Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen"

Transkript

1 Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen - Trafikkutvikling, framkommelighet, transportmiddelfordeling og byspredning Jon Inge Lian Transportøkonomisk institutt (TØI) Transport i by, Oslo

2 Innhold Innledning, mål med utbyggingen Metode Om hovedvegutbygging i Oslo og Bergen Trafikkutvikling Framkommelighet, reisetidspunkt Reisevaner Næringsliv og arealbruk Oppsummering

3 Mål: Bedre framkommeligheten, fjerne køer Miljø, lede (gjennomgangs)trafikk vekk fra områder der folk bor og oppholder seg Sikkerhet Oslo: Kollektivtransport (20 % + verbalt) Bergen: tjenlig vegnett

4 Metode og datagrunnlag Dokumentere faktiske endringer, ikke hypotetisk hvordan det ville vært uten vegutbygging Makro: kontrollere for trender Mikro: forskjeller mellom sektorer og vegtyper Sammenstille og strukturere sekundærmateriale Trafikkstatistikk, tellinger, framkommelighetsmålinger, RVU, intervju med transportører, rutetabeller, diverse spesialstudier.

5 Oslopakke 1 Kø, kork og kaos Bomring fra 1.februar mrd kr % stat, 55 % brukere 20 % går til kollektiv infrastruktur Samarbeidsutvalg

6 Vegprosjekt i Oslo

7 Vegprosjekt i Akershus

8 Oslopakke 2 Pakke til 15.6 mrd kr. 2 kr ekstra i bomringen og +75 øre på billetten fra Dobbeltspor jernbane til Asker og Ski T-bane (ring, forlengelse, oppgradering) Framkommelighet buss og trikk Knutepunkter Rullende materiell Gode planer og friske penger?

9 Bergen en ren vegpakke Bomring i 1986, sentrumsnær, hverdager ,58 mrd kr i perioden Brukere snaut 25 % Nordre innfartsåre påbegynt ( ) Vestre innfartsåre (1993 og 1999) Søndre innfartsåre (utvalgte parseller) Bergensprogrammet fra 2003

10 Kart Bergen

11 Trafikkutvikling - Oslo Lav trafikkvekst i regionen til tross for økt befolkning, arbeidsplasser og inntekt. Akershus har hatt større trafikkvekst enn Oslo, pga sterkere vekst i befolkning, arbeidsplasser og handelsomsetning. Hovedtyngden av veginvesteringene er foretatt i Oslo (7 mrd kr, mot 4 mrd kr i Akershus). Er deler av Oslo s trafikketterspørsel realisert i Akershus pga kø og parkeringsrestriksjoner sentralt?

12 Trafikk og drivkrefter - Oslo % Oslo Akershus Oslo/A Norge befolkning 12,1 15,6 13,7 7,1 arbeidsplasser 9,6 27,4 15,4 10,4 inntekt biler 11, ,4 17,8 trafikk (vognkm) 13,1 34,3 24,5 25,2 Veginvesteringer: Oslo/A fra 11 % i til 23 % i

13 All vekst på hovedveger i Oslo All trafikkvekst på hovedveg, gjelder for tre snitt Økning på Ringveien, E6 Alnabru og E6 Europaveien Befolkning /arbeidsplasser styrer veksten i korridorene; vekstimpuls i nord og syd Vekst på forbedrede traséer, Rv150, E6 nord 1000 ÅDT Hovedveger Lokalveger

14 Trafikkutvikling - Bergen Sterkere trafikkvekst enn landet og Oslo/A, Etterslep mht bilhold Bedre framkommelighet Byspredning forbi fjellene Ingen satsing på kollektivtrafikk Både vegkapasitet og folkemengde/ arbeidsplasser er viktig for utviklingen i korridorene

15 Trafikkutvikling i Bergen, nord og syd Eidsvågtunnel Fjøsanger+Storetveit

16 Ikke vekst i trafikk mot Bergen sentrum totalt sentrumsrettet trafikk gjennomgangstrafikk Halvert trafikk ved Laksevåg- Damsgård og Sentrum - Sandviken

17 Trafikkens timefordeling Små endringer i Oslo og ved Fjøsanger (syd) Trafikkøkning i rushtid ved Eidsvåg (nord), fra 30 til 37 % mellom 7-9 og Her er det nå ikke køproblem eller kapsitetsbegrensninger => en viss undertrykking av trafikk finner sted i rushtida

18 Framkommelighet - Oslo Prosam-målinger fra 1990, gjelder spesielt hovedveger Stor forbedring utenfor rushtid, gjelder ¾ av trafikken Liten endring i rushtida tross bedret vegkapasitet Samlet: svak bedring i morgenrushet Redusert framkommelighet til 1997/98 deretter bedring (trafikk vs kapasitet) Bedring langs Ringveiene, forverring i syd, men fortsatt verst i vest Forsinkelsene størst utenfor/rundt bygrensen, bygge innenfra og utover en vellykket strategi

19 Framkommelighet i Oslo, samlet 55 Km/t 50 Alle ruter morgen kveld

20 Forsinkelser på strekninger i Oslo Rute Forsinkelse Forsinkelse Forsinkelse Normaltid 1 morgen kveld totalt E18 Asker Bispelokket 16:43 23:14 13:00 36:14 Rotnes Bispelokket over Carl Berner 25:16 8:24 18:43 27:07 E6 Skedsmovollen Bispelokket 16:06 6:20 8:56 15:16 E6 Ringnes Bispelokket over Ryen 18:01 18:41 13:10 31:51 E18 Ringnes Bispelokket (Mossevn.) 16:21 17:20 9:01 26:21 Ryen Lysaker v.(ringvn vestover) 14:13 7:05 8:07 15:12 Lysaker v. Ryen (Ringvn østover) 14:12 1:58 3:49 5:47 Morgen Ettermiddag E18 Holmen Lysaker (19 min), Lysaker Sandvika (7 min) Rv4 Grorud Gjelleråsen (10 min) E6 Langhusvn Bygrensa (9 min) Nordstrandsvn Bygrensa (7 min) E18 Fiskevollen Ljabruvn (9 min) Bispelokket Bomstasjonen (7 min)

21 Framkommeligheten bedret i Bergen Bergen er langt mindre enn Oslo Nord før: +45 min morgen, +30 min kveld, etter: min Vest før: + 30 min morgen, min kveld, etter: små/ ingen forsinkelser Syd før: +16 min morgen, +10 min kveld, etter: +11 min, + 6 min kveld Kø ved Kokstad/Sandsli Straume Tunneler har gitt innkorting av veglengde 2004/05 Tegn til kø igjen

22 Næringsliv i Bergen Terminalene på Nygårdstangen har god tilgang til hovedvegnettet Ingen endring i tungbilandel Reduksjon i tungbilandel i morgenrushet ved Fjøsanger, økning Økning i morgenrushet ved Eidsvåg, men reduksjon kl Transportørene mer fornøyd enn i Oslo

23 Næringsliv og arealbruk - Oslo Uendret tungbilandel i bomringen Liten endring i tidspunkt, mer ettermiddag/kveld Lettere å distribuere, særlig om morgenen Alnabru største flaskehals Logistikkbedrifter flytter utover pga prispress og arealkrav, vegnettet ingen flaskehals mot dette Arbeidsplasser blir flere og flyttes utover, økt bilkjøring blir resultatet (1.6% + 0.5% vekst/år) Utfordring: Å hindre at hovedvegutbygging medfører ytterlige byspredning (spesielt arbeidsplasser)

24 Akershus Arbeidsplasspredning og bilkjøring % bil arbeidsplasser sentrum indre by ytre by Akershus Sentrum Indre by Ytre by

25 Reisevaner i Oslo Omfattende undersøkelser 1989 og 2001 Kollektivtransport avtatt fra 27 % til 23 % 50 % 40 Særlig fra syd Totalt Indre by Ytre vest + Asker, Bærum Ytre nordøst + Romerike Ytre syd og Follo Ytre by nord Ytre by øst

26 Reisevaner i Bergen 1992 og 2000 Nedgang i gang- og sykkelturer Kollektivandel av motoriserte reiser fra 19 til 15 % Bilen har økt sin markedsandel i de fleste soner, særlig fra vest Liten sammenheng mellom reisevaneendringer og vegbygging Arbeidsplasspredning Bergenhus Øvrige bydeler

27 Oppsummering - Oslo og Bergen Bergen: ren vegpakke - Oslo: 20 % kollektiv Større vegtrafikkvekst i Bergen enn i Osloregionen Lav trafikkvekst i Oslo, noe mer i Akershus Veksten i korridorer styrt av befolkning og arbeidsplasser og vegbygging Trafikk på lokalveger og i tettbygde områder er redusert => miljøgevinst Framkommelighet klart bedret Bergen (liten by), ingen endring i Oslo i rushtida, bedre utenfor rushtid Langsiktig byspredning største trafikale utfordring

28 Forsert utbygging har vært nødvendig Sterk vekst i byene Sterk vekst i bilhold Dårlig framkommelighet Distriktsprofil på veginvesteringene

29 Framtid God infrastruktur er et pluss for en region i vekst Vegbygging vil ikke gi samme nytte som før (mer kapasitet enn økt standard) Samtidig satsing på kollektivtransport (drift og investeringer) er viktig Ytterligere byspredning en utfordring

30.05.2013. Tom-Alex Hagen, SVRØ. Bergen, 30. mai 2013 Erfaringer med framkommelighet i Region øst

30.05.2013. Tom-Alex Hagen, SVRØ. Bergen, 30. mai 2013 Erfaringer med framkommelighet i Region øst 30.05.2013 Tom-Alex Hagen, SVRØ. Bergen, 30. mai 2013 Erfaringer med framkommelighet i Region øst Innhold Historikk (vekst og vekst ) FREM-arbeidet Hva virket? (eksempler) Hvor står vi nå? Hvordan møte

Detaljer

Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI. Kopi til: Arkivnr.: 810

Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI. Kopi til: Arkivnr.: 810 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI Kopi til: Arkivnr.: 810 Melding - rapport om

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

Oslopakke 3 FORSLAG FRA STYRINGSGRUPPEN FOR OSLOPAKKE 3. Handlingsprogram 2013 2016. 29. juni 2012. Oslo kommune

Oslopakke 3 FORSLAG FRA STYRINGSGRUPPEN FOR OSLOPAKKE 3. Handlingsprogram 2013 2016. 29. juni 2012. Oslo kommune Foto: Olav Fosli Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Handlingsprogram 2013 2016 Oslopakke 3 FORSLAG FRA STYRINGSGRUPPEN FOR OSLOPAKKE 3 29. juni 2012 Oslo kommune Forord Styringsgruppen

Detaljer

Kjuagutt og stril - mindre bil

Kjuagutt og stril - mindre bil Kjuagutt og stril - mindre bil Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet R A P P O R T Statens vegvesen Region vest Dato: 13.5.211 Austrheim Modalen Masfjorden Fedje Radøy Lindås

Detaljer

OSLOPAKKE 3: HOVEDVEGUTBYGGINGENE ER MILJØSKADELIG ØNSKETENKING SATS PÅ KOLLEKTIVTRANSPORT OG SYKKEL!

OSLOPAKKE 3: HOVEDVEGUTBYGGINGENE ER MILJØSKADELIG ØNSKETENKING SATS PÅ KOLLEKTIVTRANSPORT OG SYKKEL! Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER Oslo, 5. mars 2008 OSLOPAKKE 3: HOVEDVEGUTBYGGINGENE ER MILJØSKADELIG ØNSKETENKING SATS PÅ KOLLEKTIVTRANSPORT OG SYKKEL! Norges Naturvernforbund

Detaljer

Transportanalyse for Bergensområdet

Transportanalyse for Bergensområdet Transportanalyse for Bergensområdet januar 2007 ISBN 978-82-7827-000-4 1 2 Forord Bergensområdet står foran store transportpolitiske utfordringer i å kunne handtere kommende trafikkvekst med et effektivt

Detaljer

Foto: Håvard Vikheim. Oslopakke 3. Handlingsprogram 2016 2019. Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3. 12. mai 2015 Transport i Oslo og Akershus

Foto: Håvard Vikheim. Oslopakke 3. Handlingsprogram 2016 2019. Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3. 12. mai 2015 Transport i Oslo og Akershus Foto: Håvard Vikheim Oslopakke 3 Handlingsprogram 2016 2019 Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3 12. mai 2015 Transport i Oslo og Akershus Forord Styringsgruppen for Oslopakke 3 legger med dette

Detaljer

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rapport 07 2008 Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rushtidsavgift i Kristiansand? En utredning om effekter på bil- og kollektivtrafikken og konsekvenser for ulike grupper Forord På oppdrag fra ATP-sekretariatet

Detaljer

Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013. Full framkomst. et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland

Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013. Full framkomst. et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013 Full framkomst et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland Innhold 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon og trender... 4 2.1 Arealbruk

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region midt Rapporttype Delrapport 2011-11-04 KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE DELRAPPORT MOLDE 2 (44) KVU E39 ÅLESUND-BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsnr.: 6100867Y

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Utkast av 1.2.2011 Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: xx.xx.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN...

Detaljer

KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS. Utkast til rapport

KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS. Utkast til rapport AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 2005 05 Utkast til rapport Asplan Viak H2001-026 Oktober 2001 KOLLEKTIVBETJENINGPLAN

Detaljer

Rapport. Ringvirkninger av arealplanlegging. for en mer bærekraftig bytransport? Dokumentasjonsrapport. 51b/2014

Rapport. Ringvirkninger av arealplanlegging. for en mer bærekraftig bytransport? Dokumentasjonsrapport. 51b/2014 Rapport 51b/2014 Hilde Solli Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Ellis Tormod Wergeland Haug Mads Berg Mari Betanzo Bård Norheim Ringvirkninger av arealplanlegging for en mer bærekraftig bytransport? Dokumentasjonsrapport

Detaljer

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein Transportenes kapasitet Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein MÅL MED ARBEIDET Prosjektets hensikt er å fremskaffe et grunnlag for å identifisere kapasitet og kapasitetsbegrensningen i dagens og

Detaljer

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 OR 50/2014 Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor, Tormod Wergeland Haug, Hilde Solli, Gabriela Sousa Santos, Mathias Vogt Oppdragsrapport 1 Forord

Detaljer

Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø

Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø Styringsgruppens forslag, april 2011 1 ra5102509 2 Forord Bodø står overfor mange oppgaver innen samferdsel og byutvikling.

Detaljer

PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS 07.05.2012 Vedtatt av Oslo bystyre og Akershus fylkesting Foto: Scanpix, Sørumsand 2 Innhold INNHOLD... 3 SAMMENDRAG... 5 BAKGRUNN... 6 MÅL FOR SAMORDNET

Detaljer

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter#

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter# Ruterrapport 2012:13 Versjon 1.0 09.04.2013 Trafikkplan nordøst Ruter# Innhold 1 Bakgrunn...4 1.1 Bakgrunn og Hensikt...4 1.2 Avgrensning...4 1.3 Visjon...4 1.4 Mål...4 2 Overordnede føringer...6 3 Marked

Detaljer

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft 15. oktober 2008, v/ leder NSB Persontog Stein Nilsen NSB Persontog Det miljøvennlige alternativet

Detaljer

TRAFIKKANALYSE JESSHEIM

TRAFIKKANALYSE JESSHEIM JANUAR 2012 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKANALYSE JESSHEIM RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2012 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

Detaljer

Integrerte transportløsninger på Fornebu

Integrerte transportløsninger på Fornebu Integrerte transportløsninger på Fornebu - Hvordan redusere bilbruk og rushtrafikk til og fra Fornebu? En rapport utarbeidet med støtte fra Transnova og Bærum kommune 1 Innhold 2 Sammendrag... 1 3 Innledning...

Detaljer

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13.

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. november 2012 Agenda Dagens reisevaner og markedsandeler for kollektivtransporten Hvordan

Detaljer

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Utbyggingen av E18 Vest - Status og fremdrift Knut Gløersen Statens vegvesen Region øst 3.5.2010 Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Dagens situasjon E18 i Bærum og Oslo har 80-100

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Forord. Handlingsprogrammet danner grunnlaget for arbeidet med de årlige budsjettene i perioden 2002-2005.

Forord. Handlingsprogrammet danner grunnlaget for arbeidet med de årlige budsjettene i perioden 2002-2005. Forord Oslopakke 2 er en plan for forsert utbygging av infrastruktur og innkjøp av materiell for kollektivtrafikken i Oslo- og Akershusregionen. En av idéene bak Oslopakke 2 er at utfordringene knyttet

Detaljer