FS Protokoll 04/11. Tid: 6. september kl og 29. september kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FS Protokoll 04/11. Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00"

Transkript

1 FS Protokoll 04/11 Tid: 6. september kl og 29. september kl Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Karl Johans gate 7/Rica Hotel Oslo Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo (kun sak 42/11) Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Espen Lahnstein (kun sak 42/11), Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU) Stine Jakobsson Strømsø og Henrik Peersen Roar Brunstad SAK 35/11 Godkjenning av innkalling og dagsorden To eventueltsaker ble meldt: 1. Representant til FFOs styre 2. Permisjonssøknad fra Roar Brunstad Innkalling og dagsorden godkjent med endringer. SAK 36/11 Godkjenning av FS protokoll 3/11 Det var ingen merknader til FS protokoll 3/11. FS protokoll 3/11 godkjent. SAK 37/11 Tvangsoppløsning Generalsekretær presenterte fremgang og status i forhold til foreninger som er under tvangsnedleggelsesprosedyren. Det ble videre diskutert hvorvidt medlemmer bør kontaktes og involveres før endelig nedleggelse gjennomføres og

2 styret ønsket å gi medlemmene mulighet for å engasjere seg i de nedleggingstruede lagene. 1. Nordland fylkeslag og Buskerud Fylkeslag oppløses i tråd med eget ønske. 2. Medlemmer av Epilepsiforeningene i Kragerø, Molde, Fredrikstad, Namdal, Rana, Troms, Vestoppland og Kongsberg vil motta brev med informasjon om forestående tvangsoppløsning dersom ikke interesserte styrekandidater melder seg. Dersom det ikke er kommet aktuelle styrekandidater 1 mnd. etter utsendt brev, legges foreningene ned i henhold til tvangsoppløsningsparagrafen. SAK 38/11 Strategi for lokal aktivitet Generalsekretær presenterte fremlagt forslag til strategi for lokal aktivitet. Strategien er bygget opp rundt faktorene person, økonomi og struktur, med tilhørende tiltak som dynamisk kan tilpasses og ta høyde for de forskjellige forutsetningene lagene har. Strategien for lokal aktivitet vedtatt. SAK 39/11 Temasak: presentasjon fra familieleirutvalget Familieleirutvalget presenterte årets gjennomførte familieleir. Denne hadde i år 44 deltakere, hvorav 23 barn, og ble arrangert på Aarholdt-tunet i Vestfold. Det var 10 ledere på leiren, inkludert prosjektleder Siw Enersen fra administrasjonen og 2. nestleder Marit Westerås. Evaluering av familieleiren sendes forbundsstyret så fort rapport er utarbeidet. Tatt til orientering SAK 40/11 Operasjonalisert arbeids- og strategiprogram

3 Generalsekretær gjennomgikk operasjonalisert arbeids- og strategiprogram med tilhørende vurderinger og informerte om endringer siden sist forbundsstyremøte. Operasjonaliseringen og tilhørende vurderinger tatt til orientering. SAK 41/11 Retningslinjer internett og sosiale medier Med jevne mellomrom blir vi oppmerksom på at enkelte lokalforeninger publiserer innhold på internett eller sosiale medier, som er uttrykk for personlige meninger eller ikke samsvarer med NEF som en uavhengig interesseorganisasjon. I senere tid har det også dukket opp spørsmål i forhold til lokalforeningers mulighet til å inngå sponsoravtaler på internett. Det er derfor utarbeidet et forslag til retningslinjer for lokalforeningers atferd på internett og sosiale medier. Det ble gitt innspill på at retningslinjene bør gjøres tilgjengelige på våre nettsider og løftet spørsmål knyttet til hva som legges i generalsekretærs skjønnsvurderinger knyttet til sponsoravtaler. Retningslinjer for internett og sosiale medier vedtatt. Ved prinsipielle saker diskuteres dette i FS. SAK 42/11 Personalsak I forbindelse med at generalsekretær, Stine Jakobsson Strømsø, har fått ny jobb og derfor har søkt permisjon fra sin stilling i NEF, diskuterte forbundsstyret hvorvidt denne skulle innvilges eller ikke. 1. Generalsekretær Stine Jakobsson Strømsø sin permisjonssøknad avslås. 2. Under forutsetning av at generalsekretær, Stine Jakobsson Strømsø, sier opp sin stilling, konstitueres organisasjonskonsulent Henrik Peersen i stillingen som generalsekretær fram t.o.m Under forutsetning av at generalsekretær, Stine Jakobsson Strømsø, sier opp sin stilling, utlyses generalsekretærstillingen så snart som mulig.

4 SAK 43/11 Landsmøte 2012 Forbundsstyret ble fremlagt en grovskisse for fremdrift og forslag til tidspunkt for når Landsmøtet skal avholdes. 1. NEFs landsmøte 2012 arrangeres september Landsmøtehjulet tatt til orientering. SAK 44/11 Regnskap 1. halvår Organisasjonskonsulent presenterte regnskap fra 1. halvår 2011 som viser et positivt resultat på ,58 kroner. Regnskapet 1. halvår 2011 tatt til orientering. SAK 45/11 Epilepsiforeningen i Bodø og omegn navnebytte Organisasjonskonsulent la på vegne av Epilepsiforeningen i Bodø og omegn frem søknad om å skifte navn til Epilepsiforeningen i Midtre Hålogaland. Det ble på årsmøtet i lokalforeningen bestemt å søke om navneendringen. Det er kun snakk om en endring i foreningens navn, og ikke geografisk dekningsområde. Det vedtas at Epilepsiforeningen i Bodø og omegn endrer navn til Epilepsiforeningen i Midtre Hålogaland. SAK 46/11 European Epilepsy Day 2012 og 2013 Generalsekretær la frem referat fra samarbeidsmøtet mellom de nordiske landene angående en falles markering av den Europeiske epilepsidagen i Det ble også diskutert hvorvidt det er mulig å få til en god markering av den samme dagen i 2012, med tanke på de kommende utskiftningene i administrasjonen. 1. NEF slutter seg til ønsket om å gjennomføre et nordisk samarbeid på Europeiske epilepsidag i Henrik Peersen oppnevnes som NEFs representant i arbeidsgruppen.

5 3. NEF gjennomfører ikke et sentralt arrangement på Europeisk epilepsidag i SAK 47/11 Orienteringssaker Evaluering av fadderordningen o Fadderordningen er vurdert gjennom spørreundersøkelse blant lokalforeningene. Tilbakemeldingene baserer seg på 18 respondenter. Andelen som sier seg fornøyde og svært fornøyde er totalt lavere enn hva man kan forvente når man ser på formålet med fadderordningen. Det er således tydelig at det er et forbedringspotensial i ordningen. Tallene er tilgjengelig for faddere som ønsker å se sine tilbakemeldinger. Det ble også foreslått å løfte en rolleavklaring for fadderordningen som sak på neste forbundsstyremøte. SAK 48/11 Siden sist og oppfølging av fadderansvar Forbundsstyret presenterer sin fadderoppfølging siden sist forbundsstyremøte. Gjennomgang av representasjonskalender tas neste møte. SAK 49/11 Eventuelt Permisjon Roar Brunstad 2. varamedlem, Roar Brunstad, har søkt permisjon fra sitt verv fra 6. september 2011 til 1.januar varamedlem, Roar Brunstad, innvilges permisjon fra sitt verv fra 6. september til 1. januar 2012.

6 FFO Forbundsstyret har tidligere behandlet saken knyttet til oppnevning av kandidater til styret i FFO, men landet den gangen på at vi ikke hadde noen aktuelle. Da vår generalsekretær, Stine Jakobsson Strømsø, nå slutter i NEF ble det diskutert hvorvidt hun nå kan oppnevnes som kandidat. Stine Jakobsson Strømsø oppnevnes som NEFs kandidat til styret i FFO. Ref. september 2011 Henrik Peersen

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 FS Protokoll 01/11 Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Sheraton Hotel, Warszawa Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo,

Detaljer

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU).

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU). Protokoll 05/11 Tid: Fredag 25.11.11, kl. 15.00 18.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg

Detaljer

FS Protokoll 07/10. Hilde Nordahl Karterud, Espen Lahnstein og Roar Brunstad.

FS Protokoll 07/10. Hilde Nordahl Karterud, Espen Lahnstein og Roar Brunstad. FS Protokoll 07/10 Tid: Torsdag 25. november, kl 17.00 19.30 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Marit Westerås, Anne

Detaljer

Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo

Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo Protokoll 04/12 Tid: Fredag 4. mai 2012, kl. 17:00-19:30 Lørdag 5. mai 2012, kl. 09:00-14:30 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Rica Ishavshotell, Tromsø Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg,

Detaljer

Protokoll 01/12. Tid: Torsdag 02.01.12, kl. 14.00-20.30. Sted: Karl Johans gate 7

Protokoll 01/12. Tid: Torsdag 02.01.12, kl. 14.00-20.30. Sted: Karl Johans gate 7 Protokoll 01/12 Tid: Torsdag 02.01.12, kl. 14.00-20.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Espen

Detaljer

Protokoll 01/09. Ingen merknader til innkalling og dagsorden. SAK 02/09 Godkjenning av FS protokoll 07/08 og orientering om AU protokoll 01/09

Protokoll 01/09. Ingen merknader til innkalling og dagsorden. SAK 02/09 Godkjenning av FS protokoll 07/08 og orientering om AU protokoll 01/09 Protokoll 01/09 Tid: Tirsdag 11.februar 2009 kl 1800 20.50 Sted: Tilstede: Adm: Rica Hotell Gardermoen Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Brynjulf Lien, Tonje Granmo, Anne Glorvigen

Detaljer

FS Protokoll 01/10. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10

FS Protokoll 01/10. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10 FS Protokoll 01/10 Tid: Onsdag 27. januar, kl 17.00 21.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Hilde Nordahl Karterud,

Detaljer

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal Protokoll 5/12 Tid: Søndag 12.8.2012, kl. 16.00 20.00 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg,

Detaljer

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

FS Protokoll 05/09. Innkalling og dagsorden ble godkjent med foreslåtte endringer.

FS Protokoll 05/09. Innkalling og dagsorden ble godkjent med foreslåtte endringer. FS Protokoll 05/09 Tid: Fredag 11. September, kl 17.00-20.00. Sted: Tilstede: Fra adm.: Thon Hotel Oslo Airport, Balder Allè 2, 2050 Jessheim Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Brynjulf Lien, Hilde

Detaljer

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt.

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt. Protokoll 4/13 Tid: Onsdag 21. august 2013, kl. 16.00 20.25 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle

Detaljer

Protokoll 6/13. Tre nye orienteringssaker meldt inn og sak om Quizvinn ble flyttet fra orientering til eventuelt.

Protokoll 6/13. Tre nye orienteringssaker meldt inn og sak om Quizvinn ble flyttet fra orientering til eventuelt. Protokoll 6/13 Tid: Torsdag 14. november, kl. 16-20 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

NEF 2012. Kunnskap til folket NEF en slagkraftig organisasjon Norsk Epilepsiomsorg i verdensklasse Et godt liv med epilepsi

NEF 2012. Kunnskap til folket NEF en slagkraftig organisasjon Norsk Epilepsiomsorg i verdensklasse Et godt liv med epilepsi Årsmelding 2012 NEF 2012 Norsk Epilepsiforbund har også i 2012 stått overfor en omfattende arbeidsmengde for å nå målene i arbeids- og strategiprogrammet. Med tilbakeblikk på året er det tydelig at NEF

Detaljer

Et godt liv med epilepsi

Et godt liv med epilepsi Norsk Epilepsiforbund Årsmelding 2008 Et godt liv med epilepsi 1 Oppsummering 2009..ET GODT LIV MED EPILEPSI I 2009 var det 35 år siden Norsk Epilepsiforbund ble stiftet. NEFs 35-årsjubileum ble markert

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 25.januar 2014, kl 13:00 15:55 Neste møte: 19.mars. Telefonmøte DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Åshild Hauan, nestleder Øystein Mathisen, medlem Bodil Pettersen, medlem Hege Elisabeth

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Ullevål stadion 11.11.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert (ikke O-35/10-12) Ole Ivar

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Protokoll sentralstyremøte 1 2013-2015 10.september

Protokoll sentralstyremøte 1 2013-2015 10.september Protokoll sentralstyremøte 1 2013-2015 10.september Tid: kl. 1700-2030 Sted: Torggata 1, 5.etasje Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Sonja Jacobsen, Berit Langseid, Odrun Katrine Bergland,

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-1 REFERAT FRA STYREMØTET 15-17. JANUAR 2010

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-1 REFERAT FRA STYREMØTET 15-17. JANUAR 2010 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-1 REFERAT FRA STYREMØTET 15-17. JANUAR 2010 Tilstede: Vigdis S. Landskaug Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Jan E. Ellingsen Tove M. Michaelsen (kun

Detaljer

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 3-2010 Hovedstyret Sted: Justissektorens kurs og Øvingssenter, Stavern Tid: 11.06.2010 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TD Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Mick Sheard

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 15.-16. april 2013. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 15.-16. april 2013. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 15.-16. april 2013 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 15. april 2013 kl. 10.30-15.30 16. april 2013 kl. 09.00-15.00 Til stede fra

Detaljer