INNOVASJON = NYSKAPING + KOMMERSIALISERING/MARKEDSORIENTERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNOVASJON = NYSKAPING + KOMMERSIALISERING/MARKEDSORIENTERING"

Transkript

1 INNOVASJON = NYSKAPING + KOMMERSIALISERING/MARKEDSORIENTERING KOMMERSIALISERING: BYGGE EN FORRETNINGSMODELL RUNDT EN IDÉ Nyskaping Nyskaping dreier seg om å utvikle noe nytt, enten det er et produkt eller tjeneste. Nyskaping kan også forstås som idéutvikling. Kommersialisering Kommersialisering består i hovedsak av tre komponenter; forståelse av marked, kunde, og verdi; lanseringsprosess, og gjennomføringsevne. Kommersialisering kan også forstås som markedsorientering. Presentasjon av master of management-programmet Nyskaping og kommersialisering, for perioden , ved Peder Inge

2 NYSKAPING (1) OG KOMMERSIALISERING (2 4) 1) Nyskaping Invention på engelsk. Noe som er laget men ikke lansert på et marked. 2) Forståelse av marked, kunde, og verdi 3) Lanseringsprosess 4) Gjennomføringsevne Sterk gjennomføringsevne gjør at bedriften eller organisasjonen fortsetter å skape verdi etter lansering. 5) Resultat

3 Peder Inge Furseth (c)

4 TEN TYPES OF INNOVATION MEASURING PERFORMANCE The top innovators outperform the S&P Year Indexed Stock Price Returns of the Top Innovators vs. S&P 500 Stock Price (indexed to 100) All top innovators 138 companies S&P

5 TEN TYPES OF INNOVATION MEASURING PERFORMANCE... and integrating more types of innovation delivers superior financial returns 5-Year Indexed Stock Price Returns of the Top Innovators vs. S&P 500 Stock Price (indexed to 100) 5+ Types of Innovation 45 companies 3 4 Types of Innovation 59 companies 1 2 Types of Innovation 34 companies S&P

6

7 communication > commerce > coordination 7

8 8

9

10 De tre fasene i innovasjon: 1 Idégenerering 2 Kommersialisering 3 Realisering Kilde: BCG 10 Peder Inge Furseth (c)

11 Kommersialiseringsprosessen (James & Sirkin) Hastighet (tid til marked) Skala (tid til volum) Inntjening 0 Idégenerering Oppstart (investering før lansering) Kommersialisering Tid Lansering/akselerasjon (investering etter lansering) Lansering Realisering 11

12 Fra commodity til en tjeneste $0.79 Fra $ 0.79 til $4.29 BI MM Nyskaping og kommersialisering

13 Noen sentrale spørsmål for at en organisasjon skal øke sin innovasjonsevne 1 Hvordan få innovasjon høyere opp på agendaen i bedrifter og organisasjoner? 2 Hvordan stimulere personer og organisasjoner til å lage noe nytt? 3 Hvilke typer innovasjon kan bedriften velge å satse på? 4 Hvordan utvikle forretningsmodell og innovasjonsstrategi? 5 Hvordan samle innspill fra kundene i innovasjonsprosessen? 6 Hvordan kan tjenesteinnovasjon øke verdiskapingen? 7 Hvordan predikere hvem som vinner eller feiler - de store, små, nye, etablerte - og hva er sentrale forutsetninger for lønnsom innovasjon? 8 Hva er farene og mulighetene ved å være stor og markedsleder? 9 Hvordan utvikle kultur, nettverk og systemer for innovasjon? 10 Hvordan lede ulike typer innovasjonsprosjekter? Peder Inge Furseth (c)

14 De sentrale modellene i programmet Her presenteres i alt 28 modeller, men 8 av dem er mer sentrale enn de andre. De åtte mest sentrale modellene, som vi lager workshops rundt i løpet av master-programmet er: Goffins innovasjons trakt (modell # 1) Doblin-modellen om 10 typer innovasjon (modell # 4) Osterwalders forretningsmodell-skjema (modell #6) Blue Ocean (modell #7) Service innovasjons-trianglet (modell #14) Disruptiv/undergravende innovasjon (modell #20) Den kulturelle veven (modell #24) Implementering av innovasjonsstrategi (modell #26) Peder Inge Furseth (c)

15 Hvilke modell numre som belyser de sentrale spørsmål om innovasjonsevne 1 Hvordan få innovasjon høyere opp på agendaen i bedrifter og organisasjoner? Modell #1 og #2 2 Hvordan stimulere personer og organisasjoner til å lage noe nytt? Modell #3 3 Hvilke typer innovasjon kan bedriften velge å satse på? #4-5 4 Hvordan utvikle forretningsmodell og innovasjonsstrategi? # Hvordan samle innspill fra kundene i innovasjonsprosessen? # Hvordan kan tjenesteinnovasjon øke verdiskapingen? #14 7 Hvordan predikere hvem som vinner eller feiler, og hva er sentrale forutsetninger for lønnsom innovasjon? # Hva er farene / mulighetene ved å være stor og markedsleder? # Hvordan utvikle kultur, nettverk og systemer for innovasjon? # Hvordan lede ulike typer innovasjonsprosjekter? # Peder Inge Furseth (c)

16 Stor bedrift - mye kraft

17 Liten og kjapp kan være vel så bra

18 Overordnede mål for programmet Effektiv, relevant og praksisnær kompetanseutvikling Å gi deltakerne en forståelse for mulighetene for å få til effektive nyskapingsprosesser med ny og økt verdiskaping som målsetting Å gi deltakerne kunnskap og erfaring i å anvende analytiske modeller, teorier og begreper kompetanseoverføring fra norske og internasjonale case og eksempler At deltagerne utvider sitt personlige og kollegiale nettverk Anvende innsikter fra best practice-bedrifter, bl.a. gjennom et studieopphold på en uke i San Francisco Bay Area i California Programmets faglige innhold blir belyst gjennom forelesninger, caseanalyser, og bedriftsbesøk. Innholdet blir bearbeidet gjennom diskusjoner og gruppearbeid Peder Inge Furseth (c)

19 Samling 1 Introduksjon til nyskaping/innovasjon okt 2015 Mål for samlingen Bli kjent med fagfeltet innovasjon Oversikt over nye modeller og perspektiver innen innovasjon Innsikt i å lede utvikling og kommersialisering innen produkter, prosesser og tjenester Eksempler på innovasjon; drøfte hvorfor noen lykkes og andre ikke Gruppearbeid: Oppøve evnen til å anvende forskjellig modeller og perspektiver for innovasjon Emneoversikt sentrale perspektiv og modeller innen innovasjon Typer og grader av innovasjon betydning av innovasjon for utvikling av konkurransefortrinn i egen bedrift produkt-, prosess- og tjenesteinnovasjoner suksessfaktorer for innovasjon kompetanse som verdiskaper Peder Inge Furseth (c)

20 Samling 2 Utvikling av nye produkter, prosesser, og tjenester nov 15 Mål for samlingen Gå dypt inn i sentrale modeller for innovasjon Drøfte en rekke enkelttemaer innen innovasjon, kommersialisering og verdiskaping Ved anvendelse av modeller vil deltakerne lære å lede en prosess for innovasjon i egen bedrift Belyse hvordan modellene kan anvendes i ulike bransjer og sektorer Emneoversikt gangen i innovasjonsprosessen fra idégenerering til kommersialisering/ tid frem til lansering innovasjonskapasitet: fundament og utviklingstrekk anvendelse av nye modeller for innovasjon Innovasjonsledelse og ulike roller i innovasjonsarbeid innovasjon i bedriftens verdikjede ny teknologi og dens rolle for innovasjon Peder Inge Furseth (c)

21 Samling 3 Kommersialisering, og kjernestoff innen innovasjon jan 16 Mål for samlingen Bli kjent med materiale som utdyper og syntetiserer materialet fra forrige modul Presentere andre syn på innovasjon enn det konvensjonelle synet Bli godt kjent med amerikanske bedrifters innovasjonsarbeid Emneoversikt Kommersialisering av innovasjoner Fasen etter lansering: realisering av volum Ulike typer risiko i innovasjonsprosessen Innovasjon i forretningsmodeller Innovasjon innen tjenesteyting (service innovation) forstå teknologiske utviklingsprosesser og deres virkning på ulike bransjer forberedelse til studiereise til Silicon Valley Trekk ved amerikanske bedrifters innovasjonsarbeid Peder Inge Furseth (c)

22 Samling 4 Innovasjon: Best practice and emerging trends mars 2016 Mål for samlingen Emneoversikt Bli kjent med hvordan innovasjon og kommersialisering utføres i noen av Silicon Valley som ett av de mest innovative stedene i verden de beste bedriftene i USA Innovasjon i praksis i amerikanske bedrifter Deltakerne skal benchmarke Åpen innovasjon og partnerinnovasjon innovasjonsaktivitet og teknologi-strategi for de neste 1-3 år innovasjonsledelse i egne bedrifter med de amerikanske Utvikling av næringsklynger, inkubatorer og innovasjonssystemer Få økt forståelse av hvordan ny teknologi kan anvendes i egen bedrift kommersialisering av innovasjoner for å øke inntjening og lønnsomhet Viktigheten av sosiale nettverk for å utvikle innovasjoner Hvordan skape en integrert multikanal strategi og hvordan bruke internett for å øke verdiskapingen i egen bedrift Peder Inge Furseth (c)

23

24

25 Samling 5 Implementering av justert forretningsmodell for egen bedrift eller resultatenhet mai 2016 Mål for samlingen Deltakerne skal få en syntese av hele programmet; dette skal resultere i individuelle prosjektoppgaver hvor innsikter fra programmet anvendes Deltakerne vil oppøve evnen til å tenke på suksessfaktorer for innovasjon Drøfte hvordan verdiskapingen i bedriften og dens verdikjede kan økes ved at den skaper nye produkter eller prosesser Emneoversikt utarbeide justert forretningsmodell for egen bedrift Utvikling av en innovasjonsprosess i egen bedrift basert på innsikter fra tidligere samlinger Utvikling av kultur for innovasjon form og innhold på programmets prosjektoppgave gjennomgang av modeller for verdiskaping i bedrifter, resultatenheter og bransjer Suksessfaktorer for lønnsomt innovasjonsarbeid Peder Inge Furseth (c)

26 Kommersialisering gjennom å utvikle forretningsmodeller Business model canvas. Alexander Osterwalder. Doblin-modellen, 10 typer innovasjons Tjenesteinnovasjons-trianglet Andre modeller: Open innovation. Henry Chesbrough Innovation pentathlon/femstjerne-modell. Goffin & Mitchell Blue Ocean Strategies. Kim & Mauborgne Business model innovation. Mark Johnson Payback. James & Sirkin Peder Inge Furseth (c)

27

28 Norsk versjon av Doblin-modellen: Inntjenings - modell Nettverk Struktur Prosesser og metoder Komplementaritet Differensiering Service Kanal Merkevare Interaksjon med kunder INTERNT FOKUS MARKEDSTILB U D KUNDE-FOKUS

29

30

31 For mer informasjon om Tjenesteinnovasjons-trianglet, se Her finner du bl.a. link til min YouTube-side, som bl.a. inneholder korte intervjuer jeg har gjort av David Teece, og en detaljert presentasjon av trianglet, se: riangle%20booklet.pdf?epslanguage=en Klikk gjerne på denne linken hvor David Teece kort omtaler sitt arbeid, spesielt om Dynamic Capabilities (4 minutter): https://www.youtube.com/watch?v=sfu1ynrtqgm

32 Innovation Tools A Framework for Use General Idea List Strategic Plan Specific Operating Plan Ten Types of Innovation Primary Output: A list of potential innovations Service Innovation Triangle A high level strategy and innovation plan Business Model Canvas A first-stage business plan Strength: Comprehensiveness Strategic thinking Operational detail Weakness: Little strategy or operations content Best Use: Brainstorming early, auditing late May miss some ideas, less operational detail Define strategy and identify potential projects May miss some ideas, more project focused Define and vet specific project plans, overall portfolio

33 Nyskaping og kommersialisering Innovasjon er verdi skapt av nye ideer Kommersialisering er å bygge en forretningsmodell rundt en idé og bringe den til nye brukere Kurset har vært kjørt siste 10 år, med deltagere årlig Det arbeides mye med utvikling av forretningsmodeller Har fokus på tjenesteinnovasjon, og bygger på publisert egen forskning Har en samling i San Francisco / Silicon Valley / Berkeley Fokuserer på 10 spørsmål om innovasjonsevne 8 hovedmodeller, som det lages workshops rundt 20 tilleggs-modeller Peder Inge Peder Inge Furseth (c)

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Markedsorientering blant industribedrifter i Nord-Trøndelag

Markedsorientering blant industribedrifter i Nord-Trøndelag Hva fremmer og hemmer Odd Arne Flasnes Executive Master of Management Resultater av en studie foretatt av Odd Arne Flasnes som avsluttende masteroppgave ved Handelshøyskolen BI 2014. Veiledere: Professor

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Innovasjon i kjøttbransjen

Innovasjon i kjøttbransjen nilf-rapport 2013 2 Innovasjon i kjøttbransjen Status, forutsetninger og suksesskriterier Asbjørn Veidal Julie Nåvik hval Trygve Kjølseth NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar

Detaljer

Innhold. Innovasjon hva er det?... 1. Veien mot åpen innovasjon... 2. Lukket innovasjon... 3. Hvordan drive åpen innovasjon?... 5

Innhold. Innovasjon hva er det?... 1. Veien mot åpen innovasjon... 2. Lukket innovasjon... 3. Hvordan drive åpen innovasjon?... 5 Åpen innovasjon Sammendrag I løpet av de siste årene har åpen innovasjon fått stadig mer fokus. Åpen innovasjon gjør bedrifter konkurransedyktige ved å øke fleksibiliteten og innovasjonsgraden. Dette er

Detaljer

Strategianalyse av omgivelsene til casebedrift Sykkel AS

Strategianalyse av omgivelsene til casebedrift Sykkel AS Strategianalyse av omgivelsene til casebedrift Sykkel AS DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE Aina Sagevik Kalsås 956475 Cathrine Pettersen 954451 15.06.11 Sykkel

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Innovative muligheter og strategier for multikanal-bedrifter

Innovative muligheter og strategier for multikanal-bedrifter Innovative muligheter og strategier for multikanal-bedrifter Foredrag på IT-Tinget, Sandefjord 21. September 2005, seksjon NV3 Peder Inge Furseth Førsteamanuensis, Dr. polit. Institutt for innovasjon og

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT

EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT 2014 2015 EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT Masterprogram ved siden av jobb EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT 2014 15 LØFT KARRIEREN med erfaringsbaserte masterprogrammer side 4 PROGRAMTILBUD 2014/2015 side

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Kunder som kilde til innovasjon

Kunder som kilde til innovasjon ØF-rapport nr 18/2004 Kunder som kilde til innovasjon Om brukere, kommunikasjon og IKT i innovasjonsprosesser av Svein Bergum Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

Programplan for Prosjektledelse og entreprenørskap (PROEN)

Programplan for Prosjektledelse og entreprenørskap (PROEN) Programplan for Prosjektledelse og entreprenørskap (PROEN) Project Management and Entrepreneurship 60 studiepoeng Heltid Godkjent av Avdelingsstyret ved ingeniørutdanningen 14. mars 2011 Sist endret av

Detaljer

KUNNSKAP ER SAMFUNNSANSVAR

KUNNSKAP ER SAMFUNNSANSVAR KUNNSKAP ER SAMFUNNSANSVAR BI har et stadig økende fokus på samfunnsansvar og etikk. Vi befinner oss som mange andre bedrifter ved et vendepunkt. Vi har valget mellom kortsiktig fortjeneste og det å tenke

Detaljer

Kompetanse. Pakking, salg og distribusjon. Attraktive pakker. Gode salgsresultater. Varighet. Effektiv distribusjon. Hvem passer kurset for?

Kompetanse. Pakking, salg og distribusjon. Attraktive pakker. Gode salgsresultater. Varighet. Effektiv distribusjon. Hvem passer kurset for? Kompetanse Pakking, salg og distribusjon Pakking, salg og distribusjon er et kurs med målsetting å gjøre deg i stand til å sette sammen attraktive produktpakker, oppnå resultater i salgsarbeidet og bidra

Detaljer

Sluttrapport. Innovasjon i Fjernvarme Prosesstudie Februar 2012. Devoteam davinci Mads Bruun Høy

Sluttrapport. Innovasjon i Fjernvarme Prosesstudie Februar 2012. Devoteam davinci Mads Bruun Høy Sluttrapport Innovasjon i Fjernvarme Prosesstudie Februar 2012 Devoteam davinci Mads Bruun Høy 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Sammendrag og konklusjon 3 Metodikk 3 Konklusjon 3 Mulighet 1: Nye forretningsmodeller

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Hvordan skape innovative nettverk?

Hvordan skape innovative nettverk? Artikkelen er publisert i Magma i oktober 2008 med fokus på innovasjon, referanse: Gausdal, A. H. (2008) 'Hvordan Skape Innovative Nettverk?' Magma, 11, 5, 53-63. Hvordan skape innovative nettverk? Av:

Detaljer

En optimal start på din karriere innen Management Consulting

En optimal start på din karriere innen Management Consulting En optimal start på din karriere innen Management Consulting Vi hjelper virksomheter med å ta riktige strategiske beslutninger og implementere løsninger som gir varige resultater Capgemini Consulting er

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager HØST 2015 1 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HØST 2013

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HØST 2013 HANDELSHØYSKOLEN BI EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HØST 2013 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå NÆRINGSLIVET SKAPER VERDIER GJENNOM KOMPETENTE MEDARBEIDERE På BI Executive møter du forelesere som kombinerer

Detaljer

Innovasjon i reiseliv en litteraturstudie

Innovasjon i reiseliv en litteraturstudie HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Innovasjon i reiseliv en litteraturstudie Ina Helene Olsen Masteroppgave i bedriftsledelse - studieretning ledelse Mai 2013 II Forord Endelig er det min tur til å levere masteroppgaven

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Den humanitære Nansen

Den humanitære Nansen HAR DU EN NANSEN ELLER AMUNDSEN I DEG? Undervisningsopplegg for vgs. LÆRERVEILEDNING Den humanitære Nansen Undervisningsopplegget er utviklet på oppdrag fra Utenriksdepartementet og på vegne av den nasjonale

Detaljer

Kommersialiseringsstrategier for digitale produkter

Kommersialiseringsstrategier for digitale produkter Kommersialiseringsstrategier for digitale produkter Marius Navjord Nicolaysen NTNUs Entreprenørskole Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Roger Sørheim, IØT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Integra Foreningen for tekniske systemintegratorer Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Vilje Ideer Kvalitet Lean Ledelse Læring Automatisering November 2013 Teknologi Mennesker Fleksibilitet

Detaljer

Molde Kunnskapspark. Årsrapport 2014

Molde Kunnskapspark. Årsrapport 2014 Molde Kunnskapspark Årsrapport 2014 2 Innhold Forord... 3 Visjon... 4 Mål... 4 Organisasjon... 4 Nytt Næringsliv... 6 Etablert Næringsliv... 6 Inkubatorselskap / Portefølje... 8 Eierskap... 8 Samfunnseffekt

Detaljer