Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene."

Transkript

1 Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt skatt av og fikk momsen tilbake, og dermed fikk dobbelt så mye igjen for pengene som vanlige folk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer Reidar Kaarbø, revidert november 2012

2 Hvem skal høste fruktene? Skal det vi skaper være for de 1 % rikeste eller for oss alle sammen? "The general population doesn't know what's happening, and it doesn't know that it doesn't know." (Noam Chomsky) "You have to pat them [the people of Latin America] a little bit and make them think that you are fond of them. (J.F. Dulles to president Eisenhower)

3 En regel for deg, en regel for meg Det er dramatisk forskjell i skatteregler for vanlige folk og for selskaper. Resultatet er skattefrihet for de rikeste som leker seg gjennom sine selskaper, mens vanlige folk blir trippelbeskattet. Skattereglene er laget på de rikestes premisser og vanlige folks bekostning. Trolig har ikke politikerne engang forstått konsekvensen av regelverket de har vedtatt. (eller ennå verre: de har forstått det )

4 Dobbelt så mye De som kan leke seg gjennom sine selskaper får dobbelt så mye for pengene fordi de slipper å bruke penger det er betalt arbeidsgiveravgift for de slipper å bruke penger det er betalt skatt for de får tilbake momsen de får en regnskapsmessig fordel i selskapet sitt som gir mindre skatt

5 ENØK for fattig, ENØK for rik Eksempel: for at vanlige folk skal betale kroner på etterisolering, trengs kroner. Staten stikker av med kroner i skatter og avgifter. Dersom eiendommen eies av et selskap, får du dobbelt så mye ENØK som vanlige folk for kroner. Staten får ingenting.

6 Aksjeutbytte Småsparere betaler 28 % skatt på aksjeutbytte minus skjermingsfradrag, det gir rundt 24 % skatt. De rikeste betaler ikke skatt på aksjeutbytte i det hele tatt når de setter utbyttet inn i et av sine investeringsselskap. Politikerne sier når de rikeste seinere tar ut pengene som lønn, må de skatte for dem. Som om folk som i flere ti-år har hatt 0 i inntekt for å slippe skatt, skal begynne å ta ut inntekt for å betale skatt nå

7 Tall fra SSB I perioden 2006 tom ble det avsatt 937 milliarder kroner til aksjeutbytte. 134 milliarder gikk til private og ga 32 milliarder i skatt. 800 milliarder kroner gikk til selskaper (også utenlandske) og ga 0 i skatt. Selskapene kan ha økt sin formue med 800 milliarder kroner i perioden. Forstår du hvorfor noen vil ha vekk formueskatten og arveavgiften for selskaper?

8 Formueskatt Vi får inn beskjedne 17 milliarder kroner i formueskatt. De 10 % rikeste betaler inn 90 % av formueskatten, og det er omtrent den eneste skatten de 10 % rikeste betaler. Derfor er å fjerne formueskatten = å gi skattelette til de aller rikeste.

9 Eiendomsskatt De rikeste eier mye av det som er verdt å eie. Fattige har ikke så mye eiendom. Derfor er å fjerne eiendomsskatten = å gi skattelette til de aller rikeste. Bergen kommune (Høyre) fjernet 160 millioner i eiendomsskatt. 150 av de rikeste tjente 40 millioner på det.

10 Dokumentavgift Dokumentavgift ved salg av eiendom er for vanlige folk. De rikeste har gjort eiendommene om til AS og betaler derfor ingen dokumentavgift. Salg av aksjer er avgiftsfritt.

11 Salg av eiendom Vanlige folk betaler 28 % skatt på gevinst på salg av eiendom (unntatt skattefritt salg av egen bolig man har bodd minst et år i). Bare relevante utgifter kan trekkes fra. De rikeste lar eiendommene sine være eiet i selskaper, gevinsten går inn i firmaregnskapet og de kan trekke alle sine utgifter fra (også de som er eiendommen uvedkommende). Istedenfor å lage skattbart overskudd, ekspanderer man ved å kjøpe mer eiendom. Slik kan du bli milliardær i eiendom på 1 generasjon. Og derfor betaler de 0 i skatt.

12 Proforma-selskaper Jeg tipper det nå finnes selskaper som utelukkende har til hensikt å få skatt på aksjeutbytte til å forsvinne å unngå å bruke penger det er betalt skatt og arbeidsgiveravgift av å få tilbake moms å unngå dokumentavgift eller kapitalskatt på gevinst ved salg av eiendom å få formue til å forsvinne Dette er selskaper uten ansatte. Vanlige folk vet ikke om dette. Høyre og Frp vet meget godt om det.

13 Retorikken skjemmer ingen Istedenfor å kalle det proformaselskaper som bare vil unndra skatt, bruker man vakre ord: familiebedrifter arbeidende kapital Det er klart, det finnes gode, seriøse familiebedrifter og arbeidende kapital som landet ønsker å ivareta på en god måte. Men det finnes også en bråte selskaper som bare bidrar til skatteunndragelse og snusk.

14 Spekulasjon vs. investering På 1970-tallet gikk 90 % av midlene til langsiktige investeringer og 10 % til spekulasjon. Nå går 90 % til spekulasjon og 10 % til investeringer.

15 De som har, skal få Skattereglene bidrar til å gjøre de rikeste så mye, mye rikere. Noen har blitt milliardær bare på en generasjon eller to. Trolig overføres nå 100 milliarder kroner årlig fra fellesskapet til de rikeste. Årlig. Takket være urettferdig forskjellsbehandling.

16 Høyre og Frp vil fjerne formueskatt og arveavgift Nå når de rikeste gjennom sine selskaper har blitt så rike pga. morsomme skatteregler, vil de heller ikke betale formueskatt eller arveavgift når neste generasjon skal overta. Derfor vil Høyre og Frp fjerne formueskatten og arveavgiften for de aller rikeste. Tiltross for at de vet at denne skatten treffer nøyaktig slik den var tiltenkt. Slik vil Høyre og Frp bidra til større ulikhet i Norge. Og det vil gi kostnader til samfunnet.

17 Ingen inntekt, ingen skatt Du skal ikke betale skatt hvis du ikke har noe inntekt å betale skatt med. Gjett hvem som fant på dette. For de rikeste er inntekt et fleksibelt begrep som kan justeres i regnskapene. 0 i inntekt betyr helt klart ikke 0 i kjøpekraft eller 0 i levestandard. Bare at de gjemmer de reelle inntektene for å slippe skatt. Derfor er inntekt et dårlig kriterie for skatt.

18 Intet overskudd, ingen skatt? Selskapet skal ikke betale skatt hvis det ikke har noe overskudd å betale skatt med, sier Høyre og Frp i kor. Som om selskaper uten ansatte og uten virksomhet, konstruert for å få formue til å forsvinne ved å eie eiendom eller ta opp skattefritt aksjeutbytte, vil ha regnskapsmessig overskudd. Selskapene fungerer heller som bankbokser for eierne.

19 Den som ikke vil være med på leken Vi ser nå betydelig etterslep i vedlikehold og investeringer i Norge skoler 30 milliarder veier 40 milliarder jernbane 40 milliarder helse 40 milliarder Etterslepet skyldes at vi får inn for lite skatt. Vi kan ikke bruke oljepenger til det, fordi det vil skade økonomien. Men vi kan begynne å skattlegge de aller rikeste

20 Hvordan få en rettferdig beskatning? Det er flere måter som kan bidra til rettferdig beskatning: 1. Man kan dreie skattegrunnlag fra inntekt (vanlige folk) til formue, eiendom, arv, aksjeutbytte osv. med romslig skattefrihet i bånn slik at vanlige folk ikke rammes 2. Man kan redusere ulikheten i regelverket mellom selskaper og vanlige folk 3. Man kan bokføre verdier ut fra reell verdi (takst, forsikringsverdi eller salgsverdi)

21 Hva haster å gjøre? Fire forhold er overmodent å ta tak i for de rødgrønne: 1. Gjøre formueskatten progressiv, at de rikeste betaler mer 2. Verdsette eiendom slik at 1 krone = 1 krone uansett hvordan den er plassert for å få presset vekk fra eiendomsspekulasjon, samtidig øke bunnfradraget. 3. Fjerne rentefradraget med unntak av romslig fradrag for primærbolig for folk uten formue slik at unge i etableringsfasen får det lettere. 4. Sette en beskjeden avgift på børs på 0,5 % med romslig minstefradrag

22 Hvis man vil Høyre vil det slettes ikke Høyre er partiet for de 10 % aller rikeste. Krf vil det ikke, de har tradisjon i regjering å ta fra de fattige og gi til de rike. Frp mottar økonomisk og strategisk støtte fra USA for å få kloen i pensjonsfondet. Arbeiderpartiet er i realiteten blitt et høyreparti som ikke lenger støtter vanlige folks saker. De venstreradikale spriker i alle retninger, kan ikke samle seg om noe program. Spørsmålet er om AP er i stand til å snu og dermed knuse Høyre. Om de vil.

Veien videre mot et mer rettferdig skattesystem

Veien videre mot et mer rettferdig skattesystem Professor dr juris Ole Gjems-Onstad Handelshøyskolen BI Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Jubileumsseminar 9 feb 2007 i anledning Knut Boyes 70 års-dag Veien videre mot et mer rettferdig skattesystem

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Kandidatnummer: Ingrid Majala 21 Melita

Detaljer

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Redegjørelse Finanstalen Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Ærede President, Norsk økonomi er i god stand. Vi har Europas laveste ledighet.

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

LITT OM FORMUESKATTEN

LITT OM FORMUESKATTEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/12 LITT OM FORMUESKATTEN 1. Gjelder personers formue og ikke bedriftenes 2. Mye eller lite? 3. Fordeling av skattebyrden 4. Synkende

Detaljer

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er vunnet, særlig i dag. Det er vi i denne salen som har ansvaret for at tradisjonene

Detaljer

Møte tirsdag den 27. november 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 21):

Møte tirsdag den 27. november 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 21): 2012 27. nov. Finansdebatt 677 Møte tirsdag den 27. november 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Vedlegg for rapport Formueskattens rolle for investeringer i distriktene

Vedlegg for rapport Formueskattens rolle for investeringer i distriktene Vedlegg for rapport Formueskattens rolle for investeringer i distriktene Er fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital god distriktspolitikk? November 2012 En rapport fra BedreSkatt Utarbeidet av NyAnalyse

Detaljer

PERSPEKTIV PÅ FORMUESKATTEN - problem eller skattefobi?

PERSPEKTIV PÅ FORMUESKATTEN - problem eller skattefobi? LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/10 PERSPEKTIV PÅ FORMUESKATTEN - problem eller skattefobi? 1. Beskjeden inntektspost, men det er på lang sikt 2. Bedrifter betaler

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold SKATTE-ABC FOR EGET FIRMA R!SANGERS E-BOK 001 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Hvordan påvirker en reduksjon i formuesskatten ulike grupper i samfunnet?

Hvordan påvirker en reduksjon i formuesskatten ulike grupper i samfunnet? Hvordan påvirker en reduksjon i formuesskatten ulike grupper i samfunnet? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning for økonomi og administrasjon Av: Hege Byre Alme, Katrine Sortland

Detaljer

Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo?

Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo? Notat 6: 2014 Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo? Innhold: 1 HOVEDKONKLUSJON... 3 2 HVORFOR EIENDOMSSKATT?... 4 3 LOVGRUNNLAGET FOR EIENDOMSSKATT... 5 3.1 TAKSTGRUNNLAGET... 5 4 BRUK AV EIENDOMSSKATT I NORGE...

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge SKATTE BETALEREN 4 2009 www.skattebetaleren.no Halverte eiendomsskatten gir deg oppskriften De hemmelige studenttriksene Slik unngår du boligfellen Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge o,- Få DN

Detaljer

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvordan vil jeg ha det?...3 Når?...4 Hvor lenge?...5 Hvor lenge skal jeg leve som pensjonist?...5 Endrer kostnadsbildet seg?...6 Er virkelig penger

Detaljer

Nyhetsbrev fra Attac Norge August 2009

Nyhetsbrev fra Attac Norge August 2009 Nyhetsbrev fra Attac Norge August 2009 1. Skattelegg børsen 2. Valg 2009: De tre største partiene får strykkarakter 3. Video fra partidebatt 4. Attac nettverksmøte i Paris 5. Herlige dager på sommersamling!

Detaljer

160 14. des. Tolloven

160 14. des. Tolloven 160 14. des. Tolloven Møte fredag den 14. desember kl. 11.03 President: Sigvald Oppebøen Hansen Dagsorden (nr. 12): 1. Innstilling fra finanskomiteen om lov om toll og vareførsel (tolloven) (Innst. O.

Detaljer

Bygger private verdier med offentlige midle

Bygger private verdier med offentlige midle Bygger private verdier med offentlige midle Utdanning > nr 19 / 24.10.2008 tema. Private barnehageaktører bygger opp store verdier med finansiering fra det offentlige, og enkelte eiere tar ut utbytte i

Detaljer

Hvem tjener på en regjering med Høyre og FrP? Rapport

Hvem tjener på en regjering med Høyre og FrP? Rapport Hvem tjener på en regjering med Høyre og FrP? Rapport Oslo, juli 2009 Innhold Innhold... a Forord... b Sammendrag... c 1. Skattepolitikken... 1 2. Rederiskatt... 10 3. Likelønnspott... 11 4. Rettigheter

Detaljer

KLAS. Fritaksmetoden for personlige sparere. Dessuten slutter følgende virksomheter opp om anbefalingen:

KLAS. Fritaksmetoden for personlige sparere. Dessuten slutter følgende virksomheter opp om anbefalingen: Fritaksmetoden for personlige sparere KLAS Aksjonærforeningen, Oslo Børs og VPS anbefaler at Regjeringen og Stortinget legger forholdene til rette for en spareinnretning som gir personlige sparere muligheten

Detaljer

No 2006/2. Oslo 31. januar 2006. Staff Memo. Finansiell Stabilitet. Om fondering av pensjoner. Gunnvald Grønvik

No 2006/2. Oslo 31. januar 2006. Staff Memo. Finansiell Stabilitet. Om fondering av pensjoner. Gunnvald Grønvik No 2006/2 Oslo 31. januar 2006 Staff Memo Finansiell Stabilitet Om fondering av pensjoner av Gunnvald Grønvik Publications from Norges Bank can be ordered by e-mail: posten@norges-bank.no or from:norges

Detaljer

De beste boligrådene: Slik r 3 20 12

De beste boligrådene: Slik r 3 20 12 SKATTE BETALEREN Nr 3 2012 www.skattebetaleren.no De beste boligrådene: Slik hjelper du barna Tittel RETTIGHETERI Samboerkaos VEILEDNINGI Skattesmutthull FORSLAGI Flere vil få eiendomsskatt Pensjonister:

Detaljer

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no Helse og omsorg Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Vårt hovedbudskap... 2 Del 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Hva har vi oppnådd... 6 Del 4: Høyresidas

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer