Protokoll 01/09. Ingen merknader til innkalling og dagsorden. SAK 02/09 Godkjenning av FS protokoll 07/08 og orientering om AU protokoll 01/09

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll 01/09. Ingen merknader til innkalling og dagsorden. SAK 02/09 Godkjenning av FS protokoll 07/08 og orientering om AU protokoll 01/09"

Transkript

1 Protokoll 01/09 Tid: Tirsdag 11.februar 2009 kl Sted: Tilstede: Adm: Rica Hotell Gardermoen Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Brynjulf Lien, Tonje Granmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Sverre Rosmo Stine Jakobsson Strømsø og Einar Jørstad. Forfall: Børge Nylund, Børre Thorsø. Sverre Rosmo var ikke tilstedet under sak 01-03/09. Stine Jakobsson Strømsø og Einar Jørstad var ikke tilstede under behandling av sak 08/09. SAK 01/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden Ingen merknader til innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. SAK 02/09 Godkjenning av FS protokoll 07/08 og orientering om AU protokoll 01/09 Ingen merknader til FS protokoll 07/08 eller AU protokoll 01/09. FS protokoll 07/08 vedtatt. AU protokoll 01/09 tatt til orientering. SAK 03/09 Retningslinjer ved arv Forbundsleder Kristian Haugland har foreslått at en prosentandel av arv som forbundet mottar skal gå til NEFs forskningsfond. Administrasjonen og AU har fulgt dette opp og foreslår at 20% av arv som NEF mottar skal gå til forskningsfondet.

2 20 % av arv som NEF mottar gjennom et år skal overførers til NEFs forskningsfond. Dette gjelder med unntak av arv der det er gitt spesifikke betingelser. SAK 04/09 Lokalforeningenes stilling i NEF utvalg og mandat Lokalforeningenes stilling ble diskutert bredt på forbundsstyremøtet i november Forbundsstyret vedtok da at saken skulle opp igjen på første møte i Saken ble behandlet igjen i AU i januar 2009, og det ble lansert en idé om å sette ned et utvalg som skal utrede saken og komme med en anbefaling til forbundsstyret. Forslag til utvalgsmandat, med endringer som følge av diskusjon under FS møtet (01/09), er derfor: Norsk Epilepsiforbund har pr dags dato 42 registrerte lokalforeninger og fylkeslag. Av disse har 21 meldt om aktivitet i 2008 eller De aller fleste lokalforeningene som har aktivitet arrangerer sosiale aktiviteter som medlemsturer, julebord, grillturer etc. Et mindretall bruker tid på interessepolitisk arbeid gjennom for eksempel FFO, eller rådgivning, telefonkontakt etc for sine medlemmer. Det er ikke tvil om at lokalforeninger i de områder de fungerer godt har livets rett. En hel del mottar god hjelp og gode tilbud fra lokalforeningene, og demmer således opp for et behov NEF sentralt ikke klarer å fylle. Utvalget bes å diskutere lokalforeningenes fremtid: 1. Hvordan skal NEF arbeide for å aktivisere passive og aktive lokalforeninger? 2. Hvilke funksjoner skal lokalforeningene inneha? 3. Når skal passive lokalforeninger regnes som nedlagt og hvordan skal en eventuell nedlegging foregå? Hvem skal overta lokal oppfølging av medlemmene? Utvalget tar sikte på å levere sin innstilling til behandling i NEFs forbundsstyre i november Videre er forslag til utvalgsrepresentanter som følger:

3 Leder, Sverre Rosmo, forbundsstyret Medlem, Margit Kongelf, Epilepsiforeningen i Sandefjord Larvik Sekretær, Siri Ifarnæss, NEFs administrasjon Det foreliggende forslag til mandat vedtas. Administrasjonen gis fullmakt til å oppnevne ytterligere et utvalgsmedlem som skal representere gruppen av nyankomne lokale tillitsvalgte. SAK 05/09 Medlemsstrategi Administrasjonen har utarbeidet en oversikt over tiltak som skal inngå i strategien for å øke medlemstallet med 25 %. Tiltakene er utarbeidet på bakgrunn av forslagene fra arbeidsgruppen som jobbet med saken under styreseminaret i Tallinn. På overordnet nivå omfatter tiltakene følgende: øke NEFs synlighet, bedre medlemsfordelene, annonsekampanjen ikke bare kramper, vervekampanje, nydiagnostisert-pakker, jevnlig oppdatering av nettsidene, avholde åpne møter, utsending av skolepakken og evaluering av lokalforeninger. Den nye strategien vedtatt. SAK 06/09 Oppfølging av NEFs arbeids- og strategiprogram NEFs arbeids- og strategiprogram er bestemt at skal være en post på samtlige styremøter, for å få bedre oversikt over tiltak og strategier. For å nå de enkelte mål er det utarbeidet en operasjonalisering. Administrasjonen presenterte en operasjonalisering av arbeids- og strategiprogrammet. Operasjonaliseringen utarbeides av administrasjonen og oppdateres kontinuerlig for at administrasjon og forbundsstyre skal ha oversikt over hvor vi står i de enkelte sakene. Grad av måloppnåelse vurderes fortløpende med avsluttende evaluering ved utgangen av programmets utløpstid. Tatt til orientering.

4 SAK 07/09 Budsjett 2009 Administrasjonen presenterte forslag til budsjett for I budsjettforslaget er det estimert at driftsinntektene vil beløpe seg til i overkant av 7,7 millioner. Med estimerte driftsutgifter rett i underkant av 7,7 millioner gir dette et positivt resultat på kr Av inntektspostene i budsjettet er det knyttet størst usikkerhet til post 3411 som blant annet er prosjekttilskuddet for familieleir. VEDTAK Budsjettet ble vedtatt med følgende endringer: (1) post 8050 reduseres med Dette for å ta høyde for lavere renteinntekter i (2) Administrasjonen justerer utgiftspostene slik at vi får et nullbudsjett. SAK 08/09 Personalsak Annelise Høegh ble etter søknad innvilget et års permisjon fra 01. juli Stine Jakobsson Strømsø har i permisjonstiden fungert som konstituert generalsekretær. I brev datert meddeler Annelise Høegh at hun ønsker å fratre stillingen fra det tidspunkt forbundsstyret måtte bestemme, senest 01. juli AU behandlet saken i sitt møte 26. januar 2009, og anbefaler at forbundsstyret tilsetter Stine Jakobsson Strømsø som ny generalsekretær. Stine Jakobsson Strømsø ansettes i stillingen som generalsekretær med en åremålskontrakt på 3 år, med mulighet for forlengelse, med virkning fra 1.mars SAK 09/09 Stillingsinstruks generalsekretær Det er utarbeidet en ny stillingsinstruks til generalsekretæren, denne erstatter tidligere stillingsinstruks som var lite omfattende og til dels mangelfull på flere punkter. Nytt forslag til stillingsinstruks for generalsekretæren ble vedtatt.

5 SAK 10/09 Orienteringssak Nordisk møte NEF skal avholde Nordisk møte 5.-7.juni i Oslo. Epilepsiforbundene i alle de Nordiske landene er invitert til å delta. Møtet vil bli avholdt på Rica Oslo Hotell. Samarbeidsavtale med NEFU NEFs administrasjon har inngått en samarbeidsavtale med NEFU, som innebærer at NEFUs organisasjonskonsulent nå organisatorisk er underlagt NEFs generalsekretær. Generalsekretæren har personalansvar for NEFUs organisasjonskonsulent, men lønn utbetales fortsatt over NEFUs eget budsjett. Lederkonferanse Årets lederkonferanse avholdes fra september. Dr.Media NEF har blitt tilbudt vederlagsfri visning av promofilm på mange av landets lokale legekontor. Filmen vises nå på legekontorer rundt om i landet. Tatt til orientering SAK 11/09 Siden sist Utsettes til neste gang SAK 12/09 Eventuelt Ingen saker under eventuelt

6 Ref. 11.februar 2009 Einar Jørstad

FS Protokoll 01/10. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10

FS Protokoll 01/10. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10 FS Protokoll 01/10 Tid: Onsdag 27. januar, kl 17.00 21.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Hilde Nordahl Karterud,

Detaljer

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 FS Protokoll 01/11 Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Sheraton Hotel, Warszawa Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo,

Detaljer

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU).

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU). Protokoll 05/11 Tid: Fredag 25.11.11, kl. 15.00 18.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg

Detaljer

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal Protokoll 5/12 Tid: Søndag 12.8.2012, kl. 16.00 20.00 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg,

Detaljer

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Protokoll 6/13. Tre nye orienteringssaker meldt inn og sak om Quizvinn ble flyttet fra orientering til eventuelt.

Protokoll 6/13. Tre nye orienteringssaker meldt inn og sak om Quizvinn ble flyttet fra orientering til eventuelt. Protokoll 6/13 Tid: Torsdag 14. november, kl. 16-20 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

NEF 2012. Kunnskap til folket NEF en slagkraftig organisasjon Norsk Epilepsiomsorg i verdensklasse Et godt liv med epilepsi

NEF 2012. Kunnskap til folket NEF en slagkraftig organisasjon Norsk Epilepsiomsorg i verdensklasse Et godt liv med epilepsi Årsmelding 2012 NEF 2012 Norsk Epilepsiforbund har også i 2012 stått overfor en omfattende arbeidsmengde for å nå målene i arbeids- og strategiprogrammet. Med tilbakeblikk på året er det tydelig at NEF

Detaljer

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt.

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt. Protokoll 4/13 Tid: Onsdag 21. august 2013, kl. 16.00 20.25 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 8-01

Referat fra styremøte nr. 8-01 Referat fra styremøte nr. 8-01 Dato: 17.08 til 19.08-2001 Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen Møteleder: Jan Aasen Referent: Einar Andreassen Tilstede fra Styret: Jan Aasen (JAa), Arne Thomassen (AT),

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Elisabet Parmeggiani, Tjeran Vinje, Emil Aas Stoltenberg, Gunn von Krogh og Erna Kahlbom

PROTOKOLL. Forfall: Elisabet Parmeggiani, Tjeran Vinje, Emil Aas Stoltenberg, Gunn von Krogh og Erna Kahlbom 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE TIRSDAG 1. JULI 2014 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard Ulf Hordvik Carl-Henrik

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer