Innnhold. FinanceCube MakroØkonomi Side 1 av 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innnhold. FinanceCube MakroØkonomi Side 1 av 8"

Transkript

1 Side 1 av 8 Dette dokument er skrevet for bruk i seminarene arrangert av FinanceCube. Dokumentet må ikke kopieres uten godkjennelse av FinanceCube. CopyRight FinanceCube Innnhold. Makro Økonomi...2 Nederst i Kjeden...3 Vare og tjeneste handel...3 Produsenter....3 Staten og Kommuner...3 Brutto Nasjonal Produkt (BNP)...5 Statens inntekter i Norge, statsbudsjett Statens utgifter i Norge, Statsbudsjett Driftsbalanse overfor utlandet...7

2 Side 2 av 8 Makro Økonomi. Makroøkonomi kan virke kjedelig på mange, men det er likevel viktig for oss alle å ha litt forståelse for hva dette fagfeltet er. Makro økonomi er økonomien til hele landet, alle land i verden og økonomien mellom landene. For oss investorer påvirker makroøkonomien mange fakrorer som rentenivå, valutakurser, forbruk og investeringsvilje til privatpersoner og bedrifter og derigjennom overskudd til børsnoterte selskaper og deretter aksjekursene. Den påviker avkastning av obligasjoner, aksjer og så godt som alle andre investeringer. Det som gjør makroøkonomi spennende og samtidig komplisert er at det er så mange ting som påviker hverandre. Finansdepartementet i Norge og alle andre land har mange dyktige mennesker og avanserte dataprogrammer for å simulere og prøve å gjette riktig om fremtidig økonomi og hvilke virkemidler som behøves for fremtiden. Men som vi ser i avisene er ekspertene alltid uenige, mye fordi hele makroøkonomien har innbyrdes avhengigheter. Jeg skal her forsøke å forklare med en svært forenklet figur : Produsent Stat og Kommuner Kjøper Distributør/grossist Kjøper Betaler lønn Person/forbruker kjøper et produkt i butikken.

3 Side 3 av 8 Nederst i Kjeden. Nederst i kjeden er jeg, deg og alle andre forbrukere. Vi som mottar lønn fra vår arbeidsgiver eller næring hver måned, får en bunke penger. Mer enn halvparten av de pengene vi får går til skatt, ca. 40 til 50 % direkte over skatteseddel/likning (direkte skatt) og ca 24 % som ekstraskatt (indirekte skatt) hver gang vi kjøper noe (Mer Verdi Skatt/Avgift- MVA), matvarer har lavere MVA sats. Vare og tjeneste handel. Det som ikke går til skatt kan vi kjøpe klær, mat, forbruk, bolig, ferie og andre produkter for. Dermed får butikker, boligselgere, feriereiser, servicenæring og andre penger. De må også betale skatt av overskudd og det de da har igjen betaler de til sine leverandører som enten er bønder, fiskere, fabrikker, servicetilbydere eller andre produsenter. Oftest er det mange flere ledd enn jeg har tatt med her. Vare-og tjeneste handel betaler også MVA, men samtidig trekker de fra MVA fra sine leverandører, slik at netto MVA ikke er så stort. Det er jeg og deg, som er nederst i kjeden som betaler mest. Produsenter. Produsenter kan være landbruk, fiske, fruktproduksjon, bilprodusenter, radio/tv produsenter, Elektronikk, Møbler, etc. i Norge og i Utland. Distributørene og produsentene har ansatte som får sin lønn, og vi er tilbake hvor vi startet. Staten og Kommuner. Staten har ansatte, betaler lønn, trygd og annet. Staten kjøper også produkter og tjenester fra næringslivet, bygger kontorbygg, sykehus, skoler, eldrehjem etc. Så lenge alt er i balanse er verden enkel, men som regel er verden i ubalanse. Jeg skal bare nevne 2 ulike former for ubalanse :

4 Hva skjer om valutakursen på alle utenlandske valutaer går opp? (f.eks. kursen på Euro går opp) Side 4 av 8 Dette kan skje om Norges Bank reduserer renten i Norge. Dermed vil valutainvestorer selge Norske Kroner, jeg kommer mer inn på dette senere under valuta. Effekten for oss er at alle utenlandske produkter blir dyrere for importørene. Et stort antall av det vi kjøper er fra utlandet som biler, elektronikk, frukt, tekstiler, matvarer og mye mer. Importørene kan velge å tape penger, men vil nok ganske snart og i løpet av noen måneder eller mer sette opp sine priser, og du som forbruker får økte priser. Det faktum at prisen økes kalles Inflasjon. Dermed får du som forbruker mindre varer for din bunke penger. Du kan da gå til din arbeidsgiver og be om mer lønn for å kompensere for inflasjonen. Alternativt kan Staten bidra med å redusere skatten eller MVA eller Norges Bank kan bidra ved å sette opp renten slik at valutakursen kommer tilbake hvor den var. Hva skjer om det blir stor arbeidsløshet og mange oppsigelser? Mange forbrukere blir usikre på om de vil ha arbeide i morgen, de sparer mer og reduserer sine kjøp til et minimum. Ettersom mange ikke har arbeide vil omsetningen i mange butikker bli redusert, butikkene får problemer og må muligens si opp ansatte og kjøper mindre fra sine leverandører i Norge og utlandet. For å få solgt de varene som allerede er kjøpt inn eller er under produksjon må mange selge med store rabatter. Vi kan da oppleve at prisene generelt blir lavere enn tidligere, som kalles Deflasjon, det motsatte av Inflasjon. For å avhjelpe dette kan myndighetene starte nede i verdikjeden og sørge for at forbrukere får mer penger til rådighet slik at butikkene får mer omsetning som igjen fører til at produsentene får mer omsetning og antall ansatte økes. Det er mange måter å starte nede på, ved å redusere skattene direkte og indirekte, bidra til høy valutakurs på Norske Kroner, lav rente for de som har lån (motstridig med høy valutakurs) eller subsidiere ansettelser/nyetablering.

5 Side 5 av 8 Brutto Nasjonal Produkt (BNP). Om man summerer all forbruk (kjøp og investeringer) i Norge vil man komme til dette tallet. Brutto Nasjonal Produkt (BNP) er et veldig viktig tall. Ofte når man diskuterer landets øknomi benyttes endring i BNP som en indikator på at landet får det bedre eller dårligere. Svært mange indikatorer benytter også BNP som referanse. For eksempel kan vi si at offentlig forbruk utgjør 22 % i 2002 (332,5 / 1 520,7). Private personers samlede kjøp Kjøp gjort av bedrifter, fastland Offentlig forbruk Offentlig forvaltning Investeringer og sparing Kjøp i Oljevirksomhet Kjøp i forbindelse med sjøfart Kjøp av boliger Eksport Import BRUTTO NASJONAL PRODUKT År ,2 milliarder 99,4 milliarder 332,5 milliarder 42,5 milliarder 259,3 milliarder 53,4 milliarder 6,5 milliarder 51,9 milliarder 630,5 milliarder 415,1 milliarder 1520,7 milliarder Statens inntekter i Norge, statsbudsjett Alle tall i milliarder NOK. Skatt på formue og inntekt 132,6 (ca 70 % fra privatpersoner) Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift 151,7 Merverdiangift 134,8 Avgifter på tobak og alkohol 16,8 Avgift på motorvogner 35,6 Elektrisitetsavgift 4,4 Toll 1,5 Andre avgifter 14,3 Andre inntekter 2,0 Renter og aksjeutbytte 21,5 Samlet inntekter uten petroleum 533,6 Petrolemum netto overskudd 67,8 Samlede inntekter 601,4

6 Side 6 av 8 For Norge er inntekter fra Petroleum en viktig kilde. Inntektene har de siste årene utgjort rundt 15 % til 20 % (rund 100 milliarder) av de samlede inntektene til staten. En betydelig del av dette er overført til Petroleumsfondet. I tallet over er ikke inntekter og utgifter fra Petroleum tatt med, men nettor resultatet på 67,8 milliarder er tatt med for å få balanse i regnskapet. Statens utgifter i Norge, Statsbudsjett Alle tall i milliarder NOK. Driftsutgifter 89,0 Forsvar 19,3 Politi 7,3 Samferdsel 9,3 Andre mindre 53,1 Investeringer 19,3 Forsvar 9,3 Riksveier 4,5 Jernbane 1,9 Statsbygg 1,4 Andre 2,7 Overføringer 492,6 Alderspensjon 70,3 Uførhet, rehab. 49,5 Sykepenger 29,7 Trygd sosiale form. 14,6 Folketrygd, helse 19,2 Fødsel,adopsjon 9,5 Barnetrygd 14,2 Kontantstøtte 2,9 Dagpenger 20,9 Arbeidsmarked 4,9 Kommuner/fylke 44,7 Barnehager 10,5 Flyktning/innvandr. 4,1 Omsorgsbolig 3,4 Helseforetak 60,5 Jordbruksavtale 11,2 Utviklingshjelp 15,0 Høy Utdanning 27,5 Renter utgifter 19,3 Andre overføring 51,7 Samlede utgifter 601,4

7 Side 7 av 8 Driftsbalanse overfor utlandet. Dette er et viktig tall og påvirker ofte valutakursene. Norges diftbalanse overfor utlandet : (tall fra Finansdepartementet) 2004 budsjett Driftsbalanse 162,9 BNP Diftsbalanse i % 10 % Sammenligninger med andre land, 2003 (tall fra OECD) : Norge 9,8 % -1,5 % Sverige 0,2 % -11,6 % Danmark 0,8 % -2,9 % United Kingdom -2,9 % -7,9 % United States -4,9 % -5,0 % European Union -2,6 % -6,4 % Japan -7,4 % -2,4 % Australia 0,8 % -5,8 % Norge er i en veldig heldig stilling i verden. Ettersom landet har et overskudd på handelsbalansen / driftsbalansen med utlandet kan vi sette penger i banken hvert år, ved at vi setter av penger i Petroleums fondet. De fleste land i verden har underskudd i sin driftsbalanse. For å finansiere underskuddet må landet låne penger i finansmarkedet. Store deler av disse lånene gjøres som obligasjoner, såkalte statsobligasjoner. Det fører igjen til at de må betale renter på lånet. USA er et at de land i verden med størst lån, etter å ha gått med gigantiske underskudd i svært mange år. USA hadde overskudd i årene 1998 til I likhet med privatpersoner som tar opp for mye lån kan også USA en gang i fremtiden få betydelige problemer med lånene sine. USA s BNP i 2003 er på ca milliarder NOK (ca 50 ganger Norge), hvilket betyr at staten må låne hele ca milliarder NOK for å finansiere underskuddet i Dette utgjør ca 2,5 ganger Norges BNP.

8 Side 8 av 8 For USA kan det derfor være en fordel av US Dollar er svak / lav, fordi det medfører at gjeld i utenlands valuta og renter også blir lav. På den annen side blir importerte varer dyre, noe som kan være ufordelaktig. Sverige hadde store problemer rundt 1995, med økende underskudd på handelsbalansen og stadig større lån. På et tidspunkt var renteutgiftene så store at endel økonomer nærmest anså Sverige for teknisk konkurs. Men så kuttet regjerningen i kostnader, fikk fart på økonomien og fikk dermed tilbake overskuddet og har pr en relativt sunn økonomi. Danmark var gjennom den samme hestekuren noen år tidligere.

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

LITT OM FORMUESKATTEN

LITT OM FORMUESKATTEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/12 LITT OM FORMUESKATTEN 1. Gjelder personers formue og ikke bedriftenes 2. Mye eller lite? 3. Fordeling av skattebyrden 4. Synkende

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 11/11 Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden 1. Sosial tragedie 2. Dramatiske tiltak 3. De verst utsatte 4. Forsøk på løsning

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor

Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor Forelesningsnotat nr 3, januar 2009, Steinar Holden Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor Notatet er ment som supplement til forelesninger med sikte på å gi en enkel innføring

Detaljer

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Arne Jon Isachsen Centre for Monetary Economics (CME) Månedsbrev 07/2014 Kina trenger en gradvis liberalisering av

Detaljer

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi?

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Økonomiske analyser 2/20 Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo* Nedbyggingen

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Har du et sterkt ønske om å bli rik, men aner ikke hvordan du skal gå fram? Tror du at du må lese en haug med bøker og

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

Kapittel 6. Økonomi. Dette kapitlet handler om å:

Kapittel 6. Økonomi. Dette kapitlet handler om å: Kapittel 6. Økonomi Dette kapitlet handler om å: Beregne inntekt, skatt og avgifter. Vurdere forbruk og bruk av kredittkort. Sette opp budsjett og regnskap ved hjelp av regneark. Undersøke og vurdere ulike

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Konjunkturutviklingen i Norge

Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/21 Konjunkturutviklingen i Norge Offentlig forvaltning og økonomisk politikk Finanspolitikken Styringen av statens utgifter og inntekter har stor betydning for samlet

Detaljer

En kombinert løpende (pay-as-you-go) og offentlig fondbasert pensjonsordning

En kombinert løpende (pay-as-you-go) og offentlig fondbasert pensjonsordning NFT 4/1993 En kombinert løpende (pay-as-you-go) og offentlig fondbasert pensjonsordning av Johan Futsæther og Helge-Ivar Magnussen, Norge Johan Futsæther Det offentlige pensjonssystemet i Norge er obligatorisk

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn:

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Notodden voksenopplæring 2006 1 Velferdsstaten Rettigheter og plikter Det norske samfunnet er et velferdssamfunn. Samfunnet er avhengig av at alle bidrar med

Detaljer

Konjunkturutviklingen i Norge

Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/2 Konjunkturutviklingen i Norge Offentlig forvaltning og økonomisk politikk Finanspolitikken Gjennom styringen av statens utgifter og inntekter har finanspolitikken

Detaljer