Eiendom og skatt. Norsk Eiendom. Oslo 22. april Harald Magnus Andreassen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eiendom og skatt. Norsk Eiendom. Oslo 22. april 2015. Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no"

Transkript

1 Eiendom og skatt Norsk Eiendom Oslo 22. april 2015 Harald Magnus Andreassen

2 2

3 3

4 Hva er de fleste enige i, i utgangspunktet Skatt bør ikke påvirke adferd på en uheldig måte Like inntekter bør skattes på samme måte Skatt bør gi positive fordelingseffekter 4

5 Skatt vs. næringsbygg Hva er spesielt? Skattemessig avskrivning større enn reell verdifall Reell skattesats anslås anslå normalt til 8 10% (vs. formell skattesats på 27/28) Effekten blir mindre etter hvert som bygg er nedskrevet Reell inntektsskatt kan være lavere enn formell sats også i andre næringer, men forskjellen er typisk langt mindre Normal 27%-skatt på gevinst ved salg (men kan beholdes ubeskatten i AS-er) 5

6 Skatt vs. næringsbygg Hva er spesielt? Skattemessig avskrivning større enn reell verdifall Reell skattesats anslås anslå normalt til 8 10% (vs. formell skattesats på 27/28) Effekten blir mindre etter hvert som bygg er nedskrevet Reell inntektsskatt kan være lavere enn formell sats også i andre næringer, men forskjellen er typisk langt mindre Normal 27%-skatt på gevinst ved salg (men kan beholdes ubeskattet i AS-er) Formuesskatt: Lav ligningsverdi gir lav/ingen netto formue i ikkebørsnoterte AS-er og i direkte privat eien Formuesgrunnlaget nå hevet til maks 60% av markedsverdi, brukes i beregning av formuesskatt. Annen formue verdsettes til 100% av markedsverdi Er markedsverdi for bygg rett anslått? Er neppe for høy Med normal belåning blir netto formue lav/0 I børsnoterte AS-er: Ligningsverdi av bygg irrelevant, børskurs bestemmer formue 6

7 Skatt vs. næringsbygg Hva er spesielt? Skattemessig avskrivning større enn reell verdifall Reell skattesats anslås anslå normalt til 8 10% (vs. formell skattesats på 27/28) Effekten blir mindre etter hvert som bygg er nedskrevet Reell inntektsskatt kan være lavere enn formell sats også i andre næringer, men forskjellen er typisk langt mindre Normal 27%-skatt på gevinst ved salg (men kan beholdes ubeskatten i AS-er) Formuesskatt: Lav ligningsverdi gir lav/ingen netto formue i ikke-børsnoterte AS-er og i direkte privat eien Formuesgrunnlaget nå hevet til maks 60% av markedsverdi, brukes i beregning av formuesskatt. Annen formue verdsettes til 100% av markedsverdi Er markedsverdi for bygg rett anslått? Er neppe for høy Med normal belåning blir netto formue lav/0 I børsnoterte AS-er: Ligningsverdi av bygg irrelevant, børskurs bestemmer formue Kommunal eiendomsskatt: De fleste har den (men ikke Oslo) Skattesats fra 0,2 0,7% av takst. Kan være egen takst eller den samme som i grunnlaget for formuesskatten. Har de fleste kommuner en egen, lav takst Dokumentavgift: 2,5%, men omgås om eiendom er organisiert i AS som omsettes 7

8 Skatt vs. bolig. Mye verre Særlig for de som bor i egen bolig Ingen beregning av skatt på kalkulatorisk husleie, ble fjernet i 2005 Var på 2,5% av ligningsverdi, som var svært tilfeldig satt, normalt lav Men likevel: Fradrag for gjeldsrenter Historisk begrunnelse: Fradrag for utgifter til inntekts erverv men ingen inntekt nå Andre finansielle formuesinntekter skattlegges (både avkastning og gevinst) Ingen beregning av kalkulatorisk avkastning på innskudd egenkapital (skatt på renteinntektene du ville ha fått om de ble stående i banken) Formuesskatt: 30% av markedsverdi Sekundærboliger 60% av anslått markedsverdi Finansformue verdsettes til 100%. Annen formue nok høyere enn bolig Dokumentavgiften: 2,5%. Svir. Kommunal eiendomsskatt: 0,2 0,7% av (normalt lav) ligningsverdi 8

9 Skatt i dag: Stor forskjell i beskatningen Bolig går i praksis fri for beskatning. Lav beskatning av næringsbygg Høy beskatning av avkastningen av aksjer/bankinnskudd Skatt Egen bolig Utleiebolig/ Næringsbygg Aksjer/fond Bank/ Pengemarked Netto inntekt 0 34% 47% 27% Salgsgevinst 0 47% 47% 0 Formuesskatt 0-(0,2%) 0-(0,5%) +0,85% 0,85% Samlet skatt, i % av verdi 0,0% 2,2% 4,6% 1,7%.. andel avkast. 0 0,28 0,56 0,55 Tar med skatt i selskap + skatt på mottakers hånd Næringsbygg: Lav effektiv skatt på leieinntektene Eiendomsskatt er ikke med 9

10 Scheel-utvalget Egen bolig fortsatt favorisert, men mindre Nøytral formuesskatt All formue verdsettes til 80% av markedsverdi, også primærboligen Gjelden verdsettes også til 80% Høyere bunnfradrag, for all formue Lavere skatt på nettoinntekt Utleie i egen bolig skattepliktig inntekt (også under 50%) Men: Ingen kalkulatorisk nettoinntekt av fordel av å bo i egen bolig foreslås Dokumentavgiften Reduseres/fjernes Gevinstbeskatning Som før, ikke noe for egen bolig 10

11 Etter Scheel: Mindre forskjeller i skatt Eiendom likestilles med annen formue i formuesskatten Bunnfradrag heves Egen bolig Utleiebolig/ Næringsbygg Aksjer/fond Bank/ Pengemarked Netto inntekt 0 40% 45% 20% Salgsgevinst 0 45% 45% 0 Formuesskatt 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% Samlet skatt, i % av verdi 0,7 0,7.. andel avkast. 0,1 (0,1) 2,8% (2,2%) 0,36 (0,28) 4,4% (4,6%) 0,58 (0,56) 1,3% (1,7%) 0,4 (0,5) Tar med skatt i selskap + skatt på mottakers hånd Forutsetter selskapsskatt + eierskatt ned til 45% (Scheel foreslo mer) Formuesskatt 0,8 x av verdi, med dagens sats på 0,85% (Scheel foreslo 1%) 11

12 Skatt på eiendom i % av BNP United Kingdom France Belgium Canada United States Luxembourg Japan Italy Korea Iceland Australia New Zealand Spain Ireland Greece Denmark Switzerland Norway Finland Netherlands Sweden Germany

13 Skatt på eiendom i % av BNP Skattesubsidien ved rentefradrag ikke trukket fra. Utgjør 1 1,5% av BNP i Norge Samlet skatt i Norge reelt sett negativ Ingen andre land har fullt fradrag for gjeldsrenter uten motposter Økonomer liker skatt på eiendom fordi eiendom er synlig og den ikke kan flyttes United Kingdom France Belgium Canada United States Luxembourg Japan Italy Korea Iceland Australia New Zealand Spain Ireland Greece Denmark Switzerland Norway Finland Netherlands Sweden Germany

14 Spør en politiker Hvorfor skal de som leier betale mer skatt enn de som eier? Hvorfor skal en som eier en dyr bolig betale mindre skatt enn en som eier en billig bolig? Det er ikke rentefradaget som er problemet, men at spart husleie ikke beskattes Hvorfor skal de som eier mye aksjer skattlegges mye hardere enn de som eier dyre boliger Hvorfor skal de som eier næringsbygg betale en mindre del av inntekten i skatt enn andre? 14

15 Hva er mulig?? Alle motargumentene.. Dobbeltbeskatning Usosialt Beregningsgrunnlaget usikkert 15

16 Folk flest tror historien vil gjenta seg! Spørsmål: Hvilke tre plasseringsalternativer tror du vil gi høyest avkastning og risiko de neste fem år? Bolig: Høy forventet avkastning Lav risiko Egen bolig 16% 63% Aksjer og aksjefond: Lav avkastning Høy risiko Fast eiendom utenom «Egen bolig» Høyrentekonto eller rentefond 16% 26% 39% 46% Nordmenns oppfatning av forholdet mellom forventet avkastning og risiko stemmer ikke med finansteorien. Kilde: «Fondsundersøkelsen 2013» utført av Opinion for VFF mai 2013 Aksjefond 32% 55% Enkeltaksjer 29% 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Avkastnig Risiko

VFF, 3. april 2014. Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no

VFF, 3. april 2014. Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no VFF, 3. april 2014 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Kødder du, eller? VFF, 3, april 2014 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no 800 700 600 500 400 300 200 100

Detaljer

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike!

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Det norske Storting har i f.m. statsbudsjettet for 2010 vedtatt nye regler for formueskatt på fast eiendom. Trenden er klar: Lave norske ligningstakster

Detaljer

Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen

Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi: Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen I artikkelen vil vi først ta for oss bakgrunnen og hovedtrekkene i Scheelutvalgets innstilling før vi behandler

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 30. mars 2015 Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Vår ref. 09.2/cg/ss/mrs Høringsuttalelse NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Norges

Detaljer

PERSPEKTIV PÅ FORMUESKATTEN - problem eller skattefobi?

PERSPEKTIV PÅ FORMUESKATTEN - problem eller skattefobi? LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/10 PERSPEKTIV PÅ FORMUESKATTEN - problem eller skattefobi? 1. Beskjeden inntektspost, men det er på lang sikt 2. Bedrifter betaler

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo?

Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo? Notat 6: 2014 Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo? Innhold: 1 HOVEDKONKLUSJON... 3 2 HVORFOR EIENDOMSSKATT?... 4 3 LOVGRUNNLAGET FOR EIENDOMSSKATT... 5 3.1 TAKSTGRUNNLAGET... 5 4 BRUK AV EIENDOMSSKATT I NORGE...

Detaljer

Formueskatt i f.m. å eie bolig i Frankrike. v/jan Berger Media Garden Hotel. 21. Januar 2010

Formueskatt i f.m. å eie bolig i Frankrike. v/jan Berger Media Garden Hotel. 21. Januar 2010 Formueskatt i f.m. å eie bolig i Frankrike v/jan Berger Media Garden Hotel 21. Januar 2010 Statsbudsjettet for 2010 har nye regler om formueskatt på fast eiendom! Begynnelsen til slutten på lave norske

Detaljer

1. Innledning 2. Formuesskatten reduserer egenkapital, risikotaking og verdiskaping i unotert sektor

1. Innledning  2. Formuesskatten reduserer egenkapital, risikotaking og verdiskaping i unotert sektor NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Høringsuttalelse fra Institutt for finans, NHH v/professor Terje Lensberg og professor Thore Johnsen 1. Innledning Utvalgets mandat har vært å foreslå

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Vedlegg for rapport Formueskattens rolle for investeringer i distriktene

Vedlegg for rapport Formueskattens rolle for investeringer i distriktene Vedlegg for rapport Formueskattens rolle for investeringer i distriktene Er fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital god distriktspolitikk? November 2012 En rapport fra BedreSkatt Utarbeidet av NyAnalyse

Detaljer

Hovedrammer for Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Hovedrammer for Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Hovedrammer for Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Jon Gunnar Pedersen, Skogforum 9. desember 2014 Hovedspørsmålet: Er selskapsskatten godt tilpasset den internasjonale utviklingen?

Detaljer

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Finansdepartementet «høringer» Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo 05.04.2015 DOK/2015/Scheel Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Vi viser

Detaljer

Boligskatt i Norge Norsk økonomisk nasjonalrapport

Boligskatt i Norge Norsk økonomisk nasjonalrapport Seminarer Stocholm 1999 økonomisk nasjonalrapport - norsk Boligskatt i Norge Norsk økonomisk nasjonalrapport Forsker Viggo Nordvik Norges byggforskningsinstitutt Postboks 123 Blindern N-0314, Oslo, Norge

Detaljer

Historikk og grunnlag for utredningen

Historikk og grunnlag for utredningen Resyme over NOU 2014:13 Historikk og grunnlag for utredningen I skattereformen av 1992 ble det lagt vekt på skattemessig likebehandling, bredt skattegrunnlag og lave satser. Dette prinsipielle grunnlaget,

Detaljer

Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget)

Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget) Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget) v/joachim M. Bjerke LVKs årlige eiendomsskatteseminar 20. mai 2015 Agenda 1. Bakgrunn og forslagene 2. Utvalgte temaer Skattesystem

Detaljer

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet Seminarer Stocholm 1999 juridisk nasjonalrapport - norsk BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet 1LØPENDE BESKATNING 1.1 Forskjellige boligformer

Detaljer

Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie

Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vårsemesteret 2014 Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie En investeringsanalyse for perioden 1994-2013 Marte Eltvik Lien og Christopher Egeland Sæbø Veileder: Ola

Detaljer

SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI

SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI Scheel-utvalget la den 2. desember 2014 frem for Finansdepartementet sin utredning; NOU 2014:13. Utvalget ble oppnevnt av Regjeringen

Detaljer

Mer ikke mindre skatt på bolig *

Mer ikke mindre skatt på bolig * TORFINN HARDING Doktorgradsstipendiat ved Statistisk sentralbyrå/ntnu HAAKON O. AA. SOLHEIM Forsker ved Statistisk sentralbyrå Mer ikke mindre skatt på bolig * Bolig har de ti siste årene vært et svært

Detaljer

Norske husholdningers sparing

Norske husholdningers sparing Økonomiske analyser 3/211 Elin Halvorsen Husholdningenes sparing er i offisiell statistikk representert av hele husholdningssektorens samlede sparing. Bak dette ene tallet skjuler det seg forskjeller mellom

Detaljer

Den norske økonomien og det norske hus HMA, Edinburgh, 15.okt. 2014

Den norske økonomien og det norske hus HMA, Edinburgh, 15.okt. 2014 Den norske økonomien og det norske hus HMA, Edinburgh, 15.okt. 2014 OK, dere vant! Igjen (men på seierens store dag ) 2 Leie er lav vs pris Pris høy vs. inntekt Financial Times, 9. mai 2014 Financial Times,

Detaljer

«Når skal pensjonskundene våkne?»

«Når skal pensjonskundene våkne?» «Når skal pensjonskundene våkne?» Eika Kapitalforvaltning Sparebankseminar for rådgivere Øistein Medlien Tønsberg, 27. august 2014 Grieg Investor Uavhengig investeringsrådgiver etablert i 1998 60 oppdragsgivere

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND

HUSEIERNES LANDSFORBUND HUSEIERNES LANDSFORBUND Bankene sender mrd. regning for finanskrisen til boligeierne Markedsrapport 2. kvartal 213 Krev at bankene konkurrerer om deg Viktige funn og trender 1 Huseiernes BoligIndikator

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

Hvorfor formuesskatt på arbeidende kapital må avvikles. En informasjonsbrosjyre utarbeidet av Alliansen for norsk, privat eierskap

Hvorfor formuesskatt på arbeidende kapital må avvikles. En informasjonsbrosjyre utarbeidet av Alliansen for norsk, privat eierskap Hvorfor formuesskatt på arbeidende kapital må avvikles En informasjonsbrosjyre utarbeidet av Alliansen for norsk, privat eierskap Side 11: Knut Darre Christiansen 3 Side 13: Jack Valleraune Formuesskatt

Detaljer

Hvorfor formuesskatt på arbeidende kapital må avvikles. En informasjonsbrosjyre utarbeidet av Alliansen for norsk, privat eierskap

Hvorfor formuesskatt på arbeidende kapital må avvikles. En informasjonsbrosjyre utarbeidet av Alliansen for norsk, privat eierskap Hvorfor formuesskatt på arbeidende kapital må avvikles En informasjonsbrosjyre utarbeidet av Alliansen for norsk, privat eierskap Side 11: Knut Darre Christiansen Side 13: Jack Valleraune Side 21: Jacob

Detaljer

Arveavgiften og generasjonsskifter i Norge Carl E. Gjersem September 2001

Arveavgiften og generasjonsskifter i Norge Carl E. Gjersem September 2001 Seminarer Helsingør 2001 økonomisk nasjonalrapport - norsk Arveavgiften og generasjonsskifter i Norge Carl E. Gjersem September 2001 Sammendrag: Notatet går raskt gjennom strukturen i arveavgiften, og

Detaljer

Verdien av boligkonsumet; hvem har mest og hvem betaler? 1

Verdien av boligkonsumet; hvem har mest og hvem betaler? 1 Verdien av boligkonsumet; hvem har mest og hvem betaler? 1 Av Erik Fjærli, Statistisk sentralbyrå Dette notatet tar opp spørsmål omkring boligens betydning for husholdningens økonomiske velferd. Vi diskuterer

Detaljer