nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler"

Transkript

1 ET UTdrAg AV nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler

2 SoM kunde HoS TrAConET, HoLdEr Vi deg ALLTid oppdatert I denne brosjyren finner du et utdrag av lover og regler innen økonomi og regnskap. Få en enklere hverdag ved å velge oss som totalleverandør! Traconet er et profesjonelt regnskapsbyrå som vet hva som må til for å forenkle din arbeidsdag. Vi er alltid faglig oppdatert på gjeldende lover og regler og bistår med regnskaps- og økonomirådgivning, en tjeneste som kan være et smart trekk for din bedrift. Vi har erfaring, kunnskap og teknologi som ivaretar ditt selskaps regnskap- og økonomifunksjoner på best mulig måte, slik at din bedrift kan fokusere på kjerneområdene. 2

3 Tenk strategisk, velg riktig økonomimedspiller. jobb i nettskyen EHF (Elektronisk Handels Format) er fremtidens fakturaløsning. Med EHF kan alle parter kommunisere effektivt med hverandre i nettskyen. Løsningen er enkel og kostnadsbesparende. 3

4 A-ordningen trer i kraft i 2015 A-meldingen, en ny måte å innrapportere opplysninger om lønn mv til skatteetaten, NAV og SSB. Den nye A-ordningen Fra 1. januar 2015 trer A-ordningen i kraft, og dette får konsekvenser for deg som har ansatte. tips Abonnement på rådgivning hos Traconet kan være nyttig for selskaper med egen regnskapsavdeling, der man ønsker å ha tilgang til regnskapsekspertise og en samtalepartner. A-ordningen innebærer at det minst en gang pr. måned skal sendes inn en a-melding. Denne meldingen vil vi sende inn for våre kunder fra vårt lønnssystem til det offentlige via Altinn. A-meldingen skal inneholde personalopplysninger pr. ansatt, i tillegg til lønn og andre ytelser. Den største endringen dette medfører for deg som arbeidsgiver gjelder personalopplysninger og innrapporteringen av disse. 4

5 Det kommer mange endringer i regnskapsloven i Dette vil få praktiske konsekvenser for din bedrift. Rentenivå ved lån fra selskap til aksjonær Aksjonær kan ikke lenger låne fra eget aksjeselskap til den normrenten som gjelder for ansattes lån uten å bli beskattet for forskjellen mellom normrente og markedsmessig rente. Endringen skal praktiseres fra og med inntekståret Har du stoppet driften i selskapet ditt Skatteetaten informerer om at mange ikke sletter selskapene sine når driften er avsluttet. De tror at Skatteetaten «ser» at de ikke har omsetning og at de derfor ikke trenger å levere oppgaver. Næringsdrivende tror at Brønnøysund, Skatteetaten og skatteoppkreveren er samme enhet. Bruk av «midlertidige» 0-oppgaver Forsinket innlevering av bilag som medfører at mva oppgavene ikke kan sendes innen fristen kan medføre at man benytter en «midlertidig» 0-oppgave. Ved kontroll av slike oppgaver fremstår forholdet som unndragelse av merverdiavgift. Har du regnskapsfører, så er det viktig å forstå at denne ikke vil sende inn «midlertidig» 0-oppgave p.g.a. at man da kan bli medskyldig i momsunndragelse. 5

6 Ny elektronisk rapportering for boligselskaper Elektronisk innrapportering for boligselskaper/sameier Kun elektronisk innrapportering av likningsoppgaver All innrapportering av likningsoppgaver skal fra inntektsåret 2014 skje elektronisk via Altinn. Det vil ikke lenger være mulig å sende inn på papir eller maskinlesbart medium (DVD, CD og diskett). Mer om filspesifikasjonene finner du på Skatteetaten.no eller ta kontakt med oss. Erstatningsoppgaver - rett selv heretter Du kan selv enkelt rette avvik og feil ved å sende inn erstatningsoppgaver. En erstatningsoppgave skiller seg fra tidligere års endringsoppgaver ved at denne erstatter en tidligere innsendt oppgave mens endringsoppgaver legger til eller trekker fra tidligere innsendte oppgaver. Fra inntektsåret 2014, med innrapportering i januar 2015, vil det kun være mulig å sende inn erstatningsoppgaver som altså erstatter tidligere innsendt oppgave. Har du riktig rolle i Altinn? For å kunne sende inn likningsoppgaver via Altinn må du ha en Altinnrolle som gir tilgang til å fylle ut, signere og sende inn skjemaet på vegne av den virksomheten du representerer. Kontakt Altinn brukerstøtte dersom du har problemer med roller og rettigheter eller pålogging. Har systemleverandøren oppdatert sitt datasystem? Moderniseringen innebærer at det gamle flatfilformatet forsvinner til fordel for XML-format. Moderniseringen resulterer også i en ny integrasjon med Altinn. Endringene gjelder fra og med inntektsåret 2014 (første innsending fra januar 2015). Grunnlagsdata er en samlebetegnelse for opplysninger fra tredjepart som Skatteetaten benytter på selvangivelsen og til kontrollformål. All innrapportering av likningsoppgaver skal skje digitalt via altinn 6

7 Totalkunde hos Traconet? Vi tilbyr økonomistyring, skatterådgivning, bistand ved fisjoner og fusjoner, kapitalutvidelse og skattefunnssøknader. I tillegg yter vi bistand ved stiftelsesarbeid, budsjettering og likviditetsplanlegging, selskapsevaluering ved kjøp og salg, akutt økonomibistand, generell økonomisk rådgivning og opprydding i havarerte regnskaper/regnskapsrot. Bruk oss som sparringspartner. Vi er alltid faglig oppdatert i gjeldende lover og regler. fra o15 er det ikke lenger adgang til å sende årsregnskapet til regnskapsregisteret på papir. de aller fleste må sende inn årsregnskapet via altinn Krav til originalbilag ved utgiftsrefusjon oppheves Kravene om originalbilag ble opphevet etter 1. juli Kvittering eller annet bilag, gjerne scannet bilag, foto etc, som tilfredsstiller gjeldende krav, holder. E-signatur Det vil si at reiseregninger skal signeres av arbeidstaker før reiseoppgjør utbetales, og signaturen må være i henhold til lov om elektronisk signatur. Nye dokumentasjonskrav - billettløse reiser Fra 1. juli 2014 har Skattedirektoratet presisert at foretatte reiser skal dokumenteres med f.eks. en utskrift fra kredittkortfaktura med opplysninger om reisestrekning, dato og navn på den reisende. Regnskapsåret er kalenderåret. Avvikende regnskapsår kan benyttes dersom dette på grunn av sesongmessig virksomhet øker årsregnskapets informasjonsverdi. traconet veileder deg i stadig mer komplekse lovreguleringer 7

8 Det er smart forretningstrekk å Benytte profesjonelle rådgivere Har du formue i utlandet, som du ikke har oppgitt på selvangivelsen? Frivillig retting Vi minner om amnesti i denne forbindelsen. Forutsetningene er: Skatteyter kontakter skattekontoret for å rette tidligere års ligninger for skjult formue og/eller inntekt, dette medfører: - Det ilegges ikke tilleggsskatt - Forholdet vil ikke bli anmeldt til politiet Det beregnes rente av den skatten som skulle ha vært betalt. Hva er villkårene for frivillig retting? Opplysningene må være tilstrekkelige til at riktig skatt kan beregnes. - Det må lages en oppstilling som viser hvor mye formue/inntekt som skulle vært oppgitt det enkelte år - Opplysningene må være dokumentert - Det må gis opplysninger om formuen/ inntektens opprinnelse Skattekontoret kan endre ligningen 10 år tilbake i tid også når henvendelsen kommer fra skatteyters bo eller arvinger. - Opplysningene må gis frivillig - Rettingen må ikke være fremkalt av undersøkelser som ligningsmyndighetene har satt i verk, eller ved opplysninger som ligningsmyndighetene har fått fra andre 8

9 Vi i Traconet holder oss oppdatert på regnskap, skatt og avgift, for å gi deg som kunde best mulig rådgivning. Vi er en aktiv, trygg støttespiller. Bokføres din bedrift i tekstbehandlingsog regnearkprogrammer? Bokføringspliktige med færre enn 600 bilag i regnskapsåret KAN bokføre i tekstbehandlings- eller regnearkprogrammer. For andre bokføringspliktige anses det ikke som god bokføringsskikk å bokføre i tekstbehandlings- eller regnearkprogrammer. Traconet anbefaler IKKE å bokføre på denne måten hvis du benytter ekstern bistand til utarbeidelse av likningpapirene og årsregnskap. Dette medfører ekstra kostnader pga kontrollarbeid for din eksterne samarbeidspartner. 4 Bokføringsloven 4 nr. 1 krever at det skal foreligge et ordentlig og oversiktlig regnskapssystem 9

10 Skap konkurransefortrinn sammen med oss. Vi deltar i flerfaglige fora som setter oss i stand til å gi strategiske råd for din bedrift i tillegg til tradisjonell regnskapsføring. Sammen løser vi enkelt dine problemstillinger om økonomi. norsk Bokføringsstandard nbs 5 Dokumentasjon av balansen, fastsatt mai 2013, trer i kraft Dette innebærer blant annet at omfang og innhold i dokumentasjon av balansen skal tilpasses balansepostens art. Det er mye å forholde seg til og ønsker du en enklere hverdag, kan et samarbeid med oss bidra til at bedriften til enhver tid følger og er oppdatert på nye lover og regler. For eksempel kan følgende benyttes: den opprinnelige dokumentasjonen ekstern bekreftelse opptelling av fysisk beholdning saldolister kunder og leverandører noter ligningsskjemaer 10

11 personallister Vet du at enkelte bransjer må føre personallister? Vi minner om Styrets ansvar i henhold til krav i aksjeloven: Forvaltningen av selskapet 1. Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. 2. Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten. 3. Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter og påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Hvorfor? Effektivt middel mot svart arbeid og svart omsetning enkel registrering: inn - ut Begrenser til først å gjelde bransjene: restaurant frisør/skjønnhetspleie bilpleie/bilverksteder 4. Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere av styremedlemmene. 5. Hvis det er avtalt at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, jf 6-35 annet ledd, gjelder lov om allmennaksjeselskaper 6-37 fjerde ledd tilsvarende. 11

12 traconet trading Accounting consulting networking tlf.: (+ 47) Traconet AS Billingstadsletta 19 B, 1396 Billingstad

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

tips og råd rundt det å starte egen bedrift

tips og råd rundt det å starte egen bedrift tips og råd rundt det å starte egen bedrift entreprenøren Egen bedrift IKONER: Dette er en brosjyre for deg som tenker på å starte egen bedrift. Her finner du viktig informasjon enten du vil starte egen

Detaljer

Hva skal jeg med en regnskapsfører?

Hva skal jeg med en regnskapsfører? TEMA: REGNSKAPSFØRER ELLER IKKE 41 Hva skal jeg med en regnskapsfører? For en liten eller nyetablert virksomhet kan det ofte virke som om regnskapsføreren har en enkel hverdag. Føre noen bilag og fakturere

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN RAPPORTEN #2-2008 DU MÅ TA FERIE BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN FLERE SAKER I DETTE NUMMER: REGNSKAPSRAPPORTEN SOM STYRINGSVERKTØY REGNSKAPSFØREREN SOM STYREMEDLEM REISEREGNINGENS

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet 1. KRAV TIL EIER 2. INNEHAVERS ANSVAR 3. REGISTRERING I BRØNNØYSUND 4. REGNSKAP - REVISJONSPLIKT 5. SKATT 6. PERSONLIGE RETTIGHETER 7. ANDRE

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 1 - Bokføring og årsoppgjør Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer