FS Protokoll 06/09. Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FS Protokoll 06/09. Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo"

Transkript

1 FS Protokoll 06/09 Tid: Onsdag 18. november, kl Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Hilde Nordahl Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Sverre Rosmo, Tonje Granmo (NEFU). Stine Jakobsson Strømsø og Henrik Peersen. Brynjulf Lien, Marit Westerås, Børre Thorsø og Eva Petrea Opsahl (NEFU). Gjest: Geir Røste, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus (innleder til sak 49/09). SAK 47/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden Generalsekretær, Stine Jakobsson Strømsø, melder inn ekstra orienteringssaker; Kuresaken, Audiens på slottet og Fagpolitisk utvalg i NES. Innkalling og dagsorden ble godkjent med foreslåtte endringer. SAK 48/09 Godkjenning av FS protokoll 05/09 og orientering om AU protokoll 04/09 Det var ingen merknader til FS protokoll 05/09 eller til AU protokoll 04/09. FS protokoll 05/09 godkjent. AU Protokoll 04/09 tatt til orientering. SAK 49/09 Bekymringsmelding SSE Etter administrasjonens arbeid med kartlegging av situasjonen og presentasjon av Geir Røste, holdt i dagens styremøte, har det dannet seg et betydelig mer beroligende bilde i forhold til SSEs fremtid. Det bekreftes av Geir Røste at det ikke foreligger noen planer om nedbygging eller geografisk flytting av hverken

2 tilbudet for mennesker med epilepsi eller av Epilepsisenteret SSE. Vi blir også presentert med et ønske fra nevroklinikken sin side om å dra nytte av faglig samarbeid mellom de ulike sykehusene for å bedre tilbudet for mennesker med epilepsi og forskning på epilepsiområdet. 1: Tatt til orientering. 2: Generalsekretæren skal holdes tett kontakt med aktører i Nevroklinikken for å monitorere situasjonen og kontinuerlig evaluere mulig utvikling på området. SAK 50/09 NEFs regnskap 3. kvartal 2009 NEFs regnskap for 3. kvartal viser et underskudd på ,- Underskuddet samsvarer derimot med forventet minusresultat for perioden. Det er for 2009 lagt opp til stort uttak av prosjektinntekter siste kvartal hvilket gjør at vi forventer et budsjettoverskudd ved årsslutt etter planlagte avsetninger. Regnskapet ble gjennomgått i henhold til avvik fra revidert budsjett. NEFs regnskap for 3. kvartal 2009 tatt til orientering. SAK 51/09 Møteplan 2010 Møteplan for 2010 ble diskutert og følgende plan ble satt opp: januar, klokken 14.00, Radisson Blue Hotel Gardermoen. Arbeids- og strategiprogram mars (ifm. Lederkonferanse), sted ikke besluttet. Lederkonferanse. Eventuelle saker fra forbundsstyret til landsmøtet. Årsmelding og årsregnskap og 8. mai (grovsortering av landsmøtesaker) i forbindelse med omvisning ved Røysumstunet.

3 - 8. august (telefonmøte) Grovsortering av landsmøtesaker i vedtektssaker/innkomne saker. Vedtak i alle landsmøtesaker september, på Leangkollen hotell i Asker i forkant av landsmøtet. Møteplan for 2010 vedtatt. Forberedelse til landsmøtet. SAK 52/09 Gjennomgang og vedtak av strategidokumenter (kvalitetssikre behandling, førerkort og småbarnsforeldre med epilepsi) Stine Jakobsson Strømsø presenterte de endelige strategidokumenter som har vært på høring siden sist FS møtet i september. Det ble ikke foreslått endringer i de presenterte dokumentene. Strategidokumentene vedtatt. SAK 53/09 Oppfølging av arbeids- og strategiprogram Organisasjonskonsulent, Henrik Peersen, presenterte oppdatert operasjonalisert arbeids- og strategiprogram med resultatvurderinger. Tatt til orientering. SAK 54/09 Lokalforeningsutvalgets rapport Sverre Rosmo presenterte arbeidet og rapporten med tilhørende anbefalinger fra lokalforeningsutvalget. Stine Jakobsson Strømsø og forbundsstyret takket for et godt stykke arbeid. 1. Saken tas til orientering.

4 2. Generalsekretær går gjennom anbefalinger og kommer med forslag til videre arbeid på bakgrunn av lokalforeningsutvalgets rapport. Saken tas opp på styremøte 01/10 for vedtak. SAK 55/09 Honorering av NEFs forbundsstyre Det ble diskutert prinsipielt hvorvidt det skal innføres honorering til NEFs forbundsstyre effektuert i landsmøteperioden Det ble også sett på hva som praktiseres i sammenlignbare organisasjoner med tanke på medlemstall, diagnose og/eller ansatte. Det ble lagt frem argumenter både for og imot innføring av honorar uavhengig av eventuell sum. SAK 56/09 Prinsippdiskusjonen legges til grunn for generalsekretærens videre arbeid med å utarbeide forslag til eventuell honorering av forbundsstyret. Forslaget vedtas i forbundsstyremøte 01/10 og debatteres eventuelt på landsmøtet i september Siden sist Styrets medlemmer presenterte representasjonskalender siden forbundsstyremøte 05/09. Tatt til orientering. SAK 57/09 Orienteringssaker Ulykkesforsikring 2010 o De nye betingelsene for forsikringen er fremforhandlet av BAFO og vilkårene er bedret i forbindelse med utbetalingssummer i forhold til tidligere år. Da forsikringsselskapet tidligere år har gått med tap på ordningen er den årlige premien også gått noe opp. Statsbudsjettet 2010 o Generalsekretær og organisasjonskonsulent har deltatt på høringer i Helse- og omsorgskomiteen, familie- og kulturkomiteen og

5 arbeids- og sosialkomiteen. Vi har blitt møtt med positive tilbakemeldinger og har gått utgangspunkt for videre arbeid mot komiteene. Administrasjonen o Generalsekretær ser behov for å øke bemanningen i administrasjonen og da hovedsakelig innen det interessepolitiske området. Det vil derfor snart utlyses en stilling som støttefunksjon i administrasjonen som interessepolitisk medarbeider. Medlemstall/vervekampanje o Det sees en økning i medlemstallet sammenlignet med i fjor på samme tid, og det merkes noe positive virkninger av vervekampanjen og arbeidet i forbindelse med denne. SHRs fagutvalg o Leif Gjerstad, Johan Falk Pedersen og Kari Paulsrud er forespurt å presenteres som kandidater til SHRs fagutvalg. Det to førstnevnte har takket ja, og Kari Paulsrud skal komme tilbake med sitt svar. Kuresaken o Tilbakemeldingene fra vår advokat Kari Paulsrud er at vi har en relativt god sak. Vår argumentasjon i saken er overlevert til Stiftelsestilsynet som skal ta en avgjørelse i løpet av nærmeste fremtid. Det vil være ankemuligheter for begge parter, så saken vil sannsynligvis likevel pågå en stund til. Audiens på Slottet o Forbundsstyreleder, generalsekretær og organisasjonskonsulent stilte 18. november til audiens med Prinsesse Märtha Louise. Det var et hyggelig møte, og Prinsessen viste stor interesse for epilepsisaken og vårt arbeid. Vi ble også invitert til å sende invitasjon til Prinsessen dersom det var arrangementer vi ønsket at hun skulle delta på.

6 Fagpolitisk utvalg i NES o I forbindelse med samarbeid med NES på det interessepolitiske området, er Stine Jakobsson Strømsø, Inge Lønning og Annelise Høegh satt opp som mulige personer fra vår side og ha med i utvalget. SAK 58/09 Eventuelt Det er ikke meldt inn noen saker under 58/09 Eventuelt. Møtet hevet Ref. 20. november 2009 Henrik Peersen

FS Protokoll 01/10. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10

FS Protokoll 01/10. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10 FS Protokoll 01/10 Tid: Onsdag 27. januar, kl 17.00 21.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Hilde Nordahl Karterud,

Detaljer

FS Protokoll 05/09. Innkalling og dagsorden ble godkjent med foreslåtte endringer.

FS Protokoll 05/09. Innkalling og dagsorden ble godkjent med foreslåtte endringer. FS Protokoll 05/09 Tid: Fredag 11. September, kl 17.00-20.00. Sted: Tilstede: Fra adm.: Thon Hotel Oslo Airport, Balder Allè 2, 2050 Jessheim Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Brynjulf Lien, Hilde

Detaljer

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU).

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU). Protokoll 05/11 Tid: Fredag 25.11.11, kl. 15.00 18.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg

Detaljer

FS Protokoll 04/10. Tid: Søndag 8. august kl 14.00 17.45. Karl Johans gate 7, Oslo

FS Protokoll 04/10. Tid: Søndag 8. august kl 14.00 17.45. Karl Johans gate 7, Oslo FS Protokoll 04/10 Tid: Søndag 8. august kl 14.00 17.45 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Karl Johans gate 7, Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Sverre Rosmo, Brynjulf Lien, Anne

Detaljer

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 FS Protokoll 01/11 Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Sheraton Hotel, Warszawa Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo,

Detaljer

FS Protokoll 04/11. Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00

FS Protokoll 04/11. Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00 FS Protokoll 04/11 Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Karl Johans gate 7/Rica Hotel Oslo Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo (kun sak 42/11)

Detaljer

Protokoll 01/09. Ingen merknader til innkalling og dagsorden. SAK 02/09 Godkjenning av FS protokoll 07/08 og orientering om AU protokoll 01/09

Protokoll 01/09. Ingen merknader til innkalling og dagsorden. SAK 02/09 Godkjenning av FS protokoll 07/08 og orientering om AU protokoll 01/09 Protokoll 01/09 Tid: Tirsdag 11.februar 2009 kl 1800 20.50 Sted: Tilstede: Adm: Rica Hotell Gardermoen Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Brynjulf Lien, Tonje Granmo, Anne Glorvigen

Detaljer

FS Protokoll 07/10. Hilde Nordahl Karterud, Espen Lahnstein og Roar Brunstad.

FS Protokoll 07/10. Hilde Nordahl Karterud, Espen Lahnstein og Roar Brunstad. FS Protokoll 07/10 Tid: Torsdag 25. november, kl 17.00 19.30 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Marit Westerås, Anne

Detaljer

Protokoll 6/13. Tre nye orienteringssaker meldt inn og sak om Quizvinn ble flyttet fra orientering til eventuelt.

Protokoll 6/13. Tre nye orienteringssaker meldt inn og sak om Quizvinn ble flyttet fra orientering til eventuelt. Protokoll 6/13 Tid: Torsdag 14. november, kl. 16-20 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal Protokoll 5/12 Tid: Søndag 12.8.2012, kl. 16.00 20.00 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg,

Detaljer

Protokoll 01/12. Tid: Torsdag 02.01.12, kl. 14.00-20.30. Sted: Karl Johans gate 7

Protokoll 01/12. Tid: Torsdag 02.01.12, kl. 14.00-20.30. Sted: Karl Johans gate 7 Protokoll 01/12 Tid: Torsdag 02.01.12, kl. 14.00-20.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Espen

Detaljer

Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo

Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo Protokoll 04/12 Tid: Fredag 4. mai 2012, kl. 17:00-19:30 Lørdag 5. mai 2012, kl. 09:00-14:30 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Rica Ishavshotell, Tromsø Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg,

Detaljer

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt.

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt. Protokoll 4/13 Tid: Onsdag 21. august 2013, kl. 16.00 20.25 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle

Detaljer

Et godt liv med epilepsi

Et godt liv med epilepsi Norsk Epilepsiforbund Årsmelding 2008 Et godt liv med epilepsi 1 Oppsummering 2009..ET GODT LIV MED EPILEPSI I 2009 var det 35 år siden Norsk Epilepsiforbund ble stiftet. NEFs 35-årsjubileum ble markert

Detaljer

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Protokoll 3/14. Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45. Sted: Karl Johans gate 7

Protokoll 3/14. Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45. Sted: Karl Johans gate 7 Protokoll 3/14 Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45 Sted: Karl Johans gate 7 Til stede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

NEF 2012. Kunnskap til folket NEF en slagkraftig organisasjon Norsk Epilepsiomsorg i verdensklasse Et godt liv med epilepsi

NEF 2012. Kunnskap til folket NEF en slagkraftig organisasjon Norsk Epilepsiomsorg i verdensklasse Et godt liv med epilepsi Årsmelding 2012 NEF 2012 Norsk Epilepsiforbund har også i 2012 stått overfor en omfattende arbeidsmengde for å nå målene i arbeids- og strategiprogrammet. Med tilbakeblikk på året er det tydelig at NEF

Detaljer

INNHOLD. 2013 var et svært aktivt år både lokalt og sentralt i Norsk Epilepsiforbund(NEF) Innhold 3 NEF 2013 4. Interessepolitikk 6

INNHOLD. 2013 var et svært aktivt år både lokalt og sentralt i Norsk Epilepsiforbund(NEF) Innhold 3 NEF 2013 4. Interessepolitikk 6 ÅRSMELDING 2013 INNHOLD Innhold 3 NEF 2013 4 2013 var et svært aktivt år både lokalt og sentralt i Norsk Epilepsiforbund(NEF) Interessepolitikk 6 Informasjon og rådgivning 8 Aktiviteter og tiltak 10 Arbeids-

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 18.08.06 Tidspkt.: 15.00 22.30 Sted: Quality Hotel Olavsgaard Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 10 2007-2011 10. 11. mars 2008 Bardufosstun og Radisson SAS Hotel, Tromsø Godkjent av Idrettsstyret 16. april

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

STYREMØTEPROTOKOLL. 1. Ferdigstille en Veileder som støtter bruk av dagens regler 2. Ferdigstille testregler til Nordisk 2011sammen Finland og Sverige

STYREMØTEPROTOKOLL. 1. Ferdigstille en Veileder som støtter bruk av dagens regler 2. Ferdigstille testregler til Nordisk 2011sammen Finland og Sverige STYREMØTEPROTOKOLL DATO: 4. 5.12.2009 STED: Garder Kurs- og konferansesenter DELTAGERE: Ellen Krogstad, Kjell Kruke, Kristian Hestvåg, Asbjørn Guttorm, Joar Brosdal, Arild Visdal FORFALL: Knut Ole Røed

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Protokoll fra styremøte 3/2015

Protokoll fra styremøte 3/2015 Til hovedstyret i Norges Juristforbund Revisor Kjetil Andersen og Øystein Olsrud JUS v/daglig leder Seksjonsstyrene Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo T: 40 00 24 25 E: juristforbundet-post@jus.no

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer