FORENKLING FOR BEDRIFTENE 80 FORSLAG TIL REGJERINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORENKLING FOR BEDRIFTENE 80 FORSLAG TIL REGJERINGEN"

Transkript

1 FORENKLING FOR BEDRIFTENE 80 FORSLAG TIL REGJERINGEN FRA NHO 1. FEBRUAR 2012

2 OVERSIKT OVER TILTAK Strukturelle tiltak 1. Regelforberedelse: Etabler et helhetlig system for å sørge for at unødvendige administrative kostnader unngås 2. Offentlige opplysningskrav: Forby innkreving av registrerte opplysninger 3. Ordninger med overtredelsesgebyr: Lag en helhetlig ordning 4. Kontroll og tilsyn: Differensiert kontroll-/tilsynsintensitet 5. Altinn: Sikre brukervennligheten 6. Informasjon til småbedrifter: Utvide Finansportalen.no til å omfatte bedrifter som kunder Arbeidsdepartementet 7. HMS: Forenklinger for de minste bedriftene 8. HMS: Fjerne rapporteringsplikt ved opprettelse av arbeidsmiljøutvalg 9. HMS/Arbeidsrett: Fjerne plikt til innsendelse og ordningen med godkjenning av arbeidsreglement 10. Oppfølging av sykefravær: Elektronisk innsendelse av skjemaer til NAV 11. Oppfølging av ansatte ved sykefravær og annet: Egen kontaktperson i NAV 12. HMS: Legge om dispensasjonsordning for arbeidsutstyr for personløft 13. HMS: Egenberedskap landanlegg 14. HMS: Bygge- og anleggsplasser overlappende skjemaer om forhåndstilmelding og oversiktslister 15. Arbeidsliv: Fjerne aktivitets- og rapporteringsplikt i diskrimineringsloven 16. Bedriftsdemokrati: Elektronisk valg av ansattes styrerepresentanter Finansdepartementet 17. Statistikk: Mer bedriftsvennlig rapportering 18. Bokføring: Gjennomføre forslagene fra Bokføringsstandardstyret 19. Regnskap: Oppheve krav om årsberetning for småbedrifter 20. Regnskap: Utrede forenklinger for mindre aksjeselskaper 21. Revisjon: La små morselskaper kunne fravelge revisor 22. Revisjon: Heve tersklene for frivillig revisjon for aksjeselskaper 23. Regnskap: Halvere oppbevaringstiden for regnskapsmateriale

3 24. Regnskap: Oppbevaring av dokumenter i Regnskapsregisteret 25. Revisors særattestasjoner: Etterprøve behovet for særattestasjonene 26. Kundekontroll/hvitvasking: Heve beløpsterskelen for forhandlere 27. Verdipapirhandel: Heve grensen for prospektplikt ved utstedelse av aksjer 28. Skatt: Fjerne formuesskatten 29. Skatt: Avskrivninger, skjema for saldoavskrivninger og lineære avskrivninger til ligningsmyndighetene 30. Skatt: Innføring av direkte fradragsføring av kostnader til FoU 31. Skatt: Fjerne rapportering av aksjegevinster ved utflytting 32. Skatt: Fjerne rapportering ved utflytting av selskap 33. Skatt: Fjerne rapportering om uttak av eiendeler fra norsk beskatningsområde 34. Skatt: Fjerne rapportering av renter på lån fra personer til selskaper 35. Skatt: Heve terskel for opplysningsplikt om kontrollerte transaksjoner og mellomværende 36. Skatt: Forenkle kravene til dokumentasjon for internprising 37. Skatt: Forenkle reglene om skatt på arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon 38. Skatt: Innføre minstefradrag som alternativ til fradrag for faktiske kostnader for selvstendig næringsdrivende 39. Skatt: Forenkle ettårsregelen for nedsettelse av skatt på inntekter fra arbeid i utlandet 40. Skatt: Øke standardfradraget ved midlertidig opphold i Norge 41. Merverdiavgift: Fjerne omsetningsgrensen ved registrering i Merverdiavgiftsregisteret 42. Merverdiavgift: Endre/oppheve reglene for frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret 43. Merverdiavgift: Justering og tilbakeføring av inngående merverdiavgift ved endret bruk av kapitalvarer 44. Merverdiavgift: Innføre utsatt avregning ved import av varer 45. Merverdiavgift: Oppheve fritaket for merverdiavgift ved bygging, vedlikehold mm av offentlig vei og bane 46. Sjokolade- og sukkeravgift: Frita baker- og konditorbransjen og hotell- og restaurantbransjen fra rapportering 47. Toll: Mer effektiv fortolling for autoriserte speditører 48. Toll: Elektronisk levering av tolldokumenter ved grensepassering

4 49. Ligning: Gjennomgå skjema for avstemming av egenkapital til ligningsmyndighetene 50. Ligning: Forenkling og automatisk informasjonsoverføring i næringsoppgaven Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet 51. Offentlige anskaffelser: Etablere en dokumentasjonsbase / et leverandørregister 52. Konkurranseloven: Implementere statsstøtteregler i konkurranseloven 53. Konkurranseloven: Heve tersklene for fusjonskontroll i konkurranseloven (meldepliktregelen) 54. Konkurranseloven: Bedre veiledning overfor bedriftene Helse- og omsorgsdepartementete 55. Kommunale skjenkebevillinger: Forleng bevillingsperiodene Justisdepartementet 56. Stiftelse av aksjeselskaper: La stifterne bestemme om årsregnskapene skal revideres 57. Stiftelse av aksjeselskaper: Redusere antall informasjonskrav 58. Stiftelse av aksjeselskaper: Fjerne kravet til åpningsbalanse og revisorerklæring 59. Nyregistrering av aksjeselskap: Innføre eget skjema for små selskaper 60. Aksjeselskaper: Oppheve ordningen med bedriftsforsamling 61. Aksjeselskaper: Smidigere kapitalregler 62. Aksjeselskaper: Forenkle reglene for transaksjoner med nærstående 63. Aksjeselskaper: Aksjeeiervedtak uten møte 64. Aksjeselskaper: Enklere regler for saksbehandling i styret 65. Aksjeselskaper: Oppheve krav om møtebehandling av lederlønninger 66. Aksjeselskaper: Enklere fusjoner og fisjoner 67. Aksjeselskaper: Forenkle kravet til aksjeeierbok 68. Aksjeeierregister: Samordning av aksjeeierbok og Skatteetatens aksjonærregister 69. Aksjeselskaper: Halvere oppbevaringstiden for regnskapsmateriale ved avvikling 70. Aksjeselskaper: Elektronisk innsending av selskapshendelser i Foretaksregisteret 71. Patentsøknader: Oppheve kravet om oversettelse til norsk 72. Forretningskjennetegn: Samordnet registrering av foretaksnavn, varemerke og domenenavn

5 Kulturdepartementet 73. Vederlag til kunstnere: Samordne beregning og innkreving Kunnskapsdepartementet 74. Fagopplæring: Fjerne godkjenningsordninger Miljøverndepartementet 75. Forurensning: Oppheve meldeplikt ved planlegging av større virksomheter 76. Forurensning: Oppheve tillatelsessystemet for oljeholdig avløpsvann 77. Forurensning: Speilvende meldeplikten ved mudring og dumping i sjø og vassdrag 78. Forurensning: Evaluering av landordningen mv. for mottak av avfall i havner Nærings- og handelsdepartementet 79. Nedleggelse av bedrifter: Oppheve omstillingslova Samferdselsdepartementet 80. Bompenger: Effektivisere innkrevingen ved å redusere antall bompengeselskap og innføre etterskuddsinnkreving

Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015

Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015 Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015 Regjeringen foreslår viktige endringer i formuesbeskatning, merverdiavgiftsreglene og bilavgiftene. Skatt og trygdeavgift

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Næringslivets. ønskeliste for forenkling. Sandra Riise Administrerende direktør i NARF

Næringslivets. ønskeliste for forenkling. Sandra Riise Administrerende direktør i NARF Næringslivets ønskeliste for forenkling på økonomiområdet Sandra Riise Administrerende direktør i NARF 1. Næringslivet i Norge 2. NARF og Regnskapsførerbransjen 3. Forutsetning for forenkling 4. Ønskelista

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer

Økonomisk ledelse. Økonomisk planlegging og styring. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du

Økonomisk ledelse. Økonomisk planlegging og styring. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du 5 Økonomisk ledelse Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du ha fått kjennskap til ulike måter å organisere arbeidet i bedriften på ha fått kunnskap om viktige rutiner for god økonomisk ledelse av

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Innhold 1 Innledning... 9 4.4.3 Øvrige generelle krav til ordningen... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.5 Innberetning...

Detaljer

Økonomikurs for VISP. Hotel Neptun 19. november 2014

Økonomikurs for VISP. Hotel Neptun 19. november 2014 Økonomikurs for VISP Hotel Neptun 19. november 2014 Tema på kurset Regnskap/lover og regler Selskapsformer Kort om skatt Kort om merverdiavgift Kontoplan og regnskap 2 Hvorfor regnskap: Plikt etter lov

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2013 2014) For budsjettåret 2014

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2013 2014) For budsjettåret 2014 Prop. 1 LS (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken.....................

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Tips og råd for deg som skal starte enkeltpersonforetak

Tips og råd for deg som skal starte enkeltpersonforetak Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet 1. KRAV TIL EIER 2. INNEHAVERS ANSVAR 3. REGISTRERING I BRØNNØYSUND 4. REGNSKAP - REVISJONSPLIKT 5. SKATT 6. PERSONLIGE RETTIGHETER 7. ANDRE

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Innst. O. nr. 1 (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 1 (2008-2009) Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold Side 1. Innledning...

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler

nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler ET UTdrAg AV nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler SoM kunde HoS TrAConET, HoLdEr Vi deg ALLTid oppdatert I denne brosjyren finner du et utdrag av lover og regler

Detaljer

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu Kommentaren 5 Kommunikasjonsutfordring og -mulighet Aktuelt 6 Aktuelt Medlemssider 12 Notiser Ofte stilte spørsmål 13 Ofte stilte spørsmål Arbeidsrett 14 Nedbemanningsprosessen ikke trå feil Sven Skinnemoen

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011 Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT RAPPORT 1/2012 3/2012 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold 1 Innledning... 11 4.2 Gjeldende rett... 22 4.3 Departementets vurderinger og 2 Endringer i lovbestemte beløps forslag...

Detaljer

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ----------------------------------------

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Innhold Revisjonsomfang 1 Generelle merknader og gjennomgående funn 1 Informasjonsflyt og

Detaljer

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet 1. KRAV TIL EIER 2. INNEHAVERS ANSVAR 3. REGISTRERING I BRØNNØYSUND 4. REGNSKAP - REVISJONSPLIKT 5. SKATT 6. PERSONLIGE RETTIGHETER 7. ANDRE

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer