Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014"

Transkript

1 Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Norges Bygdeungdomslag sitt kontor, Oslo Dato og tid: Fredag 22 og lørdag 23. november 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus, Mathilde Dæhlin, Ola Venås, Sondre Klaseie, Marius H. Bøhle (ordfører), Brita Skallerud (Bondelaget), Signe Lindbråten (sekretariatet), Pål, Mari, Marthe Kristin og Ragnhild fra sekretariatet på deler av møtet. Forfall: Solveig Homstvedt (Bygdekvinnelaget) og Martin Johnsbråten (varaordfører). Møteleder: Gunn Jorunn Sørum Referent: Signe Lindbråten Sak 01/13-14 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Sentralstyret godkjenner innkalling og saksliste Vedtak: Sentralstyret godkjenner innkalling og saksliste. Sak 02/ Godkjenning av styreprotokoll Forslag til vedtak: Sentralstyret godkjenner protokollen fra det 6. styremøtet Vedtak: Sentralstyret godkjenner protokollen fra det 6. styremøtet Sak 03/13-14 Orienteringssaker Forslag til vedtak: Sentralstyret tar orienteringssakene til orientering Referat fra nemder og utvalg - sendt inn skriftlig før møte a) Organisasjonsutvalget b) Bygdepolitisk utvalg c) Kulturnemda d) Tevlingsnemda e) Lagsutviklingsnemda Samarbeidsorganisasjoner - muntlig orientering 1

2 a) Bygdekvinnelaget Solveig b) Bondelaget Brita Arrangement - gjennomgang og status a) HA 2012 b) LS 2013, Nord-Trøndelag c) HA 2013, Oppland Mathilde d) LS 2014, Akershus Martha e) HA 2014, Vestfold Gunn Jorunn f) LS 2015, Buskerud Ola g) HA 2015, Østfold Kari h) LS 2016, Møre og Romsdal Gunn i) HA 2016, Rogaland Ragnhild j) LS 2017 k) HA 2017 Hedmark Sondre Prosjekter i NBU a) HMS Mathilde b) Grønn Utdanning Ragnhild c) Gammel moro blir som ny Kari d) Fjell, film & foto Kari e) Jubileum Gunn f) Jordvern Ragnhild/Gunn Fylkesrunde med dato for årsmøter Fylke Dato Akershus 08.feb Ola Østfold 08.feb Gunn Oppland feb Mathilde Hedmark feb Sondre Hordaland 15.feb Martha Buskerud 22.feb Ola Vestfold 15.feb Kari Ranghild (Martha) Sør-Trøndelag 15.feb Kari Ranghild (Martha) Nord-Trøndlag 08.feb Sondre Møre og Romsdal 22.feb Gunn Rogaland 08.feb Ragnhild Status sekretariat - muntlig orientering Orientering om alkohollova Vedtak: Saken legges fram igjen på møtet i januar til endelig vedtak Orientering om nytt Kulturprosjekt

3 Sak 04/13-14 Medlemstall NBU Mari Mari orienterte om medlemstallet. Skal vi nå vervemålet må det gjøres en skikkelig innsats nå før jul. Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering Sak 05/13-14 NBU Økonomi og regnskap detaljbudsjett Marthe/Signe Vedtak av detaljbudsjettet endelig forslag ble lagt frem på møtet. Vedtak: Sentralstyret vedtar forslag til detaljbudsjettet for 2014 med endringene som kom på møtet. Sak 06/13-14 Eventuelt Promofilm Filmen ble vist frem og styret ga innspill til hvordan spre den. Vedtak: Styret tok saken til orientering Politisk diskusjon Styret diskuterte den politiske statusen og det ble kalt inn til møte med alle fylkeslederne lørdag etter styremøtet for å orientere de om videre planer. Vedtak: Styret tok saken til etterretning Sted for 1. rep.skap Vedtak: 1. repskap 1. og 2. februar 2014 legges til Voss. Løpende saker Sak 59/13-14 Reviderte retningslinjer og årsplan - arrangementer Signe Forslag til vedtak: Leder og generalsekretær leder arbeidet med revideringen av retningslinjene for HA og LS. Dette legges frem på styremøtet i februar/mars. HK for landsstevnet og Høstarrangementet i 2014 og leder for 2015 inviteres til en samling i Oslo. 3

4 Vedtak: Leder og tevlingsleder leder arbeidet med revideringen av retningslinjene for HA og LS. Dette legges frem på styremøtet i februar/mars. HK for landsstevnet og Høstarrangementet i 2014 og leder for 2015 inviteres til en samling i Oslo. Sak 60/13-14 Landsstevnet 2013 regnskap og rapport Gunn Vedtak: Regnskap for NBUs Landsstevne 2013 godkjennes. Regnskapet tas inn som en del av regnskapet til Norges Bygdeungdomslag for Sak 61/13-14 Kunnskapsutveksling mellom HKer Signe Forslag til vedtak: Sentralstyret vedtar at det innføres et hovedkomitemøte/kurs på vårkurs fra våren 2014, hvor hovedkomiteene for Landsstevnet og Høstarrangementet inviteres til å delta. Kursholdere bør blant annet være representanter fra tidligere hovedkomiteer, slik at kunnskapsutvekslingen blir optimal. Vedtak: Sentralstyret arrangerer en egen sentral samling for hovedkomiteene for Landsstevnet og Høstarrangementet. I 2014 skjer dette i slutten av februar. Fra 2015 arrangeres denne i november. HK 2014 informeres i brevsform om dette. Sak 62/13-14 Cashless Signe Forslag til vedtak: NBU inngår en femårig avtale med Espos Norge om leie av Cashless til Landsstevnet og Høstarrangementet. Alle kostnader betales direkte av den aktuelle arrangøren, men kostnadene som kun skal dekkes i første driftsår, fordeles på fem år, slik at alle arrangører betaler det samme. Vedtak: NBU inngår en toårig avtale med mulighet for forlengelse med Espos Norge om leie av Cashless til Landsstevnet og Høstarrangementet. Alle kostnader betales direkte av den aktuelle arrangøren, men kostnadene som kun skal dekkes i første driftsår, fordeles på fem år, slik at alle arrangører betaler det samme. Sak 63/13-14 Vårkurset Martha Forslag til vedtak: Organisasjonsutvalget tar forslagene til etterretning i arbeidet med planleggingen av vårkurs. Vedtak: 1. vara er ansvarlig for å utarbeide et kurs for styrene i Telemark, Aust-Agder og Nordland som inviteres til vårkurs Lagsutviklingsleder er ansvarlig for å bistå disse lagene med søknad om økonomisk støtte for å dekke kursavgift. Overordnet tema for vårkurset er verving. Organisasjonsutvalget tar forslagene til etterretning i arbeidet med planleggingen av vårkurs. Sak 64/13-14 Internasjonalt arbeid Mathilde/Signe 4

5 Forslag til vedtak: Nn velges til NBUs representant i NSU sitt styre. Nytt valg skjer på 2. rep.skap i Styret innstiller overfor 1. repskap 2014 på at Norges Bygdeungdomslag blir en del av Bondelaget og Utviklingsfondet sitt Malawiprosjekt. Vi kan når som helst gå ut av samarbeidet og vi forplikter oss ikke til å samle en gitt sum. Nn og generalsekretær ser videre på muligheten for å bli med i Rural Youth og legger fram en sak for styret i god tid før årsmøtet Vedtak: Martha, med Sondre som vara, velges til NBUs representant i NSU sitt styre. Nytt valg skjer på 2. rep.skap i Vårt medlemskap der evalueres høsten Styret innstiller overfor 1. repskap 2014 på at Norges Bygdeungdomslag blir en del av Bondelaget og Utviklingsfondet sitt Malawiprosjekt. Vi kan når som helst gå ut av samarbeidet og vi forplikter oss ikke til å samle en gitt sum. Mathilde er ansvarlig for Malawiprosjektet for sentralstyret. Styreleder og generalsekretær ser videre på muligheten for å bli med i Rural Youth Europe og legger fram en sak for styret i god tid før 2. repskap. Sak 65/13-14 Mediestrategi Gunn Vedtak: mediestrategi for NBU vedtas med endringene som kom under møtet. Saken legges frem som en orienteringssak på 1. rep.skap. Sak 66/13-14 Planverk - fremdriftsplan Martha Vedtak: Saken tas til orientering. Sak 67/13-14 Fellestur 2014 Kari Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering. Sak 68/13-14 Jubileumskomite Gunn Vedtak: Jubileumskomiteen for NBUs jubileum i 2016 består av Gunnar Husby (Sør-Trøndelag), Dagfinn Sundsbø (Akershus), Anne Irene Myhr (Nord-Trøndelag), Amund Johnsrud (Buskerud/Telemark) i tillegg til styreleder og sekretariatskontakt. Komiteen gis fullmakt til å jobbe videre med en tredeling av jubileumsfeiringen. Komiteen legger fram en detaljert beskrivelse av arbeidet med jubileumsbok og budsjett for dette for styret innen juni

6 Komiteen legger fram en detaljert beskrivelse av arbeidet med jubileumsprosjekt og budsjett for dette for styret innen desember Komiteen får ansvar for å sette ned underkomite med ansvar for jubileumsmiddag og forslag til økonomisk ramme for dette innen mai Øvrige forslag til tiltak og økonomisk omfang rapporteres fortløpende til sentralstyret 6

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet:

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: Sak 8. Årsmelding 2014/2015 Sak 9. Regnskap 2014 Sak 10. Rammebudsjett for 2016 1 Saksliste for Norges

Detaljer

01.05.2014 30.04.2015

01.05.2014 30.04.2015 01.05.2014 30.04.2015 ÅRSMELDING Teknikk, økonomi, lover og regler Gi oss innspill på redaksjonen@traktor.no Best i test! SERVICEBØRSEN Teknikk, økonomi, lover og regler Gi oss innspill på redaksjonen@traktor.no

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 11. april 2015 kl. 12.00 17.00 12. april 2015 kl. 10.00 15.00 Sted: Til stede: Forfall Norges Korforbunds lokaler, Stortingsgata 22. President

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING

01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING 01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING Ren melk fra rent hav! Vi er alltid på jakt etter å gjøre norsk matproduksjon mer bærekraftig. For å lykkes må vi ta i bruk havet, skogen og jorden. www.landbruk.no 3 NBU

Detaljer

Vedtekter. for Norges Bygdekvinnelag

Vedtekter. for Norges Bygdekvinnelag Vedtekter for Norges Bygdekvinnelag INNHOLD 1. Vedtekter for Norges Bygdekvinnelag...3 2. Normalvedtekter for fylkeslagene...7 3. Normalvedtekter for lokallagene...10 4. Regler og instruks for valgnemnda

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 TIDSRAMME Onsdag 2. April 2014 kl 1800-2100. (ved behov og mulighet) Torsdag 3. April 2014 kl 1000-1800. Fredag 4. April

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

BYGDE. Vi har ikke vært større på 19 år! side 20. Medlemstallet 2013: UNGDOMMEN

BYGDE. Vi har ikke vært større på 19 år! side 20. Medlemstallet 2013: UNGDOMMEN BYGDE UNGDOMMEN NR. 1/2014, 79. årgang. Medlemsblad for Norges Bygdeungdomslag Medlemstallet 2013: Vi har ikke vært større på 19 år! side 20 Bildereportasje: Magisk stemning i skogen side 14-15 Bli med

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Norges speiderforbund, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 4/12 kl. 17.00 1945. Lørdag 5/12 kl. 9.30 14.15. Tilstede:

Detaljer

REFERAT. Sak 01/2004 - Innspill fra Jon Sand ang. HD-røntging

REFERAT. Sak 01/2004 - Innspill fra Jon Sand ang. HD-røntging REFERAT Fra møtet i Gjetarhundrådet tirsdag 18. februar 2004 Disse var med på møtet: Egil Lutdal (leder) Bjørn Ola Vaagaasarøygard Per Helge Lindholt Arne Flatebø (sekretær) Saksliste: Sak 01/2004 - Innspill

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Den norske jordmorforening

Den norske jordmorforening 1 Den norske jordmorforening Protokoll Sentralstyremøte 5 2012 Telefonstyremøte 3. desember 2012 Tilstede: Forfall: Marit Heiberg, Trude Thommesen, Tove Elisabeth Svee, Nanna Voldner, Lise Bentzon, Tine

Detaljer

BYGDE. Tor Jacob er Årets unge bonde side 16. Fylkeslagenes juleønsker side 8 og 9 Bildereportasje: Aksjonsuka 2014 side 14 og 15 UNGDOMMEN

BYGDE. Tor Jacob er Årets unge bonde side 16. Fylkeslagenes juleønsker side 8 og 9 Bildereportasje: Aksjonsuka 2014 side 14 og 15 UNGDOMMEN BYGDE UNGDOMMEN NR. 4/2014, 79. årgang. Medlemsblad for Norges Bygdeungdomslag Tor Jacob er Årets unge bonde side 16 Fylkeslagenes juleønsker side 8 og 9 Bildereportasje: Aksjonsuka 2014 side 14 og 15

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

REFERAT. Gjeterhundlaget i Nordland og gjeterhundnemndene i Troms og Finnmark hadde også sendt brev ang. fordeling av NM-kvotene til fylkene.

REFERAT. Gjeterhundlaget i Nordland og gjeterhundnemndene i Troms og Finnmark hadde også sendt brev ang. fordeling av NM-kvotene til fylkene. REFERAT Fra møte i Gjetarhundrådet mandag 29. januar 2007, kl 10.00. Disse var med på møtet: Andreas Groseth (leder) Oddbjørn Kaasa Egil Syversbråten Arne Flatebø (sekretær) Følgende saker var oppe til

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell

Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti og Geir Stangeland. Administrasjon:

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer