BKK s Utenlandsstrategi & Norsk utbytteskatt på utenlandske infrastrukturinvesteringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BKK s Utenlandsstrategi & Norsk utbytteskatt på utenlandske infrastrukturinvesteringer"

Transkript

1 BKK s Utenlandsstrategi & Norsk utbytteskatt på utenlandske infrastrukturinvesteringer (Problematikken med at lokale skatteinsentiver til infrastrukturinvesteringer blir utlignet av norske skatteregler) Wenche Teigland, Litteraturhuset, 7. februar 2011

2 BKK-konsernet BKK AS FO Energi 31 egne vannkraftverk 1500 MW effekt 7 TWh/år BKK International 2 varmekraftverk Gas/Bio produksjon Vind (on/off-shore) FO Infrastruktur km ledninger/kabler kunder #2 etter Statnett Bredbånd / fiber FO Kunde Kundetjenester Energimåling Boligalarm

3 Bakgrunn (I) - Vår deltakelse i SNPA AfriCA SNPA etablert i 2009 for å investere i ulike fornybar energi prosjekter i Sør- Afrika og Sentral-Amerika. BKK en av fire eiere, med eierskap på 20,4%. Aktiv deltakelse gjennom styrende organer (Styre / Investeringskomite) Primært bidra med industriell kompetanse, samt kapital Vannkraft kompetanse i Costa Rica Mål om å i større grad involvere interne ressurser

4 Bakgrunn (II) Aktiviteter i Nepal 26% eierskap i selskapet Himal Power Limitied (HPL) Kjøpt fra Statkraft i 2001 Andre eiere er Statkraft Norfund Power Invest og det lokale selskapet Butwal Power company (BPC) 60 MW elvekraftverk i Nepal Utvikling av Kirne Vannkraftverk Sammen med øvrige eiere deltar BKK nå med ressurser til prosjektutvikling (styringskomite / ekspertpanel) Vannkraftanlegg i samme vassdrag Prosjektutvikling frem mot en investeringsbeslutning Utforsker nye utbyggings-muligheter, i samarbeid med lokale partnere og Norfund

5 Incentiver til vannkraft-investeringer blir gitt lokalt For å få dekket sitt økende energibehov gjennom størst mulig utnyttelse av fornybare energikilder gir enkelte land skattefritak de første årene Nepal er et av landene Stort underskudd av kraft Lave markedspriser, - lav kjøpekraft For å fremme investeringer tilbyr derfor myndighetene prosjektavtaler med lavere skattebelastning de første årene Dette er ofte helt nødvendig for å ikke få en negativ kontantstrøm de første årene Lånegivere setter betingelser Men norsk utbytteskatt nøytraliserer den perioden man nyter godt av lokalt skattefritak/reduksjon!

6 Oppsummering Dagens skatteregler nøytraliserer incentiver gitt av utviklingsland for å tiltrekke seg utenlandske investeringer i fornybar energi Dette virker urimelig mht norsk bistandsarbeid satsing på fornybar energi, ref. Statsbudsjettet 2011 Feil at norske skatteregler skal motvirke disse målsettingene

7 Fra Statsbudsjettet 2011: Regjeringen foreslår en vesentlig styrking av energisamarbeidet med utviklingsland i Norge har kompetanse som er svært etterspurt både innen petroleumssektoren, fornybar energi og energiforvaltning. Regjeringen foreslår at utgiftene til tiltak for ren energi dobles fra 2010, til om lag 1,6 milliarder kroner i Fornybar energi er en av Regjeringens hovedsatsinger på bistandsområdet."

8 Vi jobber med morgendagens løsninger. I dag. BKK - Morgendagen er her.

9 Backup

10 Kan evt. slettes Nepal Ordinær bedriftsbeskatning: 26,5%, kraft: 21,5% Kildeskatt: Utbytte: 5% Skatteavtale med Norge Nepal er ikke på white list fra Skatteetaten I utgangspunktet et høyskattland Skatteincentiver for kraftproduksjon Tax holiday 20 års avskrivning Ikke NOKUS da det foreligger skatteavtale mellom Norge og Nepal og inntekter ikke av hovedsakelig passiv karakter

