5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: mail:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no"

Transkript

1 5. OKTOBER 1. Kurs: Tilbakemelding som støtte for læring Sted: Storsalen Kulturbadet Målgruppe: Skolene som deltar i prosjektet Vurdering for læring Alstahaug, Leirfjord og Lurøy. NB! Leirfjord har eget opplegg i Leirfjord og bruker andre dager i denne uken til kompetansedager. Det er allikevel anledning å delta på denne dagen for de som ønsker. Dette avtales med rektor på egen skole. Foreleser: Kristine Waters Tema: Tilbakemeldinger og systematikk i vurderingsarbeidet Systematikk i ulike tidsspenn Lærerens tilbakemelding i ulike tidsspenn Vurdering i spennet mellom dokumentasjon og læring Å videreutvikle skolens vurderingspraksis gjennom framdriftsplaner, erfaringsdeling og refleksjon Lekser som fremmer læring Kristine Waters er lærer på Furnes ungdomsskole i Ringsaker. Hun har mange års erfaring som lærer i ungdomsskolen. Var prosjektleder for vurdering for læring på Linderud skole i Oslo. Kristine har skrevet masteroppgave om vurderingens dannelsesmuligheter i samfunnsfag. Hun underviser i samfunnsfag, matematikk og kroppsøving og er opptatt av dialogen i vurderingsarbeidet. Kristine holder kurs rettet mot ungdomstrinnet med gode praksiseksempler, og viser hvordan utviklingen av vurdering for læring har gått i faser i skolens praksis.

2 6. OKTOBER 2. Workshops: Tilbakemelding som støtte for læring Sted: Kinosalen + grupperom, Kulturbadet Målgruppe: Skolene i Alstahaug, Vurdering for læring NB! Lurøy har eget opplegg på Lurøy denne dagen. Innspill fra Anne Marie Brendmo, Hemnes Se egen plan med program fra skolekontoret. 3. LP-fagdag på Herøy Kurs: Relasjonskompetanse (med noe forbehold) Sted: Herøyhallen Målgruppe: Herøy skole, Løkta oppvekstsenter, Dønna b. og u.skole Foreleser: Læringsmiljøsenteret i Stavanger 9. OKTOBER UTSATT ETTER ØNSKE FRA ALSTAHAUG SKOLEKONTOR 4. Kurs: Fysisk aktivitet Program ikke avklart! Kommer så fort det foreligger

3 6. OKTOBER 5. LP-fagdag på Herøy Kurs: Relasjonskompetanse (med noe forbehold) Sted: Herøyhallen Målgruppe: Herøy barnehage, Løkta oppvekstsenter, Dønna barnehage Foreleser: Læringsmiljøsenteret i Stavanger 8. OKTOBER 6. Kurs: Et godt psykososialt miljø forebyggende mot mobbing Sted: HIAS Målgruppe: Barnehagene i regionen (NB! Gjelder ikke kommunale barnehager i Alstahaug, som har eget opplegg) Foreleser: Anne-Lene Dahl Tema: ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ FOR BARN OG VOKSNE - virker forebyggende mot mobbing Hva kjennetegner et godt psykososialt miljø? Hvorfor er dette viktig å ha som mål både i barnegruppen og personalgruppen? Hvilken betydning har det for barna, foreldrene og de voksne i barnehagen? I arbeidet med å skape et godt psykososialt miljø er det følgende som gjelder: forankring, bevissthet, ansvarlighet, medvirkning og evaluering. En mulig vei til godt psykososialt miljø er gjennom systematisk arbeid og refleksjon med didaktikk som verktøy. Innhold: Hva sier lovverk og gjeldende styringsdokumenter om dette?

4 - forankring til praksis Hva skal til for at voksne kan skape gode psykososiale miljøer for barn? - teori, bevissthet, felles forståelse Ansvaret ligger hos de voksne - om didaktikk og aktiv deltakelse Medvirkning for alle - om didaktikk og refleksjon Anne-Lene Dahl er barnehagelærer med videreutdanning i veiledningspedagogikk og master i barnehagepedagogikk. Hun har mange års erfaring fra arbeid i barnehage og jobber nå som styrer i en barnehage i Frogn kommune. Anne- Lene har lenge jobbet med kompetanseutvikling på ulike nivåer, både i og utenfor egen kommune. I barnehagen er Anne-Lene opptatt av å ha fokus på relasjonskompetanse, didaktikk og realfag. Det er hvert møte med barna som avgjør hvor godt det er å være barn sammen med oss. Bevissthet og kompetanse hos de voksne påvirker og bidrar til å skape gode relasjoner. Anne-Lenes utgangspunkt er at vi ikke skal ha mål for hva barna skal lære, men fokus på hva vi ønsker at de skal få oppleve og erfare. Det vil skape grunnlag for den gode indremotiverte læringen. Alle barn skal avslutte barnehagekarrieren sin med opplevelsen av at de er gode nok. Dette krever inspirerte, engasjerte og aktivt tilstedeværende voksne, og Anne-Lene deler gjerne sine erfaringer fra arbeid med dette til andre som jobber i barnehage! 9. OKTOBER 7. Kurs: Førstehjelp på Lurøy Sted: Onøy skole Målgruppe: Barnehagene i Lurøy

5 Foreleser: Trond Walter Svendsen, Sandnessjøen 8. Kurs: Liten i barnehagen Sted: Kinoen i Sandnessjøen Målgruppe: Barnehager i Alstahaug Foreleser: May Britt Drugli Tema: 85 % av landets ettåringer går nå i barnehage. Er dagens barnehagetilbud godt nok for dem? Er pedagogikk og rammebetingelser tilrettelagt i forhold til de yngste barnas behov? Hva sier den seneste forskningen om små barns behov, og om pedagogiske forutsetninger for et godt barnehagetilbud for de yngste barna? Innhold: Hva er barnehagekvalitet for små barn? Hvordan kan vi sikre de minste et godt tilbud? Små barns grunnleggende behov hvordan dekkes de i barnehagen? Norsk og internasjonal barnehageforskning: grunnmur for videre utvikling funn fra effektforskningen Kjernebegreper: omsorg, emosjonell utvikling og tilknytning Å begynne i barnehagen: kvalitet på oppstart og tilvenning for de yngste Det viktige foreldresamarbeidet May Britt Drugli er utdannet cand. paed og jobber nå som professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved NTNU. Hun har lang erfaring fra kommunalt utviklingsarbeid, blant annet i form av videobasert veiledning i barnehager. For tiden er hun involvert i flere forskningsprosjekter knyttet til barnehage. Faglige interesseområder er de yngste barna i barnehagen og relasjonen mellom barn og voksne. Hennes kompetanse favner også barns psykiske helse og atferdsvansker. May Britt har skrevet flere fagbøker, blant annet Liten i barnehagen og Atferdsvansker hos barn, og hun har vært medredaktør for Lek, læring og utvikling i barnehagen. May Britt Drugli er en anerkjent og etterspurt foredragsholder. Hun fremstår direkte og troverdig og hennes ekte engasjement treffer alle som jobber med barn, også foreldre!

6 9. Kurs: HVORDAN SKAPE ET SPRÅKSTIMULERENDE MILJØ FOR MINORITETSSPRÅKLIGE BARN? Sted: HIAS Målgruppe: Barnehager i regionen (NB! Barnehager i Alstahaug har eget opplegg se ovenfor) Foreleser: Nina Indseth Bråthen Tema: Barn har i dag svært ulik bakgrunn når de møter barnehagen. Mange barn i Norge vokser opp med et annet morsmål enn norsk. Sosiale, etniske, kulturelle, religiøse, språklige og økonomiske forskjeller i befolkningen gir oss store utfordringer i hvordan vi i barnehagen møter enkeltbarn og deres familier. Vi må oppmuntre barn med to- og flerspråklig bakgrunn til å være språklig aktive og samtidig hjelpe dem til å få erfaringer som bygger opp deres begrepsforståelse og ordforråd i norsk. Det å utvikle språket er noe av det viktigste som skjer i barnets liv. Språk er grunnlaget for all kommunikasjon og samhandling. Gjennom språket lærer vi å forstå oss selv og omgivelsene rundt oss. Språket gir oss identitet, fellesskap og tilhørighet i det samfunnet vi lever i. Innhold: Språkutvikling flerspråklighet mangfold Morsmålets betydning, grammatiske likheter/ulikheter Språkstimulering i hverdagen Bruk av det fysiske miljøet Begrepsinnlæring valg av nøkkelord Temabasert jobbing Presentasjon av Språkkista Tema Meg selv fra Språkkista Praktiske ideer og forslag til aktiviteter, sanger, spill og aktiviteter Foreldresamarbeid dokumentasjon Dette kurset presenterer praktiske verktøy for språkstimulering i barnehagen. Metode og materiell er utarbeidet i barnehagen og basert på enkle hjelpemidler og utnyttelse av barnehagens daglige gjøremål og nærmiljø. Materiellet har fått navnet Språkkista og er utgitt på GAN Aschehoug.

7 Nina Indseth Bråthen er barnehagelærer med fordypning i forming og videreutdanning i spesialpedagogikk. Hun har mange års erfaring som pedagogisk leder og assisterende styrer i barnehage. De siste årene har hun ved siden av barnehagejobben arbeidet med å utvikle metoder og tilhørende materiell til praktisk bruk i barnehagen i forbindelse med tilrettelegging av barnehagens språkmiljø. Målet er å øke den språklige aktiviteten hos minoritetsspråklige barn og barn med behov for ekstra språkstimulering. Materiellet har fått navnet Språkkista og er utgitt på GAN Aschehoug. Nina er spesielt opptatt av å ta vare på mangfoldet vi har i barnehagen, at vi har mye å lære av hverandre og at det er viktig å dele ideer og erfaringer. Hun holder kurs om hvordan å skape et språkstimulerende miljø for minoritetsspråklige barn. Ninas kunnskap og engasjement gjør kursene hennes særdeles inspirerende og matnyttige! Kurs

Kompetanseutvikling i barnehagen

Kompetanseutvikling i barnehagen Kompetanseutvikling i barnehagen BRO ASCHEHOUG Tenk fremover! TENK FRAMOVER! Kompetanseheving i barnehagen er viktig og langsiktig arbeid. Godt planlagt etterutdanning for alle ansatte vil bidra til et

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Kurstilbud våren 2014. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2014. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2014 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage Stadig bedre Kvalitetsplan for 2007 2011 Barnehage Forord Nye kvalitetsutviklingsplaner for barnehage, skole og skolefritidsordning skal vise helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for barnehage-

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune.

KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. Dette er KFU sine kommentarer med innspill fra FAU. 1. Innledning KFU verdsetter arbeidet Fredrikstad kommune har gjort med en kommunedelplan

Detaljer

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden SVARVERUD BARNEHAGE En hånd å holde i et fang å sitte på i en eventyrlig verden ÅRSPLAN 2013-2014 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN: Svarverud barnehage er kommunens eldste barnehage med en stor og spennende

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER Innledning Ordet «plattform» betyr grunnlag eller utgangspunkt. Frelsesarmeens barnehagers pedagogiske plattform danner utgangspunkt for alt arbeidet

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 4 Forord Barnehagen

Detaljer

BARNEHAGE SFO GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE ASCHEHOUG BARNEHAGE GRUNNSKOLE SFO VIDEREGÅENDE. Kurs og kompetanseheving BARNEHAGE GRUNNSKOLE SFO VIDEREGÅENDE

BARNEHAGE SFO GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE ASCHEHOUG BARNEHAGE GRUNNSKOLE SFO VIDEREGÅENDE. Kurs og kompetanseheving BARNEHAGE GRUNNSKOLE SFO VIDEREGÅENDE Kurs og kompetanseheving i SFO/AKS BARNEHAGE GRUNNSKOLE KATALOG 2015 SFO VIDEREGÅENDE ASCHEHOUG BARNEHAGE BARNEHAGE GRUNNSKOLE SFO GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SFO VIDEREGÅENDE BARNEHAGE SFO GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN for SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE 12/13 INNLEDNING Sukkerspinn Familiebarnehage er en liten barnehage med trygge og klare rammer. Vår hjemlige atmosfære og to stabile voksne er et spesielt godt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage 2014-2017 Innholdsfortegnelse 1. Utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet Lov om barnehager Rammeplan for barnehage Steinkjer kommunes lokale plan for barnehagene Beitstad

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2015/2016

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2015/2016 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2015/2016 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: VI GIR TANKENE VINGER OG FØTTENE RØTTER KONTAKTINFO: ADRESSE: Porsholen barnehage Porsmyrvn.35 4314 Sandnes Mail:porsholen.barnehage@sandnes.kommune.no

Detaljer

KANVAS RAPPORT FOR SAMFUNNSANSVAR

KANVAS RAPPORT FOR SAMFUNNSANSVAR KANVAS RAPPORT FOR SAMFUNNSANSVAR 1. KANVAS BIDRAG TIL UTVIKLING AV SAMFUNNET...6 2. MILJØHENSYN OG FORBRUK... 10 3. ETTERRETTELIGHET, TRANSPARENS OG BEDRIFTSDEMOKRATI... 11 4. SAMARBEID MED IDEELLE OG

Detaljer

Fra 2008 til 2010 var verdier vårt satsingsområde i personalgruppen.

Fra 2008 til 2010 var verdier vårt satsingsområde i personalgruppen. Stabekk barnehages fokusområder er språk og relasjoner. Gjennom flere år har vi fokusert på teori og konkrete metoder som omhandler verdier, språk og sosial kompetanse. Dette er gjort på kurs, gjennom

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer