Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni Lokal læreplan IKT. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2010. Lokal læreplan IKT. Åsveien skole glad og nysgjerrig"

Transkript

1 Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2010 Lokal læreplan IKT Åsveien skole glad og nysgjerrig

2 Innhold IKT trapp trinn: side 2 IKT trapp trinn: side 3 Utdypende del: side 4 11 : side 12 Side 2 av 12

3 IKT trapp 4. TRINN 3. TRINN PowerPoint presentere historiske emner ved hjelp av digitale verktøy (ord, bilde, bakgrunn, lysbildeframvisning) (samfunnsfag) 1. TRINN Excel sette inn tall i enkle tabell (matematikk) lese tall ut fra enkle tabeller (matematikk) Slå av/på pc. Øve i bruk av mus. Forstå hva tastatur og skrivebordet er og lære seg hva som vanligvis står på det. Tastaturtrening. 2. TRINN It s Learning tildeles passord og ident kunne Logge seg inn bli presentert for og få innsyn i It s Learning sammen med lærer. utforske It s Learning hente ut dokument fra Hovedside. Skal kunne åpne programmer og lære seg å lagre. Skal forstå hva det er å logge seg på noe samt hva brukernavn og passord er. Tastaturtrening/touch. Excel forberede og utføre daglige værmålinger og registrere disse i en periode (naturfag) plassere posisjoner på kart og rutenett (matematikk) beskrive posisjoner på kart og rutenett (matematikk) Skal kunne skrive ut fra maskin. Skal kunne sette inn cd/dvd/usb penn i maskina og finne det igjen. Tastaturtrening/touch. It s Learning lese og sende melding ta enkle tester (forberedelse til nasjonale prøver) Excel Plassere og presisere posisjoner i et koordinatsystem, i et rutenett og på et kart (matematikk) bruke enkle skjema for å registrere arter i naturen, f eks trekkfuglregistrering (naturfag) Skal kunne opprette mapper og lære seg å lagre på en slik måte at man finner det igjen. Lagre/lagre som. Lære seg å forstå hva de ulike stasjonene er under min datamaskin (C:/D:) Bruke bokstaver og eksperimentere med ord på tastatur (norsk) Bruke datamaskin (tekst og bilde) (norsk) Tastaturtrening ( touch) endre tekstutseende (kursiv, fet skrift, forskjellig farge) skrive enkle setninger med utgangspunkt i bilder og selvvalgte emner (engelsk) kunne utvikle en tekst etter tips fra lærer og medelever (engelsk) klippe og lime, redigere og formater, bilder inn i en tekst () skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy (norsk) Snakke om teknologisk utvikling de siste 50 år med betydning for elevenes hverdag: TV, video, pc, mobil, cd m.m. () begynn med Redd Barnas nettvettregler. Bevisstgjør elevene, men vær oppmerksom på at spennet i kunnskap og bruk er stort. samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i billedbøker og andre billedmedier () fortsett med Redd Barnas nettvettregler. forklar dem om passord og viktigheten av å holde det for seg selv. bevisstgjør dem på at ikke alt på internett er sant. følgje enkle reglar for personvern når ein bruker Internett bruk ressursene som finnes på nettvett.no under fanen for skoler ta opp bruk av dataspill: aldersgrenser, tidsbruk, type spill osv. Bruk fanen Gode råd på barnevakten.no som bakgrunnsstoff. kunne foreta informasjonssøk i søkemotorer, og hente ut informasjon (norsk,naturfag) søke informasjon om engelskspråklige land og skrive nøkkelord fra teksten (engelsk) kunne finne lesestoff til egne arbeidsoppgaver på Internett verktøy Trene i å hente opplysninger fra en lokal internettside.lokalnyheter Side 3 av 12

4 5. TRINN PowerPoint bruke internett og nettsider, hente ut PowerPoint lage en presentasjon hjelp av digitale verktøy (tekst, bilde, bakgrunn, overganger, enkle animasjoner)(samfunnsfag livet i det gamle Egypt og Mesopotamia). It s Learning skal laste opp dokumenter og administrere egne mapper/rom. kunne bruke alle testredskapene. glosetrening,enkel tekstskaping, retting av egne tekster, søke informasjon via læringsplatformen (engelsk) 7. TRINN 6. TRINN PowerPoint nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner (tekst, bilde, informasjon og presentere dette (tekst, bilde, bakgrunn, overganger, animasjoner, skrive notater, lage notatsidevisning og disposisjon,) (samfunnsfag Europa) It s Learning tekstskaping/ miniprosjekter/ bokrapporter søke og vurdere informasjon viderutvikle tekster ut fra gitte kriterier/krav om innhold og struktur som innledning, hoveddel og avslutning kunne laste opp filer og redigere disse ved å videreutvikle egne utkast i forhold til rettskriving/grammatikk etter innspill fra lærer/medelever bruke læringsplatformen som lagringssted for elektronisk arbeid/lekser, opprette et prosjekt, invitere inn medlemmer bakgrunn, overganger, animasjoner, skrive notater, lage notatsidevisning og disposisjon, hyperkoblinger, koblinger til andre dokumenter). (RLE religiøse byggverk; forsøk og faglige tema; ) It s Learning Lekser og lenker legges ut slik at plattformen blir levende. skal bruke læringsplatformen til levering, respon og rettinger i forhold til BOMS. utvikle kompetansen i It s Learning til å bli en naturlig del av skolehverdagen. Excel lage tabeller og enkle diagrammer presentere innsamlet informasjon på en god og oversiktlig måte (matematikk tabeller og diagrammer) bli kjent med ulike filtyper, forstå hva de betyr og hvilke programmer de tilhører. kopier/flytte filer. fforstå mappestrukturer og kunne bevege seg mellom ulike stasjoner. skanne og lime inn bilder () illustrere egenprodusert tekst () alfabetisere på PC (norsk) Gjennomgå og repeter nettvettregler bevisstgjør elevene i forhold til bruken av maskiner på skolen og hjemme. Elevene skal kunne søke informasjon på internett (engelsk) finne hjemmesidene til de ulike instansene innenfor ernæring og ha kjennskap til noen av anbefalingene disse gir ( Mat og helse ) kunne søke etter informasjon på Internett og sette sammen relevantesøkeord () Excel lage tabeller og diagrammer skal kunne registrere forøksobservasjoner i Excel og framstille resultatet grafisk (nedbørsmålinger) lære seg hvordan en nyttiggjør seg internett på en gangbar måte. kunne basisfunksjonene på en pc og i officepakken. redigere bilder med enkle fotoprogrammer () Bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster (norsk) kunne bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene(norsk) kunne lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper (norsk avis) Gjennomgå nettvettregler, fokus på å sette grenser for seg selv. Oppfordre dem til å si fra om digital mobbing og om de opplever noe ubehagelig på nett. Bruke digitale informasjons kanaler på en målrettet måte (norsk, samfunnsfag) kunne finne ut om kildematerialet er brukbart i arbeidet med det en ønsker å beskrive () kunne finne aktuell informasjon fra leksikon, digitale informasjonskanaler, oppslagsverk, fagbøker, diagram, tabeller og bilder (norsk) hente ut systematisere informasjon tilknyttet emner fra internett (naturfag bruk av relevante læringsstrategier) hente ut info om skolens strømforbruk på TEV sine hjemmesider og kunne registrere resultatet på "Nettverk for miljølære" Side 4 av 12 Excel presentere ulike data på en hensiktsmessig måte ved hjelp av tabeller og søyle, linje og enkle sektordiagrammer og vurdere hensiktsmessigheten til de ulike framstillingene (matematikk) finne sum, median, typetall og gj. snitt vurdere dem i forhold til hverandre (matematikk) skal være en trygg pc bruker. være seg bevisst muligheter og farer skal kjenne forskjelle på pc bruk skole/hjem (offentlig/privat pc). bruke kunnskapene til å hjelpe andre redigere bilder ved å bruke utsnitt bruke bilder i egne tekster, f.eks. "Boka om meg selv" Bruke estetiske virkemidler og bruke digitale verktøy i egen tekstproduksjon (topp og bunntekst, formatering, innholdsfortegnelse, fletting) (norsk Boka om meg selv) kunne gjøre spesifikke søk og være kritisk til treff og den informasjon de får lære om bevisst bruk av nettresurser og chattefunksjoner som Nettby, Facebook, MSN, osv. bruke Internett og finne oppskrifter fra ulike verdensdeler (Mat & helse) Bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene (norsk) Samtale om opphavrettslige regler for bruk av tekster hentet fra Internett (norsk) Kildekritikk kunne begrunne egne medievaner (samfunnsfag/norsk) planlegge og presentere reiser til Europa og andre verdensdeler ved hjelp av digitale verktøy (samfunnsfag/engelsk)

5 Utdypende del: 1. EXCEL WORD/TEKSTBEHANDLING POWER POINT IT S LEARNING LÆRINGSPROGRAM NETT VETT Bruke bokstaver og eksperimentere med ord på tastatur. Lekeskriving. Salaby Paint : Nettsteder: dammskolen.no/ grunnskole/ matematikk/septimus gyldendal.no/multi matematikk.org, bli regnemester gruble.net INTERNETT/KILDESØK/ KILDEKRITIKK Snakke om teknologisk utvikling de siste 50 år med betydning for elevenes hverdag: TV, video, PC, mobil, cd m.m. Side 5 av 12

6 2. EXCEL WORD/TEKSTBEHANDLING POWER POINT IT S LEARNING LÆRINGSPROGRAM NETT VETT Sette inn tall i enkle tabeller. Lese tall ut fra enkle tabeller. Bruke datamaskin (tekst og bilde). Tastaturtrening, Touch. Endre tekstutseende, kursiv, fet skrift, forskjellig farge. Begynn med Redd Barnas nettvettregler. Bevisstgjør elevene, men vær oppmerksom på at spennet i kunnskap og bruk er stort. INTERNETT/KILDESØK/ KILDEKRITIKK Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i billedbøker og andre billedmedier. Side 6 av 12

7 3. EXCEL WORD/TEKSTBEHANDLING POWER POINT IT S LEARNING LÆRINGSPROGRAM NETT VETT Plassere posisjoner på kart og rutenett. Beskrive posisjoner på kart og rutenett. Forberede og utføre daglige værmålinger og registrere disse i en periode. Skrive enkle setninger med utgangspunkt i bilder og selvvalgte emner. Tildeles passord og ident ved skolestart. Bli presentert for å få innsyn i It s Learning sammen med lærer. Logge seg inn. Utforske It s Learning. Hente ut dokument fra Hovedside. (3. trinn). Bruke tilgjengelig pedagogisk programvare Fortsett med Redd Barnas nettvettregler. Forklar dem om passord og viktigheten av å holde det for seg selv. Bevisstgjør dem på at ikke alt på internett er sant. INTERNETT/KILDESØK/ KILDEKRITIKK Side 7 av 12

8 4. EXCEL Plassere og presisere posisjoner i et koordinatsystem, i et rutenett og på et kart. Bruke enkle skjema for å registrere arter i naturen, f eks trekkfuglregistrering (må påbegynnes før trekkfuglene kommer tilbake for at elevene skal være forberedt). ( registrere trekkfugldata på miljolare.no). WORD/ TEKSTBEHANDLING Kunne utvikle en tekst etter tips fra lærer og medelever. Digitalt klippe og lime bilder inn i en tekst. Kunne foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy. POWER POINT IT S LEARNING LÆRINGSPROGRAM NETT VETT Presentere historiske emner ved hjelp av digitale verktøy. Sette inn bilde og ord i tekstboks. Redigere bakgrunn og vise lysbildefremvisning. It s Learning kan tas i bruk når lærer måtte ønske det. De bør bli kjent med det senest på slutten av dette skoleåret slik at de kan ta det i bruk tidlig neste. Lese og sende melding. Ta enkle tester. Bruke ressursene som finnes på.no under fanen For skoler. Barnevakten.no er også en god ressurs. Bruk opplegget med Barn og dataspill. Snakk med ungene omkring dette. Si noe om reglene for personvern. Plassere og presisere posisjoner i et koordinatsystem, i et rutenett og på et kart. Lage egne bilder med inspirasjon fra greske og egyptiske veggmalerier. egyptisk.html Kunne tegne plantegning i målestokk 1:1 og 1:2, f.eks, ved hjelp av digitalt verktøy: IKEAs "Kjøkkenplanlegger" Kunne foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale hjelpemidler. Kunne finne lesestoff til egne arbeidsoppgaver på internettverktøy. INTERNETT/KILDESØK/ KILDEKRITIKK Søke informasjon om engelskspråklige land og skrive nøkkelord fra teksten, for eksempel om dyr og mat. Trene i å hente opplysninger fra en lokal internettside/lokalnyheter. Hente informasjon på internet. Systematisere og fremstille med digitale verktøy. Steinalder: Tenk kommune og fylke. Side 8 av 12

9 5. EXCEL Presentere innsamlet informasjon på en god og oversiktlig måte. Presentasjonsformen skal gjøres både i arbeidsbok og digitalt (Word eller Excel). WORD/ TEKSTBEHANDLING Skanne og lime inn bilder i dokumenter. Illustrere egenprodusert tekst. Alfabetisere på PC (lage alfabetisk liste). Lage numerisk liste samt lære seg punktmerking. POWER POINT IT S LEARNING NETT VETT LÆRINGSPROGRAM Lage en presentasjon av livet i det gamle Egypt og Mesopotamia ved hjelp av digitale verktøy. Alle elevene logges inn på It s Learning via Feide. Felles innlogging for elevnett og læringsplattform for elevene. Lærene oppretter de rom som er hensiktsmessige og administrerer bruken ut fra egne faglige og praktiske kriterier. Elevene læres tidlig hvordan de skal laste opp dokumenter og administrere egne mapper/rom. Kunne bruke alle testredskapene. Gjennomgå og repeter nettvettregler. Bevisstgjør elevene i forhold til bruken av maskiner på skolen og hjemme. Påpek forskjellene, men minn dem på at internett er likt. Skriv under avtale om bruk av skolens datautstyr. Utvikle ordforråd ved å bruke dataprogrammer. Musikk Komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy. Lokus123. Hente ut relevant fagstoff fra "Lokus 123" (nettstedet tilknyttet læreverket). INTERNETT/KILDESØK/ KILDEKRITIKK Lære om søkemetoder. Gi eksempler på ulike måter å lære engelske ord og uttrykk på. Kunne søke informasjon på internett. Mat og helse Finne hjemmesidene til de ulike instansene. Ha kjennskap til noen av anbefalingene disse gir. Bruke It s learning til: glosetrening enkel tekstskaping retting av egne tekster søke informasjon Vite hva komplementærfarger er bilde/fagsider/kompleme.htm Ulike mål Fag Kunst og håndverk Ulike billedgallerier. Kunne søke etter informasjon på Internett. Side 9 av 12

10 6. EXCEL Kunne registrere forsøksobservasjoner i Excel og framstille resultatet grafisk. Presentere nedbørsmåling er i Excel. WORD/TEKSTBEHANDLING/ BILDEBEHANDLING Redigere bilder med enkle fotoprogrammer. Kunne finne aktuell informasjon fra leksikon, digitale informasjonskanaler, oppslagsverk, fagbøker, diagram, tabeller og bilder. Bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster. Kunne bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene kunne lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper (avis). POWER POINT IT S LEARNING NETT VETT LÆRINGSPROGRAM INTERNETT/KILDESØK/KILDEKRITIKK Bruke internett og nettsider. Hente ut informasjon og presentere dette (Europa). Bruke It s learning til: tekstskaping/ miniprosjekter/ bokrapporter søke og vurdere informasjon videreutvikle tekster ut fra gitte kriterier/krav om innhold og struktur som innledning, hoveddel og avslutning kunne videreutvikle egne utkast og rettskriving/grammatikk etter innspill fra lærer/medelever. It s Learning brukes også i flere andre fag og aktivt som det mest tilgjengelige lagringssted for elektronisk arbeid/lekser. Opprette et prosjekt. Invitere inn medlemmer. Laste opp filer og redigere disse. Gjennomgå nettvettregler som forrige år, men sett fokus på å bevisstgjøre dem til å sette grenser for seg selv. Det er ingen vits i å skremme dem. Det har bare motsatt effekt. Oppfordre dem til å si fra om digital mobbing og om de opplever noe ubehagelig på nett. Utvikle ordforråd ved å bruke dataprogrammer. Bruke koordinater til å beskrive plassering og bevegelse i et koordinatsystem på papiret og digitalt. Lære om effektive søkemetoder Gi eksempler på ulike måter å lære engelske ord og uttrykk på. Bruke komplementærfarger for å skape rom i bilder, se f.eks. bilder av Van Gogh i kalendermappe kunstnere/gogh.html. Ulike mål Fag Kunst og håndverk Ulike billedgallerier. Bruke digitale informasjons kanaler på en målrettet måte. Kunne finne ut om kildematerialet er brukbart i arbeidet med det en ønsker å beskrive. Hente ut og systematisere informasjon tilknyttet emner fra internett (Bruk av relevante læringsstrategier). Hente ut info om skolens strømforbruk på TEV sine hjemmesider og kunne registrere resultatet på "Nettverk for miljølære". Side 10 av 12

11 7. EXCEL Presentere ulike data på en hensiktsmessig måte ved hjelp av tabeller og søyle, linje og enkle sektordiagrammer. Vurdere hensiktsmessigheten til de ulike framstillingene. Bruke digitale hjelpemidler i forbindelse med statistiske undersøkelser og ulike framstillinger. Finne median, typetall og gjennomsnitt av enkle datasett og vurdere dem i forhold til hverandre. WORD/ TEKSTBEHANDLING/ BILDEBEHANDLING Redigere bilder ved å bruke utsnitt. Bruke bilder i egne tekster, f.eks. "Boka om meg selv". Bruke estetiske virkemidler og bruke digitale verktøy i egen tekstproduksjon. Boka om meg selv POWER POINT IT S LEARNING NETT VETT LÆRINGSPROGRAM INTERNETT/KILDESØK/KILDEKRITIKK RLE Beskrive kirkebygget, andre kristne gudshus, tempelet, moskeen, synagogen og klosteret og reflektere over deres betydning og bruk. Skal nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner. Skal kunne lage framstillinger i PowerPoint over et forsøk / faglig tema. Framstilling/foredrag. It s Learning brukes aktivt i flere fag. Lekser og lenker legges ut slik at plattformen blir levende. Den brukes gjennomgående dette året i arbeidet med BOMS. Utvikle kompetansen i It s Learning til å bli en naturlig del av skolehverdagen. Dette er et av deårene vi kan påvirke dem mest i det å bli gode brukere av internett. Lær dem spesifikke søk og det å være kritisk til treff og den informasjon som måtte dukke opp. Vi skal være vennlige, men tydelige. Det er ingen vits i å skyte spurv med kanon. Søk sammen med dem når dere bruker datalab med egen PC og prosjektør. Vis dem. Lær dem om bevisst bruk av nettressurser og chattefunksjoner som Nettby, Facebook, MSN, osv. Bruk nettvett.no for å bevisstgjøre dem omkring nedlastingsproblematikk. Har også et godt opplegg på virus problematikk. Utvikle ordforråd ved å bruke dataprogrammer. Lage tegneserier ved hjelp av digitale verktøy. Tips: Programmet "Animation shop" finnes på Skolesidene Ressursside "Paint Shop Pro" Kurs Musikk Komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy. Lære spesifisert søk, lære om ulike søkemotorer samt å være kritisk til treff. Gi eksempler på ulike måter å lære engelske ord og uttrykk på. Bruke valører av samme farge i et bilde for å skape rom Last ned "interactive colour project". Ulike mål Fag Kunst og håndverk Ulike billedgallerier. Mat & helse Bruke internett og finne oppskrifter fra ulike verdensdeler (prøve dem ut hjemme). Bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene. Samtale om opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra internett. Kildekritikk. Kunne vurdere tekster, teater og film og begrunne egne medievaner. Planlegge og presentere reiser til Europa og andre verdensdeler ved hjelp av digitale verktøy som for eksempel Google Earth. Side 11 av 12

12 Trinn 1. Slå av/på pc. Øve i bruk av mus. Forstå hva tastatur og skrivebordet er og lære seg hva som vanligvis står på det. Tastaturtrening. 2. Skal kunne åpne programmer og lære seg å lagre. Skal forstå hva det er å logge seg på noe samt hva brukernavn og passord er. Tastaturtrening/Touch. 3. Skal kunne skrive ut fra maskin. Skal kunne sette inn cd/dvd/usb penn i maskina og finne det igjen. Tastaturtrening/Touch Skal kunne opprette mapper og lære seg å lagre på en slik måte at man finner det igjen. Lagre/lagre som. Lære seg å forstå hva de ulike stasjonene er under min datamaskin (C:/D:) Login via Feide. Bli kjent med ulike filtyper og forstå hva de betyr og hvilke programmer de tilhører. Kopier/flytte filer. Forstå mappestrukturer og kunne bevege seg mellom ulike stasjoner.. It s Learning. Fokus på nettvett. Lære seg hvordan en nyttiggjør seg internett på en gangbar måte. Skal kunne basisfunksjonene på en pc og i Office pakken. 7. Skal være en trygg PC bruker. Være seg bevisst muligheter og farer. Forskjell skole/hjem. Hjelpe andre. Side 12 av 12

IKT-plan for Notodden kommune

IKT-plan for Notodden kommune IKT-plan for Notodden kommune Kompetansemål og læringsmål for elever i grunnskolen i Notodden kommune 16.12.2011 Notodden kommune IKT-plan for grunnskolen i Notodden kommune Innledning Digitale verktøy

Detaljer

IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad

IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad Utarbeidet våren 2005 Revidert våren 2009 etter Rammeplan for barnehager og Kunnskapsløftet Barnehagene i Krødsherad: Bli kjent med datamaskinen. Alle må

Detaljer

IKT 1. trinn HAUKÅS SKOLE

IKT 1. trinn HAUKÅS SKOLE Plan for digital læring Haukås skole IKT 1. trinn HAUKÅS SKOLE 1 Kunne starte en datamaskin, logge seg på og av Bergensskolen skolens nettverk med brukernavn og passord. Nettverk. 2 Kunne velge nettadresse

Detaljer

Kompetansemål i Kunnskapsløftet.

Kompetansemål i Kunnskapsløftet. Kompetansemål i Kunnskapsløftet. IKT relaterte kompetansemål i nye læreplaner på ulike trinn. Fag Trinn Utstyr/programvare Norsk Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer

Detaljer

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

Investering og kostnader. Pris. To datarom á 30 elevermaskiner kr 1 000 60 60 kr 0 4 kr 15 000

Investering og kostnader. Pris. To datarom á 30 elevermaskiner kr 1 000 60 60 kr 0 4 kr 15 000 Investering og kostnader Pris Antall 2009 Antall nå Investeringsbehov Levetid (år) Årlig kostnad Fire elevmaskiner til hvert klasserom kr 1 000 120 78 kr 42 000 4 kr 30 000 To datarom á 30 elevermaskiner

Detaljer

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE FAGPLAN MED KONKRETE LÆRINGSMÅL FOR ELEVENE 1. klasse Kriterier Jeg kan Generell datakunnskap 1. Kunne navnet på pc-ens deler. Jeg kan peke på tastaturet, skjermen, datamaskinen

Detaljer

Planer for integrering av IKT i fagene

Planer for integrering av IKT i fagene Planer for integrering av IKT i fagene Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011 Lindesnes kommune Integrering av IKT i fagene. Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011, Lindesnes kommune 1/18

Detaljer

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 Digital kompetanse kan defineres som et sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Disse kreves som en forutsetning for å kunne bruke digitale verktøy, medier

Detaljer

IKT-plan Søreide skole 2010-2011 IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1

IKT-plan Søreide skole 2010-2011 IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1 IKT PLAN SØREIDE SKOLE S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1 Søreide skole: Hvorfor IKT? Kunnskapsløftet, den nye læreplanen har som mål alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Storetveit skole, 14.03.2011 Side 2 av 25

Storetveit skole, 14.03.2011 Side 2 av 25 Digital-plan Storetveit skole 2011-2012 Storetveit skole, 14.03.2011 Side 1 av 25 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 NETTVETT... 4 KILDEKRITIKK... 5 TIPS TIL SØK PÅ NETTET... 6 PLASSERING AV DATAMASKINENE

Detaljer

IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN

IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN SKOLEÅRET 2009/2010 Innledning Digital kompetanse er blitt et nøkkelbegrep i norsk utdanningspolitikk de siste årene. Med Kunnskapsløftet ble digitale ferdigheter

Detaljer

FORSLAG TIL IKT PLAN 1. - 10.klasse

FORSLAG TIL IKT PLAN 1. - 10.klasse FORSLAG TIL IKT PLAN 1. - 10.klasse INTRODUKSJON (Utgangspunkt for lokal diskusjon og bearbeiding) Plan for hvert trinn: - Kompetanse etter 4. årstrinn - Kompetanse etter 7. årstrinn - Kompetanse etter

Detaljer

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll.

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll. Ikt- plan for Kirkeskolen 1.trinn Datakunnskap: - starte opp pc - logge seg på skolens nettverk med brukernavn og eget passord - skrivebordet, bli kjent med symbolene på dataskjermen - finne rett program

Detaljer

1. trinn 1. trinn Kompetansemål

1. trinn 1. trinn Kompetansemål Skolebibliotekplanen er laget for å vise hva og på hvilke områder skolebiblioteket kan bidra. Tips i arbeid med informasjonskompetanse: informasjonskompetanse.no. (Her finner du IK-trappa) 1. trinn 1.

Detaljer

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Sigdal kommune Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Prestfoss 22.6 2009 Revidert 14.6.2011 I Kunnskapsløftet er det å kunne bruke digitale verktøy en av de fem

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole

Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole Lindesnes kommune Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008 2011 Forslag til revisjon september 2009 Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk

Detaljer

DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010

DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010 DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010 HVA SKAL VI LÆRE PÅ DE ULIKE TRINN? TRINN: MÅL: ANSVARLIG: 1 Dataregler lån og bruk av skolens utstyr Starte opp en PC Skal sammen med lærer kunne logge seg

Detaljer

KTi Karmøybarnehagene. Plan for kreativ og skapende bruk av. Karmøy kommune Skole- og kulturetaten Barnehageavdelingen. digitale verktøy 1

KTi Karmøybarnehagene. Plan for kreativ og skapende bruk av. Karmøy kommune Skole- og kulturetaten Barnehageavdelingen. digitale verktøy 1 KTi Karmøybarnehagene Karmøy kommune Skole- og kulturetaten Barnehageavdelingen Plan for kreativ og skapende bruk av digitale verktøy 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 IKT og digitale verktøy... 5

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan

IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan IKT-plan Siljan 2010 2013 Forord... 3 Kompetanse hos elevene... 4 Kompetanse hos det pedagogiske personalet 8 Infrastruktur... 10 Ressursbruk, hardware software... 11

Detaljer

Tittel: Læringsstrategier og bruk av digitale verktøy.

Tittel: Læringsstrategier og bruk av digitale verktøy. Tittel: Læringsstrategier og bruk av digitale verktøy. Innledning... 2 Repetisjonsstrategier med bruk av digitale verktøy... 3 Utdypningssstrategier med bruk av digitale verktøy... 4 Samarbeidsstrategier

Detaljer

Plan for digital kompetanseheving

Plan for digital kompetanseheving 2010-2011 Plan for digital kompetanseheving Målgruppe: Lærerne i Midt- Telemarkskolene Innholdsfortegnelse Planens mål... 3 Den digitalt kompetente skole... 4 Hva er digital kompetanse?... 5 Det digitale

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer