IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN"

Transkript

1 IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN SKOLEÅRET 2009/2010

2 Innledning Digital kompetanse er blitt et nøkkelbegrep i norsk utdanningspolitikk de siste årene. Med Kunnskapsløftet ble digitale ferdigheter en del av kompetansemålene innenfor alle fag i grunnskolen. Politisk sett er det ingen tvil om at man ser både utfordringer og muligheter ved bruk av IKT i skolen, men at dette uansett må være et satsningsområde fremover. Denne IKTplanen er forankret i læreplanen, samt er en del av de grunnleggende ferdighetene som skal inngå som en integrert del i alle fag. I en verden som blir stadig mer globalisert og et samfunn som i stor grad baserer seg på at man kan navigere i digitale medier, er det viktig at elevene tar med seg tilstrekkelig kompetanse i forhold til kritisk å vurdere informasjon på internett, kunne finne informasjon på en hensiktsmessig måte og kunne nyttiggjøre seg digitale hjelpemidler i skolehverdagen. På Hundsund grendesenter er IKT en del av skolens profil. Dette forplikter i større grad enn at elevene skal få egne pcer som kan benyttes i opplæringen. Lærerne må utdannes til å kunne håndtere medier og være veiledere for elever i forhold til bruk av digitale hjelpemidler. I tillegg må elevene tilegne seg grunnkompetanse innenfor de mest brukte verktøyene, tekstbehandling, regneark og presentasjon. De må kunne benytte disse på en god måte og kunne tilegne seg digitale ferdigheter utover benyttelse av sosiale medier. IKT-planen er delt i to; en del som tar for seg oppgradering av lærernes digitale kompetanse og en del som tar for seg hvordan elevene skal sikres en god opplæring. I forhold til elevene, har målene for opplæringen blitt fordelt på de ulike fagene. Lærerne er dermed ansvarlig for den del av opplæring som er lagt til deres fag og elevene møter ulike strategier når opplæringen er gjennomgående i stedet for oppstykket i kurs. Siden skolen har en wiki-side, er det mulig for elevene å legge inn og redigere skolearbeid også på internett. Elever som er særlig interessert, vil på denne måten få muligheten til å fordype seg i områder som wikiredigering eller bruk av programvaren Scratch.

3 IKT-plan for elever Hundsund grendesenter, ungdomsskolen Fag Trinn Opplæringsmål Norsk 8. trinn Øve touch Utforme lengre tekster, og redigere med kopier, klipp og lim Regulere oppsett med marg og tekstformatering Stavekontroll, autokorrektur og synonymordbok Endring av linjeavstand ved hjelp av ctrl+1, +2 og +5, eller ved Format-avsnitt Kunne gjøre rede for regler for nettvett, digitale samtaler, opphavsrett og kildekritikk Bygge opp sin egen digitale ringperm, Onenote. Bygge opp og holde orden i samlemappe og presentasjonsmappe (OneNote) Benytte seg av OneNote for å kunne dele informasjon, samt lære seg en god studieteknikk. Benytte webcam og opptaker for å kunne jobbe med vanskelige tekster og stoff i norskfaget. Kunne vise resultater av bruk av OneNote etter et års bruk. 9. trinn Hensiktsmessig bruk av tabulatorer og innrykk Beherske bruk av spalte og ingress Beherske topp- og bunntekst og automatisk sidenummerering Bruke nettsøk aktivt for å hente informasjon, og bli kjent med gode oppslagsverk på nettet Produsere bidrag til hjemmeside eller læringsplattform, og legge ut etter godkjenning 10. trinn Skrive et større, sammensatt produkt i et tverrfaglig tema Sikre at elevene kjenner de teknikker og funksjoner som er beskrevet for tidligere år Matematikk 8. trinn Regneark: Navngi celler Regneark: Skrive inn tekst og tall i celler Regneark: Skrive inn formler for de fire regneartene og summerfunksjon

4 Regneark: Bruk autosum-funksjonen Regneark: Bruke median- og gjennomsnittfunksjonen Regneark: Lage stolpe- og sektordiagram ut fra tallverdier i en tabell Regneark: Endre kolonnebredde Regneark: Endre antallet desimaler som vises i en celle Regneark: Formatere tekst og tall Regneark: Utføre og presentere enkle beregninger med prosent Regneark: Beherske formelinnskriving og kopiering av formler i kolonner og rader Regneark: Beherske topp- og bunntekst Benytte seg av OneNote for å kunne organisere og dele lærestoffet i sin digitale ringperm. Bruke OneNote som opptakskanal med webcam i for.eks kompliserte regneoperasjoner. Bygge opp sin egen digitale ringperm (OneNote) Regneark: Beherske bruk av autofyll Wiki: Publisere noe egenprodusert (blogg) 9. trinn Regneark: Formatere diagrammer med farge og tekst, bruk av tekstboks Regneark: Bruke formelutskrift (Ctrl+J) eller tekstboks for å forklare formler Regneark: Formatere og endre diagramtype uten å gjøre innmatingen på nytt Regneark: Sette opp budsjett og regnskap Regneark: Automatisk og manuell formatering av tabeller Regneark: Tilpasse format for utskrift Regneark: Benytte relativ og absolutt cellereferanse Regneark: Regne med tid Regneark: Tegne ut grafer og velge hensiktsmessige enheter på aksene 10. trinn Regneark: Lage regneark med lenker til hverandre Engelsk 8. trinn Finne og bruke oppgaver på pedagogiske nettsteder Lage en organisert side for glosetrening ved hjelp av OneNote Legge inn engelsk uttale ved taleopptak (OneNote) 9. trinn Bruke internett og e-post aktivt til å hente informasjon og til å kommunisere med andre

5 10. trinn Kjenne til oppslagsverk på nett, og bruke dem til å hente informasjon Samfunnsfag 8. trinn Bruke programvare til læring, øving og utforming i flere fag Lære at kilder skal oppgis, kopiere nettadresse og skrive dato som kildehenvisning Lage en temapresentasjon ved bruk av OneNote 9. trinn Sikre at kunnskap er på plass om nettvett, chatteregler, opphavsrett, kildekritikk, virustrygghet og effektive nettsøk 10. trinn Bruke ulike søkemotorer, og kjenne i forskjeller i hvordan de arbeider og hvilke typer søk de egner seg til Bruke visningsprogram til å lage en større framvisning med ulike komponenter Naturfag 8. trinn Lage stikkordslister Bruke og tilpasse generelle maler Filme forsøk og legge det inn i den digitale ringpermen (OneNote) 9. trinn Lage automatiske innholdslister basert på stiler/overskrifter 10. trinn Hente mindre brukte tegn fra tegnkartet unicode Bruke programvare til læring, øving og utforming i flere fag. RLE 8. trinn Tenke på personvern og mottakers følelser i forbindelse med kommunikasjon og utlegging av stoff på nett Lære regler for opphavsrett til tekst og bilder 9. trinn Øve på å velge gode kilder i forhold til søkeformålet 10. trinn Skrive et større sammensatt produkt i et tverrfaglig tema Bruke visningsprogram til å lage en større framvisning med ulike komponenter

6 2. fremmedspråk 8. trinn Kjenne til noen oppslagsverk på nett og bruke dem til å hente informasjon Finne og bruke oppgaver på pedagogiske nettsteder Bruke OneNote som glosetrening og uttaletrening 9. trinn Bruke programvare med ulike siktemål: Kreativ utforming, innlæring av ferdigheter og systematisering 10. trinn Bruke internett og e-post aktivt til å hente informasjon og kommunisere med andre Musikk 8. trinn Bruke digitalt opptaksutstyr til å lage innspillinger av lyd Lage en musikkvideo som legges i digitale permen (OneNote) 9. trinn Bruke digitalt opptaksutstyr til å ta opp, sette sammen og manipulere lyd til egen komposisjon 10. trinn Bruke musikkprogram til å komponere egen musikk Bruke digitalt opptaksutstyr til å redigere, manipulere og publisere egenprodusert musikk Kunst & håndverk 8. trinn Velge ut og kopiere bilder fra internett Bruke OneNote til å organisere og samle nyttig fagstoff/bilder. Scanne bilder og bruke det videre i et dokument Legge lyd og filmklipp i en presentasjon Lage presentasjon med gjennomtenkt overgang og helhetlig utseende Gjennomtenkt bruk av effekter i fremvisning Øve på å velge gode kilder i forhold til søkeformålet Lære at kilder skal oppgis, kopiere nettadresse og skrive dato som kildehenvisning Lage enhetlig presentasjon ved gjennomtenkt utforming av tekst, bakgrunn og overgangseffekter 9. trinn Overføre bilder fra digitalkamera til harddisk Enkel bearbeiding av bilder i bildebehandlingsprogram Kjenne til JPG- formatet og lagre bilder til bruk i ulike sammenhenger Bruke bildebehandlingsprogram til beskjæring og rotering, og endring av størrelse, lys, kontrast og fargeeffekter Bygge og lagvise bilder og manipulere bilder Nettvett-regler

7 10. trinn Ta opp sekvenser med digital film Redigere film Sikre at bildebehandling fra tidligere skoleår beherskes Arbeid selvstendig med bildebehandling og bruke det i flere fag Bruke visningsprogram til å lage en større fremvisning med flere komponenter som lyd, film, diagram og tegning Kroppsøving 8. trinn Få erfaring i bruk av digitalt verktøy i treningssammenheng (bl.a. OneNote) 9. trinn Bruke digital treningsdagbok Bruke digitale verktøy i treningssammenheng 10. trinn Bruke digitale verktøy i treningsplanleggingen Elevene skal kunne forberede seg ved hjelp av digitale kart og de skal kunne vurdere avstand på digitale kart Være aktivt med å foreslå bruk av programvare i individuelt tilpassede arbeidsplaner Mat & helse 9. trinn Bruke digitale verktøy til å vurdere energi- og næringsinnhold i mat og drikke, og gjøre seg nytte av resultatene når man lager mat Sammenligne måltid man selv lager, med kostråd fra helsemyndighetene Utvikle, produsere, gi produktinformasjon og reklamere for et produkt Vurdere å velge ut varer fra etiske og bærekraftige kriterier

8 IKT-plan for lærere Hundsund grendesenter, ungdomsskolen 1. Excel/Powerpoint Flertallet av lærerne behersker i liten grad Powerpoint og Excel. Dette er grunnleggende kunnskaper som alle lærerne må kunne for å oppfylle kompetansemålene. All fellestid på tirsdager hele september settes av til å lære alle Excel. Marita og/eller Sverre Jarl deltar. Thomas MJ kjører opplegget. Tilsvarende kjøres i november eller februar i forhold til Powerpoint/presentasjon. 2. Wiki/Fronter En tirsdagstid settes av til oppfriskning av kunnskaper innenfor Fronter med spesiell vekt på fraværsmodulen i fronter, innlevering, plagiatkontroll og romreservasjon. I tillegg oppfriskes kunnskaper i hvordan man oppretter og redigerer sider på hugs.no og laster opp bilder og dokumenter. 3. OneNote-kurs. Alle skolens lærere får et 4 timers kurs i programmet OneNote. Dette er en generell innføring, slik at alle ved skolen har kjennskap til arbeidet med å styrke organisering og studieteknikk. Alle lærere på 8. trinn og de som underviser i spesialpedagogikk får et oppfølgingskurs på 4 timer, for å kunne bruke dette som et verktøy på 8.trinn. Dette er en del av partnerskapsavtalen skolen har med Microsoft. 4. Nettvett og sikker bruk Alle lærerne kurses i nettvett av ekstern foredragsholder i forbindelse med partnerskapsavtalen med Microsoft. Dette vil foregå på høsten. 5. Frivillige aktiviteter Opplæring i grunnleggende datakunnskaper (Word, Excel, Powerpoint) er mulig gjennom bruk av LIKT-perm. Her kan hver enkelt jobbe på det nivået denne befinner seg. 6. Videre opplæring Dette er ment å gi alle lærere grunnleggende kunnskaper. Det utarbeides en ny plan for IKTopplæring for lærere neste skoleår.

IKT-plan Søreide skole 2010-2011 IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1

IKT-plan Søreide skole 2010-2011 IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1 IKT PLAN SØREIDE SKOLE S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1 Søreide skole: Hvorfor IKT? Kunnskapsløftet, den nye læreplanen har som mål alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

IKT-plan for Notodden kommune

IKT-plan for Notodden kommune IKT-plan for Notodden kommune Kompetansemål og læringsmål for elever i grunnskolen i Notodden kommune 16.12.2011 Notodden kommune IKT-plan for grunnskolen i Notodden kommune Innledning Digitale verktøy

Detaljer

IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan

IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan IKT-plan Siljan 2010 2013 Forord... 3 Kompetanse hos elevene... 4 Kompetanse hos det pedagogiske personalet 8 Infrastruktur... 10 Ressursbruk, hardware software... 11

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Sigdal kommune Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Prestfoss 22.6 2009 Revidert 14.6.2011 I Kunnskapsløftet er det å kunne bruke digitale verktøy en av de fem

Detaljer

Investering og kostnader. Pris. To datarom á 30 elevermaskiner kr 1 000 60 60 kr 0 4 kr 15 000

Investering og kostnader. Pris. To datarom á 30 elevermaskiner kr 1 000 60 60 kr 0 4 kr 15 000 Investering og kostnader Pris Antall 2009 Antall nå Investeringsbehov Levetid (år) Årlig kostnad Fire elevmaskiner til hvert klasserom kr 1 000 120 78 kr 42 000 4 kr 30 000 To datarom á 30 elevermaskiner

Detaljer

FORSLAG TIL IKT PLAN 1. - 10.klasse

FORSLAG TIL IKT PLAN 1. - 10.klasse FORSLAG TIL IKT PLAN 1. - 10.klasse INTRODUKSJON (Utgangspunkt for lokal diskusjon og bearbeiding) Plan for hvert trinn: - Kompetanse etter 4. årstrinn - Kompetanse etter 7. årstrinn - Kompetanse etter

Detaljer

IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad

IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad Utarbeidet våren 2005 Revidert våren 2009 etter Rammeplan for barnehager og Kunnskapsløftet Barnehagene i Krødsherad: Bli kjent med datamaskinen. Alle må

Detaljer

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 Digital kompetanse kan defineres som et sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Disse kreves som en forutsetning for å kunne bruke digitale verktøy, medier

Detaljer

Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole

Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole Lindesnes kommune Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008 2011 Forslag til revisjon september 2009 Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre

Detaljer

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll.

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll. Ikt- plan for Kirkeskolen 1.trinn Datakunnskap: - starte opp pc - logge seg på skolens nettverk med brukernavn og eget passord - skrivebordet, bli kjent med symbolene på dataskjermen - finne rett program

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe og forutsetninger... 4 1.1 Forutsetninger for å kunne gjennomføre testen... 4 1.2 Krav

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne:

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne: Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn starte og slå av en PC, starte programmer via STARTmenyen og via ikoner på skrivebordet, samt avslutte programmer og slå av maskinen benytte musa til å navigere i et program

Detaljer

Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet

Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurset i Word, Excel og Powerpoint er utviklet for bruk sammen med nettstedet: www.digitalkompetanse.net/public På nettstedet finner du instruksjonsvideoer

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2014 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad Utarbeidet våren 2005 Barnehagene i Krødsherad: Bli kjent med datamaskinen. Alle må få prøve minst 3 ganger i løpet av siste barnehageår. Dette må gjøres

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune IKT-plan for skolane i Sør-Aurdal kommune Planperiode 2006-2008 Innhald 1. Innleiing.. s. 3 1.1 Informasjon s. 3 1.2 Skoleeigar/kommunen sin rolle... s. 3 1.3 Formål med planen. s. 4 1.4 Framstilling av

Detaljer

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedtatt av: Lederforum 10.09.09 Innhold 1 Innledning... 3 2 Infrastruktur...

Detaljer

Planer for integrering av IKT i fagene

Planer for integrering av IKT i fagene Planer for integrering av IKT i fagene Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011 Lindesnes kommune Integrering av IKT i fagene. Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011, Lindesnes kommune 1/18

Detaljer

IKT 1. trinn HAUKÅS SKOLE

IKT 1. trinn HAUKÅS SKOLE Plan for digital læring Haukås skole IKT 1. trinn HAUKÅS SKOLE 1 Kunne starte en datamaskin, logge seg på og av Bergensskolen skolens nettverk med brukernavn og passord. Nettverk. 2 Kunne velge nettadresse

Detaljer

Vedlegg. Instruks for mappevurdering

Vedlegg. Instruks for mappevurdering VEDLEGGSLISTE Vedlegg. Instruks for mappevurdering... 2 Vedlegg 1: Spørreskjema til 1. klassetrinnet allmennlærerutdanningen 2002... 5 1 trinn allmenn 2002... 6 Vedlegg 2 Resultater fra spørreskjemaundersøkelse

Detaljer