11 Kan evt. slettes Dagens regelverk / Kommentarer fra Dag Simonsen Når et aksjeselskap mottar utbytte fra et annet aksjeselskap, gjelder generelt fritaksmetoden. Det vil si at aksjeutbyttet er skattefritt, bortsett fra 3%. Hjemmelen finnes i skattelovens 2-38 (1)(Skattefritak for visse selskaper mv. for inntekt på aksjer og andre eierandeler). I skattelovens 2-38 (3) er følgende inntekter og tap likevel ikke omfattet av første ledd: a. Inntekt eller tap på eierandel i selskap mv. som er hjemmehørende i lavskatteland utenfor EØS, jf , og inntekt på eierandel i selskap mv. som er hjemmehørende i lavskatteland innenfor EØS, jf og som på tilsvarende vilkår som fastsatt i bokstav b ikke er reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet i et EØS-land, samt finansielt instrument med slike eierandeler som underliggende objekt, b. Gevinst på eierandel i selskap mv. hjemmehørende i land utenfor EØS eller finansielt instrument med slik eierandel som underliggende objekt, dersom skattyteren ikke sammenhengende de to siste årene frem til innvinningstidspunktet har eid minst 10 prosent av kapitalen og hatt minst 10 prosent av stemmene som kan avgis på generalforsamlingen i selskapet mv., Lavskatteland er definert som land med skattenivå lavere enn 2/3 av norsk nivå. Det vil si 28% * 2/3 = 18,67%. I forhold til utviklingslandland som har gitt skatteinsentiver for å tiltrekke seg utenlandske investeringer i fornybar energi, kan det virke paradoksalt at den norske stat skal nøytralisere insentivet ved å skattlegge utbyttet med 28%. Dette virker urimelig både i forhold norsk bistandsarbeid og ikke minst i forhold til satsing på fornybar energi som Norge går inn for. Det vil være feil om norske skatteregler skal motvirke disse målsettingene. Skattelovens 2-37 omhandler forebyggelse av dobbeltbeskatning. Det er i skattelovens bestemmelser om Fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet av utbytte eller overskudd fra utenlandsk datterselskap. Det er viktig at skatteavtalene med de aktuelle land har bestemmelser som forebygger dobbeltbeskatning. Når det gjelder våre utbytter fra HPL, så blir det trukket en kildeskatt på 5%. Denne blir refundert gjennom kreditfradrag. Utbyttet blir i Norge beskattet med 28%. Begrunnelsen er at det er gitt omfattende skattelempninger fra Nepal til dette kraftverket slik at skattebetalingen i Nepal er minimal. Det vil si at man følger bestemmelsen om lavskatteland. Avtalen med Nepal inneholder bestemmelser om "hjemfall" langt fram i tid.

12 Mange avtaler blir inngått basert på lavere skattebelastning de første årene Norske selskaper som mottar utbytte fra utenlandske selskaper skal betale skatt på utbytte Kan kreve fradrag for: Betalt kildeskatt / skatt på utbytte som godgjøres annen stat Underliggende, betalt selskapskatt i utlandet Men krever: Norsk skatt på utenlandsinntekten minst tilsvarer kildeskatten Norsk betalbar skatt

13 Kan evt. slettes Skatteanalyse 14

14 Kan evt. slettes Eksempel (1 av 2): Antakelse: 100% eierskap, 100% utbytte, År Resultat før skatt Lokal selskapsskatt Resultat etter skatt Utbytte Utbytteskatt til Nepal (5%) Betalt utbytteskatt Norge (hensyntatt fremførbart, ubenyttett selskapsskatt) Kontantstrøm til eier Fremførbar ubenyttet selskapskatt siste 4 år % Skatt ifht resultat før skatt Lokal selskapskatt 0 % 0 % 10 % 10 % 20 % 20 % Utbytteskatt Nepal 5 % 5 % 5 % 5 % 4 % 4 % Utbytteskatt Norge 23 % 23 % 11 % 11 % 0 % 0 % Total Skatt 28 % 28 % 25 % 25 % 24 % 24 %

15 Kan evt. slettes Eksempel (2 av 2): 30 % 25 % Lav lokal selskapskatt i begynnelsen av perioden blir utlignet av utbytteskatt til Norge 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Lokal selskapskatt Utbytteskatt Nepal Utbytteskatt Norge Total Skatt

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet.

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 5/12. Avgitt 29.02.2012 Om et nederlandsk datterselskap var reelt etablert (Skatteloven 2-38 (3) a Det norske morselskapet hadde et datterselskap i

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.07.2015 Vår ref.: 15-604/HH Deres ref.: 14/1798 SL TV/HKT Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finans Norge viser til

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

DnB NOR-AKSJEN. Utviklingen i aksjekurs 2010 Lokal valuta. 31. desember 2009 = 100

DnB NOR-AKSJEN. Utviklingen i aksjekurs 2010 Lokal valuta. 31. desember 2009 = 100 DnB NOR Virksomhetsrapport 2010 STYRING I DnB NOR 57 DnB NOR-AKSJEN 2010 BLE ET MEGET GODT ÅR for DnB NOR-aksjen, og aksjekursen steg med 33 prosent justert for utbytte. Det var vesentlig bedre enn et

Detaljer

SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI

SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI Scheel-utvalget la den 2. desember 2014 frem for Finansdepartementet sin utredning; NOU 2014:13. Utvalget ble oppnevnt av Regjeringen

Detaljer

Norges selskapsbeskatning Globaliseringsutfordringer og EUs forslag om CCCTB

Norges selskapsbeskatning Globaliseringsutfordringer og EUs forslag om CCCTB 37/12 Arbeidsnotat Working Paper Norges selskapsbeskatning Globaliseringsutfordringer og EUs forslag om CCCTB Ida Selseth Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntekt Alminnelig inntekt for kraftforetak fastsettes som et utgangspunkt på tilsvarende måte som

Detaljer

innhold Innleding 2 Forord 2 Viktige hendelser i 2010 4 Analyse: Vannkraft for utvikling 6 Norfund som utviklingsinvestor 11

innhold Innleding 2 Forord 2 Viktige hendelser i 2010 4 Analyse: Vannkraft for utvikling 6 Norfund som utviklingsinvestor 11 Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland virksomhetsrapport 2010 s k a p e r v e r d i e r b e k j e m p e r f at t i g d o m Dette er Norfund Norfund - Statens investeringsfond

Detaljer

Skatteplanlegging i flernasjonale selskap: fremgangsmåter, effekt og hvordan det kan reguleres

Skatteplanlegging i flernasjonale selskap: fremgangsmåter, effekt og hvordan det kan reguleres NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2013 Skatteplanlegging i flernasjonale selskap: fremgangsmåter, effekt og hvordan det kan reguleres En analyse av IKEA Monica Olsen og Heidi V. Høgalmen Veileder: Guttorm

Detaljer

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 www.pwc.no Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 Mentor Ajour Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger Som omtalt i Mentor Ajour nr 4/2013, har Finansdepartementet publisert

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ET ROBUST STRØMNETT. - for fremtiden. Årsrapport 2010

ET ROBUST STRØMNETT. - for fremtiden. Årsrapport 2010 ET ROBUST STRØMNETT - for fremtiden Årsrapport 2010 Om årets rapport I år trykker vi bare den lovpålagte delen av årsrapporten. All øvrig informasjon finner du i nettversjonen på: www.bkk.no/finans. Et

Detaljer

Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen

Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi: Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen I artikkelen vil vi først ta for oss bakgrunnen og hovedtrekkene i Scheelutvalgets innstilling før vi behandler

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND

ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND 2014 ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014 Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

Konsekvenser ved begrensning av rentefradrag for konsernselskaper som driver virksomhet i Norge

Konsekvenser ved begrensning av rentefradrag for konsernselskaper som driver virksomhet i Norge Handelshøgskolen Konsekvenser ved begrensning av rentefradrag for konsernselskaper som driver virksomhet i Norge En studie om skatteplanlegging og Norges verktøy for å motvirke denne globale utfordringen!

Detaljer

Historikk og grunnlag for utredningen

Historikk og grunnlag for utredningen Resyme over NOU 2014:13 Historikk og grunnlag for utredningen I skattereformen av 1992 ble det lagt vekt på skattemessig likebehandling, bredt skattegrunnlag og lave satser. Dette prinsipielle grunnlaget,

Detaljer

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Skaper verdier Bekjemper fattigdom Virksomhetsrapport 2008 Norfund Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2012 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2012... side 3 Årsregnskap 2012 Eidsiva konsern... side 15 Årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS... side 70 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 *

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * (Beskatning av kontrollerte utenlandske selskaper Etableringsfrihet Fri kapitalbevegelse Omgåelse av nasjonal lovgivning Rettferdiggjøring Forholdsmessighet) I forente saker

Detaljer

SKATTLEGGING AV POKER

SKATTLEGGING AV POKER HÅNDBOK OM SKATTLEGGING AV POKER I NORGE 1 Styret i NORSK Fra venstre: Pål Skønberg Løvik, Mads Åmot (nestleder), Sigurd Eskeland (leder), Kjetil Flåten og Andreas Torbergsen. POKERFORBUND 2 Bilde med

Detaljer

Aktivt Eierskap enkelt forklart

Aktivt Eierskap enkelt forklart VEILEDER TIL AGDER-KOMMUNENES EIERSKAP I AGDER ENERGI Aktivt Eierskap enkelt forklart Innhold 1 Sørlandets eget energiselskap 2 Visjon, kjernevirksomhet og satsing 3 Verdiskaping i energibransjen 4 Avtalene

Detaljer

Høring - NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høring - NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Dep postmottak@fin.dep.no Oslo, 7.4.2015 Deres ref: 14/5757 SL HSH/KR Vår ref: BBU/CB/TL Høring - NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Det

Detaljer

Nyhetsbrev 29. november 2004

Nyhetsbrev 29. november 2004 Nyhetsbrev 29. november 2004 Skattereformen og skatteopplegget for 2005 I sitt forslag til statsbudsjett for 2005 la Regjeringen frem forslag til en rekke endringer i skattereglene. Fredag 19. november

Detaljer

RAPPORT. Offshorebeskatning knyttet til investeringer i fornybar kraft 2013/01. Michael Hoel

RAPPORT. Offshorebeskatning knyttet til investeringer i fornybar kraft 2013/01. Michael Hoel RAPPORT 2013/01 Offshorebeskatning knyttet til investeringer i fornybar kraft Michael Hoel Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2013/01 Rapporttittel Offshorebeskatning knyttet til investeringer

Detaljer

virksomhetsrapport 2012

virksomhetsrapport 2012 STATENS INVESTERINGSFOND FOR NæRINGSVIRKSOMhET I UTVIKLINGSLAND virksomhetsrapport skaper verdier bekjemper fattigdom INNHOLD Dette er Norfund Norfund - statens investeringsfond for næringsvirksomhet i

Detaljer