Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste."

Transkript

1 Normisjon Landsstyrets møte 6.-8.september 2012 (Rica Hotell, Gardermoen) Forum: Til stede: Forfall: Landsstyrets møte Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn-Marit Lygre, Pål Rune Winther Jørgensen, Hanne Tufthaug, Eli Skåland Tveitane, Svein Haugland, Marit Sofie Teistedal Vikre, Modgunn Brynjelsen (ikke Sak LS 801I; 809B), Marit Elisabeth Berling (ikke Sak LS 801I; 804; 806; 809B). Sunniva Vikan, Sverre Karlsen. Fra adm: Rolf Kjøde, Trond Pladsen, Svein Granerud (Sak LS 801F1-F3; 801G; 801H; 802; 803; 805C), Anne Birgitta Langmoen Kvelland (Sak LS 801F1-F3; 801G; 801H; 802; 803; 805C), Øyvind Jordheim (802; 803; 805A-C), Mari-Anne Nybraaten (802; 803; 805A-C). Sted: Rica Hotell, Gardermoen Tid: 6.-8.september 2012 Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * Torsdag: Tormod Kleiven åpnet møtet med å lese fra Joh 17. Bønn. Fredag: Hanne Tufthaug hadde ord for dagen. Leste Sal 100. Bønn. Lørdag: Gunn Marit Lygre hadde ord for dagen. Bønn. Sak LS 801/12: LOVFESTEDE ORGAN A) Godkjenning av innkalling og saksliste. Landsstyret godkjenner innkalling og saksliste. B) Konstituering av Landsstyret. Oppnevning av nestleder og Forretningsutvalg. 1) Landsstyret konstituerer seg med Eli Skåland Tveitane som nestleder. 2) Landsstyrets leder Tormod Kleiven, landsstyrets nestleder Eli Skåland Tveitane og landsstyremedlem Pål Rune Winther Jørgensen utgjør Normisjons forretningsutvalg med Ole Jakob Dyrnes og Gunn Marit Lygre som henholdsvis 1. og 2.varamedlem. 1

2 C) Oppnevninger. 1) Oppnevning av landsstyret sin representant i Landsrådet for Acta Barn og unge i Normisjon med vararepresentant, utsettes til neste møte. 2) Landsstyret oppnevner Kåre Skråmestø, Sverre Sigurd Aarmo og administrasjonssjefen til lovkomité. 3) Landsstyret oppnevner Gunn Marit Lygre til medlem i valgkomiteen med Svein Haugland som varamedlem. Administrasjonssjefen bes tiltre valgkomiteen som komiteens sekretær. 4) Landsstyret oppnevner Ole-Jacob Dyrnes, Hanne Tufthaug og administrasjonssjefen til lønnsutvalget. D) Protokoll fra konstituerende møte 9.juli 2012, ble lagt frem. Landsstyret godkjenner protokollen fra møtet 9.juli E) Protokoll fra Kontrollkomiteens møte 6.juli 2012, ble lagt frem. Landsstyret tar protokollen fra Kontrollkomiteens møte 6.juni 2012 til etterretning. F) Generalforsamlingen 2012 Referatet ble sendt Landsstyrets medlemmer i mail 24.august ) Evaluering. Notat fra Rolf Kjøde, datert 30.august 2012, ble lagt frem. 1. Landsstyret er takknemlig for en god generalforsamling og vil særlig takke alle som tok ansvar for planlegging og gjennomføring. 2. Landsstyret uroer seg over det lave antallet påmeldte og vil legge til rette for en bredere samtale om dette i forberedelsen til generalforsamlingen Landsstyret ber generalsekretæren ta videre de samlede evalueringer inn i arbeidet med kommende generalforsamlinger. 2) Handlingsprogram. Notat fra Rolf Kjøde, datert 30.august 2012, ble lagt frem. 1. Landsstyret tar ikke til følge generalforsamlingens oversendte endringsforslag til handlingsprogrammet for fra Tesen og Kvam. 2. Landsstyret tar inn deler av Landes forslag, i samsvar med generalsekretærens innstilling. 3. Landsstyret vedtar de språklige justeringer av generalforsamlingens vedtatte endringspunkter til handlingsprogrammet for , med en endring i forhold til det fremlagte forslag; pkt 1, kulepkt 7: «i samarbeidslandene Aserbajdsjan, Bangladesh, Bhutan, Cuba, Ecuador, India, Kambodsja, Mali, Nepal og Uganda». 2

3 3) Strategi. Notat fra Rolf Kjøde, datert 30.august 2012, ble lagt frem. Landsstyret tar saken til etterretning. G) Normisjons grunnregler. Notat fra Trond Pladsen, datert 21.august 2012, med oppdatert lovverk/ endringer vedtatt på Generalforsamlingen, ble lagt frem. Landsstyret tar ny lovsamling med Normisjons grunnregler til etterretning. H) Generalforsamlingen Notat fra Rolf Kjøde, datert 30.august 2012, ble lagt frem. Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med å avklare muligheten for og utfordringer med å legge generalforsamlingen 2015 i tilknytning til Sommer i Sør i Grimstad. I) Tidsplan for behandling av saker i LS/Landsstyrets møter , ble lagt frem. Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med tidsplanen for Landsstyret i samsvar med fremlagte plan og de endringer som ble gjort i møtet. Sak LS 802/12: NORMISJON I NORGE inkl. Acta barn og unge i Normisjon. Normisjons strategi. Notat fra Svein Granerud, datert 7.september 2012, ble lagt frem i møtet. Saken ble drøftet. Sak LS 803/12: NORMISJON INTERNASJONALT Normisjons strategi. Notatet Proposal concerning a Normisjon Asia-base and Asia-office to lead and coordinate Normisjons work in South Asia fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 31.august 2012, ble lagt frem. Saken ble drøftet. Sak LS 804/12: PERSONALSAKER Lønnsoppgjør Notat fra Trond Pladsen, datert 29.august 2012 og personalleder, datert 3.juni 2008, ble lagt frem. 3

4 Landsstyret vedtar en ramme på 4,5 % for årets lønnsforhandlinger mellom Normisjon og NorMaf. Sak LS 805/12: FORRETNINGSSAKER A) Regnskapsrapport pr juli 2012, ble lagt frem. Landsstyret tar regnskapsrapport pr juli 2012 til orientering. B) Regnskap for Generalforsamlingen Regnskap for Generalforsamlingen ble lagt frem i møtet. Landsstyret tar regnskap for GF 2012 til orientering. C) Museet Hauges Minde. Notat fra Trond Pladsen, datert 31.august 2012, med søknad om driftsstøtte, datert 30.august 2012 og brev fra sekretær i styret, Bjørnar Holmedal, datert 17.august 2012, ble lagt frem. 1. Landsstyret ser verdien av det arbeid Museet Hauges Minde har for Normisjons historie, og takker styret for Hauges Minde for trofast og flott innsats i mange år. 2. Landsstyret ber administrasjonen om å arbeide for alternative løsninger for eierskap og drift. 3. Landsstyret vedtar å støtte Museet Hauges Minde med kr i driftsmidler for Beløpet tas av egenkapitalen. Sak LS 806/12: UTREDNINGER OG INNSTILLINGER Organisasjonsutvikling. Notat fra Trond Pladsen, datert 31.august 2012 og Prosessdokument, udatert, ble lagt frem. Landsstyret tar informasjonen om arbeidet rundt organisasjonsutvikling til orientering. Sak LS 809/12: DIVERSE A) Generalsekretærens rapport, datert 6.september 2012, ble lagt frem i møtet. Landsstyret tar Generalsekretærens rapport til orientering. B) Åpen post a. Tormod Kleiven: Innkjøp av lesebrett til styremedlemmer. b. Tormod Kleiven: Arbeidsform. 4

5 Tormod Kleiven Kåre Skråmestø Ole Jakob Dyrnes leder Gunn-Marit Lygre Pål Rune Winther Jørgensen Hanne Tufthaug Eli Skåland Tveitane Marit Sofie Teistedal Vikre Svein Haugland Modgunn Brynjelsen 5

Normisjon Landsstyrets møte 17.-19.oktober 2013 Rica Hotell Gardermoen

Normisjon Landsstyrets møte 17.-19.oktober 2013 Rica Hotell Gardermoen Normisjon Landsstyrets møte 17.-19.oktober 2013 Rica Hotell Gardermoen Forum: Til stede: Fra adm: Landsstyret Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn-Marit Lygre, Pål- Rune Winther Jørgensen,

Detaljer

MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012

MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012 Fredag 16.30 Rundstykke + drikke 16.30-17.00 Guds ord og bønn 17.00-19.00 Strategi for satsningsområde misjon 19.00-20.00 Middag

Detaljer

Protokoll 01/09. Ingen merknader til innkalling og dagsorden. SAK 02/09 Godkjenning av FS protokoll 07/08 og orientering om AU protokoll 01/09

Protokoll 01/09. Ingen merknader til innkalling og dagsorden. SAK 02/09 Godkjenning av FS protokoll 07/08 og orientering om AU protokoll 01/09 Protokoll 01/09 Tid: Tirsdag 11.februar 2009 kl 1800 20.50 Sted: Tilstede: Adm: Rica Hotell Gardermoen Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Brynjulf Lien, Tonje Granmo, Anne Glorvigen

Detaljer

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Sak 1: Konstituering a) Konstituert leder av styret, Pål Nedrelid, åpnet

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal

Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal Protokollside 1 Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal Tilstede var: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Åshild Hauan, nestleder Øystein Mathisen, medlem Bodil Pettersen, medlem Hege Elisabeth

Detaljer

1.2 Valg av dirigent og varadirigent Jan Egil Norheim (dirigent), Svein Haugland (varadirigent)

1.2 Valg av dirigent og varadirigent Jan Egil Norheim (dirigent), Svein Haugland (varadirigent) Forum: Normisjon region Agder: Regionårsmøte 2012 Til stede: 134 påmeldte Møtested: Oddernes menighetshus, Kristiansand Dato: 14.04.12 Referenter Ole-Martin Storemyr, Kari Omre Erlandsen Regionstyrets

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010

Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010 Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010 Tilstede: HS medlemmer: Jan Sæthre (leder), Hermod Bakkevoll, Svanhild Gaasvær, Gunnar Krunenes, Øystein Lode (ikke sak 15c), Anton Sinnathamby,

Detaljer

STYREPROTOKOLL Aalesund Svømme og Livredningsklubb 2015

STYREPROTOKOLL Aalesund Svømme og Livredningsklubb 2015 STYREPROTOKOLL Aalesund Svømme og Livredningsklubb 2015 Sted: Aaslk s klubbrom, Moa Svømmehall Dato: 11. mars 2015 Ålesund Tid: 19.00-21.00 Oppmøte: FM IFM Navn Funksjon Espen Remme Styreleder Christin

Detaljer

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen Referat fra representantskapsmøte 22.5.2014 kl 10-14 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen REFERAT Nr Sak Saksordfører Vedlegg 1 Åpning av representantskapsmøtet Leder 2 Navnopprop Leder 3 Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRA NORSK LOGOPEDLAGS LANDSMØTE TRONDHEIM 20. OG 21. 06. 2008

REFERAT FRA NORSK LOGOPEDLAGS LANDSMØTE TRONDHEIM 20. OG 21. 06. 2008 REFERAT FRA NORSK LOGOPEDLAGS LANDSMØTE TRONDHEIM 20. OG 21. 06. 2008 * = vedlegg på Web- siden SAK HANDLER OM LEGGES FRAM AV STYRETS INNSTILLING TIL VEDTAK NR. 1 Åpning Styret v/leder Ole-Andreas Holmsen

Detaljer

Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010

Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010 Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Inga M. Tolås, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Dag Frode Vaagsnes, May Britt

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Synodestyret 2011-2014, møte nr. 16, 12-13.06.2014 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE

Synodestyret 2011-2014, møte nr. 16, 12-13.06.2014 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 16, 2011-2014, 12-13.06. 2014 Til stede: Synodeformann: Arnfinn Løyning Forstandere: Arvid Hunemo og Andreas Woie. Erhard Hermansen (vara) Eldste: Kari-Lisbeth

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 23 2004/2007 11-12 mai 2006 Quality Gardermoen Airport Hotell Sak 230 Godkjennelse protokoll møte nr. 22 Sak 231 Regnskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 20. mai 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Norges speiderforbund, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 4/12 kl. 17.00 1945. Lørdag 5/12 kl. 9.30 14.15. Tilstede:

Detaljer

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Protokoll NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13 Tid og sted Til stede Forfall Øvrig delt. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Hedi Anne Birkeland, president Freddy S.

Detaljer

Møtebok Offentlig versjon!

Møtebok Offentlig versjon! MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Fredag 28.februar 2014, kl 11:00 18:45 Sted: NK, Stortingsgata 22, Oslo Tilstede: Inger-Johanne Molven, Per Arthur Christensen, Marit Sehl, Stein T.B. Høyer,

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 24. august 2012 Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø PROTOKOLL Tid: 24. august 2012 kl. 0900-15.30 Til stede fra styret: I tillegg: Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 13. MARS 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 13. MARS 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 13. MARS 2013 TRONDHEIMSVEIEN, 0962 OSLO Leder Nestleder Sekretær Kasserer Web/Infoansvarlig: Thomas S. Sætheren Nils Petter Bryde - forfall Mona

Detaljer

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner.

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner. Side 1 av 11 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 14. mai 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 39/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var til stede:

Detaljer