IKT-plan Søreide skole IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan doc Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT-plan Søreide skole 2010-2011 IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1"

Transkript

1 IKT PLAN SØREIDE SKOLE S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan doc Side 1

2 Søreide skole: Hvorfor IKT? Kunnskapsløftet, den nye læreplanen har som mål alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet. Det er utarbeidet kompetansemål for hvert enkelt fag, og definert fem grunnleggende ferdigheter. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen Å kunne bruke digitale verktøy er en av de fem grunnleggende ferdighetene. Definisjon av digital kompetanse: Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. (Digital skole hver dag, ITU 2005) 1 Digital kompetanse krever at man behersker grunnleggende digitale ferdigheter. Denne planen legger opp til at man skal tilegne seg slike ferdigheter. Samtidig har planen som mål å vise hvordan man bruker ferdighetene til å tilegne seg kunnskap. Planen er bygget opp som en systematisk, stegvis opplæring i digitale ferdigheter. Mål: alle elever på Søreide skole skal kunne utnytte IKT på en etisk, sikker, fortrolig og kreativ måte slik at de utvikler kunnskaper de behøver for å være fullverdige deltakere i informasjonssamfunnet IKT skal brukes i på alle trinn i fag der det er relevant. IKT blir et verktøy som styrker elevene i skolefagene. Forutsetninger for at planen skal kunne gjennomføres: skolene har nødvendig utstyr, programvare og nettverk lærerne har nødvendig kompetanse Kursing av personalet: IKT-kontakter kurses eksternt i læringsplattformen it s learning Øvrige lærere kurses internt av IKT-kontakter og evt. eksterne personer Lærere kurses i andre programmer/ikt-relaterte ferdigheter etter behov. Ta kontakt med IKT-kontaktene dersom man ønsker kurs Kommunale kurs (Kursbørsen) Hjemmesiden til Søreide skole. Det er viktig at hjemmesiden vår er oppdatert og informativ, som et tilbud både til foreldre, elever og andre som ønsker informasjon om Søreide skole. Dette gjelder både i forhold til 1 S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan doc Side 2

3 planer og informasjonskriv, reportasjer og undervisningsopplegg. Men også mht skolens drift, utviklingsområder og vår utadrettede virksomhet. Vi har allerede kommet langt på disse områdene, men kan fremdeles videreutvikle hjemmesiden på en del områder. Vi har derfor følgende mål for skoleåret : Gjøre alle lærerne enda mer trygg på hvordan hjemmesiden kan brukes Opprettholde ukentlig oppdatering av klassenes sider med ukebrev, planer og skriv Samarbeide om artikler på trinnene når de har felles opplegg eller turer Lage enkelte slik har vi det i klassen artikler i løpet av skoleåret Legge inn nyttige lenker på trinnsidene for eksempel i forhold til det vi jobber med Presentere teamet, teamsamarbeidet og enkelte team-opplegg på Team-sidene Lage en egen side om læringsstrategier inn under hjemmesiden Få ut mer informasjon fra administrasjonen til hjemmene, f. eks i form av Rektors hjørne eller Administrasjonen informerer der det settes søkelys på viktige ting rundt skolen hver måned. Mål for av skoleåret : Oppgradering og innkjøp av utstyr. Alle tar ansvar for å oppdatere og legge ut saker på hjemmesiden. Hvert trinn legger ut ukebrev hver uke og saker jevnlig. Videre aktiv bruk av it s learning. 2. til 7 trinn bruker it's learning som en del av det pedagogiske arbeidet. Synliggjøre bruken av IKT og dataopplæringen bedre; foreldremøter, ukeplaner og hjemmesiden. Bedre rutiner for å reparere og/eller melde opp defekte pc'er. Administrasjonen og avdelingene bruker it s learning aktiv til informasjon med mer. Alle ansatte er daglig innom it s learning. Elever er innom it s learning hver uke. Elever får jevnlig IKT lekser. Plan for IKT-opplæringen IKT progresjonen viser når tema/funksjoner/ferdigheter skal presenteres for elevene. Ferdighetene elevene tilegner seg må hele tiden repeteres og jobbes med, slik at elevene ikke glemmer. IKT planen viser f. eks at elevene skal bli presentert for kalkulatoren i Windows på 3. trinn. Dette programmet blir ikke nevnt seinere i planen. Tanken er da at man begynner å lære programmet på 3 trinn, og jobber videre med programmet helt opp til 7 trinn. IKT opplæringen ved Søreide skole har to elementer i seg. Lære for bruke og lære for å lære. Når elever har lært programmer og tilegnet seg nye dataferdigheter må man legge til rette for å ta dem i bruk i skolefagene. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan doc Side 3

4 TEKSTBEHANDLING GENERELL DATAKUNNSKAP 1. trinn Mål / elevene skal kunne: starte og slå av en PC, starte programmer via STARTmenyen og via ikoner på skrivebordet, samt avslutte programmer og slå av maskinen benytte musen til å navigere i et program. bli kjent med bruk av tastaturet og enkelte spesialtaster som f.eks. enter og mellomrom og delete eller backspace starte tekstbehandlingsprogrammet og skrive bokstaver og ord etter hvert som elevene er modne til det endre skrifttype og skriftstørrelse foreta utskrift INTERNETT koble seg til internett, og gå på internettsider som lærer har lagt på favoritter ANNET tegne i et enkelt tegneprogram, som for eksempel "Paint" skrive ut tegninger gjennom lek skal elevene bli kjent med hvordan noen pedagogiske program/nettsider virker, og selv endre innstillinger for et bedre læringsutbytte S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan doc Side 4

5 2. trinn Mål / elevene skal kunne: TEKST- BEHANDLING GENERELL DATA- KUNNSKAP kunne logge seg på skolens terminalservere med eget brukernavn og passord og kjenne til de begrensninger det ligger i bruk av terminalservere lære å lagre og hente fram igjen egenprodusert tekst eller tegninger og kunne fortsette tidligere arbeid som er utført bli bedre kjent med tastaturet og tastene punktum, komma og enkelte spesialtaster som f.eks. piltastene, CAPS LOCK og SHIFT-tasten for å bytte mellom store og små bokstaver kunne merke tekst med musen, evt. også merke i margen eller ved dobbeltklikking formatere merket tekst med forskjellige skriftstørrelser og skrifttyper, fet og kursiv skrift, understreking slette bokstaver/ord/merket tekst med DELETE eller BACKSPACE forstå og beherske angrefunksjonen i Windowsprogrammer kunne justere tekst midtstilt, høyrestilt og venstrestilt bruke datamaskinen til tekstskaping sette inn overskrift, utklipp eller egenproduserte tegninger fra Paint inn i tekstbehandleren ved å merke og kopiere tegning eller ved å sette inn bilde INTERNETT ved hjelp av en voksen skrive inn bestemte URL-adresser (internettadresser) for å finne aktuelle sider kunne legge internettsider til favoritter ANNET eksperimentere og leke videre med former og farger i tegneprogram, som f.eks Paint bruke pedagogiske programmer/nettsider i fagene der dette er til merverdi for faget eller motivasjonen Innføring i it's learning bli kjent med nettvettregler ta utskrift S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan doc Side 5

6 3. trinn TEKST- BEHANDLING GENERELL DATA- KUNNSKAP Mål / elevene skal kunne: forstå forskjell på filer og mapper, lære å lage nye mapper og bygge opp en fornuftig mappestruktur. Kjenne til filbehandling (slette og lage mapper, endre filnavn og mappenavn, kopiere og flytte filer og mapper) være sikker i merking av tekst med musen, evt. også merke i margen eller ved dobbeltklikking kunne kopiere og lime inn merket tekst eller bilder (via redigermenyen eller hurtigtastene Ctrl+C og Ctrl + V) bruke spørsmålstegn og utropstegn i tekstbehandling kunne lage tekstbokser forstå hva rød understreking i tekstbehandleren betyr, og lære seg enkel stavekontroll ved høyreklikking på understrekede ord kunne jobbe i to vinduer samtidig, for å kopiere bilder og tekst til tekstbehandleren PRESENTA- SJONS- kjenne til hva Powerpoint er, bruksområder og begrensninger kunne sette inn bilder i Powerpoint kunne lage enkle lysbildeserier kunne foreta formatering av tekst og legge inn bilder/figurer foreta lysbildesortering kjenne til hvordan en kan legge til effekter utskriftsalternativer INTERNETT E-POST ved hjelp av en voksen finne opplysninger om et aktuelt tema. forstå og bruke navigasjonsknappene (frem og tilbake) i nettleseren bli kjent med hvordan en kopierer tekst og bilder fra Internett til tekstbehandleren logge på og bruke egen e-postkonto til å motta og sende mail uten vedlegg ANNET bruke pedagogiske programmer/nettsider i fagene der dette er til merverdi for faget eller motivasjonen kalkulator. Lære å bruke kalkulatoren i Windows sette inn og starte CD/DVD Foreta lydinnspilling og bruke lyd i ulike programmer Mer om nettvett. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan doc Side 6

7 4. trinn TEKST- BEHANDLING GENERELL DATA- KUNNSKAP Mål / elevene skal kunne: bruke forhåndsvisning endre størrelsen på et vindu, maksimere og minimere samt flytte et vindu videreutvikle bruk av formatering av tekster (skrifttyper, justering) og mestre redigering ved å klippe og lime merket tekst og bilder i tekstbehandleren mestre å sette inn bilder eller utklipp i tekstbehandleren, endre størrelse på disse og endre plassering vha. tekstbrytning kjenne til hvordan en lager enkle tabeller og bruker disse fornuftig opparbeide ferdigheter i bruk av tastaturet ved Touch-metoden INTERNETT E-POST lære å skrive og sende e-post med vedlegg kunne bruke adresselistefunksjonen i e-postprogrammet lære seg enkelt søk på Internett med for eksempel Google innhente informasjon fra Internett til bruk i eget arbeid mestre å kunne kopiere tekst og bilder funnet på Internett til tekstbehandleren for egen redigering REGNEARK kjenne til hva et regneark er, bli kjent med skjermbildet i regnearket skrive inn tekst og tall kjenne til hvordan en lager enkle diagrammer (f.eks. stolpediagram) og få forståelse av sammenhengen mellom tallverdier i en tabell og tilhørende diagram bli kjent med enkel formatering av celler ANNET Bruk av digital kamera. Overføre bilder til pc. kunne bruke enkle funksjoner i et bilde-behandlingsprogram (beskjære bilde, endre lys og kontrast osv.) kunne lagre behandlede bilder og bruke disse i en tekstbehandler lage enkle animasjoner i tegneprogram eller i et billedbehandlingsprogram bruke pedagogiske programmer/nettsider i fagene der dette er til merverdi for faget eller motivasjonen nettvett S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan doc Side 7

8 5. trinn TEKST- BEHANDLING GENERELL DATAKUNN- SKAP Mål / elevene skal kunne mestre bruk av tastatursnarveier som for eksempel Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Z bli sikker i innsetting av bilder i tekstbehandleren og kunne endre størrelse og plassering av bildene bli mer sikker på bruk av tabeller og endringer av disse (legge til kolonner og rader og slette overflødige, foreta enkel formattering av tabell) bruke forhåndsvivning og regulere marger. bli sikker i bruk av stavekontroll gjøre seg kjent med de vanligste knappene på verktøylinjene i tekstbehandleren kjenne til bruk av høyreklikkmenyene i Windowsprogrammer bli sikrere på touchmetoden. lære å bruke projektor. INTERNETT E-POST videreutvikle søkemetoder på Internett, lære å tolke resultatlisten ved søk på Internett videreutvikle ferdigheter i å kopiere tekst og bilder fra Internett til tekstbehandleren. rette oppmerksomheten mot kildekritikk, blant annet ved å studere nettadresser. (hvem som har lagt ut informasjonen). REGNEARK kjenne til grunnleggende formelinnskriving i regnearket (de fire regningsartene) og summérfunksjonen ( Σ ) beherske bruk av formelinnskriving i de fire regningsartene kunne endre kolonnebredden kunne endre antall desimaler i tallmateriale kunne formatere tekst og tall ( f.eks. valuta og kokkeslett) lage enkle undersøkelse og bruke regneark til framstille stolpediagram og sektordiagram mestre formatering av tekst og tall i regnearket ANNET bruke pedagogiske programmer/nettsider i fagene der dette er til merverdi for faget eller motivasjonen enkel videoredigering kjennskap til blogg nettvett S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan doc Side 8

9 6. trinn TEKST- BEHANDLING GENERELL DATAKUNN- SKAP Mål / elevene skal kunne bruk av tabulator og marger og kunne endre marger og papiroppsett via Fil - utskriftsformat kjenne til bruk av punktmerking og nummerering være fortrolig med bruk og formatering av tabell forbedre språket (stavekontroll, synonymordbok, autokorrektur) og kjenne til begrensninger i bruk av stavekontroll beherske redigering og formatering av tekst samt flytte, kopiere, klippe og slette beherske bruk av bilder i tekstbehandler, endre størrelse, lys og plassering videreutvikle ferdigheter i bruk av touch beherske bruk av høyreklikkmenyene i Windowsprogrammer ha god kunnskap om filbehandling (slette og lage mapper, endre filnavn og mappenavn, kopiere og flytte filer og mapper) INTERNETT E-POST beherske bruk av e-post (også med vedlegg) elevene skal bli sikre i bruk av søkemotor som Google repetere nettvettregler og sette fokus på chatting og chatteregler forstå og kjenne til begrensninger på nettet mht. kildekritikk og opphavsrett bruke favoritter/bokmerker og ordne de i system ved hjelp av mapper beherske å bearbeide informasjon fra nettet (bilder og tekst) og bruke dette i eget arbeid. REGNEARK beherske formelinnskriving i et regneark og kunne kopiere formler i kolonner og rader alltid bruke forhåndsvisning før utskrift kjenne til bruk av prosent i regneark kjenne til de vanligste feilmeldingene i celler som #####, #VERDI! og # DIV/0! lage data i tabeller og fremstille ulike diagrammer (stolpe, kurve- /linjediagram) ut fra disse dataene. kunne formatere diagrammene med farger og egen tekst. beherske endring av kolonnebredde, formatering av celler og bruk av tekstboks kjenne til autofyll i regneark ANNET kjenne til hvordan en tar bilder og får overført dem til S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan doc Side 9

10 datamaskinen for bruk i eget arbeid kjenne til enkel bearbeiding av bilder i et billedbehandlingsprogram (beskjære, endre lys og kontrast, oppfriske farger, oppskarping og legge til tekst ) bruke pedagogiske programmer/nettsider i fagene der dette er til merverdi for faget eller motivasjonen Nettvett S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan doc Side 10

11 7. trinn TEKST- BEHANDLING GENERELL DATAKUNN-SKAP Mål / elevene skal kunne beherske bruk av tekstboks beherske bruk av utskriftsoppsett ( Fil utskriftsoppsett) beherske bruk av punktmerking og nummerering samt hvordan en endrer utseende på disse (format punktmerking.) videreutvikle ferdigheter i bruk av tabeller lage overskrifter ved å bruke stil-formatering mestre bruk av stavekontroll og kjenne til svakheter ved bruk av stavekontroll kunne endre språk på stavekontroll kjenne til hvordan en setter inn topp- og bunntekst samt sidetall bruke Touch effektivt beherske filbehandling (slette og lage mapper, endre filnavn og mappenavn, kopiere og flytte filer og mapper) kjenne til datavirus, hvordan de spres og hvordan en kan beskytte seg INTERNETT E-POST kjenne til og kunne forklare opphavsrettslige regler for bruk av bilder og tekster hentet fra internett samt fortsatt fokus på kildekritikk og nettvettregler bruke e-post aktivt adressebok: Lage og behandle kontakter, opprette e- postgrupper. elevene skal kunne produsere bidrag til skolens hjemmeside. Siden skal inneholde tekst og bilde. Webmaster hjelper elevene å legge ut. elevene skal bruke internett aktivt til å hente ut informasjon. elevene skal kunne søke sikkert og kjenne til forskjellen på bruk av emnekataloger og fritekstsøk REGNEARK beherske bruk av regneark til å utføre og presentere enkle beregninger ANNET kunne bruke egne bilder i arbeid og oppgaver kjenne til enkel bearbeiding av bilder i et billedbehandlingsprogram (beskjære, endre lys og kontrast, oppfriske farger, oppskarping og legge til tekst kjenne til jpg - formatet og lagre bilder for ulike anledninger (utskrift, epost og til bruk på Internett) kjenne til enkel manipulering av bilder i et billedbehandlingsprogram bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram på datamaskin til å manipulere og sette sammen egne lydopptak (musikk) S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan doc Side 11

12 bruke pedagogiske programmer/nettsider i fagene der dette er til merverdi for faget eller motivasjonen Nettvett Hvert trinn har ansvar for kursing og veiledning de trenger for å gjennomføre IKT planen til skolen, for å sikre en noenlunde lik dataundervisning for alle elever og klasser. Med IKT-undervisning menes opplæring i å beherske utstyr og programmer. Når en elev skriver prosjektoppgaven sin i Word, er dette bruk av IKT som et verktøy i undervisningen - men ikke IKT-undervisning. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan doc Side 12

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne:

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne: Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn starte og slå av en PC, starte programmer via STARTmenyen og via ikoner på skrivebordet, samt avslutte programmer og slå av maskinen benytte musa til å navigere i et program

Detaljer

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll.

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll. Ikt- plan for Kirkeskolen 1.trinn Datakunnskap: - starte opp pc - logge seg på skolens nettverk med brukernavn og eget passord - skrivebordet, bli kjent med symbolene på dataskjermen - finne rett program

Detaljer

IKT-plan for Ullerål skole en forpliktende IKT-plan for alle trinn ved skolen.

IKT-plan for Ullerål skole en forpliktende IKT-plan for alle trinn ved skolen. IKT-plan for Ullerål skole en forpliktende IKT-plan for alle trinn ved skolen. 1. trinn Datakunnskap GENERELL DATAKUNNSKAP Starte opp en pc. Logge seg av og på skolens nettverk. Bruke musa til å navigere

Detaljer

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE FAGPLAN MED KONKRETE LÆRINGSMÅL FOR ELEVENE 1. klasse Kriterier Jeg kan Generell datakunnskap 1. Kunne navnet på pc-ens deler. Jeg kan peke på tastaturet, skjermen, datamaskinen

Detaljer

1. trinn. Modul 1 Datakunnskap. Ingen tester

1. trinn. Modul 1 Datakunnskap. Ingen tester 1. trinn Hva skal du lære? Hvor finnes det? er og oppgaver Datakunnskap - Bli kjent med datamaskinen - Musetrening - Bli kjent med tastatur Touch Skrivebord/programvare Modul 1 Datakunnskap Ingen tester

Detaljer

Plan for digital kompetanse. Kringlebotn skole

Plan for digital kompetanse. Kringlebotn skole Plan for digital kompetanse Kringlebotn skole 2013/2014 Kompetansemål etter 2. trinn: Bruk av datamaskinen: Elevene bruker datamaskinen til tekstskriving og bruk av ulike nettressurser. Elevene får sitt

Detaljer

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Sigdal kommune Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Prestfoss 22.6 2009 Revidert 14.6.2011 I Kunnskapsløftet er det å kunne bruke digitale verktøy en av de fem

Detaljer

DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010

DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010 DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010 HVA SKAL VI LÆRE PÅ DE ULIKE TRINN? TRINN: MÅL: ANSVARLIG: 1 Dataregler lån og bruk av skolens utstyr Starte opp en PC Skal sammen med lærer kunne logge seg

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN

IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN SKOLEÅRET 2009/2010 Innledning Digital kompetanse er blitt et nøkkelbegrep i norsk utdanningspolitikk de siste årene. Med Kunnskapsløftet ble digitale ferdigheter

Detaljer

JEG KAN.. 1.trinn. IT-plan for elever ved Rørvik skole

JEG KAN.. 1.trinn. IT-plan for elever ved Rørvik skole 1.trinn Jeg kan peke på: Tastaturet Skjermen Datamaskinen Musa Jeg kan slå på og av datamaskinen på riktig måte. Jeg kan trykke på start og logge på og av. Jeg kan starte et program ved hjelp av startmenyen.

Detaljer

Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole

Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole Lindesnes kommune Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011 Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole - Lindesnes kommune 1/12 Trappemål

Detaljer

Prinsipp for IKT- opplæringen

Prinsipp for IKT- opplæringen 1 Prinsipp for Dagens samfunn stiller krav til digitale ferdigheter hos elevene. På Eidsvåg skole ser vi det derfor som viktig at opplæringen av digitale ferdigheter følger en systematisk plan fra 1. til

Detaljer

IKT FAGPLAN FOR LILLEAKER SKOLE JANUAR 2015

IKT FAGPLAN FOR LILLEAKER SKOLE JANUAR 2015 IKT FAGPLAN FOR LILLEAKER SKOLE JANUAR 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 1. trinn... 4 3.1 Organisering... 4 3.2 Grunnleggende dataopplæring... 4 3.3 Generelle datakunnskaper...

Detaljer

IKT-plan for Li skole. 1. trinn

IKT-plan for Li skole. 1. trinn IKT-plan for Li skole 1. trinn Kunne slå på/av maskin. Kunne logge seg på/av maskin (med felles passord). Lek med tastatur og mus for å bli kjent med bokstavene og tallene 0-9. Tekstskaping på pc. Eks.

Detaljer

IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE

IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE Fra Kunnskapsløftet: Generelle mål Norsk: Kritisk vurdering og bruk av kilder. Komponering og redigering av tekster. Styrke kommunikasjon og presentasjon. Matte: Bruke digitale

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

1. 4. trinn Lære for å bruke Bruk dataterminologien helt fra starten. 1. IKT-trinn 2. IKT- trinn 3. IKT- trinn 4. IKT- trinn Datakunnskap:

1. 4. trinn Lære for å bruke Bruk dataterminologien helt fra starten. 1. IKT-trinn 2. IKT- trinn 3. IKT- trinn 4. IKT- trinn Datakunnskap: November 2010 Datakunnskap: - slå på/av pc - skrivebordet - finne rett program - øve bruk av mus Tegneprogram: - åpne Paint - frihåndstegning - fylle med farge - viskelær - avslutte Paint Tastaturtrening

Detaljer

IKT-plan for Nesoddtangen skole

IKT-plan for Nesoddtangen skole IKT-plan for Nesoddtangen skole Digitale kompetansemål: Å kunne bruke digitale verktøy er: Nødvendig for å kunne mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter

Detaljer

Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole

Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole Lindesnes kommune Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008 2011 Forslag til revisjon september 2009 Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk

Detaljer

Plan for Digital læring - Haukås skole, 2014-2015

Plan for Digital læring - Haukås skole, 2014-2015 Plan for Digital læring - Haukås skole, 2014-2015 Plan for digital læring ved Haukås skole Bergen Kommune, skoleåret 2014-2015 Planen forutsetter: At elevene bygger videre på de ferdigheter og kunnskaper

Detaljer

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad Utarbeidet våren 2005 Barnehagene i Krødsherad: Bli kjent med datamaskinen. Alle må få prøve minst 3 ganger i løpet av siste barnehageår. Dette må gjøres

Detaljer

Datakortet a.s 14.11.2006

Datakortet a.s 14.11.2006 Introduksjon Kunnskapsløftet har definert bruk av elektroniske hjelpemidler i de fleste fag i løpet av den 10 årige grunnskolen og i den videregående utdanningen. I tillegg er mer og mer informasjon tilgjengelig

Detaljer

DIGITAL KOMPETANSEPLAN

DIGITAL KOMPETANSEPLAN DIGITAL KOMPETANSEPLAN Vedtatt 08.01.2009 1 1. HVEM OMHANDLER PLANEN 1.1 Planen omhandler alle som har sin arbeidsplass på Vikhammeråsen grendaskole; lærere, førstesekretær, SFO-personale og elevene, samt

Detaljer

1.utkast. Bergen kommune

1.utkast. Bergen kommune 1.utkast Bergen kommune Kaland, 15.02.2011 Innhold 1. Innledning s. 3 2. Elev- og læringssyn s. 4 3. Hvilke digitale ferdigheter skal vi arbeide med på de ulike trinn s. 6 3.1 1. og 2. trinn s. 6 3.2 3.

Detaljer

Norskavdelingen ALFA A1 A2 B1 B2

Norskavdelingen ALFA A1 A2 B1 B2 Voksenopplæringen i Skien Norskavdelingen IKT plan; læringsmål og progresjon ALFA A1 A2 B1 B2 - slå på/av PC - lære innlogging; brukernavn - lære å forstå skrivebordet - bruk av hodetelefoner - øve bruk

Detaljer

Fasit teorioppgaver. Kapittel 1: Bli kjent med Word. Oppstart. Maksimering. Hva skjer ved oppstart av Word?

Fasit teorioppgaver. Kapittel 1: Bli kjent med Word. Oppstart. Maksimering. Hva skjer ved oppstart av Word? OK Fasit teorioppgaver Kapittel 1: Bli kjent med Word Oppstart Hva skjer ved oppstart av Word? Det sist brukte dokumentet åpnes automatisk Et nytt tomt dokument åpnes Ingen dokumenter åpnes Maksimering

Detaljer

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Digitale ferdigheter for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Levanger kommune og Verdal kommune 18.11.2011 rev. April 2014 IKT-plan: Strategidokument Opplæringsplan i digitale ferdigheter for elever

Detaljer

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Første samling Irene Beyer Log Høsten 2012 IKT for tospråklig bachelor Grunnleggende ferdigheter i LK06 «Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Internt notat. Deres ref.: ArkivsakID: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: 13/739 KLEING - 13/5564 A20, 064 19.06.2013

Sør-Aurdal kommune Internt notat. Deres ref.: ArkivsakID: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: 13/739 KLEING - 13/5564 A20, 064 19.06.2013 Sør-Aurdal kommune Internt notat Deres ref.: ArkivsakID: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: 13/739 KLEING - 13/5564 A20, 064 19.06.2013 INDIVIDUELL IKT-PLAN FOR GRUNNSKULANE I VALDRES ELEVENS NAMN: 1.TRINN EMNE:

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011

Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011 Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011 MÅLARK fr 1.trinn Namn: I dag har eg øvd på å: dat dat dat Dette greier eg åleine den: Lgge på maskina Bruke tastatur Skrive rd g setningar

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

IKT 1. trinn HAUKÅS SKOLE

IKT 1. trinn HAUKÅS SKOLE Plan for digital læring Haukås skole IKT 1. trinn HAUKÅS SKOLE 1 Kunne starte en datamaskin, logge seg på og av Bergensskolen skolens nettverk med brukernavn og passord. Nettverk. 2 Kunne velge nettadresse

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Bruk av IKT på 6 og 7 trinn.

Bruk av IKT på 6 og 7 trinn. Bruk av IKT på 6 og 7 trinn. steg for steg... Veiledning for lærer i Stor-Elvdal kommune på hva man skal ta i bruk av digitale verktøy i undervisningen. 6.klasse Bruk av moodle. Nettressurser. Alle basisfagene

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne.

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. De mest elementære hurtigtastene i Windows 7+: La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. [Ctrl] + C (Copy) Gir

Detaljer

Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn. Veiledning til lærere

Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn. Veiledning til lærere Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn Veiledning til lærere Bokmål Februar 2015 Innhold 1 Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter for 4. trinn... 3 Hva måler kartleggingsprøven i digitale

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN

LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN 1 06/632-1 IKT grunnskole LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN Vedtatt i kommunestyret som sak 66/06 i møte den 26/09-06 2 INNHOLD 1. Visjon... 3 1.1 Mål... 3 1.1.1 Delmål... 3 2. IKT i fagene i ny læreplan...

Detaljer

IKT-PLAN FOR Karasjok skole

IKT-PLAN FOR Karasjok skole IKT-PLAN FOR Karasjok skole 2011-2014 Karasjok, februar 2011 1 INNLEDNING... 3 2 DIGITAL KOMPETANSE... 4 2.1 DIGITAL KOMPETANSE... 4 2.2 NASJONAL MÅLSETTING... 5 2.3 LOKAL MÅLSETTING... 6 3.0 KRAV OM BRUK

Detaljer

Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer

Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer MÅL: Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet

Detaljer

Kurs i MS Word 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet

Kurs i MS Word 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurs i MS Word 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurset i Word, Excel og Powerpoint er utviklet for bruk sammen med nettstedet: www.digitalkompetanse.net/public På nettstedet finner du instruksjonsvideoer

Detaljer

Fronterplan for grunnskolen

Fronterplan for grunnskolen Fronterplan for grunnskolen Forord Fronter er en del av IKT-opplæringa i skolene i Skaun kommune. Denne planen må derfor sees på som en del av en total plan for IKT-opplæring. En fullstendig IKT-plan må

Detaljer

Hurtigtaster MS Excel

Hurtigtaster MS Excel Hurtigtaster som brukes i kombinasjon med CTRL-tasten TAST CTRL+SKIFT+( CTRL+SKIFT+) CTRL+SKIFT+& CTRL+SKIFT_ CTRL+SKIFT+~ CTRL+SKIFT+$ CTRL+SKIFT+% CTRL+SKIFT+^ CTRL+SKIFT+# CTRL+SKIFT+@ CTRL+SKIFT+!

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

PowerPoint for deg som kan litt fra før

PowerPoint for deg som kan litt fra før 2010 PowerPoint for deg som kan litt fra før 27.10.2010 Innhold Introduksjon... 2 Kapittel 1 Fanen Hjem... 3 Kapittel 2 Fanen Sett inn... 9 Kapittel 3 Fanen Utforming... 20 Kapittel 4 Fanen Animasjoner...

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2010. Lokal læreplan IKT. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2010. Lokal læreplan IKT. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2010 Lokal læreplan IKT Åsveien skole glad og nysgjerrig Innhold IKT trapp 1. 4. trinn: side 2 IKT trapp 5. 7. trinn: side 3 Utdypende del: side 4

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 DEL 1: PEDAGOGISK DEL INNLEDNING Bakgrunn Skolesjefen oppnevnte i november 1996 et utvalg som skulle

Detaljer

IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan

IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan IKT-plan Siljan 2010 2013 Forord... 3 Kompetanse hos elevene... 4 Kompetanse hos det pedagogiske personalet 8 Infrastruktur... 10 Ressursbruk, hardware software... 11

Detaljer

SKILLE MELLOM UNDERHOLDNIGSELEMENTET OG VERKTØY I LÆRING 2 HOVEDFUNKSJONER

SKILLE MELLOM UNDERHOLDNIGSELEMENTET OG VERKTØY I LÆRING 2 HOVEDFUNKSJONER Digital kompetanse Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet (ITU 2005). International

Detaljer

Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet

Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurset i Word, Excel og Powerpoint er utviklet for bruk sammen med nettstedet: www.digitalkompetanse.net/public På nettstedet finner du instruksjonsvideoer

Detaljer

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen.

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen. Utseende på tastatur på laptopper er avhengig av hvilken type maskin du har, selv om de fleste taster sitter på plass på alle tastaturer. Flere av de nyere PC-er har ikke lenger spesialtaster og færre

Detaljer

Digitale verktøy i pedagogisk arbeid som stimulerer barn til lek og skapende bruk Bruk av Photostory Tema 1 Kulturbarnehagen

Digitale verktøy i pedagogisk arbeid som stimulerer barn til lek og skapende bruk Bruk av Photostory Tema 1 Kulturbarnehagen Digitale verktøy i pedagogisk arbeid som stimulerer barn til lek og skapende bruk Bruk av Photostory Tema 1 Kulturbarnehagen Flu07-Heltid Januar/februar 2009 IKT-seksjonen LUI - HiO Høgskolen i Oslo Del

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Oppsummering av TOS 2013/2014

Oppsummering av TOS 2013/2014 Oppsummering av TOS 2013/2014 Da vi startet Dagen i dag Intervju Oppsummering Arbeidskrav og ferdighetstester TPACK Teoriforelesninger Eksamen Lag en eksamensoppgave Repetisjon av programmene til eksamen

Detaljer

Kurs i MS Powerpoint. Kurset bygger på fagplan for Datakortet

Kurs i MS Powerpoint. Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurs i MS Powerpoint Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurset i Word, Excel og Powerpoint er utviklet for bruk sammen med nettstedet: www.digitalkompetanse.net/public På nettstedet finner du instruksjonsvideoer

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Hurtigtaster, Microsoft Excel 97

Hurtigtaster, Microsoft Excel 97 Hurtigtaster, Microsoft Excel 97 Skrive inn data ved hjelp av hurtigtaster Fullføre innskrivingen av data i en celle Avbryte innskrivingen av data i en celle Gjenta den siste handlingen Starte en ny linje

Detaljer

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn. Webansvarlig ETF håndball Ver.02 / 2012 Geir Vold-webredaktør http://www.eidsvold-turn.no Hvordan formatere et bilde som skal inn på websiden.... 3 Hvordan beskjære et bilde... 3 Ingressbilder... 5 Brødtekstbilder...

Detaljer

AVTALE PÅ KURS I BRUK AV PC

AVTALE PÅ KURS I BRUK AV PC Divisjon for eiendom og intern service Innkjøp- og logistikkavdelingen AVTALE PÅ KURS I BRUK AV PC VEDLEGG A SPESIELLE AVTALEVILKÅR SAK NR.: 200601017 Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VILKÅR FOR GRUNNLEGGENDE

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhold Hva er GeoGebra?... 2 Hvilken nytte har elevene av å bruke GeoGebra?... 2 Hvor finner vi GeoGebra?... 2 Oppbyggingen av programmet...

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

PowerPoint. Kurs i grunnleggende bruk av PowerPoint 2003. Kursopplegg laget av: Bjørn Roger Rasmussen http://www.brr.no/

PowerPoint. Kurs i grunnleggende bruk av PowerPoint 2003. Kursopplegg laget av: Bjørn Roger Rasmussen http://www.brr.no/ PowerPoint Kurs i grunnleggende bruk av PowerPoint 2003. Kursopplegg laget av: Bjørn Roger Rasmussen http://www.brr.no/ Presentasjon av kursholder http://www.brr.no/ Tidsplan Planlagt tidsbruk: Kl. 09.00

Detaljer

i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen

i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen Senior-IT Litt om boka og undervisningsopplegget Læring i godt voksen alder setter spesielle krav til undervisningsopplegget. Eldre mennesker mister ikke evnen til

Detaljer

Microsoft Office 2013

Microsoft Office 2013 Samlebok for Microsoft Office 2013 INNHOLD: Microsoft Word 2013 Microsoft Excel 2013 Microsoft PowerPoint 2013 Microsoft Outlook 2013 ISBN: 978-82-477-2235-0 JOBB SMART OG EFFEKTIVT! En komplett samlebok

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

IKT- plan for skolene i Skaun

IKT- plan for skolene i Skaun IKT- plan for skolene i Skaun 03.05.10 INNHOLD Skolens mål i arbeidet med IKT side 3 Hva er god IKT- kompetanse? side 4 Grunnleggende digital kompetanse i alle fag side 5 IKT- plan for 1. og 2. klassetrinn

Detaljer

DIGITAL LÆRINGSPLAN BØNES SKOLE 2010/2011

DIGITAL LÆRINGSPLAN BØNES SKOLE 2010/2011 DIGITAL LÆRINGSPLAN BØNES SKOLE 2010/2011 OPPDATERT JANUAR 2011 DIGITAL KOMPETANSE Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) har lansert et femårig program: Program for digital kompetanse 2004-2008.

Detaljer

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og Ei innføring i Calc 1 Innledning Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og noe av hva det kan brukes til. OpenOffice Calc er brukt som mønster her, men

Detaljer

Datakurs, dag 11. Mer om Windows utforsker Gjennomgang av oppgaver fra dag 10 Epost Internett

Datakurs, dag 11. Mer om Windows utforsker Gjennomgang av oppgaver fra dag 10 Epost Internett Datakurs, dag 11 Mer om Windows utforsker Gjennomgang av oppgaver fra dag 10 Epost Internett Husk hurtigtastene! Windows utforsker åpnes i Startmenyens høyre del eller ved å klikke utforskersymbolet i

Detaljer

IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring)

IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring) IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring) IT-avdelingen, UiB 14.10.2010 Innhold Innhold... 2 Kort om IT-hjelp (utdrag fra https://it.uib.no/om_it-hjelp)...

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Innledning. I denne IKT-planen har vi implementert følgende digitale verktøy:

Innledning. I denne IKT-planen har vi implementert følgende digitale verktøy: Side 1 Innledning Denne digitale planen har vi bygget opp på følgende måte: Først kommer det en oversikt over de grunnleggende dataferdighetene som de ulike trinnene må jobbe etter. Deretter kommer det

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Kom i gang med tekstbehandling Lynkurs fra Kristiansand folkebibliotek

Kom i gang med tekstbehandling Lynkurs fra Kristiansand folkebibliotek Kom i gang med tekstbehandling Lynkurs fra Kristiansand folkebibliotek Formål med tekstbehandling... 2 Microsoft Word... 2 Alternativer til Word... 2 Filformat... 3 Menyer og verktøylinjer... 3 Skriftformatering...

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post

BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post DYSLEKSI BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post Side 2 DYSLEKSI E-POST (ventelo) Logge seg inn på e-post, s. 3 Endre passord, s 4 Automatisk videresending og feriebeskjed, s 5 Lese e-post, s 6 Skrive e-post,

Detaljer

Digital kompetanse i voksenopplæringen

Digital kompetanse i voksenopplæringen Digital kompetanse i voksenopplæringen Geiranger 27.10.2014 Bruk av digitale verktøy Litt skolehistorie... http://www.youtube.com/watch?v=cj75fdbfsso Bidrar voksenopplæringen til å holde noen utenfor

Detaljer

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 I informasjonssamfunnet er det en hard kamp om å nå målgruppene. Det er som regel ikke nok med enkle A4 ark stiftet sammen. Fine trykksaker er ofte nødvendig,

Detaljer

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish):

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish): 9 IT i lokallaget 9.1 Hjemmesider Redigering av lokallagets hjemmesider skjer via et publiseringsverktøy som du finner på https://publish.venstre.no. Brukernavn og passord får du ved å henvende deg til

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 15.06.2010 Tidspunkt: 12:00 (MERK: KLOKKESLETT) Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 15.06.2010 Tidspunkt: 12:00 (MERK: KLOKKESLETT) Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 15.06.2010 Tidspunkt: 12:00 (MERK: KLOKKESLETT) Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette

Detaljer

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bakgrunn for oppgraderingen Norsk Fysioterapeutforbund har oppgradert nettstedet www.fysio.no. Det er gått over tre år siden NFF lagde det nåværende

Detaljer

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy;

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Elever, en klasse på 7. trinn: jenter a-g, gutter h-p, ikke oppgitt kjønn q Lærere på trinnet: 1 = kvinne 36 år, 2 = kvinne 40-årene,

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Addendum 2014-06-20 til styringsdokument 01/2013

IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Addendum 2014-06-20 til styringsdokument 01/2013 IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Addendum 2014-06-20 til styringsdokument 01/2013 Innhold Innledning..... 3 IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune. 4 Kommentarer til endringer

Detaljer

Steinerskolen på Nesodden Første dataperiode (7. klasse)

Steinerskolen på Nesodden Første dataperiode (7. klasse) Steinerskolen på Nesodden Første dataperiode (7. klasse) Første dataperiode. 20 timer fordelt på 4 timer hver dag (hovedfag pluss 1. og 2. fagtime). Om formål og metode Hensikten er her å gi elevene en

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Brukermanual Itpays W3 Publish Sette opp, logge inn og komme i gang Redigert den 23. mai 2005 http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Innholdsoversikt: 1 Generelt om Itpays w3 publish Side 3 2 Sette

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer