SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden"

Transkript

1 SVARVERUD BARNEHAGE En hånd å holde i et fang å sitte på i en eventyrlig verden ÅRSPLAN

2 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN: Svarverud barnehage er kommunens eldste barnehage med en stor og spennende uteplass som gir mulighet for mange utfordringer hele året. Barnehagen ligger i et eldre boligområde med kort veg til Årnes sentrum med Årnes brygge, Kulturhuset med kino og bibliotek, ulike turområder slik som Hofsrudskogen og lille skogen ved Nes Sykehjem. Svarverud barnehage er en fireavdelings barnehage fordelt på to hus. Barnehagen er godkjent for 76 barn når barna er over 3 år. Åpningstiden er fra til Styrer: Grethe Skårerhøgda Avdelingene våre er: Veslefrikk 0-3 år. Pedagogisk leder: Marius Hermansen Pedagogisk leder: Mona Svane Fagarbeider: Anne May Berg Assistent: Jane Larsen Sjøli Assistent Torild Brynildsen Askeladden 0-3 år. Pedagogisk leder: Marit Håven Pedagogisk leder/fagarbeider: Mette Brenni Fagarbeider: Vigdis Tønsager Assistent: Trine Rusten Smørbukk 3-6 år. Pedagogisk leder: Marianne Hansen Østby Pedagogisk leder: Vigdis Unstad fagarbeider: Monica Johnsen Assistent: Hege Holmen Assistent: Aud Richardsen Fagarbeider: Ann-Kristin Maarud Ole Brumm 0-6 år. Pedagogisk leder: Kari-Mette Heinonen Assistent: Jadranka Kuburić Assistent: Tove Enger Fagarbeider: Inger Arnesen

3 BARNEHAGENS HOVEDMÅLSETTING Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet skape den gode barndom med vekt på trygghet, omsorg og gode utviklingsmuligheter i et kreativt miljø. Den gode barndom Svarverud barnehage kan tilby både barn og voksne et miljø som gir rom for: Trygghet og omsorg: Vi er opptatte av å møte barna med trygghet og omsorg. Dette samspillet skal prege enhver situasjon i løpet av barnehagedagen. Dette gjør vi ved å gi barna forutsigbarhet (faste rutiner) i hverdagen slik at de blir trygge på seg selv. Vi ser, snakker med og lytter til barna, både det de sier verbalt men også ved bruk av kroppsspråk. Barna får utfordringer som er tilpasset sitt utviklingsnivå. Det legges til rette for gode læringssituasjoner i lek og samspill med andre. Gode utviklingsmuligheter: Barna skal få gode opplevelser som skaper samhørighet. Dette ved å skape vennskapsrelasjoner blant barna på avdelingen, men også på tvers av avdelingene og husene. Vi voksne tar barnas opplevelser på alvor, tar barnas perspektiv og undrer oss sammen med barna. Vi sprer glede og humor i hverdagen sammen med barna, og vi kan tilby et trygt og godt miljø for både store og små. Et kreativt miljø med gode utviklingsmuligheter. Barns medvirkning: I barnehagelovens 3 står det om barns rett til medvirkning: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Medvirkning betyr at man får delta i prosess og resultat, man får virke med hele seg selv slik man er og slik man tenker. Man får være bidragsyter. Det er mange medbestemmelser i medvirkning. Når vi gir barna medbestemmelse gir vi barna ulike alternativ som de kan velge ut fra, mens ved medvirkning får barna ut i fra sitt perspektiv påvirke sin egen hverdag ved å stille spørsmål som voksne tar på alvor. Medvirkning er noe som skjer hele tiden.

4 BARNEHAGENS SATSINGSOMRÅDE Sosialt samspill Tema: Du og jeg og vi to Mål: Barna skal utvikle evnen til samhandling med andre og styrke sine sosiale ferdigheter Delmål: Barnehagen skal være et strukturert og stimulerende lekemiljø De voksne skal være støttende og deltakende i leken Barna samhandler positivt med andre Innhold og metoder: Dette er en videreføring av det arbeidet vi startet forrige barnehageår. Vi ser viktigheten av å fortsette satsingen på å heve kompetansen i personalet og ha fokus på barns lek. Det er under leken at barn tar til seg kunnskap og utvikler sine sosiale ferdigheter. Leken regnes for å være barndommens kjennetegn. Derfor blir det viktig for oss å legge til rette for et godt lekemiljø. Barns lek er en frivillig aktivitet som barn selv velger å delta i. Det er på liksom og er lystbetont. Fantasien får fritt spillerom og barna kan «glemme» seg selv og gå inn i lekeverdenen. Leken gir glede og fremmer barns utvikling på alle områder. Barnet utvikler og styrker sin identitet og selvfølelse. I leken, spesielt i rolleleken, spiller kommunikasjon en sentral rolle. I leken dannes grunnlaget for barns vennskap med hverandre. Vennskap gir barn muligheter til å utvikle og opprettholde kontakt med andre, forstå andres perspektiv og roller, de lærer å løse konflikter og hjelpe andre. Barn som har lekt mye rollelek vil være godt rustet til å delta aktivt i samspill med andre videre i livet. Det krever at de voksne har respekt for barns lek og den friheten som ligger i leken. Det betyr at barna trenger: tid og rom for lek godt og variert utstyr felles opplevelser og erfaringer som gir leken stoff til videre utvikling voksne som tar initiativ og legger til rette for ulike aktiviteter voksne som er engasjerte og gir barna hjelp og støtte i samspill med de andre Vi vil legge til rette for gruppeaktiviteter både ute og inne, og vi vil ha utstyr tilgjengelig som stimulerer til rollelek, fantasi og utforskning. Gjennom ukentlige turer ut i nærmiljøet og skogen, og gjennom lese, synge sammen og leke oss med rim og regler skaper vi felles opplevelser samtidig som vi stimulerer til språklige aktiviteter. Vi legger vekt på å være aktive voksne som undrer seg sammen med barna, inspirerer og oppmuntrer.

5 KOMPETANSESATSING I NES KOMMUNE Vi viderefører det landsomfattende kompetanseløftet gjennom Utdanningsdirektoratet. Tema: Vennskap og deltakelse Målet: Styrke personalets kompetanse i arbeidet med å omsette formålsbestemmelsen i praktisk arbeid i barnehagen Områder man kan ha fokus på er: Vennskap og tilhørighet: Barns trivsel voksnes ansvar, et forebyggende arbeid mot mobbing, relasjonsbygging. Barns rett til medvirkning: Hvordan vi planlegger og organiserer det pedagogiske arbeidet i barnehagen og betydningen av de voksnes holdninger, kunnskap og ferdigheter til å forstå og oppdra barn til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Språk hvordan de voksne støtter barns språkutvikling og øker deres språklige kompetanse gjennom aktiv bruk av språket. Alle ansatte i barnehagene i Nes, kommunale og private barnehager, skal omfattes av kompetanseutviklingen. For vil vårt fokus være: språkstimulering og begrepsopplæring videreføring av implementering av Språk Lese Lære planen for barnehager og skoler i Nes pedagogisk ledelse voksenrollen rolleleken i barnehagen

6 VURDERING OG DOKUMENTASJON Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. (Rammeplan s. 56) I Nes kommune har vi utarbeidet en plan for språk, lesing og læring (SLL-plan) i samarbeid med Bredtvet kompetansesenter. I arbeidet med den planen «skal vi jobbe etter prinsippene med de tre F er: Forebygging - Fange opp Følge opp.» Å dokumentere det vi gjør i hverdagen er viktig for å kunne reflektere over egen praksis. Dette skal danne grunnlaget for et godt foreldresamarbeid og positiv foreldremedvirkning. I følge SLL-planen skal «barnehageansatte gi konkrete tilbakemeldinger på barnas språklige og sosiale utvikling til de foresatte og gi råd om hvordan de kan støtte barnets utvikling. Tilbakemeldingene bør bygge på resultater fra observasjoner og kartlegginger.» Vi bruker følgende verktøy for innhenting av den informasjonen vi trenger: TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) 20 spørsmål om språkferdigheter Å by barnet opp til dans, observasjon av tidlig kommunikasjon. Deltakende observasjon, voksne deltar i lek og aktiviteter og noterer i loggbok (i etterkant) det som blir observert. Uformell evaluering i møter I tillegg kan det ved enkelte tilfeller være behov for å bruke: Alle med, et observasjonsskjema for barns utvikling MIO (Matematikk, individet, omgivelsene) Foreldre og foresatte gir skriftlig samtykke til observasjon og kartlegging av barna. Den informasjonen vi innhenter via disse verktøyene danner grunnlaget for det vurderingsarbeidet vi gjør både i forhold til enkeltbarn, barnegruppene og barnehagen som en pedagogisk virksomhet.. Når det gjelder kartlegging av enkeltbarn, blir dette tatt opp og drøftet i foreldresamtaler. All kartlegging og vurdering danner grunnlaget for neste års planlegging.

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer