Folke- og boligtelling 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folke- og boligtelling 2001"

Transkript

1 Folke- og boligtelling Skien Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug des feb des apr des nov des nov des des nov des nov des nov des nov des nov des Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt Tabell 2. Folkemengde, etter kjønn, samlivsform og alder. 3. november 2001 Menn Kvinner Alder I par I par Gifte 1 Ikke i par Samboende Gifte 1 Ikke i par Samboende og over og over og over og over Inkluderer registrerte partnere. Statistisk sentralbyrå 33

2 0806 Skien Folke- og boligtelling 2001 Tabell 3. Folkemengde, etter kjønn, alder og husholdningstype. 3. november 2001 Husholdningstype Under 16 Menn og over Under 16 Kvinner og over Privathusholdninger Enfamiliehusholdninger Aleneboende Par uten hjemmeboende barn Par med små barn (yngste barn 0-5 ) Par med store barn (yngste barn 6-17 ) Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 ) Mor/far med store barn (yngste barn 6-17 ) Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 18 og over) Flerfamiliehusholdninger Flerfamiliehusholdninger uten barn Flerfamiliehusholdninger med barn Andre husholdninger Statistisk sentralbyrå

3 Folke- og boligtelling Skien Tabell 4. Personer med bosted i kommunen, etter sysselsetting, kjønn og høyeste fullførte utdanning. 29. oktober-4. november og prosent Sysselsatte Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner ,5 72,3 62,7 Grunnskolenivå ,6 50,6 36,3 7-ig folkeskole ,6 30,6 13,5 Ungdomsskole ,2 57,8 52,9 Annet ,5 62,7 40,8 Videregående-skole-nivå ,0 75,1 66,5 Allmenne fag ,9 67,7 61,2 Humanistiske og estetiske fag ,1 62,2 60,8 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk ,0 100,0 63,6 Samfunnsfag og juridiske fag ,7 100,0 50,0 Økonomiske og administrative fag ,1 75,2 70,8 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag ,7 78,8 70,2 Helse-, sosial- og idrettsfag ,9 72,4 69,6 Primærnæringsfag ,9 77,5 56,0 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag ,5 71,0 72,0 Uoppgitt fagfelt ,4 26,4 9,8 Universitets- og høgskolenivå, kort ,5 85,5 83,7 Humanistiske og estetiske fag ,9 79,4 75,2 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk ,4 86,1 85,1 Samfunnsfag og juridiske fag ,2 82,0 76,9 Økonomiske og administrative fag ,6 89,0 85,8 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag ,9 84,4 81,6 Helse-, sosial- og idrettsfag ,6 93,3 86,6 Primærnæringsfag ,9 76,9 - Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag ,5 88,9 81,0 Uoppgitt fagfelt ,7 64,5 68,0 Universitets- og høgskolenivå, lang ,6 89,7 85,4 Humanistiske og estetiske fag ,2 86,1 86,4 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk ,3 70,6 76,9 Samfunnsfag og juridiske fag ,7 90,7 87,8 Økonomiske og administrative fag ,1 69,6 100,0 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag ,9 90,4 87,5 Helse-, sosial- og idrettsfag ,5 94,1 86,5 Primærnæringsfag ,4 90,9 62,5 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag ,7 66,7 - Uoppgitt fagfelt ,6 100,0 42,9 Uoppgitt eller ingen fullført utdanning ,3 37,4 30,1 1 Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. 2 Universitets- og høgskolenivå, kort, omfatter høyere utdanning t.o.m Universitets- og høgskolenivå, lang, omfatter høyere utdanninger på mer enn 4, samt forskerutdanning. Statistisk sentralbyrå 35

4 0806 Skien Folke- og boligtelling 2001 Tabell 5. Personer med bosted i kommunen, etter aktivitetsstatus, alder, kjønn, husholdningstype og utdanningsnivå. 29. oktober-4. november 2001 I arbeidsstyrken Sysselsatte Arbeidsledige Under utdanning Utenfor arbeidsstyrken Pensjonister Andre Andel sysselsatte ,5 Alder , , , , , ,0 Kjønn og alder Menn , , , , , , ,0 Kvinner , , , , , , ,7 Husholdningstype Privathusholdninger ,6 Enfamiliehusholdninger ,7 Aleneboende ,8 Par uten hjemmeboende barn ,7 Par med små barn (yngste barn 0-5 ) ,6 Par med store barn (yngste barn 6-17 ) ,2 Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 ) ,8 Mor/far med store barn (yngste barn 6-17 ) ,1 Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 18 og over) ,9 Flerfamiliehusholdninger ,8 Flerfamiliehusholdninger uten barn ,9 Flerfamiliehusholdninger med barn ,6 Andre husholdninger ,8 Utdanningsnivå Grunnskolenivå ,6 Videregående-skole-nivå ,0 Universitets- og høgskolenivå ,2 Uoppgitt eller ingen fullført utdanning ,3 1 Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. 36 Statistisk sentralbyrå

5 Folke- og boligtelling Skien Tabell 6. Sysselsatte med bosted i kommunen, etter kjønn, alder, næring, yrkesstatus, avtalt/vanlig arbeidstid per uke, sektor og antall sysselsatte i bedriften. 29. oktober-4. november 2001 Menn Kvinner Andel av sysselsatte ,0 Næring Jordbruk, skogbruk og fiske ,6 11 Utvinning av råolje og naturgass ,9 10, Industri og bergverksdrift , Kraft- og vannforsyning ,8 45 Bygge- og anleggsvirksomhet , Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet , Transport og kommunikasjon , Finansiell tjenesteyting , Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift ,5 75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring ,2 80 Undervisning ,0 85 Helse- og sosialtjenester , Andre sosiale og personlige tjenester ,9 Uoppgitt ,6 Yrkesstatus Lønnstakere ,7 Selvstendig næringsdrivende ,3 Avtalt/vanlig arbeidstid per uke 1-19 timer , timer ,4 30 timer og mer ,7 Sektor Statlig forvaltning ,6 Kommunal og fylkeskommunal forvaltning ,5 Privat sektor og offentlige foretak ,9 sysselsatte i bedriften , , , , , , ,2 Uoppgitt ,4 Statistisk sentralbyrå 37

6 0806 Skien Folke- og boligtelling 2001 Tabell 7. Sysselsatte med arbeidssted i kommunen, etter kjønn, alder, næring, yrkesstatus, avtalt/vanlig arbeidstid per uke, sektor og antall sysselsatte i bedriften. 29. oktober-4. november 2001 Menn Kvinner Andel av sysselsatte ,0 Næring Jordbruk, skogbruk og fiske ,8 11 Utvinning av råolje og naturgass ,0 10, Industri og bergverksdrift , Kraft- og vannforsyning ,6 45 Bygge- og anleggsvirksomhet , Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet , Transport og kommunikasjon , Finansiell tjenesteyting , Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift ,5 75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring ,1 80 Undervisning ,0 85 Helse- og sosialtjenester , Andre sosiale og personlige tjenester ,9 Uoppgitt ,6 Yrkesstatus Lønnstakere ,7 Selvstendig næringsdrivende ,3 Avtalt/vanlig arbeidstid per uke 1-19 timer , timer ,0 30 timer og mer ,0 Sektor Statlig forvaltning ,7 Kommunal og fylkeskommunal forvaltning ,5 Privat sektor og offentlige foretak ,9 sysselsatte i bedriften , , , , , , ,7 Uoppgitt ,4 38 Statistisk sentralbyrå

7 Folke- og boligtelling Skien Tabell 8. Sysselsatte med bosted/arbeidssted i kommunen, etter kjønn og næring. 29. oktober- 4. november og prosent Næring Sysselsatte med bosted i kommunen Menn Kvinner Andel av sysselsatte Sysselsatte med arbeidssted i kommunen Menn Kvinner Andel av sysselsatte , , Jordbruk, skogbruk og fiske , , Jordbruk og skogbruk , ,8 05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett , ,0 11 Utvinning av råolje og naturgass , ,0 10, Industri og bergverksdrift , ,7 10, Bergverksdrift , , Mat og nytelsesmidler , , Tekstil, klær og sko , ,1 20 Trevarer , ,2 21 Treforedling , ,1 22 Forlag og grafisk industri , , Oljeraffinering, kjemisk, gummi og plast , ,2 26 Mineralprodukter , , Metaller og metallvarer , ,7 29 Maskiner o.l , , Elektro og optikk , , Transportmidler , , Møbler og annen industri , , Kraft- og vannforsyning , ,6 45 Bygge- og anleggsvirksomhet , , Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet , ,6 50 Motorkjøretøytjenester , ,6 51 Agentur- og engroshandel , ,2 52 Detaljhandel og reparasjon av varer , ,4 55 Hotell- og restaurantvirksomhet , , Transport og kommunikasjon , ,5 60 Landtransport og rørtransport , ,4 61 Sjøtransport , ,4 62 Lufttransport , ,0 63 Tjenester tilknyttet transport , ,8 64 Post og telekommunikasjoner , , Finansiell tjenesteyting , , Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift , ,5 70 Eiendomsdrift , ,2 71 Utleievirksomhet , ,2 72 Databehandlingsvirksomhet , ,5 73 Forskning og utviklingsarbeid , ,1 74 Annen forretningsmessig tjenesteyting , , Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting , ,7 75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring , ,1 80 Undervisning , ,0 85 Helse- og sosialtjenester , ,8 91 Interesseorganisasjoner , ,8 92 Kulturell tjenesteyting og sport , ,4 90, 93, 95, 99 Annen tjenesteyting , ,7 Uoppgitt , ,6 Statistisk sentralbyrå 39

8 0806 Skien Folke- og boligtelling 2001 Tabell 9. Sysselsatte med bosted i kommunen, etter kjønn, arbeidstid og arbeidssted. Utpendlere. 29. oktober-4. november timer Menn Kvinner 30 timer og mer 1-29 timer 30 timer og mer 1-29 timer 30 timer og mer Arbeidssted i bostedsfylket I bostedskommunen Porsgrunn Bamble Siljan Nome Andre kommuner i fylket Arbeidssted utenfor bostedsfylket Oslo Kontinentalsokkelen Larvik Tønsberg Andre kommuner utenfor fylket Tabell 10. Sysselsatte med arbeidssted i kommunen, etter kjønn, arbeidstid og bosted. Innpendlere. 29. oktober-4. november timer Menn Kvinner 30 timer og mer 1-29 timer 30 timer og mer 1-29 timer 30 timer og mer Bor i arbeidsstedsfylket I arbeidsstedskommunen Porsgrunn Bamble Siljan Nome Andre kommuner i fylket Bor utenfor arbeidsstedsfylket Larvik Oslo Sandefjord Tønsberg Andre kommuner utenfor fylket Statistisk sentralbyrå

9 Folke- og boligtelling Skien Tabell 11. Sysselsatte 16-74, etter pendlerstatus, næring og utdanningsnivå. 29. oktober-4. november Med bosted i kommunen i alt Utpendlere Med bosted og arbeidssted i kommunen Innpendlere Med arbeidssted i kommunen i alt, antall , prosent ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Næring Jordbruk, skogbruk og fiske... 1,6 0,8 2,0 1,2 1, Utvinning av råolje og naturgass, industri og bergverksdrift... 18,1 31,9 11,9 14,7 12, Bygge- og anleggsvirksomhet, kraft- og vannforsyning... 7,9 8,3 7,8 13,0 9, Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet. 18,4 16,5 19,2 17,2 18, Transport og kommunikasjon... 6,0 5,1 6,4 10,5 7, Finansiell og forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift... 9,8 15,0 7,5 8,5 7, Offentlig administrasjon og forsvar, helse- og sosialtjenester, undervisning m.m ,6 22,1 44,5 34,7 41,7 Uoppgitt... 0,6 0,2 0,7 0,2 0,6 Utdanningsnivå Grunnskolenivå... 12,2 10,8 12,8 9,4 11,9 Videregående-skole-nivå ,4 63,0 62,1 63,6 62,5 Universitets- og høgskolenivå... 24,4 25,1 24,1 26,3 24,7 Uoppgitt eller ingen fullført utdanning... 1,0 1,0 1,0 0,7 0,9 1 Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. Tabell 12. Elever og studenter med bosted i kommunen, etter sysselsetting, kjønn, alder, skoleslag, elever/studenter og skolekommune. 29. oktober-4. november og prosent Sysselsatte Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner ,3 48,6 57,1 Alder ,0 27,6 34, ,5 60,5 71, ,2 71,1 67, ,5 67,0 66,2 35 og over ,7 74,5 71,9 Skoleslag Videregående skoler og folkehøgskoler ,1 29,9 37,8 Høgskoler ,7 76,9 78,2 Universiteter ,5 68,9 75,6 Elever/studenter og skolekommune Elever ,1 29,9 37,8 I bostedskommunen ,0 29,0 36,6 I annen kommune i bostedsfylket ,1 31,6 38,2 I annen kommune utenfor bostedsfylket ,6 34,2 45,5 Studenter ,9 73,8 77,4 I bostedskommunen Oslo ,7 79,6 78, Porsgrunn ,6 76,5 78, Notodden ,2 83,7 75, Trondheim ,1 63,6 71,9 I annen kommune ,4 69,5 78,3 Statistisk sentralbyrå 41

10 0806 Skien Folke- og boligtelling 2001 Tabell 13. Personer sysselsatt minst 100 timer i et med bosted i kommunen, etter arbeidstid i et, alder, kjønn, husholdningstype og utdanningsnivå og prosent timer timer timer Arbeidstid i et timer og mer timer timer timer timer og mer ,0 100,0 100,0 100,0 Alder ,8 9,1 3,2 0, ,2 17,2 11,0 5, ,9 32,2 41,1 35, ,2 22,5 29,2 41, ,4 15,4 14,6 16, ,5 3,6 0,9 0,4 Kjønn og alder Menn ,7 35,5 34,6 61, ,5 4,4 1,8 0, ,2 8,2 5,8 3, ,6 10,1 14,3 22, ,8 5,6 7,2 24, ,9 5,1 4,9 10, ,8 2,0 0,5 0,3 Kvinner ,3 64,5 65,4 38, ,4 4,7 1,3 0, ,9 9,0 5,1 2, ,3 22,1 26,8 13, ,4 16,9 22,0 17, ,5 10,3 9,8 5, ,7 1,6 0,4 0,1 Husholdningstype Privathusholdninger ,8 100,0 99,9 100,0 Enfamiliehusholdninger ,7 95,9 96,2 96,5 Aleneboende ,1 12,8 12,7 15,7 Par uten hjemmeboende barn ,0 20,6 20,0 20,2 Par med små barn (yngste barn 0-5 ) ,7 13,9 17,5 15,2 Par med store barn (yngste barn 6-17 ) ,6 18,8 21,2 22,4 Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 ) ,1 1,7 1,3 0,6 Mor/far med store barn (yngste barn 6-17 ) ,3 4,7 4,3 3,8 Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 18 og over) ,8 23,4 19,3 18,5 Flerfamiliehusholdninger ,2 4,1 3,7 3,5 Flerfamiliehusholdninger uten barn ,5 2,2 2,4 2,2 Flerfamiliehusholdninger med barn ,7 1,9 1,3 1,3 Andre husholdninger ,2-0,1 0,0 Utdanningsnivå Grunnskolenivå ,4 15,3 13,8 10,7 Videregående-skole-nivå ,5 65,0 61,1 62,0 Universitets- og høgskolenivå ,5 17,7 23,7 26,7 Uoppgitt eller ingen fullført utdanning ,6 2,0 1,4 0,6 1 Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. 42 Statistisk sentralbyrå

11 Folke- og boligtelling Skien Tabell 14. Personer sysselsatt minst 100 timer i et med bosted i kommunen, etter arbeidstid i et, næring, yrkesstatus og sektor og prosent timer timer timer Arbeidstid i et timer og mer timer timer timer timer og mer ,0 100,0 100,0 100,0 Næring Jordbruk, skogbruk og fiske ,3 3,0 1,2 1,7 11 Utvinning av råolje og naturgass ,1 0,1 0,2 1,2 10, Industri og bergverksdrift ,5 8,5 8,9 21, Kraft- og vannforsyning ,4 0,2 0,2 1,0 45 Bygge- og anleggsvirksomhet ,5 4,6 4,5 8, Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet ,9 24,4 19,9 14, Transport og kommunikasjon ,8 5,4 5,8 6, Finansiell tjenesteyting ,7 0,9 0,9 1, Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift ,6 9,3 9,7 7,4 75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring ,2 5,9 5,9 7,0 80 Undervisning ,0 6,9 7,8 7,5 85 Helse- og sosialtjenester ,4 24,4 30,7 17, Andre sosiale og personlige tjenester ,0 5,0 4,0 3,4 Uoppgitt ,6 1,2 0,3 0,6 Yrkesstatus Lønnstakere ,9 93,4 98,3 93,4 Selvstendig næringsdrivende ,1 6,6 1,7 6,6 Sektor Statlig forvaltning ,5 2,7 4,2 5,5 Kommunal og fylkeskommunal forvaltning ,0 30,4 35,9 25,4 Privat sektor og offentlige foretak ,4 66,9 59,9 69,1 Statistisk sentralbyrå 43

12 0806 Skien Folke- og boligtelling 2001 Tabell 15. Boliger, bosatte og rom, etter bygningstype , 1990 og og prosent Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig Bygningstype Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegd eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning Boliger i alt Bosatte i alt Bosatte per bolig ,6 2,9 3,0 2,2 2,0 2, ,3 2,6 2,3 1,8 1,6 1, ,2 2,5 2,3 1,7 1,6 1,4 Rom per bolig ,8 4,2 4,0 3,0 2,7 3, ,0 4,4 3,8 3,2 2,7 3, ,1 4,6 4,0 3,1 2,8 2,5 Bosatte per rom ,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0, ,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0, ,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 Boliger i alt ,0 55,1 9,9 11,9 14,2 1, ,0 61,3 13,1 9,3 15,1 1, ,0 63,4 10,2 8,7 14,8 2,9 Bosatte i alt ,0 61,2 11,4 10,1 11,1 1, ,0 69,1 12,8 7,2 10,2 0, ,0 70,2 10,5 6,8 10,7 1,8 1 I sumtallene er inkludert boliger med uoppgitt bygningstype og bosatte i boliger med uoppgitt bygningstype. 44 Statistisk sentralbyrå

13 Folke- og boligtelling Skien Tabell 16. Boliger, etter bygningstype og antall rom 1. Bosatte i alt og per bolig, etter antall rom november og prosent Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig Boliger Bygningstype Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegd eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning Bosatte Per bolig , , ,2 rom 1. Kjøkken 1 rom ,4 Med eget kjøkken ,4 Uten eget kjøkken ,3 2 rom ,4 Med eget kjøkken ,4 Uten eget kjøkken ,3 3 rom ,8 4 rom ,3 5 rom ,6 6 rom ,0 7 rom ,3 8 rom eller flere , ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0. rom 1. Kjøkken 1 rom... 4,4 2,2 3,3 7,1 10,1 20,1 2,9. Med eget kjøkken... 4,1 2,0 3,2 6,9 9,8 17,4 2,7. Uten eget kjøkken... 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3 2,8 0,2. 2 rom... 12,8 7,3 8,7 22,6 27,9 40,6 8,0. Med eget kjøkken... 12,5 7,1 8,7 22,1 27,4 37,6 7,8. Uten eget kjøkken... 0,3 0,2 0,0 0,4 0,5 2,9 0,2. 3 rom... 21,8 16,1 19,8 39,0 36,9 24,0 17,2. 4 rom... 23,1 23,2 31,7 20,1 22,0 7,8 23,6. 5 rom... 20,1 25,1 28,3 7,8 3,0 5,4 23,2. 6 rom... 9,9 14,4 5,9 1,7 0,1 1,1 13,2. 7 rom... 4,7 7,0 1,7 0,8 0,1 0,2 6,9. 8 rom eller flere... 3,2 4,8 0,6 1,0-0,9 5,1. 1 rom på 6 m 2 eller mer. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikke inkludert. 2 Boliger i alt inkluderer boliger med uoppgitt bygningstype. Tabell 17. Boliger, etter antall rom 1 og antall bosatte. 3. november og prosent bosatte rom 1 1 rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom 6 rom eller flere bosatt bosatte bosatte bosatte bosatte bosatte eller flere ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 bosatt... 38,0 75,8 73,9 51,9 30,6 22,0 13,7 2 bosatte... 29,0 14,4 18,0 30,8 36,4 33,5 23,7 3 bosatte... 13,7 4,9 5,1 9,8 15,6 19,2 18,0 4 bosatte... 13,2 2,6 1,9 5,3 12,2 19,1 28,3 5 bosatte... 4,8 1,4 0,7 1,7 4,1 4,9 12,9 6 bosatte eller flere... 1,3 0,8 0,3 0,5 1,1 1,2 3,3 1 rom på 6 m 2 eller mer. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikke inkludert. Statistisk sentralbyrå 45

14 0806 Skien Folke- og boligtelling 2001 Tabell 18. Boliger, etter eie-/leieform, bygningstype, bruksareal og husholdningstype. 3. november 2001 Eies Selveier Gjennom alene borettslag eller eller gjennom aksjeselskap sameie Av privatperson Av boligselskap Leies Av kommunen Som tjenestebolig På andre vilk Bygningstype Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegd eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning Bruksareal Under 30 m m m m m m m m m 2 eller mer Husholdningstype Enfamiliehusholdninger Aleneboende Par uten hjemmeboende barn Par med små barn (yngste barn 0-5 ) Par med store barn (yngste barn 6-17 ) Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 ) Mor/far med store barn (yngste barn 6-17 ) Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 18 og over) Flerfamiliehusholdninger Flerfamiliehusholdninger uten barn Flerfamiliehusholdninger med barn Statistisk sentralbyrå

15 Folke- og boligtelling Skien Tabell 19. Boliger, etter bygge, bygningstype, bruksareal, eie-/leieform og system for oppvarming. Bosatte i alt og per bolig. 3. november Bygge Bygningstype Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegd eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning Bruksareal Under 30 m m m m m m m m m 2 eller mer Eie-/leieform Eies i alt Selveier alene eller gjennom sameie Gjennom borettslag eller aksjeselskap Leies i alt Av privatperson Av boligselskap Av kommunen Som tjenestebolig På andre vilk System for oppvarming Ett system i alt Elektriske ovner/varmekabler e.l Radiatorer eller vannben varme i gulv Ovner for fast brensel Ovner for flytende brensel Et annet system for oppvarming To eller flere systemer i alt Elektriske ovner/varmekabler og ovner for fast brensel Elektriske ovner/varmekabler og ovner for flytende brensel Elektriske ovner/varmekabler og ovner for fast og flytende brensel Radiatorer eller vannben varme i gulv og ett eller flere andre systemer Andre kombinasjoner Bosatte Per bolig... 2,2 2,1 2,2 2,4 2,0 2,0 2,1 2,3 2,7 2,1 1 inkluderer boliger med uoppgitt bygge Statistisk sentralbyrå 47

16 0806 Skien Folke- og boligtelling 2001 Tabell 20. Boliger i alt og bosatte i ulike aldersgrupper, etter bygningstype, antall rom 1, bygge, sanitærutstyr, eie-/leieform, tilgjengelighet for rullestolbruker og antall bosatte. 3. november 2001 Boliger i alt Bosatte Alder og over Bygningstype Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegd eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning rom 1. Kjøkken 1-2 rom Med eget kjøkken Uten eget kjøkken rom rom eller flere Bygge Sanitærutstyr Har både bad og WC Har enten bad eller WC Har verken bad eller WC Eie-/leieform Eies i alt Selveier alene eller gjennom sameie Gjennom borettslag eller aksjeselskap Leies i alt Av privatperson Av boligselskap Av kommunen Som tjenestebolig På andre vilk Tilgjengelighet for rullestolbruker Kan komme inn i boligen ved egen hjelp Kan ikke komme inn i boligen ved egen hjelp bosatte 1 bosatt bosatte bosatte bosatte bosatte bosatte eller flere rom på 6 m 2 eller mer. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikke inkludert. 48 Statistisk sentralbyrå

17 Folke- og boligtelling Skien Tabell 21. Privathusholdninger, etter husholdningstype, antall familier i husholdningen, eie-/leieform, antall rom 1, disponering av personbil og sysselsetting. Personer i privathusholdninger, etter husholdningstype. 3. november 2001 Enpersonhusholdninger Mv.personhusholdninger uten barn personer 3 personer eller flere Mv.personhusholdninger med barn barn 2 barn 3 barn eller flere Privathusholdninger i alt familier i husholdningen 1 familie familier familier eller flere Eie-/leieform Eier i alt Selveier alene eller gjennom sameie Gjennom borettslag eller aksjeselskap Leier i alt Av privatperson Av boligselskap Av kommunen Som tjenestebolig På andre vilk rom 1. Kjøkken 1-2 rom Med eget kjøkken Uten eget kjøkken rom rom rom rom rom rom eller flere Disponering av personbil Ikke bil bil biler eller flere Sysselsetting Husholdninger uten sysselsatte Husholdninger med 1 sysselsatt timer og mer Under 30 timer Husholdninger med 2 sysselsatte Begge 30 timer og mer En 30 timer og mer Begge under 30 timer Husholdninger med 3 sysselsatte Alle 30 timer og mer To 30 timer og mer En 30 timer og mer Alle under 30 timer Husholdninger med 4 eller flere sysselsatte Personer i alt rom på 6 m 2 eller mer. Kjøkken, gang, bad o.l. er ikke inkludert. Statistisk sentralbyrå 49

18 0806 Skien Folke- og boligtelling 2001 Tabell 22. Privathusholdninger, etter eie-/leieform og alder på eldste person i husholdningen og og prosent Alder eldste person Eier Leier Under og over ,0 100,0 80,4 80,1 19,6 19,9 Under ,0 100,0 48,4 41,4 51,6 58, ,0 100,0 77,2 66,0 22,8 34, ,0 100,0 86,5 80,4 13,5 19, ,0 100,0 87,3 87,4 12,7 12, ,0 100,0 75,2 86,9 24,8 13,1 80 og over ,0 100,0 69,1 78,6 30,9 21,4 Tabell 23. Personer i privathusholdninger og privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse og husholdningstype. 3. november og prosent Personer Privathusholdninger , ,0 Husholdningsstørrelse 1 person , ,0 2 personer , ,0 3 personer , ,7 4 personer , ,2 5 personer eller flere , ,0 Husholdningstype Enpersonhusholdninger , ,0 Personens alder Under , , , , , , , , , ,6 80 og over , ,2 Flerpersonhusholdninger uten barn , ,3 Alder eldste person Under ,3 73 0, , , , , , , , ,7 80 og over , ,9 Flerpersonhusholdninger med barn , ,6 Alder yngste barn , , , ,4 barn i husholdningen 1 barn , ,0 2 barn , ,3 3 barn , ,6 4 barn eller flere , ,8 1 I denne tabellen er barn (ugifte hjemmeboende) 18 og over holdt utenfor ved grupperingen av husholdninger etter type. Husholdninger som har barn bare i alderen 18 og over, er derfor regnet med i flerpersonhusholdninger uten barn. 50 Statistisk sentralbyrå

19 Folke- og boligtelling Skien Tabell 24. Privathusholdninger, etter husholdningstype, alder på eldste person i husholdningen, bygningstype, bygge, eie-/leieform, antall etasjer/heis, tilgjengelighet for rullestolbruker, disponering av personbil og tilgang til fasiliteter. 3. november Privathusholdninger med barn 0-17 Privathusholdninger uten barn 0-17 Under 25 Alder eldste person og over Privathusholdninger i alt, antall Privathusholdninger i alt ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Bygningstype Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gdsdrift... 63,4 70,5 60,5 49,9 49,8 66,1 63,5 57,5 Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig... 10,2 12,6 9,2 6,6 8,4 10,5 9,0 7,5 Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer... 8,7 6,6 9,5 11,9 14,1 7,4 8,3 10,4 Blokk, leiegd eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer... 14,8 9,4 17,0 20,7 22,6 13,8 16,4 19,0 Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning... 2,9 0,9 3,7 10,8 5,1 2,2 2,8 5,7 Bygge ,9 15,7 16,0 23,3 21,7 13,9 12,8 16, ,4 24,5 27,1 22,9 27,5 21,8 34,0 37, ,7 59,8 56,8 53,8 50,9 64,4 53,2 45,7 Eie-/leieform Eier i alt... 80,1 84,6 78,3 40,3 61,2 86,3 87,0 78,6 Selveier alene eller gjennom sameie 60,4 69,2 56,9 22,7 37,2 66,4 66,5 53,9 Gjennom borettslag eller aksjeselskap... 19,7 15,4 21,4 17,6 24,0 19,9 20,5 24,7 Leier... 19,9 15,4 21,7 59,7 38,8 13,7 13,0 21,4 etasjer i huset. Heis 1 etasje... 30,4 26,6 31,9 19,9 17,8 38,7 37,7 26,6 2 etasjer... 51,7 61,4 47,8 51,9 54,7 44,9 44,0 50,6 3-4 etasjer... 14,4 10,6 16,0 23,0 22,6 12,8 13,9 16,8 I hus med heis... 1,8 0,2 2,5 2,2 1,2 1,5 4,0 5,7 I hus uten heis... 12,6 10,4 13,5 20,9 21,4 11,3 9,9 11,1 5 etasjer eller flere... 3,5 1,3 4,4 5,2 4,9 3,6 4,5 6,0 I hus med heis... 3,3 1,3 4,1 4,7 4,6 3,3 4,3 5,9 I hus uten heis... 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 Tilgjengelighet for rullestolbruker Kan komme inn i boligen ved egen hjelp... 14,9 12,7 15,7 15,5 14,0 14,7 16,9 20,4 Kan ikke komme inn i boligen ved egen hjelp... 85,1 87,3 84,3 84,5 86,0 85,3 83,1 79,6 Disponering av personbil Ikke bil... 27,1 12,6 32,9 74,4 34,2 17,6 36,0 66,6 1 bil... 48,3 50,8 47,2 23,7 51,6 49,5 54,5 30,6 2 biler eller flere... 24,7 36,6 19,9 1,9 14,2 32,9 9,5 2,8 Tilgang til fasiliteter (andel av alle) Egen hage... 75,9 85,6 71,9 47,6 57,2 79,7 76,8 69,9 Ikke egen hage, men felles hage med naboer... 16,5 10,0 19,1 28,2 28,5 14,3 16,9 21,2 Egen balkong, veranda eller terrasse.. 67,1 73,7 64,5 52,5 65,6 64,4 66,0 65,0 Egen garasje eller carport... 59,0 62,3 57,7 31,4 37,0 66,4 68,3 54,9 Ikke egen garasje eller carport, men egen parkeringsplass... 28,3 29,0 28,0 43,7 43,3 24,0 18,7 24,4 Statistisk sentralbyrå 51

20 0806 Skien Folke- og boligtelling 2001 Tabell 25. Par og personer i par. Hovedtall. 3. november 2001 Gifte 1 Samboende Uten barn 2 Med barn 2 Uten barn 2 Med barn 2 Par i alt barn i familien Ingen barn barn barn barn barn barn eller flere Parets sysselsetting i uka 29. oktober-4. november Ingen sysselsatt En sysselsatt Mann Kvinne Begge sysselsatt Personer i par i alt Alder Under og over Utdanningsnivå Grunnskolenivå Videregående-skole-nivå Universitets- og høgskolenivå Uoppgitt eller ingen fullført utdanning Inkluderer registrerte partnere. 2 I denne tabellen er barn (ugifte hjemmeboende) 18 og over holdt utenfor ved grupperingen av par. Par som har barn bare i alderen 18 og over, er derfor regnet som par uten barn. 3 Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. Tabell 26. Barn , etter alder, familietype og mors/fars sysselsetting i uka 29. oktober-4. november 2001 Alder Barn i alt Ektepar med barn Ingen voksen sysselsatt En voksen sysselsatt timer og mer Under 30 timer Begge voksne sysselsatt Begge 30 timer og mer En 30 timer og mer Begge under 30 timer Samboerpar med barn Ingen voksen sysselsatt En voksen sysselsatt timer og mer Under 30 timer Begge voksne sysselsatt Begge 30 timer og mer En 30 timer og mer Begge under 30 timer Mor/far med barn Ingen voksen sysselsatt En voksen sysselsatt timer og mer Under 30 timer Uoppgitt familietype Barn 0-17 i alt er ikke det samme som personer 0-17 i alt. Se tekstdelen pkt Statistisk sentralbyrå

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 309. des. 90... 3 053. feb. 80... 2 574. des. 920...

Detaljer

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001 005 Sarpsborg Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 964. des. 90... 25 039. feb. 80...

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 0805 Porsgrunn Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 395. des. 90... 4 88. feb. 80...

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 20 Bergen Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 8 827. des. 90... 04 224. feb. 80... 24

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1980 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1980 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 3 288. des. 90... 6 4. feb. 80... 4 06. des. 920...

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 0528 Østre Toten Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 626. des. 90... 0 696. feb. 80...

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 06 Haugesund Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 843. des. 90... 4 798. feb. 80... 97.

Detaljer

1001 Kristiansand Folke- og boligtelling 2001

1001 Kristiansand Folke- og boligtelling 2001 00 Kristiansand Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 5 365. des. 90... 22 802. feb. 80...

Detaljer

08 Åsane Folke- og boligtelling 2001

08 Åsane Folke- og boligtelling 2001 08 Åsane Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 980-200 Tellingstidspunkt Folkemengde. nov. 980... 30 676 3. nov. 990... 35 94 3. nov. 200... 37 57 Folkemengden er oppgitt

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1865 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1865 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 7 Meråker Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 746. des. 90... 2 5. feb. 80... 35. des.

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 77 Frosta Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 028. des. 90... 3 00. feb. 80... 456. des.

Detaljer

06 Ytrebygda Folke- og boligtelling 2001

06 Ytrebygda Folke- og boligtelling 2001 06 Ytrebygda Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 980-200 Tellingstidspunkt Folkemengde. nov. 980... 9 675 3. nov. 990... 5 44 3. nov. 200... 20 733 Folkemengden er oppgitt

Detaljer

0125 Eidsberg Folke- og boligtelling 2001

0125 Eidsberg Folke- og boligtelling 2001 025 Eidsberg Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 3 352. des. 90... 6 050. feb. 80... 3

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 868 Øksnes Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 409. des. 90... 3 0. feb. 80... 886. des.

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 980-200 Tellingstidspunkt Folkemengde. nov. 980... 9 029 3. nov. 990... 7 627 3. nov. 200... 8 646 Folkemengden er oppgitt i henhold

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 824 Vefsn Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 95. des. 90... 6 063. feb. 80... 2 605.

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 0720 Stokke Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 097. des. 90... 4 809. feb. 80... 2

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1910 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1910 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 0434 Engerdal Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 395. des. 90... 94. feb. 80... 490.

Detaljer

0633 Nore og Uvdal Folke- og boligtelling 2001

0633 Nore og Uvdal Folke- og boligtelling 2001 0633 Nore og Uvdal Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 936. des. 90... 2 60. feb. 80...

Detaljer

1811 Bindal Folke- og boligtelling 2001

1811 Bindal Folke- og boligtelling 2001 8 Bindal Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 93. des. 90... 2 288. feb. 80... 24. des.

Detaljer

1866 Hadsel Folke- og boligtelling 2001

1866 Hadsel Folke- og boligtelling 2001 866 Hadsel Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 264. des. 90... 7 54. feb. 80... 622. des.

Detaljer

19 Grorud Folke- og boligtelling 2001

19 Grorud Folke- og boligtelling 2001 9 Grorud Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 980-200 Tellingstidspunkt Folkemengde. nov. 980... 7 465 3. nov. 990... 5 723 3. nov. 200... 7 307 Folkemengden er oppgitt i

Detaljer

17 Stovner Folke- og boligtelling 2001

17 Stovner Folke- og boligtelling 2001 7 Stovner Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 980-200 Tellingstidspunkt Folkemengde. nov. 980... 23 290 3. nov. 990... 20 759 3. nov. 200... 2 3 Folkemengden er oppgitt

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 0627 Røyken Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 8. des. 90... 4 549. feb. 80... 348. des.

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 025 Frogn Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 44. des. 90... 3 940. feb. 80... 860. des.

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 27 Marka Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 980-200 Tellingstidspunkt Folkemengde. nov. 980... 440 3. nov. 990... 382 3. nov. 200... 655 Folkemengden er oppgitt i henhold

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 87 Andøy Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 786. des. 90... 4 54. feb. 80... 084. des.

Detaljer

0501 Lillehammer Folke- og boligtelling 2001

0501 Lillehammer Folke- og boligtelling 2001 050 Lillehammer Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 872. des. 90... 9 229. feb. 80...

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 795. des. 90... 3 44. feb. 80... 3 493. des. 920...

Detaljer

1719 Levanger Folke- og boligtelling 2001

1719 Levanger Folke- og boligtelling 2001 79 Levanger Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 3 747. des. 90... 0 203. feb. 80... 5

Detaljer

1443 Eid Folke- og bustadteljing 2001

1443 Eid Folke- og bustadteljing 2001 443 Eid Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 037. des. 90... 4 378. feb. 80... 2 276. des.

Detaljer

1520 Ørsta Folke- og bustadteljing 2001

1520 Ørsta Folke- og bustadteljing 2001 520 Ørsta Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 690. des. 90... 5 604. feb. 80... 2 776.

Detaljer

1504 Ålesund Folke- og bustadteljing 2001

1504 Ålesund Folke- og bustadteljing 2001 504 Ålesund Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 337. des. 90... 7 59. feb. 80... 2 35.

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar 2002. Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar 2002. Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 4 Bjerkreim Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 223. des. 90... 693. feb. 80... 277. des.

Detaljer

1525 Stranda Folke- og bustadteljing 2001

1525 Stranda Folke- og bustadteljing 2001 525 Stranda Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 6. des. 90... 3 20. feb. 80... 2 38. des.

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar 2002. Folkemengda frå 1769 til 1835 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar 2002. Folkemengda frå 1769 til 1835 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 0829 Kviteseid Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 598. des. 90... 3 47. feb. 80... 990.

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 0830 Nissedal Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 86. des. 90... 748. feb. 80... 98. des.

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 259 Øygarden Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 833. des. 90... 2 69. feb. 80... 955. des.

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 244 Austevoll Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 265. des. 90... 3 06. feb. 80... 592.

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 42 Rennesøy Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 848. des. 90... 699. feb. 80... 942. des.

Detaljer

0522 Gausdal Folke- og bustadteljing 2001

0522 Gausdal Folke- og bustadteljing 2001 0522 Gausdal Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 3 9. des. 90... 5 047. feb. 80... 3 857.

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1855 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1855 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 09 Gjerstad Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 59. des. 90... 2 362. feb. 80... 429. des.

Detaljer

Folke- og bustadteljing 2001

Folke- og bustadteljing 2001 Folke- og bustadteljing 200 243 Os Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 034. des. 90... 3 20. feb. 80... 204. des. 920...

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1950 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar Folkemengda frå 1769 til 1950 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 528 Sykkylven Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 28. des. 90... 2 754. feb. 80... 356.

Detaljer

Folke- og bustadteljing 2001

Folke- og bustadteljing 2001 Folke- og bustadteljing 200 557 Gjemnes Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 632. des. 90... 3 432. feb. 80... 2 005.

Detaljer

1516 Ulstein Folke- og bustadteljing 2001

1516 Ulstein Folke- og bustadteljing 2001 56 Ulstein Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 747. des. 90... 2 00. feb. 80... 723. des.

Detaljer

1122 Gjesdal Folke- og bustadteljing 2001

1122 Gjesdal Folke- og bustadteljing 2001 22 Gjesdal Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 840. des. 90... 2 932. feb. 80... 924. des.

Detaljer

1401 Flora Folke- og bustadteljing 2001

1401 Flora Folke- og bustadteljing 2001 40 Flora Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 889. des. 90... 6 3. feb. 80... 2 77. des.

Detaljer

1566 Surnadal Folke- og bustadteljing 2001

1566 Surnadal Folke- og bustadteljing 2001 566 Surnadal Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 628. des. 90... 5 229. feb. 80... 3 285.

Detaljer

0520 Ringebu Folke- og bustadteljing 2001

0520 Ringebu Folke- og bustadteljing 2001 0520 Ringebu Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 44. des. 90... 4 385. feb. 80... 2 794.

Detaljer

0826 Tinn Folke- og bustadteljing 2001

0826 Tinn Folke- og bustadteljing 2001 0826 Tinn Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 39. des. 90... 5 464. feb. 80... 2 47. des.

Detaljer

Folke- og bustadteljing 2001

Folke- og bustadteljing 2001 Folke- og bustadteljing 200 26 Sveio Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 357. des. 90... 3 430. feb. 80... 720. des.

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Prøvetelling 2000 Folke- og boligtelling 2001 Kommunenummer 0417 Kommunenavn Stange 2002/16 Notater Folke- og boligtelling 2001 Prøvetelling 2000 Kommunehefte Stange Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Statistikk for Lommedalen sokn

Statistikk for Lommedalen sokn Statistikk for Lommedalen sokn 6 4 2 Januar 214 1 Innholdsfortegnelse 1. Folk i Bærum kommune 1.1. Befolkningsstruktur 1.2. Arbeid og inntekt 1.3 Utdanning 1.4 Boforhold 1.5 Familier og familietyper 2.

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD Tromsøstatistikk Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD 1. Sysselsetting 2008-2015... 2 2. Sysselsatte etter næring, prosentvis fordeling 2015... 5 3. Sysselsatte etter næring 2008-2015...

Detaljer

Nøkkeltall for Alstahaug kommune

Nøkkeltall for Alstahaug kommune Nøkkeltall for Alstahaug kommune Befolkning Befolkningsutvikling Alstahaug 2000-2014 med framskriving mot 2030 i antall personer og aldersgrupper, per 1. januar i året (Kilde: SSB/Panda). 2000 2005 2010

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Industri og bergverksdrift. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Industri og bergverksdrift. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Jordbruk, skogbruk og fiske Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport

Detaljer

Hovedkilden for denne utredningen er Folke- og boligtellingen fra Statistisk Sentralbyrå i 2001.

Hovedkilden for denne utredningen er Folke- og boligtellingen fra Statistisk Sentralbyrå i 2001. Hvem bor i borettslag? NBBL-undersøkelse av data fra Folke- og Boligtellingen 2001 Innledning Hvem bor i borettslag? Det har vært et ønske å få en bedre dokumentasjon om beboere i borettslag. Det har vært

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

Statistikkhefte. til. kommuneplanrulleringen

Statistikkhefte. til. kommuneplanrulleringen Statistikkhefte til kommuneplanrulleringen Rådmannen 1.4.8 Formålet med dette hefte er å gi et bilde av viktige områder for utviklingen i Lier. Dette er en første utgave som utgis til oppstarten av kommuneplanarbeidet.

Detaljer

Verdien av ha industri i Norge

Verdien av ha industri i Norge Verdien av ha industri i Norge Herøya, 26. august 2009 telemarksforsking.no 1 Vi kan ikke leve av å klippe hverandre Jo vi kan det, men det er andre argumenter for å ha industriproduksjon i Norge telemarksforsking.no

Detaljer

C 929 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001. Kristiansand

C 929 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001. Kristiansand C 929 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kommune Folke- og boligtelling 2001 Kristiansand Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Jordbruk, skogbruk og fiske Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport

Detaljer

C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001

C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001 C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kommune Folke- og boligtelling 2001 Bergen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Jordbruk, skogbruk og fiske Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport

Detaljer

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr. 4 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Sør-Norge i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 4 2016 Trekk ved sysselsetting

Detaljer

Behov for arbeidskraft i framtiden

Behov for arbeidskraft i framtiden FREMTIDENS ARBEIDSMARKED Behov for arbeidskraft i framtiden AV: TORMOD REIERSEN INNLEDNING Hvilke utdanningsretninger bør man velge for å være sikret arbeid når man har fullført utdanningen? På hvilke

Detaljer

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no Sammendrag Troms hadde 8622 sysselsatte i 211. Prognosene anslår at antall sysselsatte vil holde seg stabilt fram mot 23 mens den ikke yrkesaktive delen av befolkningen vil øke med vel 1. i samme periode.

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden KILDE: SSB/PAND Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 KOMMUNEHEFTE 2018 MÅSØY STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3083-7

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 KOMMUNEHEFTE 2018 MÅSØY STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3083-7 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 KOMMUNEHEFTE 2018 MÅSØY STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3083-7 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige (alder 15 til og med 74 år). Yrkesaktive er her definert

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

Omstilling i makro: Balansen mellom det vi er og det vi skal bli. Christine Meyer Vårkonferansen 31. mai 2016

Omstilling i makro: Balansen mellom det vi er og det vi skal bli. Christine Meyer Vårkonferansen 31. mai 2016 Omstilling i makro: Balansen mellom det vi er og det vi skal bli Christine Meyer Vårkonferansen 31. mai 2016 1 Balanse mellom nåtid og fremtid 2 Tilgang og avgang blant lønnstakere Årlig endring i antall

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Rogaland i dag høsten 2015 I arbeidsstyrken: 256 000 I utkanten av arbeidsstyrken og mottar livsoppholdsytelser: 22 000 Uførepensjon 9 000

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 FOLKE OG BOLIGTELLING 990 KOMMUNEHEFTE 044 ENGERDAL 0 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 99 ISBN 82570667 EMNEGRUPPE Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser Husholdninger

Detaljer

Akademikere, produktivitet og konkurranseevne. Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen

Akademikere, produktivitet og konkurranseevne. Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen Akademikere, produktivitet og konkurranseevne Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen Produktivitet, konkurranseevne og akademikere Er det mulig å finne en sammenheng mellom produktivitet

Detaljer

Bransjefordeling i Stange

Bransjefordeling i Stange Bransjefordeling i Stange arbeidsplasser fordelt på bransjer % Stange % Norge jord/skogbruk 6,4 2,5 Industri og olje 9,8 11,2 Byggevirksomhet 7,8 7,8 Varehandel 11,1 14 Overnatting og servering 1,1 3,2

Detaljer

Statistikk. Folkemengde totalt

Statistikk. Folkemengde totalt Statistikk Folkemengde totalt 1 Antall barn og unge 0-19 år 2 Antall eldre, 67 år og eldre 3 Fremskrevet folkemengde totalt 4 Fødselsoverskudd 5 Netto innflytting 6 Folketilvekst 7 Barnehagedekning (1-2

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

1. Hva mener du om Næringsforeningens betydning for næringslivet i Harstadregionen?

1. Hva mener du om Næringsforeningens betydning for næringslivet i Harstadregionen? Prosent Medlemsundersøkelse HRNF. Hva mener du om Næringsforeningens betydning for næringslivet i Harstadregionen? 00% 90% 80% 70% 60% 7,7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7,%,%,% 0,0%,9% 6 Svært liten betydning Liten

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold Bedriftsundersøkelsen 1 Østfold Resultater NAV Østfold. mai 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter næring og yrke, ved å spørre bedriften om de har mislyktes

Detaljer

8. IKT-kompetanse. Mads Hansen-Møllerud og Håkon Rød

8. IKT-kompetanse. Mads Hansen-Møllerud og Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet IKT-kompetanse Mads Hansen-Møllerud og Håkon Rød 8. IKT-kompetanse Kompetanse innen informasjonsteknologi er avgjørende for et velfungerende Informasjonssamfunn. For

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,2 6,7 6,3 6,4 6,7 4,2 2002 Vardø 7,1 6,2 6,0 5,6 7,6 35,3 2003 Vadsø 5,8 6,5 5,8 4,6 5,9 29,4 2004 Hammerfest 7,4 7,1 6,2 7,0 6,5-7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,6 6,6 6,6 6,6 6,9 4,4 2002 Vardø 6,8 5,1 7,2 5,4 7,6 40,3 2003 Vadsø 6,2 7,4 5,7 5,3 5,7 8,4 2004 Hammerfest 7,9 7,5 6,5 6,7 7,3 7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

Eldre, alene og bedre plass

Eldre, alene og bedre plass Folke- og boligtellingen 2 (FoB2), foreløpige tall Eldre, alene og bedre plass Vi lever litt lenger enn før. Stadig flere bor alene. Fra 99 til 2 økte antallet husholdninger og boliger med over prosent.

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 KOMMUNEHEFTE 1572 TUSTNA STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3360-7 EMNEGRUPPE 31 Folketelllnger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

Landbrukets betydning for sysselsetting og inntekt i Akershus og Østfold

Landbrukets betydning for sysselsetting og inntekt i Akershus og Østfold Universitetet for miljø- og biovitenskap Institutt for økonomi og ressursforvaltning Rapport Nr. 28 ISSN 0802-9210 Landbrukets betydning for sysselsetting og inntekt i Akershus og Østfold av Normann Aanesland

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal 7,2 7,0 6,5 7,1 6,9-3,0 2002 Vardø 6,2 6,9 6,3 6,3 7,4 18,1 2003 Vadsø 5,9 6,3 6,0 5,9 6,1 3,9 2004 Hammerfest 6,8 7,9

Detaljer