ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no"

Transkript

1 ARV OG SKIFTE En praktisk gjennomgang Advokat Kathrine Lien Mjell 1

2 Disposisjon Kort om arv, og forslagene til endring i arveloven Skifteprosessen hva skjer når noen dør? Uskifte Privat skifte Offentlig skifte Endringer rundt arveavgiften Generasjonsplanlegging og den økonomiske gjennomføringen av skifte Kort om fullmakter og fremtidsfullmakter 2

3 3

4 ARV hvem arver hva? Ugift Gift Samboer Livsarvinger Ektefelle 1/4 Samboer 4G Foreldre og deres linjer Ektefelle 1/2 Samboer 4G Besteforeldre og deres linjer Ektefelle alt Samboer 4G Ingen arvinger: Staten. Samboer: 4G. 1G = kr ,- (2014) 4

5 Hva kan testamenteres? Pliktdelsarv for livsarvinger (al. 29 etc.) 2/3 av formuen. Maks 1 million til hvert barn eller dennes linje Likevel minst til hvert barnebarn Ektefeller (al. 7) Ved livsarvinger: ¼, likevel minst 4G Foreldre, søsken etc: ½, likevel minst 6G Med mindre en opplyser ektefellen om testamentet (uansett minst 4 eller 6G) Dersom en har barn og ektefelle Normaltilfellene: Kan disponere over 1/12 5

6 Utkast til ny arvelov NOU 2014:1 Ektefellens arverett: Når det er livsarvinger: ½ av arven etter avdøde. Minst 6G Når det ikke er livsarvinger: Ektefellen arver alt. Kan bestemme annerledes ved testament. Samboeres arverett: Samme som for ektefeller Definisjon: Over 18, lever i ekteskapslignende parforhold, har, har hatt, eller venter barn sammen, eller har vært samboere i minst de siste 5 årene. Uskifte: Samboere får samme rett som ektefeller til å sitte i uskiftet bo. Forbudet mot å gi bort fast eiendom fjernes. Begrenses til «skikk og bruk» 6

7 Utkast til ny arvelov NOU 2014:1 forts. Pliktdel livsarvinger Reduseres til ½ av arven. Er det ektefelle, får livsarvingene bare ¼ av boet (halvparten av halvparten) Maksgrensen på 1 million endres til 40G (i dag ca. 3,5 mill.) Særbeløpet for barnebarn oppheves. 7

8 Hva skjer når noen dør? Normaltilfellene kort oppsummert Ektefelle eller samboer: Vil (og kan) den sitte i uskifte? Ja: Vi stopper her. Nei: Vi går videre. Hvis det skal skiftes: Arvingene må bestemme om det skal skiftes offentlig eller privat Privat skifte: En eller flere av arvingene overtar ansvaret for avdødes forpliktelser. Skifteattest. Offentlig skifte: Bobestyrer Skiftet gjennomføres Når skiftet er gjennomført, er verdiene overført til arvingene, enten i gjenstander eller penger. Man fører opp sin arv i selvangivelsen (ikke arvemelding) 8

9 Uskifte Hvem kan sitte i uskifte? Ektefeller. (arveloven 9 flg.) Hadde avdøde særkullsbarn, må disse samtykke. (al. 10) Kan skifte delvis med særkullsbarna. Hadde avdøde særeie, må arvingene samtykke, eller de må ha hatt ektepakt (al. 9) Samboere kan sitte i uskifte med felles bolig, fritidsbolig og bil. (arveloven 28c) Hva skjer? Må melde fra til retten innen 60 dager (al 14 og skiftel. 81) Overtar ansvaret for avdødes forpliktelser (al. 20) Kan utstede proklama Får en uskifteattest fra retten (al. 16) Kan kreve hjemmelsoverføring av fast eiendom. Neste foredrag. 9

10 Uskifte forts. Hva betyr det å sitte i uskifte? Råder som eier over alle eiendeler (al. 18) Begrensning: kan ikke gi bort eiendom (al. 19) Eller andre gaver som står i misforhold til verdiene i boet. NOU 2014:1 - Forbudet mot å gi bort fast eiendom fjernes. Begrenses til «skikk og bruk» Begrensning: Adgangen til å gi arveoppgjør til noen av arvingene. (al. 21) Når opphører et uskifte, og hva skjer? Når gjenlevende vil gifte seg, blir umyndiggjort, vil skifte, eller når denne dør (al. 23 flg.) Arvingene kan noen ganger kreve boet skiftet (al. 24) Kreditorene til en arving kan ikke kreve boet skiftet. (al. 25) Boet blir skiftet ( Spesielle arveregler - Al. 27) 10

11 Privat eller offentlig skifte? Hvorfor er dette en problemstilling? Hvis det er uenigheter blant arvingene om eks. fordelingen av arven, gyldigheten av testament, etc: Gir ofte grunnlag for offentlig skifte Offentlig skifte er en rettslig prosess. I noen tilfeller er hovedregelen offentlig skifte Eks. hvis arvingen (e) er mindreårige. Kan også anbefales i en del tilfeller hvor forpliktelsene er uklare Privat skifte forutsetter at en eller flere av arvingene overtar ansvaret for avdødes forpliktelser. (Skiftel. 78) Et personlig ansvar som kan overstige de verdiene som er i boet. Preklusivt proklama en mulighet (skifteloven 70) Overtakelse av selskaper hva er verdien? Skatteregler OBS! Forslag ny skiftelov, NOU 2007: Krav om overtakelse fjernes! 11

12 Privat skifte En eller flere av arvingene må påta seg ansvaret for avdødes gjeld. (skiftel. 78) Frist 60 dager etter dødsfallet (skiftel. 81) Retten utsteder skifteattest når alle arvingene har signert skifteerklæringen. Skifteattesten gir rett til å disponere over avdødes eiendeler. Alle som står oppført på skifteattesten må signere på alle dokumenter, med mindre de gir fullmakt til en av dem, eller til en tredjemann. 12

13 Privat skifte forts. Ingen frist for å gjennomføre skiftet. Kan skje at det aldri blir gjennomført. Veldig upraktisk for arvingene, og andre. Eksempel: ekspropriasjonssaker. Ingen kontrollerer at skiftet er riktig gjennomført Før: Skatteetaten. Men man må føre opp verdien av det en arver på selvangivelsen! 13

14 Offentlig skifte Normalt: Ingen har overtatt ansvaret for avdødes gjeld. Da er det heller ingen som må dekke avdødes restgjeld, hvis de aktiva han har, er mindre enn gjelden. Hovedregel: Må begjære offentlig skifte innen 3 år (skifteloven 85) Tingretten oppnevner en bobestyrer (skiftel. 91) Denne kan nå foreta alle disposisjoner i forhold til avdødes eiendeler, og skal underskrive alle papirer. Dødsboet blir eget rettssubjekt. Det utstedes proklama (skifteloven 70). Hva skjer om ingen begjærer offentlig skifte, og ingen har påtatt seg ansvaret for avdødes forpliktelser? 14

15 Arveavgift for arvinger etter personer død i 2013 eller før Gjelder også gaver gitt i dette tidsrommet. Mottatt arv meldes inn til skatteetaten innen 6 mnd. etter dødsfallet. (Gave innen 1 mnd.) Arveavgift: Til hvem Opp til Av neste Av resten Barn, foreldre Ingen avgift 6 prosent 10 prosent Andre Ingen avgift 8 prosent 15 prosent Virkning: Inngangsverdien. 15

16 Arveavgift forts. - eksempel Far død 30. desember Aktiva: Bolig, verdi 4 millioner kroner. Arveavgift: ca ,-. Sønn bor ikke i boligen, og selger i 2015 for kr ,-. Må betale skatt for gevinsten. Hadde utgifter på kr ,- ved salget. Gevinst: Differansen mellom inngangsverdi ( ) og utgangsverdi ( ) minus utgifter ( ) Sum gevinst: ,-. Skatt 27%: ca ,- Sum skatter og avgifter for sønnen: Kr ,-. Sønnen sitter igjen med kr ,- etter alle utgifter. 16

17 Død 2014 eller senere ingen arveavgift! Gjelder også gaver gitt etter Skal ikke lenger sende inn skjema til skatteetaten. Verdien av det du arver skal oppføres på selvangivelsen. Markedsverdi! H-regel: kontinuitetsprinsippet gjelder. Mottaker trer inn i avdødes skatteposisjoner. Inngangsverdi mm er den samme som avdøde hadde Ingen «oppskrivningsadgang» lenger til arveavgiftsgrunnlaget Skatten ved videresalg blir normalt mye større! 17

18 Skatt kontinuitetsprinsippet eksempel utleid bolig Far død 2. januar Aktiva: Bolig som han har leid ut, verdi 4 millioner kroner. (Faren hadde kjøpt denne i 1960 for kr ,-, ingen påkostninger siden) Arveavgift: Kr. 0,-. Sønn bor ikke i boligen, og selger den i 2015 for kr ,-. Må betale skatt for gevinsten. Hadde utgifter på kr ,- ved salget. Gevinst: Differansen mellom «arvet» inngangsverdi ( ,-) og utgangsverdi ( ,-) minus utgifter ( ,-) Sum gevinst: ,- Skatt 27%: ,-. Sønnen sitter igjen med kr ,- etter alle utgifter. 18

19 Kontinuitetsprinsippet unntak Fast eiendom som avdøde selv kunne solgt, uten å skatte for gevinsten. (skatteloven 9-3, 9-7 og 9-13) Bolig, eid i mist 1 år, bodd selv i 12 av siste 24 mnd. Fritidsbolig, eid i minst 5 år, benyttet selv i minst 5 av de siste 8 år. Landbrukseiendom, eid minst 10 år (forutsatt at eventuelt vederlag ikke overstiger ¾ av markedsverdien). OBS! HUSK AT INNGANGSVERDIEN MÅ DOKUMENTERES! Tips: Få en takst på eiendommen når du overtar, og ta godt vare på den! 19

20 Kontinuitetsprinsippet unntak eksempel bolig Far død 2. januar Aktiva: Bolig hvor han har bodd selv, oppfylte bo og eiertid på dødstidspunktet, verdi 4 millioner kroner. Arveavgift: Kr. 0,-. Sønn trer inn i fars skatteposisjon basert på verdien av boligen Sønn bor ikke i boligen, og selger den i 2015 for kr ,-. Må betale skatt for gevinsten. Hadde utgifter på kr ,- ved salget. Gevinst: Differansen mellom inngangsverdi ( ) og utgangsverdi ( ) minus utgifter ( ) Gevinst: ,- Skatt 27%: ,- Sønnen: sitter igjen med ,- etter alle utgifter. 20

21 Generasjonsplanlegging Typisk problemstilling: Deler av en eiendom blir lagt ut til utbyggingsformål. Skal dagens generasjon utvikle og selge, eller neste generasjon? Tidligere: Arveavgiften kunne overføre eiendommen til barna, som fikk oppjustert inngangsverdien til arveavgiftsgrunnlaget mot å betale arveavgift. Medførte lavere beskatning ved senere salg. Nå: Andre hensyn. 21

22 Generasjonsplanlegging nå eksempel landbrukseiendom Landbrukseiendom i tradisjonell drift, med våningshus hvor foreldrene bor En del av eiendommen er i kommuneplanen utlagt til hyttefelt, med krav om reguleringsplan. Reguleringsplan ikke påbegynt. Potensialet: Salg av området i sin helhet, uten reguleringsplan, gir en viss verdi. Muligheter for mye større gevinst dersom en først regulerer området, og gjerne selger enkelttomter. 22

23 Generasjonsplanlegging eksempel landbrukseiendom forts. Inntekter på eiendom i drift: Virksomhetsbeskatning, ikke vanlig inntektsbeskatning (ca. 50 %, ikke 27 %) Så lenge eiendommen er i drift, er dette utgangspunktet for foreldrene. Vurdering: Er det aktuelt å legge ned landbruksdriften? I så fall: Er driften varig nedlagt, kan en få vanlig inntektsbeskatning (Skjønnsmessig tema, forutsetter normalt minimum 3-5 års nedleggelse) Kan foreldrene gi bort eiendommen til sine barn? Formål: Barna har ikke noe drift, og vil bare få 27 % skatt ved videresalg. Men: Fare for uklar skatteposisjon eiendom i drift! Og særlig problem: Fare for dobbel beskatning. Foreldrene kan få uttaksbeskatning i tillegg. Hva om eiendommen ikke var i drift fra før? Utgangspunkt vanlig inntektsbeskatning for foreldrene, og for barna. Men: Pass på at utviklingen av området ikke blir å anse som drift i seg selv mulig å inngå en utbyggingsavtale. (Lav terskel) 23

24 Generasjonsplanlegging og skifteoppgjør forskjellen på kontanter og eiendom Problemet: Fokus på at verdiene fordeles likt mellom barna, men en glemmer skatteproblematikken. Mottak av penger: Ingen arveavgift, ingen skatteplikt. 0,- i utgifter. Mottak av eiendom: Skattepliktig ved videresalg, med mindre en kommer inn under unntakene for kontinuitetsprinsippet. Mottak av selskap eller eiendom i drift: Overtar alle skatteposisjoner det kan være vanskelig å få oversikt over disse. 24

25 Enkelt eksempel generasjonsskifte og skifteoppgjør Far dør i 2014, har følgende aktiva: Bolig som han har bebodd. Verdi nå: 2 millioner. 2 million kroner på bankkonto. Fritidsbolig som han har leid ut gjennom utleiefirma (kjøpt for kr ,- i 1960). Verdi nå: 2 millioner. Han etterlater seg tre barn. De foretar følgende fordeling: Barn 1: Overtar boligen. Barn 2: Overtar pengene på konto. Barn 3: Overtar fritidsboligen. Konklusjon: Alle mottar verdier for 2 millioner kroner. Skatten blir slik: Barn 1: Selger boligen i 2015 for 2 millioner. Ingen gevinst, må ikke skatte. Har fremdeles mottatt 2 mill. Barn 2: Har fått penger. Ingen skatt. Har fremdeles mottatt 2 mill. Barn 3: Selger fritidsboligen i 2015 for 2 millioner. Må betale skatt for nesten hele beløpet, til sammen ca ,-. Sitter da igjen med bare ,-. 25

26 Hvorfor skatt blir viktig moment ved skifte Hvem får skatteregningen, eksempel ved kontinuitet: 3 barn (A, B og C) arver utleieleilighet med ,- i inngangsverdi. Verdi i dag 6 millioner kroner. Plan: A skal få boligen. 2 alternativer: 1. De arver alle 1/3 av boligen. Etter at skiftet er foretatt, kjøper A de øvrige ut. 2. A overtar eiendommen (hele) og utløser de andre på skiftet. Beskatning? 26

27 1. Venter til skiftet er foretatt, så kjøper A de øvrige ut De som selger får en betydelig skatt på forskjellen mellom salgssummen og den lave inngangsverdien. B mottar 2 millioner(salgssum). Gevinst (2 millioner ) er ,-. C mottar 2 millioner(salgssum). Gevinst (2 millioner ) er ,-. A og B får hver en skatt på ,- ( *27 %) Samlet skatt: Kr ,-. A får ny inngangsverdi på ( ,- +2 millioner +2 millioner) 27

28 2. A overtar eiendommen og utløser de andre på skiftet. Dersom A overtar eiendommen på skiftet er det skattefritt for B og C, men A overtar et betydelig skatteansvar i forbindelse med et senere salg. B og C mottar hver 2 millioner kroner. Skatt 0,-. A betaler 4 millioner (eller gir avkall på andre verdier i boet tilsvarende dette) og overtar skattemessig inngangsverdi på ,-. Latent skatt for A er ved videresalg (( )*0,27). A vil imidlertid kunne opptjene bo- og eiertid og dermed senere kunne selge eiendommen skattefritt. Husk å tenke igjennom alt før skiftet avsluttes! 28

29 Fullmakt Generelt (fast eiendom): Hvilken eiendom gjelder den Angi hvem fullmakten er for Hvem som er fullmaktgiver Hvilke disposisjoner fullmaktsgiver kan foreta seg Matrikkelforskriften 23: Må være skriftlig Og ikke over ett år gammel Ved tinglysing Ved hjemmelsoverføring, pantsettelse, etc: bevitnet av to myndige. Fullmaktshaver kan ikke overføre eller gi rettigheter til seg selv. 29

30 Fremtidsfullmakt Vergemålsloven 78 En fullmakt som er opprettet for å skulle benyttes når fullmaktsgiver på grunn av sviktende mental helse har mistet evnen til å ivareta sine egne interesser. Et privatrettslig alternativ til vergemål. Opprettes på same måte som et testamente, med vitner etc. Må opprettes før sinnslidelse skjer. Trer i kraft straks sinnslidelsen inntrer, før en evnt. mister den rettslige handleevnen. Fullmektigen må være over 18 år (når den trer i kraft), og må være en bestemt person (ikke juridisk person eks.) Kan stadfestes av fylkesmannen uklart om det er nødvendig i forhold til eks. tinglysing av dokumenter. 30

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 SAMBOER- AVTALE Veiledning Samboerkontrakt Testament

juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 SAMBOER- AVTALE Veiledning Samboerkontrakt Testament juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 SAMBOER- AVTALE Veiledning Samboerkontrakt Testament VEILEDNING FOR UTFYLLING AV SAMBOERAVTALE Det er ingen egen lov som spesielt regulerer de økonomiske forhold

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet Veiledning til melding om arv Arvemelding (RF-1615) skal sendes skattekontoret innen seks måneder etter dødsfallet. Meldingen skal sendes til den region hvor avdøde var bosatt, se siste side i veiledningen.

Detaljer

Din siste vilje Testamentariske gaver. Arv

Din siste vilje Testamentariske gaver. Arv Din siste vilje Testamentariske gaver Arv Innholdsfortegnelse s.4 Dine ønsker for fremtiden Å skrive et testamente Gaver til en god sak s.7 Arvinger Hvem er mine arvinger? Ektefelle/registrerte partnere

Detaljer

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren.

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren. Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side 1 SKATTE BETALEREN 6 2009 www.skattebetaleren.no Livet som pensjonist Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side

Detaljer

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt.

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Kandidatnummer: 635 Leveringsfrist: 25. november 2007 Til sammen 17 891 ord 08.07.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg. Dette bør du vite om EKTEPAKT En veileder fra Brønnøysundregistrene mars 2013 Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.no Dette bør du vite om EKTEPAKT side 2 Uten ektepakt: Felleseie

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Foto: Terje Rakke / Nordic Life Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto AS / Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER...

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Forsikringer 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPER... 3 3 INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... 3 4 HOVEDREGEL OG VIKTIGE UNNTAK... 4 5 KAPITALFORSIKRINGER...

Detaljer

Nr. 58 (2011) for kvinner. Samboerskap, kvinner og økonomi. Er samboerskap en fattigdomsfelle for kvinner? Redaktør: Linn Cecilie Hellum.

Nr. 58 (2011) for kvinner. Samboerskap, kvinner og økonomi. Er samboerskap en fattigdomsfelle for kvinner? Redaktør: Linn Cecilie Hellum. juridisk rådgivning Nr. 58 (2011) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 Samboerskap, kvinner og økonomi Er samboerskap en fattigdomsfelle for kvinner? Redaktør: Linn Cecilie Hellum. Skrevet av: Samia Boulebtina,

Detaljer

Overdragelse av næringseiendom.

Overdragelse av næringseiendom. Overdragelse av næringseiendom. Rettslige problemstillinger i forbindelse med ulike metoder for eiendomstransaksjoner. Kandidatnummer: 689 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 16 674 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Arveplanlegging behøver ikke å være en kostbar affære og tatt i betraktning den spanske arveavgiftens størrelse kan man lett spare betydelige beløp.

Arveplanlegging behøver ikke å være en kostbar affære og tatt i betraktning den spanske arveavgiftens størrelse kan man lett spare betydelige beløp. ARVEPLANLEGGING SPANIA Den spanske arveavgiften er høyere enn den norske og følger en stigende skala. Arveavgiften begynner på 7,65 % og i verste fall kan den komme opp i 81,6 %. ADVOKAT FREDRICK HEIDI

Detaljer

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS?

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 593 Leveringsfrist: 25.11.11 Til sammen 17 706 ord 22.11.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Testamentarisk gave Hvordan opprette et testament

Testamentarisk gave Hvordan opprette et testament Testamentarisk gave Hvordan opprette et testament Din testamentariske gave til LHL gir mennesker et bedre liv Det er med stor ydmykhet og takknemlighet jeg tenker på alle de som tilgodeser LHL med en

Detaljer

Når reisen din er slutt... Gi litt av arven din til noen som trenger det på sin reise

Når reisen din er slutt... Gi litt av arven din til noen som trenger det på sin reise Når reisen din er slutt... Gi litt av arven din til noen som trenger det på sin reise Du kan ingenting ta med deg dit du går. Åslaug Ihle Thingnæs, innsamlingskonsulent NMS, ait@nms.no Det stemmer det,

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST)

MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST) Til skifteretten i MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST) De gule feltene må leses/fylles ut av alle r som ønsker uskifte. Disse feltene er tilstrekkelige hvis avdøde verken etterlater seg

Detaljer

Samboerne og samfunnet

Samboerne og samfunnet Norges offentlige utredninger 1999: 25 Samboerne og samfunnet Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. september 1996. Avgitt til Barne- og familiedepartementet 18. mai 1999 Statens

Detaljer

Innfordring mot dødsbo og arvinger. Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett

Innfordring mot dødsbo og arvinger. Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett Innfordring mot dødsbo og arvinger Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett Hva skjer med avdødes gjeld? Uskifte Privat skifte Offentlig skifte "Flytende bo" Kreditor har tvangsgrunnlag overfor

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer