 4,3 % 1,5 % Transport og kommunikasjon Industri Primærnæring Bergverk og energi Transport og lagring Informasjon og kommunikasjon Nærings- og nytelsemidler Tekstil- og lærvarer Trevarer Treforedling og grafisk prod. Petroleum og kjemiske prod. Prod. av annen industri Prod. av metallvarer Prod. av maskiner og utstyr Prod. av elektriske og optiske produkter Jordbruk, skogbruk og havbruk Bergverksdrift og utvinning Elektrisitet, vann og renovasjon bedrifter 728 bedrifter 562 bedrifter 193 bedrifter NAV, Side 8

9 bedrifter i TRØNDELAG 49% Små bedrifter % Mellomstore bedrifter % 420 Store bedrifter 52,3% 47,8% 48,5% 4128 Bedrifter 2297 Bedrifter 4195 Bedrifter 45,4% 1995 Bedrifter Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 320 Bedrifter 3,7% 100 Bedrifter 2,3% NAV, Side 9

10 Fosen Namdal Antall bedrifter fordelt på arbeidsmarkedsregioner TRØNDELAG Innherred Trondheimsregionen Innherred Orkladalen og kysten Værnes Namdal Orkladalen og kysten Værnes 935 Fosen 814 Røros og Gauldalsregionen Røros og Gauldalsregionen Oppdalsregionen Oppdalsregionen NAV, Side 10

11 Arbeidsmarkedsregioner i Trøndelag andel bedrifter med mellom 3 og 9 ansatte fordelt etter næringsgruppe Varehandel, hotell og restaurant 33,4 % Offentlig og privat tjenesteyting 24,2 % Finans og eiendom Bygg og anlegg Primærnæring 14,9 % Transport og kommunikasjon 9,4 % Industri Bergverk og energi 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Namdal Innherred Værnes NAV, Side 11

12 Arbeidsmarkedsregioner i Trøndelag andel bedrifter med mellom 10 og 99 ansatte fordelt etter næringsgruppe Offentlig og privat tjenesteyting 38,4 % Varehandel, hotell og restaurant 27,7 % Bygg og anlegg Finans og eiendom Transport og kommunikasjon Industri Primærnæring 4,8 % Bergverk og energi 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Namdal Innherred Værnes NAV, Side 12

13 Arbeidsmarkedsregioner i Trøndelag andel bedrifter med 100 eller flere ansatte fordelt etter næringsgruppe Offentlig og privat tjenesteyting 22,7 % 75,0 % Finans og eiendom 22,7 % Transport og kommunikasjon 22,7 % Industri Primærnæring Varehandel, hotell og restaurant Bygg og anlegg Bergverk og energi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Namdal Innherred Værnes NAV, Side 13

14 IIII FUNN OG RESULTATER UTVALG FORVENTNINGER UTFORDRINGER

15 ~ «Hvordan skal en kunne si noe om alle enheter som inngår i problemstillingen, når en bare har undersøkt noen av dem?» NAVs bedriftsundersøkelse er en utvalgsundersøkelse Hvorfor trekker vi et utvalg? ~ NAV, Side 15

16 Utvalg? Forventning til antall ansatte i det kommende året 1 2 3?? Om virksomhetene har utfordringer med rekruttering Utvalg av bedrifter Populasjon eller alle bedrifter Innenfor hvilket næringer og yrker bedriftene opplever mangel på arbeidskraft Statistisk modell NAV, Side 16

17 % ~ «Utvalget i Trøndelag var på bedrifter. Innen svarfristen kom det inn gyldige svar fra 1 596, noe som gir en svarandel på 78 %. Svarene er innhentet via besøk eller telefonkontakt av fylkenes NAVkontor» ~ Populasjon Sør-Trøndelag Antall bedrifter Utvalg Nord-Trøndelag Antall bedrifter NAV, Side 17

18 862* bedrifter i utvalget for Nord-Trøndelag fordelt etter arbeidsmarkedsregioner ,7 % ,2 % ,8 % Værnes Innherred Namdal Andel av utvalget som er gjenstand for analyse Utvalg NAV, Side 18

19 Bedrifter i utvalget for Nord-Trøndelag fordelt på næringsgrupper Utvalgets størrelse Andel av utvalget som er gjenstand for analyse % 86% 83% 85% 82% 74% 84% % Andel av utvalget som er gjenstand for analyse Utvalg NAV, Side 19

20 Forventninger blant bedriftene. Hovedretningen i arbeidsmarkedet Multinomisk regresjon NAV, Side 20

21 Forventninger til antall ansatte om ett år blant bedriftene i utvalget til Trøndelag. Alle næringer samlet 52,9 % 18,2 % 7,3 % 21,7 % 10,9 % Flere enn i dag Like mange som i dag Færre enn i dag Missing Netto Hvor mange ansatte venter dere å ha om ett år? Gi en vurdering ut fra bedriftens forventninger i dag. NAV, Side 21

22 Forventninger til antall ansatte om ett år blant bedriftene i utvalget fordelt på arbeidsmarkedsområder i Nord-Trøndelag 18,8 % 19,9 % 22,5 % 11,1 % 10,7 % 12,6 % 14,7 % 2,3 % Nord-Trøndelag Værnes Innherred Namdal Nettoforventning Forventning Flere ansatte 39,5% Like mange ansatte som i dag 41.2% Missing 54,1% Like mange ansatte som i dag 18.7% Missing 64,0% Like mange ansatte som i dag 5,8% Missing NAV, Side 22

23 Estimert forventning til antall ansatte i Trøndelag det kommende året, sammenlignet med ujustert forventing i utvalget 68,0 % 53% 21,6 % 18,2 % 10,4 % 11,2 % 7,3 % 10,9 % Flere enn i dag Like mange som i dag Færre enn i dag Netto Trøndelag Estimert Trøndelag Utvalg NAV, Side 23

24 Estimert forventning til antall ansatte i det kommende året blant bedriftene i Nord-Trøndelag 66,0 % 54,1 % Nord-Trøndelag Estimert Nord-Trøndelag Utvalg 23,0 % 18,8 % 10,9 % 12,1 % 7,7 % 11,1 % 71,6 % 64,5 % 62,1 % Liten Mellomstor Stor 20,4 % 26,3 % 22,4 % 15,5 % 8,0 % 9,3 % 12,4 % 17,0 % 6,9 % Flere enn i dag Like mange som i dag Færre enn i dag Netto NAV, Side 24

25 Estimert forventning til antall ansatte i det kommende året blant bedriftene i Værnes 67,0 % 39,5 % Værnes Estimert Værnes Utvalg 15,0 % 10,7 % 17,9 % 8,5 % 2,3 % -2,9 % Liten 80,0 % Mellomstor 61,0 % 59,9 % Stor 11,4 % 23,7 % 10,0 % 8,6 % 15,2 % 30,0 % 2,9 % 8,5 % -20,0 % Flere enn i dag Like mange som i dag Færre enn i dag Netto NAV, Side 25

26 Estimert forventning til antall ansatte i det kommende året blant bedriftene i Innherred 64,1 % 54,1 % Innherred Estimert Innherred Utvalg 25,6 % 19,9 % 10,3 % 7,3 % 15,3 % 12,6 % 68,5 % 67,7 % 56,3 % Liten Mellomstor Stor 24,2 % 24,4 % 28,1 % 7,4 % 7,9 % 15,6 % 16,8 % 16,5 % 12,5 % Flere enn i dag Like mange som i dag Færre enn i dag Netto NAV, Side 26

27 Estimert forventning til antall ansatte i det kommende året blant bedriftene i Namdal 69,9 % 64,0 % Namdal Estimert Namdal Utvalg 22,5 % 22,5 % 7,7 % 7,8 % 14,8 % 14,7 % 73,0 % 61,6 % 75,0 % Liten Mellomstor Stor 18,3 % 30,4 % 18,7 % 8,7 % 8,0 % 22,3 % 6,3 % 9,6 % 12,5 % Flere enn i dag Like mange som i dag Færre enn i dag Netto NAV, Side 27

28 Sammenligning estimert nettoforventning etter arbeidsmarkedsregion og bedriftens størrelse 22,3 % 16,8 % 16,9 % 16,5 % 14,6 % 12,5 % 12,5 % 9,6 % 8,5 % 2,9 % 2,2 % Nettoforventning, små bedrifter Nettoforventning, mellomstore bedrifter Værnes Innherred Namdal Trøndelag -20,0 % Nettoforventning, store bedrifter NAV, Side 28

29 Estimert forventning til antall ansatte i det kommende året blant bedrifter med mellom 3 og 9 ansatte 46,3 % 25,50% 35,8 % 27,3 % 20,1 % 18,6 % 12,7 % 17,0 % 13,2 % 8,8 % Industri Bygg og anlegg Varehandel, hottel og restaurant Finans og forsikring Offentlig og privat tjenesteyting Nettoforventning Flere enn i dag NAV, Side 29

30 Estimert forventning til antall ansatte i det kommende året blant bedrifter med mellom 10 og 99 ansatte 33,0 % 31,9 % 21,6 % 23,1 % 14,7 % 10,4 % 8,5 % 9,0 % 12,3 % 12,9 % Industri Bygg og anlegg Varehandel, hottel og restaurant Finans og forsikring Offentlig og privat tjenesteyting Nettoforventning Flere enn i dag NAV, Side 30

31 Estimert forventning til antall ansatte i det kommende året blant bedrifter med 100 eller flere ansatte 33,3 % 36,4 % 27,5 % 27,3 % 12,5 % 15,4 % 16,4 % 12,1 % Industri Bygg og anlegg Varehandel, hottel og restaurant -12,5 % Finans og forsikring Offentlig og privat tjenesteyting Nettoforventning Flere enn i dag NAV, Side 31

32 Utfordringer med å rekruttere arbeidskraft Robust logistisk regresjon NAV, Side 32

33 145 bedrifter i utvalget for Trøndelag har rapportert om utfordringer med å rekruttere arbeidskraft det utgjør 7,1 prosent av utvalget (1 596) Ingen utfordringer med rekruttering Problemer med rekruttering 7,1 % 6,9 % 7,4 % 71,2 % 69,8 % 73,1 % Trøndelag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Har bedriften mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene? Vi ønsker svar selv om dere ikke venter en økning i antall ansatte det kommende året. Med mislyktes menes her at bedriften uten hell har forsøkt å rekruttere ny(e) medarbeider(e) ved å lyse ut stilling, headhunte eller lignende. NAV, Side 33

34 Bedrifter i utvalget som enten mislyktes eller måtte ansette noen med annen eller lavere kompetanse samlet for Trøndelag og fylkene 7,1 % 6,9 % 7,4 % 2,0 % 5,1 % 2,1 % 4,8 % 1,9 % 5,6 % Trøndelag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse Ja. mislyktes NAV, Side 34

35 Estimert andel bedrifter i Trøndelag som enten mislyktes eller måtte ansette noen med annen eller lavere kompetanse. Predikert etter antall ansatte i bedriften. Øvre og nedre prediksjonsintervall (95%) 9,5 % 9,7 % 10,0 % 7,8 % 8,0 % 8,4 % 10,5 % 9,1 % 11,2 % 9,8 % 11,9 % 10,4 % Små bedrifter Store bedrifter Mellomstore bedrifter NAV, Side 35

36 Bedrifter i utvalget som enten mislyktes eller måtte ansette noen med annen eller lavere kompetanse, fordelt etter næring 13,1 % 11,5 % 4,4 % 4,0 % 8,8 % 7,4 % 6,4 % 5,7 % 5,0 % 4,6 % 4,2 % 3,8 % 3,8 % 1,4 % 2,8 % 3,3 % 2,9 % 1,0 % Ja. mislyktes Ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse NAV, Side 36

37 Bedrifter i utvalget som enten mislyktes eller måtte ansette noen med annen eller lavere kompetanse, fordelt etter næringer med størst utfordringer Bygg og anlegg Offentlig/privat tjenesteyting Varehandel, hotell og restaurant 13,4 % 12,7 % 14,5 % 3,7 % 5,5 % 9,3 % 4,4 % 8,4 % 3,8 % 1,3 % 9,8 % 7,3 % 5,5 % 10,0 % 7,1 % 3,9 % 3,9 % Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse Ja. mislyktes NAV, Side 37

38 Estimert andel bedrifter i Trøndelag som enten mislyktes eller måtte ansette noen med annen eller lavere kompetanse. Estimert etter antall ansatte i bedriften og næring 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 29,2 % 22,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 13,1 % 12,6 % 8,5 % 6,3 % 4,4 % Små bedrifter ,9 % 6,1 % 3,5 % 2,1 % Minst utfordringer Mellomstore bedrifter Varehandel, hotell og restaurant Bygg og anlegg Offentlig og privat tjenesteyting Industri Transport og kommunikasjon Finans/ eiendomsdrift NAV, Side 38

39 Estimert mangel på arbeidskraft etter næring og yrke Poisson regresjon med bootstrap-resampling NAV, Side 39

40 Estimert mangel på arbeidskraft blant bedriftene i Nord-Trøndelag fordelt på næring. Øvre og nedre prediksjonsintervall (95 %). Antall personer 600 ØVRE prediksjonsintervall 317 PUNKTESTIMAT NEDRE prediksjonsintervall NAV, Side 40

41 Estimert mangel på arbeidskraft blant bedriftene i Sør-Trøndelag fordelt på næring. Øvre og nedre prediksjonsintervall (95 %). Antall personer 439 ØVRE prediksjonsintervall PUNKTESTIMAT NEDRE prediksjonsintervall NAV, Side 41

42 Estimert mangel på arbeidskraft i Trøndelag etter yrke 237 Estimert mangel i Nord-Trøndelag Estimert mangel i Sør-Trøndelag Estimert mangel i Trøndelag NAV, Side 42

43 Estimert mangel på arbeidskraft innenfor helserelaterte yrker i Sør- og Nord- Trøndelag 285 Estimert mangel 173 Estimert mangel Sykepleiere Andre helseyrker Sykepleiere Andre helseyrker Spesialsykepleiere Legespesialister Helsefagarbeidere Vernepleiere Spesialsykepleiere Legespesialister Helsefagarbeidere Vernepleiere 35 Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag NAV, Side 43

44 Optimisme blant bedriftene i Trøndelag, svært lav ledighet Bygg og anlegg, store forventninger om flere ansatte samtidig som det er utfordringer med rekruttering Stor mangel sykepleiere HOVEDTREKK Regionale forskjeller NAV, Side 44

45 Jesper Sund Jensen Rådgiver statistikk og analyse NAV Nord-Trøndelag // Avdeling for Marked og tjenesteutvikling // Mob.:

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSENDESIGN I 2016 BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud

Bedriftsundersøkelsen Buskerud 2017 Bedriftsundersøkelsen Buskerud NAV Buskerud April 2017 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5 Bedriftsundersøkelsen 2015 Buskerud Side 1 av 5 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til 950, 450 færre

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene fra årets bedriftsundersøkelse viser for Vest-Agder følgende: Hovedtrekk: - 19 prosent av bedriftene forventer oppgang i

Detaljer

// NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015

// NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015 // NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015 Innhold Innledning... 1 1. Sysselsettingsforventninger... 2 1.1. Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 2 1.2. Sysselsettingsforventninger

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Østfold 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV «Bedrift» i NAVs undersøkelsen defineres som en offentlig eller

Detaljer

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 2. Hovedresultater... 2 Sysselsettingsforventninger... 2 Rekrutteringsproblemer... 3 Mangel på arbeidskraft... 5 3. Begrepsavklaringer...

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo - 2017 Av: Jon Otnes, Magnus Rynning Nielsen og Nevjard Guttormsen HOVEDKONKLUSJONER Årets bedriftsundersøkelse viser at 26 prosent av bedriftene i Oslo forventer å øke

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen 2011 Årlig utvalgsundersøkelse (18. år på rad). Felles for hele landet. Gjennomføres februar-mars. Kartlegger bedriftenes forventninger i forhold

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014 // NAV Aust-Agder Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 214 // Fagkompetanse - viktigere enn noen gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Hovedresultater... 4 Sysselsettingsforventninger... 4 Rekrutteringsproblemer...

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag NAVs bedriftsundersøkelse 1 Notat for Nord-Trøndelag Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft etter fylke og næring. Den lokale Bedriftsundersøkelsen dekker offentlige og

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 63 000 sysselsatte* 53 300 arbeidstakere* 1 850 arbeidsledige * arbeidssted i Nord-Tr.lag NAV, 31.10.2014 Side 1 3347 virksomheter i med 3 eller fler ansatte

Detaljer

I årets undersøkelse oppgir 13 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet.

I årets undersøkelse oppgir 13 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet. 31. mai 2015 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 2016 viser langt høyere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 2015. 23 prosent av bedriftene forventer

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2016

Bedriftsundersøkelse Troms 2016 Bedriftsundersøkelse Troms 201 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold Bedriftsundersøkelsen 1 Østfold Resultater NAV Østfold. mai 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter næring og yrke, ved å spørre bedriften om de har mislyktes

Detaljer

NAVs Bedriftsundersøkelse 2017

NAVs Bedriftsundersøkelse 2017 NAVs Bedriftsundersøkelse 2017 Kartlegging av arbeidsmarkedet i Trøndelag Presentasjon // 30. 31. mai og 1. juni Om bedriftsundersøkelsen Forventninger og etterspørsel etter arbeidskraft Rekruttering

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland NAVs samfunnsoppdrag Vår oppgave er å bistå personer på veien til arbeid, samt å hjelpe virksomhetene med å rekruttere arbeidskraft For å lykkes med dette er det

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014 Mangel på arbeidskraft i antall personer. 2014 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen. 2013 og 2014-5 0 5 10 15 20 25 Oslo Sør-Trøndelag

Detaljer

Kunnskap om fremtidige kompetansebehov. Utvalgsleder Steinar Holden

Kunnskap om fremtidige kompetansebehov. Utvalgsleder Steinar Holden Kunnskap om fremtidige kompetansebehov Utvalgsleder Steinar Holden Særlig utsatt: Regnskapsførere, maskinoperatører, selgere, butikkansatte, resepsjonister, forsikringsog finansmedarbeidere Minst utsatt:

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold 2016. NAV Østfold 3. mai 2016

Bedriftsundersøkelsen Østfold 2016. NAV Østfold 3. mai 2016 Bedriftsundersøkelsen Østfold 21 NAV Østfold. mai 21 2 Sammendrag Årets bedriftsundersøkelse viser at 2 prosent av virksomhetene i Østfold forventer økt sysselsetting de neste 12 månedene. Dette er en

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016 Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016 // NAV Aust-Agder // Innhold Innledning... 1 1. Sysselsettingsforventninger... 2 1.1 Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 3 1.2 Sysselsettingsforventninger

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Telemark Bedriftsundersøkelsen 21. mai 21 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 21 viser lavere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 21. 1 prosent av bedriftene

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2017

Bedriftsundersøkelse Troms 2017 Bedriftsundersøkelse Troms 17 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... 4 Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland

Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Hovedtema: Sysselsettingsutvikling det kommende året Rekrutteringsproblemer NAV Oppland Lillehammer, 14. mai 2013 1 Innhold:

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

NAVs Bedriftsundersøkelse Arbeidsmarkedet regionalt og lokalt

NAVs Bedriftsundersøkelse Arbeidsmarkedet regionalt og lokalt NAVs Bedriftsundersøkelse 2017 Arbeidsmarkedet regionalt og lokalt Presentasjon Presentasjon // // 30. 30. 31. 31. mai mai og og 1. 1. juni juni Resultater arbeidsmarkedsområder Makroer Digitalisering

Detaljer

Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter

Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter bedriftene den muligheten? Lærlinger i Østfoldbedriftene

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland

Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland NAVs samfunnsoppdrag Vår oppgave er å bistå personer på veien til arbeid, samt å hjelpe virksomhetene med å rekruttere arbeidskraft For å lykkes med dette er det

Detaljer

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? // Notat 3 // 2017 Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? NAV August 2017 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår e-post adresse

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2017 NAV Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2017 NAV Telemark Bedriftsundersøkelsen 217 27. april 217 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 217 viser en litt lavere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 216. 2

Detaljer

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 216 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark // NOTAT NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark Positivt arbeidsmarked i Hedmark NAV gjennomfører årlig en landsomfattende bedriftsundersøkelse basert på svar fra et bredt utvalg av virksomheter, som gjenspeiler

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland

Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Hovedtema: Sysselsettingsutvikling det kommende året Rekrutteringsproblemer NAV Oppland Lillehammer, 22. mai 2012 1 Innhold:

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal www.nav.no // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal Færre venter økning i antall ansatte Mindre mangel på arbeidskraft Stor mangel på helsepersonell og lærere/førskolelærere

Detaljer

NAVs Bedriftsundersøkelse Arbeidsmarkedet regionalt og lokalt

NAVs Bedriftsundersøkelse Arbeidsmarkedet regionalt og lokalt NAVs Bedriftsundersøkelse 2017 Arbeidsmarkedet regionalt og lokalt Presentasjon Presentasjon // // 30. 30. 31. 31. mai mai og og 1. 1. juni juni Resultater arbeidsmarkedsområder Makroer Digitalisering

Detaljer

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2011

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2011 BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...1 2. Oppsummering av hovedresultater...1 Industrien... 5 Bygg og anlegg... 5 Varehandel, hotell- og restaurant... 7 Offentlig

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2014 Møre og Romsdal www.nav.no // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2014 Møre og Romsdal 22 prosent venter økning i antall ansatte 1 600 mislykkede rekrutteringer siste 3 måneder Stor mangel på helsepersonell og

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015 for NAV Finnmark 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Om NAVs bedriftsundersøkelse... 4 3. Sysselsettingen det kommende året... 5 3.1 Sysselsettingsbarometer... 5 3.2 Forventninger til sysselsettingen...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark Resultater og analyse 27. mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 Hovedkonklusjoner... 3 2 Om bedriftsundersøkelsen... 3 2.1 Datagrunnlaget for... 3 2.2 Spørsmålsformulering...

Detaljer

Foto: Yngve Olsen Sæbbe. Troms

Foto: Yngve Olsen Sæbbe. Troms Foto: Yngve Olsen Sæbbe Troms Innholdsfortegnelse Forord... 3 OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE... 4 Sammendrag... 4 SYSSELSETTINGEN DET KOMMENDE ÅRET... 6 BRANSJENES SYSSELSETTINGSFORVENTNINGER... 6 REKRUTTERINGSPROBLEMER

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2014

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2014 Bedriftsundersøkelsen for 2014 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Om NAVs bedriftsundersøkelse... 4 3. Sysselsettingen det kommende året... 5 3.1 Sysselsettingsbarometer... 5 3.2 Forventninger til

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2017 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2017 Møre og Romsdal // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2017 Møre og Romsdal 22 prosent av bedriftene venter økning i antall ansatte Økende mangel på arbeidskraft Mest mangel innen helserelaterte yrker Post og

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2013

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2013 Bedriftsundersøkelsen for 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE... 4 3. SYSSELSETTINGEN DET KOMMENDE ÅRET... 5 3.1 SYSSELSETTINGSBAROMETER... 5 3.2 FORVENTNINGER TIL

Detaljer

// Notat 1 // NAV Finnmarks Bedriftsundersøkelse 2017

// Notat 1 // NAV Finnmarks Bedriftsundersøkelse 2017 // Notat 1 // 201 NAV Finnmarks Bedriftsundersøkelse 201 NAV Finnmark, Mai 201 Eier NAV Finnmark Postboks 36 // 911 VADSØ Vår e-post adresse er: nav.finnmark@nav.no Våre tall og analyser er tilgjengelig

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2016 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2016 Møre og Romsdal // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2016 Møre og Romsdal 17 prosent venter økning i antall ansatte Færre bedrifter med rekrutteringsproblem Mangel på helsepersonell og lærere/førskolelærere

Detaljer

... // NAV SØR-TRØNDELAG. Bedriftsundersøkelsen Kartlegging av arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag

... // NAV SØR-TRØNDELAG. Bedriftsundersøkelsen Kartlegging av arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag ... // NAV SØR-TRØNDELAG Bedriftsundersøkelsen 2010 Kartlegging av arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Resultater etter fylke og region... 6 2.1 Sysselsetting

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 5 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda

Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda Arbeidsmarkedsanalyse v/ Olav Hage, NAV Oppland Innhold: Situasjonen på arbeidsmarkedet Forventet

Detaljer

Statistikk. Folkemengde totalt

Statistikk. Folkemengde totalt Statistikk Folkemengde totalt 1 Antall barn og unge 0-19 år 2 Antall eldre, 67 år og eldre 3 Fremskrevet folkemengde totalt 4 Fødselsoverskudd 5 Netto innflytting 6 Folketilvekst 7 Barnehagedekning (1-2

Detaljer

Arbeidsmarkedsanalyse for Nord-Trøndelag

Arbeidsmarkedsanalyse for Nord-Trøndelag 2014 Arbeidsmarkedsanalyse for Nord-Trøndelag Tilbud - etterspørsel - arbeidsledighet. Prognose for 2014 Arbeidsmarkedsprognose for Nord- Trøndelag 2014. NAV Nord-Trøndelag 14.11.2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Navs bedriftsundersøkelse 2010

Navs bedriftsundersøkelse 2010 Navs bedriftsundersøkelse 21 Av: Sigrid Myklebø Sammendrag og hovedfunn Nav gjennomfører hver vår en bedriftsundersøkelse. Spørsmålene i denne undersøkelsen avdekker bedriftenes sysselsettingsforventninger

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,6 6,6 6,6 6,6 6,9 4,4 2002 Vardø 6,8 5,1 7,2 5,4 7,6 40,3 2003 Vadsø 6,2 7,4 5,7 5,3 5,7 8,4 2004 Hammerfest 7,9 7,5 6,5 6,7 7,3 7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,2 6,7 6,3 6,4 6,7 4,2 2002 Vardø 7,1 6,2 6,0 5,6 7,6 35,3 2003 Vadsø 5,8 6,5 5,8 4,6 5,9 29,4 2004 Hammerfest 7,4 7,1 6,2 7,0 6,5-7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

// Notat 2 // NAVs bedriftsundersøkelse 2016

// Notat 2 // NAVs bedriftsundersøkelse 2016 // Notat // 0 NAVs bedriftsundersøkelse 0 // Notat // // 0 // NAVs bedriftsundersøkelse 0 NAV Mai 0 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks, St. Olavs plass 00 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal 7,2 7,0 6,5 7,1 6,9-3,0 2002 Vardø 6,2 6,9 6,3 6,3 7,4 18,1 2003 Vadsø 5,9 6,3 6,0 5,9 6,1 3,9 2004 Hammerfest 6,8 7,9

Detaljer

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med?

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? NOKUT-fagkonferanse januar 2013 Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? Helge Næsheim 1 Landbakgrunn EU-land i Øst-Europa PIGS (Portugal, Italia, Hellas, Spania) Utvalgte arabiske land (Tunis, Libya,

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2010

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2010 NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2010 Av Johannes Sørbø Sammendrag og hovedfunn I følge NAVs bedriftsundersøkelse i høst er bedriftenes sysselsettingsforventninger på samme nivå som de har vært de siste

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Rogaland i dag høsten 2015 I arbeidsstyrken: 256 000 I utkanten av arbeidsstyrken og mottar livsoppholdsytelser: 22 000 Uførepensjon 9 000

Detaljer

Arbeidsmarkedsprognose for Nord-Trøndelag

Arbeidsmarkedsprognose for Nord-Trøndelag 2016 Arbeidsmarkedsprognose for Nord-Trøndelag Jesper Sund Jensen og Roald Veimo NAV Nord-Trøndelag Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Vurdering av fjorårets anslag... 3 3. Gjennomgang av tilbudssiden på arbeidsmarkedet...

Detaljer

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2014

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2014 NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 01 Av Leonid Andreev og Kari-Mette Ørbog 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter fylke og næring. Våren 01 har vi estimert at norske

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012

Bedriftsundersøkelsen 2012 //Bedriftsundersøkelsen 01 // Arbeid og velferd Nr // 01 Bedriftsundersøkelsen 01 Av Johannes Sørbø og Karl Jacobsen Sammendrag Vårens bedriftsundersøkelse viser at det nå er færre virksomheter enn for

Detaljer

EURES Rådgiver Hege Aatangen. Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold

EURES Rådgiver Hege Aatangen. Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold EURES Rådgiver Hege Aatangen Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold Hva skal jeg snakke om i dag. Litt om EURES Litt om Norge Arbeidsmarkedet i Østfold Arbeidsmarkedet i Norge Trender i samfunnet

Detaljer

// NAV SØR-TRØNDELAG. Bedriftsundersøkelsen 2011 Kartlegging av arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag

// NAV SØR-TRØNDELAG. Bedriftsundersøkelsen 2011 Kartlegging av arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag // NAV SØR-TRØNDELAG Bedriftsundersøkelsen 2011 Kartlegging av arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Resultater etter fylke og region... 6 2.1 Sysselsetting

Detaljer

Prognose arbeidsmarkedet november 2013 desember NAV Sør-Trøndelag

Prognose arbeidsmarkedet november 2013 desember NAV Sør-Trøndelag Prognose arbeidsmarkedet november 2013 desember 2014 NAV Sør-Trøndelag 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Vurdering av fjorårets anslag... 3 3 Etterspørsel etter arbeidskraft... 4 3.1 Innledning...

Detaljer

Arbeidsmarkedsanalyse for Nord-Trøndelag

Arbeidsmarkedsanalyse for Nord-Trøndelag 2015 Arbeidsmarkedsanalyse for Nord-Trøndelag Arbeidsmarkedsprognose for Nord-Trøndelag 2015. Veimo, NAV Roald Nord-Trøndelag 17.11.2015 Innhold Sammendrag... 2 Fjorårets anslag... 2 Tilbudssiden... 3

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 5,5 4,8 4,7 4,4 4,4 1101 Eigersund 6,0 5,4 4,8 4,7 5,0 1102 Sandnes 5,6 5,0 5,0 4,4 4,5 1103 Stavanger 5,1 4,4 4,2 4,2 4,1 1106 Haugesund 6,4 5,5 5,4 4,9 4,8

Detaljer

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D s1 I hvor stor grad er din organisasjon opptatt av samfunnsansvar? På en skala fra Liten grad - stor grad TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-,

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2017 Kartlegging av arbeidsmarkedet i Trøndelag

Bedriftsundersøkelsen 2017 Kartlegging av arbeidsmarkedet i Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2017 Kartlegging av arbeidsmarkedet i Trøndelag SØR- OG NORD-TRØNDELAG Innhold Innhold 02 Kommentar 03 Hovedkonklusjoner 05 1 Om NAVs bedriftsundersøkelse 06 1.1 Om vekting 07 1.2

Detaljer

Arbeidsmarkedsprognose 2017 Hedmark

Arbeidsmarkedsprognose 2017 Hedmark Arbeidsmarkedsprognose 2017 Hedmark NAV // NAV Hedmark Desember 2016 Innhold: 1. OPPSUMMERING OG PERSPEKTIVER... 1 1.1 SAMMENDRAG... 1 1.2 UTFORDRINGER FOR NAV I HEDMARK... 1 2. VURDERING AV FJORÅRETS

Detaljer

// Notat 1 // NAVs bedriftsundersøkelse 2017

// Notat 1 // NAVs bedriftsundersøkelse 2017 // Notat 1 // 01 NAVs bedriftsundersøkelse 01 // Notat // 1 // 01 // NAVs bedriftsundersøkelse 01 NAV April 01 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks, St. Olavs plass 0 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 6 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2009

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2009 NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2009 Av: Johannes Sørbø sammendrag og hovedfunn Høstens bedriftsundersøkelse ble gjennomført om lag ett år etter at den internasjonale finanskrisen brøt ut. Bedriftenes

Detaljer

... // NAV SØR-TRØNDELAG. Bedriftsundersøkelsen Kartlegging av arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag

... // NAV SØR-TRØNDELAG. Bedriftsundersøkelsen Kartlegging av arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag ... // NAV SØR-TRØNDELAG Bedriftsundersøkelsen 2009 Kartlegging av arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Resultater etter fylke og region... 6 2.1 Sysselsetting

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2017

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2017 Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2017 // NAV Aust-Agder // Innhold Sammendrag... 1 Innledning... 2 1. Sysselsettingsforventninger... 3 1.1 Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 4 1.2 Sysselsettingsforventninger

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Bosted Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Tapte dagsverk Avtalte dagsverk Næring Den sykmeldtes/ personens bostedskommune ifølge folkeregisteret.

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosent 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5-8,1 1901 Harstad 6,7 7,3 6,7 1902 Tromsø 6,4 6,9 6,3 6,7 6,2-7,3 1903 Harstad 6,8 6,8-0,4

Detaljer

Arbeidsmarkedsprognose 2016 Hedmark

Arbeidsmarkedsprognose 2016 Hedmark Arbeidsmarkedsprognose 2016 Hedmark NAV//NAV Hedmark November 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG OG PERSPEKTIVER... 1 1.1 SAMMENDRAG AV PROGNOSEN 2016... 1 1.2 REGIONALE UTVIKLINGSPERSPEKTIVER... 1 1.3 UTFORDRINGER

Detaljer

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2014

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2014 Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november 2013 - desember 2014 NAV Oppland Lillehammer, 18. november 2013 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2016 Kartlegging av arbeidsmarkedet i Trøndelag

Bedriftsundersøkelsen 2016 Kartlegging av arbeidsmarkedet i Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2016 Kartlegging av arbeidsmarkedet i Trøndelag SØR- OG NORD-TRØNDELAG Innhold Innhold 02 Kommentar: Trøndersk optimisme i arbeidsmarkedet 03 Hovedkonklusjoner 05 1 Om NAVs bedriftsundersøkelse

Detaljer

Figur 1. Antall sysselsatte i handels- og tjenestenæringene, næringsfordeling prosent, 4. kvartal 2014.

Figur 1. Antall sysselsatte i handels- og tjenestenæringene, næringsfordeling prosent, 4. kvartal 2014. Virkes arbeidsmarkedsbarometer viser i tall og fakta hvordan arbeidsmarkedet i handels- og tjenestenæringene ser ut. Hvem jobber der, hvor mye jobber de og hva særpreger disse næringene? Handels- og tjenestenæringene

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Av Karl Jacobsen og Johannes Sørbø Sammendrag og hovedfunn I følge NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 er bedriftenes sysselsettingsforventninger på det høyeste

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2016

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2016 Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november 2015 - desember 2016 NAV Oppland Lillehammer, 17. november 2015 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

NAV Oslos prognose over sysselsetting og arbeidsledighet for 2014 og 2015

NAV Oslos prognose over sysselsetting og arbeidsledighet for 2014 og 2015 NAV Oslos prognose over sysselsetting og arbeidsledighet for 2014 og 2015 Av: Jon Otnes og Aslak Hetland, NAV Oslo 1. Sammendrag NAV Oslo forventer en sysselsettingsvekst på 1,4 prosent eller 6 490 personer

Detaljer

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2013

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2013 Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november 2012 - desember 2013 NAV Oppland Lillehammer, 19. november 2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Akademikere, produktivitet og konkurranseevne. Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen

Akademikere, produktivitet og konkurranseevne. Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen Akademikere, produktivitet og konkurranseevne Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen Produktivitet, konkurranseevne og akademikere Er det mulig å finne en sammenheng mellom produktivitet

Detaljer

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2015

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2015 Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november 2014 - desember 2015 NAV Oppland Lillehammer, 17. november 2014 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2012

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2012 Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november 2011 - desember 2012 NAV Oppland Lillehammer, 15. november 2011 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Utviklingstrekk for privat AFP: Uttak, sysselsetting m.m.

Utviklingstrekk for privat AFP: Uttak, sysselsetting m.m. Pensjonsforum, 15. april 2016 Utviklingstrekk for privat AFP: Uttak, sysselsetting m.m. Oie Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet, Kunnskapsavdelingen ole.christian.lien@nav.no Agenda Uttaksrater

Detaljer