IKT FAGPLAN FOR LILLEAKER SKOLE JANUAR 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT FAGPLAN FOR LILLEAKER SKOLE JANUAR 2015"

Transkript

1 IKT FAGPLAN FOR LILLEAKER SKOLE JANUAR 2015

2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse Forord trinn Organisering Grunnleggende dataopplæring Generelle datakunnskaper trinn Organisering Grunnleggende dataopplæring Generelle datakunnskaper trinn Organisering Grunnleggende dataopplæring Generelle datakunnskaper trinn Organisering Grunnleggende dataopplæring Kommunikasjon Generelle datakunnskaper trinn Organisering Grunnleggende dataopplæring Kommunikasjon Generelle datakunnskaper trinn Organisering Grunnleggende dataopplæring Kommunikasjon Generelle datakunnskaper trinn Organisering Grunnleggende dataopplæring Kommunikasjon Generelle datakunnskaper Grunnleggende ferdigheter IKT-fagplan Lilleaker skole Side 2 av 12.

3 2 FORORD Fagplanen for IKT vil ligge på skolens hjemmeside (www.lilleaker.gs.oslo.no) og vil jevnlig bli oppdatert. Planen gir en rettesnor for læreren til å gi elevene en mulighet for god progresjon i ferdigheten å kunne bruke digitale verktøy i ulike fag. Lenkene som er nevnt i dokumentet er kun et fåtall. En utfyllende liste finnes på skolens hjemmeside. Lilleaker, 27. januar 2015 IKT-ansvarlige på Lilleaker skole, Jørgen Aass og Anne Dean IKT-fagplan Lilleaker skole Side 3 av 12.

4 3 1. TRINN 3.1 Organisering 3.2 Grunnleggende dataopplæring Lære å slå på og av maskinen Lære å logge på datamaskinen med sitt eget brukernavn og passord Lære å starte programmer fra skrivebord og startmeny Lære navnene på datamaskinens deler (mus, skjerm, tastatur osv.) Lære alfabet ved å bruke tastaturet og bruk av tekstbehandler Enkle skriveoppgaver i tekstbehandler (Word) Bruke pedagogiske programmer som er installert på maskinene Lære enkel bruk av programmet Paint Lære å bruke mellomromstast, slettetaster og linjeskift (enter) Lære å surfe på Internett og bruke pedagogiske opplegg som ligger der 3.3 Generelle datakunnskaper Paint Word IKT-fagplan Lilleaker skole Side 4 av 12.

5 4 2. TRINN 4.1 Organisering Presentere skolens hjemmeside for elevene 4.2 Grunnleggende dataopplæring Repetere bruken av brukernavn og passord Lære å starte et program Lære å åpne et Word-dokument Prøv forskjellige skriftstørrelser og skrifttyper Øve på å skrive i tekstbehandler Endre skriftstørrelse og type Øve på å tegne i Paint 4.3 Generelle datakunnskaper Paint Word Mons og Marte Lek og lær IKT-fagplan Lilleaker skole Side 5 av 12.

6 5 3. TRINN 5.1 Organisering Presentere skolens hjemmeside for elevene 5.2 Grunnleggende dataopplæring Skrive tekster i tekstbehandler Lære formatering (angretast, fet, kursiv, understreking, venstre/høyre/midtstilt) Lære om skrifttyper og skriftstørrelse. Lære om taster som shift, mellomrom, ctrl, piltastene og lignende Lære å opprette mapper og enkel mappestruktur Lære å lagre eget arbeid i egnet mappe Lære å gjenåpne dokumentet Eksperimentere med skrifttyper og skriftstørrelser Lær å åpne dokument og lagre dokument, skrive enkel tekst, åpne gamle dokumenter Lære å sette inn utklipp eller bilde i en tekst Lære å velge skriver og skrive ut Tegne ved å bruke Paint Bruke internett etter instruksjon fra læreren Lage søylediagram ved hjelp av Excel (oppskrift i Abakus) 5.3 Generelle datakunnskaper Tekstbehandling Regneark IKT-fagplan Lilleaker skole Side 6 av 12.

7 6 4. TRINN 6.1 Organisering 6.2 Grunnleggende dataopplæring Skrive og skape tekster i Word (gjelder både norsk og engelsk), bruke overskrift og eksperimentere ved å bruke forskjellige knapper på verktøylinjene Lagre og hente dokument i en egen mappe og fellesmapper Forhåndsvisning og skrive ut Sette inn og formatere bilder/illustrasjoner i tekst Tastaturtrening ved å bruke programmet DrillPro touch Lære å bruke søkeverktøy på internett (hente inn relevant informasjon) Lære om surfing inkl. informasjonssøk, nettvett og kildekritikk Plassere og beskrive posisjoner i rutenett, på kart og i koordinatsystem med digitale verktøy (f.eks. eller Excel) 6.3 Kommunikasjon Bruke e-post til å sende brev og motta brev fra venner Bruke Fronter/itslearning (logge inn, huske hemmelig passord, lese og sende e-post, laste opp og ned dokumenter og se på evt. arbeidsplan) 6.4 Generelle datakunnskaper Tekstbehandling Regneark Webleser IKT-fagplan Lilleaker skole Side 7 av 12.

8 7 5. TRINN 7.1 Organisering 7.2 Grunnleggende dataopplæring Lag overskrift med WordArt, eksperimentere med forskjellig skrifttyper og størrelser Skriv tekst, kopier og lim inn tekst (fra Internett) Sett inn tabell og bilde Lagre med system i egne mapper. Lær bruk av høyre musetast og hurtigtaster Øve og utvikle Touchmetoden ved hjelp av DrillPro Touch Bildebehandling Lage presentasjoner av tema/prosjekt i PowerPoint Lage tabeller og søylediagram i Excel 7.3 Kommunikasjon Bruke e-post til å sende brev og motta brev fra venner Elevene skal lære å finne informasjon fra Internett gjennom linker som har utgangspunkt i skolens hjemmeside Lær å bruke nettleseren: Frem og tilbake, oppdatere, adressefelt og favoritter, søk etter informasjon på Internett ved bruk av søkemotorer Bruke Fronter/itslearning (logge inn, huske hemmelig passord, lese og sende e-post, laste opp og ned dokumenter og se på evt. arbeidsplan) 7.4 Generelle datakunnskaper Nettvett Word Drillpro Webleser E-post Excel Mediespiller stairs.cappelen.no ordforalt.cappelen.no globus.cappelen.no /yggdrasil norsknettskole.no/studentar/it2h01bjsy/prosjekt home.no.net/emner/romerriket Nettsteder lærer bør vite om: IKT-fagplan Lilleaker skole Side 8 av 12.

9 8 6. TRINN 8.1 Organisering Det skal settes av tid til arbeid med IKT i elevenes arbeidsplaner 8.2 Grunnleggende dataopplæring Lage overskrift ved å bruke formatering, eksperimenter med forskjellig skrifttyper og størrelser Skrive tekst Sette inn tabell og bilde Øv på touchmetoden ved bruk av DrillPro touch Bildebehandling Åpne/ hente inn dokument Forbedre språket (stavekontroll, synonymordbok, autokorrektur) Bruke høyre musetast Redigere og formatere tekst (flytte, kopiere og slette) Lage presentasjoner i PowerPoint Lage tabeller og søylediagram i Excel Enkel programmering 8.3 Kommunikasjon Bruke e-post til å sende brev og motta brev fra venner Lære avansert søk i ulike søkemotorer, finne informasjonen som kopieres og limes inn i tekstbehandlingsprogram for videre arbeid, lær å skrive ut fra Internett via Word Bruke Fronter/itslearning (logge inn, huske hemmelig passord, lese og sende e-post, laste opp og ned dokumenter og se på evt. arbeidsplan) 8.4 Generelle datakunnskaper Det settes av tid til arbeid med IKT i elevenes arbeidsplaner Nettvett Word Regneark E-post Paint stairs.cappelen.no ordforalt.cappelen.no globus.cappelen.no /yggdrasil skolenettet.ls.no/x norsknettskole.no/studentar/it2h01bjsy/prosjekt Nettsteder lærer bør vite om: IKT-fagplan Lilleaker skole Side 9 av 12.

10 9 7. TRINN 9.1 Organisering Det skal settes av tid til arbeid med IKT i elevenes arbeidsplaner 9.2 Grunnleggende dataopplæring Lage overskrift ved å bruke formatering, eksperimentere med forskjellig skrifttyper og størrelser Skrive tekster med illustrasjoner Sette inn tabell og bilde Bruke høyre musetast Videreutvikle touch- metoden (DrillPro touch) Fotografering og bildebehandling Åpne/ hente inn dokument Forbedre språket (stavekontroll, synonymordbok og autokorrektur) Bruke marger, sidetall, topptekst/bunntekst Lære å bruk spalte, tekstboks, tabell, dele og slå sammen celler Lage presentasjoner i PowerPoint Bruke Excel til å lære enkle formler, formatering av celler, fire regnearter/gjennomsnitt/og lignende Elevene skal bruke Internett aktivt til å hente ut informasjon Enkel programmering 9.3 Kommunikasjon Bruke e-post til kommunikasjon med andre elever Bruke Fronter/itslearning (logge inn, huske hemmelig passord, lese og sende e-post, laste opp og ned dokumenter og se på evt. arbeidsplan) 9.4 Generelle datakunnskaper Forberede seg på kravene til IKT på ungdomsskolen (bli kjent med arbeidsmetoder og oppgaveinnleveringer) Nettvett Word PowerPoint Webleser Excel E-post Paint stairs.cappelen.no ordforalt.cappelen.no globus.cappelen.no /yggdrasil Nettsteder lærer bør vite om: IKT-fagplan Lilleaker skole Side 10 av 12.

11 10 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER NORSK: Digitale ferdigheter i norsk er å bruke digitale verktøy, medier og ressurser for å innhente og behandle informasjon, skape og redigere ulike typer tekster og kommunisere med andre. I denne sammenhengen er det viktig å kunne vurdere og bruke kilder på en bevisst måte. Utviklingen av digitale ferdigheter er en del av lese- og skriveopplæringen i norskfaget, og innebærer å finne, bruke og etter hvert vurdere og referere til digitale kilder i skriftlige og muntlige tekster, og selv produsere stadig mer komplekse tekster. Videre innebærer det å utvikle kunnskap om opphavsrett og personvern, og ha en kritisk og selvstendig holdning til ulike typer digitale kilder. MATTE: Digitale ferdigheiter i matematikk inneber å bruke digitale verktøy til læring gjennom spel, utforsking, visualisering og presentasjon. Det handlar òg om å kjenne til, bruke og vurdere digitale verktøy til berekningar, problemløysing, simulering og modellering. Vidare vil det seie å finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med formålstenlege verktøy, og vere kritisk til kjelder, analysar og resultat. Utvikling i digitale ferdigheiter inneber å arbeide med samansette digitale tekstar med aukande grad av kompleksitet. Vidare inneber det å bli stadig meir merksam på den nytten digitale verktøy har for læring i matematikkfaget. ENGELSK: Digitale ferdigheter i engelsk er å kunne bruke et variert utvalg digitale verktøy, medier og ressurser for å styrke språklæringen, kommunisere på engelsk og tilegne seg relevant kunnskap i engelskfaget. Bruk av digitale ressurser gir mulighet for å oppleve engelskspråklige tekster i autentiske situasjoner, det vil si naturlige, ikketilpassede situasjoner. Utvikling av digitale ferdigheter innebærer å innhente og behandle informasjon for å skape ulike typer tekster. Digitale formkrav i tekster betyr at effekter, bilder, tabeller, overskrifter og punkter er satt sammen for å understreke og formidle et budskap. Det innebærer videre å bruke digitale kilder i skriftlige og muntlige tekster, og å ha en kritisk og selvstendig holdning til kildebruk. Digitale ferdigheter innebærer å utvikle kunnskap om opphavsrett og personvern gjennom etterprøvbare kildehenvisninger. SAMFUNNSFAG: Digitale ferdigheiter i samfunnsfag inneber å kunne bruke digitale ressursar til å utforske nettstader, søkje etter informasjon, utøve kjeldekritikk og velje ut relevant informasjon om samfunnsfaglege tema. Ferdigheitene omfattar òg å bruke digitale presentasjons- og samarbeidsverktøy til å utarbeide, presentere og publisere multimediale produkt. Digitale ferdigheiter vil vidare seie å kunne kommunisere og samarbeide digitalt om samfunnsfaglege tema, og å følgje reglar og normer for nettbasert kommunikasjon, medrekna personvern og opphavsrett. Utvikling av digitale ferdigheiter i samfunnsfag inneber å lære seg å bruke digitale verktøy og medium for å tileigne seg fagleg kunnskap, uttrykkje eigen kompetanse og forsterke faglege bodskapar. Digitale ferdigheiter i samfunnsfag blir oppøvde i ein prosess som begynner med å bruke digitale verktøy til å finne og gje att samfunnsfagleg innhald. Vidare blir evna til å bruke varierte søkjestrategiar utvikla, til å gjere kritiske val og til å uttrykkje fagleg refleksjon. IKT-fagplan Lilleaker skole Side 11 av 12.

12 NATURFAG: Digitale ferdigheter i naturfag er å bruke digitale verktøy til å utforske, registrere, gjøre beregninger, visualisere, dokumentere og publisere data fra egne og andres studier, forsøk og feltarbeid. Det innebærer også å bruke søkeverktøy, beherske søkestrategier og kritisk vurdere kilder og velge ut relevant informasjon om naturfaglige tema. Utviklingen av digitale ferdigheter i naturfag går fra å kunne bruke digitale verktøy til i økende grad å utvise selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale kilder, verktøy, medier og informasjon. RLE: Å kunne bruke digitale verktøy i RLE er en hjelp til å utforske religioner og livssyn for å finne ulike presentasjoner og perspektiver. En viktig ferdighet er å kunne benytte digitalt tilgjengelig materiale, som bilder, tekster, musikk og film på måter som forener kreativitet med kildekritisk bevissthet. Digitale medier gir nye muligheter for kommunikasjon og dialog om religioner og livssyn. Disse mediene gir også muligheter for bred tilgang til materiale om aktuelle etiske problemstillinger. KUNST OG HÅNDVERK: Å kunne bruke digitale verktøy i kunst og håndverk er viktig for å søke informasjon og for selv å produsere informasjon i tekst og bilder. Produksjon av digitale bilder står sentralt i elevenes arbeid med foto, skanning, animasjon, film og video. I denne sammenheng inngår holdninger til kildekritikk, personvern og kjennskap til regler om opphavsrett. Multimedier inngår i presentasjon av egne og andres arbeid. Kunnskap om estetiske og digitale virkemidler er avgjørende for bevisst kommunikasjon. MUSIKK: Å kunne bruke digitale verktøy i musikk dreier seg om utvikling av musikkteknologisk kompetanse knyttet både til lytting, musisering og komponering. I musikkfaget inngår blant annet bruk av opptaksutstyr og musikkprogram for å sette sammen og manipulere lyd til egne komposisjoner. I denne sammenheng inngår også kjennskap til kildekritikk og kunnskap om opphavsrett knyttet til slik bruk av musikk. KROPPSØVING: Digitale ferdigheiter i kroppsøving inneber å kunne bruke digitale verktøy, ulike medium og ressursar føremålstenleg og forsvarleg for å løyse praktiske oppgåver. Det inneber mellom anna å innhente og behandle informasjon, planleggje og gjennomføre aktivitet og trening, og kommunisere og dokumentere dette. IKT-fagplan Lilleaker skole Side 12 av 12.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

IKT-plan for Notodden kommune

IKT-plan for Notodden kommune IKT-plan for Notodden kommune Kompetansemål og læringsmål for elever i grunnskolen i Notodden kommune 16.12.2011 Notodden kommune IKT-plan for grunnskolen i Notodden kommune Innledning Digitale verktøy

Detaljer

IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad

IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad Utarbeidet våren 2005 Revidert våren 2009 etter Rammeplan for barnehager og Kunnskapsløftet Barnehagene i Krødsherad: Bli kjent med datamaskinen. Alle må

Detaljer

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

Kompetansemål i Kunnskapsløftet.

Kompetansemål i Kunnskapsløftet. Kompetansemål i Kunnskapsløftet. IKT relaterte kompetansemål i nye læreplaner på ulike trinn. Fag Trinn Utstyr/programvare Norsk Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer

Detaljer

Storetveit skole, 14.03.2011 Side 2 av 25

Storetveit skole, 14.03.2011 Side 2 av 25 Digital-plan Storetveit skole 2011-2012 Storetveit skole, 14.03.2011 Side 1 av 25 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 NETTVETT... 4 KILDEKRITIKK... 5 TIPS TIL SØK PÅ NETTET... 6 PLASSERING AV DATAMASKINENE

Detaljer

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune IKT-plan for skolane i Sør-Aurdal kommune Planperiode 2006-2008 Innhald 1. Innleiing.. s. 3 1.1 Informasjon s. 3 1.2 Skoleeigar/kommunen sin rolle... s. 3 1.3 Formål med planen. s. 4 1.4 Framstilling av

Detaljer

IKT-plan Søreide skole 2010-2011 IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1

IKT-plan Søreide skole 2010-2011 IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1 IKT PLAN SØREIDE SKOLE S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1 Søreide skole: Hvorfor IKT? Kunnskapsløftet, den nye læreplanen har som mål alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne:

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne: Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn starte og slå av en PC, starte programmer via STARTmenyen og via ikoner på skrivebordet, samt avslutte programmer og slå av maskinen benytte musa til å navigere i et program

Detaljer

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll.

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll. Ikt- plan for Kirkeskolen 1.trinn Datakunnskap: - starte opp pc - logge seg på skolens nettverk med brukernavn og eget passord - skrivebordet, bli kjent med symbolene på dataskjermen - finne rett program

Detaljer

Investering og kostnader. Pris. To datarom á 30 elevermaskiner kr 1 000 60 60 kr 0 4 kr 15 000

Investering og kostnader. Pris. To datarom á 30 elevermaskiner kr 1 000 60 60 kr 0 4 kr 15 000 Investering og kostnader Pris Antall 2009 Antall nå Investeringsbehov Levetid (år) Årlig kostnad Fire elevmaskiner til hvert klasserom kr 1 000 120 78 kr 42 000 4 kr 30 000 To datarom á 30 elevermaskiner

Detaljer

FORSLAG TIL IKT PLAN 1. - 10.klasse

FORSLAG TIL IKT PLAN 1. - 10.klasse FORSLAG TIL IKT PLAN 1. - 10.klasse INTRODUKSJON (Utgangspunkt for lokal diskusjon og bearbeiding) Plan for hvert trinn: - Kompetanse etter 4. årstrinn - Kompetanse etter 7. årstrinn - Kompetanse etter

Detaljer

IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN

IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN SKOLEÅRET 2009/2010 Innledning Digital kompetanse er blitt et nøkkelbegrep i norsk utdanningspolitikk de siste årene. Med Kunnskapsløftet ble digitale ferdigheter

Detaljer

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 Digital kompetanse kan defineres som et sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Disse kreves som en forutsetning for å kunne bruke digitale verktøy, medier

Detaljer

ENGELSK 1.-10. TRINN MATEMATIKK 1.-10. TRINN NORSK 1.-10. TRINN

ENGELSK 1.-10. TRINN MATEMATIKK 1.-10. TRINN NORSK 1.-10. TRINN ENGELSK 1.-10. TRINN GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER HOVEDOMRÅDER 1.-10. TRINN KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 1.-2. ÅRSTRINN (K06) KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 3.-4. ÅRSTRINN (K06) KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 5.-7. ÅRSTRINN

Detaljer

DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010

DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010 DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010 HVA SKAL VI LÆRE PÅ DE ULIKE TRINN? TRINN: MÅL: ANSVARLIG: 1 Dataregler lån og bruk av skolens utstyr Starte opp en PC Skal sammen med lærer kunne logge seg

Detaljer

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE FAGPLAN MED KONKRETE LÆRINGSMÅL FOR ELEVENE 1. klasse Kriterier Jeg kan Generell datakunnskap 1. Kunne navnet på pc-ens deler. Jeg kan peke på tastaturet, skjermen, datamaskinen

Detaljer

IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan

IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan IKT-plan Siljan 2010 2013 Forord... 3 Kompetanse hos elevene... 4 Kompetanse hos det pedagogiske personalet 8 Infrastruktur... 10 Ressursbruk, hardware software... 11

Detaljer

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Sigdal kommune Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Prestfoss 22.6 2009 Revidert 14.6.2011 I Kunnskapsløftet er det å kunne bruke digitale verktøy en av de fem

Detaljer

Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole

Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole Lindesnes kommune Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008 2011 Forslag til revisjon september 2009 Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk

Detaljer

Planer for integrering av IKT i fagene

Planer for integrering av IKT i fagene Planer for integrering av IKT i fagene Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011 Lindesnes kommune Integrering av IKT i fagene. Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011, Lindesnes kommune 1/18

Detaljer

IKT 1. trinn HAUKÅS SKOLE

IKT 1. trinn HAUKÅS SKOLE Plan for digital læring Haukås skole IKT 1. trinn HAUKÅS SKOLE 1 Kunne starte en datamaskin, logge seg på og av Bergensskolen skolens nettverk med brukernavn og passord. Nettverk. 2 Kunne velge nettadresse

Detaljer

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad Utarbeidet våren 2005 Barnehagene i Krødsherad: Bli kjent med datamaskinen. Alle må få prøve minst 3 ganger i løpet av siste barnehageår. Dette må gjøres

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Plan for digital kompetanseheving

Plan for digital kompetanseheving 2010-2011 Plan for digital kompetanseheving Målgruppe: Lærerne i Midt- Telemarkskolene Innholdsfortegnelse Planens mål... 3 Den digitalt kompetente skole... 4 Hva er digital kompetanse?... 5 Det digitale

Detaljer