Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum"

Transkript

1 Utbyggingen av E18 Vest - Status og fremdrift Knut Gløersen Statens vegvesen Region øst Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum

2 Dagens situasjon E18 i Bærum og Oslo har kjt/døgn. Landets mest trafikkerte veg. Store forsinkelser, spesielt inn mot Oslo om morgenen (2 bilfelt og 1 kollektivfelt). Økende problemer om ettermiddagen ut av byen (2-3 bilfelt og bare delvis kollektivfelt) Ikke kollektivfelt ut av byen i Bærum og Asker. Bussene har derfor størst problem i den retningen samt i tilfartene til E18. Store miljøproblemer: Støy, luftforurensning, barriereeffekter på hele strekningen

3 Tidligere planer Godkjent Konsekvensutredning fra 2002 for E18 Framnes i Oslo Holmen i Asker Godkjent kommunedelplan for E18 i deler av Bærum. Ny utredning fordi: For mye tunnel For dårlig løsning for buss Sterkere vekst i befolkning og arbeidsplasser enn tidligere forutsatt Se vegutbygging i et helhetlig perspektiv sammen med andre tiltak Dokument: Systemanalysen fra juni 2009

4 Risiko øker med lengde på tunnelen og størrelse på trafikken Eksisterende tunneler i Oslo/Akershus Nye tunneler/ lokalt forslag i Oslopakke 3

5 Tunnelsystem hvis foreslått løsning i Vestkorridoren

6 Kort om systemanalysen Målet er mer effektiv og miljøvennlig transport. Signaler i NTP og Oslopakke 3: Begrense biltrafikken Prioritere kollektivtrafikken Redusere transportsektorens klimagassutslipp Rapporten er grunnlag for videre planlegging av vegløsninger i Bærum, men ser også på konsekvenser i Oslo og Asker

7 Systemanalysen forts. Videre utbygging av vegnettet må sees som del av total areal og transportstrategi Lokalisering av bosatte og næringsliv Tilrettelegging for gående, syklende og kollektivreisende Begrense biltrafikk gjennom fysiske tiltak og økonomiske virkemiddel Avbøtende tiltak for å redusere ulemper fra biltrafikk

8 Resultater fra systemanalysen Mer vegbygging (uten restriksjoner) gir mer trafikk og større press på Oslo sentrum Uansett vil det bli kø i rush, men mindre kø på kort sikt Ingen tydelig samlet miljønytte av ny E18 uten restriksjoner. Trafikkregulering og avbøtende tiltak langs dagens veg nødvendig også med ny E18 Tunnel ingen universalløsning for miljøforbedring. Tunneler gir et mer sårbart og mindre funksjonelt vegnett, som er dyrt å drifte. Bedre kollektivtilbud alene ikke nok. Anbefaling: Se på løsninger som kombinerer moderat kapasitetsvekst med regulering av biltrafikken og økt satsing på miljøvennlig transport

9

10 Kommunedelplan/KU E18-korridoren i Bærum Planprogrammet, godkjent mars 2010, skal gi grunnlag for - kommunedelplan E18 i Bærum med tverrforbindelse Fornebu - Stabekk - Senere kommunedelplan for tverrforbindelse Stabekk - Bekkestua 2 prinsippløsninger for E18 1. Utvidelse av dagens veg til 6 felt 2. Ny E18 veg i 4 felt og dagens veg som hovedsamleveg i 4 felt Begge alternativ omfatter dessuten høystandard kollektivfelt og gjennomgående sykkelveg

11

12 Temaer som skal vurderes Helhetlig transportanalyse med fokus på alle transportgrupper Bruk av ITS (Intelligent Transport Styring og tjenester) til trafikkregulering og informasjon Trafikantbetaling Trafikkregulering i lokalvegnettet Parkeringsrestriksjoner (kom. ansvar)

13 Noen utfordringer Hvordan oppnå nødvendig demping i trafikkveksten Hva slag betalingssystemer kan vi forvente på lengre sikt? Hvor mye tunnel tåles i området? Hvordan oppnå ønsket miljøforbedring både med og uten tunnel? Bussframkommelighet fra sidevegene. Er bussbane løsninger som gir bussene bedre konkurranseevne Håndtering av andre prioriterte trafikantgrupper taxi, elbil, næringstransport Får vi til en riktig regulering vha ITS. Prioritering mellom fjerntrafikk og lokaltrafikk Vil tilfartskontroll gi lange køer i boligområder og hindre bussene?

14 Utfordringer fysisk utforming Få plass til bilfelt, bussbane og sykkelveg i samme korridor Kopling E18 og E16 i Sandvika Få fram bussen forbi Sandvika Passering Høvik svært trangt Omfattende inngrep Strand Lysaker Få god kontakt med viktige kollektivknutepunkt Sandvika og Lysaker

15 Mulig planframdrift E18 i Bærum med tverrforbindelse Fornebu Stabekk Planprogram godkjent i mars 2010 Konsulent valgt og kommunedelplan satt i gang Innledende fase kommunedelplan til Godkjent kommunedelplan i 2012 Godkjent reg.plan høyest prioritert delstrekning i 2013 Mulig oppstart i 2014 Hvis enighet om prioritering og løsning for delparsell på E18, kan det være mulig og gå rett på reg.plan etter innledende fase med mulig oppstart i 2013

16 Kommunedelplan E16 Sandvika Wøyen Godkjent 2008 Kan tilpasses eventuell ny E18 Reguleringsplan til formell behandling i Bærum i juni Mulig bygging

17

18

19 E18 i Oslo Vil planlegge videre i samarbeid med Oslo kommune. Må se Filipstad i sammenheng med resten av strekningen, spesielt Frognerstranda. Samarbeid Oslo kommune, PBE Må vurdere andre alternativ enn den lange tunnelen fra Frognerstranda til Lysaker, som ligger i godkjent KU Det viktigste i første omgang er å sørge for at det ikke blir tilbakeblokkering i Festningstunnelen når trafikken kommer i senketunnelen

20 E18 i Oslo Må vurdere andre løsninger enn lang tunnel Frognerstranda - Lysaker (fra godkjent KU)

21 E18 i Asker Planprogram for kommunedelplan settes i gang når prioritering i Oslopakke 3 er klarlagt Tre alternativer: 1. Lokk over dagens E18 2. Kort tunnel sør for dagens E18 3. Lang tunnel sør for E18 Omlegging Røykenveg inngår i alle alternativ

22 E18 Asker alternativ kort tunnel

23 Oppsummering mht fremdrift: Sterkt press på planavklaringer slik at vi kan starte med å investere i de gode løsningene Planprosessene foregår i et svært krevende geografisk område Vi holder fullt trykk på planprosessene, men frykter at tidsangivelsene kan være for optimistiske.

E18 Lysaker - Slependen

E18 Lysaker - Slependen Kommunedelplan med konsekvensutredning FORNEBU LYSAKER STRAND HØVIK RAMSTADSLETTA BLOMMENHOLM SANDVIKA SLEPENDEN April 2014 E18 Lysaker - Slependen Tilleggsnotat beskrivelse av optimalisert løsning Tilleggsrapport:

Detaljer

OSLOPAKKE 3: HOVEDVEGUTBYGGINGENE ER MILJØSKADELIG ØNSKETENKING SATS PÅ KOLLEKTIVTRANSPORT OG SYKKEL!

OSLOPAKKE 3: HOVEDVEGUTBYGGINGENE ER MILJØSKADELIG ØNSKETENKING SATS PÅ KOLLEKTIVTRANSPORT OG SYKKEL! Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER Oslo, 5. mars 2008 OSLOPAKKE 3: HOVEDVEGUTBYGGINGENE ER MILJØSKADELIG ØNSKETENKING SATS PÅ KOLLEKTIVTRANSPORT OG SYKKEL! Norges Naturvernforbund

Detaljer

Kommunedelplan E18-korridoren i sentrale Asker Innledende fase: Optimalisering og løsningsutvikling

Kommunedelplan E18-korridoren i sentrale Asker Innledende fase: Optimalisering og løsningsutvikling Kommunedelplan E18-korridoren i sentrale Asker Innledende fase: Optimalisering og løsningsutvikling Presentasjon for kommunestyret i Asker 25.9.2012 Sølve Jerm planprosessleder Statens vegvesen Gunnar

Detaljer

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 Oppdrag: E18 korridoren i sentrale Asker Dato: Emne: Oppdr.nr.: 123134 Til: Statens vegvesen Region øst Sølve Jerm Kopi: Asker kommune Torill Skovli Utarbeidet av: Gunnar

Detaljer

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rapport 07 2008 Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rushtidsavgift i Kristiansand? En utredning om effekter på bil- og kollektivtrafikken og konsekvenser for ulike grupper Forord På oppdrag fra ATP-sekretariatet

Detaljer

Fagnotat. Saksnr.: 201125114/361. Til: Byrådsavd for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 07.05.2014

Fagnotat. Saksnr.: 201125114/361. Til: Byrådsavd for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 07.05.2014 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavd for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 07.05.2014 Saksnr.: 201125114/361 Emnekode:

Detaljer

Foto: Håvard Vikheim. Oslopakke 3. Handlingsprogram 2016 2019. Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3. 12. mai 2015 Transport i Oslo og Akershus

Foto: Håvard Vikheim. Oslopakke 3. Handlingsprogram 2016 2019. Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3. 12. mai 2015 Transport i Oslo og Akershus Foto: Håvard Vikheim Oslopakke 3 Handlingsprogram 2016 2019 Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3 12. mai 2015 Transport i Oslo og Akershus Forord Styringsgruppen for Oslopakke 3 legger med dette

Detaljer

PLANPROGRAM FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

PLANPROGRAM FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS PLANPROGRAM FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS 28.06.2012 Fastsatt av Oslo bystyre og Akershus fylkesting Innhold PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR SAMORDNET AREAL OG TRANSPORT FOR OSLO OG AKERSHUS...

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013. Full framkomst. et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland

Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013. Full framkomst. et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013 Full framkomst et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland Innhold 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon og trender... 4 2.1 Arealbruk

Detaljer

Oslopakke 3 FORSLAG FRA STYRINGSGRUPPEN FOR OSLOPAKKE 3. Handlingsprogram 2013 2016. 29. juni 2012. Oslo kommune

Oslopakke 3 FORSLAG FRA STYRINGSGRUPPEN FOR OSLOPAKKE 3. Handlingsprogram 2013 2016. 29. juni 2012. Oslo kommune Foto: Olav Fosli Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Handlingsprogram 2013 2016 Oslopakke 3 FORSLAG FRA STYRINGSGRUPPEN FOR OSLOPAKKE 3 29. juni 2012 Oslo kommune Forord Styringsgruppen

Detaljer

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06 Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN Parsellene: Skøyen Rådhusplassen Rådhusplassen Jernbanetorget Januar 2011 rev 06 2 (41) Illustrasjonen på forsiden er utarbeidet av Placebo Effects AS Oppdragsnr.:

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

Prosjekt: Fv. 109 Råbekken-Alvim. Høringsutgave FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Prosjekt: Fv. 109 Råbekken-Alvim. Høringsutgave FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsutgave Prosjekt: Fv. 109 Råbekken-Alvim for reguleringsplaner med konsekvensutredning Alternative prinsippløsninger Kommuner: Fredrikstad og Sarpsborg Region øst Moss kontorsted

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø

Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø Styringsgruppens forslag, april 2011 1 ra5102509 2 Forord Bodø står overfor mange oppgaver innen samferdsel og byutvikling.

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 187 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Trafikkvurderinger for alt. 0 og alt. 1 Lang løsning Filipstad områderegulering - Vedlegg

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

Transportanalyse for Bergensområdet

Transportanalyse for Bergensområdet Transportanalyse for Bergensområdet januar 2007 ISBN 978-82-7827-000-4 1 2 Forord Bergensområdet står foran store transportpolitiske utfordringer i å kunne handtere kommende trafikkvekst med et effektivt

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Hovedutvalget for samferdselssektoren Møteinnkalling/sakliste I Til Medlemmene Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post postmottak@bfk.no Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Utkast av 1.2.2011 Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: xx.xx.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN...

Detaljer

Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu

Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu Ruterrapport 2011:5 Versjon 1.0 13.4.2011 Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu Sluttrapport trasé- og konsekvensutredning Forord Akershus fylkeskommune og Oslo kommune ga i mai 2008 Ruter As i oppdrag

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Politisk styringsgruppes forslag til høringsdokument av 23.09.2014 Dette dokumentet er ikke et høringsforslag, men et grunnlag for saksbehandling

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Befaring på Nedre Romerike 4.juni 2014

Detaljer

M u l i g h e t s s t u d i e

M u l i g h e t s s t u d i e Fv 319, Svelvikvegen M u l i g h e t s s t u d i e Side 1 av 40 Juni 2012 rev januar 2013 I n n h o l d SAMMENDRAG... 3 FORORD... 5 HENSIKT... 6 INNLEDNING... 6 SITUASJONSBESKRIVELSE... 6 BEBYGGELSE...

Detaljer

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region midt Rapporttype Delrapport 2011-11-04 KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE DELRAPPORT MOLDE 2 (44) KVU E39 ÅLESUND-BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsnr.: 6100867Y

Detaljer