Revisjon. Hvorfor revisjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon. Hvorfor revisjon"

Transkript

1

2 Revisjon Hva er revisjon Kontroll og gransking av regnskaper Foretatt av uavhengig kvalifisert person Prinsipal-agent modellen (problemet oppstår når en agent tar beslutninger på vegne av en prinsipal, men de to aktørenes målsetninger ikke sammenfaller og agenten sitter på relevant informasjon som prinsipalen ikke har) Hvem må ha revisjon I utgangspunktet må alle ha revisjon Aksjeselskap som oppfyller visse vilkår kan velge at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres etter revisorloven Aksjeselskaper som oppfyller følgende vilkår kan velge at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres» Driftsinntekter av den samlede virksomheten er mindre enn fem millioner kroner» Selskapets balansesum er mindre enn 20 millioner kroner» Gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger ti årsverk Aksjeloven 7-6 annet ledd presiserer at terskelverdiene vedrørende driftsinntekter og balansesum skal baseres på årsregnskapet for siste regnskapsår. Aksjeselskap som overstiger ett eller flere av verdiene følger hovedregelen, som sier at selskapets årsregnskap skal revideres av revisor

3 Revisjon Hvorfor revisjon Uavhengig kvalitetsstempel Sikre at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil Revisjon handler om tillit tillit til brukerne av regnskapet som samarbeidspartnere, kunder, leverandører, finansinstitusjoner og andre brukere av regnskapet Revisjon forsikrer «skattefuten» om at dine regnskaper er nøyaktige og at dine skatter og avgifter er korrekt beregnet og rapportert Dersom aksjonærene på sikt ønsker å selge aksjene vil revisjon gi trygghet for rutiner, intern kontroll og regnskapsrapportering er i samsvar med gjeldene lover og regler Som revisor hjelper du bedrifter og andre virksomheter til å fungere bedre. Du veileder og gir råd slik at bedriftene kan etablere gode rutiner. Du påser dessuten at de følger lover og regler. Deretter bekrefter du skriftlig hva du har funnet. Rapporten din skaper trygghet for mange. Du bidrar til et sunt næringsliv og regnskaper til å stole på. REVISOR SKAPER TRYGGHET DU KAN STOLE PÅ REVISOR

4 Revisjon Hvordan revidere Revisor skal kontrollere at registrering og dokumentasjon blir utført på en slik måte at regnskapet gir et «bilde» av resultat og stilling som stemmer med regelverket. Revisor kontrollerer at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil Revisors arbeid er ikke så omfattende at alle feil nødvendigvis avdekkes En feil er vesentlig dersom brukerne av regnskapet hadde tatt en annen beslutning dersom feilen ikke hadde vært der Tidligere år mer balanseorientert revisjon, nå mer risikodrevet revisjon: forstå virksomheten, synliggjøre og vurdere risikofaktorer, kontrollere vesentlige områder med høy risiko, primært inntekter (fullstendighet og gyldighet), ved test av etablerte kontroller og analyser (mot ledelsens forventninger), transaksjoner med nærstående parter mv.

5 Revisjon Regnskapsføring Autorisert regnskapsfører omfattende krav for å drive regnskapsførervirksomhet Regnskapsføring nærmer seg en «light versjon» av revisjon Det følger av god regnskapsskikk at balansekonti og eventuelt også resultatkonti skal avstemmes ved hver periodeavslutning, rutiner og internkontroll skal beskrives og vurderes, lovstridige forhold skal rapporteres til selskapet mv. dette arbeidet er den viktigste kvalitetssikringen REVISOR SOM RÅDGIVER/andre oppgaver Organisering av virksomhet Verdivurdering av selskap Attestasjonsoppgaver Bistand ved kjøp og salg av selskap og aksjer Rådgivning innenfor økonomi, regnskap, skatt og avgift

6 Fagområder i tiden Scheel-utvalget «Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi», skal sikre norske arbeidsplasser/virksomheter, bl. a. mot utflytting Vurdert ulike modeller for fastsettelse av grunnlaget for selskapsskatt Utvalgets forslag for å møte økt internasjonalisering er å senke selskapsskatten fra dagens 27% til 20 % Forslag om også å sette ned skattesatsen for alminnelig inntekt for personer til samme nivå som selskapsskattesatsen 20 % Skatteprovenyet skal være det samme, dermed må det økes på andre områder: høyere skatt på «bolig» reduserte fradragsmuligheter norske eiere kommer dårlig ut i forhold til utenl. eiere, kombinasjon av utbytteskatt på 41 % (nå 27%) og fortsatt høy formuesskatt,. Dette kan føre til at mange rike flytter ut. innstramminger i rentebegrensningsregelen for selskaper tiltak mot overskuddsflytting fra Norge til utlandet

7 Avskrivninger Utvalget anbefaler at avskrivningssatsene bør tilsvare det faktiske økonomiske verdifallet Fritaksmetoden Utvalget foreslår at Finansdepartementet følger opp fritaksmetoden i forhold til utviklingen i EØS-retten Det er forslått forenklinger i fritaksmetoden Skattesats 20 % skatte på alminnelig inntekt og selskapsskatt Endring i satsene for personinntekt (bruttoskatt)

8 Fastsettelse av verdi Det foreslå endring i formueskatten for å verdsette ulike formuesobjekter mer likt Ligningsverdi bolig og næringseiendom øker til 80 % av markedsverdi Ligningsverdi fritidsbolig dobles Alle andre eiendeler, herunder bankinnskudd og aksjer, verdsettes til 80 % Gjeldsfradraget settes til 80 % av gjelden Økt bunnfradrag Dokumentavgift Forslag fra utvalget om å trappe ned og avvikle dokumentavgiften Veien videre - usikkert om rapporten blir grunnlag for en ny skattereform - mange «upopulære» tiltak for politikerne. En del tror at rapporten foreløpig havner i «skuffen».

9 Skatt Satsningsområder skatteetaten Lån til nærstående private kostnader Personallister Eiendomsprosjekter Merverdiavgift Utvalget foreslår å forenkle systemet, som pr. i dag blir mer og mer komplekst

10 Revisjon

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor.

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Lønner det seg å velge bort revisor? En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. Stina Opdahl Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning

Detaljer

Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell?

Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell? Handelshøgskolen Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell? En undersøkelse av årsregnskaper i små aksjeselskaper Silje Anett Larsen Hanne

Detaljer

Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen

Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi: Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen I artikkelen vil vi først ta for oss bakgrunnen og hovedtrekkene i Scheelutvalgets innstilling før vi behandler

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN RAPPORTEN #1-2011 VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN FJERNES FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: DET VI TRENGER, NÅR VI TRENGER DET VELKOMMEN VALGFRIHET! PERSONALFORSIKRING HVA KREVES AV ARBEIDSGIVER? KUNDENS VALG

Detaljer

Revisjonsplikt fra 2011?

Revisjonsplikt fra 2011? Revisjonsplikt fra 2011? Behovet for revisjon endres ikke fordi om revisjonsplikten forsvinner. Bevar tilliten til ditt selskap. Hvem kan velge bort den lovpliktige revisjonen? Må oppfylle følgende tre

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Kandidatnummer: Ingrid Majala 21 Melita

Detaljer

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere 8.mars 2012 Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere Ambisjoner for 2012 Vi ønsker å gjøre en ekstra innsats i 2012 for å bidra til at gårdbrukerne som vil investere i nye driftsbygninger

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Sticos. Magasinet. Nr. 1-2012. Et fagblad for regnskap, lønn og personal. Hovedtema: Fravalg av revisor

Sticos. Magasinet. Nr. 1-2012. Et fagblad for regnskap, lønn og personal. Hovedtema: Fravalg av revisor Sticos Magasinet Nr. 1-2012 Et fagblad for regnskap, lønn og personal Hovedtema: Fravalg av revisor midlertidig ansettelse - elektroniske bøker - sk attemessig behandling av leasing 2 LEDER Tar norske

Detaljer

Bokføring for nybegynnere

Bokføring for nybegynnere Bokføring for nybegynnere Innhold 1. Full kontroll 2 2. Nye regler 3 3. Budsjett 6 Finn retningen 7 Resultatbudsjettet 7 Likviditetsbudsjettet 7 4. Fakturering 9 Kravene 10 Presis og tilstrekkelig informasjon

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Historikk og grunnlag for utredningen

Historikk og grunnlag for utredningen Resyme over NOU 2014:13 Historikk og grunnlag for utredningen I skattereformen av 1992 ble det lagt vekt på skattemessig likebehandling, bredt skattegrunnlag og lave satser. Dette prinsipielle grunnlaget,

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Økonomisk ledelse. Økonomisk planlegging og styring. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du

Økonomisk ledelse. Økonomisk planlegging og styring. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du 5 Økonomisk ledelse Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du ha fått kjennskap til ulike måter å organisere arbeidet i bedriften på ha fått kunnskap om viktige rutiner for god økonomisk ledelse av

Detaljer

KEMAX. nytt. Lavere prisvekst for kundene? Pensjonsreformen. For mindre foretak. Kundeundersøkelse SIDE 2. Bolig og fritidsbolig SIDE 4

KEMAX. nytt. Lavere prisvekst for kundene? Pensjonsreformen. For mindre foretak. Kundeundersøkelse SIDE 2. Bolig og fritidsbolig SIDE 4 NR. 1-2011 KEMAX nytt FRITAK FOR REVISJONSPLIKT: For mindre foretak PÅ LEDERPLASS: Kundeundersøkelse SIDE 2 MER OM SKATT: Firmabil og formue SIDE 3 OM SKATT PÅ: Bolig og fritidsbolig SIDE 4 SIDE 7 ØKT

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

En totalundersøkelse av hva som kjennetegner selskapene som valgte bort revisor.

En totalundersøkelse av hva som kjennetegner selskapene som valgte bort revisor. Jon Vestrum Håvard Gjerding-Smith Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Åtte måneder med frivillig revisjon i Norge; En totalundersøkelse av hva som kjennetegner selskapene som valgte bort revisor. Eksamenskode

Detaljer

OM BDO SKIEN. Geir Bjarne Sørensen Daglig leder/partner Tlf: 92 44 55 01. Stein Knutsen Partner Tlf: 90 83 68 31

OM BDO SKIEN. Geir Bjarne Sørensen Daglig leder/partner Tlf: 92 44 55 01. Stein Knutsen Partner Tlf: 90 83 68 31 OM BDO BDO er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med nærmere 1200 medarbeidere ved kontorer over hele landet. Vår strategi med lokal forankring og partnernærhet til kunden har bidratt sterkt til vår

Detaljer

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0)

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5.2.2014 Innhold Innledning... 2 Kapittel 3. Regnskapsbestemmelser... 2 Merknader

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34.

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Formålet med veiledningen Formålet med denne veiledningen er å bidra til en ensartet og konsistent praksis for utøvelsen

Detaljer