Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni Lokal læreplan IKT. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2010. Lokal læreplan IKT. Åsveien skole glad og nysgjerrig"

Transkript

1 Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2010 Lokal læreplan IKT Åsveien skole glad og nysgjerrig

2 Innhold IKT trapp trinn: side 2 IKT trapp trinn: side 3 Utdypende del: side 4 11 : side 12 Side 2 av 12

3 IKT trapp 4. TRINN 3. TRINN PowerPoint presentere historiske emner ved hjelp av digitale verktøy (ord, bilde, bakgrunn, lysbildeframvisning) (samfunnsfag) 1. TRINN Excel sette inn tall i enkle tabell (matematikk) lese tall ut fra enkle tabeller (matematikk) Slå av/på pc. Øve i bruk av mus. Forstå hva tastatur og skrivebordet er og lære seg hva som vanligvis står på det. Tastaturtrening. 2. TRINN It s Learning tildeles passord og ident kunne Logge seg inn bli presentert for og få innsyn i It s Learning sammen med lærer. utforske It s Learning hente ut dokument fra Hovedside. Skal kunne åpne programmer og lære seg å lagre. Skal forstå hva det er å logge seg på noe samt hva brukernavn og passord er. Tastaturtrening/touch. Excel forberede og utføre daglige værmålinger og registrere disse i en periode (naturfag) plassere posisjoner på kart og rutenett (matematikk) beskrive posisjoner på kart og rutenett (matematikk) Skal kunne skrive ut fra maskin. Skal kunne sette inn cd/dvd/usb penn i maskina og finne det igjen. Tastaturtrening/touch. It s Learning lese og sende melding ta enkle tester (forberedelse til nasjonale prøver) Excel Plassere og presisere posisjoner i et koordinatsystem, i et rutenett og på et kart (matematikk) bruke enkle skjema for å registrere arter i naturen, f eks trekkfuglregistrering (naturfag) Skal kunne opprette mapper og lære seg å lagre på en slik måte at man finner det igjen. Lagre/lagre som. Lære seg å forstå hva de ulike stasjonene er under min datamaskin (C:/D:) Bruke bokstaver og eksperimentere med ord på tastatur (norsk) Bruke datamaskin (tekst og bilde) (norsk) Tastaturtrening ( touch) endre tekstutseende (kursiv, fet skrift, forskjellig farge) skrive enkle setninger med utgangspunkt i bilder og selvvalgte emner (engelsk) kunne utvikle en tekst etter tips fra lærer og medelever (engelsk) klippe og lime, redigere og formater, bilder inn i en tekst () skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy (norsk) Snakke om teknologisk utvikling de siste 50 år med betydning for elevenes hverdag: TV, video, pc, mobil, cd m.m. () begynn med Redd Barnas nettvettregler. Bevisstgjør elevene, men vær oppmerksom på at spennet i kunnskap og bruk er stort. samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i billedbøker og andre billedmedier () fortsett med Redd Barnas nettvettregler. forklar dem om passord og viktigheten av å holde det for seg selv. bevisstgjør dem på at ikke alt på internett er sant. følgje enkle reglar for personvern når ein bruker Internett bruk ressursene som finnes på nettvett.no under fanen for skoler ta opp bruk av dataspill: aldersgrenser, tidsbruk, type spill osv. Bruk fanen Gode råd på barnevakten.no som bakgrunnsstoff. kunne foreta informasjonssøk i søkemotorer, og hente ut informasjon (norsk,naturfag) søke informasjon om engelskspråklige land og skrive nøkkelord fra teksten (engelsk) kunne finne lesestoff til egne arbeidsoppgaver på Internett verktøy Trene i å hente opplysninger fra en lokal internettside.lokalnyheter Side 3 av 12

4 5. TRINN PowerPoint bruke internett og nettsider, hente ut PowerPoint lage en presentasjon hjelp av digitale verktøy (tekst, bilde, bakgrunn, overganger, enkle animasjoner)(samfunnsfag livet i det gamle Egypt og Mesopotamia). It s Learning skal laste opp dokumenter og administrere egne mapper/rom. kunne bruke alle testredskapene. glosetrening,enkel tekstskaping, retting av egne tekster, søke informasjon via læringsplatformen (engelsk) 7. TRINN 6. TRINN PowerPoint nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner (tekst, bilde, informasjon og presentere dette (tekst, bilde, bakgrunn, overganger, animasjoner, skrive notater, lage notatsidevisning og disposisjon,) (samfunnsfag Europa) It s Learning tekstskaping/ miniprosjekter/ bokrapporter søke og vurdere informasjon viderutvikle tekster ut fra gitte kriterier/krav om innhold og struktur som innledning, hoveddel og avslutning kunne laste opp filer og redigere disse ved å videreutvikle egne utkast i forhold til rettskriving/grammatikk etter innspill fra lærer/medelever bruke læringsplatformen som lagringssted for elektronisk arbeid/lekser, opprette et prosjekt, invitere inn medlemmer bakgrunn, overganger, animasjoner, skrive notater, lage notatsidevisning og disposisjon, hyperkoblinger, koblinger til andre dokumenter). (RLE religiøse byggverk; forsøk og faglige tema; ) It s Learning Lekser og lenker legges ut slik at plattformen blir levende. skal bruke læringsplatformen til levering, respon og rettinger i forhold til BOMS. utvikle kompetansen i It s Learning til å bli en naturlig del av skolehverdagen. Excel lage tabeller og enkle diagrammer presentere innsamlet informasjon på en god og oversiktlig måte (matematikk tabeller og diagrammer) bli kjent med ulike filtyper, forstå hva de betyr og hvilke programmer de tilhører. kopier/flytte filer. fforstå mappestrukturer og kunne bevege seg mellom ulike stasjoner. skanne og lime inn bilder () illustrere egenprodusert tekst () alfabetisere på PC (norsk) Gjennomgå og repeter nettvettregler bevisstgjør elevene i forhold til bruken av maskiner på skolen og hjemme. Elevene skal kunne søke informasjon på internett (engelsk) finne hjemmesidene til de ulike instansene innenfor ernæring og ha kjennskap til noen av anbefalingene disse gir ( Mat og helse ) kunne søke etter informasjon på Internett og sette sammen relevantesøkeord () Excel lage tabeller og diagrammer skal kunne registrere forøksobservasjoner i Excel og framstille resultatet grafisk (nedbørsmålinger) lære seg hvordan en nyttiggjør seg internett på en gangbar måte. kunne basisfunksjonene på en pc og i officepakken. redigere bilder med enkle fotoprogrammer () Bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster (norsk) kunne bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene(norsk) kunne lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper (norsk avis) Gjennomgå nettvettregler, fokus på å sette grenser for seg selv. Oppfordre dem til å si fra om digital mobbing og om de opplever noe ubehagelig på nett. Bruke digitale informasjons kanaler på en målrettet måte (norsk, samfunnsfag) kunne finne ut om kildematerialet er brukbart i arbeidet med det en ønsker å beskrive () kunne finne aktuell informasjon fra leksikon, digitale informasjonskanaler, oppslagsverk, fagbøker, diagram, tabeller og bilder (norsk) hente ut systematisere informasjon tilknyttet emner fra internett (naturfag bruk av relevante læringsstrategier) hente ut info om skolens strømforbruk på TEV sine hjemmesider og kunne registrere resultatet på "Nettverk for miljølære" Side 4 av 12 Excel presentere ulike data på en hensiktsmessig måte ved hjelp av tabeller og søyle, linje og enkle sektordiagrammer og vurdere hensiktsmessigheten til de ulike framstillingene (matematikk) finne sum, median, typetall og gj. snitt vurdere dem i forhold til hverandre (matematikk) skal være en trygg pc bruker. være seg bevisst muligheter og farer skal kjenne forskjelle på pc bruk skole/hjem (offentlig/privat pc). bruke kunnskapene til å hjelpe andre redigere bilder ved å bruke utsnitt bruke bilder i egne tekster, f.eks. "Boka om meg selv" Bruke estetiske virkemidler og bruke digitale verktøy i egen tekstproduksjon (topp og bunntekst, formatering, innholdsfortegnelse, fletting) (norsk Boka om meg selv) kunne gjøre spesifikke søk og være kritisk til treff og den informasjon de får lære om bevisst bruk av nettresurser og chattefunksjoner som Nettby, Facebook, MSN, osv. bruke Internett og finne oppskrifter fra ulike verdensdeler (Mat & helse) Bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene (norsk) Samtale om opphavrettslige regler for bruk av tekster hentet fra Internett (norsk) Kildekritikk kunne begrunne egne medievaner (samfunnsfag/norsk) planlegge og presentere reiser til Europa og andre verdensdeler ved hjelp av digitale verktøy (samfunnsfag/engelsk)

5 Utdypende del: 1. EXCEL WORD/TEKSTBEHANDLING POWER POINT IT S LEARNING LÆRINGSPROGRAM NETT VETT Bruke bokstaver og eksperimentere med ord på tastatur. Lekeskriving. Salaby Paint : Nettsteder: dammskolen.no/ grunnskole/ matematikk/septimus gyldendal.no/multi matematikk.org, bli regnemester gruble.net INTERNETT/KILDESØK/ KILDEKRITIKK Snakke om teknologisk utvikling de siste 50 år med betydning for elevenes hverdag: TV, video, PC, mobil, cd m.m. Side 5 av 12

6 2. EXCEL WORD/TEKSTBEHANDLING POWER POINT IT S LEARNING LÆRINGSPROGRAM NETT VETT Sette inn tall i enkle tabeller. Lese tall ut fra enkle tabeller. Bruke datamaskin (tekst og bilde). Tastaturtrening, Touch. Endre tekstutseende, kursiv, fet skrift, forskjellig farge. Begynn med Redd Barnas nettvettregler. Bevisstgjør elevene, men vær oppmerksom på at spennet i kunnskap og bruk er stort. INTERNETT/KILDESØK/ KILDEKRITIKK Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i billedbøker og andre billedmedier. Side 6 av 12

7 3. EXCEL WORD/TEKSTBEHANDLING POWER POINT IT S LEARNING LÆRINGSPROGRAM NETT VETT Plassere posisjoner på kart og rutenett. Beskrive posisjoner på kart og rutenett. Forberede og utføre daglige værmålinger og registrere disse i en periode. Skrive enkle setninger med utgangspunkt i bilder og selvvalgte emner. Tildeles passord og ident ved skolestart. Bli presentert for å få innsyn i It s Learning sammen med lærer. Logge seg inn. Utforske It s Learning. Hente ut dokument fra Hovedside. (3. trinn). Bruke tilgjengelig pedagogisk programvare Fortsett med Redd Barnas nettvettregler. Forklar dem om passord og viktigheten av å holde det for seg selv. Bevisstgjør dem på at ikke alt på internett er sant. INTERNETT/KILDESØK/ KILDEKRITIKK Side 7 av 12

8 4. EXCEL Plassere og presisere posisjoner i et koordinatsystem, i et rutenett og på et kart. Bruke enkle skjema for å registrere arter i naturen, f eks trekkfuglregistrering (må påbegynnes før trekkfuglene kommer tilbake for at elevene skal være forberedt). ( registrere trekkfugldata på miljolare.no). WORD/ TEKSTBEHANDLING Kunne utvikle en tekst etter tips fra lærer og medelever. Digitalt klippe og lime bilder inn i en tekst. Kunne foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy. POWER POINT IT S LEARNING LÆRINGSPROGRAM NETT VETT Presentere historiske emner ved hjelp av digitale verktøy. Sette inn bilde og ord i tekstboks. Redigere bakgrunn og vise lysbildefremvisning. It s Learning kan tas i bruk når lærer måtte ønske det. De bør bli kjent med det senest på slutten av dette skoleåret slik at de kan ta det i bruk tidlig neste. Lese og sende melding. Ta enkle tester. Bruke ressursene som finnes på.no under fanen For skoler. Barnevakten.no er også en god ressurs. Bruk opplegget med Barn og dataspill. Snakk med ungene omkring dette. Si noe om reglene for personvern. Plassere og presisere posisjoner i et koordinatsystem, i et rutenett og på et kart. Lage egne bilder med inspirasjon fra greske og egyptiske veggmalerier. egyptisk.html Kunne tegne plantegning i målestokk 1:1 og 1:2, f.eks, ved hjelp av digitalt verktøy: IKEAs "Kjøkkenplanlegger" Kunne foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale hjelpemidler. Kunne finne lesestoff til egne arbeidsoppgaver på internettverktøy. INTERNETT/KILDESØK/ KILDEKRITIKK Søke informasjon om engelskspråklige land og skrive nøkkelord fra teksten, for eksempel om dyr og mat. Trene i å hente opplysninger fra en lokal internettside/lokalnyheter. Hente informasjon på internet. Systematisere og fremstille med digitale verktøy. Steinalder: Tenk kommune og fylke. Side 8 av 12

9 5. EXCEL Presentere innsamlet informasjon på en god og oversiktlig måte. Presentasjonsformen skal gjøres både i arbeidsbok og digitalt (Word eller Excel). WORD/ TEKSTBEHANDLING Skanne og lime inn bilder i dokumenter. Illustrere egenprodusert tekst. Alfabetisere på PC (lage alfabetisk liste). Lage numerisk liste samt lære seg punktmerking. POWER POINT IT S LEARNING NETT VETT LÆRINGSPROGRAM Lage en presentasjon av livet i det gamle Egypt og Mesopotamia ved hjelp av digitale verktøy. Alle elevene logges inn på It s Learning via Feide. Felles innlogging for elevnett og læringsplattform for elevene. Lærene oppretter de rom som er hensiktsmessige og administrerer bruken ut fra egne faglige og praktiske kriterier. Elevene læres tidlig hvordan de skal laste opp dokumenter og administrere egne mapper/rom. Kunne bruke alle testredskapene. Gjennomgå og repeter nettvettregler. Bevisstgjør elevene i forhold til bruken av maskiner på skolen og hjemme. Påpek forskjellene, men minn dem på at internett er likt. Skriv under avtale om bruk av skolens datautstyr. Utvikle ordforråd ved å bruke dataprogrammer. Musikk Komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy. Lokus123. Hente ut relevant fagstoff fra "Lokus 123" (nettstedet tilknyttet læreverket). INTERNETT/KILDESØK/ KILDEKRITIKK Lære om søkemetoder. Gi eksempler på ulike måter å lære engelske ord og uttrykk på. Kunne søke informasjon på internett. Mat og helse Finne hjemmesidene til de ulike instansene. Ha kjennskap til noen av anbefalingene disse gir. Bruke It s learning til: glosetrening enkel tekstskaping retting av egne tekster søke informasjon Vite hva komplementærfarger er bilde/fagsider/kompleme.htm Ulike mål Fag Kunst og håndverk Ulike billedgallerier. Kunne søke etter informasjon på Internett. Side 9 av 12

10 6. EXCEL Kunne registrere forsøksobservasjoner i Excel og framstille resultatet grafisk. Presentere nedbørsmåling er i Excel. WORD/TEKSTBEHANDLING/ BILDEBEHANDLING Redigere bilder med enkle fotoprogrammer. Kunne finne aktuell informasjon fra leksikon, digitale informasjonskanaler, oppslagsverk, fagbøker, diagram, tabeller og bilder. Bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster. Kunne bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene kunne lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper (avis). POWER POINT IT S LEARNING NETT VETT LÆRINGSPROGRAM INTERNETT/KILDESØK/KILDEKRITIKK Bruke internett og nettsider. Hente ut informasjon og presentere dette (Europa). Bruke It s learning til: tekstskaping/ miniprosjekter/ bokrapporter søke og vurdere informasjon videreutvikle tekster ut fra gitte kriterier/krav om innhold og struktur som innledning, hoveddel og avslutning kunne videreutvikle egne utkast og rettskriving/grammatikk etter innspill fra lærer/medelever. It s Learning brukes også i flere andre fag og aktivt som det mest tilgjengelige lagringssted for elektronisk arbeid/lekser. Opprette et prosjekt. Invitere inn medlemmer. Laste opp filer og redigere disse. Gjennomgå nettvettregler som forrige år, men sett fokus på å bevisstgjøre dem til å sette grenser for seg selv. Det er ingen vits i å skremme dem. Det har bare motsatt effekt. Oppfordre dem til å si fra om digital mobbing og om de opplever noe ubehagelig på nett. Utvikle ordforråd ved å bruke dataprogrammer. Bruke koordinater til å beskrive plassering og bevegelse i et koordinatsystem på papiret og digitalt. Lære om effektive søkemetoder Gi eksempler på ulike måter å lære engelske ord og uttrykk på. Bruke komplementærfarger for å skape rom i bilder, se f.eks. bilder av Van Gogh i kalendermappe kunstnere/gogh.html. Ulike mål Fag Kunst og håndverk Ulike billedgallerier. Bruke digitale informasjons kanaler på en målrettet måte. Kunne finne ut om kildematerialet er brukbart i arbeidet med det en ønsker å beskrive. Hente ut og systematisere informasjon tilknyttet emner fra internett (Bruk av relevante læringsstrategier). Hente ut info om skolens strømforbruk på TEV sine hjemmesider og kunne registrere resultatet på "Nettverk for miljølære". Side 10 av 12

11 7. EXCEL Presentere ulike data på en hensiktsmessig måte ved hjelp av tabeller og søyle, linje og enkle sektordiagrammer. Vurdere hensiktsmessigheten til de ulike framstillingene. Bruke digitale hjelpemidler i forbindelse med statistiske undersøkelser og ulike framstillinger. Finne median, typetall og gjennomsnitt av enkle datasett og vurdere dem i forhold til hverandre. WORD/ TEKSTBEHANDLING/ BILDEBEHANDLING Redigere bilder ved å bruke utsnitt. Bruke bilder i egne tekster, f.eks. "Boka om meg selv". Bruke estetiske virkemidler og bruke digitale verktøy i egen tekstproduksjon. Boka om meg selv POWER POINT IT S LEARNING NETT VETT LÆRINGSPROGRAM INTERNETT/KILDESØK/KILDEKRITIKK RLE Beskrive kirkebygget, andre kristne gudshus, tempelet, moskeen, synagogen og klosteret og reflektere over deres betydning og bruk. Skal nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner. Skal kunne lage framstillinger i PowerPoint over et forsøk / faglig tema. Framstilling/foredrag. It s Learning brukes aktivt i flere fag. Lekser og lenker legges ut slik at plattformen blir levende. Den brukes gjennomgående dette året i arbeidet med BOMS. Utvikle kompetansen i It s Learning til å bli en naturlig del av skolehverdagen. Dette er et av deårene vi kan påvirke dem mest i det å bli gode brukere av internett. Lær dem spesifikke søk og det å være kritisk til treff og den informasjon som måtte dukke opp. Vi skal være vennlige, men tydelige. Det er ingen vits i å skyte spurv med kanon. Søk sammen med dem når dere bruker datalab med egen PC og prosjektør. Vis dem. Lær dem om bevisst bruk av nettressurser og chattefunksjoner som Nettby, Facebook, MSN, osv. Bruk nettvett.no for å bevisstgjøre dem omkring nedlastingsproblematikk. Har også et godt opplegg på virus problematikk. Utvikle ordforråd ved å bruke dataprogrammer. Lage tegneserier ved hjelp av digitale verktøy. Tips: Programmet "Animation shop" finnes på Skolesidene Ressursside "Paint Shop Pro" Kurs Musikk Komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy. Lære spesifisert søk, lære om ulike søkemotorer samt å være kritisk til treff. Gi eksempler på ulike måter å lære engelske ord og uttrykk på. Bruke valører av samme farge i et bilde for å skape rom Last ned "interactive colour project". Ulike mål Fag Kunst og håndverk Ulike billedgallerier. Mat & helse Bruke internett og finne oppskrifter fra ulike verdensdeler (prøve dem ut hjemme). Bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene. Samtale om opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra internett. Kildekritikk. Kunne vurdere tekster, teater og film og begrunne egne medievaner. Planlegge og presentere reiser til Europa og andre verdensdeler ved hjelp av digitale verktøy som for eksempel Google Earth. Side 11 av 12

12 Trinn 1. Slå av/på pc. Øve i bruk av mus. Forstå hva tastatur og skrivebordet er og lære seg hva som vanligvis står på det. Tastaturtrening. 2. Skal kunne åpne programmer og lære seg å lagre. Skal forstå hva det er å logge seg på noe samt hva brukernavn og passord er. Tastaturtrening/Touch. 3. Skal kunne skrive ut fra maskin. Skal kunne sette inn cd/dvd/usb penn i maskina og finne det igjen. Tastaturtrening/Touch Skal kunne opprette mapper og lære seg å lagre på en slik måte at man finner det igjen. Lagre/lagre som. Lære seg å forstå hva de ulike stasjonene er under min datamaskin (C:/D:) Login via Feide. Bli kjent med ulike filtyper og forstå hva de betyr og hvilke programmer de tilhører. Kopier/flytte filer. Forstå mappestrukturer og kunne bevege seg mellom ulike stasjoner.. It s Learning. Fokus på nettvett. Lære seg hvordan en nyttiggjør seg internett på en gangbar måte. Skal kunne basisfunksjonene på en pc og i Office pakken. 7. Skal være en trygg PC bruker. Være seg bevisst muligheter og farer. Forskjell skole/hjem. Hjelpe andre. Side 12 av 12

Fagplan IKT Trinn. Emne Metode. Læremiddel. Begrep. Vurdering. Etter 2. klasse. Norsk

Fagplan IKT Trinn. Emne Metode. Læremiddel. Begrep. Vurdering. Etter 2. klasse. Norsk Fagplan IKT Etter 2. klasse Norsk 1.-2. Trinn Bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur Bruke datamaskin til tekstskaping Tekstbehandling, eks. Word Etter 4. klasse Norsk

Detaljer

IKT-plan for Li skole. 1. trinn

IKT-plan for Li skole. 1. trinn IKT-plan for Li skole 1. trinn Kunne slå på/av maskin. Kunne logge seg på/av maskin (med felles passord). Lek med tastatur og mus for å bli kjent med bokstavene og tallene 0-9. Tekstskaping på pc. Eks.

Detaljer

IKT-plan for Nesoddtangen skole

IKT-plan for Nesoddtangen skole IKT-plan for Nesoddtangen skole Digitale kompetansemål: Å kunne bruke digitale verktøy er: Nødvendig for å kunne mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter

Detaljer

IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE

IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE Fra Kunnskapsløftet: Generelle mål Norsk: Kritisk vurdering og bruk av kilder. Komponering og redigering av tekster. Styrke kommunikasjon og presentasjon. Matte: Bruke digitale

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll.

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll. Ikt- plan for Kirkeskolen 1.trinn Datakunnskap: - starte opp pc - logge seg på skolens nettverk med brukernavn og eget passord - skrivebordet, bli kjent med symbolene på dataskjermen - finne rett program

Detaljer

Plan for digital kompetanse. Kringlebotn skole

Plan for digital kompetanse. Kringlebotn skole Plan for digital kompetanse Kringlebotn skole 2013/2014 Kompetansemål etter 2. trinn: Bruk av datamaskinen: Elevene bruker datamaskinen til tekstskriving og bruk av ulike nettressurser. Elevene får sitt

Detaljer

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE FAGPLAN MED KONKRETE LÆRINGSMÅL FOR ELEVENE 1. klasse Kriterier Jeg kan Generell datakunnskap 1. Kunne navnet på pc-ens deler. Jeg kan peke på tastaturet, skjermen, datamaskinen

Detaljer

Prinsipp for IKT- opplæringen

Prinsipp for IKT- opplæringen 1 Prinsipp for Dagens samfunn stiller krav til digitale ferdigheter hos elevene. På Eidsvåg skole ser vi det derfor som viktig at opplæringen av digitale ferdigheter følger en systematisk plan fra 1. til

Detaljer

JEG KAN.. 1.trinn. IT-plan for elever ved Rørvik skole

JEG KAN.. 1.trinn. IT-plan for elever ved Rørvik skole 1.trinn Jeg kan peke på: Tastaturet Skjermen Datamaskinen Musa Jeg kan slå på og av datamaskinen på riktig måte. Jeg kan trykke på start og logge på og av. Jeg kan starte et program ved hjelp av startmenyen.

Detaljer

Kompetansemål i Kunnskapsløftet.

Kompetansemål i Kunnskapsløftet. Kompetansemål i Kunnskapsløftet. IKT relaterte kompetansemål i nye læreplaner på ulike trinn. Fag Trinn Utstyr/programvare Norsk Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer

Detaljer

DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010

DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010 DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010 HVA SKAL VI LÆRE PÅ DE ULIKE TRINN? TRINN: MÅL: ANSVARLIG: 1 Dataregler lån og bruk av skolens utstyr Starte opp en PC Skal sammen med lærer kunne logge seg

Detaljer

Norskavdelingen ALFA A1 A2 B1 B2

Norskavdelingen ALFA A1 A2 B1 B2 Voksenopplæringen i Skien Norskavdelingen IKT plan; læringsmål og progresjon ALFA A1 A2 B1 B2 - slå på/av PC - lære innlogging; brukernavn - lære å forstå skrivebordet - bruk av hodetelefoner - øve bruk

Detaljer

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne:

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne: Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn starte og slå av en PC, starte programmer via STARTmenyen og via ikoner på skrivebordet, samt avslutte programmer og slå av maskinen benytte musa til å navigere i et program

Detaljer

1.utkast. Bergen kommune

1.utkast. Bergen kommune 1.utkast Bergen kommune Kaland, 15.02.2011 Innhold 1. Innledning s. 3 2. Elev- og læringssyn s. 4 3. Hvilke digitale ferdigheter skal vi arbeide med på de ulike trinn s. 6 3.1 1. og 2. trinn s. 6 3.2 3.

Detaljer

Plan for Digital læring - Haukås skole, 2014-2015

Plan for Digital læring - Haukås skole, 2014-2015 Plan for Digital læring - Haukås skole, 2014-2015 Plan for digital læring ved Haukås skole Bergen Kommune, skoleåret 2014-2015 Planen forutsetter: At elevene bygger videre på de ferdigheter og kunnskaper

Detaljer

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Sigdal kommune Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Prestfoss 22.6 2009 Revidert 14.6.2011 I Kunnskapsløftet er det å kunne bruke digitale verktøy en av de fem

Detaljer

IKT 1. trinn HAUKÅS SKOLE

IKT 1. trinn HAUKÅS SKOLE Plan for digital læring Haukås skole IKT 1. trinn HAUKÅS SKOLE 1 Kunne starte en datamaskin, logge seg på og av Bergensskolen skolens nettverk med brukernavn og passord. Nettverk. 2 Kunne velge nettadresse

Detaljer

DIGITAL KOMPETANSEPLAN

DIGITAL KOMPETANSEPLAN DIGITAL KOMPETANSEPLAN Vedtatt 08.01.2009 1 1. HVEM OMHANDLER PLANEN 1.1 Planen omhandler alle som har sin arbeidsplass på Vikhammeråsen grendaskole; lærere, førstesekretær, SFO-personale og elevene, samt

Detaljer

IKT FAGPLAN FOR LILLEAKER SKOLE JANUAR 2015

IKT FAGPLAN FOR LILLEAKER SKOLE JANUAR 2015 IKT FAGPLAN FOR LILLEAKER SKOLE JANUAR 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 1. trinn... 4 3.1 Organisering... 4 3.2 Grunnleggende dataopplæring... 4 3.3 Generelle datakunnskaper...

Detaljer

Varden skoles IKT plan

Varden skoles IKT plan Varden skoles IKT plan Digitale kompetanse som grunnleggende ferdighet I Rammeverk for grunnleggende ferdigheter er digitale ferdigheter definert som å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser

Detaljer

Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole

Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole Lindesnes kommune Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011 Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole - Lindesnes kommune 1/12 Trappemål

Detaljer

IKT-plan for Ullerål skole en forpliktende IKT-plan for alle trinn ved skolen.

IKT-plan for Ullerål skole en forpliktende IKT-plan for alle trinn ved skolen. IKT-plan for Ullerål skole en forpliktende IKT-plan for alle trinn ved skolen. 1. trinn Datakunnskap GENERELL DATAKUNNSKAP Starte opp en pc. Logge seg av og på skolens nettverk. Bruke musa til å navigere

Detaljer

Innledning. I denne IKT-planen har vi implementert følgende digitale verktøy:

Innledning. I denne IKT-planen har vi implementert følgende digitale verktøy: Side 1 Innledning Denne digitale planen har vi bygget opp på følgende måte: Først kommer det en oversikt over de grunnleggende dataferdighetene som de ulike trinnene må jobbe etter. Deretter kommer det

Detaljer

IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN

IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN SKOLEÅRET 2009/2010 Innledning Digital kompetanse er blitt et nøkkelbegrep i norsk utdanningspolitikk de siste årene. Med Kunnskapsløftet ble digitale ferdigheter

Detaljer

IKT- plan for skolene i Skaun

IKT- plan for skolene i Skaun IKT- plan for skolene i Skaun 03.05.10 INNHOLD Skolens mål i arbeidet med IKT side 3 Hva er god IKT- kompetanse? side 4 Grunnleggende digital kompetanse i alle fag side 5 IKT- plan for 1. og 2. klassetrinn

Detaljer

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad Utarbeidet våren 2005 Barnehagene i Krødsherad: Bli kjent med datamaskinen. Alle må få prøve minst 3 ganger i løpet av siste barnehageår. Dette må gjøres

Detaljer

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Fastsatt 02.07.07, endret 06.08.07 LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole

Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole Lindesnes kommune Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008 2011 Forslag til revisjon september 2009 Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk

Detaljer

Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer

Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer MÅL: Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet

Detaljer

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/nor8-01 Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående

Detaljer

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Første samling Irene Beyer Log Høsten 2012 IKT for tospråklig bachelor Grunnleggende ferdigheter i LK06 «Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig

Detaljer

1. trinn. Modul 1 Datakunnskap. Ingen tester

1. trinn. Modul 1 Datakunnskap. Ingen tester 1. trinn Hva skal du lære? Hvor finnes det? er og oppgaver Datakunnskap - Bli kjent med datamaskinen - Musetrening - Bli kjent med tastatur Touch Skrivebord/programvare Modul 1 Datakunnskap Ingen tester

Detaljer

Mål: Gi alle elevene en første kjennskap til bruk av datautstyret ved skolen. Kunne åpne og avslutte program.

Mål: Gi alle elevene en første kjennskap til bruk av datautstyret ved skolen. Kunne åpne og avslutte program. 1. klasse: Gi alle elevene en første kjennskap til bruk av datautstyret ved skolen. Kunne åpne og avslutte program. Multimediamaskiner på bibliotek Maskiner på klasserommene og grupperommene. Aktiviteter/pedagogisk

Detaljer

PERIODEPLAN 6.TRINN Ormestad skole

PERIODEPLAN 6.TRINN Ormestad skole PERIODEPLAN 6.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter Kunnskapsløftets bruk av begrepet digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon,

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Internt notat. Deres ref.: ArkivsakID: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: 13/739 KLEING - 13/5564 A20, 064 19.06.2013

Sør-Aurdal kommune Internt notat. Deres ref.: ArkivsakID: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: 13/739 KLEING - 13/5564 A20, 064 19.06.2013 Sør-Aurdal kommune Internt notat Deres ref.: ArkivsakID: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: 13/739 KLEING - 13/5564 A20, 064 19.06.2013 INDIVIDUELL IKT-PLAN FOR GRUNNSKULANE I VALDRES ELEVENS NAMN: 1.TRINN EMNE:

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid med digital dømmekraft og digitale ferdigheter.

Oppfølgingsplan for arbeid med digital dømmekraft og digitale ferdigheter. Oppfølgingsplan for arbeid med digital dømmekraft og digitale ferdigheter. Oppfølgingsplanen skal være et redskap for å gi elevene best mulig digitale ferdigheter og digital dømmekraft. Digital dømmekraft

Detaljer

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Digitale ferdigheter for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Levanger kommune og Verdal kommune 18.11.2011 rev. April 2014 IKT-plan: Strategidokument Opplæringsplan i digitale ferdigheter for elever

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Plan for IKT på Buskerud skole NB: Utfyllende hjelp med kompetanse og ferdighetsoppnåelse finnes på sidene

Plan for IKT på Buskerud skole NB: Utfyllende hjelp med kompetanse og ferdighetsoppnåelse finnes på sidene Plan for IKT på Buskerud skole NB: Utfyllende hjelp med kompetanse og ferdighetsoppnåelse finnes på sidene http://www.iktplan.no/ Trinn Kompetansemål Ferdigheter Etter 2. trinn Elevene skal kunne ivareta

Detaljer

Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012

Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012 Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012 INNLEDNING Vel møtt til et nytt og spennende skoleår! Dette skoleåret blir det viktig å få en god lesehastighet og mestre det grunnleggende i de fire regneartene før

Detaljer

34-36 Muntlig kommunikasjon -uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres -opptre i ulike roller gjennom

34-36 Muntlig kommunikasjon -uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres -opptre i ulike roller gjennom KAPITLER EMNER OG LÆRINGSMÅL PERIODE KOMPETANSEMÅL LÆRINGSSTRATEGIER OG METODER Kap. 1 i leseboka På biblioteket Kap 2 i leseboka Lesekurs Forberedende lesing til nasjonale prøver. Gjennomføring av nasjonale

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015 IKT i norskfaget Norsk 2 av Reidar Jentoft 25.03.2015 GLU3 1.-7.trinn Våren 2015 Bruk av digitale verktøy i praksis I denne oppgaven skal jeg skrive om bruk av IKT fra praksisperioden i vår. IKT er en

Detaljer

Fagplan i norsk 3. trinn

Fagplan i norsk 3. trinn Fagplan i norsk 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa På vei I mål læreverk Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Stavskrift Jeg kan bokstavhuset

Detaljer

Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011

Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011 Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011 MÅLARK fr 1.trinn Namn: I dag har eg øvd på å: dat dat dat Dette greier eg åleine den: Lgge på maskina Bruke tastatur Skrive rd g setningar

Detaljer

Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn. Veiledning til lærere

Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn. Veiledning til lærere Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn Veiledning til lærere Bokmål Februar 2015 Innhold 1 Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter for 4. trinn... 3 Hva måler kartleggingsprøven i digitale

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD LÆRERVERK: ZEPPELIN 6 FORFATTERE: DAGNY HOLM OG BJØRG GILLEBERG LØKKEN FORLAG: ASCHEHOUG MÅLENE ER FRA

Detaljer

Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug

Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

IKT plan for Nome kommunes barnehager

IKT plan for Nome kommunes barnehager IKT plan for Nome kommunes barnehager 2017-2020 (Foto: Herregårdshavna Fagerli barnehage) 1 1. Innledning og overordnede mål Den første planen for digital kompetanse i barnehagen ble laget i 2013. Det

Detaljer

IKT plan for Vågsbygd skole trinn

IKT plan for Vågsbygd skole trinn IKT plan for Vågsbygd skole 1. 4. trinn Mali Lyngstad Eker 2017 Side 1 1.trinn Semester Kompetansemål Læringsmål Eksempel på oppgaver Diverse Ivareta rettigheter knyttet til egne personopplysninger Vite

Detaljer

Årsplan 6. trinn i norsk skoleåret Fra Læreplan i norsk

Årsplan 6. trinn i norsk skoleåret Fra Læreplan i norsk Årsplan 6. trinn i norsk skoleåret 2016-2017 Fra Læreplan i norsk Kyrkjevollen skole Kompetansemål etter 7. årstrinn: Muntlige tekster opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing,

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18 Det vil gjennom hele skoleåret være fokus på å inkludere de fem grunnleggende ferdighetene i norskfaget. Disse vil bli tilpasset nivået

Detaljer

IKT-plan Søreide skole 2010-2011 IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1

IKT-plan Søreide skole 2010-2011 IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1 IKT PLAN SØREIDE SKOLE S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1 Søreide skole: Hvorfor IKT? Kunnskapsløftet, den nye læreplanen har som mål alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Virksomhetens overordnede mål

Virksomhetens overordnede mål IKT plan for Hafslundsøy skole 2015-2018 Virksomhetens overordnede mål Mål IKT-ferdigheter har fått status som basiskompetanse eller nøkkelkompetanse i dagens samfunn og skole. IKT er ikke et eget fag

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 4

4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 4 1 4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 4 KOMPETANSEMÅL MUNTLIG KOMMUNIKASJON - samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Opplæringsplan for skolebiblioteket

Opplæringsplan for skolebiblioteket Opplæringsplan for skolebiblioteket på Skåredalen skole. I Kunnskapsløftet er «å kunne lese» og «Bruke digitale verktøy» grunnleggende ferdigheter. Dette plasserer begrepene «bibliotek» og «ikt» sentralt

Detaljer

LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN

LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN 1 06/632-1 IKT grunnskole LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN Vedtatt i kommunestyret som sak 66/06 i møte den 26/09-06 2 INNHOLD 1. Visjon... 3 1.1 Mål... 3 1.1.1 Delmål... 3 2. IKT i fagene i ny læreplan...

Detaljer

Eksempel på en «PERIODEPLAN FLL «Climate Connection- 2008 Trinn: 5 7 Tema : Flom Tidsrom: Uke 41-45

Eksempel på en «PERIODEPLAN FLL «Climate Connection- 2008 Trinn: 5 7 Tema : Flom Tidsrom: Uke 41-45 Eksempel på en «PERIODEPLAN FLL «Climate Connection- 2008 Trinn: 5 7 Tema : Flom Tidsrom: Uke 41-45 KOMPETANSEMÅL OMRÅDER I FLL ARBEIDSOMRÅDER FOKUSOMRÅDER ELEVVURDERING TIMER Naturfag: Forskerspiren Mål

Detaljer

Halvårsplan for 5. trinn Haukedalen skole- Høsten 2011

Halvårsplan for 5. trinn Haukedalen skole- Høsten 2011 Måned Ingen utenfor Zero Halvårsplan for 5. trinn Haukedalen skole- Høsten 2011 Norsk Agora språkbok Agora øvebok Matematikk Abakus grunnbok A og B Abakus oppg. A og B Engelsk Stairs 5 Samfunnsfag Midgard

Detaljer

Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk

Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk Kyrkjevollen skole Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlige tekster opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK FORDYPNING 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK FORDYPNING 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK FORDYPNING 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: UKE 33- UKE 35 eksperimentere med enkle oversettelser mellom norsk og engelsk, skriftlig eller

Detaljer

Norge blir til. - IKT i naturfag

Norge blir til. - IKT i naturfag Norge blir til - IKT i naturfag Gruppeoppgave 4 av Eirik Melby Eivind Aakvik Magne Svendsen Læring med digitale medier Universitetet i Nordland 2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 IKT I NATURFAG...

Detaljer

Sandefjordskolen. Kjennetegn for måloppnåelse: sammenligne like tekster på engelsk og norsk og kunne identifisere forskjeller i betydning

Sandefjordskolen. Kjennetegn for måloppnåelse: sammenligne like tekster på engelsk og norsk og kunne identifisere forskjeller i betydning Sandefjordskolen Periode 1: UKE 33 - UKE 35 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK FORDYPNING 9. TRINN SKOLEÅR 2015 2016 eksperimentere med enkle oversettelser mellom norsk og engelsk, skriftlig eller

Detaljer

Digital kompetanse for en grunnskolelærer

Digital kompetanse for en grunnskolelærer Digital kompetanse for en grunnskolelærer Fakultet for lærerutdanning, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Seksjon for digital kompetanse, 2012/2013 Monica Johannesen og Irene Beyer Log Innhold

Detaljer

Bruk av IKT på 6 og 7 trinn.

Bruk av IKT på 6 og 7 trinn. Bruk av IKT på 6 og 7 trinn. steg for steg... Veiledning for lærer i Stor-Elvdal kommune på hva man skal ta i bruk av digitale verktøy i undervisningen. 6.klasse Bruk av moodle. Nettressurser. Alle basisfagene

Detaljer

Årsplan 3. TRINN SKOLEÅRET 2011/2012

Årsplan 3. TRINN SKOLEÅRET 2011/2012 Årsplan 3. TRINN SKOLEÅRET 2011/2012 1 Innledning På trinnet har vi felles rutiner. Gode rutiner er viktig for å få til en så smidig skoledag som mulig. Alle elever og voksne har ansvar for fellesskapet.

Detaljer

Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn

Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn Lærer: Lærebok: Måns Bodemar On the Move2, Cappelen Damm, Bromseth og Mydland Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy;

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Elever, en klasse på 7. trinn: jenter a-g, gutter h-p, ikke oppgitt kjønn q Lærere på trinnet: 1 = kvinne 36 år, 2 = kvinne 40-årene,

Detaljer

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon HALVÅRSPLAN I NORSK 3.TRINN, Høsten 2017. Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: Trinn: 4. Fag: Norsk. Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen

ÅRSPLAN. Skoleåret: Trinn: 4. Fag: Norsk. Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen ÅRSPLAN Skoleåret: 2015-2016 Trinn: 4. Fag: Norsk Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen Uke Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse 34 35 Ordkunnskap Rettskriving Grammatikk

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne:

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER 5.-7. TRINN Kompetansemål etter 7. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. Vi har som

Detaljer

Digitale ferdigheter. Digitale ferdigheter som en grunnleggende ferdighet

Digitale ferdigheter. Digitale ferdigheter som en grunnleggende ferdighet Digitale ferdigheter Digitale ferdigheter som en grunnleggende ferdighet Digitale ferdigheter Buskerud 15. august 2013 Opplæring i digitale ferdigheter Hva Hvorfor Hvordan Digitale ferdigheter Kunnskapsløftets

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten Mnd. Kompetansemål 35-39 Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift Bruke erfaringer fra egen

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 Lærer: Kari Kvil Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene

Detaljer

DIGITAL LÆRINGSPLAN BØNES SKOLE 2010/2011

DIGITAL LÆRINGSPLAN BØNES SKOLE 2010/2011 DIGITAL LÆRINGSPLAN BØNES SKOLE 2010/2011 OPPDATERT JANUAR 2011 DIGITAL KOMPETANSE Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) har lansert et femårig program: Program for digital kompetanse 2004-2008.

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2015/16

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2015/16 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 6. trinn 2015/16 Elevene skal gjennom hele skoleåret arbeide med skriftlige oppgaver innen sjangeren sakprosa/fagtekst og skjønnlitterær tekst. På disse

Detaljer

HALVÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE

HALVÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE HALVÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 Lærer: Tonje Svendsen Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva

Detaljer

STUDIETEKNIKK og gode vaner

STUDIETEKNIKK og gode vaner STUDIETEKNIKK og gode vaner Hvorfor skal du jobbe med studieteknikk? Mange tror at man bare trenger å pugge lærestoffet, og bruker mye tid på dette. Dessverre er det slik at mange ikke husker det de har

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene

Detaljer

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle,

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, 3. Gjenfortelle og forklare hva leseleksen handlet om forklare og reflektere over innholdet i muntlige Lytte til ulike

Detaljer

Veiledning til ny Skoleportal

Veiledning til ny Skoleportal Veiledning til ny Skoleportal - Elever i Sør-Trøndelag I første del av denne veilederen finner du informasjon om den nye skoleportalen som er innført fra høsten 2017. Del 2 av veilederen gjelder kun for

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Lærelyst, vekst og glede! Kontaktlærer 3A: Lise Tjeltveit (Tlf.: )

Lærelyst, vekst og glede! Kontaktlærer 3A: Lise Tjeltveit (Tlf.: ) Informasjon: Hei, alle sammen! Lærelyst, vekst og glede! Kontaktlærer 3A: Lise Tjeltveit (Tlf.: 97531845) UKE: 47-48 3. klasse HUSK SVØMMETØY MANDAG ELLER ONSDAG! I ukene fremover mot jul kommer klassen

Detaljer

Oppsummering av TOS 2013/2014

Oppsummering av TOS 2013/2014 Oppsummering av TOS 2013/2014 Da vi startet Dagen i dag Intervju Oppsummering Arbeidskrav og ferdighetstester TPACK Teoriforelesninger Eksamen Lag en eksamensoppgave Repetisjon av programmene til eksamen

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Eli Aune Andresen, Elisabet B. Langeland, Ida P. S. Myrvang, Karianne Flagstad Moen, Kirsten G. Varkøy, Kristin

Detaljer

1. 4. trinn Lære for å bruke Bruk dataterminologien helt fra starten. 1. IKT-trinn 2. IKT- trinn 3. IKT- trinn 4. IKT- trinn Datakunnskap:

1. 4. trinn Lære for å bruke Bruk dataterminologien helt fra starten. 1. IKT-trinn 2. IKT- trinn 3. IKT- trinn 4. IKT- trinn Datakunnskap: November 2010 Datakunnskap: - slå på/av pc - skrivebordet - finne rett program - øve bruk av mus Tegneprogram: - åpne Paint - frihåndstegning - fylle med farge - viskelær - avslutte Paint Tastaturtrening

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016 Årsplan engelsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 10 015/016 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move 3 + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer