Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte oktober 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 16.-17.oktober 2008"

Transkript

1 Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte oktober 2008 Forum: Til stede: Forfall: Fra adm: Landsstyret Kurt Hjemdal, Ragnhild Gravem, Håvard Losvik, Kari Vik Stuhaug, Berit Synøve Danielsen, Geir I Mykletun, Marit Elisebet Totland, Berit Nøst Dale, Trond Niemi, Inge Morten Paulsen, Johan Edvard Grimstad (ikke Sak LS 501/08 a og b, Sak LS 502/08 a og b), Espen Andreas Hasle (ikke Sak LS 501/08 c, Sak LS 503/08 b og f, Sak LS 504/08 a,b,c og d, Sak LS 505/08 a, b og c, Sak LS 506/08, Sak LS 507/08, Sak LS 508a og b). Ann Kristin Tosterud (fra Landsrådet i Acta). Rolf Kjøde, Per Westborg Solveig Tveitereid tilstede på Sak LS 502B/08 Hans Thore Løvaas tilstede på Sak LS 503B/08, Sak LS 503F/08, Sak LS 504C/08, Sak LS 504D/08, Sak LS 505C/08 Sak LS 508A/08, Sak LS 508B/08. Leif Gunnar Vik tilstede på Sak LS 503B/08. Svein Granerud tilstede på Sak LS 502B/08; Sak LS 507/08, Sak LS 508A/08. Knut-Bjarne Nordhaug tilstede på Sak LS 506/08, Sak LS 508A/08 Mari-Anne Nybraaten tilstede på Sak LS 508A/08. Øyvind Jordheim tilstede på Sak LS 505A/08, Sak LS 505B/08 Anne Birgitta Langmoen Kvelland tilstede på Sak LS 504A/08, Sak LS 504B/08. Ådne Berge tilstede på Sak LS 505C/08. Stede: Linstowsgate 3, Oslo Tid: oktober 2008 Annen info: B-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer merket * tatt ut. Kurt Hjemdal åpnet møtet torsdag og Geir Mykletun fredag med skriftlesning og bønn. Sak LS 501/08: LOVFESTEDE ORGAN A) Godkjenning av dagsorden og innkalling. Landsstyret godkjenner innkalling og dagsorden. B) Godkjenning av protokoll fra Landsstyrets møte 4.-6.september Protokollen fra Landsstyret 4.-6.september 2008 ble godkjent 16.september Landsstyret bekrefter godkjenning av protokollen. 1

2 C) Tidsplan for behandling av saker i Landsstyret, ble lagt frem. Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med tidsplanen i samsvar med fremlagte plan og de endringer som ble gjort i møtet. Sak LS 502/08: NORMISJON I NORGE inkl. Acta barn og unge i Normisjon A) Referat fra Landsråd i Acta barn og unge i Normisjon 6.september 2008, ble lagt frem. Landsstyret tar referatet fra 6.september 2008 til orientering. B) Leirarbeidet (Acta). Orienteringssak. Ingen papirer. Landsstyret tar presentasjonen av Actas leirarbeid til orientering. Sak LS 503/08: NORMISJON INTERNASJONALT B). Bangladesh. 1. Gjennomgang av samarbeidsland. Notat m/powerpoint presentasjon fra Hans Thore Løvaas, datert 14.oktober 2008, ble lagt frem. Landsstyret tar gjennomgangen av status og planer for Normisjons arbeid i Bangladesh til orientering. 2. Etablering av kristent college. Notat fra Hans Thore Løvaas, datert 13.oktober 2008 med rapport fra komité v/trond Niemi, datert 13.oktober 2008, ble lagt frem. Avsnittet Personell ble trukket fra rapporten. Landsstyret ber administrasjonen gå videre med planene for etablering av kristent college i Bangladesh ut fra de premisser og visjoner som er skissert for Landsstyret. Landsstyret ber om å få saken tilbake med detaljert budsjett og fremdriftsplan på sitt møte 4.-5.desember F) Bhutan. Gjennomgang av samarbeidsland. Notat fra Nils Magnar Sture, datert 13.oktober 2008, ble lagt frem. Landsstyret tar gjennomgangen av status og planer for Normisjons arbeid i Bhutan til orientering. 2

3 Sak LS 504/08: PERSONALSAKER A) Lønnsavtale. Revidert utgave. Jfr. Sak LS 304D/08. Notat fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 7.oktober 2008 og Lønnsplanen, ble lagt frem. Lønnsavtalen med innarbeidet forhandlingsresultat godkjennes. B) Personalpolitiske hovedlinjer. Notat fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 7.oktober 2008, ble lagt frem. Landsstyret ber generalsekretæren om å ta med videre de innspill som kom frem i drøftingen. * C) * D Sak LS 505/08: FORRETNINGSSAKER A) Regnskapsrapport pr. 31.august Notat fra Øyvind Jordheim, datert 8.oktober 2008 med talloppsett i Excel, ble lagt frem. Landsstyret tar regnskapsrapporten pr. 31.august 2008 til etterretning. B) Budsjett Foreløpig behandling. Notat fra Øyvind Jordheim/Per Westborg, datert 13.oktober 2008, ble lagt frem. Landsstyret ber administrasjonen arbeide videre med budsjettet for 2009 idet det forutsettes et budsjett i balanse. C) Viator AS. Virksomhet, strategi og planer. Jfr. Sak FU 605A/08. Notat fra fra styret i Viator AS v/ådne Berge, datert 10.oktober 2008, m/viators forretningsstrategi (vedtatt i styret 29.januar 2007), presentasjon av Viator Microkredit Azerbajdsjan, virksomhetskart fra Azerbajdsjan, Bangladesh og Nepal og økonomisk sammendrag av den internasjonale virksomheten pr. 2007, ble lagt frem. Landsstyret takker for orienteringen og ber generalsekretæren sørge for at Viators rolle og strategi gjennomgås og presenteres som egen sak for Landsstyrets møte 4.-5.desember

4 Sak LS 506/08: UTREDNINGER og INNSTILLINGER Ny innsamlingsstruktur. Jfr. Sak LS 406A/08 Notat fra Per Westborg, datert 9.oktober 2008 med 3 Excel dokumenter: Oversikt 1 med testamentariske gaver fordelt 80/20; Oversikt 2 med testamentariske gaver fordelt 50/50; Oversikt 3 uten testamentariske gaver, ble lagt frem. Sakspapir til Sak LS 306/08 rapport fra Prosjektgruppe for innsamling i Normisjon også lagt frem. - Landsstyret vedtar de fremlagte hovedlinjer for ny innsamlingsstruktur i Normisjon. - Landsstyret ber om at dette sendes regionsstyrene for deres uttalelse. - Landsstyret vil fatte endelig vedtak om fordelingsmodellen i sitt møte 4.-5.desember Landsstyret ber om at generalsekretæren legger frem en sak i desember om økt inntektspotensial for 2009 Sak LS 507/08: * SKOLESAKER Sak LS 508/08: SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER A) Aksjon Håp. Notat fra Rolf Kjøde, datert 13.oktober 2008 med brev fra NORME v/rolf Ekenes, datert 7.oktober 2008 og notat fra Ledermøte i Normisjon 27.mars 2007, ble lagt frem. - Landsstyret støtter søknad om TV-aksjon for Aksjon Håp. - Landsstyret ber om en grundigere analyse av forutsetningene for en to-års syklus for Aksjon Håp før man fatter vedtak. - Forutsatt at det blir nye aksjoner forutsetter Landsstyret at de administrative kostnader blir mindre enn i 2006 og at det utarbeides en fordelingsprofil som i større grad tilgodeser de organisasjonene som stiller med det største innsamlingsapparatet lokalt. * Sak LS 509/08: DIVERSE A) Generalsekretærens rapport, datert 13.oktober 2008, ble lagt frem. Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering. B) Åpen post. Ingen papirer ingen vedtak. 4

5 Kurt Hjemdal Ranghild Gravem Johan Edvard Grimstad Formann Espen Andreas Hasle Håvard Losvik Kari Vik Stuhaug Berit Synøve Danielsen Marit Elisebet Totland Berit Nøst Dale Trond Niemi Inge Morten Paulsen 5

NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015

NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015 NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015 Forum: Landsstyret Til stede: Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn Marit Lygre, Hanne Johansen Tufthaug, Svein Haugland, Sverre Karlsen,

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte 17.-19.oktober 2013 Rica Hotell Gardermoen

Normisjon Landsstyrets møte 17.-19.oktober 2013 Rica Hotell Gardermoen Normisjon Landsstyrets møte 17.-19.oktober 2013 Rica Hotell Gardermoen Forum: Til stede: Fra adm: Landsstyret Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn-Marit Lygre, Pål- Rune Winther Jørgensen,

Detaljer

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste. Normisjon Landsstyrets møte 6.-8.september 2012 (Rica Hotell, Gardermoen) ------------------------------------------------------- Forum: Til stede: Forfall: Landsstyrets møte Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø,

Detaljer

Dato: 6.-7.12.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Rune Galteland Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide

Dato: 6.-7.12.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Rune Galteland Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 6.-7.12. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Rune Galteland Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Fravær: Roald Gulbrandsen, Gunnar Indrebø

Detaljer

Møtebok Offentlig versjon!

Møtebok Offentlig versjon! MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Fredag 28.februar 2014, kl 11:00 18:45 Sted: NK, Stortingsgata 22, Oslo Tilstede: Inger-Johanne Molven, Per Arthur Christensen, Marit Sehl, Stein T.B. Høyer,

Detaljer

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Norges Bygdeungdomslag sitt kontor, Oslo Dato og tid: Fredag 22 og lørdag 23. november 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 01 2002/2004

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 01 2002/2004 1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 01 2002/2004 STED: Idrettens Hus/Ullevål stadion, Oslo DATO: fredag 13. sept. kl. 18.00-22.00 + lørdag 14. sept. 16.00-19.00 DELTAKERE: Marit A. Scheie President Helge Danielsen

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Trondheim 11. desember 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Ådne Røkkum, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Olve Morken, Bjørn Åge Berntsen, Sigrid Bratsberg Forfall: Frode

Detaljer

STYREPROTOKOLL. SAK 53/11 Innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt.

STYREPROTOKOLL. SAK 53/11 Innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt. STYREPROTOKOLL Sted: Tromsø Tidspunkt: 14.09.11 Kl. 1400-1745 15.09.11 Kl.0830-1230 Deltagere med stemmerett: Espen Igesund (møteleder, forlot etter sak 66/ 11) Wanja Balstad (møteleder fra sak 67/11)

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28.august 2013 Til stede fra: Styre : Forfall: Adm : Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Vermund Lyngstad Inger Johanne

Detaljer

Synodestyret 2011-2014, møte nr. 14, 07-08.02.2014 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE

Synodestyret 2011-2014, møte nr. 14, 07-08.02.2014 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 14, 2011-2014, 07.-08.02. 2014 KL. 10.00-21.30 OG KL. 09.00-18.00. Til stede: Synodeformann: Arnfinn Løyning Forstandere: Arvid Hunemo Eldste: Kari-Lisbeth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 3.- 4. mai 2013

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 3.- 4. mai 2013 Hovedstyret samlet til møte i Oslo 3.- 4. mai Til stede: Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke Fravær: Terje Eggebø Fra administrasjonen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 10. OKTOBER

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 10. OKTOBER REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 10. OKTOBER Dato: 10.10.2014 Sted: Frogn rådhus, kst.salen Tid: Kl. 0900-1300 Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Johan Alnes, ordfører Ås kommune Anne Kristine

Detaljer

Dato: 6.9.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 6.9.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 6.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke

Detaljer

Åge Ofstad foreslo at styremøtet utsettes til styremedlem Tom Gunnar Ask ankommer.

Åge Ofstad foreslo at styremøtet utsettes til styremedlem Tom Gunnar Ask ankommer. Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 26. september 2014 kl. 11.00 19.15 Sted: Hotell Scandic Ørnen Til stede: Leder Inger-Johanne Molven, nestleder Per Arthur Christensen, styremedlem Grete

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 15. juni 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 15. juni 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 15. juni 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Til stede: Fredrik Øren Refsnes (leder), Marianne Høva Rustberggard

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 21.-22. OKTOBER RICA AIRPORT HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Jarle Tvinnereim, Generalsekretær Styremøte Olav K.

Detaljer

Protokoll landsstyremøte 2 2013-2015 26. og 27. april 2014

Protokoll landsstyremøte 2 2013-2015 26. og 27. april 2014 Protokoll landsstyremøte 2 2013-2015 26. og 27. april 2014 Tid: 26.november 0900-1800 og 27.november 0900-1200 Sted: Torggata 1 Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Sonja Jacobsen, Berit Langseid,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem

Detaljer

Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010

Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010 Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Inga M. Tolås, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Dag Frode Vaagsnes, May Britt

Detaljer

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013 Hovedstyret samlet til møte i Oslo 8.-9. februar Til stede: Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke Fra administrasjonen

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/29.01.2015 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 6/2014: Onsdag 5.november 2014, kl. 10.30 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen,

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 20. mai 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Trondheim 5. mars 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Linda Hofstad Helleland(sak 52, 53 og 54), Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Kristian Pettersen,

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Trondheim 18. september 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, Frode Geving, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Olve Morken, Bjørn

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Til stede: Fredrik Øren Refsnes (leder), Magnus Hovengen,

Detaljer

Dato: 14.-15.02.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 14.-15.02.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 14.-15.02. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem Svenning Bjørke

Detaljer