Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU)."

Transkript

1 Protokoll 05/11 Tid: Fredag , kl Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU). Stine Jakobsson Strømsø, Henrik Peersen og Jørn Mandla Sibeko. Sverre Rosmo og Espen Lahnstein. SAK 49/11 Godkjenning av innkalling og dagsorden Ingen kommentar til innkalling. Sak vedrørende ansettelsesprosess av generalsekretær meldes inn under 62/11 Eventuelt. Sak 61 utgår. Innkalling og dagsorden godkjent med endringer. SAK 50/11 Godkjenning av FS-protokoll 04/11 Det var ingen merknader til FS-protokoll 04/11 FS-protokoll 04/11 godkjent SAK 51/11 Regnskap 3. kvartal Generalsekretær la frem regnskapet som viste et negativt resultat på kr ,28. Avviket er ikke ansett som bekymringsverdig, og det forventes et årsresultat i tråd med budsjettet. Styret ytret ønske om at det i fremtiden skal gjøres avsetninger på forventede utgifter i perioderegnskapene, så fremleggene blir mer oversiktlige. Det er også ønskelig med månedsregnskap. Regnskap 3. kvartal 2011 tatt til orientering.

2 SAK 52/11 Kontingentutvalgets rapport Kontingentutvalget, ved utvalgets leder Kirsten Steenberg og generalsekretær, presenterte sin rapport. I hovedtrekk foreslås det at medlemskategorier forenkles, at firma- og støttemedlemskap fjernes, at det ikke skal være differensiering av medlemskontingent, samt 7 ulike anbefalinger knyttet til medlemskap og medlemsoppfølging 1. Kontingentutvalgets rapport tas til etterretning. 2. Forbundsstyret takker utvalget for arbeidet som er lagt ned. 3. Administrasjonen går gjennom utvalgets rapport og kommer med anbefalinger til FS-møte 1/12. SAK 53/11 Prosjektpresentasjon: brosjyreutvalget Brosjyreutvalget, ved forbundsstyreleder Hanne Østby Granmo, presenterte utvalgets arbeid. Hun har sammen med Eva og Therese fra administrasjonen har gjennomgått alle brosjyrer i løpet av Utvalget har hatt 4 møter. Eksterne forfattere har blitt kontaktet, og vært med i revideringen. Det har vært ønske om noe fast og felles i alle brosjyrer, samt oppdatert layout. Når brosjyrene er klare, skal alt gammelt kastes, og nytt tas i bruk med en gang. Brosjyren Singel med epilepsi utgår. Det er også gitt forslag til nye brosjyrer. SAK 54/11 Landsmøtet 2012 Styret gjennomgikk tilbudene som administrasjonen har samlet inn fra Radisson Blu Airport Hotel, Thon Hotel Oslo Airport, Leangkollen Hotell og Soria Moria Hotell. Det ble stilt spørsmål knyttet til reisekostnader ved de ulike hotellene. Landsmøtet 2012 avholdes på Soria Moria Hotell.

3 SAK 55/11 Møteplan 2012 Styret gjennomgikk forslaget til møteplan utarbeidet av organisasjonskonsulent. Første styremøte 2012, den 2. februar, vil starte kl Dette blir et lengre møte om bl.a. arbeids- og strategiprogram. Det andre FS-møtet blir fredag 9. mars, i forkant av Lederkonferansen. Dato for tredje FS-møte flyttes til fredag 4. mai. Dette møtet vil holdes i Tromsø, og vil ha en gjennomgang av prosjektsøknadene som sendes til ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Stine Jakobsson Strømsø inviteres til sistnevnte møte. Møteplan 2012 vedtatt med endringer. SAK 56/11 Komiteer og utvalg I forbindelse med at generalsekretær Stine Jakobsson Strømsø slutter i NEF, gjennomgikk styret hvilke komiteer og utvalg hun sitter i, og hvorvidt erstatter skulle settes inn. Konstituert generalsekretær, Henrik Peersen, går fra inn i Redaksjonsutvalget for Epilepsinytt, NEFs forskningsfond og i interessepolitisk utvalg. Stine Jakobsson Strømsø er personlig utnevnt og sitter ut perioden i følgende utvalg: Brukerutvalg Oslo universitetssykehus Brukerutvalg klinikk C FFO Epilepsiutredning OUS Evaluering av finansieringsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner. Strømsø inviteres til forbundsstyret en gang pr år for å rapportere fra arbeidet. I øvrig rapporterer hun til forbundsleder/generalsekretær.

4 SAK 57/11 Arbeids og strategiprogram Generalsekretær gjennomgikk operasjonalisert arbeids- og strategiprogram, med tilhørende vurderinger, og informerte om endringer siden sist forbundsstyremøte. Operasjonaliseringen og tilhørende vurderinger tatt til orientering. SAK 58/11 Nytt arbeids- og strategiprogram Styret diskuterte hva de ønsker å se av forslag til arbeids- og strategiprogram som skal legges frem for landsmøtet i Det ble foreslått flere konkrete endringer fra dagens program. I hovedtrekk ble det fremmet at man må tenke måloppnåelse fra starten av prosessen, og skille langsiktige og kortsiktige mål. Det var også enighet om færre punkter enn ved forrige program. Punkt om medlemsservice, epilepsi på pensum og forskning vurderes som ut. Administrasjonen arbeider videre med nytt arbeids- og strategiprogram på bakgrunn av diskusjonene i forbundsstyret. FS-møtet i februar settes av til videre diskusjon om neste program. Dette møtet vil være forlenget for å sikre tilstrekkelig tid, med start kl SAK 59/11 Tvangsoppløsning Generalsekretær Stine Jakobsson Strømsø ble 16. november 2011 i mail fra 2. nestleder Marit Westerås gjort oppmerksom på at det i vedtektenes 3.5 står feil tekst i forhold til det landsmøtet vedtok. På grunn av denne feilen har forbundsstyret agert ut fra en uriktig vedtektsformulering i saken vedrørende tvangsoppløsning. Generalsekretær beklaget feilen som er gjort, og redegjorde for det som har skjedd. Det ble ytret ønske om at kvalitetssikringsrutine i administrasjonen som synliggjøres for Forbundsstyret. Styret beklager også at feilen ikke har vært oppdaget tidligere. Det var enighet om at konsekvensene er minimale, da feilen ble oppdaget på dette tidspunktet. Feilen er nå korrigert. 1. Forbundsstyret og Generalsekretær beklager feilen på det sterkeste.

5 2. Administrasjonen fremlegger kvalitetssikringsrutiner for forbundsstyret på neste FS-møte, som skal hindre at lignende feil begås i fremtiden. 3. Tidligere vedtak fattet i saken ases ugyldige. 4. Foreningene Buskerud, Nordland, Fredrikstad, Kragerø, Molde, Namdal, Tromsø, Vestoppland og Kongsberg settes under midlertidig administrasjon. 5. Forbundsstyret følger opp saken knyttet til økonomisk situasjon på FS-møte 1/ Øvrig prosedyre som referert fra vedtektene og saken følges. SAK 60/11 Orienteringssaker - Ny epilepsiterminologi: Det er konsensus med fagmiljøet innen epilepsi om ny epilepsiterminologi, oversatt fra ILAE. Det er inngått avtale om samarbeid knyttet til lanseringen av den nye terminologien. - Kure gård: Stiftelsestilsynet har ferdigbehandlet saken, og NEF får overført de aktuelle midlene i nærmeste fremtid. - Infact-undersøkelse: Generalsekretær presenterer resultat av årets populasjonsundersøkelse om holdninger til epilepsi. Resultatene er positive spesielt med tanke på vårt mål i arbeids-strategiprogrammet knyttet til informasjonsarbeid. SAK 61/11 Siden sist og oppfølging av fadderansvar Utgår. SAK 62/11 Eventuelt Ansettelse av ny generalsekretær: ansettelsesutvalget har hatt et møte, der utlysningstekst er utarbeidet. Det er også utarbeidet en tidsplan for videre fremdrift.

6 1. Videre ansettelsesprosess følger presentert fremdriftsplan, med utlysning av stillingen andre uke i januar. 2. Status på prosess tas opp ved FS-møte i februar. Møtet hevet kl Ref. Desember 2011 Jørn Mandla Sibeko

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal Protokoll 5/12 Tid: Søndag 12.8.2012, kl. 16.00 20.00 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg,

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010

REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010 REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010 Tilstede: Victor D. Norman under sakene 32/10 og 33/10 Anne-Lise Bakken Arild Kastmann Gunnar Helgerud Helge Jan Nilsen Dag Nordby Vigdis Bolås Rita H. Jensen

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl.

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 4. desember 2014 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 og 2013/2014 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 13:15 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen.

Detaljer

Referat fra Styremøte 12. mai 2009

Referat fra Styremøte 12. mai 2009 Referat fra Styremøte 12. mai 2009 Tilstede: Fra ASVL: Forfall: Hildegunn Arntzen Anne-Lise Bakken Arild Kastmann Johan Veggen Helge Jan Nilsen Gunnar Helgerud Dag Sandvik Kjell Sverre Myrvoll Turid Ettestøl

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent Møtetype: SAP HR statusmøte mellom SSØ og UNINETT FAS Til stede: Øyvind Akselsen, SSØ, Geir Knudsen, SSØ, Stein Hagen, SSØ, Nils Rydland, SSØ, Ole Anders Sandtrøen, KD, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Eirin

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen.

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Klækken Hotel, Klekken på Ringerike STYRETS BERETNING/STYRELEDERS TALE OG REGNSKAP 2014 Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00.

Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00. Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00. Avholdt hos Karin Svendsen, Dåfjord Tilstede: Steinar Pettersen, Karin Svendsen og Thomas Austad på telefon fra

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Mandag 15. februar 2010 VT 26/10 Valg av ordstyrer og referent. Forslag til vedtak VT velger Magne Seierslund som ordstyrer og Hege Andersen som referent. Magne

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune Kommunen som arbeidsgiver Flatanger kommune Forvaltningsrevisjon nr 1749-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai 2009 til oktober 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunen som

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer