IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad"

Transkript

1 IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad Utarbeidet våren 2005 Revidert våren 2009 etter Rammeplan for barnehager og Kunnskapsløftet

2 Barnehagene i Krødsherad: Bli kjent med datamaskinen. Alle må få prøve minst 3 ganger i løpet av siste barnehageår. Dette må gjøres sammen med en voksen. 5+gruppa Tekstbehandle r Lære å skrive navnet sitt Tastaturlek. Windows Starte og avslutte PC-en på riktig måte. Musetrening. Pedagogisk programvare Lek og lær: - Bokstaver - Tall - Form/farge ABC - boka: - Bokstavoppslag - ABC-spillet

3 Tekstbehandler Regneark Framviser/ Presentasjon Internett/ kommunikasjon Windows Pedagogisk programvare 1 Lære å skrive navnet sitt med små og store bokstaver. Tastaturlek. Bruke barneutgaven av It'sLearning? Få brukernavn og passord til It'sLearning og lagringsplass på server. Logge på It'sLearning og finne ukeplan. Laste ned ukeplan. Starte og avslutte PC-en på riktig måte. Musetrening. Bruke venstre museknapp til å klikke og dobbelklikke. Lexia begrepstrening og musetrening. Muldvarpen 2 Beherske bruk av tilleggsknapper på tastaturet: shift, mellomrom, delete, backspace og enter. Skrive ord og skrive av enkel tekst. Bruke datamaskin til tekstskaping Enkel bruk av barneutgaven av It'sLearning. Bruke f.eks. Lenker til oppgaver i læreverk Gå inn på sider som er tilpasset alderstrinnet etter rettledning fra lærer, eks: Enkel navigering på disse sidene. Begynne å bruke "Familiens Trygg Bruk Pakke" fra Medietilsynet i arbeidet med nettvett. Åpne og lukke program. Musetrening ved å bruke Paint (tegning på data) Matte: MatteEkspert Mons og Marte. Fra A til Å med EDB. Les og skriv med Petter Delfin. Lexia. Muldvarpen. Trylleboka

4 Tekstbehandler Regneark Framviser/ Presentasjon Internett/ kommunikasjon Windows Pedagogisk programvare 3 Skrive korte tekster. Enkel tekstredigering som skriftstørrelse, skrifttype, midtstille. Bruke knappene på verktøylinjen. Ta utskrift. Kunne vise en på forhånd ferdiglaget presentasjon. Kunne vise bilder på datamaskinen som "lysbildefremvisning". Enkel bruk av It'sLearning. Løse enkle tester Bruke nettsider tilpasset alderstrinnet, og kunne skrive inn adresse til sider lærer har valgt ut på forhånd. Personvern og nettvettregler. "Familiens Trygg Bruk Pakke" Pålogging til elevnett. Opprette mappe og lagre på hensiktsmessig måte. Lære å bruke klassens lagringsplass. Opprette, endre navn på og slette mapper/filer. Bruk av papirkurven. Peke på og dra vinduer og ikoner dit du vil. Bruk av høyre museknapp og scrollehjul. Matte: Formel 1. MatteEkspert. Mons og Marte. Fra A til Å med EDB. Les og skriv med Petter Delfin. Lexia. Prosessorientert skriving. Muldvarpen. Trylleboka Klokketrening for Windows. DrillPro 4 Bli trygg på tekstbehandler, og kunne bruke tekstbehandler som et redskap for skriving av oppgaver/ skolearbeid. Sette inn bilder og tekstbehandlerart. Bruke rettefunksjonen. Plassere og beskrive posisjoner i rutenett, på kart og i koordinatsystem. Vite hva en celle er, og cellebenevnelsene. Kunne lage en helt enkel presentasjon med tekst og bilde. Enkel bilderedigering i Paint. Gå over fra barneutgaven til mellomtrinnsutgaven av It'sLearning? Enkel innføring i Internett. Bruke ulike søkemotorer for å finne informasjon etter rettledning fra lærer. Bruke skolens hjemmeside Bruke It'sLearning aktivt i den daglige undervisningen. Åpne dokumenter og planer, levere besvarelser. Løse enkle tester. Bli trygg på bruken av meldinger. "Familiens Trygg Bruk Pakke" Vurdere om mellomtrinnsutgaven eller den fulle utgaven av It'sLearning skal brukes. Lære å navigere i Windows på en hensiktsmessig måte. Visshet om at PC-en gjør det du vil den skal gjøre. Matte: Formel 1. Genius. MatteEkspert. Mons og Marte. Fra A til Å med EDB. Les og skriv med Petter Delfin. Lexia. DrillPro. Prosessorientert skriving. Muldvarpen. Trylleboka Touch Klokketrening for Windows. IKEA Home Planner? Paint

5 Tekstbehandler Regneark Framviser/ Presentasjon Internett/ kommunikasjon Windows Pedagogisk programvare 5 Begynne bruk av noen av verktøylinjene som ikke er fremme som standard. Mer avansert utskriftbehandling. Sideretning, å dele siden opp i spalter. Gjøre seg kjent med regneark ved å lage tabeller (navneliste med telefonnummer, bursdagsliste) og enkle diagram (eks søylediagram). Få innføring i regnetegnene +, -, *, /. Bruk av numerisk tastatur. Navigere med piltastene. Bruke presentasjon som verktøy for fremføring av elevarbeider, slideshow med bilder. Lære nettvett-regler (netikette). Lære om opphavsrett og personvern. Enkel søking både ved hjelp av søkemotorer og emnesøk. Navigering på Web. Bidra med stoff til skolens hjemmeside. Bruke It'sLearning som sin digitale læringsplattform. Bruke nettressurser til å finne informasjon, f.eks. oppslagsverkene Store Norske Leksikon og Wikipedia. Bruk av Utforsker. Lære tastatur. Matte: Formel 1. Genius. MatteEkspert. Mons og Marte. Tabellene Fra A til Å med EDB. Lexia. DrillPro. Prosessorientert skriving. Trylleboka Touch Klokketrening for Windows. Learn English. 6 Bruk av synonymordbok. Tabeller. Sette inn tekst og bilder fra andre kilder som for eksempel Internett. Bruk av utklippstavlen. Lære seg summeringsfunksjon. Bruke regneark som lommeregner. Lage diagrammer ut fra en tabell. Lære å sette opp tabeller med for eksempel temperaturer, statistikk, gjennomsnitt, sortering av tall, median. Bruke presentasjon som verktøy for fremføring av elevarbeider. Bruke enkle effekter og overganger, samt forandre bakgrunn og farge. Kopiere og lime inn tekst og bilder fra Internett til andre program (tekstbehandler, presentasjonsverktøy). Lære om hovedelementene i vinduet til Internet Explorer (navigeringsknapper, verktøylinje etc.). Ta vare på og organisere favoritter. Bli sikre informasjonssøkere. Bidra med stoff til skolens hjemmeside. Bruke It'sLearning som sin digitale læringsplattform Lære hurtigtaster og snarveier. Kunne navigere litt uten å være avhengig av mus. Matte: Formel 1. Genius. MatteEkspert. Tabellene Lexia. DrillPro. Prosessorientert skriving. Trylleboken Touch

6 Tekstbehandler Regneark Framviser/ Presentasjon Internett/ kommunikasjon Windows Pedagogisk programvare 7 Sidelayout med mer avansert bruk av bilder, spalter, tabeller, formatering av skrift. Sidekant/ skyggelegging. Produsere interaktive tekster med f.eks. hyperkoblinger. Videreutvikle kjennskapen til og mulighetene i regneark. Lage enkle diagrammer av data som hentes inn fra bl.a. eget forbruk og budsjett i løpet av en tidsperiode. Lage enkle formler og bytte variable i disse. Ved å konkretisere med enkle diagrammer som søyle og sektordiagram kan man synliggjøre bruken av lommepenger. Bruke presentasjon som verktøy for fremføring av elevarbeider. Forandre rekkefølge på lysarkene, og lage overganger mellom arkene. Bruk av hyperkoblinger i lysbildet. Kildekritikk lære å forholde seg kritisk og analytisk til kildene. Videreutvikle kompetanse på meldinger i IL sende og motta vedlegg, bruke adressebok etc. Bli sikre informasjonssøkere på Internett lære avansert søk. Utvide søkeområdene til også å gjelde utenlandske startsider. Lage hypertekstfortelling som legges ut på skolens hjemmeside. Bruke It'sLearning som sin digitale læringsplattform Tilpasning av Windows med Kontrollpanel. Kunnskap om egenskaper som skjermoppløsning, fargedybde etc. Tilpasning av skrivebordet. Matte: Formel 1. Genius. MatteEkspert. Tabellene Lexia. DrillPro. Prosessorientert skriving. Trylleboken Touch Google Earth Audacity Goldwave 8 Sette inn objekter fra andre Office-programmer. Bruk av hyperkobling, legg til/fjern. Videreutvikle kjennskapen til og mulighetene i regneark. Gjennomføre et enkelt brukerkurs på hvordan regneark fungerer. Vektlegge formler og layout. Lage diagrammer i forbindelse med kap.4. Jobbe seg gjennom Excel knekkeren eller liknende. Bruke programmet som verktøy (foredrag i spesielle fag, prosjekt eller temaarbeid). Hente inn tabeller og bilder. Øve seg på presentasjoner. Utforske de ulike funksjonene i programmet som for eksempel tidsberegning. Videreføres i 9. og 10. klasse, og inngå som et hjelpemiddel ved muntlig eksamen. Elevene skal kommunisere med andre klasser fra andre land via E-post. Bruke Internett som et naturlig hjelpemiddel (utvelging/kildekritikk/ bearbeiding/presentasjon) Kunne søke effektivt Bruke It'sLearning som sin digitale læringsplattform Egenskaper for Min datamaskin. Maskinvareegenskaper. Matte: Genius. Tabellene Lexia. DrillPro. Touch Mat på data Windows movie maker

7 Tekstbehandler Regneark Framviser/ Presentasjon Internett/ kommunikasjon Windows Pedagogisk programvare 9 Opprette egen dokumentmal med topptekst, bunntekst og autotekst. Gjennomføre et selvinstruerende kurs i regneark som finnes på: skole.no/regneark/ Bruke oppgaver og tips som finnes i Excel knekkeren. Bruke programmet som verktøy (foredrag i spesielle fag, prosjekt eller temaarbeid). Hente inn tabeller og bilder. Øve seg på presentasjoner. Utforske de ulike funksjonene i programmet som for eksempel tidsberegning. Videreføres i 9. og 10. klasse, og inngå som et hjelpemiddel ved muntlig eksamen. Bruke E-post som et naturlig hjelpemiddel. Bruke Internett som et naturlig hjelpemiddel velge ut stoff, være kildekritisk, bearbeide stoff etc. Sammenligne informasjon på Internett med papirutgave eks. aviser, leksikon. Delta i diskusjonsgrupper. Søke effektivt både på emnesøk og direkte søk. Bruke It'sLearning som sin digitale læringsplattform Touch DrillPro. 10 Innføring i bruk av hovedoverskrifter og innholdsfortegnelse Søk/erstatt Gjenoppfriske det selvinstruerende kurset. Jobbe med Excel knekkeren for dette klassetrinnet. Arbeide med oppgaveløsning ved gjennomgang av kap.4, kap.5 og kap.6. Legge spesielt vekt på renteregning. Løse eksamensoppgaver der pc er et anbefalt hjelpemiddel. Bruke programmet som verktøy (foredrag i spesielle fag, prosjekt eller temaarbeid). Hente inn tabeller og bilder. Øve seg på presentasjoner. Utforske de ulike funksjonene i programmet som for eksempel tidsberegning. Videreføres i 9. og 10. klasse, og inngå som et hjelpemiddel ved muntlig eksamen. Bruke E-post som et naturlig hjelpemiddel. Bruke Internett som et naturlig hjelpemiddel velge ut stoff, være kildekritisk, bearbeide stoff etc. Sammenligne informasjon på Internett med papirutgave eks. aviser, leksikon. Søke effektivt både på emnesøk og direkte søk. Bruke It'sLearning som sin digitale læringsplattform Touch Learn English. DrillPro

8 Kunnskapsløftets kompetansemål, trinn for trinn. Trinn 1-2 Fag: Kompetansemål: Forslag til programvare som kan brukes for å nå kompetansemål: Norsk Trinn 3-4 Bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur Bruke datamaskin til tekstskaping Tekstbehandling, eks. OpenOffice Writer Fag: Kompetansemål: Forslag til programvare som kan brukes for å nå kompetansemål: Norsk Matematikk Engelsk RLE Naturfag Samfunnsfag Kunst og håndverk Foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy Finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett Plassere og beskrive posisjoner i rutenett, på kart og i koordinatsystem, både med og uten digitale verktøy Sammenligne størrelser ved hjelp av passende måleredskaper og enkel berekning med og uten digitale hjelpemiddel Bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett Innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler Finne informasjon med og uten digitale verktøy og fortelle om noen av planetene i vårt solsystem Presentere historiske emne ved hjelp av skrift, tegninger, bilder, film, modeller og digitale verktøy Planlegge og presentere reiser til nære stader ved hjelp av kart og Internett Finne fram i trykte og digitale medium, sortere innholdet i kategorier og produsere materiale som kan publiseres Følgje enkle regler for personvern når en bruker Internett Bruke enkle funksjoner i digitale bildebehandlingsprogram Planlegge og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av digitale verktøy og enkle håndverksteknikker Tekstbehandling, eks. OpenOffice Writer Nettsøk, Internet Explorer Regneark eks. OpenOffice Calc Pedagogisk programvare Nettsøk og tekstbehandling Nettsøk Tekstbehandling, regneark, nettsøk Ped. programvare Programmer på nettet mht planeter Tekstbehandling, nettkart, nettpublisering, skolens nettside Vise bilder Presentasjoner, f.eks. i OpenOffice Impress Nettregler Enkel bildebehandling eks. Photo Filtre eller FastStone. IKEA Home Planner. Tegneprogram eks. Paint og Photofiltre

9 Trinn 5-7 Fag: Kompetansemål: Forslag til programvare som kan brukes for å nå kompetansemål: Norsk Matematikk Engelsk RLE NaM Presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler Bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte Forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra Internett Lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy Bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene Beskrive referansesystemet og notasjonen som blir nytta for formler i et rekneark, og bruke rekneark til å utføre og presentere enkle beregninger Presentere data i tabeller og i diagram som er framstilte digitalt og manuelt, og lese, tolke og vurdere kor nyttige de er Bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring Bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster Beskrive kirkebygget og andre kristne gudshus/ synagogen/ moskeen/ templet / klosteret og reflektere over deres betydning og bruk, og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner Bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid Publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy Foreta relevante værmålinger og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler Tekstbehandling inkl. bilder, eks. OpenOffice Writer Nettsøk, nettvettregler Presentasjoner, eks, OpenOffice Impress Regneark eks. OpenOffice Calc Nettsøk, tekstbehandling, ped. prog. vare Presentasjoner, eks, OpenOffice Impress Nettsøk Publisere resultater på skolens nettside eller blogg på It'sLearning. Presentere eks. OpenOffice Impress Regneark eks. OpenOffice Calc til registrering og til diagram Digitale måleinstrumenter, eks. termometer og Ph-måler

10 Trinn 5-7 forts. Fag: Kompetansemål: Forslag til programvare som kan brukes for å nå kompetansemål: Samfunnsfag Kunst og håndverk Musikk Mat og helse Kroppsøving Lage visuelle framstillinger av to eller flere tidlige elvekulturer ved hjelp av digitale verktøy Lese og bruke papirbaserte og digitale kart og lokalisere geografiske hovedtrekk i sitt eige fylke, nabofylka, de samiske bosettingsområdene, Norge, Europa og andre verdensdeler Bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy Fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt Sammenlikne bruk av teknikker og virkemidler innenfor folkekunst og kunsthåndverk i ulike kulturer ved bruk av digitale og andre kilder Komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy Finne oppskrifter i ulike kjelder Planlegge og gjennomføre overnattingsturer, eventuelt ved hjelp av digitale verktøy Presentasjoner, eks, OpenOffice Impress Nettsøk. Digitale kart på nettet, eks. Google Earth Digital fotografering Bildebehandling eks. Photo Filtre og Paint Nettsøk, bildesøk Audacity, GoldWave Nettsøk Nettsøk Kommunikasjon eks. epost Tekstbehandling eks, OpenOffice Writer. Regneark for budsjett eks. OpenOffice Calc

11 Trinn 8-10 Fag: Kompetansemål: Forslag til programvare som kan brukes for å nå kompetansemål: Norsk Matematikk Engelsk RLE NaM Bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid Gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster Bruke, med og uten digitale hjelpemiddel, tal og variabler i utforskning, eksperimentering, praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design Analysere, også digitalt, egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og bruke de i samband med konstruksjoner og beregninger Gjennomføre undersøkelser og bruke databasar til å søke etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk Ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetall, gjennomsnitt og variasjonsbreidd, og presentere data med og uten digitale verktøy Lage, på papiret og digitalt, funksjoner som beskriv numeriske sammenhenger og praktiske situasjoner, tolke de og gjøre om mellom ulike representasjoner av funkjsoner, som grafer, tabeller, formler og tekst Kommunisere via digitale medier Innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange kristne/jøder/muslimer/hinduer/buddhister (dette målet er også det samme for 5 religioner, derav skråstrekene for å samle dette her i oversikten) Utforske religioners stilling og særpreg i et land utenfor Europa med og uten digitale verktøy Skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk av digitale hjelpemidler Beskrive planetenes bevegelser over himmelen ved bruk av simuleringer og forklare hvordan sol- og måneformørkelse og årstider oppstår Tekstbehandling, fil- og mappekunnskap, nettsøk, nettvettregler Regneark eks. OpenOffice Calc Matem. programvare for grafer eks. gamle Vrigraf OpenOffice Math OpenOffice Base (database) E-post, leserinnlegg, chat, It'sLearning, blogg Nettsøk Presentasjoner, eks, OpenOffice Impress Tekstbehandling eks, OpenOffice Writer. Regneark for budsjett eks. OpenOffice Calc Presentasjoner, eks, OpenOffice Impress Ped. prog. vare, nettbaserte naturfagprogrammer

12 Trinn 8-10 forts. Fag: Kompetansemål: Forslag til programvare som kan brukes for å nå kompetansemål: Samfunnsfag Kunst og håndverk Musikk Mat og helse Kroppsøving Fremmedspråk Fordypning norsk Fordypning engelsk Søke etter og velge ut kjelder, vurdere de kritisk og vise hvordan ulike kjelder kan framstille historia ulikt Drøfte menneskeverd, rasisme og diskriminering i et historisk og nåtidig perspektiv med elever frå andre skoler ved å bruke digitale kommunikasjonsverktøy Lese og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og karttegn Gjøre greie for eigne rettigheter og konsekvenser når en arbeider på Internett og publiserer sitt eige materiale Gi døme på og drøfte demokrati som styreform, gjøre greie for politisk påvirkning og maktfordeling i Norge og bruke digitale kanaler for utøving av demokrati Bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram Dokumentere eget arbeid i multimediapresentasjoner Beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare Samtale om arkitekttegninger og digitale presentasjoner av byggeprosjekt, vurdere tilpasning til omgivelsene og skissere ulike løsninger Bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette sammen egne komposisjoner Bruke digitale verktøy til å vurdere energi- og næringsinnhold i mat og drikke, og gjøre seg nytte av resultata når en lager mat Planlegge, gjennomføre og vurdere egentrening over en periode, og nytte digitale verktøy i arbeidet Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler Bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk Utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon. Utvikle og presentere sammensatte tekster med utgangspunkt i forfatterskap ved hjelp av digitale verktøy. Sammenlikne og vurdere nettsider med hensyn til bruksmåter, informasjonsverdi og design Utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon. Bruke digitale verktøy til å produsere tekster som profilerer eget lokalsamfunn. Sammenlikne nettsider med hensyn til informasjonsverdi og design Nettsøk Ulik kommunikasjon Digitale kart Nettvettregler, personvern Nettpublisering via f.eks. blogg Digital fotografering Bildebehandling eks. eks. Photo Filtre, Paint.NET eller Gimp Vurdere 3D-presentasjoner eks. fra nettet Multimediaarbeid eks. video presentasjoner eks. OpenOffice Impress, Movie Maker, Photo Story Musikkprogram for komponering og opptak eks. Audacity Programmet Mat på data Tekstbehandling eks, OpenOffice Writer. Regneark for budsjett eks. OpenOffice Calc Nettbruk, Epost, blogg Nettbruk Tekstbehandling Presentasjon Nettbruk Tekstbehandling

13 Del 3: Følgende er hentet fra Udir.no, læreplandatabasen (GREP): Grunnleggende ferdigheter for grunnskolen Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. Under finner du hva læreplanene for grunnskolen sier om de grunnleggende ferdighetene Å kunne bruke digitale verktøy i... Læreplan i naturfag Å kunne bruke digitale verktøy i naturfag dreier seg om å kunne benytte slike verktøy til utforskning, måling, visualisering, simulering, registrering, dokumentasjon og publisering ved forsøk og i feltarbeid. For å stimulere kreativitet, levendegjøre og visualisere naturfaglige problemstillinger er digitale animasjoner, simuleringer og spill gode hjelpemidler. Kritisk vurdering av nettbasert naturfaglig informasjon styrker arbeidet med faget. De digitale kommunikasjonssystemene gir muligheter for å drøfte naturfaglige problemstillinger. Læreplan i engelsk Å kunne bruke digitale verktøy i engelsk gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Engelskspråklig kompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av engelsk språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget. Læreplan i fremmedspråk Å kunne bruke digitale verktøy i fremmedspråk bidrar til å utvide læringsarenaen for faget og tilfører læringsprosessen verdifulle dimensjoner gjennom muligheter for møte med autentisk språk og anvendelse av språket i autentiske kommunikasjonssituasjoner. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i fremmedspråk. Læreplan i samfunnsfag Å kunne bruke digitale verktøy i samfunnsfag inneber å gjere berekningar, søkje etter informasjon, utforske nettstader, utøve kjeldekritikk og nettvett og velje ut relevant informasjon om faglege tema. Digitale ferdigheiter vil òg seie å vere orientert om personvern og opphavsrett, og kunne bruke og følgje reglar og normer som gjeld for internettbasert kommunikasjon. Å bruke digitale kommunikasjons- og samarbeidsreiskapar inneber å utarbeide, presentere og publisere eigne og felles multimediale produkt, kommunisere og samarbeide med elevar frå andre skular og land.

14 Læreplan i kunst og håndverk Å kunne bruke digitale verktøy i kunst og håndverk er viktig for å søke informasjon og for selv å produsere informasjon i tekst og bilder. Produksjon av digitale bilder står sentralt i elevenes arbeid med foto, skanning, animasjon, film og video. I denne sammenheng inngår holdninger til kildekritikk, personvern og kjennskap til regler om opphavsrett. Multimedier inngår i presentasjon av egne og andres arbeid. Kunnskap om estetiske og digitale virkemidler er avgjørende for bevisst kommunikasjon. Læreplan i musikk Å kunne bruke digitale verktøy i musikk dreier seg om utvikling av musikkteknologisk kompetanse knyttet både til lytting, musisering og komponering. I musikkfaget inngår blant annet bruk av opptaksutstyr og musikkprogram for å sette sammen og manipulere lyd til egne komposisjoner. I denne sammenheng inngår også kjennskap til kildekritikk og kunnskap om opphavsrett knyttet til slik bruk av musikk. Læreplan i mat og helse Å kunne bruke digitale verktøy i mat og helse gjer det mogleg å søkje etter informasjon, samanlikne og vurdere næringsinnhald og presentere fagleg innhald. Læreplan i kroppsøving Å kunne bruke digitale verktøy i kroppsøving er viktig når ein skal hente inn informasjon for å planleggje aktivitetar, dokumentere og rapportere. Læreplan i finsk som 2. språk Å kunne bruke digitale verktøy i finsk som andrespråk bidrar til å utvide læringsarenaen for faget og tilfører læringsprosessen verdifulle dimensjoner gjennom muligheter for møte med autentisk språk og anvendelse av språket i autentiske kommunikasjonssituasjoner. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i finsk som andrespråk. Læreplan i fordypning i norsk Å kunne bruke digitale verktøy i norsk fordypning er nødvendig for å mestre sammensatte tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon og komponering og i redigering av tekster. I den sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bevisst bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan også støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner. Læreplan i fordypning i engelsk Å kunne bruke digitale verktøy i engelsk fordypning gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Språkkompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget.

15 Læreplan i matematikk Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk handlar om å bruke slike verktøy til spel, utforsking, visualisering og publisering. Det handlar òg om å kjenne til, bruke og vurdere digitale hjelpemiddel til problemløysing, simulering og modellering. I tillegg er det viktig å finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med høvelege hjelpemiddel, og vere kritisk til kjelder, analysar og resultat. Læreplan i elevrådsarbeid Å kunne bruke digitale verktøy i elevrådsarbeid innebærer å utforske nettsteder, gjennomføre informasjonssøk, utøve kildekritikk og nettvett og velge relevant informasjon i faget. Bruk av digitale verktøy inkluderer digital presentasjon, publisering og kommunikasjon. Læreplan i religion, livssyn og etikk Å kunne bruke digitale verktøy i RLE er en hjelp til å utforske religioner og livssyn for å finne ulike presentasjoner og perspektiver. En viktig ferdighet er å kunne benytte digitalt tilgjengelig materiale, som bilder, tekster, musikk og film på måter som forener kreativitet med kildekritisk bevissthet. Digitale medier gir nye muligheter for kommunikasjon og dialog om religioner og livssyn. Disse mediene gir også muligheter for bred tilgang til materiale om aktuelle etiske problemstillinger. Læreplan i norsk Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster. I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner.

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad Utarbeidet våren 2005 Barnehagene i Krødsherad: Bli kjent med datamaskinen. Alle må få prøve minst 3 ganger i løpet av siste barnehageår. Dette må gjøres

Detaljer

IKT-plan for Notodden kommune

IKT-plan for Notodden kommune IKT-plan for Notodden kommune Kompetansemål og læringsmål for elever i grunnskolen i Notodden kommune 16.12.2011 Notodden kommune IKT-plan for grunnskolen i Notodden kommune Innledning Digitale verktøy

Detaljer

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

Investering og kostnader. Pris. To datarom á 30 elevermaskiner kr 1 000 60 60 kr 0 4 kr 15 000

Investering og kostnader. Pris. To datarom á 30 elevermaskiner kr 1 000 60 60 kr 0 4 kr 15 000 Investering og kostnader Pris Antall 2009 Antall nå Investeringsbehov Levetid (år) Årlig kostnad Fire elevmaskiner til hvert klasserom kr 1 000 120 78 kr 42 000 4 kr 30 000 To datarom á 30 elevermaskiner

Detaljer

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune IKT-plan for skolane i Sør-Aurdal kommune Planperiode 2006-2008 Innhald 1. Innleiing.. s. 3 1.1 Informasjon s. 3 1.2 Skoleeigar/kommunen sin rolle... s. 3 1.3 Formål med planen. s. 4 1.4 Framstilling av

Detaljer

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 Digital kompetanse kan defineres som et sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Disse kreves som en forutsetning for å kunne bruke digitale verktøy, medier

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

IKT-plan Søreide skole 2010-2011 IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1

IKT-plan Søreide skole 2010-2011 IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1 IKT PLAN SØREIDE SKOLE S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1 Søreide skole: Hvorfor IKT? Kunnskapsløftet, den nye læreplanen har som mål alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter

Detaljer

IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan

IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan IKT-plan Siljan 2010 2013 Forord... 3 Kompetanse hos elevene... 4 Kompetanse hos det pedagogiske personalet 8 Infrastruktur... 10 Ressursbruk, hardware software... 11

Detaljer

Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole

Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole Lindesnes kommune Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008 2011 Forslag til revisjon september 2009 Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk

Detaljer

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe og forutsetninger... 4 1.1 Forutsetninger for å kunne gjennomføre testen... 4 1.2 Krav

Detaljer

Karmøy kommune REGNING FOR LIVET UTVIKLINGSPLAN FOR REGNING OG MATEMATIKKOPPLÆRING I KARMØY

Karmøy kommune REGNING FOR LIVET UTVIKLINGSPLAN FOR REGNING OG MATEMATIKKOPPLÆRING I KARMØY Karmøy kommune REGNING FOR LIVET UTVIKLINGSPLAN FOR REGNING OG MATEMATIKKOPPLÆRING I KARMØY INNHOLD 1. INNLEDNING s. 4 2. REGNEKOMPETANSE s. 6 3. HOVEDMÅL.s. 7 4. KARTLEGGING OG OPPFØLGING.s. 7 4.1 Kartlegging

Detaljer

FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09

FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09 FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09 (Regional konkretisering og realisering av Program for digital kompetanse 2004-2008) Vedtatt og anbefalt av ØRU-styret 16.06.06 Felles IKT-plan for

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter Læringsmål i grunnleggende ferdigheter Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter ISBN: 978-82-7724-192-0 Design: Tove Nilsen Designstudio

Detaljer

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll.

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll. Ikt- plan for Kirkeskolen 1.trinn Datakunnskap: - starte opp pc - logge seg på skolens nettverk med brukernavn og eget passord - skrivebordet, bli kjent med symbolene på dataskjermen - finne rett program

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget.

Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget. Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget. Av 129 kompetansemål kan 34 behandles med utgangspunkt i mat/kjøkken.

Detaljer

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Innhold Forord... s 2 Aviser i Norge... s 3 Bilder og illustrasjoner... s 10 Bli kjent i avisen... s 4 Lag din egen forside... s 11 Nyhetsartikkel... s 5 Avissjangrer...

Detaljer

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene Utdanningssektoren Plan for kvalitetssikring av opplæringen i de grunnleggende regneferdighetene September 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 5 2. OPPBYGGING AV PLANEN s. 5 3. FORSKJELLEN PÅ FAGET

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer