Kursplan for 2015 FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE. Liten og viktigst!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kursplan for 2015 FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE. Liten og viktigst!"

Transkript

1 Kursplan for 2015 FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE Liten og viktigst!

2 SOM BESKREVET I DEN OVERORDNEDE KOMPETANSEPLAN FOR ER TEMAET FOR 2015: Dokumentasjon eller dekorasjon? Stjeler dokumentasjonskravet fokuset fra barna, eller er det et viktig element? Det stilles stadig større krav til dokumentasjon. Hva skal vi bruke all denne dokumentasjonen til? På hvilken måte tar vi et aktivt ansvar for enkeltbarnets utvikling og læring gjennom å reflektere og evaluere eget arbeid? 2 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE

3 I barnehagen snakker vi om kartlegging, testing, vurdering, evaluering, reflektering og dokumentering. Nå skal dokumentasjonen i tillegg bli pedagogisk? Hvem gjør vi det for? Det vi henger opp i barnehagen er det dokumentasjon på prosesser eller fine bilder av barn? Ved å sette fokus på dokumentasjon ønsker vi en dreining fra dekorasjon og portretter til pedagogisk dokumentasjon. Det vil være fokus på følgende områder: > Refleksjon og evaluering av barnehagenes arbeid > Dokumentasjon for hvem? > Kartleggingsverktøy > Pedagogisk dokumentasjon > Jeg har reflektert, hva nå? > Etiske perspektiv på dokumentasjon Kjennetegn på måloppnåelse > Barnehager som dokumenterer prosesser. > Pedagogisk refleksjon i videre arbeid > Barnehager i bevegelse > Barnehager som tar med seg refleksjonen inn i videre arbeid KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 3

4 FORMELL KOMPETANSE UTDANNING Formell kompetanse BARNEHAGELÆRERUTDANNING Høsten 2015 starter et nytt kull barnehagelærerstudenter på høgskolen i Oslo og Akershus. Dette er det femte kullet som starter opp sin barnehagelærer utdanning i regi av Asker kommune. Asker kommune har gjort en bevisst satsning på arbeidsplassbasert utdanning hvor barnehagen inngår som læringsarena. Tilbud om ytterligere deltidsutdanning fra Høgskolene vil bli sendt alle barnehagene når Asker kommune får informasjon fra de enkelte skolene. Den enkelte ansatte må selv sørge for å være oppdatert på de ulike studietilbudene og søke på studiene. Asker kommune yter tilskudd til vikar i studietiden(se egne retningslinjer) VIDEREUTDANNING De fleste kommuner i vårt distrikt tilbyr videreutdanning for førskolelærere. De ansatte oppfordres til å søke veiledningsstudier og PUB studier som er relatert til Asker kommunes Kvalitet og kompetansestrategi og barnehagens satsningsområder. Ansatte med annen pedagogisk utdanning som gis adgang til å tilegne seg barnehagelærerutdanning gjennom barnehage- og småbarns pedagogikk oppfordres til å søke dette studiet. Asker kommune yter tilskudd til vikar i studietiden (se egne retningslinjer) BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Veien til fagbrev for barn og ungdomsarbeider. Praksiskandidatordningen Barne- og ungdomsarbeidere: > Teorikurs har som mål å gi mulighet til å gjennomføre teoretisk tverrfaglig eksamen for ansatte som skal ta fagprøven etter praksiskandidatordningen. > Gjennomføringen i løpet av et år to semestre. > Kurset = 48 timer a 45 min. = 3 timer > All undervisning blir på Kunnskapssenteret > Lærere fra Bleiker vgs underviser. Deltakere blir privatister og må selv melde seg opp til tverrfaglig eksamen (Rud vgs) og etter bestått eksamen, til fagprøven. Krav til ansatte for å delta: > Fast ansatt 2 år > Relevant arbeidserfaring-5 år i 100 % stilling > Motivasjon og egeninnsats Informasjon om nye kurs blir sendt direkte til barnehagene og legges ut på «innsiden». 4 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE

5 MODULKOMPETANSE APRIL 2015 Modulkompetanse Felles planleggingsdag se egen invitasjon FOREDRAGSHOLDERE: Sigrid Bonde Tusvik Thomas Nordahl Line Melvold Ingeborg Foldøy Solli MÅLGRUPPE Alle ansatte DATO: 7. april 2015 TID: STED: Asker konferansesenter KURSANSVARLIG: Turid Christensen Kommunale barnehager: Obisoft Private barnehager: KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 5

6 MODULKOMPETANSE NOVEMBER 2015 KVELDSMØTER Kveldsmøter PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Vi har valgt å dele kvelden mellom to foredragsholdere som hver gir oss nyttig informasjon om pedagogisk dokumentasjon i barnehagen. FOREDRAGSHOLDER: Turi Paalerud Turi Paalerud er utdannet førskolelærer fra Hun har jobbet mange år i barnehage og har hovedfag i pedagogikk. Hun har også jobbet med barnehagepolitikk i Utdanningsforbundet i mange år og i barnehagelærerutdanningen i Oslo. Hun har skrevet bøker alene og sammen med andre. Siste utgivelse: Didaktikk for den demokratiske barnehagen. OM FOREDRAGET: Hvordan jobber barnehagelærere med vurdering? Departementet vil forankre barnehagens arbeid med dokumentasjon og vurdering i loven. Hvordan ser den nye lovformuleringen ut? Hva skal til for at barnehagene skal fylle oppgaven? FOREDRAGSHOLDER: Unni Espenakk Unni Espenakk er utdannet logoped og cand.paed.spec. Hun har i mange år jobbet i Statped med barn med språkvansker og lese- skrivevansker og er en av forfatterne av TRAS (Observasjon av språkutvikling i daglig samspill) og Språkveilederen. OM FOREDRAGET: Språkkartlegging i barnehagen. På hvilket grunnlag kan man si at pedagogen har tilstrekkelig kompetanse til å «se» barnet som har utfordringer med språktilegnelse uten at man benytter systematiske observasjonsmetoder? Er det grunnlag for å mene at barn i barnehagen utsettes for unødig kartlegging? MÅLGRUPPE: Pedagoger DATO: TID: STED: Scandic hotell KURSANSVARLIG: Turid Helen Christensen Kommunale barnehager: Obisoft Private barnehager: 6 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE

7 MODULKOMPETANSE NOVEMBER 2015 KVELDSMØTER PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Vi har valgt å dele kvelden mellom to foredragsholdere som hver gir oss nyttig informasjon om pedagogisk dokumentasjon i barnehagen. REFLEKSJONSVERKTØY BARNS TRIVSEL VOKSNES ANSVAR FOREDRAGSHOLDERE: Berit Ramvi og Inger-Johanne Jensen Berit Ramvi og Inger-Johanne Jensen har begge lang fartstid i barnehager og jobber i dag i Asker kommune som henholdsvis virksomhetsleder og mellomleder. De har sammen med en gruppe representanter fra kommunale og private barnehager utarbeidet et refleksjonsverktøy til bruk i pedagogisk dokumentasjon. KURSANSVARLIG: Turid Helen Christensen Kommunale barnehager: Obisoft Private barnehager: THINKING AND TALKING FLOORBOOKS FOREDRAGSHOLDER: Anders Farstad Anders Farstad har jobbet i Asker kommune i 34 år, og har i flere år jobbet med å etablere Floorbooks som metode for pedagogisk dokumentasjon i barnehagen. Floorbooks er en flott måte og drive dokumentasjon på sammen med barna. Anders har hentet sin inspirasjon fra Scotland der dette har vært brukt aktivt over flere år. MÅLGRUPPE: Assistenter/fagarbeidere DATO: TID: STED: Holmen Fjordhotell KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 7

8 MODULKOMPETANSE FEBRUAR 2016 KVELDSMØTER Reggio Emilia og rammeplanen - hvilke møteplasser finnes? Reggio Emilia har vært et senter for barnehagepedagogisk utvikling siden 1960-tallet. Dette har vært mulig fordi Loris Malaguzzi og den lokale kvinnebevegelsen hadde felles idealer for oppdragelse og pedagogisk tenkning. Sammen har de utviklet en filosofi som i dag inspirerer pedagoger på alle kontintenter. Noen av de grunnleggende tankene i filosofien handler om alles rett til å være aktive aktører i sine egne liv og i et demokratisk samfunn. Alle mennesker, uansett alder, har kapasiteter som er en ressurs for samfunnet. Det er i møte den andre, som er forskjelllig fra en selv, at man kan utvikle og fordype demokratiet. Loris Malaguzzi hevder at et barn har hundre språk, men frarøves nittini av dem. I det legger han at mange bare aksepterer det verbale språket når noe skal læres eller uttrykkes, men at det finnes så mange andre måter å forstå og uttrykke verden på. Man kan ikke skille hodet fra kroppen. At læring bare skjer inni hodet, er et syn på læring som eksisterer over store deler av verden den dag i dag. Reggio Emilias kommunale barnehager opponerer mot dette når de sier at læring ikke skjer stykkevis og delt, men sammenvev og helt. Reggio Emilia i Nord-Italia har inspirert mange pedagoger i Norge i deres daglige arbeid med barn. Vi kjenner til begrepene lyttende pedagogikk, det kompetente barnet, de hundre språk og det fysiske miljøet som den tredje pedagog, men hva betyr ordene og verdiene i norsk sammenheng? Og hvordan kan man som pedagog leve denne filosofien og utøve denne praksisen? Kurset har til hensikt å gi deltakerne et innblikk i verdiene bak praksisen, og skissere noe av det denne tilnærmingen til barnehagepedagogikk kan handle om i vår sammenheng. Grunnleggende verdier De 3 pedagogene Hundrespråkligheten Prosjekterende arbeidsmåter Pedagogisk dokumentasjon som refleksjonskultur Koblinger til barnehagens Rammeplan FOREDRAGSHOLDER: Mona Nicolaysen, styremedlem i Norsk Reggio Emilia Nettverk, barnehagelærer med 20 års erfaring fra praksisfeltet, utdannet pedagogista ved Reggio Emilia Institutet i Stockholm, master i barnehagepedagogikk, jobber i dag som pedagogista og utdanningsleder for Albas Reggio Emilia-inspirerte utdanning. MÅLGRUPPE: Alle ansatte DATO: TID: STED: Teatersalen KURSANSVARLIG: Turid Helen Christensen Kommunale barnehager: Obisoft Private barnehager: 8 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE

9 MODULKOMPETANSE MAI 2016 KVELDSMØTER «Når barns atferd gjør deg bekymret» Therese Rieber-Mohn, barnevernspedagog, med videreutdanning i kriminologi, administrasjon og ledelse. OM FOREDRAGSHOLDEREN: Therese Rieber-Mohn har 18 års arbeidserfaring fra barnehage, pedagogisk fagsenter og barnevernet. I dag jobber hun i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Forfatter av boken med samme tittel som kurset Når barns atferd gjør deg bekymret samarbeid med barnevernet til barnets beste. OM KURSET: Noen barn lider i hele sin oppvekst under alvorlig omsorgssvikt. Ansatte i barnehage, skole, helsestasjon og tannhelsetjeneste ser de fleste av disse barna på et tidlig tidspunkt. Til tross for dette, blir flertallet av disse forholdene aldri meldt til barneverntjenesten. Hvilke tegn ved barns atferd gir grunn til bekymring? Hvordan kan du samarbeide med barnevernet til barnets beste? Dette foredraget skal hjelpe voksne til å fange opp signalene når noe er galt, og ikke minst å bidra til å senke terskelen for å melde bekymring. MÅLGRUPPE: Alle DATO: 11. MAI 2016 TID: STED: Asker konferansesenter4 KURSANSVARLIG: Hege Oshaug Kommunale barnehager: Obisoft Private barnehager: KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 9

10 MODULKOMPETANSE MAI NOVEMBER 2015 KOMPETANSEDAGER Kompetansedager Dokumentasjon eller dekorasjon NB! Merk deg hvor ditt kurs skal holdes!! Asker kommune har inngått et samarbeid med Høgskolen i Telemark som vil være ansvarlig for disse kompetansedagene hvor temaet for 2015 «Dokumentasjon eller dekorasjon?» er gjennomgående for alle kursdagene. Samfunnet stiller økte krav til hvordan pedagogisk arbeid i barnehagen uttrykkes og dokumenteres. Samtidig lyder kartlegging problematisk i manges øyne. Vi skal se nærmere på hva som står «på spill,» og hvordan vi etisk og faglig kan møte ulike utfordringer. Er det mulig å arbeide i barnehagen uten å kartlegge med bakgrunn i de formelle kravene? Mange snakker om «barnehagens sjel» i form av å være annerledes enn den «internasjonale pedagogikken,» og OECD roser Norge for sin vektlegging av lek og det helhetlige læringsbegrep. Hvordan forstå dette i relasjon til kartlegging? Vi skal, med bakgrunn i relasjonskompetanse, lek, danning og læring vurdere betydningen av kartlegging. Med andre ord «om det er nødvendig» og i så fall «hva og hvordan.» MÅLGRUPPE: Alle ansatte KURSANSVARLIG: Liv Knatten Kommunale barnehager: Obisoft Private barnehager: UKE 19 Kursdag 1 for pedagoger TIRSDAG 5. MAI 2015 Kl eller Kl ONSDAG 6. MAI 2015 Kl eller Kl Kursdag 1 for assistenter og fagarbeidere TORSDAG 7. MAI 2015 Kl eller Kl FREDAG 8. MAI 2015 Kl eller Kl STED: Rådhuset Kommunestyresalen UKE 45 Kursdag 2 for pedagoger MANDAG 2. NOVEMBER 2015 Kl eller Kl TIRSDAG 3. NOVEMBER 2015 Kl eller Kl Kursdag 2 for assistenter og fagarbeidere ONSDAG 4. NOVEMBER 2015 Kl eller Kl TORSDAG 5. NOVEMBER 2015 Kl eller Kl STED: Kunnskapssenteret 10 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE

11 Liten og viktigst! KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 11

12 BASISKURS SEPTEMBER 2015 FEBRUAR 2016 KURS Basiskurs KURS FOR NYANSATTE VED INTERNVIKAREN Dette kurset vil gi deg som skal jobbe i barnehagen grunnleggende kunnskap om hva som forventes av deg som vikar. Det vil gi deg en innføring i følgende temaer; > Rammeplan > Lek > Voksenrollen MÅLGRUPPE: vikarer knyttet til internvikaren DATO: TID: STED: Kunnskapssenteret KURSANSVARLIG: Liv Knatten og Anita Sønsteby Kommunale barnehager: Obisoft Private barnehager: KURS OG VEILEDNING FOR NYUTDANNEDE PEDAGOGER For å lette overgangen fra studier til praksis har Asker kommune lagt opp til en kursrekke med aktuelle temaer. Det gis i tillegg jevnlig veiledning både individuelt og i gruppe. Veiledere blir tildelt første kursdag Foredragsholdere: Interne fagpersoner fra Asker kommune og private barnehager. DATO: Felles kick off hvorfor skal noen la seg lede av meg? v/line Melvold Lederansvaret Kristin Nysted Kommunikasjon Sofie M. Stenseng Samhandling og tidlig innsats Kari Ugland Pedagogisk dokumentasjon Karin Berger STED: Kunnskapssenteret TID: KURSANSVARLIG: Kristin Kvaalen Kommunale barnehager: Obisoft Private barnehager: 12 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE

13 BASISKURS SEPTEMBER 2015 MARS 2016 KURS KURS FOR PEDAGOGER PÅ DISPENSASJON Dette er en obligatorisk kursrekke for ansatte uten førskolelærer utdanning, som er midlertidig ansatt i pedagogstillinger. Det blir lagt opp til fem halve kursdager i perioden oktober til mars, med aktuelle temaer. MÅLGRUPPE: Pedagogiske ledere uten barnehagelærerutdanning. TEMAER OG DATOER: Barnehagens samfunnsmandat Marit Aaby TRAS og barns språkutvikling Kari Kjølstad og Tanja Lampe Tidlig innsats BFE Kari Ugland Pedagogisk ledelse i personal og foreldresamarbeid Anita Sønsteby Sammenheng og samarbeid barnehage/skole Kari Lohne TID: STED: Kunnskapssenteret KURSANSVARLIG: Liv Knatten Kommunale barnehager: Obisoft Private barnehager: KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 13

14 KURS April Mai Juni September Konferanse Kompetansedager Individuell plan møteledelse FERIE FERIE Juli August Basiskurs, Assistenter/ fagarbeidere Basiskurs, Nyansatte ved internvikaren Bedre mat Individuell plan TFS Tegn til tale Kick off Nyutdannede pedagoger Barnevern TRAS kurs 14 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE

15 KURS Oktober November Januar Mars Individuell plan Sampro Individuell plan Sampro It`s learning / Ipad i barnehagen TRAS Pedagoger på dispensasjon Kompetansedager MIB samling / Ipad i barnehagen Kurs Nyutdannede pedagoger Kompetansedager Tegn til tale / Ipad i barnehagen Kveldsmøte TRAS Kurs Nyutdannede pedagoger Pedagoger på dispensasjon Desember Individuell plan Koordinator forum Basiskurs, Nyansatte ved internvikaren Pedagoger på dispensasjon Kurs Nyutdannende pedagoger Tilrettelegging og oppfølging barn med særskilte behov Februar Kurs Nyutdannende pedagoger Kveldsmøte Pedagoger på dispensasjon TRAS kurs MIO; Matematikk - individet - omgivelsene Barnevern TFS It`s learning, nyansatte TFS Veien til god finmotorikk Pedagoger på dispensasjon Konferanse April It`s learning TRAS Mai Kveldsmøte KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 15

16 ÅRLIGE KURS KURS Grunnkurs i koordinatorrollen og individuell plan(ip) Det blir arrangert kurs for de som er eller kan bli utpekt som koordinator for barn 0-18 år. Hovedtyngden av opplæringen vil dreie seg om koordinatorrollen og Individuelle planer.. Det vil også bli gitt opplæring i hva som er koordinators rolle i en ansvarsgruppe, individuell plan som redskap/nettbasert IP Sampro, samt møteledelse. KURSINNHOLD: > Juridisk grunnlag for koordinatorrollen og individuell plan > Forankring av koordinatorrollen og individuell plan i Asker kommune > Verdigrunnlaget for koordinator og individuell plan > Opplæring i koordinatorrollen, brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid > Få ferdigheter til å starte opp som koordinator og jobbe med individuell plan MÅLGRUPPE: for ansatte i Asker kommune som har eller vil få rollen som koordinator, eller jobber med individuell plan og som ønsker en grunnopplæring i dette. DATO: onsdag TID: STED: Kunnskapssenteret KURSANSVARLIG: Elisabeth De Mora koordinerende enhet, avdeling forebygging og rehabilitering Kommunale barnehager: Obisoft Private barnehager: Tilrettelegging og oppfølging av barn med særskilte behov Bli kjent med PPT tjenesten og spesialpedagogisk førskoleteam, deres arbeid og henvisningsrutiner. Forventinger til barns utvikling og behov for tilrettelegging og oppfølging på individ og systemnivå. MÅLGRUPPE: Ledere og pedagoger DATO: 26. januar 2016 TID: STED: Kunnskapssenteret KURSANSVARLIG: PPT og spesialpedagogisk førskoleteam 16 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE

17 ÅRLIGE KURS KURS Følgende kurs knyttet til koordinatorrollen og individuell plan legges også ut på Obisoft KURS I MØTELEDELSE DATO: eller TID: STED: Kunnskapssenteret KOORDINATOR FORUM HALVDAGSSAMLING DATO: TID: SAMPRO KURS DATO: , eller TID: STED: Kunnskapssenteret KURSANSVARLIG: Elisabeth De Mora koordinerende enhet, avdeling bolig, økonomi og koordinering Kommunale barnehager: Obisoft Private barnehager: KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 17

18 ÅRLIGE KURS KURS TRAS kurs I dokumentet «Grunnpakke for tidlig innsats i oppvekst i Asker kommune» er det skissert mange generelle forebyggende tiltak gjeldende for alle barn i kommunen. Disse tiltakene skal være allmennforebyggende og har én målsetting: Å hindre at vansker oppstår. To av disse tiltakene er knyttet til systematisk observasjon av barnas språkutvikling med TRAS: 1) Å observere jevnlig barnehagebarnas utvikling av tale- og forståelsesspråk 2) Å gi god og presis informasjon om skolestarternes språklige ferdigheter ved overgang fra barnehage til skole. Dette er viktig for at skolen skal kunne gi tilpasset opplæring fra første dag. Bakgrunnen for barnehagens arbeid med dokumentasjon og vurdering er å få kunnskap om hvordan det pedagogiske tilbudet bidrar til å gi det enkelte barn og barnegruppen støtte i deres utvikling og læring. Språklig forsinkelse eller spesifikke språkvansker kan ramme barnas utvikling av sosiale ferdigheter, deres evne til adferds regulering, deres oppmerksomhets- og konsentrasjonsevne og deres læring. Problemer på det språklige området kan imidlertid være svært vanskelig å oppdage, spesielt hvis barnet har god artikulasjon. I alderen 1 ½ til 6 år lærer barn over ord. Det tilsvarer i gjennomsnitt 9 nye ord hver dag. Det er kun gjennom systematisk språkobservasjon av alle barn at vi har mulighet til både å gi optimal stimulering til de språksterke barna og til tidlig å fange opp barn i risikosonen for språkvansker, som ofte medfører lese-skrivevansker i skolen. 18 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE

19 ÅRLIGE KURS KURS TRAS grunnkurs MÅLGRUPPE: Nyansatte/nyutdannete pedagoger DATO: 23.sept TID: Taleflyt: Stotring, stamming, løpsk tale eller ingen av delene? Vi ser nærmere på kjennetegn og vi går igjennom metoder for å kunne iverksette de rette tiltak for barn med taleflytproblematikk. MÅLGRUPPE: Barnehageansatte DATO: 14. okt TID: Samspill, kommunikasjon og oppmerksomhet Områder som er avgjørende for god språkutvikling og de viktigste «nøkler» for gode tiltak. MÅLGRUPPE: Barnehageansatte DATO: 18. nov TID: Ord- og begrepsforståelse og språklig bevissthet Viktige observasjonsområder for å sikre god språkutvikling og for å bygge en god bro til bokstav-lydlæring og lesing senere. MÅLGRUPPE: Barnehageansatte DATO: 24.febr TID: STED: Kunnskapssenteret KURSANSVARLIG: Logopedtjenesten v/ Tanja Lampe, Kari Kjølstad, Ragnhild Dahl Kommunale barnehager: Obisoft Overgang barnehage-skole: BARNS LESE-SKRIVELÆRING ER EN VIDEREFØRING AV BARNAS SPRÅKLIGE UTVIKLING. SKRIFTSPRÅKETS RØTTER ETABLERES I BARNEHAGEN. Hvilken sammenheng er det mellom TRASobservasjoner og SOL-observasjoner? MÅLGRUPPE: Barnehagelærere og lærere på småskoletrinnet. DATO: 20. april 2016 TID: STED: Kunnskapssenteret KURSANSVARLIG: Logoped Kari Kjølstad Obisoft KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 19

20 ÅRLIGE KURS KURS «Veien til god finmotorikk for førskolebarn» Barnehagen er en viktig arena for barns motoriske utvikling, der grunnlaget legges før skolestart. De ansatte i barnehagen kan i stor grad legge til rette for daglige aktiviteter som fremmer den finmotoriske utviklingen. Kurset gir informasjon og veiledning til ansatte i barnehager angående motorisk utvikling og stimulering av barn. Det vil være spesiell fokus på utvikling av finmotorikk og skrivegrep for førskolebarn, og bevisstgjøring av de ansatte som rollemodeller for barna. MÅLGRUPPE: Pedagoger, assistenter og fagarbeidere i barnehager FOREDRAGSHOLDERE: Ergoterapeut og fysioterapeut DATO: og TID: STED: Kunnskapssenteret KURSANSVARLIG: Fysio- og ergoterapi-tjenesten i Barne- og familieenheten 20 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE

21 ÅRLIGE KURS KURS MIO: Matematikken Individet Omgivelsene ARBEID MED MATEMATIKK I BARNEHAGEN MIO er et observasjonsmateriell til bruk i barnehagen for: å støtte arbeidet med matematikken slik det beskrives i rammeplanen (for personalet) å legge til rette for god matematisk utvikling hos alle (hele barnegruppen) å fange opp barn som trenger mer oppfølging (enkelt individ). Deltakerne vil på kurset bli kjent med de ulike matematiske områdene som MIO beskriver (problemløsning, geometri, telling og antall). Matematikken er viktig for barnehagebarns liv her og nå, hvor matematikken er et redskap for å håndtere og beskrive virkeligheter. Barn trenger matematisk kompetanse for å kunne orientere seg i verden, kommunisere med andre mennesker, forta hensiktsmessige handlinger og være i lek og samspill med andre. Kurset vil frem for alt fokusere på betydningen av personalets matematikkdidaktiske kompetanse, hvor de voksnes rolle i kommunikasjon og matematiske samtaler med barna trekkes frem. Ulike måter som kan være aktuelle for barnehagelærerne å bruke observasjonsmateriellet på vil drøftes på kurset. Det vil bli lagt til rette for praktisk arbeid med matematikkaktiviteter. FOREDRAGSHOLDER: Hilde Skaar Davidsen Hilde Skaar Davidsen er seniorrådgiver i Statped sørøst, avdeling Kristiansand, og jobber i et fagteam knyttet til matematikklæring/ utvikling. Teamet imøtekommer behov for veiledning rundt matematikkvansker hos barn, unge og voksne. Dette kan handle om alt fra enkeltspørsmål om matematikklæring til store individ - og systemsaker. Veiledningen skjer i samarbeid med opplæringsinstitusjonene, utredningsinstitusjoner, foresatte og barnet/eleven. Forebygging av vansker er et prioritert arbeidsområde i arbeidet. Hilde er førskolelærer og cand.paed.spec.. Hun har erfaring fra arbeid i barnehage. Hun har utviklet observasjonsmateriell og blant annet skrevet artikler/bøker om arbeid med matematikk i barnehage. MÅLGRUPPE: Alle ansatte DATO: 3. mars 2016 TID: STED: Kunnskapssenteret KURSANSVARLIG: Liv Knatten Kommunale barnehager: Kompetanseweb/Obisoft Private barnehager: 1+2=3 = KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 21

22 ÅRLIGE KURS KURS Kurs i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) TFS-opplæring for nyansatte og andre som ønsker å bli bedre kjent med det Tverrfaglige samarbeidssystem (TFS) i Asker kommune. TFS er en arbeidsmetode og verktøy som er gjennomgående i alle virksomheter i sektor Oppvekst. Du vil få kunnskap og veiledning om hvordan vi som jobber med barn kan få enkel tilgang til samarbeid med andre faggrupper rundt et barn som strever, slik at vi finner gode løsninger, til rett tid og gitt på en god måte og i et samarbeid med foreldrene. DATO/TID: kl og kl kl og kl kl og kl STED: Kunnskapsenteret Brendsrud via Obisoft eller til Barnevern «Retningslinjer for samarbeid: Hva gjør jeg når jeg er bekymret for at et barn utsettes for vold eller seksuelle overgrep» DATO: og TID: STED: Kunnskapssenteret KURSANSVARLIG: Barnevernet v/ Marianne Øhlckers Kommunale barnehager: Obisoft 22 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE

23 ÅRLIGE KURS KURS Tegn til Tale TEGN TIL TALE KURS Språk- og kommunikasjonsstøtte for barn med spesielle behov. Kurset vil følge tankegangen til tegnkursene som heter «Ett skritt foran» og som er laget av Irene Johansson (en del av Karlstad-modellen). I tillegg er kurset oversatt til norsk av Lisbeth Seeland (jmf ettskrittforan.no.). Kurset er temabasert, aktiviserer deltakerne på forskjellige måter ved tegnøvelser, avlesningsøvelser, spill, gruppearbeid og refleksjonsoppgaver. Kurset vil inneholde noe teori rettet mot «tegn» og språkutvikling. Kurset vil gå over to kvelder. Tema for kurskveld I: «Samlingsstund», tema kurskveld II: «Jul og vinter». MÅLGRUPPE: Personalet i barnehagen som er interessert i å lære tegn, nybegynnere og mer erfarne. Maks antall 30 (ved stor pågang prioriteres noen fra hver barnehage) DATO: og TID: (begge dager) STED: Kunnskapssenteret KURSHOLDERE: Lena Wik og Lisbeth Seeland er begge sertifiserte veiledere i Karlstadmodellen. I tillegg har Lisbeth Seeland også tatt kurslederutdanning i tegnkurs «ettskrittforan» 1-4. KURSANSVARLIG: PPT og spesialpedagogisk førskoleteam KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 23

24 ÅRLIGE KURS KURS IPAD i barnehagen Hva man pedagogisk kan få ut av en ipadapp han dler om hvor dan de vok sne leg ger det opp, og hvor dan barna tar det i bruk. App likasjoner som ikke er forhånds de finert og klassifisert som ped a gogiske kan til tross for det bidra til ped a gogiske pros esser, pros esser som han dler om økt kreativitet, inspi rasjon i lek og læring. Husk at det er ikke gitt at et barn lærer bare fordi vok sne har bestemt at et spill innehar visse kvaliteter og innhold man ønsker barnet skal lære. I denne nettverksrekken (2 ganger) vil vi se på et utvalg av apper som kan bidra til disse prosesser. Det blir både presentasjoner og øving/opplæring i disse. På dan andre samlingen vil man i stor grad dele erfaringer man har gjort seg ute i barnehagen mellom samlingene. INNHOLD: > Lek og lær med lyd og bilde enkle Apper for språkstimulering og kommunikasjon > Verktøyprogram som kombinerer lyd, bilde og skrift > Produksjon av digitale bøker for barn og voksne > Gode presentasjonsverktøy > Produksjon av animasjonsfilm og tegneserier > Gode apper i regning > Tips til apper man bør ha lastet ned (kjøpt) på forhånd vil komme.. DATO: og og TID: STED: Kunnskapssenteret Skaugum KURSANSVARLIG: Magnus Johansson 24 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE

25 ÅRLIGE KURS KURS Kurs i Its learning for nyansatte i 2015 Dette er kurset for deg som kanskje ikke er så trygg på bruk av itslearning eller som skal begynne å bruke itslearning for første gang. Ingen forkunnskaper kreves, men du må ha brukerkonto som ansatt og vite hvordan du logger deg på it s learning. INNHOLD : > struktur og oppbygging av itslearning > informasjon på hovedsiden > onlinehjelpen > meldingssystemet > dine muligheter for innstillinger > bilder/video > bruk av pekere > undersøkelser/tilbakemeldinge DATO: og TID: STED: Mega og Giga KURSANSVARLIG: Magnus Johansson It s learning for Barnehagene Kurs i Its learning for brukere i 2015 En nettverkssamling for ressurspersoner for de ulike barnehagene DATO: og TID: STED: Mega og Giga MIB (Menn i barnehager) Internasjonal konferanse FOKUS VIKTIGHETEN AV MANNLIGE ROLLEMODELLER I BARNS OPPVEKST Egen invitasjon vil bli sendt alle barnehagene MÅLGRUPPE: Ledere, pedagogiske leder og øvrig barnehageansatte DATO: TID: dagskurs STED: Kulturhuset i Asker KURSANSVARLIG: Magnus Johansson KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE 25

26 ÅRLIGE KURS SAMLING/KURS Bedre mat sammen med barna Mat er en viktig del av hverdagen og et område mange barnehager ønsker å styrke. Fra Geitmyra matkultursenter for barn kommer kursholder Julie Øyan til barnehagen og lærer barn og voksne hvordan de sammen kan lage bedre mat. Enkelt, godt og sunt og noe barna deltar i med stor begeistring. Geitmyra matkultursenter stiller med råvarer og har utviklet oppskrifter tilpasset matlaging sammen med barn. Kurs kan også bookes direkte fra Geitmyra matkultursenter for barn på MÅLGRUPPE: Ansatte sammen med barna på avdelingen. DATO: TID: STED: I den enkelte barnehage. KURSANSVARLIG: Geitmyra matkultursenter for barn ved Julie Øyen. Førstemann til mølla! 26 KURSPLAN FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE

27 De utrolige årene De utrolige årene (DUÅ) er et skole- og barnehageprogram som har til hensikt til å forebygge og redusere atferdsproblemer, samt styrke barns emosjonelle, sosiale og språklige utvikling. Personalet arbeider med å skape positive relasjoner til alle barn og foreldre. I tillegg styrker de sine ferdigheter med å kommunisere og lede barnegrupper. Hele personalet vil få et felles verktøy og øke sin kompetanse i å arbeide med alle barn også barn i risiko. I Asker kommune retter DUÅ- programmet seg mot alle ansatte i private og kommunale barnehager. Selve grunnopplæringen består av 6 workshops som gjennomføres i løpet av et barnehageår. Vi tilbyr oppfølging mellom workshopene og i etterkant av grunnopplæringen i til sammen to år. I tillegg er det etablert DUÅ nettverk for mellomledere og for ansatte som er spesielt interessert i å følge opp implementeringen i egen barnehage. For å sikre tidlig innsats og utvikling av god psykisk helse hos barn i Asker er målet at alle kommunale og private barnehager har gjennomført DUÅ sin grunnopplæring. Dersom barnehagen din har spørsmål til DUÅprogrammet kan gruppelederne kontaktes: Anny Siljehaug Lind, Liv Knatten, Vigdis Edvardsen, Hanne Tessem, Katharina Becker og Trine Høglund. Ved ønske om påmelding av din barnehage/ sone kan det gjøres ved å henvende seg til Turid Christensen eller Trine Høglund. e-post: og KOMPETANSEANSVARLIG: Asker kommune ved oppvekstsjefen Søknad om formell kompetanse ved universitet og høgskoler sendes primært direkte til høgskolene hvis ikke annet er angitt Oppdateringer/endringer vil finnes på Asker kommunens intranett og hjemmeside

28 VINNER AV TEGNEKONKURRANSE:!Ask fra Åby barnehage foto: Trykket på 100% resirkulert papir. Påmelding: Kursene/seminarene er kostnadsfrie for ansatte i private og kommunale barnehager Påmelding for de kommunale barnehagene må gjøres i kompetanseweb og de private sender påmelding direkte til den angitte e-post adresse. Søknad om formell kompetanse ved universitet og høgskoler sendes primært direkte til høgskolene hvis ikke annet er angitt Oppdateringer/endringer vil finnes på Asker kommunens intranett og hjemmeside. > Oppvekst og utdanning

Kursplan for 2014. for barnehagene i Asker kommune. Liten og viktigst!

Kursplan for 2014. for barnehagene i Asker kommune. Liten og viktigst! Kursplan for 2014 for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst! Som beskrevet i den overordnede kompetanseplan for 2012 2014 er temaet for 2014: Danning mer enn sosial kompetanse? Barnehagens oppgave

Detaljer

Kompetanseplan for 2015

Kompetanseplan for 2015 BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET Kompetanseplan for 2015 Kompetanseheving for ansatte i barnehagene i Bærum Innhold INNHOLD 2 STYRERMØTER 5 INFORMASJONSMØTE NYE STYRERE 5 VEILEDNING 6 Veiledning med nyutdannete

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt barnehage år!

Hei og velkommen til et nytt barnehage år! ÅRSPLAN 2014/15 1 Hei og velkommen til et nytt barnehage år! Vi i Skyttelveien barnehage gleder oss til å ta tak i det nye året, komme i gang med det pedagogiske arbeidet og ikke minst bli kjent med de

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 4 Forord Barnehagen

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

ÅRSPLAN. Auglend barnehage 2015-2020. Glede, trivsel, lekested det er Auglend barnehage det

ÅRSPLAN. Auglend barnehage 2015-2020. Glede, trivsel, lekested det er Auglend barnehage det ÅRSPLAN Auglend barnehage 2015-2020 Glede, trivsel, lekested det er Auglend barnehage det 2 Innholdsfortegnelse Forord s. 4 Presentasjon av Auglend barnehage. s. 5 Vurdering s. 6 Pedagogisk del 1.1 Auglend

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1

ÅRSPLAN 2014-15 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1 ÅRSPLAN 2014-15 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1 BARNEHAGENS FORMÅL, VERDIGRUNNLAG OG OPPGAVER... 3! Litt historikk... 3! Formålsbestemmelse... 3! Praktiske opplysninger... 3! Verdigrunnlag...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: VI GIR TANKENE VINGER OG FØTTENE RØTTER KONTAKTINFO: ADRESSE: Porsholen barnehage Porsmyrvn.35 4314 Sandnes Mail:porsholen.barnehage@sandnes.kommune.no

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

ÅRSPLAN. Guslundåsen barnehage 2015-2016

ÅRSPLAN. Guslundåsen barnehage 2015-2016 ÅRSPLAN Guslundåsen barnehage 2015-2016 1 Fakta om Guslundåsen barnehage Guslundåsen barnehage er en del av Enhet barnehager Skjeberg, bestående av Guslundåsen og Sandbakken barnehager. Barnehagen ble

Detaljer

2015-2017. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet

2015-2017. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet Pedagogisk plan for personalet Haga barnehage et godt minne i livet 2015-2017 re HAGA BARNEHAGE Skolegata 7, 3070 Sande Tlf 33 78 79 00 post.haga.barnehage@sande-ve.kommune.no Planen oppsummerer det pedagogiske

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 TORSBERGSKOGEN SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens plan og vurderingsarbeid...4 Lek - Lek er læring, og læring er

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer