INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING"

Transkript

1 INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE

2 HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling Engineering) er en næringsklynge med ca 50 bedrifter innen olje- og gassnæringen på Sørlandet. Bedrifter som har hatt kommersiell suksess med sin kompetanse og sine produkter rettet mot det globale offshore markedet. De største bedriftene i NODE klyngen er verdensledende og har i dag dominerende andeler av markedet i sine nisjer. Med den unike kompetansen som er bygget opp siden starten tidlig på 70-tallet, utgjør NODE- bedriftene et ledende teknologisk miljø i nasjonal og global sammenheng. Dette fundamentet gir store fremtidige muligheter for bedriftene, regionen og nasjonen med tanke på utvikling av nye produkter og markeder. Muligheter som forutsetter at vi fortsatt evner å ligge i tet på våre utvalgte kompetanseområder. Innovasjonsevne og tverrfaglig kompetanse har brakt NODE- bedriftene dit vi er i dag. En videre utvikling av denne kompetansen, ved en ytterligere investering i kunnskap på innovasjon og innovasjonsledelse, vil være en viktig faktor for å kunne ta ledende posisjoner også fremover. Målet er at dette programmet skal utvikle deltakerne til å ta en aktiv rolle og være pådrivere i forretningsutvikling i egen virksomhet. Kjell O Johannessen Prosjektleder NCE NODE

3 INTRODUKSJON Hvorfor synes NOV at det er viktig med dette programmet som fokuserer på innovasjon og forretningsutvikling? «Innovasjon er avgjørende for vår bedrifts fremtid, både for å kunne opprettholde vår konkurransekraft innenfor eksisterende markeder og for å kunne nærme oss nye markeder. For å lykkes må behovet og målene være forankret hos ledelsen, og arbeidet må understøttes av systemer og incentiver som sørger for at innovasjon og forretningsutvikling skjer som en kontinuerlig prosess. I samarbeid med Handelshøyskolen BI ønsker NOV å bidra med vår erfaring innenfor innovasjonsledelse og tilegne oss ny kunnskap som vi kan bruke for å forbedre vår egen innovasjonsprosess». Om NOV sin deltager i programkomiteen: Jon Kristen Ugland har ledet arbeidet med å innføre Stage-Gate modellen i NOV Norge og er nå ansvarlig for å drive utvikling av nye produktideer gjennom denne prosessen. Tidligere har han bl.a. jobbet som prosjektleder og produktutvikler mobilselskapene Agder Energi/ - Mobyson og NetCom. Å lede innovasjonsprosesser har å gjøre med utvikling og kommersiell realisering av nye forretningsmuligheter. Vanligvis utvikler dette seg i bedriftens mange skjæringspunkter mellom teknologiutvikling, kunder og leverandører og representerer krevende anstrengelser for å allokere organisatoriske og finansielle ressurser slik at ny business vokser frem. På grunn av de mange utfordringene dette involverer så er ledelse av innovasjonsprosjekter helt avgjørende for leder - trening og lederscreening. Dette programmet fokuserer på å øke den forretnings - kompetanse som er relevant for å lede innovasjonsprosesser og utvikle nye forretningsaktiviteter. Programmet skal bidra til å skape bedre lederferdigheter, redusere antall feil, redusere det vi kaller time to market og bidra til substansiell verdiskaping. Programmet legger stor vekt på å kombinere teori og praksis gjennom en kombinasjon av akademiske foredrag, litteraturstudier og interaksjon med erfarne entreprenører og innovative selskaper i innovative hotspots. I programmet arbeider deltakerne prosessorientert med innovative prosjekter med verdiskaping og kommersialisering som målsetting

4 OM PROGRAMMET Programmet er organisert innenfor rammen av et Master of Management program på 30ECTS som kan inngå som 1/3 av en Master of Management grad. Det tilrettelegges for deltakelse av bedrifter som er medlemmer av NCE NODE og for eventuelle andre bedrifter/virksomheter som NCE NODE ønsker med i programmet. Programmet gjennomføres i Kristiansand, Oslo og San Francisco/Bay Area. Det er forventet at deltakerne skal arbeide med utviklingen av innovasjons- og forretningsutviklingsprosjektet igjennom hele programforløpet, og resultatet av arbeidet skal presenteres for et utvalg prosjekteiere i bedriftene på programmets siste og avsluttende dag. PROGRAMMET HAR FØLGENDE GJENNOMFØRINGSMODELL: Hovedmålsettingen for programmet er å styrke bedriftenes og nettverksorganisasjonenes kompetanse på området innovasjon og forretningsutvikling. Programmet tar utgangspunkt i et antall konkrete innovasjons- og forretningsutviklingsprosjekter. Hvert prosjekt bør ha et antall deltakere som representerer prosjektets hovedeier og/eller partnere for prosjektet innenfor den enkelte nettverksorganisasjon eller bedrift. Prosjektene velges ut i samarbeid med bedriftene Det enkelte prosjekts hovedeier forplikter seg til å delta i evalueringen av prosjektarbeidene ved programmets avslutning.

5 GJENNOMFØRING Programmet er designet med utgangspunkt i 5 samlinger på totalt 16 dager og 4 perioder mellom samlingene for prosjektutviklingsarbeid, litteraturstudier, veiledning og samarbeid i det nettverket vi legger stor vekt på å skape gjennom programmet. PROGRAMMET GJENNOMFØRES SLIK I 2012: Modul 1: Oslo april Modul 2: Kristiansand juni Modul 3: San Francisco september Modul 4: Kristiansand september Modul 5: Kristiansand oktober Samlingene 1, 2 og 4 vil gjennomføres i en kombinasjon av faglige forelesninger, gruppediskusjoner og organisert prosjektutviklingsarbeid. I tillegg vil det være aktuelt å organisere bedriftsbesøk og å invitere bedriftsledere, entre - prenører eller andre med særlig relevans for programmet, til å presentere sine virksomheters innovasjonsarbeid i modul 2 og 4. Samling 3 gjennomføres i San Francisco på University of California Berkeley Haas School of Business der BI har et veletablert samarbeid fra før om denne type programmer og undervisning. Programmet her går over 5 dager med forelesninger, bedriftsbesøk og videre arbeid med utvikling av prosjektene. Programmet i California vil være fokusert på innovasjon og forretningsutvikling med særlig relevans for prosjektene som deltar i programmet. BI legger avgjørende vekt på å matche det pedagogiske og innholdsmessige så godt det lar seg gjøre med de prosjektene deltakerne tar med seg inn i programmet. Programmet i California trekker på faglige ressurspersoner på Berkeley, entreprenører fra store og små selskaper, samtidig som det legges til rette for bedriftsbesøk for å gi et innblikk i hvordan virksomheter der over arbeider med innovative ideer fram til kommersialisering. Under samling 5 legger deltakerne siste hånd på arbeidet med en forberedt presentasjon av den forretningsplan som er utviklet på første dag av samlingen. På den siste dagen presenterer deltakerne prosjektene sine for prosjekteiere og representanter for NCE NODE. NCE NODE er medarrangør denne dagen. I tillegg skal hver prosjektgruppe levere en fagoppgave basert på sitt prosjekt. Skriftlig eksamen gjennomføres i BIs lokaler i Kristiansand. PROGRAMMETS OVERORDNENDE TEMATIKK Posisjonering gjennom innovative prosjekter Konkurransekraft gjennom innovasjon Innovasjonsteori, innovasjonsmodeller og innovasjonsledelse Prosjektarbeid og innovasjonsledelse Innovasjonsprosjekter Innovasjon i Silicon Valley, Berkeley Innovasjon i store og små foretak, bedriftsbesøk Presentasjon av prosjektene for prosjekteiere Hvordan trekke ut global best practice FAGLIG ANSVARLIGE: Per Ingvar Olsen og Torger Reve

6 Kontaktpersoner: Per Erik Johannessen, Direktør, BI Bedriftsmarked BI Oslo Telefon: e-post: Se også nettside for oppdatering av programmet og for link til påmelding

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

Utvikling av bedrifters innovasjonsevne

Utvikling av bedrifters innovasjonsevne Utvikling av bedrifters innovasjonsevne En studie av mulighetene små og mellomstore bedrifter (SMB) gis til å utvikle egen innovasjonsevne gjennom programmet Forskningsbasert kompetansemegling Bente B.

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene

Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene Publisert: Oktober 2014 Skrevet av: Ragnhild Holmen Waldahl, Tommy Clausen og Gry Alsos Arbeidsnotat nr.: 1006/2014 ISSN-nr: 0804-1873 Prosjektnr: 1291

Detaljer

Driftsåret 2008. - oppsummering av virksomheten. NCE Systems Engineering Kongsberg

Driftsåret 2008. - oppsummering av virksomheten. NCE Systems Engineering Kongsberg Driftsåret 2008 - oppsummering av virksomheten NCE Systems Engineering Kongsberg 1. Introduksjon NCE Systems Engineering, Kongsberg (NCE SE) ble etablert i juli 2006 og foreliggende rapport gir en oppsummering

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret?

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? FFI-rapport 2013/01252 En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? Kari Røren Strand, Steinar Gulichsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner Norges BNP per innbygger er på verdenstoppen, på FNs Human Development

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter Høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

NYE UNDERVISNINGSFORMER OG NY TEKNOLOGI

NYE UNDERVISNINGSFORMER OG NY TEKNOLOGI NYE UNDERVISNINGSFORMER OG NY TEKNOLOGI HOW DO WE TEACH AND LEARN? Forprosjektet BI 2020 skal gjøre BI i stand til å starte det konkrete arbeidet med å posisjonere BI som en innovativ og foretrukken aktør

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Hvordan forbedre skoler?

Hvordan forbedre skoler? Hvordan forbedre skoler? av ulf blossing, anna hagen, torgeir nyen og åsa söderström Arbeidet med å forbedre skoler er ofte krevende prosesser som fordrer mye tid og engasjement. Likevel ender de ofte

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer