Forklar følgende begrep/utsagn: 1) Fast/flytende valutakurs. Fast valutakurs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forklar følgende begrep/utsagn: 1) Fast/flytende valutakurs. Fast valutakurs"

Transkript

1 Forklar følgende begrep/utsagn: 1) Fast/flytende valutakurs. Fast valutakurs Ved fast valutakurs griper sentralbanken aktivt inn i valutamarkedet med kjøp og salg for å holde den offisielle valutakursen. Pro: - Stabilitet for eksporterende- og importerende bedrifter. Stabile rammevilkår ved handel med land vi har fast valutakurs mot. Con: Øker faren for finansielle kriser om enkelte spekulerer på områder hvor de er avhengig av garantien om faste valutakurser. Kan oppleve store svingninger i valutaforholdet med land vi ikke har fast valutakurs mot, og da manglende verktøy( rentepolitikk ) for stabilisere disse svingningene. Flytende valutakurs Ved flytende valutakurs, slik Norge har, vil kursen gjenspeile tilbuds- og etterspørselsforhold i det internasjonale valutamarkedet. Kronekursen gir da uttrykk for den internasjonale verdien av norske kroner. Pro: - Sentralbanken vil fritt kunne justere rentenivået for å påvirke valuta og inflasjon. Renten vil f.eks settes opp om inflasjonen overstiger 2,5 %(Norges inflasjonsmål), motsatt om inflasjonen er under 2,5 %. - Valutakursen representerer likevektspunktet mellom tilbud- og etterspørsel etter et lands valuta, på sikt vil dette representere likevektspunktet for eksport/import. - Staten trenger ikke kjøpe og selge landets pengeenhet for å holde valutakursen stabil og slipper da å sitte med store valutareserver og slipper store transaksjonskostnader. - Staten kan føre en ekspansiv økonomisk politikk uten å måtte ta hensyn til virkningen på utenriksøkonomien. Her skjer utjevningen automatisk.

2 - Staten kan bruke pengepolitikken til å korrigere økonomiens utvikling. En ekspansiv pengepolitikk senker renten innenlansk, depresierer dermed valutaen og styrker konkurranseevnen. Rentesenkning og depresieringen vil kunne få fart på landets økonomi. - Man unngår store «spekulasjonsbølger mot landets valuta. - Flytende valutakurs kan hindre importert inflasjon. Stiger prisnivået ute, vil dette styreke (appresiere) valutaen hjemme slik at prisnivået i hjemlandet ikke endres. Kilder: Dirty-float.html 2) Landet er i en realøkonomisk ubalanse hvor både statsbudsjettet og handelsbalansen viser underskudd Realøkonomi handler om realøkonomiske forhold som ressurser og produkter, tilbud og produksjon av produkter og etterspørselen etter disse varene. En handelsbalanse i underskudd betyr at vi importerer mer enn vi eksporterer, som igjen er et resultat av realøkonomiske forhold. Grunner til ubalanse oppstår bl.a. ved et høyt kostnadsnivå i landet som gjør varene dyre for andre land å kjøpe, lavere etterspørsel etter enkelte varer, manglende produksjon av enkelte varer. Et ferskt eksempel vil være utvinningen av skifergass i Amerika som vil senke etterspørselen etter norskprodusert gass som i tillegg er dyrere å utvinne, i statsbudsjettet har myndighetene allerede budsjettert med et gitt inntektsnivå som nå møter en sterk utfordring. Statsbudsjettet blir påvirket av denne balansen i tillegg til realøkonomien, i disse tider har myndighetene stimulert økonomien med hjelpepakker, store summer har blitt pøst ut i samfunnet i et forsøk på å øke produksjonen, i tillegg så øker det offentlige utgiftene i tider som nå med arbeidsløshet og lignende, når produksjonen er lav og de offentlige utgiftene høye vil vi få ubalanse.

3 3) Landet har også opplevd tilløp til kapitalflukt til tross for fallende renter ute. Når kapitalflukten øker til tross for de dårlige investeringsmulighetene ute så tyder dette på et tillitsproblem. Selv om landet har høye renter så er risikoen fortsatt så stor at ingen vil investere, man blir ikke i stor nok grad kompensert for den risikoen man tar. Et eksempel er Island hvor rentene er økende, men tilliten myndighetene på Island er lav og faren for en konkurs er overhengende. Kapitalflukten vil føre til tap av velstand, hvis kapitalflukten fortsetter lenge nok vil dette kunne følges av en depresiering av landets valuta. Kilde: Mishkin Ninth Edition, p.435 4) Nå må skattebetalerne bære hele risikoen på lån på 100 milliarder i et usikkert boligmarked. Når en bank går mot konkurs vil dette implisere store deler av befolkningen og deres sparepenger, dette gir myndighetene incentiv til å overta eierskap for å sikre videre drift. Når dette skjer vil myndighetene også overta gjelda og fordringene til den aktuelle banken, om denne banken sitter inne med råtne lån som kanskje ikke innfris vil dette gå utover skattebetalernes penger og deres avkastning på disse i form av mindre utbygging av veier, utdanning, infrastruktur osv. I et usikkert marked vil sjansen for et kraftig verdifall i lånenes sikkerhet(boligene) være stor. 5) Jeg kan faktisk ikke huske en tilsvarende reprising av kredittpapirer. Ved renteendringer vil vi få en reprising av kredittpapirer, går renta opp vil innehavere av kredittpapirer tape penger, prisen på kredittpapirene vil imidlertid gå opp om renta går ned. Renta var høy ut i 2008 før finanskrisa slo til og rentene gikk nedover da etterspørselen etter penger gikk ned igjen. Vist ved formel:

4 Reprisingen kommer ved en endring r( = markedsrenten på obligasjoner med lik risiko ) Alle renter øker i forhold til styringsrenta, i tillegg øker marginpåslaget med usikkerheten som rår i markedet. Kilde: 6) Regjeringen bør ta kontakt med partene i arbeidslivet og tilby en pakke med skattelette som et bidrag i lønnsoppgjøret, sier Husbær. Hvordan blir lønnsoppgjøret i år? Arbeidstakere har hatt sterke kort på hånda de siste år og gjennomført tøffe forhandlinger, nå har arbeidsledigheten økt noe, men kanskje ikke nok..? Det regjeringen og bedriftene er engstelige over er nettopp et kraftig lønnsoppgjør, økte lønninger gir økt prispress som igjen presser sentralbanken til å sette opp renta for å holde inflasjonsmålet på 2,5%. I resten av Europa er det fortsatt lav rente uten tungtveiende grunner for å øke denne og dette skaper problemer for den norske sentralbanken som har incentiver til å øke renta. Dette vil de drøye i det lengste for å ikke presse prisen på norske penger i været da dette også vil skape(om enda ikke mer enn et kraftig lønnsoppgjøret) problemer for den norske eksportnæringa. 7) For ekspansiv finanspolitikk og pengepolitikk kan gjøre videre fastkurspolitikk umulig, og dermed ødelegge konkurransevilkårene for landets bedrifter. Med en ekspansiv finanspolitikk menes økning i statens utgifter og/eller reduksjon i skatteinntekter og ekspansiv pengepolitikk vil medføre lavere rente eller en økning i pengemengden. Ved skattelette eller lønnsøkning vil vi oppleve prispress med inflasjon og dette vil føre til høyere rente(som botemiddel) og deretter en økning i valutakursen. Om man opererer med fastkurs på valuta vil myndighetene da være nødt til operere med handel av valuta for å motvirke rentevirkningene. En ekspansiv pengepolitikk medfører deprisiering på kort sikt, men en apresiering på lang sikt, noe som krever tilegning av store valutareserver. Klarer de ikke dette må det skje en revaluering av kursen noe som svekker næringslivets konkurransevene ovenfor utlandet.

5 Forbered et innlegg på 5 minutter hvor du tar stilling til følgende punkter: Hvilke problemer oppstår på grunn av fast valutakurs? Finanspolitikken eneste virkemiddel Hvilke utfordringer står finansiell sektor overfor? Hvilke virkemidler bør sentralbanken og regjeringen sette i verk for å unngå en finansiell krise og realøkonomisk negativ vekst? Ved fast valutakurs vil man kun ha finanspolitikken som virkemiddel og man går glipp av ønskede virkninger ved endring av for eksempel rentesettingen. Det vil gå med store ressurser i justering av pengemengden, som er nødvendig for å hensynta fastkursen. Om vi har et fastkurssytem opp mot f.eks Euro, så vil pengepolitikken denne valutaen påvirkes av styre vår valuta og vi blir passasjerer uten påvirkningskraft. Euro n kan som alle andre valutaer bli svært volatil og vi kan oppleve store problemer med handelen overfor valuta uten tilknytning til Euro. Staten mister også muligheten til å kjøre en ekspansiv politikk uten å måtte ta til virkningen på utenriksøkonomien. Den finansielle sektoren opplever tilbakeholdenhet og usikkerhet, langt fra den perfekte verden med asymmetrisk informasjon. Det er dyrt å låne penger om man i det hele tatt får låne, aktører vet ikke hvilken gjeldsbase motparten sitter med og fremtiden er svært vanskelig å predikere. Regjeringen har allerede stimulert markedet med en ekspansiv politikk, men usikkerheten i finansiell sektor er fremdeles tilstede, aktører tør ikke å sette penger i banken og tilbudet på lån blir derfor mindre og dyrere.

6 Regjeringen bør innføre garantiordninger, utover det som er i dag, for å redusere usikkerheten i markedet, økte garantier på innskudd og garantier på gjeld for å øke investeringsmulighetene, dette vil stimulere økonomien med flere folk i arbeid, mindre arbeidsledighet, opprettholdelse av forspranget man har i enkelte sektorer(forskning) m.m.

Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring

Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Studentnummer: 0850809 Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Eksamenskode og navn: SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Innleveringsdato:

Detaljer

- Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring -

- Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring - Studentnummer: 0839055 Fagoppgave ved Handelshøyskolen BI - Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring - Eksamenskode og navn: SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Innleveringsdato: 20.05.2010

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn finner

Detaljer

Settes renta fornuftig? Februar 2003

Settes renta fornuftig? Februar 2003 Settes renta fornuftig? Februar 2003 av Kai Leitemo, førsteamanuensis i samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI. Det er få forhold som påvirker vår privatøkonomi mer enn de rentebeslutningene som fattes i

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 1310, H12

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 1310, H12 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 30, H Ved sensuren tillegges oppgave vekt /4, oppgave vekt ½, og oppgave 3 vekt /4. For å bestå eksamen, må besvarelsen i hvert fall: gi minst

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

Institutt for samfunnsøkonomi

Institutt for samfunnsøkonomi Prosjektoppgave i: SØK 25002 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Utleveringsdato: 13.01.2010 kl 9.00 Innleveringsdato: 20.05.2010 kl 12.00 Totalt antall sider: 12 Vedlegg: 1 FORMELLE KRAV Prosjektoppgaven

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Hvem bestemmer egentlig rentenivået i Norge?

Hvem bestemmer egentlig rentenivået i Norge? Hvem bestemmer egentlig rentenivået i Norge? Rentepolitikk Rentenivået bestemmes i et samspill mellom innenlandske og utenlandske aktører. På kort sikt kan Norges Bank bestemme renten. Men på lengre sikt

Detaljer

Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012

Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012 Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012 Lastet opp på www.oadm.no Oppgave 1 i) Industrisektoren inngår som konsum i BNP. Man regner kun med såkalte sluttleveringer til de endelige forbrukerne. Verdiskapningen

Detaljer

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 23. mai 2014, kl 14-17 (3 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 23. mai 2014, kl 14-17 (3 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 Norges miljø og biovitenskapelige universitet Handelshøgskolen Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 23. mai 2014, kl 14-17 (3 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 122: Kandidatnummer: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Handelshøgskolen - UMB Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer).

Detaljer

Sammendrag kapittel 8

Sammendrag kapittel 8 Oppgave 1) Sammendrag kapittel 8 Det finansielle system er komplekst i både struktur og funksjon over hele verden og inkluderer mange ulike typer institusjoner. Her har man alt fra banker, forsikringsselskaper,

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

Pariteter og stabiliseringspolitikk

Pariteter og stabiliseringspolitikk HiT skrift nr 3/2011 Pariteter og stabiliseringspolitikk Nils E. Sørgaard Avdeling for allmennvitenskapelige fag (Bø) Høgskolen i Telemark Porsgrunn 2011 HiT skrift nr 3/2011 ISBN 978-82-7206-324-4 (trykt)

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1

Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1 Deflasjon? Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1 Prisstigningen er svært lav i mange land. I enkelte land er det deflasjon

Detaljer

Løftene kan ikke innfris

Løftene kan ikke innfris Løftene kan ikke innfris Betraktninger foran valgkampen 2003 av Fritz C. Holte Roskva Fritz C. Holte: LØFTENE KAN IKKE INNFRIS Betraktninger foran valgkampen 2003 Utgitt på forlaget Roskva, 2003 ISBN 82-996486-1-0

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 14.

Økonomiske perspektiver. Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 14. Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag. februar Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med. februar

Detaljer

Faktor. Eksamen høst 2003 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen høst 2003 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen høst 2003 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer

Detaljer

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011 PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN I januar skrev vi déjà vu og hadde kriseåret 2007 i tankene. Denne observasjonen er nå sterkere enn noen gang fordi vi på nytt ser at banker og land er på vei til slaktebenken.

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

Mot full krise i Europa

Mot full krise i Europa Mot full krise i Europa 4. juni 2012 Svak global vekst øker risikoen for bankkrise i Europa Veksten globalt bremser opp, anført av beskjeden vekst i USA, avtagende i Kina og fallende vekst i mange land

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer