FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl , 15.januar, kl og 16. januar, kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00"

Transkript

1 FS Protokoll 01/11 Tid: 14 januar, kl , 15.januar, kl og 16. januar, kl Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Sheraton Hotel, Warszawa Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Espen Lahnstein, Kirsten Steenberg, Roar Brunstad, Tonje Granmo (NEFU) og Eva Petrea Opsahl (vara, NEFU). Stine Jakobsson Strømsø og Henrik Peersen. Hilde Nordahl Karterud SAK 01/11 Godkjenning av innkalling og dagsorden Det ble foreslått følgende endringer til dagsorden: Kuresaken tas ut som egen sak med saksnummer 9/11, orienteringssaker heter derfor 10/11 og herfra utgår også Program Styremedlem, Espen Lahnstein, ønsket å legge til orienteringssak om sysselsettingsstrategi. Innkalling og dagsorden godkjent med endringer. SAK 02/11 Godkjenning av FS protokoll 07/10 Det var ingen merknader til FS protokoll 07/10. FS protokoll 07/10 godkjent. SAK 03/11 Lederkonferanse 2011 Generalsekretær presenterte administrasjonens forslag for årets lederkonferanse. Det foreslås at denne gjennomføres Mai på konferansehotell i Oslo-området.

2 Konferansen gjennomføres vanligvis med følgende programposter: - lokalforeningenes time - faglig foredrag knyttet til organisasjon og epilepsi Årets forslag til tema er: - verdibevissthet (begrepsbruk menneske med epilepsi vs epileptiker) - diettbehandling ved epilepsi Det er enighet i styret både med tanke på dato og innhold til konferansen. Administrasjonen får oppgaven med å velge hotell, med forutsetning av at valget ikke faller på det tidligere benyttede hotellet, Thon Hotel Oslo Airport NEFs lederkonferanse 2011 gjennomføres Mai på et konferansehotell i Oslo-området, med unntak av Thon Hotel Oslo Airport. Tema for konferansen blir i tråd med forbundsstyrets diskusjoner. SAK 04/11 Møteplan 2011 Forbundsleder, Hanne Østby Granmo, gjennomgikk fremlagt møteplan der følgende tidspunkt ble foreslått: mars, klokken (Oslo) - 6. mai, klokken ( Ifm. Lederkonferanse) - 6. september, klokken (Oslo) november, klokken Møteplanen 2011 vedtatt. SAK 05/11 Deltakelse på nordisk møte og verdenskongress Generalsekretær redegjorde for forslaget til deltakelse på nordisk møte og verdenskongress 2011, samt informerte om formålet ved deltakelse ved disse. Det ble også presenteret hvem som har deltatt på møtene tidligere. Det var enighet rundt deltakelsen til arrangementene.

3 Deltakelse vedtatt: 1. Forbundsleder og generalsekretær representerer NEF på Nordisk møte i Finland. 2. Forbundsleder, generalsekretær og organisasjonskonsulent representerer NEF på verdenskongressen i Roma. SAK 06/11 Interessepolitiske saker: arbeids- og utdanningsreiser Generalsekretær gav en redegjørelse for støtteordningen arbeids- og utdanningsreiser, og beløpsbegrensningen som departementet vil innføre for brukerne. Det ble så diskutert hvilke argumenter som eventuelt finnes for og i mot en slik beløpsbegrensning på pr. mnd. pr. bruker. Det ble i diskusjonen også vektlagt at NEF bør ha samme holdning som FFO og blindeforbundet som også er opptatt av denne støtteordningen. Det er enighet i NEF at det vil være prinsipielt feil å sette tak på en ordning som har til hensikt å sikre sysselsetting av mennesker med funksjonshemming. Forbundsstyret støttet seg også til administrasjonens forslag til øvrige overordnede prinsipp som gjeldende i det videre arbeidet med saken: landsdekkende, varig og fleksibel. 1. FS slutter seg til prinsippene om at ordningen skal være landsdekkende, varig, fleksibel og uten øvrig tak. 2. FS diskusjon legges til grunn for videre arbeid med saken. SAK 07/11 Operasjonalisering av arbeids- og strategiprogrammet Generalsekretær presenterte foreslått operasjonalisering av arbeids- og strategiprogrammet Dokumentet ble gjennomgått side for side, og det ble gitt enkelte forslag til endringer på prioriteringer, ordlyd, samt foreslått utdypende underpunkt. Det ble også gitt utrykk for at det var behov for en gjennomgang av punktene som omhandler måloppnåelse, som vil gjøres i samarbeid mellom 1. varamedlem, Kirsten Steenberg, og generalsekretær.

4 Forbundsstyret gir mandat til nedsatt arbeidsgruppe for å ferdigstille dokumentet i forbindelse med spesifikke målpunkt og forslåtte endringer. SAK 08/11 Gjennomgang og vurdering av lokalforeninger og fylkeslag Organisasjonskonsulent gjennomgikk administrasjonens vurdering av alle lokalforeninger og fylkeslag, med utfyllende innspill fra fadder i forbundsstyret på det enkelte lag. Av alle 36 lokalforeninger, er 12 vurdert som tilfredsstillende og 9 vurdert i forhold til tvangsnedleggelsesvedtekten. I tillegg er Vesterålen og Nordland som er med i gjennomgangen selv lagt ned på lokalt initiativ. Det kommer også frem at Orkdal selv skal ha årsmøte om nedleggelse 16/2, samt at Bodø har behov for assistanse i forbindelse med kommende årsmøte. 1. Forbundsstyret igangsetter prosedyre for tvangsnedlegging for Buskerud Fylkeslag og foreningene i Fredrikstad, Kragerø, Molde, Namdal, Rana, Tromsø, Vestoppland og Kongsberg. 2. Forbundsstyret vurderer aktuelle tiltak for foreningene som ikke får total tilfredsstillende vurdering 3. Administrasjonen får i oppgave å sørge for at kravet om lokal aktivitet i alle fylker oppfylles i tråd med arbeids- og strategiprogrammet. SAK 9/11 Kuresaken Generalsekretær presenterte hendelsesforløpet i saken. Det ble videre informert om siste utvikling etter møtet mellom Norsk Folkehjelp og Norsk Epilepsiforbund I møtet som av begge parter opplevdes som svært positivt, ble det konkluderte med følgende punkt: - 2,6 millioner kroner omdannes til epilepsisaken - Midlene overføres NEF med årlig rapporteringsplikt til Norsk Folkehjelp, pengene bør stå på egen konto i NEFs regnskap og benyttes over en gitt tidsperiode

5 - Midlene kan gå til enkeltindivider (støtte) og prosjekter i eller utenfor Norsk Epilepsiforbund med formål å støtte mestring og samfunnsdeltakelse for mennesker med epilepsi - Norsk Folkehjelp og Norsk Epilepsiforbund vil samarbeide om å spre informasjon om hva midlene brukes til gjennom organisasjonenes magasiner og andre kanaler Forbundsstyret så nærmere på løsningsforslaget og vurderte rimeligheten i det. Det var i tillegg enighet om at NEF er takknemlige for den viktige rollen Egil Høston har hatt i å belyste denne saken. 1. NEF godtar Norsk Folkehjelps forslag om at kroner skal omdannes til epilepsisaken 2. Midlene vil brukes i tråd med Kures intensjoner over maksimalt en tiårsperiode til tiltak og prosjektet som bidrar til økt mestring og arbeids- og samfunnsdeltagelse blant mennesker med epilepsi 3. Norsk Epilepsiforbund rapporterer årlig for pengebruken til Norsk Folkehjelps styre SAK 10/11 Orienteringssaker Medlemsundersøkelse 2010 o Medlemsundersøkelsen ble besvart av langt flere enn året før, men dessverre med noe dårlige resultater. Oversikt over resultatene ble delt ut til forbundsstyret. Det er i hovedsak informasjonsmateriellet som har fått dårligere resultat, noe administrasjonen stiller seg undrende til. Der er derimot allerede satt ned en gruppe som skal jobbe med dette, så vi tar saken på alvor. Administrasjonen: generalsekretærens permisjon o Generalsekretær går i permisjon fra og er tilbake Organisasjonskonsulent er stedfortreder i perioden.

6 Sysselsettingsstrategi o Styremedlem Espen Lahnstein informerte om regjeringens sysselsettingsstrategi etter Soria Moria II, og hans arbeid med saken gjennom blant annet FFO. Det gis oppfordring til NEF og komme med innspill til strategien. SSE o Generalsekretær redegjorde for Avdeling for kompleks epilepsi SSE sin historikk, organisering og situasjon i dag. Det ble også snakket også om hvilken betydning senteret har for mennesker med epilepsi. SAK 11/11 Siden sist og oppfølging av fadderansvar Styrets medlemmer presenterte sin representasjonskalender siden sist forbundsstyremøte, samt leverte inn notater i forbindelse med fadderansvaret. SAK 12/11 Eventuelt Det er ikke meldt inn noen saker under sak 12/11 Eventuelt. Møtet hevet Ref. 20. januar 2011 Henrik Peersen

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU).

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU). Protokoll 05/11 Tid: Fredag 25.11.11, kl. 15.00 18.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg

Detaljer

FS Protokoll 01/10. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10

FS Protokoll 01/10. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10 FS Protokoll 01/10 Tid: Onsdag 27. januar, kl 17.00 21.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Hilde Nordahl Karterud,

Detaljer

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal Protokoll 5/12 Tid: Søndag 12.8.2012, kl. 16.00 20.00 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg,

Detaljer

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Protokoll 6/13. Tre nye orienteringssaker meldt inn og sak om Quizvinn ble flyttet fra orientering til eventuelt.

Protokoll 6/13. Tre nye orienteringssaker meldt inn og sak om Quizvinn ble flyttet fra orientering til eventuelt. Protokoll 6/13 Tid: Torsdag 14. november, kl. 16-20 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN»

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN» Kommunal- og moderniseringsdepartementet Levert elektronisk på departementets hjemmesider Deres ref: 14/3982-30 Vår ref: 118562-1520 Oslo, 16. februar 2015 HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer