Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal"

Transkript

1 Protokoll 5/12 Tid: Søndag , kl Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal Henrik Peersen, Jørn Mandla Sibeko Marit Westerås, Espen Lahnstein og Roar Brunstad SAK 54/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden To saker ble meldt til eventuelt: 1) Fondsstyret 2) Gjennomgang av fadderordning Innkalling og dagsorden godkjent SAK 55/12 Godkjenning av FS protokoll 4/12 og AU protokoll 1/12 Det var ingen merknader til FS protokoll 4/12 og AU protokoll 1/12 FS protokoll 4/12 og AU protokoll 1/12 godkjent. SAK 56/12 Landsmøtesak Revisor I følge NEFs vedtekter 5 pkt. 14 skal NEF velge revisor på hvert landsmøte. De siste årene har NEF benyttet seg av revisor hos Profero revisjon DA. Generalsekretær anbefalte at NEF fortsetter med Profero revisjon DA. Profero revisjon DA velges som NEFs revisor for perioden

2 SAK 57/12 Landsmøtesak Budsjett 2013 og 2014 Generalsekretær orienterte om at landsmøtet etter vedtektenes 5 punkt 11 skal gi forbundsstyret fullmakt til å fastsette og revidere budsjett for organisasjonen. Dette gjøres fordi budsjetter som fremlegges for landsmøtet to år frem i tid, ikke avspeiler den økonomiske virkeligheten for organisasjonen, og således er et meget dårlig styringsverktøy for landsmøtet. Tas til orientering SAK 58/12 Landsmøtesak Hedersbevisninger Forbundsleder redegjorde for Arbeidsutvalgets forslag til kandidater for hedersbevisninger på Landsmøtet Forbundsstyret var enige i at Eva H. Johnsen møter kriteriet om å utgjøre en ekstraordinær innsats for epilepsisaken, og stilte seg bak foreslaget om at hun tildeles æresmedlemskap på Landsmøtet. Det vil også markeres på Landsmøtet at Eva i år har vært ansatt i NEF i 20 år. Det var også enighet om at Kåre Larsen fortjener en oppmerksomhet for sin innsats for NEF i arvesaken etter Per Øistein Meidell, og hans frivillige innsats for eldre i kommunen. Siden Larsen ikke møter kriteriene til æresmedlemskap eller frivillighetspris, var det også enighet om at han inviteres til Landsmøtet og tildeles prisen Årets ildsjel. 1. Eva Johnsen tildeles æresmedlemskap ved Landsmøtet. 2. Kåre Larsen inviteres til Landsmøtet og tildeles prisen Årets ildsjel. SAK 59/12 Landsmøtesak Innstilling på ny valgkomité Generalsekretær la frem Arbeidsutvalgets forslag om innstilling til valgkomité for Landsmøtet 2012.

3 De foreslåtte kandidatene er: - Mari Morønning - Dagny Gaustad - Børge Nylund - Ragnhild Lie (vara) Styret diskuterte forslaget med hensyn til bl.a. kandidatenes erfaring fra tidligere valgkomitéer, organisatorisk kompetanse og deltagelse i andre NEF-relaterte fora. Styret støttet forslaget. Forbundsstyret innstilling fremmes ved Landsmøtet i september. SAK 60/12 Arbeids- og strategiprogram Generalsekretær la frem arbeids- og strategiprogram for , som var omarbeidet i tråd med styrets innspill i forbundsstyremøte 4/12. Styret sa seg fornøyd med programmet, og avgjorde at små justeringer og skrivefeil kunne meldes etter møtet. Generalsekretær orienterte også om at de interessepolitiske sakene som administrasjonen jobber med vil bli lagt frem for det neste styret etter landsmøtet, slik at de kan prioritere disse i tråd med det nye arbeids- og strategiprogrammet. Arbeids- og strategiprogrammet vedtas. SAK 61/12 Landsmøtesak innstilling fra lovkomité Generalsekretær la frem lovkomiteens innstilling til vedtektsendringene som var oversendt fra forbundsstyret. Komiteen hadde ikke noe å bemerke ved det lovtekniske i forslagene, men kom med enkelte innspill. Etter styrets vurdering var det ikke behov for endringer i vedtektsendringsforslagene etter komiteens innstilling. Lovkomiteens innstillinger tas til orientering.

4 SAK 62/12 Landsmøteprogram Generalsekretær gikk gjennom det endelige programforslaget til Landsmøtet. Oppgaver og roller til Landsmøtet ble fordelt mellom styremedlemmene. Tidspunkt for siste styremøte før Landsmøtet ble satt til 21. september kl Landsmøteprogram vedtas. SAK 63/12 Prokura til generalsekretær Generalsekretær gjorde styret oppmerksom på at han ikke er registrert med prokura for Norsk Epilepsiforbund i Brønnøysundregistrene. Dersom styret vil endre på dette, kreves det et vedtak. Generalsekretær i Norsk Epilepsiforbund tildeles prokura. SAK 64/12 Arv og tilgjengelige midler Generalsekretær informerte om at arven fra Per Øistein Meidell nå var utbetalt til Norsk Epilepsiforbund. Han redegjorde også for konto 2980 udisponert arv/gave, hvis opphav tidligere har vært ukjent. Etter en grundig gjennomgang av denne kontoen, utført av Eva H. Johnsen i administrasjonen, er det nå klart at pengene som står på denne kontoen ikke er bundet til noe spesielt formål, og forbundsstyret står derfor fritt til å disponere disse midlene. I tillegg minnet generalsekretær at forbundet har tilgang til omtrent 2,6 millioner etter Kure Epilepsisenter, som kan brukes til hjelpetiltak for mennesker med epilepsi over en tiårsperiode. Styret diskuterte hvordan disse midlene best kunne forvaltes i tråd med målene til Norsk Epilepsiforbund. Det var enighet om at tiltak til fordel for eldre med epilepsi var passende, slik Meidells hjelpeverge tidligere har foreslått. Det vil i tillegg jobbes videre med å lage en strategi for hvordan de frie midlene skal disponeres. 1) Midlene settes til side som frie midler. 2) Administrasjonen bes komme med forslag til tiltak rettet mot eldre i 2013.

5 SAK 65/12 Prosjektstatus Organisasjonskonsulent redegjorde for fremgangen i de ni aktive prosjektene som har blitt innvilget støtte fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Utsiktene tydet på at åtte prosjekter blir fullført i 2012, mens det vil søkes sluttår et av prosjektene. Prosjektstatus tatt til orientering. SAK 66/12 Revidert budsjett Organisasjonskonsulent la frem revidert budsjett for 2012, med et forventet plussresultat på kr Det reviderte budsjettet har medregnet arven fra Per Øistein Meidell, og avviker derfor vesentlig fra det opprinnelige budsjettet. Organisasjonskonsulent understrekte at budsjettet viser at organisasjonen er sårbar på inntjeningssiden, på tross av et forventet høyt overskudd i inneværende år. 1) Revidert budsjett 2012 legges til grunn for videre drift i ) Hukommelseskurset fullfinansieres gjennom Kure-midler. 3) Det lages en strategi for bruk av Kure-midler. SAK 67/12 Gjennomgang arbeids- og strategiprogram Generalsekretær redegjorde for fremgangen i operasjonalisert arbeids- og strategiprogram. Operasjonaliseringen og tilhørende vurderinger tas til orientering SAK 68/12 Orienteringssaker Nordisk møte Forbundsleder informerte om Nordisk møte, hvor hun og organisasjonskonsulent Jørn Sibeko deltok juni.

6 Epilepsikongress i London Forbundsleder informerte om at årets epilepsikongress er lagt til London, men at NEF ikke vil delta i år. Dette på bakgrunn av økonomi og at oppslutningen blant de øvrige nordiske land også er lav i år. NES-møtet Norsk Epilepsiselskap har sitt årlige møte 30. august til 1. september. Fra NEF stiller forbundsleder Hanne Østby Granmo, generalsekretær Henrik Peersen og organisasjonskonsulent Jørn Mandla Sibeko. NEF vil også få en egen stand på møtet. Valgkomiteens innstilling Generalsekretær orienterte om valgkomiteens innstilling til nytt forbundsstyre til Landsmøtet SAK 68/12 Eventuelt Fondsstyret I styremøte i forskningsfondet 11. mai besluttet NEFs fondsstyre å anmode forbundsstyret om å vurdere om generalsekretær bør være fullverdig medlem av fondsstyret. Vedtak: NEFs generalsekretær er fullverdig medlem av fondsstyret Gjenomgang av fadderordningen Styret diskuterte erfaringer med fadderordningen. Vedtak: Status tatt til orientering Møtet hevet kl

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 1 Barnehagens navn og organisasjon Barnehagens navn er Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA. Barnehagen er organisert

Detaljer

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen.

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Klækken Hotel, Klekken på Ringerike STYRETS BERETNING/STYRELEDERS TALE OG REGNSKAP 2014 Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00.

Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00. Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00. Avholdt hos Karin Svendsen, Dåfjord Tilstede: Steinar Pettersen, Karin Svendsen og Thomas Austad på telefon fra

Detaljer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Vedtatt 13.05.2013 2013002158 Retningslinjer for faglige og politiske

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer