Fagkurs for næringsutviklere i Sør- Trøndelag (IØ6600, 7. 5 stp.) Røros Roger Sørheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagkurs for næringsutviklere i Sør- Trøndelag (IØ6600, 7. 5 stp.) Røros 18.04.2012 Roger Sørheim"

Transkript

1 Fagkurs for næringsutviklere i Sør- Trøndelag (IØ6600, 7. 5 stp.) Røros Roger Sørheim

2 Bakgrunn Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Innovasjon Norge i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ønsker å styrke den kommunale førstelinjetjenesten sin kompetanse på veiledning til oppstartsbedrifter, potensielle gründere og næringslivet ellers. Målet med kurset er å gjøre deltakerne bedre i stand til å rettlede oppstartsbedrifter, potensielle gründere og øvrig næringsliv samt bistå i utviklings-og mobiliseringsprosesser som har bedriftsetableringer som mål.

3 Fagmiljøet innen entreprenørskap ved industriell økonomi og teknologiledelse - NTNU FORSKNING PÅ KOMMERSIALISERING AV TEKNOLOGI UNDERVISNINGSKOMPETANSE PRAKSISORIENTERT Finansiering Universitets spin offs Born Globals og internasjonalisering Kommersialisering av fornybar energi Ca. 10 kurs med fokus på entreprenørskap Ph.D-kurs Etter og Videreutdanning Interne utviklingsprogrammer hos bla SIVA og Innovasjon Norge NTNUs entreprenørskole - masterstudium med studenter årlig og 4-7 start-ups årlig Take-Off -Unikt nyskapingsprogram for teknologi-bedrifter siden Venture Cup -forretningsplankonkurranse for studenter

4 De som står bak Fagansvarlige Roger Sørheim Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU Telefon: , Lars Øystein Widding Førsteamanuensis, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU Administrativt Linda Bjørgan NTNU VIDERE Telefon: E-post:

5 1. samling Sentrale begreper Ulike typer bedriftsetableringer. Hobbyforetak, levebrødforetak og potensielle vekstbedrifterhar ulike ressursbehov, inklusiv kapital og kunnskap Forretningsplan i et strategisk perspektiv Suksessfaktorer og hvordan kan en veileder fasilitere for suksess Når? 26. og 27. september 2012

6 2. samling "Opportunity Recognition" - det å oppdage og vurdere forretningsideer i en tidlig fase Strukturering av prosjekter i tidlig fase. Bruk av mulighetsanalyser som verktøy for å bli en bedre veileder "Ingen kan gjøre alt" - hva kan og bør man gjøre selv? En dynamisk tilnærming til valg av forretningsmodell og samarbeidsmodeller. Praktiske eksempler på utviklingsprosesser i samspill med offentlige og private aktører Næringsutvikler og veileder som "mentor" og motivator Når? 13. og 14. november 2012

7 3. samling Formelle krav til bedriftsetablering og drift av foretak Styrets rolle et aksjeselskap. Hvordan et kompetent styre kan gjøre en forskjell Finansielle utfordringer ved oppstart, ulike utfordringer gir ulike behov som igjen krever skreddersøm. Hvilke bedrifter har behov for ekstern kapital (lån og egenkapital) Oversikt over finansielle og "ikke-finansielle" hjelpere. Hvordan posisjonere seg i forhold til offentlige og private kapitaltilbydere og hjelpere Immaterielle rettigheter (IPR) - hvordan kapitalisere og beskytte bedriftens IPR Når? 23. og 24. januar 2013

8 En smakebit

9 Forretningsplan Hva er en forretningsplan? Hvordan involveres dere? Hva skal man med en forretningsplan? Hvordan ser verdens beste forretningsplan ut? 9

10 1. Sammenhengen mellom forretningsplan og ressursbasert teori (RBT) Å utvikle en forretningsplan er å Avklare ressursbehovet Husk: En bedrifts konkurransekraft hviler på bedriftens ressurser (Penrose, 1959) Planlegge hvordan man skal skaffe tilgang til ressurser Vise hvordan man skal prioritere bruk av begrensede ressurser Vise hvordan man skal organisere ressursene 10

11 1. Dynamikk En forretningsplan er et dynamisk dokument Aldri ferdig Kontinuerlig revidering Skreddersøm 11

12 2. Elementer og rekkefølge fra action til visjon tur retur Abstrakt uttrykk for framtidige ambisjoner. Grundige beskrivelser av dagens status. Viktige elementer: Team, produkt/tjenestekonsept, marked inkl. trender, bransje, størrelse, segmenter, kunder, konkurrenter, leverandører, kjøpskriterier, osv. Visjon Forretningsidé Beskrivelser Analyser Målsetninger Kort om hvilket problem som skal løses, hvordan, og for hvem. Bruk ulike analyseverktøy på beskrivelsene. Eksempel på verktøy: SWOT, PESTEL osv. Analysen kan godt organiseres i forhold til: Produkt, marked, organisering og økonomi. Konkrete målsetninger systematisert i forhold til tid. Kan organiseres i forhold til: Produkt, marked, organisering og økonomi Strategi har til hensikt å fortelle hvordan man skal nå målsetningene, som igjen er basert på en grundig analyse, som igjen bygger på beskrivelser, forretningsidé og visjon. Kan organiseres i forhold til: Produkt, marked, organisering og økonomi. Bør ende ut i en forretningsmodell, som viser bedriftens kjerneaktiviteter, evt. underleverandører, produsenter, kunder og evt. sluttbrukere. Alt som ikke må være med i hoveddokumentet. Strategier Handlingsplan Økonomi Vedlegg Action bør være forankret i en handlingsplan. Kan presenteres i et GANTT-diagram, som er en operativ fremstilling av strategiene. Strategier får konsekvenser for økonomien. Denne bør minimum inneholde budsjetter for planperioden, likviditetsbudsjett, finansiering og følsomhetsanalyser. 12

13 3. Detaljert innhold - Sammendrag Sammendraget er dokumentets kjerne Det skal ha høy nikkefaktor Investorer har dårlig tid Budskapet må selges på kort tid elevator pitch 13

14 3. Sammendrag forts Bør avklare: Hva som er problemet Hva som er løsningen Beskrivelse av teamet IPR Marked Strategi Forretningsmodell Økonomi 14

15 3. Visjon og forretningsidé Visjon Hva man skal bli når man blir stor Avveining Hårete eller jordnær. Gir retning og fart Forretningsidé Hvilket problem skal man løse for hvem, hvordan? 15

16 3. Visjon Noen eksempler: Vi skal forandre verden litt ved å få det verdifulle til å stråle litt sterkere (Dinamo) Vi skal være Norges viktigste verdiskaper (Tine) Telenor ideer som forenkler 16

17 3. Forretningsideer Noen eksempler: Norconsult skal levere tverrfaglige tekniske, økonomiske og samfunnsmessige rådgivningstjenester - fra idéutvikling og overordnede planer til prosjektering og driftsstøtte. Lerøy Seafood Group søker å tilfredsstille etterspørselen etter sjømat og kulinariske opplevelser, både nasjonalt og internasjonalt, ved å tilby produkter på et høyt nivå 17

18 3. Team Fremragende team kan oppnå suksess med en middelmådig idé, middelmådige team oppnår sjelden suksess selv med en fremragende idé Investorer er ofte opptatt av tre ting: Ideen Markedet Teamet 18

19 3. Team forts Beskrivelse av: Enkeltindividenes kunnskap og erfaring Styrets kunnskap, nettverk og erfaring Eventuelt eksterne eieres aktiviteter og nettverk Evt. annen tilgang til kunnskap Advisory board Referansegruppe Profesjonelle tjenesteleverandører Advokater Regnskapsbyrå Revisor 19

20 3. Produkt Detaljert beskrivelse av: Problem - dagens løsning Produkt og tjenestekonsept Unikhet/beskyttelse Ressurser brukt så langt Skalerbarhet Applikasjoner 20

21 3. Marked Detaljerte beskrivelser av: Bruker (ikke nødvendigvis den som betaler ) Kunde (husk den som betaler ) Kundenytte Kjøpskriterier Størrelse i volum, geografi 21

22 3. Marked forts 1 Detaljerte beskrivelser av: Bransjen Hvordan bransjen fungerer Store/små aktører Mange/få aktører Stor/liten profitt Premissleverandører Trender Konkurrenter (kapabilitet) Produsenter og leverandører 22

23 3. Analyser Hensikten er å få fram elementer som har innvirkning på forretningsideens suksess Man kan bruke ulike metoder: SWOT Styrker, svakheter, muligheter og trusler PESTEL Politiske, økonomiske, sosiokulturelle, teknologiske, miljømessige og juridiske faktorer VRIO Value, raity, imitability and organization Andre kreative metoder Kan organiseres i forhold til: Produkt, marked, organisering og økonomi (Widding, 2005) 23

24 3. Målsetninger Målsettingene skal være: Målbare og knyttet til tid Troverdig i forhold til visjon/forretningsidé og strategier Forankret i forhold til analysene Kan organiseres i forhold til: Produkt, marked, organisering og økonomi 24

25 3. Strategier Strategiene må: Beskrive hvordan man skal nå målsetningene Være troverdig i forhold til analysen Kan organiseres i forhold til: Produkt, marked, organisering og økonomi 25

26 3. Strategier forts Strategiene bør: Beskrive forretningsmodellen Kart over: Produsenter Leverandører Bedriftens kjerneaktiviteter Markedsføring/salg/distribusjon Kunder/pris- og betalingssystem 26

27 3. Strategier forts Eksempel på enkel forretningsmodell: Underleverandør Bedrift Kunde Sluttbruker Tjeneste/vareflyt Kontantstrøm 27

28 3. Handlingsplan Et resultat av strategi Hva gjøres av hvem når ressurser Eksempelvis et GANTT-diagram 28

29 3. GANTT ett eksempel Handlingsplan 29

30 3. Økonomi Strategi har implikasjoner på økonomien økonomien har implikasjoner på strategien Bør inneholde: Budsjetter (3-5 år) Drift, likviditet, kontantstrøm Balanse Finansiering Følsomhetsanalyser (risikoanalyser) Tid, inntekter, kostnader, produkt, marked Payback og exit for investorer 30

31 3. Avslutning Kritiske suksessfaktorer 31

32 3. Vedlegg Relevant informasjon (innenfor rimelighetens grenser) som ikke fortjener plass i hoveddokumentet Detaljerte budsjetter Markedsundersøkelser Trender, scenarioanalyser Detaljerte planer 32

33 Oppsummering Forretningsplanarbeide kan være viktig i forhold til: Prosessen Dokumentet Rekkefølge på elementene: Beskrivelser før analyse Analyse før målsetninger Målsetninger før strategi Strategi før handling 33

34 Oppsummering forts En forretningsplan er aldri ferdig Den må tilpasses bruken Og husk Troverdighet, troverdighet, troverdighet 34

35 Hvor finnes informasjon om kurset? 35

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie FAGARTIKKEL Øyvind Husby er siviløkonom fra BI (1994). Han har 4 års erfaring fra revisjon og rådgivning, og jobber i dag som konsulent i KPMG Management Consulting innen områdene strategiutvikling og

Detaljer

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner Norges BNP per innbygger er på verdenstoppen, på FNs Human Development

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

GRÜNDERMESSEN ULLEVÅL BUSINESS CLASS WWW.GRUNDERMESSEN.NO. 20.-21. November 2013

GRÜNDERMESSEN ULLEVÅL BUSINESS CLASS WWW.GRUNDERMESSEN.NO. 20.-21. November 2013 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NOVEMBER 2013 NR. 1 FOTO: OLE MUSKEN LES OM GUTTA BAK MOODS OF NORWAY - Fra idé til bedrift, to sider av prosessen VI HAR SPURT EKSPERTENE - Nøkkelfaktorer,

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011 NF-rapport nr. 15/2011 Innovasjonsselskap: 20 Infrastruktur eller næringsvirksomhet? 15 Tommy Høyvarde Clausen Gry Agnete Alsos Are Jensen Elisabet Ljunggren Evgueni Vinogradov Ulla Hytti 10 5 Innovasjonsselskap:

Detaljer

Strategiprosessen knyttet til etablering av Balanced Scorecard i en tjenesteytende bedrift

Strategiprosessen knyttet til etablering av Balanced Scorecard i en tjenesteytende bedrift Strategiprosessen knyttet til etablering av Balanced Scorecard i en tjenesteytende bedrift En casestudie av Norsk Privatøkonomi ASA Masteroppgave i Marin bedriftsledelse (30 stp) Maria Bye og Trine Remen

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA

Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA Prosjektplan CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA 30.04.2010 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt med prosjektet... 4 1.3 Grenseregional betydning... 4

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN Innledning Et økt behov for juridisk ekspertise gjenspeiles både i regjeringens igangsatte arbeid med en stortingsmelding om strukturen i UH-sektoren som skal

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

NTNUs Entreprenørskole. Ta en utfordring blås liv i gode idéer

NTNUs Entreprenørskole. Ta en utfordring blås liv i gode idéer NTNUs Entreprenørskole Ta en utfordring blås liv i gode idéer NTNUs ENTREPRENØRSKOLE Hva er NTNUs Entreprenørskole? NTNUs Entreprenørskole er et masterstudium i teknologi innen entreprenørskap. I praksis

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge?

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? RAPPORT 30/2009 Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? Taran Thune, Ellen Brandt, Aris Kaloudis og Olav R. Spilling NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning

Detaljer