Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein"

Transkript

1 Transportenes kapasitet Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein

2 MÅL MED ARBEIDET Prosjektets hensikt er å fremskaffe et grunnlag for å identifisere kapasitet og kapasitetsbegrensningen i dagens og fremtidens transportsystem i Oslo og Akershus med hovedvekt på persontransport. 2

3 HVA SKAL GJØRES? Gjennomføre en grov kartlegging av kapasitet og kapasitetsutnyttelsen i dagens og fremtidens transportsystem for å peke på nåværende og mulige fremtidige flaskehalser. Utredningen skal basere seg på eksisterende og tilgjengelige data. 3

4 HVA ER LAGT TIL GRUNN? Hvilke data Data for antall reisende i morgenrush og døgn for i dag og for 2030 Trafikktall for alle motoriserte personturer alle transportformer (tog, metro, trikk, buss og bil) Hvorfor Hovedfokus på rush/makstime som har størst trafikkbelastning Døgntrafikk viser veksten totalt sett bedre enn veksten i rush Viktig å se transportformene sammen for personturer 4

5 HVOR ER DATA HENTET FRA? Hvilke data Hvorfor Trafikktall for 2009 og 2030 er hentet fra transportmodellen EMMA/FREDRIK som er benyttet for Oslo og Akershus sist oppdatert i tilknytning til arbeidet med K-2010 (dataene har sine begrensninger) Tall for kapasitet bygger på dagens rutetilbud for trikk, metro og tog, tellinger av bussruter, analyser av vegkapasitet Ulike vurderinger for fremtidig kapasitet Trafikktall for antall reisende i timetrafikk er krevende å hente frem må hentes fra rådata. EMMA/FREDRIK data gir sammenlignbare tall og viser tall for fremtidssituasjon Selv om usikkerheten i datamaterialet er stort, var dette det beste på så kort tid. Har gjort en del forutsetninger for fremtidig kapasitet 5

6 HVORDAN ER SITUASJONEN I DAG- korridor TOGTRAFIKK - RUSH 2009/(2014) (bygger på ny ruteplan) Kapasitetsreserve lenger ute i korridoren i både nordøst og vestkorridoren Liten kapasitetsreserve i sørkorridoren og indre del av vestkorridoren forutsetter god regularitet. Ved forsinkelser blir kapasiteten mer kritisk. 6

7 HVORDAN ER SITUASJONEN I DAG -korridor BUSSTRAFIKK - RUSH 2009 Tallene for kapasitet bygger på tilgjengelige ruter mot indre by/sentrum dvs lokale ruter er ikke tatt med. Mye tyder på at buss ikke vil ha noe tilgjengelig kapasitet Busstilbudet er best i vestkorridoren. Størst busstrafikk fra sør relativt sett. 7

8 HVORDAN ER SITUASJONEN I DAG - korridor BILTRAFIKK - RUSH 2009 Vestkorridoren har størst fremkommelighetsproblem. Nordøstkorridoren har størst kapasitetsreserve i vegnettet. Har noe kapasitetsproblem forbi Lillestrøm Lenger ut i korridoren er det mye ledig vegkapasitet Vegnett på tvers i korridorene har lite trafikk sammenlignet med trafikk på langs (radielt mot sentrum) 8

9 SITUASJONEN I INDRE BYOMRÅDET TOG (2009)/2014 Liten kapasitetsreserve fra vest og sør med ny ruteplan fra 2012/2014 i makstime. For å unngå overbelastede tog må det være god regularitet Større kapasitet mot nordøst 9

10 SITUASJONEN I INDRE OMRÅDET METRO 2009/(2012/2014) Svært liten kapasitetsreserve for banene mot sør og nordøst. Noe bedring med nytt rutetilbud og Lørensvingen i 2012/2014 Bedre kapasitet for øvrig i nettet i forhold til dagens rutetilbud. Det er lagt til grunn 6 vogners togsett (unntatt Frognerseterbanen) 10

11 SITUASJONEN I INDRE OMRÅDET TRIKK 2009 Manglende kapasitet for trikk mot sør Øvrige ruter har noe kapasitets-reserve Stor belastning gjennom sentrum Forutsetter at det er jevn avvikling og at trikkene ikke klumper seg Lav holdeplasskapasitet i Storgata. 11

12 SITUASJONEN I INDRE OMRÅDET BUSS 2009 Det er minst kapasitet for buss i sørkorridoren. Nordøstkorridoren har også noe overbelastning (noen lokale busslinjer er ikke med) Det er kapasitetsreserve på store deler av buss i indre by og i vest Mye tyder på at holdeplasskapasiteten er akseptabel med unntak av noen strekninger Bygdøy allé, Trondheimsveien, Bispegata, Mosseveien. 12

13 SITUASJONEN I INDRE OMRÅDET BIL 2009 OG 2030 Det er minst kapasitet for bil i vestkorridoren og i indre by øst, Ring 3 øst samt Mossveien og Trondheimsveien Det er noe kapasitetsreserve på deler av i vegnettet fra nordøst og fra sør. Det kan imidlertid oppstå dårligere avvikling Kapasiteten er ikke vurdert i forhold til miljøbelastning 13

14 VURDERING AV SITUASJONEN I 2030 VIL DET VÆRE NOK KAPASITET TIL Å TA VEKSTEN? 14

15 VURDERING AV KAPASITET VEST 2030 Med mer materiell på jernbane vil det bli økt kapasitet i vestkorridoren. Bil vil ha mangel på kapasitet. Veksten kan skje på tog. Det er beregnet økning i busstrafikken. Disse kan enten få økt busskapasitet eller overføres til tog. 15

16 VURDERING AV KAPASITET SØR 2030 Toget vil også ha kapasitet i sør til å ta transportveksten hvis vognparken økes til maks sporutnyttelse. Vegnettet kan ta den veksten som er beregnet for Sørkorridoren. Det er lokalveinettet som vil få størst vekst. Syd for Ski vil det være god kapasitet langs E6. Drøbakforbindelsen vil ha liten kapasitet 16

17 VURDERING AV KAPASITET NORDØST 2030 Nordøstkorridoren vil ikke få så stor kapasitetsreserve som de andre korridorene. Biltrafikkveksten er beregnet til å bli større fordi det er mer kapasitet på vegnettet. Det vil være noe kapasitet i kollektivtransporten for å ta denne veksten. Buss har i dag liten kapasitet i korridoren og bør kunne økes noe for å gi mer kapasitet Der biltrafikken får overbelastning, vil det være kapasitet på kollektiv (tog) Forbi Lillestrøm, kan det bli kapasitetsproblem. 17

18 VURDERING FOR OSLO 2030 Et sterkt belastet snitt vil være gjennom sentrum. Totalt vil det være kapasitet i transportsystemet Det er lav kapasitetsreserve i radialene inn mot sentrum Ring 3 vil ha kapasitetsproblem Holdeplasskapasitet vil det bli på Ring 2, Trondheimsveien og i sentrum for trikk 11780/ / / / / / /

19 VURDERING AV TETTSTEDENE I 2030 Tog vil gi Ski stor kapasitetsreserve. Innfartsparkeringsplasser vil være flaskehals med stor vekst på tog fra Ski Det er god kapasitet i veinettet til å få inn flere busser for mating til tog. 19

20 FOR DE ANDRE TETTSTEDENE I 2030 SANDVIKA OG ASKER Sandvika får også mer kapasitet på tog Lav bussandel og høy bilandel lokalt Innfartsparkering bør utvides i Bærum Mulighet for noe kapasitetsutvidelse i buss, men det vil skape holdeplasskapasitet Større trafikk med bil til Sandvika både fra Oslo og fra Asker Tog kan få økt kapasitet fra Asker Spikkestadbanen kan få økt kapasitet Kan skape problem for innfartsparkeringskapasiteten hvis flere innfartsparkerer Det er kapasitet til å øke kap for buss til Asker. Høy bussandel på Slemmestadveien 20

21 FOR DE ANDRE TETTSTEDENE I 2030 LILLESTRØM OG JESSHEIM Lillestrøm vil få mer kapasitet med tog Stor utfordring for strekning fra Lillestrøm til Fet. Behov for økning i kapasitet for buss Biltrafikkandelen er høy Jessheim har høy bilandel og lav busstrafikk (som Ski) Kapasiteten på tog kan bli betydelig bedre (fra 885 til 2400 personturer) Ikke spesielle kapasitetsproblem 21

22 Takk for oppmerksomheten 2008/09/22 THE BRAND IMPLEMENTATION 22

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter#

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter# Ruterrapport 2012:13 Versjon 1.0 09.04.2013 Trafikkplan nordøst Ruter# Innhold 1 Bakgrunn...4 1.1 Bakgrunn og Hensikt...4 1.2 Avgrensning...4 1.3 Visjon...4 1.4 Mål...4 2 Overordnede føringer...6 3 Marked

Detaljer

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter.

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter. Ruterrapport 2011:18 Versjon 2,0. 23.02.2012 Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter Ruter # SLUTTRAPPORT 2 (71) SENTRUMSPLAN FOR TRIKK OG BUSS SLUTTRAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 187 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Trafikkvurderinger for alt. 0 og alt. 1 Lang løsning Filipstad områderegulering - Vedlegg

Detaljer

Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu

Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu Ruterrapport 2011:5 Versjon 1.0 13.4.2011 Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu Sluttrapport trasé- og konsekvensutredning Forord Akershus fylkeskommune og Oslo kommune ga i mai 2008 Ruter As i oppdrag

Detaljer

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Endelig rapport Januar 2008 COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02 694 wwwcowino Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim-

Detaljer

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet

Detaljer

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Ski tettsted BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 19.04.2010 Ski tettsted BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Side 2 FORORD 27-28 april 2010 skal Ski kommune og Statens vegvesen (Botsfor)

Detaljer

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruterrapport 2012:4 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av Ruter AS Versjon 1.1 10.2 2012 Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruters forord Ruter mottar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune I SAKSFRAMLEGG skedsmokommune Saksmappe 2013/7844 Lgpenr. 89940/2013 Saksbehandler Arne Myhrvold Høringsutkast om strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksgang Utval ssaksnr UtvalL Møtedato

Detaljer

Trikkens rolle Trikkeprogrammet

Trikkens rolle Trikkeprogrammet Trikkens rolle Trikkeprogrammet Rapport: Trikkens rolle Juni 2015 Rapport Trikkens rolle Juni 2015 Utarbeidet for Trikkeprogrammet av Analyse & Strategi AS Forfattere: Julie Amlie, Espen Martinsen og Ulla

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp?

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? Sammendrag: Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? TØI rapport 1366/2014 Forfatter(e): Jan Usterud Hanssen, Aud Tennøy, Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt Oslo 2014,

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider. Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagassutslipp?

TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider. Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagassutslipp? TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagass? Rapporten fastslår at spørsmålet om hvorvidt bedre veger gir mindre klimagass i hovedsak

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region midt Rapporttype Delrapport 2011-11-04 KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE DELRAPPORT MOLDE 2 (44) KVU E39 ÅLESUND-BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsnr.: 6100867Y

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Notatet beskriver planområdet og planforslaget, og foreslår virkemidler for å reduserer biltrafikk.

Notatet beskriver planområdet og planforslaget, og foreslår virkemidler for å reduserer biltrafikk. NOTAT Prosjekt Jessheim nord Kunde Gardermoen Campus Utvikling AS Dato 2014-03-25 Til Fra Kopi til Ullensaker kommune Rambøll AS STRAK AS Gardermoen Campus Utvikling AS Nordic office og architecture Opplegg

Detaljer

Fjordtrikken Sammendragsrapport

Fjordtrikken Sammendragsrapport Sammendragsrapport 2010:2 Utkast Ruterrapport utarbeidet av Sweco Norge AS 23.02.2010 Fjordtrikken Sammendragsrapport Traséutredning og konsekvensvurdering for strekningen Jernbanetorget - Skøyen via Filipstad

Detaljer

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014 Notat 72/2014 Tanja Loftsgarden Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum Parkeringsutredning Kleppestø sentrum Forord Dette prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse på oppdrag fra Askøy kommune. Hensikten

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS. Utkast til rapport

KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS. Utkast til rapport AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 2005 05 Utkast til rapport Asplan Viak H2001-026 Oktober 2001 KOLLEKTIVBETJENINGPLAN

Detaljer

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Plansamarbeidet Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 2014-10-01 Oppdragsnummer: 5140659 2 2014-10-01 Sluttrapport i forhold til forslag til høringsdokument av

Detaljer

Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI. Kopi til: Arkivnr.: 810

Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI. Kopi til: Arkivnr.: 810 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI Kopi til: Arkivnr.: 810 Melding - rapport om

Detaljer