IKT-plan Søreide skole IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan doc Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT-plan Søreide skole 2010-2011 IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1"

Transkript

1 IKT PLAN SØREIDE SKOLE S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan doc Side 1

2 Søreide skole: Hvorfor IKT? Kunnskapsløftet, den nye læreplanen har som mål alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet. Det er utarbeidet kompetansemål for hvert enkelt fag, og definert fem grunnleggende ferdigheter. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen Å kunne bruke digitale verktøy er en av de fem grunnleggende ferdighetene. Definisjon av digital kompetanse: Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. (Digital skole hver dag, ITU 2005) 1 Digital kompetanse krever at man behersker grunnleggende digitale ferdigheter. Denne planen legger opp til at man skal tilegne seg slike ferdigheter. Samtidig har planen som mål å vise hvordan man bruker ferdighetene til å tilegne seg kunnskap. Planen er bygget opp som en systematisk, stegvis opplæring i digitale ferdigheter. Mål: alle elever på Søreide skole skal kunne utnytte IKT på en etisk, sikker, fortrolig og kreativ måte slik at de utvikler kunnskaper de behøver for å være fullverdige deltakere i informasjonssamfunnet IKT skal brukes i på alle trinn i fag der det er relevant. IKT blir et verktøy som styrker elevene i skolefagene. Forutsetninger for at planen skal kunne gjennomføres: skolene har nødvendig utstyr, programvare og nettverk lærerne har nødvendig kompetanse Kursing av personalet: IKT-kontakter kurses eksternt i læringsplattformen it s learning Øvrige lærere kurses internt av IKT-kontakter og evt. eksterne personer Lærere kurses i andre programmer/ikt-relaterte ferdigheter etter behov. Ta kontakt med IKT-kontaktene dersom man ønsker kurs Kommunale kurs (Kursbørsen) Hjemmesiden til Søreide skole. Det er viktig at hjemmesiden vår er oppdatert og informativ, som et tilbud både til foreldre, elever og andre som ønsker informasjon om Søreide skole. Dette gjelder både i forhold til 1 S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan doc Side 2

3 planer og informasjonskriv, reportasjer og undervisningsopplegg. Men også mht skolens drift, utviklingsområder og vår utadrettede virksomhet. Vi har allerede kommet langt på disse områdene, men kan fremdeles videreutvikle hjemmesiden på en del områder. Vi har derfor følgende mål for skoleåret : Gjøre alle lærerne enda mer trygg på hvordan hjemmesiden kan brukes Opprettholde ukentlig oppdatering av klassenes sider med ukebrev, planer og skriv Samarbeide om artikler på trinnene når de har felles opplegg eller turer Lage enkelte slik har vi det i klassen artikler i løpet av skoleåret Legge inn nyttige lenker på trinnsidene for eksempel i forhold til det vi jobber med Presentere teamet, teamsamarbeidet og enkelte team-opplegg på Team-sidene Lage en egen side om læringsstrategier inn under hjemmesiden Få ut mer informasjon fra administrasjonen til hjemmene, f. eks i form av Rektors hjørne eller Administrasjonen informerer der det settes søkelys på viktige ting rundt skolen hver måned. Mål for av skoleåret : Oppgradering og innkjøp av utstyr. Alle tar ansvar for å oppdatere og legge ut saker på hjemmesiden. Hvert trinn legger ut ukebrev hver uke og saker jevnlig. Videre aktiv bruk av it s learning. 2. til 7 trinn bruker it's learning som en del av det pedagogiske arbeidet. Synliggjøre bruken av IKT og dataopplæringen bedre; foreldremøter, ukeplaner og hjemmesiden. Bedre rutiner for å reparere og/eller melde opp defekte pc'er. Administrasjonen og avdelingene bruker it s learning aktiv til informasjon med mer. Alle ansatte er daglig innom it s learning. Elever er innom it s learning hver uke. Elever får jevnlig IKT lekser. Plan for IKT-opplæringen IKT progresjonen viser når tema/funksjoner/ferdigheter skal presenteres for elevene. Ferdighetene elevene tilegner seg må hele tiden repeteres og jobbes med, slik at elevene ikke glemmer. IKT planen viser f. eks at elevene skal bli presentert for kalkulatoren i Windows på 3. trinn. Dette programmet blir ikke nevnt seinere i planen. Tanken er da at man begynner å lære programmet på 3 trinn, og jobber videre med programmet helt opp til 7 trinn. IKT opplæringen ved Søreide skole har to elementer i seg. Lære for bruke og lære for å lære. Når elever har lært programmer og tilegnet seg nye dataferdigheter må man legge til rette for å ta dem i bruk i skolefagene. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan doc Side 3

4 TEKSTBEHANDLING GENERELL DATAKUNNSKAP 1. trinn Mål / elevene skal kunne: starte og slå av en PC, starte programmer via STARTmenyen og via ikoner på skrivebordet, samt avslutte programmer og slå av maskinen benytte musen til å navigere i et program. bli kjent med bruk av tastaturet og enkelte spesialtaster som f.eks. enter og mellomrom og delete eller backspace starte tekstbehandlingsprogrammet og skrive bokstaver og ord etter hvert som elevene er modne til det endre skrifttype og skriftstørrelse foreta utskrift INTERNETT koble seg til internett, og gå på internettsider som lærer har lagt på favoritter ANNET tegne i et enkelt tegneprogram, som for eksempel "Paint" skrive ut tegninger gjennom lek skal elevene bli kjent med hvordan noen pedagogiske program/nettsider virker, og selv endre innstillinger for et bedre læringsutbytte S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan doc Side 4

5 2. trinn Mål / elevene skal kunne: TEKST- BEHANDLING GENERELL DATA- KUNNSKAP kunne logge seg på skolens terminalservere med eget brukernavn og passord og kjenne til de begrensninger det ligger i bruk av terminalservere lære å lagre og hente fram igjen egenprodusert tekst eller tegninger og kunne fortsette tidligere arbeid som er utført bli bedre kjent med tastaturet og tastene punktum, komma og enkelte spesialtaster som f.eks. piltastene, CAPS LOCK og SHIFT-tasten for å bytte mellom store og små bokstaver kunne merke tekst med musen, evt. også merke i margen eller ved dobbeltklikking formatere merket tekst med forskjellige skriftstørrelser og skrifttyper, fet og kursiv skrift, understreking slette bokstaver/ord/merket tekst med DELETE eller BACKSPACE forstå og beherske angrefunksjonen i Windowsprogrammer kunne justere tekst midtstilt, høyrestilt og venstrestilt bruke datamaskinen til tekstskaping sette inn overskrift, utklipp eller egenproduserte tegninger fra Paint inn i tekstbehandleren ved å merke og kopiere tegning eller ved å sette inn bilde INTERNETT ved hjelp av en voksen skrive inn bestemte URL-adresser (internettadresser) for å finne aktuelle sider kunne legge internettsider til favoritter ANNET eksperimentere og leke videre med former og farger i tegneprogram, som f.eks Paint bruke pedagogiske programmer/nettsider i fagene der dette er til merverdi for faget eller motivasjonen Innføring i it's learning bli kjent med nettvettregler ta utskrift S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan doc Side 5

6 3. trinn TEKST- BEHANDLING GENERELL DATA- KUNNSKAP Mål / elevene skal kunne: forstå forskjell på filer og mapper, lære å lage nye mapper og bygge opp en fornuftig mappestruktur. Kjenne til filbehandling (slette og lage mapper, endre filnavn og mappenavn, kopiere og flytte filer og mapper) være sikker i merking av tekst med musen, evt. også merke i margen eller ved dobbeltklikking kunne kopiere og lime inn merket tekst eller bilder (via redigermenyen eller hurtigtastene Ctrl+C og Ctrl + V) bruke spørsmålstegn og utropstegn i tekstbehandling kunne lage tekstbokser forstå hva rød understreking i tekstbehandleren betyr, og lære seg enkel stavekontroll ved høyreklikking på understrekede ord kunne jobbe i to vinduer samtidig, for å kopiere bilder og tekst til tekstbehandleren PRESENTA- SJONS- kjenne til hva Powerpoint er, bruksområder og begrensninger kunne sette inn bilder i Powerpoint kunne lage enkle lysbildeserier kunne foreta formatering av tekst og legge inn bilder/figurer foreta lysbildesortering kjenne til hvordan en kan legge til effekter utskriftsalternativer INTERNETT E-POST ved hjelp av en voksen finne opplysninger om et aktuelt tema. forstå og bruke navigasjonsknappene (frem og tilbake) i nettleseren bli kjent med hvordan en kopierer tekst og bilder fra Internett til tekstbehandleren logge på og bruke egen e-postkonto til å motta og sende mail uten vedlegg ANNET bruke pedagogiske programmer/nettsider i fagene der dette er til merverdi for faget eller motivasjonen kalkulator. Lære å bruke kalkulatoren i Windows sette inn og starte CD/DVD Foreta lydinnspilling og bruke lyd i ulike programmer Mer om nettvett. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan doc Side 6

7 4. trinn TEKST- BEHANDLING GENERELL DATA- KUNNSKAP Mål / elevene skal kunne: bruke forhåndsvisning endre størrelsen på et vindu, maksimere og minimere samt flytte et vindu videreutvikle bruk av formatering av tekster (skrifttyper, justering) og mestre redigering ved å klippe og lime merket tekst og bilder i tekstbehandleren mestre å sette inn bilder eller utklipp i tekstbehandleren, endre størrelse på disse og endre plassering vha. tekstbrytning kjenne til hvordan en lager enkle tabeller og bruker disse fornuftig opparbeide ferdigheter i bruk av tastaturet ved Touch-metoden INTERNETT E-POST lære å skrive og sende e-post med vedlegg kunne bruke adresselistefunksjonen i e-postprogrammet lære seg enkelt søk på Internett med for eksempel Google innhente informasjon fra Internett til bruk i eget arbeid mestre å kunne kopiere tekst og bilder funnet på Internett til tekstbehandleren for egen redigering REGNEARK kjenne til hva et regneark er, bli kjent med skjermbildet i regnearket skrive inn tekst og tall kjenne til hvordan en lager enkle diagrammer (f.eks. stolpediagram) og få forståelse av sammenhengen mellom tallverdier i en tabell og tilhørende diagram bli kjent med enkel formatering av celler ANNET Bruk av digital kamera. Overføre bilder til pc. kunne bruke enkle funksjoner i et bilde-behandlingsprogram (beskjære bilde, endre lys og kontrast osv.) kunne lagre behandlede bilder og bruke disse i en tekstbehandler lage enkle animasjoner i tegneprogram eller i et billedbehandlingsprogram bruke pedagogiske programmer/nettsider i fagene der dette er til merverdi for faget eller motivasjonen nettvett S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan doc Side 7

8 5. trinn TEKST- BEHANDLING GENERELL DATAKUNN- SKAP Mål / elevene skal kunne mestre bruk av tastatursnarveier som for eksempel Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Z bli sikker i innsetting av bilder i tekstbehandleren og kunne endre størrelse og plassering av bildene bli mer sikker på bruk av tabeller og endringer av disse (legge til kolonner og rader og slette overflødige, foreta enkel formattering av tabell) bruke forhåndsvivning og regulere marger. bli sikker i bruk av stavekontroll gjøre seg kjent med de vanligste knappene på verktøylinjene i tekstbehandleren kjenne til bruk av høyreklikkmenyene i Windowsprogrammer bli sikrere på touchmetoden. lære å bruke projektor. INTERNETT E-POST videreutvikle søkemetoder på Internett, lære å tolke resultatlisten ved søk på Internett videreutvikle ferdigheter i å kopiere tekst og bilder fra Internett til tekstbehandleren. rette oppmerksomheten mot kildekritikk, blant annet ved å studere nettadresser. (hvem som har lagt ut informasjonen). REGNEARK kjenne til grunnleggende formelinnskriving i regnearket (de fire regningsartene) og summérfunksjonen ( Σ ) beherske bruk av formelinnskriving i de fire regningsartene kunne endre kolonnebredden kunne endre antall desimaler i tallmateriale kunne formatere tekst og tall ( f.eks. valuta og kokkeslett) lage enkle undersøkelse og bruke regneark til framstille stolpediagram og sektordiagram mestre formatering av tekst og tall i regnearket ANNET bruke pedagogiske programmer/nettsider i fagene der dette er til merverdi for faget eller motivasjonen enkel videoredigering kjennskap til blogg nettvett S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan doc Side 8

9 6. trinn TEKST- BEHANDLING GENERELL DATAKUNN- SKAP Mål / elevene skal kunne bruk av tabulator og marger og kunne endre marger og papiroppsett via Fil - utskriftsformat kjenne til bruk av punktmerking og nummerering være fortrolig med bruk og formatering av tabell forbedre språket (stavekontroll, synonymordbok, autokorrektur) og kjenne til begrensninger i bruk av stavekontroll beherske redigering og formatering av tekst samt flytte, kopiere, klippe og slette beherske bruk av bilder i tekstbehandler, endre størrelse, lys og plassering videreutvikle ferdigheter i bruk av touch beherske bruk av høyreklikkmenyene i Windowsprogrammer ha god kunnskap om filbehandling (slette og lage mapper, endre filnavn og mappenavn, kopiere og flytte filer og mapper) INTERNETT E-POST beherske bruk av e-post (også med vedlegg) elevene skal bli sikre i bruk av søkemotor som Google repetere nettvettregler og sette fokus på chatting og chatteregler forstå og kjenne til begrensninger på nettet mht. kildekritikk og opphavsrett bruke favoritter/bokmerker og ordne de i system ved hjelp av mapper beherske å bearbeide informasjon fra nettet (bilder og tekst) og bruke dette i eget arbeid. REGNEARK beherske formelinnskriving i et regneark og kunne kopiere formler i kolonner og rader alltid bruke forhåndsvisning før utskrift kjenne til bruk av prosent i regneark kjenne til de vanligste feilmeldingene i celler som #####, #VERDI! og # DIV/0! lage data i tabeller og fremstille ulike diagrammer (stolpe, kurve- /linjediagram) ut fra disse dataene. kunne formatere diagrammene med farger og egen tekst. beherske endring av kolonnebredde, formatering av celler og bruk av tekstboks kjenne til autofyll i regneark ANNET kjenne til hvordan en tar bilder og får overført dem til S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan doc Side 9

10 datamaskinen for bruk i eget arbeid kjenne til enkel bearbeiding av bilder i et billedbehandlingsprogram (beskjære, endre lys og kontrast, oppfriske farger, oppskarping og legge til tekst ) bruke pedagogiske programmer/nettsider i fagene der dette er til merverdi for faget eller motivasjonen Nettvett S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan doc Side 10

11 7. trinn TEKST- BEHANDLING GENERELL DATAKUNN-SKAP Mål / elevene skal kunne beherske bruk av tekstboks beherske bruk av utskriftsoppsett ( Fil utskriftsoppsett) beherske bruk av punktmerking og nummerering samt hvordan en endrer utseende på disse (format punktmerking.) videreutvikle ferdigheter i bruk av tabeller lage overskrifter ved å bruke stil-formatering mestre bruk av stavekontroll og kjenne til svakheter ved bruk av stavekontroll kunne endre språk på stavekontroll kjenne til hvordan en setter inn topp- og bunntekst samt sidetall bruke Touch effektivt beherske filbehandling (slette og lage mapper, endre filnavn og mappenavn, kopiere og flytte filer og mapper) kjenne til datavirus, hvordan de spres og hvordan en kan beskytte seg INTERNETT E-POST kjenne til og kunne forklare opphavsrettslige regler for bruk av bilder og tekster hentet fra internett samt fortsatt fokus på kildekritikk og nettvettregler bruke e-post aktivt adressebok: Lage og behandle kontakter, opprette e- postgrupper. elevene skal kunne produsere bidrag til skolens hjemmeside. Siden skal inneholde tekst og bilde. Webmaster hjelper elevene å legge ut. elevene skal bruke internett aktivt til å hente ut informasjon. elevene skal kunne søke sikkert og kjenne til forskjellen på bruk av emnekataloger og fritekstsøk REGNEARK beherske bruk av regneark til å utføre og presentere enkle beregninger ANNET kunne bruke egne bilder i arbeid og oppgaver kjenne til enkel bearbeiding av bilder i et billedbehandlingsprogram (beskjære, endre lys og kontrast, oppfriske farger, oppskarping og legge til tekst kjenne til jpg - formatet og lagre bilder for ulike anledninger (utskrift, epost og til bruk på Internett) kjenne til enkel manipulering av bilder i et billedbehandlingsprogram bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram på datamaskin til å manipulere og sette sammen egne lydopptak (musikk) S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan doc Side 11

12 bruke pedagogiske programmer/nettsider i fagene der dette er til merverdi for faget eller motivasjonen Nettvett Hvert trinn har ansvar for kursing og veiledning de trenger for å gjennomføre IKT planen til skolen, for å sikre en noenlunde lik dataundervisning for alle elever og klasser. Med IKT-undervisning menes opplæring i å beherske utstyr og programmer. Når en elev skriver prosjektoppgaven sin i Word, er dette bruk av IKT som et verktøy i undervisningen - men ikke IKT-undervisning. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan doc Side 12

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne:

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne: Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn starte og slå av en PC, starte programmer via STARTmenyen og via ikoner på skrivebordet, samt avslutte programmer og slå av maskinen benytte musa til å navigere i et program

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll.

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll. Ikt- plan for Kirkeskolen 1.trinn Datakunnskap: - starte opp pc - logge seg på skolens nettverk med brukernavn og eget passord - skrivebordet, bli kjent med symbolene på dataskjermen - finne rett program

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan

IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan IKT-plan Siljan 2010 2013 Forord... 3 Kompetanse hos elevene... 4 Kompetanse hos det pedagogiske personalet 8 Infrastruktur... 10 Ressursbruk, hardware software... 11

Detaljer

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 Digital kompetanse kan defineres som et sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Disse kreves som en forutsetning for å kunne bruke digitale verktøy, medier

Detaljer

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer

Hvordan arbeide med digitale mål i læreplanen?

Hvordan arbeide med digitale mål i læreplanen? Hvordan arbeide med digitale mål i læreplanen? 2 XXXX Hvordan arbeide med digitale mål i læreplanen? Kristin Melbye Treekrem, Daina Jakobsons og Nancy Austberg Salvesen, lærere i voksenopplæringen Vox

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe og forutsetninger... 4 1.1 Forutsetninger for å kunne gjennomføre testen... 4 1.2 Krav

Detaljer

Investering og kostnader. Pris. To datarom á 30 elevermaskiner kr 1 000 60 60 kr 0 4 kr 15 000

Investering og kostnader. Pris. To datarom á 30 elevermaskiner kr 1 000 60 60 kr 0 4 kr 15 000 Investering og kostnader Pris Antall 2009 Antall nå Investeringsbehov Levetid (år) Årlig kostnad Fire elevmaskiner til hvert klasserom kr 1 000 120 78 kr 42 000 4 kr 30 000 To datarom á 30 elevermaskiner

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad Utarbeidet våren 2005 Barnehagene i Krødsherad: Bli kjent med datamaskinen. Alle må få prøve minst 3 ganger i løpet av siste barnehageår. Dette må gjøres

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Veileder 1. IKT-mestring i dagliglivet Skoleundervisning i grunnleggende IKT-ferdigheter

Veileder 1. IKT-mestring i dagliglivet Skoleundervisning i grunnleggende IKT-ferdigheter Veileder 1 IKT-mestring i dagliglivet Skoleundervisning i grunnleggende IKT-ferdigheter Spesiell vekt er lagt på mobiltelefonkalender, e-post, fototeknikk og håndtering av digitale bilder. Prosjektet er

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Datakortet a.s Fagplan 4.0 norsk.doc Opprettet 22/08/2002 12:16 PM Side 1 av 30

Datakortet a.s Fagplan 4.0 norsk.doc Opprettet 22/08/2002 12:16 PM Side 1 av 30 Fagplan 4.0 norsk.doc Opprettet 22/08/2002 12:16 PM Side 1 av 30 Beskrivelse av modulene Modul 1 Grunnleggende IT-forståelse 4 Modul 2 Bruk av datamaskin og operativsystem 9 Modul 3 Tekstbehandling 12

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Lærebok og oppslagsverk Bjørnar S. Pedersen Bokmål

Lærebok og oppslagsverk Bjørnar S. Pedersen Bokmål Lærebok og oppslagsverk Bjørnar S. Pedersen Bokmål Lærebok og oppslagsverk Bjørnar S. Pedersen Bokmål ISBN Trykt utgave: Digital utgave: 978-82-997659-8-5 978-82-997659-9-2 Alle fotografier er tatt av

Detaljer

KURSKATALOG VÅREN 2010

KURSKATALOG VÅREN 2010 KURSKATALOG VÅREN 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJONSBREV TIL DEG... 3 GENERELL INFO,... 4 KURS FOR BEDRIFTER... 5 MOBILT KLASSEROM... 6 REFERANSER BEDRIFTSINTERNE KURS... 7 KURS, KOMBINASJONER OG SAMLEPAKKER...

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer