IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE"

Transkript

1 IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE

2 FAGPLAN MED KONKRETE LÆRINGSMÅL FOR ELEVENE

3 1. klasse Kriterier Jeg kan Generell datakunnskap 1. Kunne navnet på pc-ens deler. Jeg kan peke på tastaturet, skjermen, datamaskinen og musen. 2. Kunne slå på og av datamaskinen. Jeg kan slå på og av datamaskinen på riktig måte. 3. Kunne logge på og av pc-en. a) Jeg kan brukernavnet og passordet, og kan skrive dette riktig og logge meg inn. b) Jeg kan via startmenyen logge meg av datamaskinen. Tekstbehandling, regneark og presentasjon 1. Kunne starte og avslutte et tekstbehandlingsprogram. Jeg kan åpne et nytt dokument og skrive en tekst med store og små bokstaver. Etterpå kan jeg avslutte dokumentet. 2. Kunne skrive med tastaturet. Jeg kan skrive ord og bokstaver med tastaturet, og kan finne bokstaver og tall på tastaturet. Informasjon og kommunikasjon 1. Lære om forsiktighet på Internett. Jeg vet at jeg skal være forsiktig når jeg søker eller spiller på Internett. Internett 1. Kunne åpne og lukke en nettleser. Jeg kan finne ikonet til nettleseren på skrivebordet eller i startmenyen. Jeg kan også avslutte en nettleser ved å trykke på x øverst i høyre hjørne. 2. klasse Kriterier Jeg kan Generell datakunnskap

4 1. Kunne bruke musen. Jeg kan bruke musens venstreknapp til å velge programmer på datamaskinen. Tekstbehandling, regneark og presentasjon 1. Kunne skrive bokstaver og ord. a) Jeg vet hvordan man kan bruke linjeskift, samt bruke shift-knappen/capslock for å skrive store/små bokstaver. b) Jeg vet hvordan man visker vekk hvis jeg har skrevet feil. 2. Kunne lagre dokumenter. Jeg kan skrive en enkel tekst og lagre den. 3. Kunne endre format. 4. Kunne plassere tekst. Jeg kan bruke kursiv, understreking og fet skrift i tekster. Jeg kan plassere tekster til venstre, høyre eller midtstille. Informasjon og kommunikasjon 1. Lære om forsiktighet ved å legge ut informasjon på Internett. Jeg vet om farer ved å legge ut informasjon om meg selv eller andre på Internett. Internett 2. Vite hva en lenke er. Jeg vet at en lenke på Internett er en viderekobling fra en internettside til en annen. 3. klasse Kriterier Jeg kan Generell datakunnskap

5 1. Kunne åpne eksisterende dokumenter. 2. Kunne filbehandling. 3. Kjenne til ikoner. Jeg kan åpne eksisterende dokumenter fra utforsker, eller i Word eller PowerPoint. a) Jeg kan opprette mapper, gi dem navn og endre navn på dem. b) Jeg vet forskjellen på en fil og en mappe. c) Jeg kan opprette en mappe i Windows utforsker, lage undermapper og lage et godt mappesystem på mitt brukernavns plassering. Jeg kjenner til ulike ikoner på skrivebordet og startmenyen, og vet hvilke programmer de tilhører. 4. Kunne lagre i mappe. Jeg kan lagre dokumenter i en egen mappe. Tekstbehandling, regneark og presentasjon Word: 1. Kunne endre format. 2. Kunne skrive tekst. 4. Kunne forhåndsvise et dokument. Jeg kan forandre skrifttype, skriftstørrelse og farge på tekster. a) Jeg kan skrive av tekst som allerede er skrevet. b) Jeg kan skrive enkle setninger på datamaskinen. c) Jeg kan lage avsnitt ved hjelp av enter-tasten. Jeg kan forhåndsvise et dokument og lukke forhåndsviseren etterpå. Digitalt bilde 1. Sette tekstboks i en tegning eller tegneprogram. Jeg kan sette inn en tekstboks i en tegning eller et tegneprogram. Informasjon og kommunikasjon 1. Lære om personvern og opphavsrett. Jeg kan enkle regler for personvern og opphavsrett. Internett 1. Kunne skrive inn internettadresser. Jeg kan skrive inn en URL i adressefeltet i nettleseren.

6 2. Kunne finne informasjon på Internett. Jeg kan bruke en søkemotor for å finne informasjon på Internett. 3. Kunne kopiere og lime. Jeg kan kopiere elementer fra en nettside og lime dem inn i Word.

7 4. klasse Kriterier Jeg kan Generell datakunnskap 1. Kunne lagre i egen mappe Jeg vet at jeg kan lagre på datamaskinens harddisk (c:), på brukernavnet mitt, på en ekstern harddisk eller på en minnepenn. Tekstbehandling, regneark og presentasjon Word: 1. Kunne ordne tekster. a) Jeg kan ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning. b) Jeg man lage overskrifter ved bruk av WordArt. 2. Kunne bruke stavekontroll. Jeg kan bruke stavekontrollen i Word. 3. Kunne sette og lime inn bilder og tekst. 4. Kunne lage en tabell. a) Jeg kan sette inn bilder fra fil, utklipp eller autofigur. b) Jeg kan lime inn bilder og tekst. Jeg kan lage en enkel tabell i Word med flere rader og kolonner. PowerPoint: 1. Bli kjent med PowerPoint. 2. Kunne presentere en lysbildeserie for andre. 3. Kunne sette og lime inn bilder og tekst. Jeg kan starte PowerPoint og lage noen enkle lysbilder. Jeg kan vise fram lysbildene mine på skjermen på datamaskinen eller med prosjektor. a) Jeg kan sette inn bilder fra fil, utklipp eller autofigur. b) Jeg kan lime inn bilder og tekst. Excel: 1. Kunne finne og åpne regneark. Jeg kan finne fram og åpne et regneark. 2. Kunne enkel kunnskap om regneark. a) Jeg vet hva en kolonne er. b) Jeg vet hva en celle er. c) Jeg vet hva en rad er. 3. Kunne skrive tekst og tall. Jeg kan skrive inn tekst og tall i celler. 4. Kunne sette opp og regne ut. Jeg kan sette opp og regne ut subtraksjons-, addisjons og multiplikasjonsstykker i et regneark. 5. Kunne plassere etter cellereferanse. Jeg kan plassere tall eller skrift i en celle med en bestemt cellereferanse.

8 Informasjon og kommunikasjon 1. Å utøve kildekritikk og nettvett Jeg vet hva som menes med kildekritikk og kan enkle regler for nettvett. 2. Kjenne til begrepet opphavsrett. Jeg vet hva som menes med begrepet opphavsrett. 3. Kunne bruke digitale kart. Jeg kan finne fram til noen digitale kart, og kan bruke disse for å finne ulike steder på kartet. 4. Kunne regler for personvern. Jeg kan følge enkle regler for personvern ved bruk av Internett. Internett 1. Kunne kopiere og lime. Jeg kan kopiere elementer fra en nettside og lime dem inn i Word, Excel og PowerPoint. It`s learning (ITL) 1. Vite hva It`s Learning er. Jeg vet hva en læringsplattform er. 2. Kunne logge på og av. Jeg kan logge meg på og av ITL. 3. Kunne sende og motta meldinger. Jeg kan sende og motta meldinger i ITL. 4. Kunne finne info. Jeg kan finne info som er lagt ut på ITL. 1. Kjenne til Mine filer. Jeg kjenner til Mine filer i ITL. 2. Kunne ta tester og undersøkelser. Jeg kan ta tester og undersøkelser i ITL. 3. Kunne navigere i mappene. Jeg kan navigere i mappene til klassen min. 4. Kunne bruke lenker. Jeg kan bruke lenkene på ITL.

9 5. klasse Kriterier Jeg kan Generell datakunnskap 1. Kjenne til ulike filtyper. Jeg vet hva slags filtype som er fra Word, Excel, PowerPoint, tegninger og bilder. 2. Kjenne til filers størrelse. Jeg kjenner til størrelsesbegreper for filer (kb, mb og gb). 3. Kunne bruke musen. 4. Kunne skrive ut fra datamaskinen. Jeg vet at man kan bruke musens høyreknapp for å få opp hurtigvalg på datamaskinen. a)jeg vet hvordan jeg skriver ut fra datamaskinen i ulike programmer. b) Jeg vet hvordan jeg velger riktig skriver å skrive ut fra. c) Jeg kjenner til ulike utskriftsformater i forskjellige programmer. Tekstbehandling, regneark og presentasjon Word: 1. Kunne lage en tabell. Jeg kan lage og formatere en tabell. PowerPoint: 1. Kunne endre bakgrunnen. Jeg kan endre dokumenters bakgrunn. Excel: 1. Kunne bruke autosummering. Jeg kan bruke autosummering i regneark. 2. Kjenne til bruken av matematiske tegn. 3. Kunne sette inn og slå sammen rader og kolonner. Jeg kjenner til bruken av matematiske tegn i regneark. Jeg kan sette inn og slå sammen rader og kolonner. 4. Sette inn nye regneark. Jeg kan sette inn nye regneark. 5. Forandre navn på faner. Jeg kan forandre navn på faner i et regneark. 6. Kunne justere og redigere tabeller. Jeg kan justere og redigere tabeller. 7. Kunne lage en liste. Jeg kan lage en liste i regneark. 8. Sortere, justere og redigere data. Jeg kan sortere, justere og redigere data i et regneark. Digitalt bilde

10 1. Bruke digitalt kamera. a) Jeg kan bruke skolens digitale kameraer. b) Jeg kan overføre bilder fra det digitale kameraet og til datamaskinen. c) Jeg vet hvordan jeg sletter bilder i kameraene. Informasjon og kommunikasjon 1. Å utøve kildekritikk og nettvett Jeg vet hva som menes med kildekritikk og kan enkle regler for nettvett. 2. Uttrykke egne tanker om dataspill. Jeg kan uttrykke egne tanker om dataspill. 3. Kunne bruke en e-postleser. a) Jeg kan skrive, sende, lese og slette en e-post. b) Jeg kan legge til vedlegg i en e-post. Internett 1. Kunne søke på Internett. a) Jeg kan avgrense et søk i en søkemotor. b) Jeg kan søke med stikkord, fraser, sitater. 2. Kjenne til vanlige suffiks. Jeg kjenner til de vanligste etternavnene på Internett (.no,.com.,.org): 3. Finne lovlige bilder på Internett og lagre dem. Jeg kan finne lovlige bilder på Internett og lagre disse i en egen mappe. 4. Legge til bokmerker. Jeg kan legge til bokmerker i en nettleser. It`s learning (ITL) 1. Kunne sende meldinger med vedlegg. Jeg kan sende meldinger med vedlegg i ITL. 2. Kunne laste opp filer. Jeg kan laste opp filer i ITL.

11 6. klasse Kriterier Jeg kan Generell datakunnskap 1. Kunne benytte digitale geometriprogrammer. 2. Vite forskjellen på ukomprimerte og komprimerte filer. 3. Kunne filbehandling. Jeg kan benytte digitale geometriprogrammer. Jeg kjenner til forskjellen på ukomprimerte og komprimerte filer. a) Jeg kan endre navn på en fil. b) Jeg kan flytte en fil ved å dra den inn i en mappe, eller klippe ut fra en mappe og lime inn i en annen. Tekstbehandling, regneark og presentasjon Word: 1. Sette inn sidetall. Jeg kan sette inn sidetall i et tekstdokument. 2. Sette inn topptekst og bunntekst. Jeg kan sette inn topp- og bunntekst i Word. PowerPoint: 1. Kunne lage sammensatte tekster. Jeg kan lage sammensatte tekster ved bruk av tekst, bilde og lenker. Excel: 1. Kunne formatere. Jeg kan formatere i et regneark. 2. Kunne sette inn enkle formler. Jeg kan sette inn enkle formler i et regneark. 3. Kunne overføre formler. Jeg kan overføre formler i et regneark. 4. Kjenne til funksjonsverktøy. Jeg kjenner til ulike funksjonsverktøy i regneark. 5. Finne median, typetall og gjennomsnitt til et gitt celleområde. Jeg kan finne median, typetall (modus) og gjennomsnitt til et gitt celleområde i et regneark. 6. Kunne lage stolpe- og sektordiagram. Jeg kan lage stolpe- og sektordiagram. 7. Sortere data. Jeg kan sortere data i et regneark. 8. Sette opp/regne ut divisjonsstykker. Jeg kan sette opp/regne ut divisjonsstykker. Digitalt bilde

12 1. Kunne lage geometriske figurer. Jeg kan lage geometriske figurer i en tekstbehandler. Digital lyd 1. Gjøre lydopptak. Jeg kan gjøre lydopptak ved hjelp av et lydbehandlingsprogram. Informasjon og kommunikasjon 1. Kjenne til opphavsrettslige regler. Jeg kjenner til opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra Internett. 2. Bruke digitale hjelpemidler i engelsk. Jeg kan bruke digitale hjelpemidler i engelsk. 3. Tenke kritisk i forhold til bruk av kilder. Jeg kan tenke kritisk i forhold til bruk av kilder på Internett. Internett 1. Kunne bruke en reiseplanlegger. Jeg kan bruke en reiseplanlegger på Internett til å planlegge reiser til Europa og andre verdensdeler. 2. Vite hvordan man kan publisere på Internett. Jeg vet hvordan man publiserer ting på Internett. 3. Samarbeide og diskutere vi chat og forum. Jeg kan samarbeide og diskutere vi chat-kanaler og forum på Internett. It`s learning (ITL) 1. Kunne lenke opp nettsider. Jeg kan lenke opp nettsider i ITL. 2. Delta i faglige diskusjoner. Jeg vet hvordan man kan delta i faglige diskusjoner på ITL..

13 7. klasse Kriterier Jeg kan Generell datakunnskap 1. Kunne bruke forhåndsdefinerte stiler. Jeg kan bruke forhåndsdefinerte stiler i PowerPoint og Word. Tekstbehandling, regneark og presentasjon WORD: 1. Sette inn innholdsfortegnelse. Jeg kan sette inn en innholdsfortegnelse i Word, basert på overskrifter i teksten min. 2. Kunne bruke punktmerkinger. Jeg kan lage lister med punktmerkinger/tall. 3. Konvertere til pdf. Jeg kan konvertere en fil til pdf-format. POWERPOINT: 1. Lage presentasjon med animasjoner. Jeg kan lage en presentasjon med sammensatt tekst og ulike animasjonsfunskjoner. EXCEL: 1. Sette inn valutabenevnelser. Jeg kan sette valutabenevnelser inn i et regneark. 2. Lage en regnearkmodell for valuta. 3. Forklare forskjellen på kostnader/variabler Jeg kan lage en regnearkmodell som beregner valuta i et regneark. Jeg kan forklare forskjellen på kostnader og variabler i et regneark. 4. Lage enkelt budsjett. Jeg kan lage et enkelt budsjett i Excel. Digital lyd 1. Kunne komponere lyd. Jeg kan komponere lyd ved hjelp av digitale verktøy. 2. Kjenne til ulike filformater for lyd. Jeg kjenner til forskjellige filformater for lyd. 3. Legge til lyd på presentasjoner og tekstfiler. Jeg kan legge til lyd på presentasjoner og tekstfiler. 4. Kjenne til innstillinger for lyd. Jeg kjenner til innstillinger for lyd på PC (justere inn- og utenhet og volum).

14 Digitalt bilde 1. Kunne manipulere et bilde. Jeg kan manipulere et bilde i et bildebehandlingsprogram. 2. Kunne styre blitsen. Jeg kan ta bilde med/uten blits på kameraet. Informasjon og kommunikasjon 1. Å kunne utøve nettvett. Jeg kan enkle regler for nettvett. 2. Kjenne til lover i forbindelse med opphavsrett og publisering på Internett. 3. Kjenne til beskyttelse mot datavirus og andre trusler. Jeg kjenner til lover i forbindelse med opphavsrett og publisering på Internett. Jeg vet hvordan en datamaskin kan beskyttes mot datavirus og andre trusler (som skadelig programvare). 4. Kunne laste ned og installere på PC Jeg kan laste ned og installere enkle programmer på datamaskinen. Internett 1. Bruke ordbøker på Internett. Jeg kan bruke ordbøker på Internett til synonymer og oversettelser. 2. Bruke et valutaprogram. Jeg kan bruke et valutaprogram på Internett. 3. Finne og trekke ut statistisk info. Jeg kan finne og trekke ut statistisk informasjon på Internett og bruke det i sammenligning. 4. Kunne publisere resultater fra egne undersøkelser. Jeg kan publisere resultater fra egne undersøkelser (eks. My space, egen nettside, skolens nettside). 5. Samhandle med andre land. Jeg kan samhandle med andre land ved hjelp av Internett. It`s learning (ITL) 1. Kunne skrive kommentarer. Jeg kan skrive kommentarer i ITL. 2. Benytte rediger filinnhold -funksjonen. Jeg kan bruke rediger filinnhold -funksjonen i ITL.

Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole

Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole Lindesnes kommune Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008 2011 Forslag til revisjon september 2009 Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk

Detaljer

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll.

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll. Ikt- plan for Kirkeskolen 1.trinn Datakunnskap: - starte opp pc - logge seg på skolens nettverk med brukernavn og eget passord - skrivebordet, bli kjent med symbolene på dataskjermen - finne rett program

Detaljer

IKT-plan Søreide skole 2010-2011 IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1

IKT-plan Søreide skole 2010-2011 IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1 IKT PLAN SØREIDE SKOLE S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1 Søreide skole: Hvorfor IKT? Kunnskapsløftet, den nye læreplanen har som mål alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne:

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne: Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn starte og slå av en PC, starte programmer via STARTmenyen og via ikoner på skrivebordet, samt avslutte programmer og slå av maskinen benytte musa til å navigere i et program

Detaljer

IKT 1. trinn HAUKÅS SKOLE

IKT 1. trinn HAUKÅS SKOLE Plan for digital læring Haukås skole IKT 1. trinn HAUKÅS SKOLE 1 Kunne starte en datamaskin, logge seg på og av Bergensskolen skolens nettverk med brukernavn og passord. Nettverk. 2 Kunne velge nettadresse

Detaljer

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 Digital kompetanse kan defineres som et sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Disse kreves som en forutsetning for å kunne bruke digitale verktøy, medier

Detaljer

IKT-plan for Notodden kommune

IKT-plan for Notodden kommune IKT-plan for Notodden kommune Kompetansemål og læringsmål for elever i grunnskolen i Notodden kommune 16.12.2011 Notodden kommune IKT-plan for grunnskolen i Notodden kommune Innledning Digitale verktøy

Detaljer

FORSLAG TIL IKT PLAN 1. - 10.klasse

FORSLAG TIL IKT PLAN 1. - 10.klasse FORSLAG TIL IKT PLAN 1. - 10.klasse INTRODUKSJON (Utgangspunkt for lokal diskusjon og bearbeiding) Plan for hvert trinn: - Kompetanse etter 4. årstrinn - Kompetanse etter 7. årstrinn - Kompetanse etter

Detaljer

DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010

DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010 DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010 HVA SKAL VI LÆRE PÅ DE ULIKE TRINN? TRINN: MÅL: ANSVARLIG: 1 Dataregler lån og bruk av skolens utstyr Starte opp en PC Skal sammen med lærer kunne logge seg

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

Datakortet a.s 14.11.2006

Datakortet a.s 14.11.2006 Introduksjon Kunnskapsløftet har definert bruk av elektroniske hjelpemidler i de fleste fag i løpet av den 10 årige grunnskolen og i den videregående utdanningen. I tillegg er mer og mer informasjon tilgjengelig

Detaljer

IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN

IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN SKOLEÅRET 2009/2010 Innledning Digital kompetanse er blitt et nøkkelbegrep i norsk utdanningspolitikk de siste årene. Med Kunnskapsløftet ble digitale ferdigheter

Detaljer

Hvordan arbeide med digitale mål i læreplanen?

Hvordan arbeide med digitale mål i læreplanen? Hvordan arbeide med digitale mål i læreplanen? 2 XXXX Hvordan arbeide med digitale mål i læreplanen? Kristin Melbye Treekrem, Daina Jakobsons og Nancy Austberg Salvesen, lærere i voksenopplæringen Vox

Detaljer

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad Utarbeidet våren 2005 Barnehagene i Krødsherad: Bli kjent med datamaskinen. Alle må få prøve minst 3 ganger i løpet av siste barnehageår. Dette må gjøres

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad

IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad Utarbeidet våren 2005 Revidert våren 2009 etter Rammeplan for barnehager og Kunnskapsløftet Barnehagene i Krødsherad: Bli kjent med datamaskinen. Alle må

Detaljer

Andre digitale verktøy nivå 1 3 1

Andre digitale verktøy nivå 1 3 1 Andre digitale verktøy nivå 1 3 1 1. Andre digitale verktøy nivå 1 Benytte digital dekoder Benytte minibank Bruke Brønnøysundregisteret Bruke digitale læringsplattformer Bruke minside.no Bruke mobiltelefon

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE FAGPLAN VERSJON 5.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE FAGPLAN VERSJON 5.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE FAGPLAN VERSJON 5.0 Copyright 2007 The European Computer Driving Licence Foundation Ldt Dette dokumentet er en norsk oversettelse

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

PowerPoint 2010 For deg som kan litt fra før

PowerPoint 2010 For deg som kan litt fra før 2011 PowerPoint 2010 For deg som kan litt fra før 21.02.2011 Innhold Kapittel 1 - Fanen Fil... 4 Lagre fil, Lagre fil som, åpne fil, lukk fil, siste filer, skriv ut... 4 Opprett ny PowerPoint-presentasjon...

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

Investering og kostnader. Pris. To datarom á 30 elevermaskiner kr 1 000 60 60 kr 0 4 kr 15 000

Investering og kostnader. Pris. To datarom á 30 elevermaskiner kr 1 000 60 60 kr 0 4 kr 15 000 Investering og kostnader Pris Antall 2009 Antall nå Investeringsbehov Levetid (år) Årlig kostnad Fire elevmaskiner til hvert klasserom kr 1 000 120 78 kr 42 000 4 kr 30 000 To datarom á 30 elevermaskiner

Detaljer

Datakortet a.s Fagplan 4.0 norsk.doc Opprettet 22/08/2002 12:16 PM Side 1 av 30

Datakortet a.s Fagplan 4.0 norsk.doc Opprettet 22/08/2002 12:16 PM Side 1 av 30 Fagplan 4.0 norsk.doc Opprettet 22/08/2002 12:16 PM Side 1 av 30 Beskrivelse av modulene Modul 1 Grunnleggende IT-forståelse 4 Modul 2 Bruk av datamaskin og operativsystem 9 Modul 3 Tekstbehandling 12

Detaljer

SmartCloud Docs. Versjon 1.0

SmartCloud Docs. Versjon 1.0 SmartCloud Docs Versjon 1.0 ii SmartCloud Docs Innhold Arbeide med dokumenter....... 3 Opprette og importere dokumenter....... 3 Om maler.............. 3 Opprette dokumenter fra maler....... 4 Endre standard

Detaljer

Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet

Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurset i Word, Excel og Powerpoint er utviklet for bruk sammen med nettstedet: www.digitalkompetanse.net/public På nettstedet finner du instruksjonsvideoer

Detaljer

IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan

IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan IKT-plan Siljan 2010 2013 Forord... 3 Kompetanse hos elevene... 4 Kompetanse hos det pedagogiske personalet 8 Infrastruktur... 10 Ressursbruk, hardware software... 11

Detaljer

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer