Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19"

Transkript

1 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Tilleggsnotat til OE-rapport

2 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, myndigheter og organisasjoner. Våre analyser kan være et beslutningsgrunnlag for myndighetene, et informasjonsgrunnlag i rettslige prosesser, eller et grunnlag for interesseorganisasjoner som ønsker å påvirke sine rammebetingelser. Vi forstår problemstillingene som oppstår i skjæringspunktet mellom marked og politikk. Oslo Economics er et samfunnsøkonomisk rådgivningsmiljø med erfarne konsulenter med bakgrunn fra offentlig forvaltning og ulike forskningsog analysemiljøer. Vi tilbyr innsikt og analyse basert på bransjeerfaring, sterk fagkompetanse og et omfattende nettverk av samarbeidspartnere. Næringsøkonomisk utredning Oslo Economics tilbyr en rekke ulike typer økonomiske analyser, inkludert næringsøkonomiske analyser. Vi utfører analyser av konkurranseevnen til både enkeltnæringer og næringsregioner, evaluering av næringspolitiske virkemidler, samfunnsøkonomiske analyser av næringspolitiske tiltak og analyser av offentlige investeringsprosjekter. Oslo Economics jobber med et bredt spekter av analyser i skjæringspunktet mellom marked og politikk. Vi tilbyr innsikt og analyse basert på bransjeerfaring, sterk fagkompetanse og et omfattende nettverk av samarbeidspartnere. Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling/nummer Oslo Economics 2014 Kontaktperson: Ove Skaug Halsos / Partner Tel

3 Innhold Innledning 4 1. Øvre Romerike 5 2. Nedre Romerike 8 3. Asker og Bærum Oslo Hamarregionen Glåmdalen Hadeland Ullensaker kommune Bransjesammensetning Arbeidsmarked 32

4 Innledning I dette notatet er det gjengitt utvalgte beregninger av størrelser knyttet til regional utvikling (arbeidsmarked, bransjer, pendling etc.) for de ulike regionene har vi sett på. For hver av de 7 regionene har vi gjennomført følgende beregninger 1. Prosentvis endring i antall bosatte, antall sysselsatte innbygger og antall arbeidsplasser i perioden Andel sysselsatte i ulike bransjer 3. Nominell endring i antall sysselsatte i perioden -, bransjefordelt 4. Sysselsetting i de fem største bransjene i år og i år 5. Sammenhengen mellom antall bosatte og antall sysselsatte i regionen fordelt på yrkesgrupper 6. Oversikt over hvorvidt folk i kommunene jobber i kommunen, regionen eller utenfor regionene for årene og. Videre er det gjort noen ekstra beregninger for Ullensaker kommune spesielt, og for bransjesammensetning og arbeidsmarked generelt. Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling 4

5 1. Øvre Romerike Tabell 1: Prosentvis endring, - Region/kommune Bosatte Antall sysselsatte innbyggere Antall arbeidsplasser Øvre Romerike 34 % 28 % 25 % 0234 Gjerdrum 38 % 33 % 42 % 0235 Ullensaker 57 % 44 % 33 % 0236 Nes (Ak.) 22 % 17 % 17 % 0237 Eidsvoll 26 % 24 % 6 % 0238 Nannestad 28 % 25 % 41 % 0239 Hurdal 1 % -3 % -8 % Tabell 2: Andel sysselsatte i ulike bransjer Bransje Øvre Romerike Norge Øvre Romerike Jordbruk, skogbruk og fiske 4 % 4 % 2 % 2 % Bergverksdrift og utvinning 0 % 2 % 0 % 2 % Industri 7 % 12 % 5 % 9 % Elektrisitet, vann og renovasjon 1 % 1 % 1 % 1 % Bygge- og anleggsvirksomhet 6 % 7 % 7 % 8 % Norge Varehandel, reparasjon av motorvogner 13 % 15 % 16 % 14 % Transport og lagring 25 % 7 % 20 % 5 % Overnattings- og serveringsvirksomhet 5 % 3 % 6 % 3 % Informasjon og kommunikasjon 1 % 3 % 1 % 3 % Finansiering og forsikring 0 % 2 % 0 % 2 % Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 2 % 5 % 3 % 6 % Forretningsmessig tjenesteyting 5 % 4 % 6 % 5 % 84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 9 % 7 % 7 % 6 % 85 Undervisning 7 % 8 % 7 % 8 % Helse- og sosialtjenester 13 % 17 % 17 % 20 % Personlig tjenesteyting 2 % 3 % 2 % 4 % 00 Uoppgitt 1 % 1 % 1 % 1 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling 5

6 Figur 1: Endring i antall sysselsatte -, bransjefordelt Øvre Romerike Helse- og sosialtjenester Varehandel, reparasjon av motorvogner Bygge- og anleggsvirksomhet Overnattings- og serveringsvirksomhet Undervisning Forretningsmessig tjenesteyting Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Personlig tjenesteyting Finansiering og forsikring Informasjon og kommunikasjon Bergverksdrift og utvinning Uoppgitt Off.adm., forsvar, sosialforsikring Elektrisitet, vann og renovasjon Transport og lagring Jordbruk, skogbruk og fiske Industri Tabell 3: Sysselsetting i de fem største bransjer Vekst Transport og lagring % Helse- og sosialtjenester % Varehandel, reparasjon av motorvogner % Bygge- og anleggsvirksomhet % 84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring % Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling 6

7 Tabell 4: Sammenheng mellom bosatte og sysselsatte, Øvre Romerike Bosatte Sysselsatte Avvik i andeler* (%-poeng) Avvik i antall** Alle yrker Ledere Akademiske yrker Høyskole- og militære yrker Kontoryrker Salgs- og serviceyrker Bønder, fiskere mv Håndverkere Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv Renholdere, hjelpearbeidere mv * Andelen av en yrkesgruppe som er bosatt i regionen minus andelen av en yrkesgruppe som er sysselsatt i regionen. En positivt tall betyr at den relative andelen av en yrkesgruppe som bor i regionen er høyere enn de som er sysselsatt i regionen. ** Antall av er yrkesgruppe som er bosatt i regionen minus antall som er sysselsatt i regionen. En positivt tall betyr at den antallet av en yrkesgruppe som bor i regionen er høyere enn de som er sysselsatt i regionen. Tabell 5: Arbeidssted til bosatte i regionen Bor og jobber Pendler innad i region Bor og jobber Pendler innad i region Langpendler Langpendler 0234 Gjerdrum 26 % 11 % 64 % 23 % 14 % 63 % 0235 Ullensaker 51 % 4 % 45 % 50 % 6 % 45 % 0236 Nes (Ak.) 42 % 12 % 47 % 39 % 16 % 45 % 0237 Eidsvoll 52 % 19 % 29 % 42 % 25 % 33 % 0238 Nannestad 31 % 30 % 39 % 30 % 32 % 37 % 0239 Hurdal 54 % 25 % 21 % 45 % 31 % 24 % Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling 7

8 2. Nedre Romerike Tabell 6: Prosentvis endring, - Region/kommune Bosatte Antall sysselsatte innbyggere Antall arbeidsplasser Nedre Romerike 22 % 16 % 27 % 0221 Aurskog-Høland 21 % 20 % 20 % 0226 Sørum 35 % 33 % 35 % 0227 Fet 17 % 14 % 19 % 0228 Rælingen 13 % 7 % 30 % 0230 Lørenskog 16 % 5 % 28 % 0231 Skedsmo 31 % 23 % 30 % 0233 Nittedal 18 % 12 % 20 % Tabell 7: Andel sysselsatte i ulike bransjer Bransje Nedre Romerike Norge Nedre Romerike Jordbruk, skogbruk og fiske 2 % 4 % 1 % 2 % Bergverksdrift og utvinning 0 % 2 % 0 % 2 % Industri 13 % 12 % 6 % 9 % Elektrisitet, vann og renovasjon 2 % 1 % 1 % 1 % Bygge- og anleggsvirksomhet 6 % 7 % 8 % 8 % Norge Varehandel, reparasjon av motorvogner 25 % 15 % 21 % 14 % Transport og lagring 5 % 7 % 8 % 5 % Overnattings- og serveringsvirksomhet 2 % 3 % 3 % 3 % Informasjon og kommunikasjon 1 % 3 % 1 % 3 % Finansiering og forsikring 1 % 2 % 1 % 2 % Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 4 % 5 % 5 % 6 % Forretningsmessig tjenesteyting 5 % 4 % 6 % 5 % 84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 6 % 7 % 6 % 6 % 85 Undervisning 7 % 8 % 7 % 8 % Helse- og sosialtjenester 18 % 17 % 23 % 20 % Personlig tjenesteyting 3 % 3 % 3 % 4 % 00 Uoppgitt 1 % 1 % 0 % 1 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling 8

9 Figur 2: Endring i antall sysselsatte -, bransjefordelt Nedre Romerike Helse- og sosialtjenester Transport og lagring Bygge- og anleggsvirksomhet Forretningsmessig tjenesteyting Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Varehandel, reparasjon av motorvogner Undervisning Off.adm., forsvar, sosialforsikring Personlig tjenesteyting Overnattings- og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Finansiering og forsikring Bergverksdrift og utvinning Uoppgitt Elektrisitet, vann og renovasjon Jordbruk, skogbruk og fiske Industri Tabell 8: Sysselsetting i de fem største bransjer Vekst Helse- og sosialtjenester % Varehandel, reparasjon av motorvogner % Bygge- og anleggsvirksomhet % Transport og lagring % 85 Undervisning % Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling 9

10 Tabell 9: Sammenheng mellom bosatte og sysselsatte, Nedre Romerike Bosatte Sysselsatte Avvik i andeler* (%-poeng) Avvik i antall** Alle yrker Ledere Akademiske yrker Høyskole- og militære yrker Kontoryrker Salgs- og serviceyrker Bønder, fiskere mv Håndverkere Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv Renholdere, hjelpearbeidere mv * Andelen av en yrkesgruppe som er bosatt i regionen minus andelen av en yrkesgruppe som er sysselsatt i regionen. En positivt tall betyr at den relative andelen av en yrkesgruppe som bor i regionen er høyere enn de som er sysselsatt i regionen. ** Antall av er yrkesgruppe som er bosatt i regionen minus antall som er sysselsatt i regionen. En positivt tall betyr at den antallet av en yrkesgruppe som bor i regionen er høyere enn de som er sysselsatt i regionen. Tabell 10: Arbeidssted til bosatte i regionen Bor og jobber Pendler innad i region Bor og jobber Pendler innad i region Langpendler Langpendler 0221 Aurskog-Høland 53 % 21 % 26 % 50 % 22 % 28 % 0226 Sørum 31 % 23 % 46 % 27 % 25 % 48 % 0227 Fet 26 % 32 % 42 % 23 % 33 % 44 % 0228 Rælingen 16 % 34 % 50 % 16 % 35 % 49 % 0230 Lørenskog 33 % 11 % 56 % 33 % 13 % 55 % 0231 Skedsmo 37 % 12 % 51 % 35 % 14 % 51 % 0233 Nittedal 30 % 7 % 63 % 31 % 11 % 58 % Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling 10

11 3. Asker og Bærum Tabell 11: Prosentvis endring, - Region/kommune Bosatte Antall sysselsatte innbyggere Antall arbeidsplasser Asker og Bærum 15 % 14 % 27 % 0219 Bærum 15 % 14 % 31 % 0220 Asker 17 % 13 % 17 % Tabell 12: Andel sysselsatte i ulike bransjer Bransje Akershus vest Norge Akershus vest Jordbruk, skogbruk og fiske 1 % 4 % 0 % 2 % Bergverksdrift og utvinning 2 % 2 % 4 % 2 % Industri 5 % 12 % 6 % 9 % Elektrisitet, vann og renovasjon 1 % 1 % 0 % 1 % Bygge- og anleggsvirksomhet 5 % 7 % 6 % 8 % Norge Varehandel, reparasjon av motorvogner 18 % 15 % 16 % 14 % Transport og lagring 4 % 7 % 3 % 5 % Overnattings- og serveringsvirksomhet 3 % 3 % 3 % 3 % Informasjon og kommunikasjon 9 % 3 % 11 % 3 % Finansiering og forsikring 2 % 2 % 3 % 2 % Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 13 % 5 % 12 % 6 % Forretningsmessig tjenesteyting 5 % 4 % 5 % 5 % 84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 5 % 7 % 4 % 6 % 85 Undervisning 7 % 8 % 6 % 8 % Helse- og sosialtjenester 17 % 17 % 17 % 20 % Personlig tjenesteyting 3 % 3 % 3 % 4 % 00 Uoppgitt 1 % 1 % 1 % 1 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling 11

12 Figur 3: Endring i antall sysselsatte -, bransjefordelt Asker og Bærum Informasjon og kommunikasjon Helse- og sosialtjenester Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Bygge- og anleggsvirksomhet Bergverksdrift og utvinning Varehandel, reparasjon av motorvogner Forretningsmessig tjenesteyting Industri Finansiering og forsikring Personlig tjenesteyting Overnattings- og serveringsvirksomhet Transport og lagring Undervisning Uoppgitt Jordbruk, skogbruk og fiske Elektrisitet, vann og renovasjon Off.adm., forsvar, sosialforsikring Tabell 13: Sysselsetting i de fem største bransjer Vekst Helse- og sosialtjenester % Varehandel, reparasjon av motorvogner % Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift % Informasjon og kommunikasjon % Bygge- og anleggsvirksomhet % Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling 12

13 Tabell 14: Sammenheng mellom bosatte og sysselsatte, Asker og Bærum Bosatte Sysselsatte Avvik i andeler* (%-poeng) Avvik i antall** Alle yrker Ledere Akademiske yrker Høyskole- og militære yrker Kontoryrker Salgs- og serviceyrker Bønder, fiskere mv Håndverkere Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv Renholdere, hjelpearbeidere mv * Andelen av en yrkesgruppe som er bosatt i regionen minus andelen av en yrkesgruppe som er sysselsatt i regionen. En positivt tall betyr at den relative andelen av en yrkesgruppe som bor i regionen er høyere enn de som er sysselsatt i regionen. ** Antall av er yrkesgruppe som er bosatt i regionen minus antall som er sysselsatt i regionen. En positivt tall betyr at den antallet av en yrkesgruppe som bor i regionen er høyere enn de som er sysselsatt i regionen. Tabell 15: Arbeidssted til bosatte i regionen Bor og jobber Pendler innad i region Bor og jobber Pendler innad i region Langpendler Langpendler 0219 Bærum 46 % 5 % 49 % 47 % 5 % 48 % 0220 Asker 39 % 19 % 42 % 38 % 20 % 43 % Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling 13

14 4. Oslo Tabell 16: Prosentvis endring, - Region/kommune Bosatte Antall sysselsatte innbyggere Antall arbeidsplasser Oslo 23 % 26 % 9 % 0301 Oslo kommune 23 % 26 % 9 % Tabell 17: Andel sysselsatte i ulike bransjer Bransje Oslo Norge Oslo Jordbruk, skogbruk og fiske 0 % 4 % 0 % 2 % Bergverksdrift og utvinning 0 % 2 % 0 % 2 % Industri 5 % 12 % 3 % 9 % Elektrisitet, vann og renovasjon 1 % 1 % 1 % 1 % Bygge- og anleggsvirksomhet 6 % 7 % 6 % 8 % Norge Varehandel, reparasjon av motorvogner 15 % 15 % 13 % 14 % Transport og lagring 8 % 7 % 5 % 5 % Overnattings- og serveringsvirksomhet 4 % 3 % 4 % 3 % Informasjon og kommunikasjon 9 % 3 % 9 % 3 % Finansiering og forsikring 5 % 2 % 4 % 2 % Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 9 % 5 % 10 % 6 % Forretningsmessig tjenesteyting 7 % 4 % 7 % 5 % 84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 9 % 7 % 9 % 6 % 85 Undervisning 5 % 8 % 6 % 8 % Helse- og sosialtjenester 12 % 17 % 15 % 20 % Personlig tjenesteyting 5 % 3 % 6 % 4 % 00 Uoppgitt 1 % 1 % 1 % 1 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling 14

15 Figur 4: Endring i antall sysselsatte -, bransjefordelt Oslo Helse- og sosialtjenester Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Undervisning Personlig tjenesteyting Bygge- og anleggsvirksomhet Forretningsmessig tjenesteyting Overnattings- og serveringsvirksomhet Elektrisitet, vann og renovasjon Informasjon og kommunikasjon Off.adm., forsvar, sosialforsikring Finansiering og forsikring Bergverksdrift og utvinning Jordbruk, skogbruk og fiske Uoppgitt Varehandel, reparasjon av motorvogner Industri Transport og lagring Tabell 18: Sysselsetting i de fem største bransjer Vekst Helse- og sosialtjenester % Varehandel, reparasjon av motorvogner % Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift % 84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring % Informasjon og kommunikasjon % Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling 15

16 Tabell 19: Sammenheng mellom bosatte og sysselsatte, Oslo Bosatte Sysselsatte Avvik i andeler* (%-poeng) Avvik i antall** Alle yrker Ledere Akademiske yrker Høyskole- og militære yrker Kontoryrker Salgs- og serviceyrker Bønder, fiskere mv Håndverkere Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv Renholdere, hjelpearbeidere mv * Andelen av en yrkesgruppe som er bosatt i regionen minus andelen av en yrkesgruppe som er sysselsatt i regionen. En positivt tall betyr at den relative andelen av en yrkesgruppe som bor i regionen er høyere enn de som er sysselsatt i regionen. ** Antall av er yrkesgruppe som er bosatt i regionen minus antall som er sysselsatt i regionen. En positivt tall betyr at den antallet av en yrkesgruppe som bor i regionen er høyere enn de som er sysselsatt i regionen. Tabell 20: Arbeidssted til bosatte i regionen Bor og jobber Pendler innad i region Bor og jobber Pendler innad i region Langpendler Langpendler 0301 Oslo kommune 87 % 0 % 13 % 82 % 0 % 18 % Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling 16

17 5. Hamarregionen Tabell 21: Prosentvis endring, - Region/kommune Bosatte Antall sysselsatte innbyggere Antall arbeidsplasser Hamarregionen 8 % 9 % 13 % 0403 Hamar 11 % 10 % 19 % 0412 Ringsaker 6 % 7 % 5 % 0415 Løten 4 % 10 % 6 % 0417 Stange 8 % 12 % 14 % Tabell 22: Andel sysselsatte i ulike bransjer Bransje Hamarregionen Norge Hamarregionen Jordbruk, skogbruk og fiske 5 % 4 % 4 % 2 % Bergverksdrift og utvinning 0 % 2 % 0 % 2 % Industri 13 % 12 % 9 % 9 % Elektrisitet, vann og renovasjon 1 % 1 % 1 % 1 % Bygge- og anleggsvirksomhet 8 % 7 % 8 % 8 % Norge Varehandel, reparasjon av motorvogner 15 % 15 % 14 % 14 % Transport og lagring 5 % 7 % 4 % 5 % Overnattings- og serveringsvirksomhet 3 % 3 % 2 % 3 % Informasjon og kommunikasjon 1 % 3 % 2 % 3 % Finansiering og forsikring 2 % 2 % 2 % 2 % Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 3 % 5 % 4 % 6 % Forretningsmessig tjenesteyting 5 % 4 % 4 % 5 % 84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 7 % 7 % 8 % 6 % 85 Undervisning 7 % 8 % 8 % 8 % Helse- og sosialtjenester 18 % 17 % 24 % 20 % Personlig tjenesteyting 4 % 3 % 4 % 4 % 00 Uoppgitt 1 % 1 % 0 % 1 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling 17

18 Figur 5: Endring i antall sysselsatte -, bransjefordelt Hamarregionen Helse- og sosialtjenester Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Off.adm., forsvar, sosialforsikring Bygge- og anleggsvirksomhet Undervisning Finansiering og forsikring Personlig tjenesteyting Varehandel, reparasjon av motorvogner Informasjon og kommunikasjon Forretningsmessig tjenesteyting Overnattings- og serveringsvirksomhet Bergverksdrift og utvinning Elektrisitet, vann og renovasjon Uoppgitt Transport og lagring Jordbruk, skogbruk og fiske Industri Tabell 23: Sysselsetting i de fem største bransjer Vekst Helse- og sosialtjenester % Varehandel, reparasjon av motorvogner % Industri % Bygge- og anleggsvirksomhet % 84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring % Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling 18

19 Tabell 24: Sammenheng mellom bosatte og sysselsatte, Hamarregionen Bosatte Sysselsatte Avvik i andeler* (%-poeng) Avvik i antall** Alle yrker Ledere Akademiske yrker Høyskole- og militære yrker Kontoryrker Salgs- og serviceyrker Bønder, fiskere mv Håndverkere Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv Renholdere, hjelpearbeidere mv * Andelen av en yrkesgruppe som er bosatt i regionen minus andelen av en yrkesgruppe som er sysselsatt i regionen. En positivt tall betyr at den relative andelen av en yrkesgruppe som bor i regionen er høyere enn de som er sysselsatt i regionen. ** Antall av er yrkesgruppe som er bosatt i regionen minus antall som er sysselsatt i regionen. En positivt tall betyr at den antallet av en yrkesgruppe som bor i regionen er høyere enn de som er sysselsatt i regionen. Tabell 25: Arbeidssted til bosatte i regionen Bor og jobber Pendler innad i region Bor og jobber Pendler innad i region Langpendler Langpendler 0403 Hamar 64 % 19 % 17 % 64 % 20 % 17 % 0412 Ringsaker 65 % 17 % 18 % 60 % 20 % 20 % 0415 Løten 38 % 39 % 23 % 32 % 45 % 23 % 0417 Stange 46 % 37 % 16 % 43 % 42 % 15 % Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling 19

20 6. Glåmdalen Tabell 26: Prosentvis endring, - Region/kommune Bosatte Antall sysselsatte innbyggere Antall arbeidsplasser Glåmdalen -1 % -5 % -2 % 0402 Kongsvinger 2 % -7 % 0 % 0418 Nord-Odal 2 % -5 % 9 % 0419 Sør-Odal 6 % 5 % -7 % 0420 Eidskog -2 % -2 % 5 % 0423 Grue -8 % -10 % -5 % 0425 Åsnes -6 % -10 % -4 % Tabell 27: Andel sysselsatte i ulike bransjer Bransje Glåmdalen Norge Glåmdalen Jordbruk, skogbruk og fiske 8 % 4 % 7 % 2 % Bergverksdrift og utvinning 1 % 2 % 1 % 2 % Industri 17 % 12 % 10 % 9 % Elektrisitet, vann og renovasjon 2 % 1 % 1 % 1 % Bygge- og anleggsvirksomhet 7 % 7 % 8 % 8 % Norge Varehandel, reparasjon av motorvogner 13 % 15 % 14 % 14 % Transport og lagring 5 % 7 % 5 % 5 % Overnattings- og serveringsvirksomhet 2 % 3 % 2 % 3 % Informasjon og kommunikasjon 2 % 3 % 2 % 3 % Finansiering og forsikring 1 % 2 % 1 % 2 % Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 2 % 5 % 4 % 6 % Forretningsmessig tjenesteyting 3 % 4 % 4 % 5 % 84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 7 % 7 % 8 % 6 % 85 Undervisning 8 % 8 % 8 % 8 % Helse- og sosialtjenester 20 % 17 % 23 % 20 % Personlig tjenesteyting 2 % 3 % 4 % 4 % 00 Uoppgitt 1 % 1 % 1 % 1 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling 20

21 Figur 6: Endring i antall sysselsatte -, bransjefordelt Glåmdalen Helse- og sosialtjenester Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Personlig tjenesteyting Forretningsmessig tjenesteyting Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, reparasjon av motorvogner Bergverksdrift og utvinning 2 60 Off.adm., forsvar, sosialforsikring Uoppgitt Undervisning Overnattings- og serveringsvirksomhet Finansiering og forsikring Informasjon og kommunikasjon Transport og lagring Elektrisitet, vann og renovasjon Jordbruk, skogbruk og fiske Industri Tabell 28: Sysselsetting i de fem største bransjer Vekst Helse- og sosialtjenester % Varehandel, reparasjon av motorvogner % Industri % Bygge- og anleggsvirksomhet % 85 Undervisning % Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling 21

22 Tabell 29: Sammenheng mellom bosatte og sysselsatte, Glåmdalen Bosatte Sysselsatte Avvik i andeler* (%-poeng) Avvik i antall** Alle yrker Ledere Akademiske yrker Høyskole- og militære yrker Kontoryrker Salgs- og serviceyrker Bønder, fiskere mv Håndverkere Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv Renholdere, hjelpearbeidere mv * Andelen av en yrkesgruppe som er bosatt i regionen minus andelen av en yrkesgruppe som er sysselsatt i regionen. En positivt tall betyr at den relative andelen av en yrkesgruppe som bor i regionen er høyere enn de som er sysselsatt i regionen. ** Antall av er yrkesgruppe som er bosatt i regionen minus antall som er sysselsatt i regionen. En positivt tall betyr at den antallet av en yrkesgruppe som bor i regionen er høyere enn de som er sysselsatt i regionen. Tabell 30: Arbeidssted til bosatte i regionen Bor og jobber Pendler innad i region Bor og jobber Pendler innad i region Langpendler Langpendler 0402 Kongsvinger 70 % 7 % 23 % 70 % 10 % 20 % 0418 Nord-Odal 50 % 18 % 31 % 52 % 20 % 28 % 0419 Sør-Odal 46 % 19 % 35 % 40 % 22 % 37 % 0420 Eidskog 57 % 26 % 16 % 57 % 27 % 17 % 0423 Grue 64 % 21 % 15 % 60 % 28 % 12 % 0425 Åsnes 68 % 16 % 16 % 65 % 19 % 16 % 0426 Våler (Hedm.) 63 % 11 % 25 % 54 % 16 % 31 % Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling 22

23 7. Hadeland Tabell 31: Prosentvis endring, - Region/kommune Bosatte Antall sysselsatte innbyggere Antall arbeidsplasser Hadeland 6 % 5 % 9 % 0532 Jevnaker 7 % 7 % -7 % 0533 Lunner 7 % 4 % 7 % 0534 Gran 5 % 4 % 16 % Tabell 32: Andel sysselsatte i ulike bransjer Bransje Hadeland Norge Hadeland Jordbruk, skogbruk og fiske 6 % 4 % 4 % 2 % Bergverksdrift og utvinning 0 % 2 % 0 % 2 % Industri 12 % 12 % 7 % 9 % Elektrisitet, vann og renovasjon 2 % 1 % 2 % 1 % Bygge- og anleggsvirksomhet 9 % 7 % 11 % 8 % Norge Varehandel, reparasjon av motorvogner 14 % 15 % 13 % 14 % Transport og lagring 6 % 7 % 7 % 5 % Overnattings- og serveringsvirksomhet 3 % 3 % 3 % 3 % Informasjon og kommunikasjon 1 % 3 % 2 % 3 % Finansiering og forsikring 1 % 2 % 1 % 2 % Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 2 % 5 % 3 % 6 % Forretningsmessig tjenesteyting 2 % 4 % 3 % 5 % 84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 6 % 7 % 6 % 6 % 85 Undervisning 8 % 8 % 8 % 8 % Helse- og sosialtjenester 25 % 17 % 27 % 20 % Personlig tjenesteyting 2 % 3 % 3 % 4 % 00 Uoppgitt 1 % 1 % 1 % 1 % SUM 100 % 100 % 100 % 100 % Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling 23

24 Figur 7: Endring i antall sysselsatte -, bransjefordelt Hadeland Helse- og sosialtjenester 393 Bygge- og anleggsvirksomhet 324 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Forretningsmessig tjenesteyting Personlig tjenesteyting Off.adm., forsvar, sosialforsikring Undervisning Overnattings- og serveringsvirksomhet Transport og lagring Varehandel, reparasjon av motorvogner Informasjon og kommunikasjon Bergverksdrift og utvinning Uoppgitt Elektrisitet, vann og renovasjon Finansiering og forsikring Jordbruk, skogbruk og fiske -160 Industri Tabell 33: Sysselsetting i de fem største bransjer Vekst Helse- og sosialtjenester % Varehandel, reparasjon av motorvogner % Bygge- og anleggsvirksomhet % 85 Undervisning % Industri % Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling 24

25 Tabell 34: Sammenheng mellom bosatte og sysselsatte, Hadeland Bosatte Sysselsatte Avvik i andeler* (%-poeng) Avvik i antall** Alle yrker Ledere Akademiske yrker Høyskole- og militære yrker Kontoryrker Salgs- og serviceyrker Bønder, fiskere mv Håndverkere Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv Renholdere, hjelpearbeidere mv * Andelen av en yrkesgruppe som er bosatt i regionen minus andelen av en yrkesgruppe som er sysselsatt i regionen. En positivt tall betyr at den relative andelen av en yrkesgruppe som bor i regionen er høyere enn de som er sysselsatt i regionen. ** Antall av er yrkesgruppe som er bosatt i regionen minus antall som er sysselsatt i regionen. En positivt tall betyr at den antallet av en yrkesgruppe som bor i regionen er høyere enn de som er sysselsatt i regionen. Tabell 35: Arbeidssted til bosatte i regionen Bor og jobber Pendler innad i region Bor og jobber Pendler innad i region Langpendler Langpendler 0532 Jevnaker 51 % 8 % 41 % 41 % 9 % 49 % 0533 Lunner 31 % 14 % 55 % 30 % 17 % 52 % 0534 Gran 65 % 6 % 28 % 66 % 7 % 28 % Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling 25

26 8. Ullensaker kommune Figur 8: Vekst i antall arbeidsplasser i Ullensaker kommune, - Varehandel, reparasjon av motorvogner Helse- og sosialtjenester Overnattings- og serveringsvirksomhet 711 Bygge- og anleggsvirksomhet 436 Industri 427 Undervisning 360 Forretningsmessig tjenesteyting 328 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 264 Personlig tjenesteyting 182 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 98 Finansiering og forsikring 65 Jordbruk, skogbruk og fiske 31 Informasjon og kommunikasjon 24 Uoppgitt 2 Bergverksdrift og utvinning 0 Elektrisitet, vann og renovasjon -31 Transport og lagring Tabell 36: Sysselsetting i Ullensaker, antall og andel, og Antall Andel Antall Andel Ullensaker % Ullensaker % Oslo % Oslo % Eidsvoll % Eidsvoll % Nannestad % Nannestad % Nes % Nes % Bærum % Skedsmo % Skedsmo % Sørum % Asker % Bærum % Sørum % Gjerdrum % Gjerdrum % Lørenskog % Andre kommuner % Andre kommuner % SUM % SUM % Eneste endringen er Asker, som har falt ned til en 11-plass og blitt erstattet av Lørenskog, som i lå på en 12-plass. I var det 283 kommuner med en eller flere sysselsatt i Ullensaker, i var det tallet falt ned til 271 kommuner. Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling 26

27 Tabell 37: Antall og andel ansatte i Ullensaker, og, region og kommunefordelt Antall Andel Antall Andel Akershus vest % % 0219 Bærum % % 0220 Asker % % Nedre Romerike % % 0221 Aurskog-Høland 60 0 % % 0226 Sørum % % 0227 Fet 64 0 % % 0228 Rælingen % % 0230 Lørenskog % % 0231 Skedsmo % % 0233 Nittedal % % Øvre Romerike % % 0234 Gjerdrum % % 0235 Ullensaker % % 0236 Nes (Ak.) % % 0237 Eidsvoll % % 0238 Nannestad % % 0239 Hurdal % % Oslo % % 0301 Oslo kommune % % Glåmdalen % % 0402 Kongsvinger % % 0418 Nord-Odal 95 1 % % 0419 Sør-Odal % % 0420 Eidskog 21 0 % 32 0 % 0423 Grue 21 0 % 21 0 % 0425 Åsnes 6 0 % 7 0 % 0426 Våler (Hedm.) 9 0 % 8 0 % Hamarregionen % % 0403 Hamar % 90 0 % 0412 Ringsaker 43 0 % 47 0 % Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling 27

28 0415 Løten 34 0 % 30 0 % 0417 Stange % % Hadeland % % 0532 Jevnaker 23 0 % 37 0 % 0533 Lunner 32 0 % 87 0 % 0534 Gran 49 0 % 97 0 % Tabell 38: Antall og andel pendlere til Ullensaker, og, regionfordelt Antall Andel Antall Akershus Vest % % Andel Nedre Romerike % % Øvre Romerike (ekskl. Ullensaker) % % Oslo % % Glåmdalen % % Hamarregionen % % Hadeland % % Norge for øvrig % % SUM % % Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling 28

29 9. Bransjesammensetning En metode som har blitt benyttet for å analysere næringslivets bransjemessige sammensetning er Telemarksforskings analyse av bransjestrukturens betydning for veksten i en region (se Vareide (2012) 1 ). Vi har benyttet en lignende metodikk på de syv regionene i området rundt Oslo lufthavn. Tabellen under illustrerer veksten i ulike bransjer på landsbasis fra og frem til. Vi ser av figuren at ulike former for tjenesteyting har hatt en betydelige vekst, mens det har vært en nedgang i primær og tertiærnæringene jordbruk, skogbruk og fiske samt industri. Her må det imidlertid legges til at inndelingen i næringskoder som er benyttet er relativt grovmasket, og skjuler til dels store interne variasjoner blant virksomheter som sorterer i de ulike bransjene. Figur 9: Vekst i antall arbeidsplasser på landsbasis fra til, bransjefordelt Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Bergverksdrift og utvinning Forretningsmessig tjenesteyting Personlig tjenesteyting Helse- og sosialtjenester Bygge- og anleggsvirksomhet 50,5 46,8 38,3 38,2 36,0 35,2 Informasjon og kommunikasjon Undervisning Overnattings- og serveringsvirksomhet 19,0 18,7 17,2 Varehandel, reparasjon av motorvogner Elektrisitet, vann og renovasjon Off.adm., forsvar, sosialforsikring Finansiering og forsikring 7,4 5,9 5,2 3,0 Transport og lagring Industri Ukjent Jordbruk, skogbruk og fiske -5,3-12,2-19,2-28, Kilde: SSB og Oslo Economics 1 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling 29

30 Veksten på landsbasis var på 15,8 prosent i perioden til. Denne veksten, samt hvordan den fordeler seg på ulike bransjer er utgangspunktet for å beregne hvor mye bransjestrukturene i de ulike regionene har hatt å si for veksten i sysselsetting. Til å gjøre dette benytter vi følgende metode, basert på Vareide (2012): Tabell 39: Metode for å dekomponere faktorer bak vekst i antall arbeidsplasser i en region Komponent Forklaring Vekst Den faktiske veksten i antall arbeidsplasser i en region - Generell vekst i landet Den generelle veksten i antall arbeidsplasser i Norge = Relativ vekst Regionens vekst i forhold til veksten på landsbasis - Struktureffekten Endringen i antall arbeidsplasser i regionen som skyldes bransjestrukturen = Bransjejustert vekst Endringen i antall arbeidsplasser i regionen som verken skyldes bransjestruktur eller generell vekst i landet Kilde: Vareide (2012:14) Ved bruk av denne metodikken dekomponeres veksten i en region i tre deler, nasjonal vekst, struktureffekt og bransjejustert vekst. I det videre forklares de to sistnevnte faktorer i nærmere detalj: Struktureffekt For å beregne struktureffekten tar vi utgangpunkt i den bransjesammensetningen de ulike regionene hadde i, og beregner hvor mange sysselsatte de ville hatt i med en tilsvarende vekst i de ulike bransjene som på landsbasis. Dersom en region har en positiv struktureffekt, så betyr det at den i hadde mange arbeidsplasser i næringer som i de neste 13 årene opplevende en sterkt vekst. Motsatt vil regioner med mange sysselsatte i typiske nedgangsnæringer få en negativ struktureffekt. For å illustrere dette med et konstruert eksempel kan vi anta at en region i hadde alle sysselsatt i jordbruket. Hadde veksten i regionen vært som landsgjennomsnittet ville den da ha fått en nedgang i sysselsettingen på 28,7 prosent. Ettersom veksten på landsbasis har vært på 15,8 prosent ville veksten i regionen har vært 44,5 prosent lavere enn landsgjennomsnittet. 44,5 vil da være struktureffekten for denne regionen. Bransjejustert vekst Den bransjejusterte veksten forteller om en region har hatt høyere eller lavere vekst enn forventet, gitt den bransjemessige sammensetningen. Dersom vår eksempelregion med alle ansatte innen jordbruk hadde en faktisk vekst på minus 10 prosent vil regionen har gjort det bedre enn hva man kunne forvente gitt bransjesammensetningen. Justert for bransjesammensetningen har regionen hatt en vekst på 18,7 prosent. 18,7 vil derfor være den bransjejusterte veksten. I tabellen under har vi oppsummert disse tallene for de sju regionene, samt Ullensaker kommune. Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling 30

31 Tabell 40: Bransjefordeling i regionene og i Ullensaker kommune Region Antall arbeidsplasser () Antall arbeidsplasser () Simulert antall i Struktur -effekt Bransjejustert vekst Faktisk vekst Akershus vest ,2 4,8 26,8 Nedre Romerike ,3 11,6 27,1 Øvre Romerike ,8 14,2 25,2 Oslo ,6-10,1 9,3 Glåmdalen ,2-13,5-1,9 Hamarregionen ,4-1,8 12,6 Hadeland ,4-5,8 8,6 Ullensaker kommune Kilde: Telemarksforskning, SSB og Oslo Economics ,0 25,3 33,0 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling 31

32 10. Arbeidsmarked Tabell 41: Andel som jobber internt i regionen, og Antall bosatte i jobb Andel bosatte som jobber i regionen Antall bosatte i jobb Andel bosatte som jobber i regionen Akershus Vest % % Nedre Romerike % % Øvre Romerike % % Oslo % % Glåmdalen % % Hamarregionen % % Hadeland % % Kilde: SSB og Oslo Economics Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling 32

33 Tel: Fax: Besøksadresse: Dronning Mauds Gate Oslo Postadresse: Postboks 1540 Vika 0117 Oslo

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø og i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Rogaland i dag høsten 2015 I arbeidsstyrken: 256 000 I utkanten av arbeidsstyrken og mottar livsoppholdsytelser: 22 000 Uførepensjon 9 000

Detaljer

Bransjefordeling i Stange

Bransjefordeling i Stange Bransjefordeling i Stange arbeidsplasser fordelt på bransjer % Stange % Norge jord/skogbruk 6,4 2,5 Industri og olje 9,8 11,2 Byggevirksomhet 7,8 7,8 Varehandel 11,1 14 Overnatting og servering 1,1 3,2

Detaljer

Kommunereformen Foreløpig faktagrunnlag for diskusjon i Levanger kommune

Kommunereformen Foreløpig faktagrunnlag for diskusjon i Levanger kommune Kommunereformen Foreløpig faktagrunnlag for diskusjon i Levanger kommune Folketall, arbeidsmarked og nøkkeltall ved ulike alternative inndelinger som alle berører Levanger og kommuner i Værnes-samarbeidet,

Detaljer

Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen. Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015

Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen. Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015 Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015 Tema Befolkningsanalyse Befolkningsutvikling Befolkningsstruktur Næringsanalyse Utviklingstrekk

Detaljer

Utviklingstrekk for privat AFP: Uttak, sysselsetting m.m.

Utviklingstrekk for privat AFP: Uttak, sysselsetting m.m. Pensjonsforum, 15. april 2016 Utviklingstrekk for privat AFP: Uttak, sysselsetting m.m. Oie Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet, Kunnskapsavdelingen ole.christian.lien@nav.no Agenda Uttaksrater

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Østfold 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV «Bedrift» i NAVs undersøkelsen defineres som en offentlig eller

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med?

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? NOKUT-fagkonferanse januar 2013 Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? Helge Næsheim 1 Landbakgrunn EU-land i Øst-Europa PIGS (Portugal, Italia, Hellas, Spania) Utvalgte arabiske land (Tunis, Libya,

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Sørum: Status for 2015. Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum

Sørum: Status for 2015. Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum Sørum: Status for 2015 Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Innhold 1. Befolkningsstruktur og befolkningsutvikling... 3 1.1 Befolkningsvekst... 3

Detaljer

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr.7 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Oslo i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 7 2016 Trekk ved sysselsetting

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold Bedriftsundersøkelsen 1 Østfold Resultater NAV Østfold. mai 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter næring og yrke, ved å spørre bedriften om de har mislyktes

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland

Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland NAVs samfunnsoppdrag Vår oppgave er å bistå personer på veien til arbeid, samt å hjelpe virksomhetene med å rekruttere arbeidskraft For å lykkes med dette er det

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 926 2,0-310 -14 Delvis ledige 1 089 1,1-82 -7 Arbeidssøkere på tiltak 491 0,5-59 -11 Kvinner

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,6 6,6 6,6 6,6 6,9 4,4 2002 Vardø 6,8 5,1 7,2 5,4 7,6 40,3 2003 Vadsø 6,2 7,4 5,7 5,3 5,7 8,4 2004 Hammerfest 7,9 7,5 6,5 6,7 7,3 7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,2 6,7 6,3 6,4 6,7 4,2 2002 Vardø 7,1 6,2 6,0 5,6 7,6 35,3 2003 Vadsø 5,8 6,5 5,8 4,6 5,9 29,4 2004 Hammerfest 7,4 7,1 6,2 7,0 6,5-7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr. 4 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Sør-Norge i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 4 2016 Trekk ved sysselsetting

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal 7,2 7,0 6,5 7,1 6,9-3,0 2002 Vardø 6,2 6,9 6,3 6,3 7,4 18,1 2003 Vadsø 5,9 6,3 6,0 5,9 6,1 3,9 2004 Hammerfest 6,8 7,9

Detaljer

Statistikk. Folkemengde totalt

Statistikk. Folkemengde totalt Statistikk Folkemengde totalt 1 Antall barn og unge 0-19 år 2 Antall eldre, 67 år og eldre 3 Fremskrevet folkemengde totalt 4 Fødselsoverskudd 5 Netto innflytting 6 Folketilvekst 7 Barnehagedekning (1-2

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Registerte arbeidssøkere, faktiske tall Tabell 1. Arbeidsledige, personer på arbeidsmarkedstiltak, delvis ledige og personer med nedsatt arbeidsevne ved utgangen

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 1. Næringsstrategi formål. er regionsenter for Øvre Romerike og vertskommune for hovedflyplassen.

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Glåmdalen. Utviklingen og status for regionen i forhold til næringsutvikling og attraktivitet

Glåmdalen. Utviklingen og status for regionen i forhold til næringsutvikling og attraktivitet Glåmdalen Utviklingen og status for regionen i forhold til næringsutvikling og attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Basis Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 193 331 189 370 187 327 184 474

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland NAVs samfunnsoppdrag Vår oppgave er å bistå personer på veien til arbeid, samt å hjelpe virksomhetene med å rekruttere arbeidskraft For å lykkes med dette er det

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK 3/2015 UTDANNING OG ARBEIDSLIVETS KOMPETANSEBEHOV

AKERSHUSSTATISTIKK 3/2015 UTDANNING OG ARBEIDSLIVETS KOMPETANSEBEHOV AKERSHUSSTATISTIKK 3/2015 UTDANNING OG ARBEIDSLIVETS KOMPETANSEBEHOV Hedmark Akershus fylke o Oslo Lufthavn - Gardermoen Europaveger Riksveger Jernbane Asker og Bærum Oppland Hurdal Eidsvoll Follo Nedre

Detaljer

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr. 5 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Vestlandet i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 5 2016 Trekk ved sysselsetting

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2016

Bedriftsundersøkelse Troms 2016 Bedriftsundersøkelse Troms 201 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D s1 I hvor stor grad er din organisasjon opptatt av samfunnsansvar? På en skala fra Liten grad - stor grad TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-,

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

AFP evalueringsseminar 7. desember 2017 Presentasjon av rapporten. Kristin Diserud Mildal, NHO og Eystein Gjelsvik, LO

AFP evalueringsseminar 7. desember 2017 Presentasjon av rapporten. Kristin Diserud Mildal, NHO og Eystein Gjelsvik, LO AFP evalueringsseminar 7. desember 217 Presentasjon av rapporten Kristin Diserud Mildal, NHO og Eystein Gjelsvik, LO AFP er en ombygd ordning Var tidligpensjon 62-66 år Ble livsvarig påslag fra 62 år Myndighetene

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned (1) Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 635 2,7-436 -14 Delvis ledige 955 1,0-58 -6 Arbeidssøkere på tiltak 300 0,3 56 23 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 158 2,2-403 -16 Delvis ledige 981 1,0-39 -4 Arbeidssøkere på tiltak 487 0,5-69 -12 Kvinner

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Innlandet

Konjunkturbarometeret for Innlandet Konjunkturbarometeret for Innlandet lanseres nå for andre gang av Sparebanken Hedmark. er en kunnskapsdatabase om utviklingen i Innlandet og er utarbeidet i samarbeid med Østlandsforskning. er i hovedsak

Detaljer

SØRUM: STATUS FOR 2014

SØRUM: STATUS FOR 2014 1 SØRUM: STATUS FOR 2014 Sørums befolkning, arbeidsmarked og næringssammensetning Innhold Side Statistikkdel side 1. Befolkningsstruktur og befolkningsutvikling 2 9-12 2. Den lokale arbeidskraften 3 13-15

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 842 1,9-326 -15 Delvis ledige 983 1,0-117 -11 Arbeidssøkere på tiltak 561 0,6 60 12 Kvinner

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Innspill til Kunnskapsbyen Forum 26. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 374 2,4-323 -12 Delvis ledige 1 197 1,2-121 -9 Arbeidssøkere på tiltak 481 0,5-257 -35 Kvinner

Detaljer

Attraktivitetspyramiden

Attraktivitetspyramiden Attraktivitetspyramiden Om Nes hva kjennetegner kommunen? Hvordan har utviklingen vært? Kommuneplanseminar Gran 31 mai 2012 Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosent 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5-8,1 1901 Harstad 6,7 7,3 6,7 1902 Tromsø 6,4 6,9 6,3 6,7 6,2-7,3 1903 Harstad 6,8 6,8-0,4

Detaljer

AFP-rapporten sett fra LO. Noen synspunkter knyttet til debatten og oppfølgingen Pensjonsforum 15/12/17 Eystein Gjelsvik

AFP-rapporten sett fra LO. Noen synspunkter knyttet til debatten og oppfølgingen Pensjonsforum 15/12/17 Eystein Gjelsvik AFP-rapporten sett fra LO Noen synspunkter knyttet til debatten og oppfølgingen Pensjonsforum 15/12/17 Eystein Gjelsvik AFP er en ombygd ordning Var tidligpensjon 62-66 år Ble livsvarig påslag fra 62 år

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud

Bedriftsundersøkelsen Buskerud 2017 Bedriftsundersøkelsen Buskerud NAV Buskerud April 2017 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015 for NAV Finnmark 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Om NAVs bedriftsundersøkelse... 4 3. Sysselsettingen det kommende året... 5 3.1 Sysselsettingsbarometer... 5 3.2 Forventninger til sysselsettingen...

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Attraktivitetsmodellen: I sin enkleste form Bosted Vekst Arbeidsplassvekst 03.10.2015 2 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Glåmdal og Kongsvinger

Glåmdal og Kongsvinger Glåmdal og Kongsvinger Utvikling og utfordringer Kongsvinger 1. mars 2012 Knut Vareide Regioner som er analysert i 2011 NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Glåmdal er på delt sisteplass

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

Osloregionen Kort om utvikling i befolkning og sysselsetting

Osloregionen Kort om utvikling i befolkning og sysselsetting ØF-notat 15/2014 Osloregionen Kort om utvikling i befolkning og sysselsetting av Merethe Lerfald og Katrine Gløtvold-Solbu ØF-notat 15/2014 Osloregionen Kort om utvikling i befolkning og sysselsetting

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 5,5 4,8 4,7 4,4 4,4 1101 Eigersund 6,0 5,4 4,8 4,7 5,0 1102 Sandnes 5,6 5,0 5,0 4,4 4,5 1103 Stavanger 5,1 4,4 4,2 4,2 4,1 1106 Haugesund 6,4 5,5 5,4 4,9 4,8

Detaljer

Hallingtinget 26.10.2012. Knut Arne Gurigard

Hallingtinget 26.10.2012. Knut Arne Gurigard Hallingtinget 26.10.2012 Hallingdal sentralt i Sør-Norge Fv50 Rv52 Rv7 Flå Transportkorridor 5 Konsetptvalutgreiing (KVU) for Ringeriksbanen er skrinnlagt. Ei vidareføring av KVU-arbeidet for Ringeriksbanen

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv 07.01.2014 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Sysselsatte etter næring, arbeidssted og

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn Attraktivitet og næringsutvikling Frogn 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Telemarksforsking

Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Telemarksforsking Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Knut Vareide Telemarksforsking 5,0 54 000 0,03 1,2 Årlig vekst Endring andel 4,0 Folketall 49 000 44 000 0,03 0,02 Andel av Norge 1,0 3,0 39 000 0,02 08 0,8 2,0 34 000

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Innbyggerne i Asker - og Bærum og Røyken

Innbyggerne i Asker - og Bærum og Røyken Innbyggerne i Asker - og Bærum og Røyken Stor nedgang i befolkningsøkningen i Asker i 2015. Røyken opprettholder veksttakten Befolkningsendring per år. Antall antall 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Kunnskap om fremtidige kompetansebehov. Utvalgsleder Steinar Holden

Kunnskap om fremtidige kompetansebehov. Utvalgsleder Steinar Holden Kunnskap om fremtidige kompetansebehov Utvalgsleder Steinar Holden Særlig utsatt: Regnskapsførere, maskinoperatører, selgere, butikkansatte, resepsjonister, forsikringsog finansmedarbeidere Minst utsatt:

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Utvikling i sykefraværet, 2013 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 19.09.2013 Utvikling i sykefraværet I andre var det

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv 03.12.2014 Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Sysselsatte etter næring, arbeidssted og

Detaljer

Pensjonsforum 15. desember 2017 AFP evalueringen

Pensjonsforum 15. desember 2017 AFP evalueringen Pensjonsforum 15. desember 217 AFP evalueringen Kristin Diserud Mildal Avtalt i 1988 først fra 66 år En ordning for å sikre verdig avgang et alternativ til uførepensjon Utbetalt mellom 62 og 67 år Lønn

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5 Bedriftsundersøkelsen 2015 Buskerud Side 1 av 5 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til 950, 450 færre

Detaljer

3.3 Handel og næringsutvikling

3.3 Handel og næringsutvikling Åndalsnes utviklingsstrategier og konsekvenser Side 53 3.3 Handel og næringsutvikling Dette kapittelet beskriver markedsmuligheter for utvidelse av handelstilbudet i Åndalsnes. Vurderingene som er gjort

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold 2016. NAV Østfold 3. mai 2016

Bedriftsundersøkelsen Østfold 2016. NAV Østfold 3. mai 2016 Bedriftsundersøkelsen Østfold 21 NAV Østfold. mai 21 2 Sammendrag Årets bedriftsundersøkelse viser at 2 prosent av virksomhetene i Østfold forventer økt sysselsetting de neste 12 månedene. Dette er en

Detaljer

PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE. Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører

PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE. Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører Hvem og hva? Navn: Tom Staahle Stilling: Ordfører fra 2015 Parti: Fremskrittspartiet Utdannet:

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Bosted Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Tapte dagsverk Avtalte dagsverk Næring Den sykmeldtes/ personens bostedskommune ifølge folkeregisteret.

Detaljer

Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017

Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017 Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017 Innhold 1. Sammendrag... 2 1.1 Vurdering av fjorårets anslag... 4 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet... 5 2.1 Historikk... 5 2.1.1 Næringer med nedgang i antall

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 6 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

Gode i hop. Samspill og samarbeid mellom Lillehammer og omland en samfunnsanalyse i Byregionprogrammet (ByR)

Gode i hop. Samspill og samarbeid mellom Lillehammer og omland en samfunnsanalyse i Byregionprogrammet (ByR) Gode i hop Samspill og samarbeid mellom Lillehammer og omland en samfunnsanalyse i Byregionprogrammet (ByR) Maria Røhnebæk og Per Kristian Alnes Lillehammer 25. november 2014 Om ByR i Lillehammer og omland

Detaljer

K+ aktiviteter, resultater og ambisjoner

K+ aktiviteter, resultater og ambisjoner K+ aktiviteter, resultater og ambisjoner Status - juni 2014 Halvor Westye Egeberg Prosjektleder K+ K+ er et vekstprogram for næringsutvikling i Kongsvinger, drevet av Hedmark Kunnskapspark Struktur 1.

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 63 000 sysselsatte* 53 300 arbeidstakere* 1 850 arbeidsledige * arbeidssted i Nord-Tr.lag NAV, 31.10.2014 Side 1 3347 virksomheter i med 3 eller fler ansatte

Detaljer

Hedmark. Næringsutvikling, befolkningsutvikling og attraktivitet

Hedmark. Næringsutvikling, befolkningsutvikling og attraktivitet Hedmark Næringsutvikling, befolkningsutvikling og attraktivitet Attraktivitet Attraktivitet for bedrifter Attraktiv som bosted Bedriftsattraktivitet og bostedsattraktivitet henger ofte sammen men ikke

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen 2011 Årlig utvalgsundersøkelse (18. år på rad). Felles for hele landet. Gjennomføres februar-mars. Kartlegger bedriftenes forventninger i forhold

Detaljer

Akershus. Knut Vareide. Regional analyse befolkning, næringsutvikling og attraktivitet. 23. Januar 2013 Lørenskog

Akershus. Knut Vareide. Regional analyse befolkning, næringsutvikling og attraktivitet. 23. Januar 2013 Lørenskog Akershus Regional analyse befolkning, næringsutvikling og attraktivitet 23. Januar 2013 Lørenskog Knut Vareide Telemarksforsking har forsket på regional utvikling i en årrekke, og har utviklet et sett

Detaljer

Salten regionråd. Mulighetsstudier for Salten

Salten regionråd. Mulighetsstudier for Salten Salten regionråd Mulighetsstudier for Salten Innhold Agenda: Om BDO Om kommunereformen Mandat Status Delutredning A BA-regioner i Salten Næringsstruktur Demografi Økonomiske nøkkeltall BDO Advisory Side

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk 3,00 2,50 Eksterntrafikk Til/fra Øvre Romerike Til/fra Nedre Romerike

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Basis Besøk. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Basis Besøk. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Basis Besøk Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Offentlig Privat 1 122 1 101 1 087

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

NyAnalyse as. Fakta om Norges kommuner

NyAnalyse as. Fakta om Norges kommuner NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Fakta om Norges kommuner Nøkkeltall for Elverum kommune Eldrebølgen slår inn i din kommune Slik virker finanskrisen lokalt Næringsliv, barnehager, skole og omsorg

Detaljer