Protokoll 3/14. Tid: Mandag 12. mai, kl Sted: Karl Johans gate 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll 3/14. Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45. Sted: Karl Johans gate 7"

Transkript

1 Protokoll 3/14 Tid: Mandag 12. mai, kl Sted: Karl Johans gate 7 Til stede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad, Ragnhild Lie, Elin Aasen, Tonje Granmo og Larisa Margrethe Ross. Kenneth Reiss Jørn Mandla Sibeko (fungerende generalsekretær) og Henrik Peersen (generalsekretær i permisjon) SAK 29/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden Tre nye orienteringssaker lagt til: Konferanse i Brno Facebook-sider Valgkomiteens innstilling Innkalling og dagsorden er godkjent. SAK 30/14 Godkjenning av FS-protokoll 2/14 Det var ingen kommentarer. FS-protokoll 2/14 er godkjent.

2 SAK 31/14 Kvartalsregnskap Fungerende generalsekretær la frem regnskap for 1. kvartal 2014 med et foreløpig driftsresultat på kr ,-. Styret stilte spørsmål om hvordan kostnader er prosjektført i dette kvartalet, og ba om en vurdering om NEFs økonomiske evne til å bære kostnadsoverskridelser i Regnskapet for 1. kvartal 2014 tas til orientering. SAK 32/14 Prosjektstatus Fungerende generalsekretær la frem status for prosjekter finansiert av ExtraStiftelsen per mai Som varslet i FS-møte 2/14, vil det måtte søkes sluttår på to av prosjektene. Resterende prosjekter er i rute. Styret stilte nærmere spørsmål om organisering av prosjektet «Foreldrekontakten». Status for prosjekter finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering tas til orientering. SAK 33/14 Landsmøtesak Kontingent I henhold til 2.3 i NEFs vedtekter, skal landsmøtet fastsette kontingenten for kommende landsmøteperiode med indeksregulering hvert år i perioden. Forbundsleder presenterte saken for styret, og orienterte om at landsmøtet i 2012 vedtok en økning fra 290 til 310 kroner for enkelt- og hovedmedlemmer. Kontingenten for familiemedlemmer ble værende på 50 kroner. Det har ikke skjedd noen indeksregulering i inneværende landsmøteperiode, selv om styret formelt har mulighet til dette. Forbundsleder presenterte også kontingenteksempler fra sammenlignbare organisasjoner. Siden kontingenten for enkelt- og hovedmedlemmer ble økt ved forrige landsmøte, var forbundsstyret opptatt av at en eventuell økning måtte være godt begrunnet. Et samlet styre ønsket å bevare lavest mulig kontingentsats for familiemedlemmer. Majoriteten i styret mente imidlertid at hensynet til indeksregulering tilsier at man kan foreslå en liten økning av hovedkontingenten for landsmøtet.

3 Forslaget ble vedtatt med en stemme imot. Forslag om å øke kontingenten til 330 kroner for enkelt- og hovedmedlemmer legges frem for landsmøtet. Kontingenten for familiemedlemmer foreslås bevart på 50 kroner. SAK 34/14 Landsmøtesak valg av revisor I følge NEFs vedtekter 5 pkt. 14, skal NEF velge revisor på hvert landsmøte. Forbundsleder la saken frem for styret, og anbefalte fortsatt samarbeid med Profero revisjon DA. Profero revisjon DA foreslås som NEFs revisor for perioden 2014 til SAK 35/14 Landsmøteprogram og rollefordeling Forbundsleder la frem et grovutkast til landsmøteprogram for styret. Dette ble gjennomgått, og styret kom med endringsforslag. En fordeling av oppgaver knyttet til presentasjon av saker ble også påbegynt. Forbundsstyrets innspill legges til grunn for videre arbeid med landsmøteprogrammet. SAK 36/14 Landsmøtesak valgkomite Fungerende generalsekretær informerte styret om at kandidatene til valgkomite som ble foreslått på forrige forbundsstyremøte var forespurt. Stine Jakobsson Strømsø, Mari Morønning og Sverre Rosmo har sagt seg villig til å stille, Strømsø som lederkandidat. Videre ble det informert om at NEFU har vedtatt å foreslå Isabell Pedersen som sin kandidat. Forbundsstyret har med dette en fullstendig innstilling å fremme for landsmøtet. Forbundsstyrets innstilling fremmes ved landsmøtet 2014.

4 SAK 37/14 Lederkonferanse og organisasjonskurs Fungerende generalsekretær orienterte styret om forskjellene mellom NEFs lederkonferanser og organisasjonskurs, og spurte om de anså det som hensiktsmessig å opprettholde skillet mellom disse to arrangementene. Forbundsstyrets vurdering var at mange lokalforeninger trolig har inntrykk av at det er forskjellige forventninger til deltagelse på de to arrangementene, og at denne misforståelsen forsterkes av forskjellige praksiser for egenandel. De understreket at de ønsker størst mulig deltagelse på begge samlingene, og at alle tillitsvalgte i NEF skal møte på minst en samling i året. Dette innebærer imidlertid at egenandelen for foreningene må være på et nivå som muliggjør deltagelse fra flere. Styret mente også at faddere og administrasjon bør kommunisere tydelig at deltagelse er forventet fra alle lokalforeninger. Lederkonferanse og organisasjonskurs skifter navn til tillitsvalgtsamling. Forbundsstyret og administrasjonen kommuniserer sterkere at alle lokalforeninger bør være representert på begge samlinger, og at det er ønskelig med størst mulig representasjon fra deres tillitsvalgte. Administrasjonen kommer tilbake til en egnet betalingsmodell i budsjetteringen for SAK 38/14 Nytt medlemssystem Fungerende generalsekretær orienterte styret om arbeidet med å lage spesifikasjoner til nytt medlemssystem. Styret hadde kommentarer og spørsmål knyttet til integrasjonen mellom medlemssystemet og NEFs nettsider på epilepsi.no. Tas til orientering. SAK 39/14 Arbeids- og strategiprogram Fungerende generalsekretær informerte forbundsstyret om at forslaget til arbeids- og strategiprogram var sendt ut på høring, og at ingen kommentarer var kommet

5 inn til høringsfristen 1. mai. Endelig forslag til program, inkludert måltall, blir lagt frem for styret i august. Forbundsstyrets innspill legges til grunn for videre arbeid med landsmøteprogrammet. SAK 40/14 Orienteringssaker Sør-Trøndelag Fylkeslag av NEF Styret ble informert om at Sør-Trøndelag fylkeslag av NEF jobber med å oppløse seg selv, i henhold til vedtektenes 4.4. Søknader til ExtraStiftelsen Styret ble orientert om søknader som skal sendes til ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering innen fristen 15. juni. Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordaland Forbundsstyret ble orientert om status i styret til Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordaland. Konferanse i Brno Forbundsleder informerte styret om konferansen «Epilepsy, Brain and Mind», som ble avholdt i Brno i Tsjekkia april. Liking av facebooksider Forbundsleder manet til forsiktighet rundt «uoffisielle» facebooksider om epilepsi, da noen slike sider har falt i skade for å spre feilinformasjon. Innstilling fra valgkomite Styret fikk forelagt valgkomiteens innstillinger til valg av forbundsstyre og lovkomite i landsmøteperioden SAK 41/14 Eventuelt Ingen saker meldt til eventuelt.

6 SAK 42/14 Siden sist Styret orienterte hverandre om relevante aktiviteter siden forrige møte. Møtet ble hevet kl Ref. Jørn Mandla Sibeko

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Protokoll 6/13. Tre nye orienteringssaker meldt inn og sak om Quizvinn ble flyttet fra orientering til eventuelt.

Protokoll 6/13. Tre nye orienteringssaker meldt inn og sak om Quizvinn ble flyttet fra orientering til eventuelt. Protokoll 6/13 Tid: Torsdag 14. november, kl. 16-20 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt.

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt. Protokoll 4/13 Tid: Onsdag 21. august 2013, kl. 16.00 20.25 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle

Detaljer

Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo

Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo Protokoll 04/12 Tid: Fredag 4. mai 2012, kl. 17:00-19:30 Lørdag 5. mai 2012, kl. 09:00-14:30 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Rica Ishavshotell, Tromsø Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg,

Detaljer

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal Protokoll 5/12 Tid: Søndag 12.8.2012, kl. 16.00 20.00 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg,

Detaljer

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU).

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU). Protokoll 05/11 Tid: Fredag 25.11.11, kl. 15.00 18.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg

Detaljer

Protokoll 01/12. Tid: Torsdag 02.01.12, kl. 14.00-20.30. Sted: Karl Johans gate 7

Protokoll 01/12. Tid: Torsdag 02.01.12, kl. 14.00-20.30. Sted: Karl Johans gate 7 Protokoll 01/12 Tid: Torsdag 02.01.12, kl. 14.00-20.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Espen

Detaljer

FS Protokoll 01/10. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10

FS Protokoll 01/10. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10 FS Protokoll 01/10 Tid: Onsdag 27. januar, kl 17.00 21.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Hilde Nordahl Karterud,

Detaljer

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 FS Protokoll 01/11 Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Sheraton Hotel, Warszawa Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo,

Detaljer

FS Protokoll 07/10. Hilde Nordahl Karterud, Espen Lahnstein og Roar Brunstad.

FS Protokoll 07/10. Hilde Nordahl Karterud, Espen Lahnstein og Roar Brunstad. FS Protokoll 07/10 Tid: Torsdag 25. november, kl 17.00 19.30 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Marit Westerås, Anne

Detaljer

FS Protokoll 05/09. Innkalling og dagsorden ble godkjent med foreslåtte endringer.

FS Protokoll 05/09. Innkalling og dagsorden ble godkjent med foreslåtte endringer. FS Protokoll 05/09 Tid: Fredag 11. September, kl 17.00-20.00. Sted: Tilstede: Fra adm.: Thon Hotel Oslo Airport, Balder Allè 2, 2050 Jessheim Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Brynjulf Lien, Hilde

Detaljer

NEF 2012. Kunnskap til folket NEF en slagkraftig organisasjon Norsk Epilepsiomsorg i verdensklasse Et godt liv med epilepsi

NEF 2012. Kunnskap til folket NEF en slagkraftig organisasjon Norsk Epilepsiomsorg i verdensklasse Et godt liv med epilepsi Årsmelding 2012 NEF 2012 Norsk Epilepsiforbund har også i 2012 stått overfor en omfattende arbeidsmengde for å nå målene i arbeids- og strategiprogrammet. Med tilbakeblikk på året er det tydelig at NEF

Detaljer

Protokoll 01/09. Ingen merknader til innkalling og dagsorden. SAK 02/09 Godkjenning av FS protokoll 07/08 og orientering om AU protokoll 01/09

Protokoll 01/09. Ingen merknader til innkalling og dagsorden. SAK 02/09 Godkjenning av FS protokoll 07/08 og orientering om AU protokoll 01/09 Protokoll 01/09 Tid: Tirsdag 11.februar 2009 kl 1800 20.50 Sted: Tilstede: Adm: Rica Hotell Gardermoen Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Brynjulf Lien, Tonje Granmo, Anne Glorvigen

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Et godt liv med epilepsi

Et godt liv med epilepsi Norsk Epilepsiforbund Årsmelding 2008 Et godt liv med epilepsi 1 Oppsummering 2009..ET GODT LIV MED EPILEPSI I 2009 var det 35 år siden Norsk Epilepsiforbund ble stiftet. NEFs 35-årsjubileum ble markert

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 060212 REFERAT ÅRSMØTE Norsk Forening

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

STYREMØTEPROTOKOLL. 1. Ferdigstille en Veileder som støtter bruk av dagens regler 2. Ferdigstille testregler til Nordisk 2011sammen Finland og Sverige

STYREMØTEPROTOKOLL. 1. Ferdigstille en Veileder som støtter bruk av dagens regler 2. Ferdigstille testregler til Nordisk 2011sammen Finland og Sverige STYREMØTEPROTOKOLL DATO: 4. 5.12.2009 STED: Garder Kurs- og konferansesenter DELTAGERE: Ellen Krogstad, Kjell Kruke, Kristian Hestvåg, Asbjørn Guttorm, Joar Brosdal, Arild Visdal FORFALL: Knut Ole Røed

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i Protokoll fra NILs Landsmøte i Larvik 25. april 2015 ved Maria Karoline Arvaniti og Maria E. Andreassen Møtet ble avholdt på Farris Bad, Larvik 47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med

Detaljer

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg. REFERAT FRA LANDSMØTEFORHANDLINGENE I TØNSBERG, LØRDAG 23. MAI 2009 ÅPNING AV LEDER Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer