FS Protokoll 04/10. Tid: Søndag 8. august kl Karl Johans gate 7, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FS Protokoll 04/10. Tid: Søndag 8. august kl 14.00 17.45. Karl Johans gate 7, Oslo"

Transkript

1 FS Protokoll 04/10 Tid: Søndag 8. august kl Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Karl Johans gate 7, Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Sverre Rosmo, Brynjulf Lien, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud og Tonje Granmo (NEFU). Stine Jakobsson Strømsø og Henrik Peersen Børre Thorsø og Eva Petrea Opsahl (vara, NEFU) SAK 42/10 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjent. SAK 43/10 Godkjenning av FS protokoll 03/10 Det var ingen merknader til FS protokoll 03/10. FS protokoll 03/10 godkjent. SAK 44/10 Landsmøtesak: Innstilling fra lovkomiteen Lovkomiteens innstilling ble lagt frem av generalsekretær og spørsmål ble oppklart av lovkomiteens medlem Brynjulf Lien. Innstillingen stiller seg bak vedtektsendringsforslagene som er lagt fram av forbundsstyret gjeldende 6 Forbundsstyret, 7 Arbeidsutvalget og 9 Valg, kun med ordlydsendring i andre setning i 7. Lovkomiteen har gått for en annen innstilling enn forbundsstyret hva angår nytt punkt midlertidig administrasjon og tvangsoppløsning under 3 i vedtektene.

2 Lovkomiteens innstilling avviser videre innkomne forslag fra Sør Trøndelag fylkeslag og Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland i tråd med forbundsstyrets innstilling vdr landsmøterepresentasjon. Forbundsstyret gav dessuten lovkomiteen i oppgave å utrede bærende prinsipper for landsmøterepresentasjon. Lovkomiteen så på dette som en oppgave som lå utenfor deres mandat. Etter diskusjon med forbundsleder Kristian Haugland og nestleder Hanne Østby Granmo anbefales det nye forbundsstyret å sette ned en gruppe til å arbeide med dette i kommende landsmøteperiode. 1. Lovkomiteens innstillinger tas til orientering. 2. Forbundsstyret ber det nye forbundsstyret om å nedsette en gruppe som har i oppgave å utrede bærende prinsipper og utkast til ny vedtekt vedrørende landsmøterepresentasjon. SAK 45/10 Beskytterskap fra det kongelige Norske Slott Kongelig beskytterskap tildeles i femårsperioder. Det kongelige hoff har kontaktet NEF om at nåværende beskytterskap av Prinsesse Märtha Louise snart utløper. Forbundsstyret var samstemt om at det var ønskelig å søke forlengelse av det kongelige beskytterskap, da dette sees som utelukkende som positivt for organisasjonen. Norsk Epilepsiforbund søker om en ny femårsperiode med kongelig beskytterskap. SAK 46/10 Landsmøtesak: ny valgkomité En av forbundsstyrets oppgaver i forbindelse med landsmøtet er å innstille på ny valgkomité for kommende landsmøteperiode. Forbundsstyrets diskuterte med utgangspunkt i administrasjonens forslag og tidligere bestemte kriterier: Erfaring fra forbundsstyret, erfaring fra valgkomiteen, kjennskap til NEFs lokalforeninger og fylkeslag, samt geografisk spredning. 1. Forbundsstyret forslår følgende kandidater til NEFs valgkomité:

3 Leder: Medlem: Medlem: Anne Kvaal, Epilepsiforeningen i Asker og Bærum Christian Solum, Epilepsiforeningen i Tønsberg Børge Nylund, NEFU Varamedlem: Brynjulf Lien, Epilepsiforeningen i Follo 2. Forbundsstyret takker nåværende valgkomité for det gode arbeidet som er gjort i denne perioden. Årsaken til at komiteen ikke gjenvelges er utelukkende ut ifra at det sees som viktig med sirkulasjon for å ha friskt syn på hvilke egenskaper som er ønskelig i forbundsstyret medlemmer. SAK 47/10 Landsmøtesak: revisor I følge 5, pkt 14 i NEFs vedtekter skal det ved hvert landsmøte velges revisor. De siste årene har Torhild Søberg fra Profero revisjon DA vært revisor, og forbundsstyret gav uttrykk for tilfredshet både med tanke på pris og kvalitet. Profero revisjon DA ønskes som NEFs revisor for perioden SAK 48/10 Landsmøtesak: budsjett Generalsekretær informerte forbundsstyret om at landsmøtet i følge vedtektene, 5 pkt 11, skal gi forbundsstyret fullmakt til å fastsette og revidere budsjettet for organisasjonen. Tatt til orientering SAK 49/10 Interessepolitiske saker: høring vedrørende særfradrag En interdepartemental arbeidsgruppe la i april 2010 frem en rapport om hvordan den ønsker å bedre ordningen med særfradrag for stor sykdomsutgifter. Generalsekretær informerte om arbeidet administrasjonen har gjort i denne forbindelse og gikk igjennom utkast til høringssvar. Det var enighet i forbundsstyret om at høringssvaret formidlet NEFs kritikk til rapporten og dens konklusjoner på en tilfredsstillende måte. Av endringer i høringssvaret ble det

4 foreslått å understreke viktigheten i at en eventuell ny ordning må baseres på rettferdige fordelingsprinsipper. Høringssvaret sendes finansdepartementet med foreslåtte endringer og administrasjonen får mandat til å følge opp saken med bakgrunn i de punkter som er skissert i saksnotatet. SAK 50/10 Interessepolitiske saker: orientering om arbeidet etter hjelpemiddelutvalgets NOU I mai 2010 avga hjelpemiddelutvalget sin utredning om forbedringer i systemet for forvaltning og formidling av hjelpemidler. Utredningen er nå på høring og generalsekretær redegjorde innholdet i utvalgets forslag for forbundsstyret. Generalsekretær ønsker å gjennomføre et møte med Arbeidsdepartementet for å diskutere utredningens konsekvenser for mennesker med epilepsi. Videre vil det være hensiktsmessig å sende høringssvar innen fristen 15/ , med anbefaling om at endringene ikke gjennomføres. Organisasjonen vil også samarbeide med andre interesseorganisasjoner, samt følge saken videre i etterkant av høringssvar er innsendt, og om nødvendig arbeide aktivt opp mot politikere på Stortinget. Generalsekretær arbeider videre med saken i henhold til de punkt som er skissert i saksnotatet. SAK 51/10 Detaljprogram landsmøtet Utarbeidet detaljprogram for landsmøtet ble gjennomgått. Tatt til orientering. SAK 52/10 Orienteringssaker Landsmøtefunksjonærer

5 o Administrasjonen jobber for tiden med å fordele arbeidsoppgaver på landsmøtet mellom funksjonærene. Det vil sendes ut mail der man forhører seg om fordelingen er i orden til de enkelte medlemmene i styret som får tildelt oppgaver. Trukket forskningsprosjekt o Overlege Bjørn Bjurulf ved OUS, Ullevål har tidligere fått midler gjennom NEF av Stiftelsen Helse og Rehabilitering til å gjennomføre et forskningsprosjekt om ketogen diett hos barn. På grunn av problemer med finansiering av ernæringsfysiolog til forskningen har Bjurulf dessverre måtte avlyse forskningsprosjektet. Midlene blir derfor tilbakebetalt SHR, inkludert administrasjonstillegget som NEF har mottatt. FFOs ekstraordinære kongress o FFO har innkalt til ekstraordinær kongress, den samme helgen som NEF holder landsmøte. Dette betyr dessverre at NEF ikke kan delta på kongressen. Nevroplan 2015 o Helsedirektoratet arbeider for tiden med utviklingen av nevroplan, for å videreutvikle behandlingen på nevroområdet i Norge. I den forbindelse har administrasjonen deltatt på høring, samt bidratt med skriv for å belyse viktige elementer i epilepsibehandlingen. Det er også utlyst en mindre tilskuddordning ( Tilskudd til informasjons- og veiledningsarbeid i regi av brukerorganisasjoner for personer med nevrologiske skader og sykdommer ) som administrasjonen vil søke på. SAK 53/10 Siden Sist, inkludert oppfølging av fadderansvar Styrets medlemmer presenterte representasjonskalender siden sist forbundsstyremøte. Det ble også tatt en gjennomgang av erfaringer og tilbakemeldinger under fadderordningen. Ferdigutmeldte skjemaer kan leveres til organisasjonskonsulent, samt forslag til temaer for høstens organisasjonskurs.

6 SAK 54/10 Eventuelt Det er ikke meldt inn noen saker under 41/10 Eventuelt. Møtet hevet Ref. 19.august 2010 Henrik Peersen

FS Protokoll 01/10. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10

FS Protokoll 01/10. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10 FS Protokoll 01/10 Tid: Onsdag 27. januar, kl 17.00 21.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Hilde Nordahl Karterud,

Detaljer

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal Protokoll 5/12 Tid: Søndag 12.8.2012, kl. 16.00 20.00 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg,

Detaljer

FS Protokoll 07/10. Hilde Nordahl Karterud, Espen Lahnstein og Roar Brunstad.

FS Protokoll 07/10. Hilde Nordahl Karterud, Espen Lahnstein og Roar Brunstad. FS Protokoll 07/10 Tid: Torsdag 25. november, kl 17.00 19.30 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Marit Westerås, Anne

Detaljer

FS Protokoll 05/09. Innkalling og dagsorden ble godkjent med foreslåtte endringer.

FS Protokoll 05/09. Innkalling og dagsorden ble godkjent med foreslåtte endringer. FS Protokoll 05/09 Tid: Fredag 11. September, kl 17.00-20.00. Sted: Tilstede: Fra adm.: Thon Hotel Oslo Airport, Balder Allè 2, 2050 Jessheim Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Brynjulf Lien, Hilde

Detaljer

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 FS Protokoll 01/11 Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Sheraton Hotel, Warszawa Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo,

Detaljer

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU).

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU). Protokoll 05/11 Tid: Fredag 25.11.11, kl. 15.00 18.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg

Detaljer

Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo

Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo Protokoll 04/12 Tid: Fredag 4. mai 2012, kl. 17:00-19:30 Lørdag 5. mai 2012, kl. 09:00-14:30 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Rica Ishavshotell, Tromsø Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg,

Detaljer

Protokoll 01/09. Ingen merknader til innkalling og dagsorden. SAK 02/09 Godkjenning av FS protokoll 07/08 og orientering om AU protokoll 01/09

Protokoll 01/09. Ingen merknader til innkalling og dagsorden. SAK 02/09 Godkjenning av FS protokoll 07/08 og orientering om AU protokoll 01/09 Protokoll 01/09 Tid: Tirsdag 11.februar 2009 kl 1800 20.50 Sted: Tilstede: Adm: Rica Hotell Gardermoen Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Brynjulf Lien, Tonje Granmo, Anne Glorvigen

Detaljer

Protokoll 01/12. Tid: Torsdag 02.01.12, kl. 14.00-20.30. Sted: Karl Johans gate 7

Protokoll 01/12. Tid: Torsdag 02.01.12, kl. 14.00-20.30. Sted: Karl Johans gate 7 Protokoll 01/12 Tid: Torsdag 02.01.12, kl. 14.00-20.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Espen

Detaljer

Protokoll 6/13. Tre nye orienteringssaker meldt inn og sak om Quizvinn ble flyttet fra orientering til eventuelt.

Protokoll 6/13. Tre nye orienteringssaker meldt inn og sak om Quizvinn ble flyttet fra orientering til eventuelt. Protokoll 6/13 Tid: Torsdag 14. november, kl. 16-20 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt.

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt. Protokoll 4/13 Tid: Onsdag 21. august 2013, kl. 16.00 20.25 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle

Detaljer

Et godt liv med epilepsi

Et godt liv med epilepsi Norsk Epilepsiforbund Årsmelding 2008 Et godt liv med epilepsi 1 Oppsummering 2009..ET GODT LIV MED EPILEPSI I 2009 var det 35 år siden Norsk Epilepsiforbund ble stiftet. NEFs 35-årsjubileum ble markert

Detaljer

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

NEF 2012. Kunnskap til folket NEF en slagkraftig organisasjon Norsk Epilepsiomsorg i verdensklasse Et godt liv med epilepsi

NEF 2012. Kunnskap til folket NEF en slagkraftig organisasjon Norsk Epilepsiomsorg i verdensklasse Et godt liv med epilepsi Årsmelding 2012 NEF 2012 Norsk Epilepsiforbund har også i 2012 stått overfor en omfattende arbeidsmengde for å nå målene i arbeids- og strategiprogrammet. Med tilbakeblikk på året er det tydelig at NEF

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Protokoll fra styremøte 3/2015

Protokoll fra styremøte 3/2015 Til hovedstyret i Norges Juristforbund Revisor Kjetil Andersen og Øystein Olsrud JUS v/daglig leder Seksjonsstyrene Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo T: 40 00 24 25 E: juristforbundet-post@jus.no

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Reidun Skretting Dag Grindal

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord.

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. 1 Protokoll Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. Sak 1. Åpning av landsmøtet Lokallagsleder Anders Forreløkken ønsket velkommen til Sandefjord

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 05.03.08 kl. 09.30 18.00, Ullevål stadion Tilstede fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

PROTOKOLL. fra Hovedstyremøte nr. 5 /13 holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, onsdag den 19. juni 2013, kl. 17.30. *********

PROTOKOLL. fra Hovedstyremøte nr. 5 /13 holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, onsdag den 19. juni 2013, kl. 17.30. ********* PROTOKOLL fra Hovedstyremøte nr. 5 /13 holdt i s lokaler, onsdag den 19. juni 2013, kl. 17.30. ********* Tilstede: Leder - Siv Sandø Nestleder - Hans Christian Hauge (ankom 17.50) Styremedlemmer - Anna

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Protokoll fra møte Hovedkomiteen i VKM 10. mars 2010, kl 10.00-16.00

Protokoll fra møte Hovedkomiteen i VKM 10. mars 2010, kl 10.00-16.00 Protokoll fra møte Hovedkomiteen i VKM 10. mars 2010, kl 10.00-16.00 Deltakere Fra Hovedkomiteen: Åshild Krogdahl (leder), Bjørn Næss, Espen Rimestad, Hilde-Gunn Sorteberg, Jan Alexander, Janneche Utne

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer