Kursplan for 2015 FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE. Liten og viktigst!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kursplan for 2015 FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE. Liten og viktigst!"

Transkript

1 Kursplan for 2015 FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE Liten og viktigst!

2 SOM BESKREVET I DEN OVERORDNEDE KOMPETANSEPLAN FOR ER TEMAET FOR 2015: Dokumentasjon eller dekorasjon? Stjeler dokumentasjonskravet fokuset fra barna, eller er det et viktig element? Det stilles stadig større krav til dokumentasjon. Hva skal vi bruke all denne dokumentasjonen til? På hvilken måte tar vi et aktivt ansvar for enkeltbarnets utvikling og læring gjennom å reflektere og evaluere eget arbeid? 2 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE

3 I barnehagen snakker vi om kartlegging, testing, vurdering, evaluering, reflektering og dokumentering. Nå skal dokumentasjonen i tillegg bli pedagogisk? Hvem gjør vi det for? Det vi henger opp i barnehagen er det dokumentasjon på prosesser eller fine bilder av barn? Ved å sette fokus på dokumentasjon ønsker vi en dreining fra dekorasjon og portretter til pedagogisk dokumentasjon. Det vil være fokus på følgende områder: > Refleksjon og evaluering av barnehagenes arbeid > Dokumentasjon for hvem? > Kartleggingsverktøy > Pedagogisk dokumentasjon > Jeg har reflektert, hva nå? > Etiske perspektiv på dokumentasjon Kjennetegn på måloppnåelse > Barnehager som dokumenterer prosesser. > Pedagogisk refleksjon i videre arbeid > Barnehager i bevegelse > Barnehager som tar med seg refleksjonen inn i videre arbeid KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 3

4 FORMELL KOMPETANSE UTDANNING Formell kompetanse BARNEHAGELÆRERUTDANNING Høsten 2015 starter et nytt kull barnehagelærerstudenter på høgskolen i Oslo og Akershus. Dette er det femte kullet som starter opp sin barnehagelærer utdanning i regi av Asker kommune. Asker kommune har gjort en bevisst satsning på arbeidsplassbasert utdanning hvor barnehagen inngår som læringsarena. Tilbud om ytterligere deltidsutdanning fra Høgskolene vil bli sendt alle barnehagene når Asker kommune får informasjon fra de enkelte skolene. Den enkelte ansatte må selv sørge for å være oppdatert på de ulike studietilbudene og søke på studiene. Asker kommune yter tilskudd til vikar i studietiden(se egne retningslinjer) VIDEREUTDANNING De fleste kommuner i vårt distrikt tilbyr videreutdanning for førskolelærere. De ansatte oppfordres til å søke veiledningsstudier og PUB studier som er relatert til Asker kommunes Kvalitet og kompetansestrategi og barnehagens satsningsområder. Ansatte med annen pedagogisk utdanning som gis adgang til å tilegne seg barnehagelærerutdanning gjennom barnehage- og småbarns pedagogikk oppfordres til å søke dette studiet. Asker kommune yter tilskudd til vikar i studietiden (se egne retningslinjer) BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Veien til fagbrev for barn og ungdomsarbeider. Praksiskandidatordningen Barne- og ungdomsarbeidere: > Teorikurs har som mål å gi mulighet til å gjennomføre teoretisk tverrfaglig eksamen for ansatte som skal ta fagprøven etter praksiskandidatordningen. > Gjennomføringen i løpet av et år to semestre. > Kurset = 48 timer a 45 min. = 3 timer > All undervisning blir på Kunnskapssenteret > Lærere fra Bleiker vgs underviser. Deltakere blir privatister og må selv melde seg opp til tverrfaglig eksamen (Rud vgs) og etter bestått eksamen, til fagprøven. Krav til ansatte for å delta: > Fast ansatt 2 år > Relevant arbeidserfaring-5 år i 100 % stilling > Motivasjon og egeninnsats Informasjon om nye kurs blir sendt direkte til barnehagene og legges ut på «innsiden». 4 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE

5 MODULKOMPETANSE APRIL 2015 Modulkompetanse Felles planleggingsdag se egen invitasjon FOREDRAGSHOLDERE: Sigrid Bonde Tusvik Thomas Nordahl Line Melvold Ingeborg Foldøy Solli MÅLGRUPPE Alle ansatte DATO: 7. april 2015 TID: STED: Asker konferansesenter KURSANSVARLIG: Turid Christensen Kommunale barnehager: Obisoft Private barnehager: KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 5

6 MODULKOMPETANSE NOVEMBER 2015 KVELDSMØTER Kveldsmøter PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Vi har valgt å dele kvelden mellom to foredragsholdere som hver gir oss nyttig informasjon om pedagogisk dokumentasjon i barnehagen. FOREDRAGSHOLDER: Turi Paalerud Turi Paalerud er utdannet førskolelærer fra Hun har jobbet mange år i barnehage og har hovedfag i pedagogikk. Hun har også jobbet med barnehagepolitikk i Utdanningsforbundet i mange år og i barnehagelærerutdanningen i Oslo. Hun har skrevet bøker alene og sammen med andre. Siste utgivelse: Didaktikk for den demokratiske barnehagen. OM FOREDRAGET: Hvordan jobber barnehagelærere med vurdering? Departementet vil forankre barnehagens arbeid med dokumentasjon og vurdering i loven. Hvordan ser den nye lovformuleringen ut? Hva skal til for at barnehagene skal fylle oppgaven? FOREDRAGSHOLDER: Unni Espenakk Unni Espenakk er utdannet logoped og cand.paed.spec. Hun har i mange år jobbet i Statped med barn med språkvansker og lese- skrivevansker og er en av forfatterne av TRAS (Observasjon av språkutvikling i daglig samspill) og Språkveilederen. OM FOREDRAGET: Språkkartlegging i barnehagen. På hvilket grunnlag kan man si at pedagogen har tilstrekkelig kompetanse til å «se» barnet som har utfordringer med språktilegnelse uten at man benytter systematiske observasjonsmetoder? Er det grunnlag for å mene at barn i barnehagen utsettes for unødig kartlegging? MÅLGRUPPE: Pedagoger DATO: TID: STED: Scandic hotell KURSANSVARLIG: Turid Helen Christensen Kommunale barnehager: Obisoft Private barnehager: 6 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE

7 MODULKOMPETANSE NOVEMBER 2015 KVELDSMØTER PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Vi har valgt å dele kvelden mellom to foredragsholdere som hver gir oss nyttig informasjon om pedagogisk dokumentasjon i barnehagen. REFLEKSJONSVERKTØY BARNS TRIVSEL VOKSNES ANSVAR FOREDRAGSHOLDERE: Berit Ramvi og Inger-Johanne Jensen Berit Ramvi og Inger-Johanne Jensen har begge lang fartstid i barnehager og jobber i dag i Asker kommune som henholdsvis virksomhetsleder og mellomleder. De har sammen med en gruppe representanter fra kommunale og private barnehager utarbeidet et refleksjonsverktøy til bruk i pedagogisk dokumentasjon. KURSANSVARLIG: Turid Helen Christensen Kommunale barnehager: Obisoft Private barnehager: THINKING AND TALKING FLOORBOOKS FOREDRAGSHOLDER: Anders Farstad Anders Farstad har jobbet i Asker kommune i 34 år, og har i flere år jobbet med å etablere Floorbooks som metode for pedagogisk dokumentasjon i barnehagen. Floorbooks er en flott måte og drive dokumentasjon på sammen med barna. Anders har hentet sin inspirasjon fra Scotland der dette har vært brukt aktivt over flere år. MÅLGRUPPE: Assistenter/fagarbeidere DATO: TID: STED: Holmen Fjordhotell KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 7

8 MODULKOMPETANSE FEBRUAR 2016 KVELDSMØTER Reggio Emilia og rammeplanen - hvilke møteplasser finnes? Reggio Emilia har vært et senter for barnehagepedagogisk utvikling siden 1960-tallet. Dette har vært mulig fordi Loris Malaguzzi og den lokale kvinnebevegelsen hadde felles idealer for oppdragelse og pedagogisk tenkning. Sammen har de utviklet en filosofi som i dag inspirerer pedagoger på alle kontintenter. Noen av de grunnleggende tankene i filosofien handler om alles rett til å være aktive aktører i sine egne liv og i et demokratisk samfunn. Alle mennesker, uansett alder, har kapasiteter som er en ressurs for samfunnet. Det er i møte den andre, som er forskjelllig fra en selv, at man kan utvikle og fordype demokratiet. Loris Malaguzzi hevder at et barn har hundre språk, men frarøves nittini av dem. I det legger han at mange bare aksepterer det verbale språket når noe skal læres eller uttrykkes, men at det finnes så mange andre måter å forstå og uttrykke verden på. Man kan ikke skille hodet fra kroppen. At læring bare skjer inni hodet, er et syn på læring som eksisterer over store deler av verden den dag i dag. Reggio Emilias kommunale barnehager opponerer mot dette når de sier at læring ikke skjer stykkevis og delt, men sammenvev og helt. Reggio Emilia i Nord-Italia har inspirert mange pedagoger i Norge i deres daglige arbeid med barn. Vi kjenner til begrepene lyttende pedagogikk, det kompetente barnet, de hundre språk og det fysiske miljøet som den tredje pedagog, men hva betyr ordene og verdiene i norsk sammenheng? Og hvordan kan man som pedagog leve denne filosofien og utøve denne praksisen? Kurset har til hensikt å gi deltakerne et innblikk i verdiene bak praksisen, og skissere noe av det denne tilnærmingen til barnehagepedagogikk kan handle om i vår sammenheng. Grunnleggende verdier De 3 pedagogene Hundrespråkligheten Prosjekterende arbeidsmåter Pedagogisk dokumentasjon som refleksjonskultur Koblinger til barnehagens Rammeplan FOREDRAGSHOLDER: Mona Nicolaysen, styremedlem i Norsk Reggio Emilia Nettverk, barnehagelærer med 20 års erfaring fra praksisfeltet, utdannet pedagogista ved Reggio Emilia Institutet i Stockholm, master i barnehagepedagogikk, jobber i dag som pedagogista og utdanningsleder for Albas Reggio Emilia-inspirerte utdanning. MÅLGRUPPE: Alle ansatte DATO: TID: STED: Teatersalen KURSANSVARLIG: Turid Helen Christensen Kommunale barnehager: Obisoft Private barnehager: 8 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE

9 MODULKOMPETANSE MAI 2016 KVELDSMØTER «Når barns atferd gjør deg bekymret» Therese Rieber-Mohn, barnevernspedagog, med videreutdanning i kriminologi, administrasjon og ledelse. OM FOREDRAGSHOLDEREN: Therese Rieber-Mohn har 18 års arbeidserfaring fra barnehage, pedagogisk fagsenter og barnevernet. I dag jobber hun i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Forfatter av boken med samme tittel som kurset Når barns atferd gjør deg bekymret samarbeid med barnevernet til barnets beste. OM KURSET: Noen barn lider i hele sin oppvekst under alvorlig omsorgssvikt. Ansatte i barnehage, skole, helsestasjon og tannhelsetjeneste ser de fleste av disse barna på et tidlig tidspunkt. Til tross for dette, blir flertallet av disse forholdene aldri meldt til barneverntjenesten. Hvilke tegn ved barns atferd gir grunn til bekymring? Hvordan kan du samarbeide med barnevernet til barnets beste? Dette foredraget skal hjelpe voksne til å fange opp signalene når noe er galt, og ikke minst å bidra til å senke terskelen for å melde bekymring. MÅLGRUPPE: Alle DATO: 11. MAI 2016 TID: STED: Asker konferansesenter4 KURSANSVARLIG: Hege Oshaug Kommunale barnehager: Obisoft Private barnehager: KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 9

10 MODULKOMPETANSE MAI NOVEMBER 2015 KOMPETANSEDAGER Kompetansedager Dokumentasjon eller dekorasjon NB! Merk deg hvor ditt kurs skal holdes!! Asker kommune har inngått et samarbeid med Høgskolen i Telemark som vil være ansvarlig for disse kompetansedagene hvor temaet for 2015 «Dokumentasjon eller dekorasjon?» er gjennomgående for alle kursdagene. Samfunnet stiller økte krav til hvordan pedagogisk arbeid i barnehagen uttrykkes og dokumenteres. Samtidig lyder kartlegging problematisk i manges øyne. Vi skal se nærmere på hva som står «på spill,» og hvordan vi etisk og faglig kan møte ulike utfordringer. Er det mulig å arbeide i barnehagen uten å kartlegge med bakgrunn i de formelle kravene? Mange snakker om «barnehagens sjel» i form av å være annerledes enn den «internasjonale pedagogikken,» og OECD roser Norge for sin vektlegging av lek og det helhetlige læringsbegrep. Hvordan forstå dette i relasjon til kartlegging? Vi skal, med bakgrunn i relasjonskompetanse, lek, danning og læring vurdere betydningen av kartlegging. Med andre ord «om det er nødvendig» og i så fall «hva og hvordan.» MÅLGRUPPE: Alle ansatte KURSANSVARLIG: Liv Knatten Kommunale barnehager: Obisoft Private barnehager: UKE 19 Kursdag 1 for pedagoger TIRSDAG 5. MAI 2015 Kl eller Kl ONSDAG 6. MAI 2015 Kl eller Kl Kursdag 1 for assistenter og fagarbeidere TORSDAG 7. MAI 2015 Kl eller Kl FREDAG 8. MAI 2015 Kl eller Kl STED: Rådhuset Kommunestyresalen UKE 45 Kursdag 2 for pedagoger MANDAG 2. NOVEMBER 2015 Kl eller Kl TIRSDAG 3. NOVEMBER 2015 Kl eller Kl Kursdag 2 for assistenter og fagarbeidere ONSDAG 4. NOVEMBER 2015 Kl eller Kl TORSDAG 5. NOVEMBER 2015 Kl eller Kl STED: Kunnskapssenteret 10 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE

11 Liten og viktigst! KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 11

12 BASISKURS SEPTEMBER 2015 FEBRUAR 2016 KURS Basiskurs KURS FOR NYANSATTE VED INTERNVIKAREN Dette kurset vil gi deg som skal jobbe i barnehagen grunnleggende kunnskap om hva som forventes av deg som vikar. Det vil gi deg en innføring i følgende temaer; > Rammeplan > Lek > Voksenrollen MÅLGRUPPE: vikarer knyttet til internvikaren DATO: TID: STED: Kunnskapssenteret KURSANSVARLIG: Liv Knatten og Anita Sønsteby Kommunale barnehager: Obisoft Private barnehager: KURS OG VEILEDNING FOR NYUTDANNEDE PEDAGOGER For å lette overgangen fra studier til praksis har Asker kommune lagt opp til en kursrekke med aktuelle temaer. Det gis i tillegg jevnlig veiledning både individuelt og i gruppe. Veiledere blir tildelt første kursdag Foredragsholdere: Interne fagpersoner fra Asker kommune og private barnehager. DATO: Felles kick off hvorfor skal noen la seg lede av meg? v/line Melvold Lederansvaret Kristin Nysted Kommunikasjon Sofie M. Stenseng Samhandling og tidlig innsats Kari Ugland Pedagogisk dokumentasjon Karin Berger STED: Kunnskapssenteret TID: KURSANSVARLIG: Kristin Kvaalen Kommunale barnehager: Obisoft Private barnehager: 12 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE

13 BASISKURS SEPTEMBER 2015 MARS 2016 KURS KURS FOR PEDAGOGER PÅ DISPENSASJON Dette er en obligatorisk kursrekke for ansatte uten førskolelærer utdanning, som er midlertidig ansatt i pedagogstillinger. Det blir lagt opp til fem halve kursdager i perioden oktober til mars, med aktuelle temaer. MÅLGRUPPE: Pedagogiske ledere uten barnehagelærerutdanning. TEMAER OG DATOER: Barnehagens samfunnsmandat Marit Aaby TRAS og barns språkutvikling Kari Kjølstad og Tanja Lampe Tidlig innsats BFE Kari Ugland Pedagogisk ledelse i personal og foreldresamarbeid Anita Sønsteby Sammenheng og samarbeid barnehage/skole Kari Lohne TID: STED: Kunnskapssenteret KURSANSVARLIG: Liv Knatten Kommunale barnehager: Obisoft Private barnehager: KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 13

14 KURS April Mai Juni September Konferanse Kompetansedager Individuell plan møteledelse FERIE FERIE Juli August Basiskurs, Assistenter/ fagarbeidere Basiskurs, Nyansatte ved internvikaren Bedre mat Individuell plan TFS Tegn til tale Kick off Nyutdannede pedagoger Barnevern TRAS kurs 14 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE

15 KURS Oktober November Januar Mars Individuell plan Sampro Individuell plan Sampro It`s learning / Ipad i barnehagen TRAS Pedagoger på dispensasjon Kompetansedager MIB samling / Ipad i barnehagen Kurs Nyutdannede pedagoger Kompetansedager Tegn til tale / Ipad i barnehagen Kveldsmøte TRAS Kurs Nyutdannede pedagoger Pedagoger på dispensasjon Desember Individuell plan Koordinator forum Basiskurs, Nyansatte ved internvikaren Pedagoger på dispensasjon Kurs Nyutdannende pedagoger Tilrettelegging og oppfølging barn med særskilte behov Februar Kurs Nyutdannende pedagoger Kveldsmøte Pedagoger på dispensasjon TRAS kurs MIO; Matematikk - individet - omgivelsene Barnevern TFS It`s learning, nyansatte TFS Veien til god finmotorikk Pedagoger på dispensasjon Konferanse April It`s learning TRAS Mai Kveldsmøte KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 15

16 ÅRLIGE KURS KURS Grunnkurs i koordinatorrollen og individuell plan(ip) Det blir arrangert kurs for de som er eller kan bli utpekt som koordinator for barn 0-18 år. Hovedtyngden av opplæringen vil dreie seg om koordinatorrollen og Individuelle planer.. Det vil også bli gitt opplæring i hva som er koordinators rolle i en ansvarsgruppe, individuell plan som redskap/nettbasert IP Sampro, samt møteledelse. KURSINNHOLD: > Juridisk grunnlag for koordinatorrollen og individuell plan > Forankring av koordinatorrollen og individuell plan i Asker kommune > Verdigrunnlaget for koordinator og individuell plan > Opplæring i koordinatorrollen, brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid > Få ferdigheter til å starte opp som koordinator og jobbe med individuell plan MÅLGRUPPE: for ansatte i Asker kommune som har eller vil få rollen som koordinator, eller jobber med individuell plan og som ønsker en grunnopplæring i dette. DATO: onsdag TID: STED: Kunnskapssenteret KURSANSVARLIG: Elisabeth De Mora koordinerende enhet, avdeling forebygging og rehabilitering Kommunale barnehager: Obisoft Private barnehager: Tilrettelegging og oppfølging av barn med særskilte behov Bli kjent med PPT tjenesten og spesialpedagogisk førskoleteam, deres arbeid og henvisningsrutiner. Forventinger til barns utvikling og behov for tilrettelegging og oppfølging på individ og systemnivå. MÅLGRUPPE: Ledere og pedagoger DATO: 26. januar 2016 TID: STED: Kunnskapssenteret KURSANSVARLIG: PPT og spesialpedagogisk førskoleteam 16 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE

17 ÅRLIGE KURS KURS Følgende kurs knyttet til koordinatorrollen og individuell plan legges også ut på Obisoft KURS I MØTELEDELSE DATO: eller TID: STED: Kunnskapssenteret KOORDINATOR FORUM HALVDAGSSAMLING DATO: TID: SAMPRO KURS DATO: , eller TID: STED: Kunnskapssenteret KURSANSVARLIG: Elisabeth De Mora koordinerende enhet, avdeling bolig, økonomi og koordinering Kommunale barnehager: Obisoft Private barnehager: KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 17

18 ÅRLIGE KURS KURS TRAS kurs I dokumentet «Grunnpakke for tidlig innsats i oppvekst i Asker kommune» er det skissert mange generelle forebyggende tiltak gjeldende for alle barn i kommunen. Disse tiltakene skal være allmennforebyggende og har én målsetting: Å hindre at vansker oppstår. To av disse tiltakene er knyttet til systematisk observasjon av barnas språkutvikling med TRAS: 1) Å observere jevnlig barnehagebarnas utvikling av tale- og forståelsesspråk 2) Å gi god og presis informasjon om skolestarternes språklige ferdigheter ved overgang fra barnehage til skole. Dette er viktig for at skolen skal kunne gi tilpasset opplæring fra første dag. Bakgrunnen for barnehagens arbeid med dokumentasjon og vurdering er å få kunnskap om hvordan det pedagogiske tilbudet bidrar til å gi det enkelte barn og barnegruppen støtte i deres utvikling og læring. Språklig forsinkelse eller spesifikke språkvansker kan ramme barnas utvikling av sosiale ferdigheter, deres evne til adferds regulering, deres oppmerksomhets- og konsentrasjonsevne og deres læring. Problemer på det språklige området kan imidlertid være svært vanskelig å oppdage, spesielt hvis barnet har god artikulasjon. I alderen 1 ½ til 6 år lærer barn over ord. Det tilsvarer i gjennomsnitt 9 nye ord hver dag. Det er kun gjennom systematisk språkobservasjon av alle barn at vi har mulighet til både å gi optimal stimulering til de språksterke barna og til tidlig å fange opp barn i risikosonen for språkvansker, som ofte medfører lese-skrivevansker i skolen. 18 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE

19 ÅRLIGE KURS KURS TRAS grunnkurs MÅLGRUPPE: Nyansatte/nyutdannete pedagoger DATO: 23.sept TID: Taleflyt: Stotring, stamming, løpsk tale eller ingen av delene? Vi ser nærmere på kjennetegn og vi går igjennom metoder for å kunne iverksette de rette tiltak for barn med taleflytproblematikk. MÅLGRUPPE: Barnehageansatte DATO: 14. okt TID: Samspill, kommunikasjon og oppmerksomhet Områder som er avgjørende for god språkutvikling og de viktigste «nøkler» for gode tiltak. MÅLGRUPPE: Barnehageansatte DATO: 18. nov TID: Ord- og begrepsforståelse og språklig bevissthet Viktige observasjonsområder for å sikre god språkutvikling og for å bygge en god bro til bokstav-lydlæring og lesing senere. MÅLGRUPPE: Barnehageansatte DATO: 24.febr TID: STED: Kunnskapssenteret KURSANSVARLIG: Logopedtjenesten v/ Tanja Lampe, Kari Kjølstad, Ragnhild Dahl Kommunale barnehager: Obisoft Overgang barnehage-skole: BARNS LESE-SKRIVELÆRING ER EN VIDEREFØRING AV BARNAS SPRÅKLIGE UTVIKLING. SKRIFTSPRÅKETS RØTTER ETABLERES I BARNEHAGEN. Hvilken sammenheng er det mellom TRASobservasjoner og SOL-observasjoner? MÅLGRUPPE: Barnehagelærere og lærere på småskoletrinnet. DATO: 20. april 2016 TID: STED: Kunnskapssenteret KURSANSVARLIG: Logoped Kari Kjølstad Obisoft KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 19

20 ÅRLIGE KURS KURS «Veien til god finmotorikk for førskolebarn» Barnehagen er en viktig arena for barns motoriske utvikling, der grunnlaget legges før skolestart. De ansatte i barnehagen kan i stor grad legge til rette for daglige aktiviteter som fremmer den finmotoriske utviklingen. Kurset gir informasjon og veiledning til ansatte i barnehager angående motorisk utvikling og stimulering av barn. Det vil være spesiell fokus på utvikling av finmotorikk og skrivegrep for førskolebarn, og bevisstgjøring av de ansatte som rollemodeller for barna. MÅLGRUPPE: Pedagoger, assistenter og fagarbeidere i barnehager FOREDRAGSHOLDERE: Ergoterapeut og fysioterapeut DATO: og TID: STED: Kunnskapssenteret KURSANSVARLIG: Fysio- og ergoterapi-tjenesten i Barne- og familieenheten 20 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE

21 ÅRLIGE KURS KURS MIO: Matematikken Individet Omgivelsene ARBEID MED MATEMATIKK I BARNEHAGEN MIO er et observasjonsmateriell til bruk i barnehagen for: å støtte arbeidet med matematikken slik det beskrives i rammeplanen (for personalet) å legge til rette for god matematisk utvikling hos alle (hele barnegruppen) å fange opp barn som trenger mer oppfølging (enkelt individ). Deltakerne vil på kurset bli kjent med de ulike matematiske områdene som MIO beskriver (problemløsning, geometri, telling og antall). Matematikken er viktig for barnehagebarns liv her og nå, hvor matematikken er et redskap for å håndtere og beskrive virkeligheter. Barn trenger matematisk kompetanse for å kunne orientere seg i verden, kommunisere med andre mennesker, forta hensiktsmessige handlinger og være i lek og samspill med andre. Kurset vil frem for alt fokusere på betydningen av personalets matematikkdidaktiske kompetanse, hvor de voksnes rolle i kommunikasjon og matematiske samtaler med barna trekkes frem. Ulike måter som kan være aktuelle for barnehagelærerne å bruke observasjonsmateriellet på vil drøftes på kurset. Det vil bli lagt til rette for praktisk arbeid med matematikkaktiviteter. FOREDRAGSHOLDER: Hilde Skaar Davidsen Hilde Skaar Davidsen er seniorrådgiver i Statped sørøst, avdeling Kristiansand, og jobber i et fagteam knyttet til matematikklæring/ utvikling. Teamet imøtekommer behov for veiledning rundt matematikkvansker hos barn, unge og voksne. Dette kan handle om alt fra enkeltspørsmål om matematikklæring til store individ - og systemsaker. Veiledningen skjer i samarbeid med opplæringsinstitusjonene, utredningsinstitusjoner, foresatte og barnet/eleven. Forebygging av vansker er et prioritert arbeidsområde i arbeidet. Hilde er førskolelærer og cand.paed.spec.. Hun har erfaring fra arbeid i barnehage. Hun har utviklet observasjonsmateriell og blant annet skrevet artikler/bøker om arbeid med matematikk i barnehage. MÅLGRUPPE: Alle ansatte DATO: 3. mars 2016 TID: STED: Kunnskapssenteret KURSANSVARLIG: Liv Knatten Kommunale barnehager: Kompetanseweb/Obisoft Private barnehager: 1+2=3 = KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 21

22 ÅRLIGE KURS KURS Kurs i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) TFS-opplæring for nyansatte og andre som ønsker å bli bedre kjent med det Tverrfaglige samarbeidssystem (TFS) i Asker kommune. TFS er en arbeidsmetode og verktøy som er gjennomgående i alle virksomheter i sektor Oppvekst. Du vil få kunnskap og veiledning om hvordan vi som jobber med barn kan få enkel tilgang til samarbeid med andre faggrupper rundt et barn som strever, slik at vi finner gode løsninger, til rett tid og gitt på en god måte og i et samarbeid med foreldrene. DATO/TID: kl og kl kl og kl kl og kl STED: Kunnskapsenteret Brendsrud via Obisoft eller til Barnevern «Retningslinjer for samarbeid: Hva gjør jeg når jeg er bekymret for at et barn utsettes for vold eller seksuelle overgrep» DATO: og TID: STED: Kunnskapssenteret KURSANSVARLIG: Barnevernet v/ Marianne Øhlckers Kommunale barnehager: Obisoft 22 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE

23 ÅRLIGE KURS KURS Tegn til Tale TEGN TIL TALE KURS Språk- og kommunikasjonsstøtte for barn med spesielle behov. Kurset vil følge tankegangen til tegnkursene som heter «Ett skritt foran» og som er laget av Irene Johansson (en del av Karlstad-modellen). I tillegg er kurset oversatt til norsk av Lisbeth Seeland (jmf ettskrittforan.no.). Kurset er temabasert, aktiviserer deltakerne på forskjellige måter ved tegnøvelser, avlesningsøvelser, spill, gruppearbeid og refleksjonsoppgaver. Kurset vil inneholde noe teori rettet mot «tegn» og språkutvikling. Kurset vil gå over to kvelder. Tema for kurskveld I: «Samlingsstund», tema kurskveld II: «Jul og vinter». MÅLGRUPPE: Personalet i barnehagen som er interessert i å lære tegn, nybegynnere og mer erfarne. Maks antall 30 (ved stor pågang prioriteres noen fra hver barnehage) DATO: og TID: (begge dager) STED: Kunnskapssenteret KURSHOLDERE: Lena Wik og Lisbeth Seeland er begge sertifiserte veiledere i Karlstadmodellen. I tillegg har Lisbeth Seeland også tatt kurslederutdanning i tegnkurs «ettskrittforan» 1-4. KURSANSVARLIG: PPT og spesialpedagogisk førskoleteam KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 23

24 ÅRLIGE KURS KURS IPAD i barnehagen Hva man pedagogisk kan få ut av en ipadapp han dler om hvor dan de vok sne leg ger det opp, og hvor dan barna tar det i bruk. App likasjoner som ikke er forhånds de finert og klassifisert som ped a gogiske kan til tross for det bidra til ped a gogiske pros esser, pros esser som han dler om økt kreativitet, inspi rasjon i lek og læring. Husk at det er ikke gitt at et barn lærer bare fordi vok sne har bestemt at et spill innehar visse kvaliteter og innhold man ønsker barnet skal lære. I denne nettverksrekken (2 ganger) vil vi se på et utvalg av apper som kan bidra til disse prosesser. Det blir både presentasjoner og øving/opplæring i disse. På dan andre samlingen vil man i stor grad dele erfaringer man har gjort seg ute i barnehagen mellom samlingene. INNHOLD: > Lek og lær med lyd og bilde enkle Apper for språkstimulering og kommunikasjon > Verktøyprogram som kombinerer lyd, bilde og skrift > Produksjon av digitale bøker for barn og voksne > Gode presentasjonsverktøy > Produksjon av animasjonsfilm og tegneserier > Gode apper i regning > Tips til apper man bør ha lastet ned (kjøpt) på forhånd vil komme.. DATO: og og TID: STED: Kunnskapssenteret Skaugum KURSANSVARLIG: Magnus Johansson 24 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE

25 ÅRLIGE KURS KURS Kurs i Its learning for nyansatte i 2015 Dette er kurset for deg som kanskje ikke er så trygg på bruk av itslearning eller som skal begynne å bruke itslearning for første gang. Ingen forkunnskaper kreves, men du må ha brukerkonto som ansatt og vite hvordan du logger deg på it s learning. INNHOLD : > struktur og oppbygging av itslearning > informasjon på hovedsiden > onlinehjelpen > meldingssystemet > dine muligheter for innstillinger > bilder/video > bruk av pekere > undersøkelser/tilbakemeldinge DATO: og TID: STED: Mega og Giga KURSANSVARLIG: Magnus Johansson It s learning for Barnehagene Kurs i Its learning for brukere i 2015 En nettverkssamling for ressurspersoner for de ulike barnehagene DATO: og TID: STED: Mega og Giga MIB (Menn i barnehager) Internasjonal konferanse FOKUS VIKTIGHETEN AV MANNLIGE ROLLEMODELLER I BARNS OPPVEKST Egen invitasjon vil bli sendt alle barnehagene MÅLGRUPPE: Ledere, pedagogiske leder og øvrig barnehageansatte DATO: TID: dagskurs STED: Kulturhuset i Asker KURSANSVARLIG: Magnus Johansson KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 25

26 ÅRLIGE KURS SAMLING/KURS Bedre mat sammen med barna Mat er en viktig del av hverdagen og et område mange barnehager ønsker å styrke. Fra Geitmyra matkultursenter for barn kommer kursholder Julie Øyan til barnehagen og lærer barn og voksne hvordan de sammen kan lage bedre mat. Enkelt, godt og sunt og noe barna deltar i med stor begeistring. Geitmyra matkultursenter stiller med råvarer og har utviklet oppskrifter tilpasset matlaging sammen med barn. Kurs kan også bookes direkte fra Geitmyra matkultursenter for barn på MÅLGRUPPE: Ansatte sammen med barna på avdelingen. DATO: TID: STED: I den enkelte barnehage. KURSANSVARLIG: Geitmyra matkultursenter for barn ved Julie Øyen. Førstemann til mølla! 26 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE

27 De utrolige årene De utrolige årene (DUÅ) er et skole- og barnehageprogram som har til hensikt til å forebygge og redusere atferdsproblemer, samt styrke barns emosjonelle, sosiale og språklige utvikling. Personalet arbeider med å skape positive relasjoner til alle barn og foreldre. I tillegg styrker de sine ferdigheter med å kommunisere og lede barnegrupper. Hele personalet vil få et felles verktøy og øke sin kompetanse i å arbeide med alle barn også barn i risiko. I Asker kommune retter DUÅ- programmet seg mot alle ansatte i private og kommunale barnehager. Selve grunnopplæringen består av 6 workshops som gjennomføres i løpet av et barnehageår. Vi tilbyr oppfølging mellom workshopene og i etterkant av grunnopplæringen i til sammen to år. I tillegg er det etablert DUÅ nettverk for mellomledere og for ansatte som er spesielt interessert i å følge opp implementeringen i egen barnehage. For å sikre tidlig innsats og utvikling av god psykisk helse hos barn i Asker er målet at alle kommunale og private barnehager har gjennomført DUÅ sin grunnopplæring. Dersom barnehagen din har spørsmål til DUÅprogrammet kan gruppelederne kontaktes: Anny Siljehaug Lind, Liv Knatten, Vigdis Edvardsen, Hanne Tessem, Katharina Becker og Trine Høglund. Ved ønske om påmelding av din barnehage/ sone kan det gjøres ved å henvende seg til Turid Christensen eller Trine Høglund. e-post: og KOMPETANSEANSVARLIG: Asker kommune ved oppvekstsjefen Søknad om formell kompetanse ved universitet og høgskoler sendes primært direkte til høgskolene hvis ikke annet er angitt Oppdateringer/endringer vil finnes på Asker kommunens intranett og hjemmeside

28 VINNER AV TEGNEKONKURRANSE:!Ask fra Åby barnehage foto: Trykket på 100% resirkulert papir. Påmelding: Kursene/seminarene er kostnadsfrie for ansatte i private og kommunale barnehager Påmelding for de kommunale barnehagene må gjøres i kompetanseweb og de private sender påmelding direkte til den angitte e-post adresse. Søknad om formell kompetanse ved universitet og høgskoler sendes primært direkte til høgskolene hvis ikke annet er angitt Oppdateringer/endringer vil finnes på Asker kommunens intranett og hjemmeside. > Oppvekst og utdanning

Kursplan for 2016 FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE. Liten og viktigst!

Kursplan for 2016 FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE. Liten og viktigst! Kursplan for 2016 FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE Liten og viktigst! Kjære alle barnehageansatte i Asker Denne kurskatalogen har ikke eget overordnet tema, men blir en oppsummering av kompetanseplanen

Detaljer

Kursplan for 2014. for barnehagene i Asker kommune. Liten og viktigst!

Kursplan for 2014. for barnehagene i Asker kommune. Liten og viktigst! Kursplan for 2014 for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst! Som beskrevet i den overordnede kompetanseplan for 2012 2014 er temaet for 2014: Danning mer enn sosial kompetanse? Barnehagens oppgave

Detaljer

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune Kompetanseplan 2015 For kommunale og private barnehager i Ski kommune «Barn og elever skal ha et godt læringsmiljø, som bidrar til at de får realisert sitt potensial for læring og utvikling og tilegner

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Kompetanseplan. for barnehagene i Asker kommune 2012 2015. Liten og viktigst!

Kompetanseplan. for barnehagene i Asker kommune 2012 2015. Liten og viktigst! Kompetanseplan for barnehagene i Asker kommune 2012 2015 Liten og viktigst! Kjære medarbeidere! De sentrale utfordringene i Handlingsprogrammet for 2012 2015 er kvalitet, tidlig innsats og samordning av

Detaljer

TEMAPLAN FOR SOMMERLY BARNEHAGE SA

TEMAPLAN FOR SOMMERLY BARNEHAGE SA TEMAPLAN FOR SOMMERLY BARNEHAGE SA TEMAPLAN: Planen gjelder fra 2013 2018 og inkluderer alle ansatte i Sommerly barnehage. Det vil være et gjennomgående tema pr. år, som er særlig relatert til kvalitetsmålene.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Barnehagens visjon... 3 1.2 Konklusjon... 4 1.3 De viktigste tiltakene i 2015 for å bedre kvaliteten i barnehagen...

Detaljer

HOLE KOMMUNE presenterer. SpråkPROSJEKT

HOLE KOMMUNE presenterer. SpråkPROSJEKT HOLE KOMMUNE presenterer SpråkPROSJEKT 2013-2015 2 PROSJEKT beskrivelse TEMA: SPRÅK JFR. LOKAL RAMMEPLAN FOR HOLEBARNEHAGENE Gjennom systematisk tilrettelegging og tidlig stimulering har Holebarnehagene

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagene i Rana FREMTIDENS BARNEHAGE

Kompetanseplan for barnehagene i Rana FREMTIDENS BARNEHAGE Kompetanseplan for barnehagene i Rana 2014 2020 FREMTIDENS BARNEHAGE 1 1.0 Innledning Denne kompetanseplanen er et resultat av et samarbeid mellom barnehageeierne, både kommunale og private i Rana. Gjennom

Detaljer

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt -Forutsetninger for å lykkes i et barnehageperspektiv Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt Kristine Moen, styrer i Volla barnehage Idun Marie Ljønes, prosjektleder Tidlig intervensjon Innhold: Kort

Detaljer

Pia Paulsrud Stab for barnehage

Pia Paulsrud Stab for barnehage Pia Paulsrud Stab for barnehage Mål for dagen: Kjennskap til veilederen Språk i barnehagen. Inspirasjon til å bruke og anbefale veilederen. Bakgrunn for veilederen St. meld 41 (2009) - tilbud om språkkartlegging

Detaljer

Fra plan til (sam)handling. Kristiansand

Fra plan til (sam)handling. Kristiansand Fra plan til (sam)handling Kristiansand.18.11.2015 Det er i barnehagen det skjer! Tidlig innsats i en helhetlig sammenheng Jo Fiske Direktør oppvekst og utdanning Regiondirektør i Statped Innhold > 1.

Detaljer

Strategi for kvalitet og kompetanse

Strategi for kvalitet og kompetanse Strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst! Nasjonale føringer Hovedmålene til Stortingsmelding 41: Kvalitet i barnehagen er: Innledning > Sikre likeverdig kvalitet

Detaljer

Strategi for kvalitet og kompetanse

Strategi for kvalitet og kompetanse Strategi for kvalitet og kompetanse FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE Liten og viktigst! NASJONALE FØRINGER Hovedmålene til Stortingsmelding 41: Kvalitet i barnehagen er: Innledning > Sikre likeverdig kvalitet

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3 ASSIST Bakgrunn ASSIST-kurset er basert på Sagenemodellen (KNB), som var en modell for intern opplæring som ble utviklet og implementert i Bydel Sagene i Oslo. Evalueringer av KNB indikerer at dette er

Detaljer

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen!

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! 0 Vestveien barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! Våre tre verdier er Likeverd - Alle er like mye verdt, men unike i seg selv, Vi har

Detaljer

Overordnet handlingsplan

Overordnet handlingsplan Overordnet handlingsplan 2013 2016 Innholdsfortegnelse: Innledning akgrunn for det pedagogiske arbeidet Satsningsområder Handlingsplan Innledning Virksomhetsplanen er en fireårig plan. Den vil bli jevnlig

Detaljer

Pia Paulsrud Stab for barnehage

Pia Paulsrud Stab for barnehage Pia Paulsrud Stab for barnehage Mål for ettermiddagen: Kjennskap til veiledningsheftene Språk i barnehagen og Barns trivsel voksnes ansvar Informasjon om prosessen med revidering av rammeplan for barnehagens

Detaljer

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden SVARVERUD BARNEHAGE En hånd å holde i et fang å sitte på i en eventyrlig verden ÅRSPLAN 2013-2014 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN: Svarverud barnehage er kommunens eldste barnehage med en stor og spennende

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen www.utdanningsforbundet.no Innhold 1. Forord...s. 3 2. Utdanningsforbundet mener...s. 4 3. Målet med debatten...s.

Detaljer

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning 1 Det gjennomføres hvert år mange store og små kompetansetiltak i sektor for oppvekst og utdanning i Aurskog-Høland. Noen er individrettet og noen retter seg mot grupper. Enkelte tiltak er klart fagrettede

Detaljer

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering FAGPLAN Planlegging, dokumentasjon og vurdering Frampå 2013 2016 «Frampå 2013-2016» er Grenland Barnehagedrifts (GBD) overordnede strategidokument. Det bygger på styringsdokumenter som barnehageloven med

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser ÅRSPLAN 2015/2016

Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser ÅRSPLAN 2015/2016 Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser ÅRSPLAN 2015/2016 Årsplanen skal gi en oversikt over mål, innhold og arbeidsmåter i barnehagen. Den fungerer som et arbeidsredskap for personalet, og

Detaljer

Den som slutter å bli bedre slutter å være bra

Den som slutter å bli bedre slutter å være bra 2016-2017 Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2016-2017 Side 1 Overordnet kompetanseplan for 2016 2017 Overordnet kompetanseplan 2016

Detaljer

Bakkebygrenda barnehage. Årsplan for Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner

Bakkebygrenda barnehage. Årsplan for Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner Bakkebygrenda barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår i Bakkebygrenda barnehage! Dere vil i dette dokumentet bli

Detaljer

Barnehagesatsing i Asker kommune. 13 og 14.11.2014

Barnehagesatsing i Asker kommune. 13 og 14.11.2014 Barnehagesatsing i Asker kommune 13 og 14.11.2014 Jo Fiske Direktør oppvekst og utdanning Det er i barnehagen det skjer! Barnehagepolitikk i en helhetlig sammenheng Innhold > 1. Gi et helhetsbilde over

Detaljer

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen!

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! 0 Vestveien barnehage Årsplan for 2017-18 Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! Våre tre verdier er Likeverd - Alle er like mye verdt, men unike i seg selv, Vi har

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Erfaringskonferanse på Honne 12. nov 2014. Ellen Tora Hunstad ped. veileder

Erfaringskonferanse på Honne 12. nov 2014. Ellen Tora Hunstad ped. veileder Erfaringskonferanse på Honne 12. nov 2014 Ellen Tora Hunstad ped. veileder 10 år med barnehagetjenesten Jeg kan! Okt. 2004:Prosjekt Oppstart med planleggingsdag v/ivar Haug Apr. 2005: Erfaringsdeling JEG

Detaljer

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no 5. OKTOBER 1. Kurs: Tilbakemelding som støtte for læring Sted: Storsalen Kulturbadet Målgruppe: Skolene som deltar i prosjektet Vurdering for læring Alstahaug, Leirfjord og Lurøy. NB! Leirfjord har eget

Detaljer

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Bakgrunnen for Kartleggingsverktøyet: I 2006 skulle vi vurdere hvilket kartleggingsverktøy som kunne

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Ask barnehage. SYSTEM FOR DOKUMENTASJON OG OPPFØLGING AV ENKELT BARNS UTVIKLING - En veiledning for ansatte - Rev. Trine P. Del Sol.

Ask barnehage. SYSTEM FOR DOKUMENTASJON OG OPPFØLGING AV ENKELT BARNS UTVIKLING - En veiledning for ansatte - Rev. Trine P. Del Sol. Rev. Trine P. Del Sol Ask barnehage SYSTEM FOR DOKUMENTASJON OG OPPFØLGING AV ENKELT BARNS UTVIKLING - En veiledning for ansatte - Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Skårsetlia Naturbarnehage, Blesterveien 3, 2618 Lillehammer. Tlf : 61260483 Årsplan er et pedagogisk arbeidsverktøy for personalet i barnehagen der vi synliggjør

Detaljer

Skjema for egenvurdering

Skjema for egenvurdering Skjema for egenvurdering barnehagens arbeid med språk og språkmiljø I denne delen skal du vurdere påstander om nåværende praksis i barnehagen opp mot slik du mener det bør være. Du skal altså ikke bare

Detaljer

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi?

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi? PPT Visjon PPT skal medvirke til at alle får mulighet til å utvikle sitt læringspotensiale gjennom et tilrettelagt barnehage- og skoletilbud. PPT jobber for mangfold og for å sikre likeverdige tjenester

Detaljer

En visuell inngang til den nye rammeplanen

En visuell inngang til den nye rammeplanen En visuell inngang til den nye rammeplanen Film om ny rammeplan på Udir.no: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/stottemateriell-tilrammeplanen/film-ny-rammeplan/ https://vimeo.com/215833717 Ny rammeplan

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE

2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene 2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Kompetanse for fremtidens barnehage Innledning Basert på Kunnskapsdepartementets dokument Kompetanse

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen

Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen Vedtatt av Styret for Oppvekstforetaket KF 8.november 2013 Innhold Mål:... 2 1. Krav til alle som skal jobbe med barn ved barnehagene i Longyearbyen:...

Detaljer

Tjenesteområde barnehage. Kommunale og ikke- kommunale barnehager. Dato:

Tjenesteområde barnehage. Kommunale og ikke- kommunale barnehager. Dato: Tjenesteområde barnehage Kommunale og ikke- kommunale barnehager Dato: 12.05.2016 Saksbehandler: Vår ref.: Deres ref.: Ellen Tetlie, tlf: 330 85 089 16/24761/ 16/2151 Kompetanseplan for Hortensbarnehagen

Detaljer

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN INNHOLD Innledning side 3 Rammeplan side 4 Asker Kommune side 4 Barnehagens visjon side 5 Våre verdier side 6 Mål side 7 Sosial kompetanse side 8 Barn med individuelle

Detaljer

Plan for barnehagetilbud

Plan for barnehagetilbud Stavanger kommune Oppvekst og levekår Gjennomgang av Plan for barnehagetilbud Innledning - Mette Sømme fagstab barnehage Pedagogisk plan - Berit Refsland, pedagogisk psykologisk tjeneste Henvisningsskjema

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer

SAK er språkkommune fra høsten 2017

SAK er språkkommune fra høsten 2017 SAK er språkkommune fra høsten 2017 Hva er språkkommuner? Språkkommuner er et tilbud om støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å

Detaljer

Språkløyper. et løft for språk, lesing og skriving. Unni Fuglestad, Lesesenteret

Språkløyper. et løft for språk, lesing og skriving. Unni Fuglestad, Lesesenteret Språkløyper et løft for språk, lesing og skriving Unni Fuglestad, Lesesenteret Mål for Språkløyper Alle barn og elever sine språk-, lese- og skriveferdigheter skal bli styrket Delmål Språkmiljøet i barnehagen

Detaljer

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal;

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal; KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD- ØSTERDAL 2016-2018 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Enhet for skole og barnehage åpner dører mot verden og framtida Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Gyldig fra 01.01.2012 til 31.07.2016 Forord: Enhet for skole og barnehage

Detaljer

REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER OKTOBER 2012

REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER OKTOBER 2012 ÅS KOMMUNE REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER OKTOBER 2012 Vi så utover høsten at jentene fort kom inn i ulik og variert lek. Vårt inntrykk er at forskjellig aktivitet på atelieret, butikklek og lek i kottet

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg. Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen

Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg. Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen Handlingsplan Hvorfor er forebygging viktig? Høy forekomst av seksuelle overgrep

Detaljer

Små barn i risiko. - styrket kompetanse hos pedagogisk personale. Charlotte U Johannessen Bærum kommune 2016

Små barn i risiko. - styrket kompetanse hos pedagogisk personale. Charlotte U Johannessen Bærum kommune 2016 Små barn i risiko - styrket kompetanse hos pedagogisk personale Charlotte U Johannessen Bærum kommune 2016 Presentasjon av videreutdanningen Tittel: Små barn i risiko- styrket kompetanse hos pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR OKKENHAUG BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR OKKENHAUG BARNEHAGE Levanger kommune ÅRSPLAN FOR OKKENHAUG BARNEHAGE 2011-2012 (versjon 18.11.11) ÅRSPLAN 2011-12 OKKENHAUG BARNEHAGE Innledning. Årsplan er i følge barnehageloven et grunnlagsdokument for personalet og et

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I BERGEN «SAMMEN FOR KVALITET BARNEHAGE» AKTIVITETSPLAN. med ulike kompetansehevende tiltak

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I BERGEN «SAMMEN FOR KVALITET BARNEHAGE» AKTIVITETSPLAN. med ulike kompetansehevende tiltak KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I BERGEN 2013 2016 «SAMMEN FOR KVALITET BARNEHAGE» AKTIVITETSPLAN med ulike kompetansehevende tiltak Vår 2015 Byrådsavdeling for barnehage og skole, Seksjon barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN 2013-2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2013 FOR SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE

TILSTANDSRAPPORT 2013 FOR SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE TILSTANDSRAPPORT 2013 FOR SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE 1 Innholdsfortegnelse Barnehagens visjon... 3 De kommunale barnehagene i Ås har en felles pedagogisk plattform:... 3 Konklusjon... 5 De viktigste tiltakene

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2013 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE

TILSTANDSRAPPORT 2013 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE TILSTANDSRAPPORT 2013 FOR FRYDENHAUG ----------------------------- BARNEHAGE 1 Innholdsfortegnelse Barnehagens visjon... 3 Konklusjon... 4 De viktigste tiltakene i 2014 for å bedre kvaliteten i barnehagen...

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av representanter fra Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø PROGRAM: Mandag 26. oktober 11.30-12.30 Lunch og registrering

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Kompetanseplan 2010-2012. Barnehagene i Røyken.

Kompetanseplan 2010-2012. Barnehagene i Røyken. Kompetanseplan 2010-2012. Barnehagene i Røyken. Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe som består av: 2 styrere/daglige leder fra private barnehager som representerer ulike driftsformer. 1 styrer/enhetsleder

Detaljer

Reggio Emilia. Fra inspirasjon til praksis. Grini Barnehage

Reggio Emilia. Fra inspirasjon til praksis. Grini Barnehage Reggio Emilia Fra inspirasjon til praksis Litt om oss Loris Malaguzzi International Center Program for studieturen MANDAG 25.10 TIRSDAG 26.10 ONSDAG 27.10 TORSDAG28.10 FREDAG 29.10 Introduction to -The

Detaljer

Gode læringsmiljø skapes av kompetanse og god samhandling. Kristiansand,

Gode læringsmiljø skapes av kompetanse og god samhandling. Kristiansand, Gode læringsmiljø skapes av kompetanse og god samhandling Kristiansand, 24.11.2016 Tema Samspill mellom politikk og administrasjon Samhandling mellom tjenester Tidlig innsats, inkludering, skoleresultater,

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Forsidebilde: Skogen barnehage

Forsidebilde: Skogen barnehage Forsidebilde: Skogen barnehage 1 Innhold Kap. 1 Formål og kvalitet i barnehagen s. 3 1.1 Formål med planen s. 3 1.2 Den gode barnehagen på Askøy s. 4 1.3 Fysisk miljø s. 6 Kap. 2 Innhold og fag s. 7 2.1

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020 VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020 AHUS BARNEHAGENE Vi har tid til undring, utfordring og utvikling sammen med ditt barn! Hvem er AHUS barnehagene? Akershus universitetssykehus eier og driver 5 personal barnehager

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringskonferanse Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Vestfold 11. november 2016 Bakgrunn Prosess Høringsforslaget Hva skjer videre? Dagen i dag Overordnede mål for ny rammeplan Et mer likeverdig

Detaljer

SPRÅKMILJØ - kartlegging i barnehagen

SPRÅKMILJØ - kartlegging i barnehagen SPRÅKMILJØ - kartlegging i barnehagen Revidert utgave høsten 2013 Bakgrunn For at barn skal utvikle språk trenger de å være i gode språkmiljøer. Forskning viser at ordforråd og begrepsforståelse er sentralt

Detaljer

Kompetanseplan for 2015

Kompetanseplan for 2015 BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET Kompetanseplan for 2015 Kompetanseheving for ansatte i barnehagene i Bærum Innhold INNHOLD 2 STYRERMØTER 5 INFORMASJONSMØTE NYE STYRERE 5 VEILEDNING 6 Veiledning med nyutdannete

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ESPIRA EVJE AVD. SKOGHOLTET HØSTEN 2013

HALVÅRSPLAN FOR ESPIRA EVJE AVD. SKOGHOLTET HØSTEN 2013 HALVÅRSPLAN FOR ESPIRA EVJE AVD. SKOGHOLTET HØSTEN 2013 1. Introduksjon av huset Skogholtet består av 4 avdelinger: 2 småbarnsavdelinger ( Nøtteliten og Voggestua) med 10 barn på hver avdeling i alderen

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1.1 Barnehagens visjon 1.2 Konklusjon... 1.3 De viktigste tiltakene i 2015 for å bedre kvaliteten i barnehagen...

Detaljer

Strategisk plan for kompetanseutvikling for perioden 2015 2018 Revidert plan for 2016-18

Strategisk plan for kompetanseutvikling for perioden 2015 2018 Revidert plan for 2016-18 Strategisk plan for kompetanseutvikling for perioden 2015 2018 Revidert plan for 2016-18 Navn på avdeling: Oppvekst og kultur Planen er omfattende, og det legges til grunn at den i forhold til videreutdanning

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REVEENKA 2013-2014

ÅRSPLAN FOR REVEENKA 2013-2014 ÅRSPLAN FOR REVEENKA 2013-2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen barnehager VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 1 VÅR VIRKSOMHET BYGGER PÅ Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalens mål, kjennetegn

Detaljer

SATSNINGSOMRÅDER Den gode barnehagen IKT Tidlig innsats/barns tilknytning ASK nettverk Motorikk

SATSNINGSOMRÅDER Den gode barnehagen IKT Tidlig innsats/barns tilknytning ASK nettverk Motorikk SATSNINGSOMRÅDER Den gode barnehagen IKT Tidlig innsats/barns tilknytning ASK nettverk Motorikk side 2-3 Foreldremedvirkning Foreldreprogrammet Tverrfaglig samarbeid Samarbeid med helsesøstertjenesten

Detaljer

LEKE OG LÆRE SAMMEN I ET UTFORSKENDE MILJØ PROSJEKT I KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER I SKI KOMMUNE RAPPORT FOR

LEKE OG LÆRE SAMMEN I ET UTFORSKENDE MILJØ PROSJEKT I KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER I SKI KOMMUNE RAPPORT FOR LEKE OG LÆRE SAMMEN I ET UTFORSKENDE MILJØ PROSJEKT I KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER I SKI KOMMUNE RAPPORT FOR 2014-2016 Mål for målperiode 2014-2016: Barnehagen har tilegnet seg kompetanse på ledelse,

Detaljer

Kompetanseheving implementering av ny rammeplan. Arendal kommune. Rådmannens stab oppvekst Dorthe W. Rasmussen.

Kompetanseheving implementering av ny rammeplan. Arendal kommune. Rådmannens stab oppvekst Dorthe W. Rasmussen. Kompetanseheving implementering av ny rammeplan. Arendal kommune Arendal kommune har ca. 2 500 barnehage barn 12 kommunale barnehager 45 private Hvordan har vi arbeidet fram planen. Gjennom faste møte

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016 KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

Lederutdanningen SEVU PPT i lys av virkeligheten i Tromsø PPT. Marit Stensen, enhetsleder Tromsø PPT

Lederutdanningen SEVU PPT i lys av virkeligheten i Tromsø PPT. Marit Stensen, enhetsleder Tromsø PPT Lederutdanningen SEVU PPT i lys av virkeligheten i Tromsø PPT Marit Stensen, enhetsleder Tromsø PPT Enhetsleder for 38 ansatte Fagleder PPT, skole Fagleder PPT, Førskole Skoleteam A 5 ansatte Skoleteam

Detaljer

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse Halvårsplan H 2013: Helsefremmende arbeid (H) Vg2 Barne- og ungdomsarbeider Litteratur: Oppvekst Helsefremmende arbeid, Vetland m.fl. (2013), Gyldendal Totalt 15 uker (ca. 75 timer): Omhandler kompetansemålene

Detaljer

Kompetanseplan 2016-2017

Kompetanseplan 2016-2017 BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET Kompetanseplan 2016-2017 Kompetanseutvikling for ansatte i Bærumsbarnehagen Revidert 15.06.16 INNLEDNING 3 GRUNNLEGGENDE KOMPETANSE 4 1. Pedagogisk ledelse i endringsarbeid

Detaljer

Veiledning og kurs Blindernveien skole

Veiledning og kurs Blindernveien skole Veiledning og kurs gir veiledning og spesialpedagogisk hjelp til skoler i Oslo. Vi tilbyr også gratis kurs som er svært aktuelle for ansatte i skoler og barnehager. Her er oversikt over hva vi kan tilby.

Detaljer