Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til Bypakke Nord-Jæren"

Transkript

1 Forslag til Bypakke Nord-Jæren Februar 2015 Bypakke Nord-Jæren

2 BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren blir ny bompengepakke i,, og fra Vedtaket i fylkestinget kan leses på Fortsatt er det flere steg på veien før Bypakke Nord-Jæren starter opp (se figur til høyre). Bypakke Nord-Jæren skiller seg fra dagens bompengeordning, Jærenpakke 1, ved at nasjonale mål om nullvekst i personbiltrafikken i byområder er lagt til grunn, i tillegg til framkommelighet for alle trafikantgrupper. Kø- og miljøproblemene i byområdene øker i takt med folketallet. Hovedvekten av bompengeinntektene er derfor foreslått å brukes på kollektiv, sykkel og gange. To prosjekter i bypakken kommer til å gi Nord-Jæren en av Europas lengste bussveier på 35 kilometer og en høystandard sykkelveg på 13 kilometer. I tillegg får sammenhengende fire felt mellom og Harestad i. I denne brosjyren er Bypakke Nord-Jæren kort presentert i fire avsnitt. Hva er Bypakke Nord-Jæren? Hvordan blir Bypakke Nord-Jæren? Hva får vi i Bypakke Nord-Jæren? Hvorfor Bypakke Nord-Jæren? Til sist følger flere kart som er med på å forklare innholdet i Bypakke Nord-Jæren. I tillegg til prosjektene som nevnes i denne brosjyren vedtok Fylkestinget å sette av 50 millioner kroner til planlegging av veg og kollektivinfrastruktur i øst. Utført Utført Utført Tidslinjen viser det planlagte løpet for vedtak av Bypakke Nord-Jæren. 12. juni 2014 Styringsgruppen for Transportplan Jæren skal bestemme seg for om de vil sende Bypakke Nord- Jæren på høring 1. oktober 2014 Kommunene på Jæren skal ha ferdigbehandlet Bypakke Nord-Jæren. Sendes til Rogaland fylkeskommune for videre behandling 9. og 10. desember 2014 Bypakke Nord-Jæren behandles i Fylkestinget. Sendes til samferdselsdepartementet for videre behandling Vinter/vår 2015 Samferdselsdepartementet ferdigstiller Bypakke Nord- Jæren. Ekstern konsulent kvalitetssikrer saken Høsten 2015 Bypakke Nord-Jæren legges fram for behandling i Stortinget 2016 Bygging av bomstasjoner januar 2017 Oppstart av Bypakke Nord-Jæren 2017 Side 2

3 HVA ER BYPAKKE NORD-JÆREN? Bypakke Nord-Jæren er en bompengepakke for kommunene,, og. Bypakken skal gjelde i 15 år, fra 1. januar 2017 til og med året Bypakken har to hovedmål: Nullvekst i personbiltrafikken i byområdet på Nord-Jæren og god framkommelighet for alle trafikantgrupper, der hovedvekten er på kollektiv, sykkel, gange og næringstransport. Totalt er det planlagt å bruke 25 milliarder kroner på ulike prosjekt. For å nå disse målene er det foreslått at cirka 70 prosent av bompengene skal brukes til kollektiv, sykkel og gange. Cirka 30 prosent er foreslått å gå til vegbygging. Når Bypakke Nord-Jæren er fullført er blant annet dette på plass: Bussvei på rv. med arm til Kvernevik Bussvei på fv. 44 Vatnekrossen med arm til Vest sentrum Lufthavn Sykkelstamveg fra til via Sammenhengende fire-felts fra til Harestad i Tungbilfelt på rv. Transportkorridor vest Sømmevågen Jåsund I tillegg skal det være gjennomført en rekke andre tiltak for å forbedre forholdene for kollektivtrafikk og gangog sykkeltrafikken Klepp Time Gjesdal Kommuner i grått er inkludert i Bypakke Nord-Jæren (se større kart bakerst) Vegprosjekt i Bypakke Nord-Jæren, som f.eks Transportkorridor vest og utbygging av, har direkte nytte for næringslivets transport. Næringslivet kan også nyte godt av at det legges til rette for nullvekst i personbiltrafikken. Bussvei Sykkelstamveg Tungbilfelt Vegprosjekter Alle prosjektene i bypakken (se større kart bakerst) Side 3

4 HVORDAN BLIR BYPAKKE NORD-JÆREN? Bypakke Nord-Jæren får fem tette ringer av bomstasjoner Ringene skal plasseres rundt viktige reisemål i byområdet. De fem ringene blir: - sentrum - sentrum Flyplassområdet på I tillegg til de fem ringene kommer et ytre snitt i kommune Bompenger skal betales på vei inn i ringen, ikke ut Bompenger betales bare én gang i løpet av en time, selv om en kjører gjennom flere ringer Det skal ikke betales for mer enn 75 passeringer i måneden Tunge kjøretøy skal betale høyere takst enn lette kjøtetøy Kjøretøy med Autopassbrikke får 10 prosent rabatt I rushperiodene mellom kl og blir taksten høyere enn resten av døgnet Fylkestinget vedtok følgende takster: kr 20,- for lette kjøretøy utenom rushperiodene., og kr 40,- for lette kjøretøy i rushperiodene. Betalingsretning Bomringene og betalingsretning (se større kart bakerst) Bomring Kl Kl Kr 20,- Kr 40, Prinsippene for plassering av bomstasjonene: Tette ringer rundt viktige reisemål på Nord-Jæren Ringene plasseres i områder der det er/blir utbygd et godt alternativt transporttilbud til privatbilen Det skal være bomstasjoner på veger der det gjøres betydelige investeringer ( og rv. ) Betalingsretning Bomring Arbeidsplass- konsentrasjon Bomringene, betalingsretning og arbeidsplasskonsentrasjobn (se større kart bakerst) Side 4

5 HVA FÅR VI I BYPAKKE NORD-JÆREN? BUSSVEI Bussvei 2020 sammenhengende midtstilt bussfelt mellom sentrum via sentrum til Vatne. Bussveien går også til vest Bussvei 2020 sammenhengende bussfelt mellom sentrum og. Bussveien går også til Kvernevik link - Kollektivprioriterende tiltak vest - sentrum- Lufthavn Oppgradering av Byterminalen i og Ruten i sentrum. I tillegg får sentrum ny gateterminal Fv. 44 Paradis SUS: Gangtunnel 8 endeholdeplasser med snumuligheter og sjåførfasiliteter TUNGBILFELT/KOLLEKTIV Rv. Transportkorridor vest, splitten Jåsund ANDRE KOLLEKTIVPROSJEKT Schancheholen splitten: Kollektivfelt Hillevåg SUS Tjensvoll - UiS Diagonalen Gauselvågen: Kollektivfelt/annen kollektivprioritering Fv. 330 Hoveveien: Kollektivfelt Fv. 435 Buøy Austbø: Kollektivfelt 1 milliard kroner til andre kollektivprosjekt Trasé-alternativ 2 Bussvei Trasé-alternativ 1 Bussvei på Nord-Jæren (se større kart bakerst) DRIFT AV KOLLEKTIV 3 milliarder kroner totalt VEGPROSJEKT Smiene Harestad Hove Fv. 505 Skjæveland Foss Eikeland (mulig oppstart i Jæren pakke 1) Fv. 505 Foss Eikeland /rv. 44 krysstiltak/vegutvidelse Stangeland Fv. 409 Transportkorridor vest, Kvernevik i SYKKEL Sykkelstamvegen: 1 milliard kroner til andre sykkelprosjekter GANGE, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 1 milliard kroner til miljø, trafikksikkerhet, turveier og andre tiltak for gående Side 5

6 Ålgår Bypakke Nord-Jæren Februar 2015 HVORFOR BYPAKKE NORD-JÆREN? I 2013 var det ca innbyggere på Nord-Jæren. I 2040 er innbyggertallet ventet å øke til Fv. 409 Transportkorridor vest Smiene Harestad Flere folk betyr at flere kommer til å reise i byområdet på Nord-Jæren. 63 prosent av reisene på Jæren skjer i dag med bil. Kø- og miljøproblemene i og rundt byområdet er ventet å øke for hvert år hvis ikke det blir gjort tiltak Tananger Fv. 409/ rv. Transportkorridor vest, kollektiv/ tungbilfelt Rv. splitten Kollektiv/ tungbilfelt Nasjonal Transportplan og Regionalplan Jæren har nullvekst i personbiltrafikken i byområder, og styrking av en mer miljøvennlig og bærekraftig persontransport som hovedmål. De samme målene er lagt til grunn for utformingen av Bypakke Nord-Jæren /rv. 44 Stangeland Hove Hovedmålene i Bypakke Nord-Jæren er: - Nullvekst i personbiltrafikken i byområdet på Nord-Jæren - God framkommelighet for alle trafikantgrupper med hovedvekt på kollektiv, sykkel og gange, samt transport for næringslivet Dagens bompengeordning, Jæren pakke 1, tar slutt 31. desember Fra 1. januar 2017 er det ikke bompengeinntekter på Nord-Jæren hvis en ny bompakke ikke vedtas på Stortinget Fv. 505 Skjæveland Foss Eikeland - Tungbilfelt Vegprosjekter Vegprosjekt på Nord-Jæren (se større kart bakerst) Mange prosjekt som er planlagt i byområdet etter 2016 er forutsatt helt eller delvis finansiert med bompenger Staten vil delfinansiere Hove og Smiene Harestad med 1,9 milliarder kroner Sykkelstamveg Kommunene,,,, Gjesdal, Klepp, Time og Hå er med i Jæren pakke 1. Fra 2017 vil de fire første etablere Bypakke Nord-Jæren. Det blir arbeidet med en egen bompengepakke for kommunene sør på Jæren (Utbyggingspakke Jæren) Bypakke Nord-Jæren har mål om nullvekst i personbiltrafikken, mens Utbyggingspakke Jæren har mål om bedre framkommelighet for alle trafikantgruppene (også bil) For å nå nasjonale mål om nullvekst må størsteparten av bompengene investeres i miljøvennlige transportformer. Det blir likevel nødvendig med flere virkemidler enn bypakken, for å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken Sykkelstamveg på Nord-Jæren (se større kart bakerst) Side 6

7 Bomringene Bomring Betalingsretning Side 7

8 Bomringene og arbeidsplasser Arbeidsplasskonsentrasjon Bomring Betalingsretning Side 8

9 Bussvei Bussvei I tillegg foreslås 2 milliarder til andre kollektivprosjekt. Bussvei Trasé-alternativ 1 Trasé-alternativ 2 Side 9

10 Vegprosjekt Vegprosjekter Tungbilfelt Smiene Harestad Fv. 409 Transportkorridor vest Tananger Fv. 409/ rv. Transportkorridor vest, kollektiv/ tungbilfelt Rv. splitten Kollektiv/ tungbilfelt /rv. 44 Stangeland Hove Fv. 505 Skjæveland Foss Eikeland - Side 10

11 Sykkelstamveg Sykkelstamveg I tillegg foreslås 1 milliard til andre sykkelprosjekt Sykkelstamveg Side 11

12 Alle prosjektene Vegprosjekter Bussvei Sykkelstamveg Tungbilfelt

REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Vedlegg 4 82 REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 10:30 Medlemmer

Detaljer

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Skal bidra til å imøtekomme regionale og nasjonale mål: Regionalplan for Jæren Belønningsordningen Framtidig bymiljøavtale Klimaforlik Nasjonal

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren. Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren. Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014 Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014 Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Presentasjonen er en melding om

Detaljer

INNKALLING MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onssdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onssdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Onssdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 10:00 12:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15

Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15 Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15 Vedlegg 1 «Fastsetting av endelig rammeverk og generelle føringer for forhandlinger om helhetlige bymiljøavtaler». Brev fra Samferdselsdepartementet,

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

Saksframlegg. Bypakke Grenland finansieringsordning for Bypakke Grenland. Rådmannens innstilling: TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Saksframlegg. Bypakke Grenland finansieringsordning for Bypakke Grenland. Rådmannens innstilling: TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Bypakke Grenland finansieringsordning for Bypakke Grenland Rådmannens innstilling: 1. Det etableres en bypakke for Grenland i tråd med saksinnstillingen og Rapporten

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE. Fagnotat transport. Kommuneplanen 2014-2029

STAVANGER KOMMUNE. Fagnotat transport. Kommuneplanen 2014-2029 STAVANGER KOMMUNE Fagnotat transport Kommuneplanen 2014-2029 1 Innhold Forord... 5 1 Innledning... 6 1.1 Planprogram kommuneplanen 2014-2029... 6 2 Bakgrunn... 10 2.1 Finansering av transportsystemet...

Detaljer

08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK. Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak

08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK. Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak 08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak 3 (20) FORORD Konseptvalgutredningen for transportsystemet

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

Foto: Håvard Vikheim. Oslopakke 3. Handlingsprogram 2016 2019. Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3. 12. mai 2015 Transport i Oslo og Akershus

Foto: Håvard Vikheim. Oslopakke 3. Handlingsprogram 2016 2019. Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3. 12. mai 2015 Transport i Oslo og Akershus Foto: Håvard Vikheim Oslopakke 3 Handlingsprogram 2016 2019 Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3 12. mai 2015 Transport i Oslo og Akershus Forord Styringsgruppen for Oslopakke 3 legger med dette

Detaljer

Innst. 169 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 50 S (2014 2015)

Innst. 169 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 50 S (2014 2015) Innst. 169 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 50 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av

Detaljer

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging Forslag finansiering av utbygging 28.04.2011 1. INNLEDNING OG ANBEFALING... 4 2. BAKGRUNN OG FORMÅL... 5 3. KONSEPTVALGUTREDNING VALG AV KONSEPT... 6 4. UTBYGGINGSPLAN - OMTALE AV PROSJEKT OG TILTAK...

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn og grunnlag FORSLAG TIL BOMPENGEORDNING I NEDRE GLOMMA - PLASSERING AV BOMSTASJONER TAKSTER OG RABATTER

NOTAT. 1. Bakgrunn og grunnlag FORSLAG TIL BOMPENGEORDNING I NEDRE GLOMMA - PLASSERING AV BOMSTASJONER TAKSTER OG RABATTER NOTAT Oppdrag Bypakke Nedre Glomma Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 1/2013 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL BOMPENGEORDNING I NEDRE GLOMMA - PLASSERING AV BOMSTASJONER TAKSTER OG RABATTER

Detaljer

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning Byrådssak /15 Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning NIHO ESARK-7112-201430737-9 Hva saken gjelder: På bakgrunn av bystyrets vedtak den 17. september 2014, legger

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Befaring på Nedre Romerike 4.juni 2014

Detaljer

Oslopakke 3 FORSLAG FRA STYRINGSGRUPPEN FOR OSLOPAKKE 3. Handlingsprogram 2013 2016. 29. juni 2012. Oslo kommune

Oslopakke 3 FORSLAG FRA STYRINGSGRUPPEN FOR OSLOPAKKE 3. Handlingsprogram 2013 2016. 29. juni 2012. Oslo kommune Foto: Olav Fosli Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Handlingsprogram 2013 2016 Oslopakke 3 FORSLAG FRA STYRINGSGRUPPEN FOR OSLOPAKKE 3 29. juni 2012 Oslo kommune Forord Styringsgruppen

Detaljer

REFERAT MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

REFERAT MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen REFERAT MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Torsdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 10:00 12:00 Medlemmer Navn Til stede Forfall

Detaljer

Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter

Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter Arkivsak-dok. 13/04164-19 Saksbehandler Olav Backe-Hansen Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Møtedato Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter Rådmannens innstilling Skien kommune prioriterer

Detaljer

KVU for. Kommuneplankomiteen 08.03.10 sak 3/10 vedlegg 3. Transportsystemet på Jæren - med hovedvekt på byområdet

KVU for. Kommuneplankomiteen 08.03.10 sak 3/10 vedlegg 3. Transportsystemet på Jæren - med hovedvekt på byområdet Kommuneplankomiteen 08.03.10 sak 3/10 vedlegg 3 Rogaland fylkeskommune KVU for Transportsystemet på Jæren - med hovedvekt på byområdet Kollektivtransport, vegsystem, gang- og sykkel, arealbruk og andre

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200001704-492 Emnekode: SARK-510 Saksbeh: KIAR Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Fra: Etat for plan

Detaljer

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rapport 07 2008 Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rushtidsavgift i Kristiansand? En utredning om effekter på bil- og kollektivtrafikken og konsekvenser for ulike grupper Forord På oppdrag fra ATP-sekretariatet

Detaljer

Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg

Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg Arkivsak-dok. 12/00339-1 Saksbehandler Laila Vestby Saksgang Møtedato Sak nr. Plan- og økonomiutvalget 02.02.2012 Bystyret 16.02.2012 Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg

Detaljer

ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING

ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING KORRIGERT VERSJON Østfoldpakke fase 2 i Fredrikstad - finansiering April 2007 Korrigert versjon 2 Sammendrag Investeringskostnader Investeringskostnadene

Detaljer

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak)

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Prop. 13 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering E6 Minnesund Skaberud Dovrebanen Langset Kleverud Tilråding fra

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 4.10.2013, 9:30 12:30. Godkjenning av referat fra møte 14.6.2013

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 4.10.2013, 9:30 12:30. Godkjenning av referat fra møte 14.6.2013 MØTEREFERAT Vår dato 18.10.2013 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 4.10.2013, 9:30 12:30 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Referent: Rita Ottervik, TK Tore Sandvik, STFK Lars

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

Tidsdifferensierte bompenger - to mulige innretninger som kan iverksettes raskt

Tidsdifferensierte bompenger - to mulige innretninger som kan iverksettes raskt BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 201430737-13 Emnekode: ESARK-7112 Saksbeh: KIAR Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Fra: Etat for plan

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA NOTAT Oppdrag Fv 34 Grime - Vesleelva Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 2/2010 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA Dato 2010-06-10

Detaljer