Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012"

Transkript

1 Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET

2 INNLEDNING Vel møtt til et nytt og spennende skoleår! Dette skoleåret blir det viktig å få en god lesehastighet og mestre det grunnleggende i de fire regneartene før elevene skal over på mellomtrinnet. Det vil kreve jevn og god innsats både på skolen og hjemme. Denne årsplanen er laget med utgangspunkt i Lærerplanverket for grunnskolen, som igjen er brutt ned i lokale planer ved Åsveien skole. Disse planene finnes på skolens hjemmeside Kontaktlærere: 4A Hanne Marit Breivold 4B Kristine Heegaard 4C Kristin Stensaas Timelærer på trinnet: Janicke Bratt Elvestad Fag og timefordeling: Norsk 190 timer Matematikk 152 timer Kroppsøving 76 timer Engelsk 76 timer Religion, livssyn og etikk 57 timer Samfunnsfag 38 timer Kunst og håndverk 38 timer Naturfag 38 timer Musikk 38 timer Mat og helse 38 timer Grunnleggende ferdigheter: Ifølge Kunnskapsløftet skal vi legge stor vekt på å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter. De grunnleggende ferdighetene er: Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne lese Å kunne skrive Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy De grunnleggende ferdighetene er grunnlaget for all læring og inngår i alle fag. Tilpasset opplæring: Åsveien skoles forståelse av tilpasset opplæring er som følger: I vårt skolefellesskap skal mangfoldet være en ressurs. Elevene skal kunne bidra og delta i fellesskapet, samtidig som en individuell utvikling ivaretas så langt det er mulig innenfor fellesskapets rammer. Dette innebærer at: Mangfoldet utnyttes som ressurs til læring for den enkelte. Alle gis mulighet til læring gjennom varierte læringsaktiviteter. Elevene skal møte utfordringer slik at faglig og sosial utvikling ivaretas. Elevens opplevelse av mestring vektlegges. I vurdering skal individuell framgang vektlegges. Elevens ulike talenter og ferdigheter verdsettes.

3 ARBEIDSMÅTER: Læringsstrategier: Elevene skal i løpet av året arbeide med å beherske tokolonnenotat og venndiagram. I prosjektarbeid bruker vi VØSL-skjema, hvor elevene i planleggingsfasen lager en oversikt over hva de: Vet, Ønsker å vite, Slik vil jeg lære og i etterkant vurderer har Lært. I matematikken skal elevene lære å bruke funksjonelle tegninger ved problemløsningsoppgaver. I arbeid med virkemidler i ulike tekster, vil overskrifter og bilder/illustrasjoner vektlegges. Elevene skal bevisstgjøres valg av ulike lesestrategier etter målet med lesinga: Lese for å lære, lese for å gjøre, lese for å oppleve. Uteskole: For å ta i bruk andre læringsarenaer enn klasserommet, og legge til rette for erfaringsbasert læring vil vi også i år ha uteskoleopplegg der det er naturlig. Storyline: Storyline er en metode der en bygger på det elevene kan og vet om et emne. Kunnskapen utvides ved at læreren stiller åpne spørsmål som elevene skal finne svar på. Vi skal gjennomføre et storylineopplegg om steinalderen. VURDERING: På alle klassetrinn skal vurdering hjelpe elevene til å tro på seg selv på egne evner og anlegg. Det er særlig viktig at elevvurdering bygger opp et positivt selvbilde hos elevene. Det gjennomføres to vurderingssamtaler med elev, foresatte og lærer(e) i løpet av året. Vi vil ha løpende vurdering etter gitte kriterier på arbeid som gjøres. Dette vil skje både muntlig og skriftlig. Elevene vil også vurdere eget arbeid og innsats etter gitte mål. Vurderingsboka er sentral i vurderingsarbeidet. Vi vil jevnlig bruke vurderende klassemøter i forbindelse med klassemiljø, arbeidsinnsats, faglig innhold og tilrettelegging. SOSIAL KOMPETANSE: Vi vil bruke elementer i undervisningsoppleggene Steg for steg og Det er mitt valg til å utvikle elevenes sosiale kompetanse. I år vil elevene få ansvar for å være trivselsledere i trivselslederprogrammet. Målene for arbeid med sosial kompetanse på 4. trinn er: Samarbeid: Kunne formulere egne meninger Selvhevdelse: Få øvelse i å stå fram med egne synspunkter Selvkontroll: Motstå fristelser og press Forholde seg til skuffelser og beskyldninger Empati: Vise omtanke og kunne gi positive tilbakemeldinger til medelever Akseptere forskjeller Aktiv lytting Ansvarlighet: Delta i klasseråd Kunne være med på å lede klasseråd med støtte av lærer Delta i elevråd Kunne håndtere returordning på egen hånd

4 UTDYPENDE KOMMENTARER TIL FAGENE Norsk: Leselyst og leseglede vil fortsatt stå i sentrum. Det er viktig at det leses hver dag. Det er et mål å øke lesehastigheten og å bedre innholdsforståelsen. Lesing skal kunne bli et redskap for å skaffe seg kunnskap og forståelse i ulike emner og fag. Elevene vil møte tekster fra ulike sjangre og lesingen skal ha ulike formål. Elevene vil daglig møte ulik litteratur gjennom høytlesing/lydbok. Elevene bruker muntlig språk daglig. De skal fortelle, forklare, gi og ta i mot beskjeder og gi uttrykk for egne tanker og opplevelser. Elevene skal også framføre egne og andres tekster for medelever. I løpet av året skal elevene skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst. Tekstene skal ordnes med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning. Tekstene skal skrives med sammenhengende stavskrift og ved hjelp av digitale verktøy. Elevene skal finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og på internett. Matematikk: I hovedsak skal elevene arbeide med hele tall opp til , og målet er at alle skal forstå plassverdisystemet. Elevene skal arbeide med positive og negative tall, brøk og desimaltall. Vi vil vektlegge overslag og vurdering av svarets sannsynlighet. I addisjon og subtraksjon vil vi fortsatt jobbe med å finne gode strategier og å kunne regne raskere. Vi vil begynne å stille opp stykkene under hverandre, lære algoritme. Elevene skal lære multiplikasjon fram til 10x10. Divisjon blir i stor grad knyttet til praktiske situasjoner. I geometri skal elevene bli kjent med flere to- og tredimensjonale former og kunne bruke koordinatsystem. Vi vil fortsatt jobbe med mål og vekt. Nytt av året er vinkler, areal og volum. Engelsk: I undervisningen vektlegger vi dagliglivets engelsk i både sang, dikt, samtale, dramatisering, tekstutvalg og bruk av digitale hjelpemidler. Å trene muntlige ferdigheter er fortsatt viktigst, men elevene skal i økende grad lese og skrive enkle tekster og lære grunnleggende grammatikk. Fellesstoff og øvingsoppgaver blir presentert på begynnelsen av uka. Det er viktig av elevene trener på lekser som høytlesing, pugging av gloser, sanger og smådialoger hjemme slik at de lettere kan delta i etterarbeidet. Ikt: Mål for dataopplæringen er: Internett: Personvern/nettvett, ulike fagsider med arbeidsoppgaver. Tekstbehandling: Skrive og redigere enkle tekster. Generelle ferdigheter: Lagre og åpne dokumenter, enkel filbehandling, organisere i mapper, markere og endre tekstutseende, formatere Word Art, uthev, kursiv, understrek. Billedbehandling: Enkel innføring i billedbehandling. Vi vil også bruke noe pedagogisk programvare.

5 PERIODEINNDELING: Vi deler året opp i seks perioder. Det lages egne periodeplaner med tema, konkretisering av mål og spesielle aktiviteter. Dette gjør det enklere for dere å komme med innspill underveis. Her er en kort oversikt over hovedemner innenfor hver periode: Periode 1: Vi er sammen - valg Periode 2: Trondheim og Sør-Trøndelag Periode 3: Samer Norges urbefolkning Periode 4: Solsystemet vårt Periode 5: Fra kilde til sluk miljøvern Periode 6: Mennesker før oss steinalder, jernalder og bronsealder Årsplanen er veiledende. Det kan bli nødvendig med justeringer og endringer underveis.

Årsplan 6. TRINN SKOLEÅRET 2012/2013. Trygge elever med lyst til å lære

Årsplan 6. TRINN SKOLEÅRET 2012/2013. Trygge elever med lyst til å lære Årsplan 6. TRINN SKOLEÅRET 2012/2013 Trygge elever med lyst til å lære 6. trinn Innledning Vi ønsker alle velkommen til et nytt skoleår! I mat og helse blir halve klassen på skolekjøkkenet annenhver uke.

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE

KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE Forpliktende helhetlig leseplan for Trysilbarnehagen og Trysilskolen 1 Innholdsfortegnelse 1. Mål for leseplanen... 3 1.1 Presisering av mål for leseplanen... 3 2.

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole L Æ R I N G S S T R A T E G I E R Plan for læringsstrategier Skatval skole Læringsstrategier Teori om læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

Tetra 9. Lærarrettleiing. Fellesutgåve. May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg NORSKE SAMLAGET

Tetra 9. Lærarrettleiing. Fellesutgåve. May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg NORSKE SAMLAGET etra 9. Innled. + Kap 1. 1-61 16.10.06 14:59 Side 1 May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg Lærarrettleiing Fellesutgåve etra 9 DE NORSKE SAMLAGE etra 9. Innled. + Kap 1. 1-61

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring C-språk 5-5 (C-språk 1,5 og 2,5) Studieretningsfag i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag Oslo, juni 1999 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNN NSKOLEN GRAN KOMMUNE 1 PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNNSKOLEN INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 5 KORT OM LESING... 6 SKOLE HJEMSAMARBEID... 7 KARTLEGGING... 7 1. ÅRSTRINN...

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer