Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik. Bakke Hjelmaas Larsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik. Bakke Hjelmaas Larsen"

Transkript

1 Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik Bakke Hjelmaas Larsen

2 Jeg er større enn Gud. Jeg er ondere enn djevelen. Tiggerne har meg. De rike trenger meg. Hvis du spiser meg, dør du. Hvem er jeg?

3 Revisor i offentlig eide selskaper Kommunale foretak - Kommuneloven endringer fra 1. juli frihet til valg av revisor, KL 78 nr. 3 - private revisorer i kommunale foretak Aksjeselskap - Kun privat revisor

4 Revisor i offentlig eide selskaper Interkommunale selskaper (IKS) - Kommunerevisor - Privat revisor Rammevilkår kommunerevisor og privat revisor ; - lovgivning - prising av tjenestene

5 Utfordringer i offentlig eide selskaper Offentlig eide virksomheter er ofte komplekse hva gjelder ; - Regnskapsrapportering - kommunale lover og forskrifter - regnskapsloven - selvkost - Næringsvirksomhet - flere næringer/virksomheter

6 Utfordringer i offentlig eide selskaper Offentlig eide virksomheter er ofte komplekse hva gjelder ; - Regelverk - lover, forskrifter og direktiver - Kommuneloven (KL) 80 - selskapskontroll - Saksbehandling - lange beslutningslinjer

7 Offentlig eide selskaper Kommunale foretak (KF) - Kommuneloven kap del av kommunen som juridisk person - ikke økonomisk skille kommune og selskap - eget styre KL 65 - registrert i Foretaksregisteret - regnskapsplikt KL 75 - revisjonsplikt - KL 78

8 Offentlig eide selskaper Interkommunale selskaper (IKS) - Lov om IKS - deltagerne er kommuner, fylkeskommuner eller IKS - ubegrenset ansvar for hver deltager - eget styre - registrert i Foretaksregisteret - regnskapsplikt lov om IKS 27 - revisjonsplikt lov om IKS 28

9 Offentlig eide selskaper Aksjeselskaper (AS) - aksjeloven eller almennaksjeloven - begrenset ansvar - registrert i Foretaksregisteret - regnskapsplikt etter regnskapsloven - revisjonsplikt etter revisorloven

10 Styrets oppgaver og ansvar Kommunale foretak - Styrets myndighet er regulert i KL ledd - myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker vedrørende foretaket og virksomheten - styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, kommunens eller fylkeskommunens økonomiplan, årsbudsjett,, andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyre eller fylkesting.

11 Styrets oppgaver og ansvar Kommunale foretak ledd - styret har myndighet til å opprette og nedlegge stillinger samt treffe avgjørelser i personalsaker ledd - styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten - Kan styret bli erstatningsansvarlig?

12 Styrets oppgaver og ansvar Interkommunalt foretak - Lov om IKS 13 - selskapets forvaltning hører under styret - styret har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet - styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet.

13 Styrets oppgaver og ansvar Interkommunalt foretak - Lov om IKS 13 - styret skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll - styret skal føre tilsyn med daglig leder ledelse av virksomheten - Erstatningsansvar, lov om IKS 38

14 Styrets oppgaver og ansvar Aksjeselskap - Aksjeloven (AL) styret har forvaltningsansvar - styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten - styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten. - styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. - styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver.

15 Styrets oppgaver og ansvar Aksjeselskap - Aksjeloven (AL) styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. - styret kan fastsette instruks for den daglige ledelse. - i selskaper som bare har en aksjeeier, skal styret sørge for at avtaler mellom selskapet og aksjeeieren nedtegnes skriftlig. - Erstatningsansvar, AL 17-1

16 Styrets oppgaver og ansvar Viktige momenter for et effektivt styre - definere sine oppgaver - sørge for at alle medlemmene forstår virksomheten og dens risikofaktorer - arbeide systematisk og prioritere vesentlige utfordringer - stille strengere krav til rapportering fra ledelse og administrasjon - implementere anbefaling om eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance)

17 Revisors oppgaver og ansvar Aksjeselskaper - generalforsamlingen velger revisor revisorloven kap.. 5 oppgaver og plikter revisjonens innhold revisors plikter dokumentasjon av oppdrag nummererte brev revisjonsberetningen

18 Revisors oppgaver og ansvar Aksjeselskaper - god revisjonsskikk - 35 standarder - utfyller lovkrav og internasjonale krav - erstatningsansvar RL 8-18

19 Revisors oppgaver og ansvar Interkommunale selskaper - Representantskapet velger revisor, lov IKS 28 - Kommunerevisor - krav at årsregnskapet avlegges etter kommunale prinsipper - KL 78 og forskrifter regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon - revisorloven gjelder ikke - erstatningsansvar?

20 Revisors oppgaver og ansvar Interkommunale selskaper Privat revisor - regnskap etter regnskapsloven - revisorlov og god revisjonsskikk

21 Revisors oppgaver og ansvar Kommunale foretak Kommunerevisor - Normalt - KL 78 og forskrift regnskapsrevisjon - forvaltningsrevisjon

22 Varselklokkene når ringer de? - Begivenheter i media siste år - Nedre Romerike Vannverk - Sentralrenseanlegget RA-2 - Undervisningsbygg - Ullevål Sykehus

23 Varselklokkene når ringer de? - Når oppdages korrupsjon og misligheter og hvem avdekker dem? - oppdages for sent skaden er skjedd - media - på grunnlag av tips - hvorfor klarer media å avdekke dette og ikke styre eller revisor? - Hva er det som går galt? - misbruk av posisjon - enkeltpersoner tilegner seg på ulovlig måte varer/tjenester eller penger fra leverandører - manglende intern kontroll

24 Varselklokkene når ringer de? - Hvordan kan korrupsjon og misligheter unngås? - økt bevissthet fokus på eksisterende lover og regler - strengere etiske retningslinjer i virksomheten - skape kultur for rettskaffenhet - intern kontroll herunder rapportering og oppfølging

25 Revisjonsmetodikk Privat revisors metodikk - Utprøvet metodikk som ivaretar krav i revisorlov og god revisjonsskikk - Bygger på god forretningsforståelse - Risikodrevet - Fokus på virksomhetens interne kontroll - Aktiv involvering av ledelsen og styret - Fokus på misligheter - RS 240

26 Svar på gåte Ingenting

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Fastsatt av styret i NKRF 24. oktober 2010 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Arbeidsgruppe... 4 Innledning... 5 Formelle bestemmelser...

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2008 Møtetid: Kl. 11.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Eiermelding Berlevåg kommune 2011

Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011 1 Ordførers forord Rammevilkårene og innholdet i en kommunal tjeneste vil noen ganger gjøre at det synes naturlig å organisere tjenesten

Detaljer

Styret skal normalt gjennomføre 6 8 styremøter per år. Ut over dette møtes styret når formannen kaller styret sammen til ekstraordinært styremøte.

Styret skal normalt gjennomføre 6 8 styremøter per år. Ut over dette møtes styret når formannen kaller styret sammen til ekstraordinært styremøte. Styreinstruks Scana Industrier ASA 1. Formålet med styrets arbeid Styrets forvaltning og tilsynsansvar er regulert i Lov om allmennaksjeselskaper (allmenn-aksjeloven) 6-12 og 6-13. Styret har også ansvar

Detaljer

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune God selskapsstyring i Kongsvinger kommune Vedtatt av kommunestyret 30.08.07 Innledning Med dette framlegges to dokumenter som skal gi kommunestyret et samlet grunnlag for å drøfte Kongsvinger kommunes

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Selskapskontroll Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 www.hedmark-revisjon.no

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

Styreinstruks for Lyse Energi AS

Styreinstruks for Lyse Energi AS Styreinstruks for Lyse Energi AS (vedtatt av styret 18.01.07, revidert av styret 16.06.2011, 25.10.2012 og 19.12.2013) 0 Generelt Formålet med styreinstruksen er å gi nærmere regler om styrets arbeid og

Detaljer

Bufetat. Retningslinjer for vurdering av økonomisk forsvarlig drift av godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner

Bufetat. Retningslinjer for vurdering av økonomisk forsvarlig drift av godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner Bufetat Retningslinjer for vurdering av økonomisk forsvarlig drift av godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner 1 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 RETTSLIG GRUNNLAG... 3 3 PROSESSER OMFATTET AV RETNINGSLINJENE...

Detaljer

www.pwc.no Økonomiforståelse for ikke økonomer Oktober 2013

www.pwc.no Økonomiforståelse for ikke økonomer Oktober 2013 www.pwc.no Økonomiforståelse for ikke økonomer Oktober 2013 Marianne Lie Registrert revisor med gjennomført høyere revisorstudium fra NHH Erfaring fra revisjon i store og mellomstore selskap samt stiftelser

Detaljer

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget Årsrapport til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014 Behandlet av Krødsherad kommunestyre 2015, sak /15 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Kontrollutvalgets

Detaljer

Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen

Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen Kjell Vidar Berntsen Styremedlem/Daglig Leder/Gründer Styrearbeid på heltid fra 2000 23 år med ulike lederstillinger innenfor varehandel. Styrearbeid i 58

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Kristiansand kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Kristiansand Bompengeselskap

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS Eierskapskontroll Joma Næringspark AS Et AS-selskap som eies av Røyrvik kommune, Klubb 11 NAF avd. 23, Mikkelsen Transport AS og Finn Bakken 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte...

Detaljer