Normisjon Landsstyrets møte april 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Normisjon Landsstyrets møte 22.-23.april 2010"

Transkript

1 Normisjon Landsstyrets møte april 2010 Forum: Til stede: Forfall: Fra adm.: Andre: Landsstyret Kurt Hjemdal, Geir I Mykletun, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn- Marit Lygre, Hanne Tufthaug, Oddrun Malum Bjørdal, Jostein Larsen (ansattes representant, ikke Sak LS 201C; 203A-B.D-I; 205A-B.D), André Birkeland (fra Landsråd for Acta, ikke Sak LS 201C; 205A). Berit Danielsen, Marit Elisebet Totland, Pål Rune Winther Jørgensen. Svein Granerud, Trond Pladsen, Rolf Kjøde (Sak LS 201D; 207), Leif Gunnar Vik (ikke Sak LS 201C-D; 203A-B.D; 205A-B.D; 207), Hans Thore Løvaas (Sak LS 203A.C.E-I), Else Kari Bjerva (Sak LS 204), Oddvar Holmedahl (Sak LS 203B.D), Øyvind Jordheim (Sak LS 205A-B). Revisor Roar Winge (Sak LS 205B). Sted: Normisjons hovedkontor, Linstowsgate 3, Oslo. Tid: april 2010 Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer merket * Torsdag: Fredag: Kurt Hjemdal åpnet med å lese fra 2 Kor 3. Bønn. Oddrun Malum Bjørdal åpnet med å lese fra Matt 28 og Apg 2. Bønn. Sak LS 201/10: LOVFESTEDE ORGAN A) Godkjenning av innkalling og dagsorden. Landsstyret godkjenner innkalling og dagsorden. B) Godkjenning av protokoll fra Forretningsutvalgets møter 17.februar 2010, 15.mars 2010 og 18.mars 2010, ble lagt frem. Landsstyret tar protokollene fra Forretningsutvalgets møter 17.februar, 15.mars og 18.mars 2010 til orientering. C) Tidsplan for behandling av saker i Landsstyret 2010, ble lagt frem. Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med tidsplanen for 2010 og arbeidsplanen for Landsstyrets inneværende treårsperiode i samsvar med fremlagte plan og de endringer som ble gjort i møtet. D) Strategiutvalget. Notat fra Rolf Kjøde, datert 16.april 2010, ble lagt frem. Strategiutvalget får utvidet frist for å gjøre ferdig sitt arbeid med tanke på behandling i Landsstyrets møte 2.-4.september

2 Sak LS 202/10: NORMISJON I NORGE inkl. Acta barn og unge i Normisjon. A) Referat fra Landsråd for Acta barn og unge i Normisjon, februar 2010, ble lagt frem. Landsstyret tar referatet fra møtet i Landsråd for Acta barn og unge i Normisjon februar 2010 til orientering. B) Årsregnskap 2009 for Acta barn og unge i Normisjon, ble lagt frem i møtet. Landsstyret tar årsregnskap 2009 for Acta barn og unge i Normisjon, til orientering. Sak LS 203/10: NORMISJON INTERNASJONALT A) Aserbajdsjan. Årsmelding 2009 for K-arbeidet * fra direktør Jon Petter Feidal, datert 2.februar 2010 og referat fra Årskonferansen februar 2010, vedlagt. Annual Report 2009 for NHE (pdf-fil), ble lagt frem. Landsstyret tar direktørens årsrapporter for 2009 og referat fra Årskonferansen i Aserbajdsjan til orientering. Lansstyret takker utsendingene for den tjenesten de gjør og ønsker Gud velsignelse over nytt arbeidsår. B) Bangladesh. Årsrapport 2009 v/direktør Steve Suiting, datert 15.april 2010, ble lagt frem. Landsstyret tar årsrapport 2009 for Bangladesh til orientering. C) Ecuador. Årsrapport 2009 v/direktør Åse Røsvik de Vargas, datert 1.mars 2010 og referat fra Misjonærkonferansen mars 2010 med direktørens kommentar, datert 19.mars 2010, ble lagt frem. Landsstyret tar direktørens årsrapport for 2009 og referat fra Misjonærkonferansen i Ecuador til orientering. Lansstyret takker utsendingene for den tjenesten de gjør og ønsker Guds velsignelse over nytt arbeidsår. D) India. Årsrapport 2009 v/landkoordinator Oddvar Holmedal, datert 13.april 2010, ble lagt frem. Landsstyret tar årsrapport 2009 for India til orientering og ønsker Guds 2

3 E) Mali. 1. Årsrapport 2009 v/direktør Roar Flacké, datert 12.februar 2010 og referat fra Misjonærkonferansen februar 2010 med direktørens kommentar, ble lagt frem. Landsstyret tar årsrapport 2009 for Mali og referat fra Misjonærkonferansen med direktørens kommentar til orientering. 2. Salg av eiendom. Notat fra Roar Flacké, datert 10.mars 2010, ble lagt frem. 1. Landsstyret godkjenner vedlagte planer fra Direktør Roar Flacké om eiendomssalg i Mali. 2. I tråd med eiendomssalg i andre av Normisjons samarbeidsland vil salgsbeløpet komme som fratrekk til budsjettert overføringsbeløp fra Normisjon. F) Bhutan. Årsrapport 2009 v/landkoordinator Nils Magnar Sture, datert 14.april 2010, ble lagt frem. Landsstyret tar årsrapport 2009 for Bhutan til orientering og ønsker G) Cuba. Årsrapport/reiserapport 2009 fra landkoordinator Ivar Sandnes, datert 7.april 2010, ble lagt frem. Landsstyret tar rapporten fra Cuba til orientering og ønsker Guds H) Nepal. Årsrapport 2009 v/landkoordinator Nils Magnar Sture, datert 13.april 2010, ble lagt frem. Landsstyret tar årsrapport 2009 for Nepal til orientering. Landsstyret takker utsendingene for den tjenesten de gjør og ønsker Guds I) Kambodsja. Årsrapport 2009 v/terje Høyland, datert 14.april 2010, ble lagt frem. Landsstyret tar årsrapport 2009 for Kambodsja til orientering. 3

4 Sak LS 204/10: PERSONALSAKER Pensjonsavtale omdanning til innskuddsbasert pensjon. Jfr. Sak LS 904B/10. Notat fra Trond Pladsen og Else Kari Bjerva, datert 13.april 2010, ble lagt frem. Landsstyret tar notat om overgangen fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning til orientering. Sak LS 205/10: FORRETNINGSSAKER A) Regnskapsrapport pr. 31.mars (1.kvartal) 2010, ble lagt frem i møtet. Landsstyret tar foreløpig regnskapsrapport pr.31.mars (1.kvartal) 2010 med kommentarer til orientering. B) Godkjenning av Årsmelding og Årsregnskap 2009, ble lagt frem. 1) Landsstyret vedtar det fremlagte årsregnskapet og årsmelding for 2009 med et årsresultat på kr ,- for morselskapet, og kr ,- for konsernet. 2) Landsstyret vedtar at morselskapets overskudd for 2009 på kr ,- avsettes på følgende måte: kr ,- til fond Nepal, kr ,- til fond College Bangladesh og kr ,- overføres til annen egenkapital C) Alternativt inntektsbringende tiltak. Jfr. Sak LS 105B/10. Notat fra Trond Pladsen og Kåre Hegle, datert 15.april 2010 m/ oppsummering og referat fra møter i regionene, datert 15.april 2010, oppdatert forretningsplan, datert 13.april 2010 og første versjon av Etablering- og driftsmanual, datert 15.april 2010, ble lagt frem. 1. Landsstyret bekrefter vedtaket i Sak FU 405/10 om å opprette de første Digitale Gjenbruksbutikker i tråd med fremlagte prosjektskisser, gjort på bakgrunn av skriftlig tilbakemelding fra Landsstyrets medlemmer i en e-post-runde uke 11/ Landsstyret forutsetter at lønnskostnadene reflekterer den reelle ressursbruken av lønnede medarbeidere i Normisjon. 3. Ressursbruk og budsjett brytes ned på månedsbasert rapporteringsmal. Resultatoppnåelse i henhold til denne malen rapporteres kvartalsvis til FU D) Viator AS, Aserbajdsjan. Notat fra Nils Magnar Sture, datert 20.april 2010, ble lagt frem i møtet. Landsstyret tar vedlagte notat til orientering. 4

5 Sak LS 207/10: SKOLESAKER Høgskolen i Staffeldtsgate. Vedtektsendring. Notat fra Trond Pladsen, datert 9.april 2010, nåværende vedtekter m/endringer og forslag til avtale mellom Normisjon og Den Evangeliske Lutherske Frikirke vedrørende styrerepresentasjon, ble lagt frem. 1. Landsstyret vedtar de reviderte grunnregler, herunder at grunnreglene endrer navn til Vedtekter for Høgskolen i Staffeldtsgate. 2. Landsstyret tar til etterretning at Høgskolen i Staffeldtsgate er organisert som en forening, der medlemmene i Normisjons landsstyre og leder og nestleder i Frikirkens synodestyre utgjør foreningens medlemmer, og at foreningens årsmøte i fremtiden blir ansvarlig for vedtektsendringer. 3. Landsstyret stadfester styrerepresentasjonen i styret for Høgskolen i Staffeldtsgate slik den fremkommer i avtaletekst, datert 23.april Sak LS 209/10: Vedtak DIVERSE A) Generalsekretærens rapport. Notat fra Svein Granerud, datert 22.april 2010, ble lagt frem i møtet. Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering. Oslo, 23.april 2010 Protokollen godkjent og undertegnet i møtet. Kurt Hjemdal Marit Elisebet Totland Geir I Mykletun Kåre Skråmestø Ole Jakob Dyrnes Gunn-Marit Lygre Pål Rune Winther Jørgensen Hanne Tufthaug Oddrun Malum Bjørdal Modgunn Brynjelsen 5

NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015

NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015 NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015 Forum: Landsstyret Til stede: Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn Marit Lygre, Hanne Johansen Tufthaug, Svein Haugland, Sverre Karlsen,

Detaljer

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste. Normisjon Landsstyrets møte 6.-8.september 2012 (Rica Hotell, Gardermoen) ------------------------------------------------------- Forum: Til stede: Forfall: Landsstyrets møte Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø,

Detaljer

Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 16.-17.oktober 2008

Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 16.-17.oktober 2008 Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 16.-17.oktober 2008 Forum: Til stede: Forfall: Fra adm: Landsstyret Kurt Hjemdal, Ragnhild Gravem, Håvard Losvik, Kari Vik Stuhaug, Berit Synøve Danielsen, Geir

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte 17.-19.oktober 2013 Rica Hotell Gardermoen

Normisjon Landsstyrets møte 17.-19.oktober 2013 Rica Hotell Gardermoen Normisjon Landsstyrets møte 17.-19.oktober 2013 Rica Hotell Gardermoen Forum: Til stede: Fra adm: Landsstyret Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn-Marit Lygre, Pål- Rune Winther Jørgensen,

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009

Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009 Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009 Forum: Landsstyret Til stede: Kurt Hjemdal, Ragnhild Gravem, Johan Edvard Grimstad (ikke Sak LS 101D, Sak LS 101E3, Sak LS 104A, Sak LS 107 ), Espen Andreas

Detaljer

Dato: 6.-7.12.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Rune Galteland Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide

Dato: 6.-7.12.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Rune Galteland Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 6.-7.12. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Rune Galteland Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Fravær: Roald Gulbrandsen, Gunnar Indrebø

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema SAKSDOKUMENTER 1 Innholdsfortegnelse Kjære utsending Fullmaktsskjema Forslag til saksliste 7 Sak GF 01/15 Konstituering 8 Sak GF 02/15 Landstyrets treårsmelding 2012-2015 10 Sak GF 03/15 Regnskap 2012,

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema SAKSDOKUMENTER 1 Innholdsfortegnelse Kjære utsending Fullmaktsskjema Forslag til saksliste 7 Sak GF 01/15 Konstituering 8 Sak GF 02/15 Landstyrets treårsmelding 2012-2015 10 Sak GF 03/15 Regnskap 2012,

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 3.- 4. mai 2013

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 3.- 4. mai 2013 Hovedstyret samlet til møte i Oslo 3.- 4. mai Til stede: Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke Fravær: Terje Eggebø Fra administrasjonen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET Til medlemmer i Stiftelsen Norsk Sjømatsenter INNKALLING TIL MØTE I RÅDET Møte i rådet i Stiftelsen Norsk Sjømatsenter ( Stiftelsen ) holdes på Stiftelsens kontor: i 2. etg i Torghallen i Bergen, 27. mai

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

1.2 Valg av dirigent og varadirigent Jan Egil Norheim (dirigent), Svein Haugland (varadirigent)

1.2 Valg av dirigent og varadirigent Jan Egil Norheim (dirigent), Svein Haugland (varadirigent) Forum: Normisjon region Agder: Regionårsmøte 2012 Til stede: 134 påmeldte Møtested: Oddernes menighetshus, Kristiansand Dato: 14.04.12 Referenter Ole-Martin Storemyr, Kari Omre Erlandsen Regionstyrets

Detaljer

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 21.-22.06. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning

Detaljer

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013 Hovedstyret samlet til møte i Oslo 8.-9. februar Til stede: Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke Fra administrasjonen

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 12.00 15.40 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1.

Detaljer

Styreleder Høgskoledirektør

Styreleder Høgskoledirektør MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 24. april 2008 TID: 15.30 18.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Erik Leif Eriksen SAKSLISTE: HS-sak 13/08 Referat fra

Detaljer

Dato: 6.9.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 6.9.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 6.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Protokollside 66 Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 14/2012-2014 torsdag 16.1.2014 i Iglandhallen, turnhallen til Grimstad Turn og IF Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Gunnar

Detaljer

Åge Ofstad foreslo at styremøtet utsettes til styremedlem Tom Gunnar Ask ankommer.

Åge Ofstad foreslo at styremøtet utsettes til styremedlem Tom Gunnar Ask ankommer. Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 26. september 2014 kl. 11.00 19.15 Sted: Hotell Scandic Ørnen Til stede: Leder Inger-Johanne Molven, nestleder Per Arthur Christensen, styremedlem Grete

Detaljer

ÅRSMØTE I ORKANGER IDRETTSFORENING 2011

ÅRSMØTE I ORKANGER IDRETTSFORENING 2011 ÅRSMØTE I ORKANGER IDRETTSFORENING 2011 DATO: STED: TILSTEDE: 30. MARS KLUBBHUSET 45 MEDLEMMER VED MØTETS START Møtet ble åpnet av leder Rudolf Larsen. 1. Godkjenning av stemmeberettigede. Alle fremmøtte

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Åshild Hauan, nestleder Øystein Mathisen, medlem Bodil Pettersen, medlem Hege Elisabeth

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

SYNODEMØTET 2014 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE 30. OKTOBER 2. NOVEMBER

SYNODEMØTET 2014 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE 30. OKTOBER 2. NOVEMBER SYNODEMØTET 2014 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE 30. OKTOBER 2. NOVEMBER Det 112. ordinære synodemøte ble holdt på Stavern Folkehøyskole, Fredtun. Det konstituerende møtet ble holdt torsdag 30. oktober

Detaljer

Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik.

Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik. PROTOKOLL Fra ordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA. Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik. Generalforsamlingen

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 23. april 2015 Bildet viser Vannkanten, Stavanger. Fotograf Marie von Krogh / AART architects Moelven Industrier ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Moelven

Detaljer