Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl Hotell Scandic KNA Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo"

Transkript

1 Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad, Ragnhild Lie, Elin Aasen, Kenneth Reiss, Tonje Granmo og Larisa Margrethe Ross. Ingen forfall Henrik Peersen og Jørn Mandla Sibeko SAK 14/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden To saker meldt inn til eventuelt: Prosjektgjennomføring 2014 Lederkonferanse og organisasjonskurs Orientering fra jubileumskomiteen legges til under orientering. Innkalling og dagsorden godkjent. SAK 15/14 Godkjenning av FS-protokoll 1/14 og AU-protokoll 1/14 Det var ingen kommentarer. FS-protokoll 1/14 og AU-protokoll 1-14 godkjent

2 SAK 16/14 Regnskap 2013 Organisasjonskonsulent la frem NEFs årsregnskap for 2013 med et overskudd på kr ,-. Norsk Epilepsiforbunds årsregnskap for 2013 vedtatt. SAK 17/14 Årsmelding 2013 Generalsekretær la frem utkast til årsmelding for Styret kom med enkelte rettelser og tilbakemeldinger. Årsmeldingen vedtatt. SAK 18/14 Medlemsregister Som varslet i FS-møte 1/14, la generalsekretær frem forslag om å investere i nytt medlemssystem i Han informerte om hvorfor administrasjonen mener en slik investering er riktig for organisasjonen, og redegjorde for hvilke leverandører som er undersøkt. Styret fikk også presentert liste over mulig funksjonalitet som kan inngå i et medlemssystem. Styret anså det som riktig å velge en leverandør som kan tilpasse systemet etter NEFs behov, fremfor å investere i hyllevare. De mente også at styrets vedtak burde fastsette hvilket kostnadsnivå investeringen burde ligge på, slik at administrasjonen er fristilt til å avgjøre hva som er beste tilbud innenfor de fastsatte rammene. Det ble understreket at det forventes en ryddig prosess, og at administrasjonen bør undersøke hvilke avvik som kan forventes før leverandør velges. Investering i nytt medlemssystem godkjennes innenfor rammen av kroner ,- inkl. mva., med avskrivning over 10 år. Dersom det oppstår prisavvik på over 10 %, må saken løftes til forbundsstyret på nytt.

3 SAK 19/14 Arbeids- og strategiprogram Generalsekretær presenterte nytt utkast til arbeids- og strategiprogram for , basert på forbundsstyrets innspill ved forrige møte. Han la også frem et grovutkast til operasjonalisering av programmet. Styret diskuterte flere av målpunktene på programutkastet, men kom ikke med forslag til endringer. Forbundsstyrets innspill danner grunnlag for administrasjonens videre arbeid med arbeids- og strategiprogrammet. SAK 20/14 Internasjonal epilepsidag Generalsekretær informerte styret om at IBE og ILAE har bedt medlemsorganisasjonene gi tilbakemelding på om de er positive til etablering av en internasjonal epilepsidag. Det var også spørsmål om hvilken dato som var å foretrekke av tre alternativer. Administrasjonen melder tilbake at NEF er positive til en internasjonal epilepsidag, og anser 6. september for å være den best egnede datoen. SAK 22/14 Valgkomite På vegne av AU, la generalsekretær frem fire kandidater til valgkomité for kommende landsmøteperiode. Kandidatene var ikke forespurt. NEFU velger sin kandidat på neste styremøte. Forbundsstyret hadde ingen innvendinger mot AUs kandidater, men ønsket å utvide listen, i tilfelle noen av kandidatene ikke ønsker å stille. De var også opptatt av å få en god kjønnsbalanse blant kandidatene. Kandidatene forespørres, og endelig forslag legges frem for styret ved neste forbundsstyremøte.

4 SAK 23/14 Nedleggelse av fylkeslag Generalsekretær informerte styret om at administrasjonen har innkalt til årsmøte i Nordland og Buskerud fylkeslag, i tråd med vedtektenes 4.5. Da ingen møtte, anbefalte han at fylkeslagene blir lagt ned. «Buskerud Fylkeslag av NEF» og «Nordland Fylkeslag av NEF», tvangsoppløses i henhold til siste ledd i 4.5. SAK 24/14 Plan for opprettelse av lokalforeninger Generalsekretær orienterte styret om hva administrasjonen har gjort for å nå måltallet om antall lokalforeninger som er oppgitt i gjeldende arbeids- og strategiprogram, og hva som kan gjøres frem mot Landsmøtet Etter administrasjonens vurdering er det for liten kapasitet i organisasjonen til å kunne legge inn en større satsing på dette området frem mot Landsmøtet, men han la frem mulige grep for å informere medlemsmassen om fremgangsmåten ved oppstart av nye foreninger. Administrasjonen bes å i større grad synliggjøre behovet og mulighetene for opprettelse av lokalforeninger for medlemsmassen. SAK 25/14 Tildeling av likemanns- og velferdsmidler Organisasjonskonsulent presenterte administrasjonens innstilling til tildeling av likemannsmidler og velferdsmidler til lokalforeningene. Det ble gitt tilbakemelding til administrasjonen om mulig misforståelse knyttet til informasjon som er gitt om hvordan det skal søkes samarbeidsprosjekter. Fordeling av likemann- og velferdsmidler 2014 vedtatt, med forbehold om at administrasjonen gjør en ny vurdering av tildelingen til Akershus fylkeslag.

5 SAK 26/14 Orienteringssaker Deltakelse på ILAEs konferanse i Stockholm Ingen av styrets kandidater til deltagelse på ILAEs epilepsikongress i Stockholm kan stille. NEF stiller derfor med generalsekretær Henrik Peersen, som tar avbrudd fra permisjon, og fungerende generalsekretær Jørn Sibeko. Økonomireglement Generalsekretær informerte om at AU har opphevet differensierte satser for bilgodtgjørelse til tillitsvalgte i forbindelse med sentrale arrangementer. Midler fra Troms Organisasjonskonsulent informerte om at tidligere kasserer i Troms fylkeslag av NEF har kontaktet administrasjonen for å få avsluttet lagets bankkonto, som har stått ubrukt siden Midlene blir satt på en egen konto i NEFs regnskapssystem, som kan bli brukt til opprettelse av nye lokale lag eller foreninger. Dansk utgave av reklamefilm Generalsekretær informerte om at Dansk Epilepsiforening planlegger å lage en reklamefilm etter samme mal som NEFs film «The final countdown». Kari Thrane Steen fond Styret ble informert om at Eva Hennie Johnsen er valgt inn i styret til Kari Thrane Steen Fond. Retningslinjer for epilepsi Generalsekretær orienterte styret om arbeidet med å utarbeide kunnskapsbaserte retningslinjer for epilepsi. Generalsekretæren sitter selv i arbeidsgruppen, som har sitt første møte i april. Jubileumskomiteen Forbundsleder oppdaterte styret fra Jubileumskomiteens arbeid.

6 SAK 27/14 Eventuelt Prosjektgjennomføring 2014 Generalsekretær varslet at prosjektgjennomføring i 2014 vil bli forsinket av fravær blant ansatte. Administrasjonen ser at det vil bli nødvendig å søke sluttår for flere av årets prosjekter. Det er foreløpig uavklart hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få, og administrasjonen vil varsle forbundsstyret så snart omfanget er kjent. Tatt til orientering. Lederkonferanse og organisasjonskurs Styret ble bedt om synspunkter rundt skillet mellom Lederkonferanse og Organisasjonskurs, og en vurdering om disse kursene burde kalles det samme, og legges opp på tilsvarende måte. Dato for neste lederkonferanse ble også foreslått. Administrasjonen bes om å utarbeide sak på neste styremøte. Lederkonferansen 2015 legges til Soria Moria hotell mars SAK 28/14 Siden sist Styret orienterte hverandre om relevante aktiviteter siden forrige møte. Møtet ble hevet kl Ref. Jørn Mandla Sibeko

Protokoll 6/13. Tre nye orienteringssaker meldt inn og sak om Quizvinn ble flyttet fra orientering til eventuelt.

Protokoll 6/13. Tre nye orienteringssaker meldt inn og sak om Quizvinn ble flyttet fra orientering til eventuelt. Protokoll 6/13 Tid: Torsdag 14. november, kl. 16-20 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal Protokoll 5/12 Tid: Søndag 12.8.2012, kl. 16.00 20.00 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg,

Detaljer

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU).

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU). Protokoll 05/11 Tid: Fredag 25.11.11, kl. 15.00 18.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 11. april 2015 kl. 12.00 17.00 12. april 2015 kl. 10.00 15.00 Sted: Til stede: Forfall Norges Korforbunds lokaler, Stortingsgata 22. President

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Kulturell Dialog AS Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Ansvarlig for rapporten er Kulturell Dialog AS ved prosjektleder Trine Olsen-Slagman og

Detaljer

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen.

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Klækken Hotel, Klekken på Ringerike STYRETS BERETNING/STYRELEDERS TALE OG REGNSKAP 2014 Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer