BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011"

Transkript

1 BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET Kvartalsvis rapport til styret 2. kvartal 2011

2 UTVIKLING I VOLUM kvartalsvis 1. Fordelt på sektorer 2. Fordelt på bransjer 3. Fordelt på risikoklasse 4. Prising pr. risikoklasse MISLIGHOLD TAPSUTSATTE ENGASJEMENT 5. Mislighold > 90 dager, Eng > Største tapsutsatte, men ikke misligholdte engasjement BM i. 5 største D + E kunder med høyest åpen risiko ii. Individuelt vurderte engasjement med høyest risiko (definerte oppfølgingengasjement) største tapsutsatte engasjement PM i. vurdert ut fra høyest belåningsgrad/høyest gjeldsgrad RAPPORTERING 8. Rapportering 20 største konsoliderte engasjement 9. Rapportering - Forsvarlig praksis for boliglån TOTALVURDERING / OPPSUMMERING: Rapport Nr: Oppsummering KONKLUSJON / TOTALVURDERING: Dato: Signatur:

3 1. Utvikling i volum - fordelt på sektorer Sektor kode Sektornavn engasjement inkl. ubenyttet og garantier %-vis fordeling 2.kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Kommuner ,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 680 Selvstendige kommuneforetak ,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % SUM ,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 710 Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) ,2 % 13,4 % 13,6 % 14,7 % 15,5 % 717 Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) -2 0,0 % 740 Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål 760 Personlige foretak mv ,4 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 770 Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål (ideelle organisasjoner) ,3 % 0,3 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 790 Personlig næringsdrivende ,8 % 4,4 % 4,6 % 4,7 % 4,8 % SUM ,7 % 18,4 % 18,7 % 19,8 % 20,8 % 25 % 810 Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a ,7 % 81,0 % 80,7 % 79,3 % 78,3 % 890 Ufordelt sektor 980 Utenlandske ikke-finansielle foretak ,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 990 Utenlandske husholdninger ,4 % 0,4 % 0,4 % 0,6 % 0,6 % SUM ,2 % 81,5 % 81,2 % 80,1 % 79,1 % TOTALT ,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Kommentarer til rapport Handlingsplan Styrets kommentar: Vedtak/oppfølging

4 2. Utvikling i volum - fordelt på bransjer Nærings kode Bransjenavn engasjement inkl. ubenyttet og garantier %-vis fordeling 2.kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2011 A Jordbruk, skogbruk og fiske ,8 % 1,8 % 1,8 % 1,9 % 1,9 % B Bergverksdrift og utvinning ,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % C Industri ,8 % 0,7 % 0,9 % 0,9 % 1,0 % D Elektrisitets-, gass- og vannsforsyning ,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % E Vannforsyning, avløps- og renovasjon F Bygge- og anleggsvirksomhet ,3 % 4,3 % 4,7 % 5,2 % 5,7 % G Varehandel, reparasjon av motorvogner ,9 % 1,9 % 2,0 % 2,4 % 2,5 % H Transport og lagring ,0 % 2,1 % 1,9 % 1,9 % 1,8 % I Overnattings- og serveringsvirksomhet ,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % J Informasjon og kommunikasjon ,3 % 2,2 % 2,3 % 2,3 % 2,5 % K Finansierings- og forsikringsvirksomhet ,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % L Omsetning og drift av fast eiendom ,5 % 3,3 % 3,1 % 3,2 % 3,4 % M Faglig, vitenskap og tekn. tjenesteyting ,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % N Forretningsmessig tjenesteyting ,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % P Undervisning ,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Q Helse- og sosialtjenester ,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % R Kulturell, underholdn. og fritidsaktiviteter ,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % S Annen tjenesteyting ,4 % 0,4 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % SUM ,9 % 18,7 % 18,9 % 20,1 % 21,0 % Z Person/Finans ,1 % 81,3 % 81,1 % 79,9 % 79,0 % TOTALT Kommentarer til rapport Handlingsplan Ingen bransje > 10% Styrets kommentar: Vedtak/oppfølging

5 3. Utvikling i volum - fordelt pr. risikoklasse sektor 700,800 og 900 Risikoklasse engasjement inkl.ubenyttet og garantier %-vis fordeling BM 4.kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2011 A ,1 % 40,6 % 43,6 % 32,3 % 31,5 % 36,4 % 32,1 % B ,9 % 17,4 % 20,3 % 37,6 % 36,5 % 20,6 % 25,1 % C ,8 % 29,9 % 23,7 % 22,7 % 25,1 % 35,6 % 35,5 % D ,5 % 11,5 % 10,4 % 5,2 % 6,5 % 7,1 % 5,7 % E ,6 % 0,6 % 2,0 % 2,1 % 0,3 % 0,3 % 1,5 % 10 % Uklassifisert ,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % SUM BM ,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % PM A ,4 % 48,8 % 48,8 % 50,2 % 51,0 % 52,5 % 52,7 % B ,8 % 23,0 % 22,0 % 21,8 % 21,7 % 22,1 % 21,2 % C ,9 % 19,9 % 20,3 % 17,8 % 17,6 % 15,7 % 13,5 % D ,5 % 5,4 % 6,0 % 7,5 % 7,5 % 7,3 % 9,6 % E ,2 % 2,9 % 2,9 % 2,6 % 2,1 % 2,5 % 3,0 % 12 % Uklassifisert ,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % SUM PM ,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % TOTALT Kommentarer til rapport Handlingsplan??????????????? innen 2012 Styrets kommentar: Vedtak/oppfølging BM - utvikling PM - Utvikling 50,0 % 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 4.kv kv kv kv kv kv kv 2011 A B C D E Uklassifisert 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 4.kv kv kv kv kv kv 2011

6 4. Prising pr. risikoklasse Risikoklasse utlån Renteinntekt Gj.snittlig utlånsrente % BM 2.kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2011 A ,4 % 5,3 % 5,3 % 5,4 % 5,2 % B ,5 % 5,7 % 5,8 % 5,6 % 5,7 % C ,0 % 5,6 % 5,7 % 5,6 % 5,9 % D ,5 % 6,1 % 6,0 % 6,1 % 5,9 % E ,0 % 8,5 % 10,8 % 7,9 % 7,4 % Uklassifisert ,1 % 15,9 % 15,6 % 15,8 % 8,6 % SUM BM ,7 % 5,6 % 5,6 % 5,6 % 5,6 % PM A ,4 % 4,4 % 4,4 % 4,4 % 4,3 % B ,7 % 4,6 % 4,7 % 4,6 % 4,6 % C ,8 % 4,7 % 4,8 % 4,8 % 4,8 % D ,8 % 4,9 % 4,9 % 4,7 % 4,7 % E ,0 % 4,8 % 4,9 % 4,5 % 4,6 % Uklassifisert ,3 % 14,3 % 15,6 % 12,5 % 12,4 % SUM PM ,6 % 4,5 % 4,6 % 4,5 % 4,5 % SUM TOTALT ,7 % 4,7 % 4,7 % 4,7 % 4,7 % Kommentarer til rapport Handlingsplan Styrets kommentar: Vedtak/oppfølging

7 5. Mislighold > 90 dager - Misligholdte engasjement > Marked utlån mislighold > 90 dager I % av totalt utlån 2.kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2011 BM ,7 % 0,2 % 0,5 % PM ,1 % 0,7 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % SUM TOTALT ,4 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % Org.nummer/ Pers.nummer Overtr./ restanse Vurd. Verdi Sektorkode Risikoklasse Ind. Nedskrivning Status/ handlings plan KA SUM TOTALT Kommentarer til rapport Handlingsplan Styrets kommentar: Vedtak/oppfølging

8 6. 5 største ikke misligholdte engasjement BM ( D+E kunder med høyest åpen risiko) Bankens definerte oppfølgingsengasjement. D + E kunder Org.nummer Sektorkode Vurd. Verdi Individuell nedskrivning Status/ Handlingsplan RK SUM % av volum BM Oppfølgingsengasjement Org.nummer Sektorkode Vurd. Verdi Individuell nedskrivning Status/ Handlingsplan RK SUM % av volum BM Kommentarer til rapport Handlingsplan Styrets kommentar: Vedtak/oppfølging

9 7. 10 største engasjement PM - D og E kunder (ikke misligholdt) Personnr. Gj.grad Belgrad Vurd. Verdi Individuell nedskrivning Status/ Handlingsplan SUM % av volum PM Øvrige oppfølgingsengasjementp ersonnr. Gj.grad Belgrad Vurd. Verdi Individuell nedskrivning Status/ Handlingsplan KA SUM % av volum PM Kommentarer til rapport Handlingsplan Styrets kommentar: Vedtak/oppfølging

10 8. Rapportering 20 største konsoliderte engasjement - BM Org.nummer (alle eng. i en gruppe oppgis og summeres) Vurd. Verdi Status/ Handlingsplan Ramme/ måltall Netto ansvarlig kapital Kr % Kr % Kr Store engasjement max 50% ansv.kap Kr SUM % - av total Kommentarer til rapport Handlingsplan Styrets kommentar: Vedtak/oppfølging

11 9. Rapport - forsvarlig utlånspraksis boliglån (i mill. kr) Antall bevilgede lån med eng. > 1. mill Bevilgede lån i kr. med eng. > 1.mill I % av tot. bevilgede lån med eng. > 1.mill 2.kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2011 PM -Rød ,2 % 13,0 % 8,1 % 14,7 % 13,1 % 15 % PM - Gul og gj.gr. > ,5 % 15,2 % 11,6 % 12,2 % 8,8 % Belån.grad > ,7 % 7,1 % 11,8 % 6,0 % 7,8 % 10 % Bankens kreditthåndbok er revidert iht finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål. 27,4 % 35,3 % 31,5 % 32,9 % 29,7 % Tot. Bevilgede lån med eng. > 1.mill Adm. kommentar Styrets kommentar/vedtak 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 7,1 % 6,0 % 5,7 % 11,8 % 7,8 % 15,2 % 12,2 % 8,8 % 13,5 % 11,6 % 13,0 % 14,7 % 13,1 % 8,2 % 8,1 % 2.kv kv kv kv kv 2011 PM -Rød PM - Gul og gj.gr. >3 Belån.grad > 90

2011:01 kvartalsrapport

2011:01 kvartalsrapport 2011:01 kvartalsrapport Nøkkeltall (morbank) (Hele tusen) 31.03.2011 31.03.2010 2010 Sum forvaltningskapital 2.211.272 2.285.001 2.260.619 Brutto utlån 1.907.235 1.873.395 1.914.255 Brutto utlån i % av

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2013 2014 (mill. kr) 2014 2013 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.937 1.877 11.547 12.523 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Det vises til annen litteratur for en nærmere beskrivelse av kapitaldekningsreglene.

Det vises til annen litteratur for en nærmere beskrivelse av kapitaldekningsreglene. PILAR III Pr. 31.12.2012 1. Innledning Dette dokumentet gir en beskrivelse av risiko- og kapitalstyring i Hol Sparebank. Dokumentet skal dekke kapitaldekningsreglenes krav om offentliggjøring av finansiell

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007 Regnskap 2. kvartal 2007 Tromsø/Oslo 7. august 2007 1 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,5 mrd God lønnsomhet Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2008. Oslo, 30. april 2008

Regnskap 1. kvartal 2008. Oslo, 30. april 2008 Regnskap 1. kvartal 2008 Oslo, 30. april 2008 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,8 mrd God basisdrift Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon

Detaljer

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med?

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? NOKUT-fagkonferanse januar 2013 Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? Helge Næsheim 1 Landbakgrunn EU-land i Øst-Europa PIGS (Portugal, Italia, Hellas, Spania) Utvalgte arabiske land (Tunis, Libya,

Detaljer

BAMBLE & LANGESUND SPAREBANK. Basel II PILAR III 31.12.2010. Pilar III 2010 Bamble og Langesund Sparebank Side 1

BAMBLE & LANGESUND SPAREBANK. Basel II PILAR III 31.12.2010. Pilar III 2010 Bamble og Langesund Sparebank Side 1 BAMBLE & LANGESUND SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2010 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 2. kvartal 2013 Oslo, 14. august 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø

Detaljer

PILAR 3 - Rapport 31.12.2014

PILAR 3 - Rapport 31.12.2014 PILAR 3 - Rapport 31.12.2014 I INNHOLDSFORTEGNELSE I INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 II FIGURFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 4 2.1 ANSVARLIG

Detaljer

Vegårshei Sparebank. Basel II PILAR III 31.12.2014

Vegårshei Sparebank. Basel II PILAR III 31.12.2014 Vegårshei Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2014 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Capia Uavhengig informasjons- og analyseselskap Innhenting og tilrettelegging av data

Detaljer

GODT RESULTAT SOLID UTVIKLING

GODT RESULTAT SOLID UTVIKLING GODT RESULTAT SOLID UTVIKLING 4. KVARTAL 2014 BRAGE FINANS AS Godt resultat- Solid utvikling. Oppsummering per. 4. kvartal 2014 Resultat før skatt : tnok 21.315 (9.240) Netto driftsinntekter: tnok 66.070

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

PILAR III Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften

PILAR III Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften PILAR III Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Oppdatert per 31.12.2009 Innhold: 1 2 Innledning... 3 Kapitaldekningsregelverk Basel II... 3 2.1 Kapitaldekningsregler

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - ASKIM SPAREBANK

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - ASKIM SPAREBANK Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 2 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over

Detaljer

Kombinert bufferk rav 65

Kombinert bufferk rav 65 Kombinert bufferk rav 65 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning Lønnstakere o.l. 1.487.333 117.449 51.172 1.655.954 Utlandet - - Næringssektor fordelt: - Jordbruk, skogbruk,

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

Årsberetning 2013 3. Årsregnskap 2013 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2013 3. Årsregnskap 2013 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2013 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2013 3 Årsregnskap 2013 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer

Vegårshei Sparebank. Basel II PILAR III 31.12.2013

Vegårshei Sparebank. Basel II PILAR III 31.12.2013 Vegårshei Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

GJERSTAD SPAREBANK. Basel II PILAR III

GJERSTAD SPAREBANK. Basel II PILAR III GJERSTAD SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2010 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Vegårshei Sparebank. Basel II PILAR III

Vegårshei Sparebank. Basel II PILAR III Vegårshei Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2011 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Hva tjener bankene på boliglån og næringslån?

Hva tjener bankene på boliglån og næringslån? Hva tjener bankene på boliglån og næringslån? Bjørn Helge Vatne Utviklingen i bankenes inntjening på utlån, her definert som differansen mellom gjennomsnittsrenten på utlån og gjennomsnittskostnaden ved

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET. 04 Årsberetning. 08 Resultatregnskap 10 Balanse 12 Kontantstrømanalyse

ÅRSBERETNING 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET. 04 Årsberetning. 08 Resultatregnskap 10 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 2014 ÅRSRAPPORT 02 ÅRSBERETNING 2014 04 Årsberetning ÅRSREGNSKAP 2014 08 Resultatregnskap 10 Balanse 12 Kontantstrømanalyse NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 13 Note 1 Regnskapsprinsipper 14 Note 2 Finansiell risikostyring

Detaljer

Arendal og Omegns Sparekasse. Basel II PILAR III

Arendal og Omegns Sparekasse. Basel II PILAR III Arendal og Omegns Sparekasse Basel II PILAR III 31.12.2010 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

GJERSTAD SPAREBANK. Basel II PILAR III

GJERSTAD SPAREBANK. Basel II PILAR III GJERSTAD SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2009 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Årsberetning 2010 3. Årsregnskap 2010 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2010 3. Årsregnskap 2010 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2010 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2010 3 Årsregnskap 2010 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer