Nyliberalisme, velferdsstat og rettferdighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyliberalisme, velferdsstat og rettferdighet"

Transkript

1 Nyliberalisme, velferdsstat og rettferdighet Hilde Bojer 11 desember 2007

2 INNHOLD Om liberalisme Hva er velferdsstat? Velferdsstat som forsikring Argumenter mot velferdsstaten Velferdsstat og rettferdighet

3 Om liberalisme Om liberalisme Liberal: Plass til mange ulike livssyn og levemåter (John Rawls) Liberalistisk: Minst mulig stat (Civita) Liberalistenes viktigste argument: Staten har enerett til vold og tvang. Siden tvang i seg selv er et onde: begrens staten mest mulig.

4 Om liberalisme Om frihet Den klassiske formuleringen: Enhver har skal ha frihet til å forfølge sine egne mål for livet så langt denne friheten ikke går ut over andres tilsvarende frihet! Det er ikke bare staten som begrenser friheten vår: Eksempler: familien, arbeidsplassen og økonomien: fattige har ikke mye frihet!

5 Hva er velferdsstat? Hva er velferdsstaten? Velferdsstaten = Offentlig betalte og fordelte individuelle goder. Vi skjelner mellom: Fellesgoder (kollektive goder): (udelelige) Forsvar, rettsvesen, flyplasser Individuelle goder: (som kan fordeles) mat, klær, helsestell, forsikring

6 Hva er velferdsstat? Markedet kan ikke forsyne oss med fellesgoder av rent tekniske grunner Det er stort sett ingen politisk uenighet om at disse skal være finansiert av det offentlige (stat, kommune). Individuelle goder produseres og fordeles for det meste effektivt og godt av markedet (Mat, klær, vaskepulver, juletrær)

7 Velferdsstat som forsikring Men det finnes viktige unntak: Trygder (Sosial forsikring) Helsepleie Undervisning Disse tre er enkeltvis og til sammmen de største utgiftspostene på offentlige budsjett. Over 70 pst til sammen

8 Velferdsstat som forsikring Trygder og helsepleie = sosial forsikring I Norge er alle mennesker, store og små, medlemmer av folketrygden. De som arbeider og tjener penger betaler en medlemsavgift (en skatt) som er obligatorisk. Vi kan betrakte dette som en obligatorisk forsikring. Folketrygden erstatter midlertidig eller varig tap av inntekt (og dekker ekstra utgifter)som skyldes Alderdom Uførhet Sykdom Arbeidsløshet

9 Velferdsstat som forsikring Disse trygdene er en form forsikring fordi de dekker tap ved en risiko: Risiko for å bli syk, ufør, arbeidsløs, Risiko for å leve lenge! (jo lengre du lever, jo mer sparepenger trenger du for å ha noe å leve av!)

10 Velferdsstat som forsikring Om privat forsikring Hvis ikke folketrygden eksisterte, ville de fleste velge å forsikre seg privat. Slike private ordninger ville bli dyrere og mindre effektive enn de offentlige. Hvorfor? Eksempel: Privat sykeforsikring i USA. (Dekker utgifter til lege, sykehus m.v.) USA s helsevesen er verdens dyreste (verdens høyeste utgifter per innbygger) Men det er ikke verdens beste bedømt etter resultat: USA har verken særskilt høy levealder eller særskilt lav barnedødelighet og har f.eks. ikke spesielt mange sykehussenger per innbygger

11 Velferdsstat som forsikring Hvorfor er USA s helsevesen dyrt og dårlig? En viktig grunn: store kostnader ved administrasjon (forsikringselskapene): Individuelle kontrakter (sykehus og leger): Hver pasient sin forsikringsordning Alt dette papirarbeidet er nødvendig for å sikre lønnsomhet i forsikringsselskap og sykehus. Forsikringen må ikke være for dyr for dem med liten risiko (siden de kan velge ikke å forsikre seg) Men heller ikke for billig for dem med høy risiko, for da går selskapet med tap.

12 Velferdsstat som forsikring Folk har ulik risiko for å bli syke, og ulike økonomisk evne til å tegne forsikring, derfor blir premiene og ordningene ulike. Jfr: Bilforsikring, alle bonuser og særordninger. Det finnes tilfelle hvor lønnsom privat forsikring rett og slett er umulig. Eksempel: arbeidsløshet Eksempel: indeksregulering av alderspensjon

13 Velferdsstat som forsikring Fordeler med offentlige ordninger Det offentlige kan skjære gjennom og ha en standardpremie og en standard kontrakt, lik for alle. -Forenkling og effektivisering Liknenede argument gjelder øvrig sosialforsikring Spesielt kan det offentlgie dermed forsikre også folk som ikke kan få privat forsikring, og forsikre mot uhell som markedet ikke kan forsikre mot (arbeidsløshet)

14 Velferdsstat som forsikring Hvis vi fikk en stor skattelette og folketrygden ble redusert ville de fleste tegne dyrere og dårligere private forsikringer Enkelte ville ikke ha råd, og dermed falle utenfor - slik mange gjør i USA.

15 Velferdsstat som forsikring Hvem faller utenfor hos oss? Sykepenger og dagpenger under arbeidsløshet må være opptjent: går bare til yrkesaktive. Det samme gjelder foreldrepermisjon. Dagpenger under arbeidsløshet gjelder en begrenset periode Langtids arbeidsløse og folk som ikke tidligere har hatt lønnet arbeid, eller vært lenge borte (ungdom, noen kvinner, innvandrere, asylsøkere) har ingen rett til inntekt. Fattige i Norge er enten uten heltids lønnet arbeid eller har svært mange barn. Enslige mødre er en stor gruppe. Vi har (foreløpig) ingen working poor.

16 Velferdsstat som forsikring Alderspensjon og uførepensjon: minstepensjon for alle, er ikke opptjent. (En viktig grunn til lite fattigdom)

17 Argumenter mot velferdsstaten Vi skjelner mellom universelle og inntektsprøvde ordninger. Universelle ordninger - ikke inntektsprøvde Behovsprøving misvisende uttrykk (Uførepensjon og alderpensjon er behovsprøvd - men ikke inntektsprøvd) Kritikken går oftest på at ordninger er universelle

18 Argumenter mot velferdsstaten Argumentene mot velferdsstaten Argumenter mot universelle ordninger: 1. For dyre 2. Tvang - ikke valgfrihet 3. Omfordeler ikke 4. Spesielt: avskaffer ikke fattigdom 5. belønner for ikke å arbeide

19 Argumenter mot velferdsstaten Alternativ: Private ordninger + statlig for de fattige (inntektsprøvde) Statlige minsteordninger med privat ekstra

20 Argumenter mot velferdsstaten Argument 1: For dyre: feil. De mener: for store utgifter for offentlige budsjett Altså: for høye skatter Argument 2: Tvang. Riktig. Men bare gyldig i forhold til dem som ville valgt ikke å forsikre seg i det hele tatt hvis de kunne velge

21 Argumenter mot velferdsstaten Argument 3: Omfordeler ikke Det er de samme som betaler inn som får utbetalt: altså trygdene går ikke fra de rike til de fattige. Men i all forsikringer det de som betaler inn premie som også får erstatning. Det er omfordeling fra dem med lav risiko til dem med høy risiko Og en viss omfordeling fordi premien er en prosent av inntekten og helsestell, alderspensjon og uførepensjon omfatter absolutt alle.

22 Argumenter mot velferdsstaten Argument 4: Avskaffer ikke fattigdom Land med generøse universelle ordninger har langt mindre fattigdom enn land med såkalt selektive ordninger, f eks Storbritannia. Argument 5 Belønner for ikke å arbeide: Norge har verdens høyeste andel ev befolkningen i lønnet arbeid (yrkesdeltaking) Vi har også mange med uførepensjon, og mange med rett til uførepensjon, og høy aldersgrense

23 Argumenter mot velferdsstaten Problemene med inntektsprøvde ordninger Når ikke alle de skal (ex bostøtten) Tungvinte å administrere Skaffer fattigdomsfeller ex: høy marginal saktt for enslige mødre

24 Argumenter mot velferdsstaten Spesialordninger for fattige: har det med å bli dårlige (ex med sykeforsikring for fattige i USA)

25 Velferdsstat og rettferdighet Velferdsstat og rettferdighet Et viktig rettferdsprinsipp er likhet i muligheter. Gratis utdanning og et (nesten) gratis offentlig helsevesen er nødvendige betingelser avgjørende for at folk skal kunne delta i arbeidslivet.

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Borgerlønn: en samfunnsøkonomisk analyse

Borgerlønn: en samfunnsøkonomisk analyse CENTER FOR RESEARCH IN ECONOMICS AND MANAGEMENT CREAM publikasjon nr 4-2010 Borgerlønn: en samfunnsøkonomisk analyse Dag Morten Dalen og Espen R. Moen Borgerlønn En samfunnsøkonomisk analyse 1 Dag Morten

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Eksamensoppgaven. Mellomfagstillegget V-02 Karakter: 2,1. Gjengitt av: Geir Soland geiras@studen.sv.uio.no. Stig J. Reitan stigjr@student.sv.uio.

Eksamensoppgaven. Mellomfagstillegget V-02 Karakter: 2,1. Gjengitt av: Geir Soland geiras@studen.sv.uio.no. Stig J. Reitan stigjr@student.sv.uio. Eksamensoppgaven Mellomfagstillegget V-02 Karakter: 2,1 Gjengitt av: Geir Soland geiras@studen.sv.uio.no Stig J. Reitan stigjr@student.sv.uio.no side 35 Oppgave 1 Internasjonal handel a) Vi har næringsintern

Detaljer

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn:

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Notodden voksenopplæring 2006 1 Velferdsstaten Rettigheter og plikter Det norske samfunnet er et velferdssamfunn. Samfunnet er avhengig av at alle bidrar med

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

En kombinert løpende (pay-as-you-go) og offentlig fondbasert pensjonsordning

En kombinert løpende (pay-as-you-go) og offentlig fondbasert pensjonsordning NFT 4/1993 En kombinert løpende (pay-as-you-go) og offentlig fondbasert pensjonsordning av Johan Futsæther og Helge-Ivar Magnussen, Norge Johan Futsæther Det offentlige pensjonssystemet i Norge er obligatorisk

Detaljer

UTFORDRINGER FOR VELFERDSSTATEN FERTILITET, LIKESTILLING OG INNVANDRING

UTFORDRINGER FOR VELFERDSSTATEN FERTILITET, LIKESTILLING OG INNVANDRING EKSAMEN I SOS1001 INTRODUKSJON TIL SOSIOLOGI ET ESSAY OM: UTFORDRINGER FOR VELFERDSSTATEN FERTILITET, LIKESTILLING OG INNVANDRING INSTITUTT FOR SOSIOLOGI OG SAMFUNNSGEOGRAFI UNIVERSITETET I OSLO VÅREN

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Innnhold. FinanceCube MakroØkonomi Side 1 av 8

Innnhold. FinanceCube MakroØkonomi Side 1 av 8 Side 1 av 8 Dette dokument er skrevet for bruk i seminarene arrangert av FinanceCube. Dokumentet må ikke kopieres uten godkjennelse av FinanceCube. CopyRight FinanceCube 2004. Innnhold. Makro Økonomi...2

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN UTGITT APRIL 2015 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INNHOLD FORORD 3 Utgangspunkt 4 Hvordan gå fram i arbeidet med pensjonsordning? 5 Mer om ulike pensjonsordninger

Detaljer

Legenes oppgaver i folketrygden

Legenes oppgaver i folketrygden Bjørgulf Claussen Legenes oppgaver i folketrygden Michael 2007;4:130 5. Sammendrag Siden trygdekontorer, arbeidskontorer og sosialkontorer ble slått sammen og ble NAV den 1. juli 2006, er det blitt påfallende

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca 150 000 medlemmer. Forbundets yrkesaktive medlemmer arbeider

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF)... er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

Personforsikringer. Å bli ufør er en strek i regninga

Personforsikringer. Å bli ufør er en strek i regninga Personforsikringer Å bli ufør er en strek i regninga LOfavør personforsikringer brosjyre A5.indd 1 15.09.11 10.31 Økonomisk trygghet når det virkelig gjelder Mange kan få seg en ubehagelig overraskelse

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

1. Demokrati, verdier og velferd

1. Demokrati, verdier og velferd 1. Demokrati, verdier og velferd Norge er et demokratisk land. Demokrati betyr folkestyre. Landet er styrt av politikere som er valgt av folket, og flertallet bestemmer. På denne måten er det folket som

Detaljer