Presselansering 10. oktober Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord"

Transkript

1 Presselansering 10. oktober 2012 Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord

2 Velkommen til presselansering av Stor-Oslo Nord v/ Hans Seierstad, leder i regionrådet for Gjøvikregionen

3 Stor-Oslo Nord Har en betydelig befolkningsvekst og vil ta større deler av den kommende veksten i Osloregionen Knytter sammen øst og vest, nord og sør Har høy trafikk til, fra og gjennom Oslo Er et felles initiativ fra kommunene langs Gjøvikbanen og Rv4. Står sammen om krav om snarlig utbedring av transportåren Går for første gang sammen for å vise felles vilje for felles mål

4 Vi ønsker å korte ned reisetiden til og fra Oslo

5 Våre mål og krav v/ Bjørn Iddberg, ordfører i Gjøvik kommune og Harald Tyrdal, ordfører i Lunner kommune

6 Hva vet vi? Tog er viktigst for persontransporten. Vei er viktigst for gods og næring For regionen er tog og vei like viktig. Noen er avhengig av å benytte bil, mens mange ville velge tog dersom toget gikk oftere og brukte kortere tid. Strekningen mellom Nittedal og Oslo har den dårligste konkurranseflaten mot bil, noe som i stor grad skyldes frekvensen på toget. Flere avganger vil gi en vesentlig forbedring i tilbudet og gjøre toget mer attraktivt å reise med. Veien ut og inn av Oslo sentrum en flaskehals, forsinkelser forplanter seg i regionen. Banen inn av Oslo S er en flaskehals, lav kapasitet gir færre tog Økt satsing på samferdsel i regionen vil støtte og løfte lokalt næringsliv Bedre samferdsel vil øke mobilitet av arbeidskraft og av kompetanse

7 Hva vet vi? Rv4: Har et veldokumentert transportbehov. Veldokumentert behov for utbedringer. Standarden er lavere enn andre riksveier. Mye trafikk og høy miljøbelastning krever tiltak. Flere prosjekter må gjennomføres for å sikre en god trafikkavvikling. Årsdøgntrafikken på deler av strekningen er på høyde med de mest trafikkerte riksvegene Betydelige sikkerhetsutfordringer sammenlignet med nasjonale målsettinger og andre strekninger med tilsvarende trafikk Enighet om trasevalg for hele strekningen på Hadeland. Utbygging over Hadeland vil bedre trafikkavvikling Gjøvikbanen: Gjøvikbanen er et viktig bindemiddel i regionen og en viktig del av transportsystemet Markedsandelen er totalt ca 25 % og opp mot 50 % på arbeidsreiser Hadeland-Oslo. Kapasitet for godstransport over Roa til Bergen er viktig for å avlaste Oslo-tunellen Anbudet på Gjøvikbanen skal fornyes i Tidligere forpliktelser fra samferdselsstatsråder (31 min kortere reisetid senest gjentatt av Kleppa i 2010) Passasjergrunnlag av både pendlere og fritidsreisende på Gjøvikbanen. Geografisk del av IC-området

8 Hva vil vi? Vi ønsker å korte ned reisetiden til og fra Oslo: 1. For å ivareta og utvike regionen som et attraktivt bosted med et attraktivt arbeidsmarked Øke mobilitet og kommunikasjon i regionen Understøtte videre utvikling av arbeidsplasser, næringsvirksomhet og boligområder Avlaste inn- og utfartsårene i hovedstadsområdet og redusere avstand i tid og opplevelse 2. For å møte et økende transportbehov som følge av vekst, samspill og utvikling Understøtte knutepunkt, pendlere, næringsliv, befolkningsvekst og tilstøtende områder øst, nord og vest for regionen Nye transportløsninger som svarer til våre høye ambisjoner om videre utvikling og vekst 3. For å ivareta nasjonale hensyn og prioriteringer Representere en del av løsningen på veksten i hovedstadsområdet

9 Hva trenger vi? Vi må investere i en standard på Rv-4 som er i tråd med behovene som hovedfartsåre og hovedvei i regionen Gjennomføring av fire felts vei over Hadeland Oppgradering av strekningen Gjøvik-Mjøsbrua Løse trafikkutfordringene i Nittedal Invitere til dialog med Oslo og Akershus om Fossumdiagonalen og for en løsning som kanaliserer tungtransport utenom Oslo/Sinsen Vi må få et prinsippvedtak om Nittedalsbanen og en fremtidig forbindelse av Gjøvikbanen og Dovrebanen For å redusere reisetiden til Gjøvik For å øke antall avganger fra Jaren For å starte arbeidet med en fremtidig tilknytning til Dovrebanen

10 Hva må skje? NTP må inneholde prinsippvedtak og konkrete planer for utvikling av Gjøvikbanen og Rv4 En omtale av transportårens betydning - og behov for flere ressurser En betydelig del av rammen innenfor transportkorridoren Oslo-Trondheim settes av til Gjøvikbanen og Rv4

11 Hva må skje: Gjøvikbanen Gjøvikbanen rustes opp til en standard som reduserer reisetid og øker antall mulige avganger Nødvendige avklaringer for ny trase ut av Oslo (klar til 2017) Utredning om sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen Hva må skje: Rv4 En samtidig utbygging av Rv4 prosjektene over Hadeland (klar til 2017) Løse trafikkutfordringene i Nittedal Utredning av strekningen Gjøvik-Mjøsbrua Avklaring om ny innfasing av Rv4 fra Gjelleråsen til Oslo (innen 2015)

12 Stor-Oslo Nord er i vekst og det planlegges for mer. Det haster med investeringer i Gjøvikbanen og Rv-4 for en bærekraftig transport i hovedstadsområdet. Å satse på bane og vei vil gi større verdiskaping og bedre livskvalitet i hele regionen.

13 Resten av programmet Transportbehov for et teknologibasert næringsliv ved Ottar Henriksen, prosjektdirektør SINTEF Raufoss Manufacturing AS og styreleder NHO Innlandet Veien inn og ut av Oslo ved Hilde Thorkildsen, ordfører i Nittedal Satse kollektivt ved Emil Eike, direktør i NSB Gjøvikbanen Intervjuer på perrongen

14 Kontaktinformasjon Stor-Oslo Nord: Tore Jan Killi, koordinator i regionrådet for Gjøvikregionen : Hans Seierstad, ordfører i Østre Toten og leder av regionrådet for Gjøvikregionen: Bjørn Iddberg, ordfører i Gjøvik: Harald Tydal, ordfører i Lunner: Hilde Thorkildsen, ordfører i Nittedal: Leif Waarum, ordfører i Vestre Toten: Liv S. Alfstad, ordfører i Nordre Land: Terje Odden, ordfører i Søndre land: Knut Lehre, ordfører i Gran: Øvrige deltakere på lanseringen: Emil Eike, direktør i NSB Gjøvikbanen AS: Ottar Henriksen, prosjektdirektør i SINTEF Raufoss Manufacturing AS og NHO Innlandet: Dag Edvardsen, daglig leder i Hadelandshagen:

Regionrådet for Hadeland 19.6. 2015. Felles vilje for felles mål Historikk og mål for arbeidet til Stor-Oslo Nord

Regionrådet for Hadeland 19.6. 2015. Felles vilje for felles mål Historikk og mål for arbeidet til Stor-Oslo Nord Regionrådet for Hadeland 19.6. 2015. Felles vilje for felles mål Historikk og mål for arbeidet til Stor-Oslo Nord Utgangspunkt: Bakgrunn: Sommeren 2012: Gjøvikregionen og kommunene Gran, Lunner og Nittedal

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

øst 625.111 (481) JBV Mul

øst 625.111 (481) JBV Mul øst 625.111 (481) JBV Mul 2 ( ( tuj)036 / Forord Mulighetsstudie le Østfoldbanen Denne mulighetsstudien er utarbeidet av Jernbaneverket med sikte på å analysere helhetlige utbyggingskonsepter for Østfoldbanen.

Detaljer

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE I LYS AV FOLKETS VEIKRAV 1. Veiene skal være gode 2. Veiene skal være sikre 3. Veiene skal være godt vedlikeholdte 4. Veiene skal utvikles

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

På skinner. Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig.

På skinner. Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig. På skinner Glimt fra Jernbaneverkets virksomhet i 2009 09 Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig. på skinner

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE Utkast 20.04.2015 1 Forord Faveo Prosjektledelse AS har utført denne analysen av næringsstruktur og samarbeid i Grenlandsregionen.

Detaljer

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Skyss Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Endelig rapport September 2011 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Skyss Driftskonsept

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

30.05.2013. Tom-Alex Hagen, SVRØ. Bergen, 30. mai 2013 Erfaringer med framkommelighet i Region øst

30.05.2013. Tom-Alex Hagen, SVRØ. Bergen, 30. mai 2013 Erfaringer med framkommelighet i Region øst 30.05.2013 Tom-Alex Hagen, SVRØ. Bergen, 30. mai 2013 Erfaringer med framkommelighet i Region øst Innhold Historikk (vekst og vekst ) FREM-arbeidet Hva virket? (eksempler) Hvor står vi nå? Hvordan møte

Detaljer

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruterrapport 2012:4 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av Ruter AS Versjon 1.1 10.2 2012 Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruters forord Ruter mottar

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca 20.000

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Ett Land èn kommune? Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Av Bent Aslak Brandtzæg, Karl Gunnar Sanda og Kjetil Lie Telemarksforsking-Bø TF-notat nr. 4/2006

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Strømnettet på Vestlandet mot 2025

Strømnettet på Vestlandet mot 2025 Strømnettet på Vestlandet mot 2025 Strømnettet er en av samfunnets viktigste infrastrukturer. Nesten alt i samfunnet er avhengig av elektrisitet. Derfor må strømnettet ha stor nok kapasitet og være robust.

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer