FS Protokoll 07/10. Hilde Nordahl Karterud, Espen Lahnstein og Roar Brunstad.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FS Protokoll 07/10. Hilde Nordahl Karterud, Espen Lahnstein og Roar Brunstad."

Transkript

1 FS Protokoll 07/10 Tid: Torsdag 25. november, kl Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo (NEFU) og Eva Petrea Opsahl (vara, NEFU). Stine Jakobsson Strømsø og Henrik Peersen. Hilde Nordahl Karterud, Espen Lahnstein og Roar Brunstad. SAK 67/10 Godkjenning av innkalling og dagsorden Det meldes inn tilleggsak under orienteringssaker angående prosjektmidler. Innkalling og dagsorden godkjent med foreslåtte endring. SAK 68/10 Godkjenning av FS protokoll 05/10 og 6/10, orientering om AU protokoll 03/10 Ingen merknader til protokollene. Hanne Østby Granmo informerte om årsaken til at AU protokoll er til orientering. FS protokoll 05/10 og 6/10 godkjent. AU Protokoll 03/10 tatt til orientering. SAK 69/10 Oppnevning til råd og utvalg Generalsekretær presenterer forslag til oppnevning av representanter til råd og utvalg. Det ble også gitt forklaringer på de forskjellige råd og utvalg, samt forklart deres mandat. Nytt av året er materiellutvalg, interessepolitisk utvalg og familieleir prosjektutvalg.

2 1. Oppnevningene vedtas. Lovkomiteen, Sverre Rosmo (FS representant) Norsk Epilepsiselskap, Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Stine Jakobsson Strømsø, Henrik Peersen og Eva H. Johansen Landsmøterepresentasjonsutvalget: Sverre Rosmo, Sven-Inge Sunde (Epilepsiforeningen i Hedmark), Dagny Gaustad (Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland) og Henrik Peersen Kontingentutvalget: Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langslet (Epilepsiforeningen i Oslo) og Stine Jakobsson Strømsø (adm) Redaksjonsutvalg Epilepsinytt: Johan Falk-Pedersen, Anette Ramm-Pettersen, Christian Solum (Epilepsiforeningen i Tønsberg), Kirsten Steenberg, Arnljot Bringedal (reportasjeansvarlig) og Stine Jakobsson Strømsø (redaktør) Interessepolitisk utvalg: Espen Lahnstein, Stine Jakobsson Strømsø og Therese Ravatn Materiellutvalg: Hanne Østby Granmo, Eva H. Johnsen og Therese Ravatn NEFUs styre: Anne Glorvigen Hanstad Hjernerådet: Stine Jakobsson Strømsø Brukerutvalget ved Røysumtunet: Anne Kvaal (Epilepsiforeningen i Asker og Bærum) og Ragnhild Ingeberg (Epilepsiforeningen i Oslo) FFOs representantskap: Hanne Østby Granmo og Stine Jakobsson Strømsø, Espen Lahnstein og Henrik Peersen (vara) Familieleir prosjektuvalg: Marit Westerås og Siw Enersen Funksjonshemmedes Studieforbund: Henrik Peersen 2. Mandatene vedtas, og utvalgene bes settes i gang sitt arbeid. SAK 70/10 Regnskap 3. kvartal Organisasjonskonsulent presenterte regnskapet for 3. kvartal med forklaringer til ulike konti. Det negative resultatet for perioden er forventet å jevne seg ut med et tilsvarende positivt resultat etter kommende periode. Det vurderes at organisasjonen utgifter i all hovedsak forløper seg som forventet, og at større avvik henger sammen med periodiseringen av budsjettet.

3 Regnskapet 3. kvartal 2010 tas til orientering. SAK 71/10 Lokalforeninger og fadderoppfølging Forbundsstyreleder presenterer forslag til fordeling av lokalforeninger i fadderoppfølging, med følgende endringer. Marit får Epilepsiforeningen i Harstad. Sverre får Grenland i stedet for Ålesund som utgår da Roar sitter i styret. Roar får Molde fra Hanne. Nordland går ut. Fadderfordelingen vedtas med foreslåtte endringer SAK 72/10 Arbeid med NEFs arbeids- og strategiprogram Forbundsstyreleder presenterer arbeids- og strategiprogrammets formål, samt foreslår fremgangsmåte for Forbundsstyrets arbeid med dokumentet. Generalsekretær forklarer videre foreslått metode for operasjonaliseringen av dokumentet og arbeidet forbundsstyret fremover vil gjøre med operasjonaliseringen. Arbeids- og strategiprogrammet vil være et av de viktigste temaene på styremøtet i januar. Metoden for operasjonaliseringen av NEFs arbeids- og strategiprogram perioden vedtas SAK 73/10 Interessepolitiske saker Generalsekretær redegjør for interessepolitiske saker i forbindelse med ny helseog omsorgslov, og fremtidens helse- og omsorgstjeneste som er på høring. Norsk Epilepsiforbund har sett nærmere på punkt som berører våre interesseområder, samt vært i dialog med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon vedrørende felles synspunkt. Det blir diskutert hvordan NEF skal respondere med tanke på høringssvar, samt fremgangsmåten for å utarbeide svaret. 1. Administrasjonen får mandat til sammen med interessepolitisk utvalg og sende inn høring om ny helse- og omsorgslov i tråd med beskrivelsene gitt i saken.

4 2. Administrasjonen utvikler NEFs høringssvar i forbindelse med høringen om fremtidens helsetjenesete, og utvikler også høringsnotat som distribueres til lokalforeninger, fylkeslag og enkeltmedlemmer. Administrasjonens høringssvar godkjennes av AU og interessepolitisk utvalg før innsending. SAK 74/10 Budsjett 2011 Organisasjonskonsulent la frem forslaget til budsjett 2011 med et foreslått plussresultat i underkant av ,- Da resultatet for 2010 enda ikke er fullstendig, er flere av tallene basert på forventet utvikling i henhold til resultatene fra tidligere år. Organisasjonskonsulenten gikk gjennom endringer fra budsjett 2010 og forklarte at variablene i stor grad skyldes forventede prosjektutgifter kommende år. Budsjettet legges til grunn for forbundets drift i SAK 75/10 Medlemsfordeler - Netcom Netcom kan tilby såkalte organisasjonsavtaler som vil gi flere fordeler. Brukerne vil få rabatter på tellerskritt og rimeligere pris ved kjøp av mobiltelefoner. Norsk Epilepsiforbund vil motta andeler for hvert av medlemmene som har eller tegner Netcom-abonnement. Denne vil normalt utgjøre 400,- per medlem første året de er abonnenter og 200,- per tellende medlemmer påfølgende år. Netcom på sin side ønsker mulighet for å reklamere og at deres tilbud gjøres kjent for våre medlemmer. Vi ser det som hensiktsmessig at denne formen for reklame gjøres gjennom annonseplass i Enytt og omtale på nettsidene. Det er ikke aktuelt å tillate Netcom å ta direkte kontakt med medlemmer eller få tilgang på vårt medlemsregister. I møtet med Netcom ble dette kommunisert og muligheten for å inngå avtale var fortsatt tilstedet fra Netcoms side. Generalsekretær gis mandat til å inngå avtale med Netcom under de skisserte forutsetningene, samt til å innehente tilbud / inngå avtale med andre telefonileverandører.

5 SAK 76/10 Europeisk epilepsidag 2011 IBE (NEFs verdensomspennende paraplyorganisasjon) og ILAE (fagorganisasjonen) besluttet i 2010 at 14. februar er Europeisk epilepsidag. 14. februar, valentinsdagen, er valgt ettersom St. Valentin som dagen er til minne om antageligvis selv hadde epilepsi. Den hellige Valentin var også kjent som beskytter av mennesker med epilepsidiagnosen. Nordisk Epilepsidag har i en rekke år (med unntak av i 2007) blitt markert først og fremst av lokalforeninger og fylkeslag. Det anses derfor som fornuftig og etter hvert videreutvikle Nordisk epilepsidag som en lokal dag, mens 14. februar vil avsettes til større nasjonale arrangement. I 2011 vil det av ressursmessige årsaker ikke være hensiktsmessig å gjennomføre et større arrangement denne dagen, det vil imidlertid bli arrangert en markering i samarbeid med NEFs forskningsfond hvor en helsefaglig- og en medisinsk forsker mottar NEFs forskningsfonds pris. Europeisk epilpesidag 14. februar 2011 markeres med tildeling av to forskningspriser i regi av NEFs forskningsfond og NEF. SAK 77/10 Orienteringssaker Økonomireglement o Generalsekretær redegjorde for oppdatert økonomireglement. Kure Epilepsisenter o NEF har fått svar fra Norsk Folkehjelp der vi informeres om at epilepsisaken skal motta 2.6 millioner. Forslaget er at det skal opprettes fond i regi av Norsk Folkehjelp, men svaret fra NEF er at midlene bør håndteres i fond av NEF. Saken følges videre av NEFs advokat, Kari Paulsrud. FS - møtet januar 2011

6 o Første møte i 2011 gjennomføres med felles reise for administrasjon og styre til Warshava, Polen. Målet for reisen er gjennomføring av styremøte samt teambuilding og bli kjent-helg for styret og administrasjonen. Avreise 12. januar kl 14.00, ankomst 16. januar kl Prosjektmidler o Extrastiftelsen Helse og rehabilitering offentliggjorde 23. november tildelingene fra stiftelsen. NEFs prosjekter fikk god uttelling, med hele 2,7 millioner kroner. Av prosjekter som mottok støtte var blant annet: forskningsprosjekt om DBS, informasjonsprosjekt for polititjenestefolk, svømmeprosjekt, bok om epilepsikirurgi. o I forbindelse med Nevroplan-2015 har NEF fått tildelt knapt kroner til oversettelse av informasjonsbrosjyrer til en rekke språk. SAK 78/10 Eventuelt Ingen saker ble meldt under eventuelt. Møtet hevet Ref. 25. november 2010 Henrik Peersen

FS Protokoll 01/10. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10

FS Protokoll 01/10. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10 FS Protokoll 01/10 Tid: Onsdag 27. januar, kl 17.00 21.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Hilde Nordahl Karterud,

Detaljer

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU).

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU). Protokoll 05/11 Tid: Fredag 25.11.11, kl. 15.00 18.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg

Detaljer

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal Protokoll 5/12 Tid: Søndag 12.8.2012, kl. 16.00 20.00 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg,

Detaljer

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 FS Protokoll 01/11 Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Sheraton Hotel, Warszawa Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo,

Detaljer

Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo

Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo Protokoll 04/12 Tid: Fredag 4. mai 2012, kl. 17:00-19:30 Lørdag 5. mai 2012, kl. 09:00-14:30 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Rica Ishavshotell, Tromsø Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg,

Detaljer

Protokoll 01/09. Ingen merknader til innkalling og dagsorden. SAK 02/09 Godkjenning av FS protokoll 07/08 og orientering om AU protokoll 01/09

Protokoll 01/09. Ingen merknader til innkalling og dagsorden. SAK 02/09 Godkjenning av FS protokoll 07/08 og orientering om AU protokoll 01/09 Protokoll 01/09 Tid: Tirsdag 11.februar 2009 kl 1800 20.50 Sted: Tilstede: Adm: Rica Hotell Gardermoen Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Brynjulf Lien, Tonje Granmo, Anne Glorvigen

Detaljer

Protokoll 01/12. Tid: Torsdag 02.01.12, kl. 14.00-20.30. Sted: Karl Johans gate 7

Protokoll 01/12. Tid: Torsdag 02.01.12, kl. 14.00-20.30. Sted: Karl Johans gate 7 Protokoll 01/12 Tid: Torsdag 02.01.12, kl. 14.00-20.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Espen

Detaljer

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt.

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt. Protokoll 4/13 Tid: Onsdag 21. august 2013, kl. 16.00 20.25 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle

Detaljer

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

NEF 2012. Kunnskap til folket NEF en slagkraftig organisasjon Norsk Epilepsiomsorg i verdensklasse Et godt liv med epilepsi

NEF 2012. Kunnskap til folket NEF en slagkraftig organisasjon Norsk Epilepsiomsorg i verdensklasse Et godt liv med epilepsi Årsmelding 2012 NEF 2012 Norsk Epilepsiforbund har også i 2012 stått overfor en omfattende arbeidsmengde for å nå målene i arbeids- og strategiprogrammet. Med tilbakeblikk på året er det tydelig at NEF

Detaljer

Protokoll 6/13. Tre nye orienteringssaker meldt inn og sak om Quizvinn ble flyttet fra orientering til eventuelt.

Protokoll 6/13. Tre nye orienteringssaker meldt inn og sak om Quizvinn ble flyttet fra orientering til eventuelt. Protokoll 6/13 Tid: Torsdag 14. november, kl. 16-20 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Den norske jordmorforening

Den norske jordmorforening 1 Den norske jordmorforening Protokoll Sentralstyremøte 5 2012 Telefonstyremøte 3. desember 2012 Tilstede: Forfall: Marit Heiberg, Trude Thommesen, Tove Elisabeth Svee, Nanna Voldner, Lise Bentzon, Tine

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A TIL STEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R.

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

STYREMØTEPROTOKOLL. 1. Ferdigstille en Veileder som støtter bruk av dagens regler 2. Ferdigstille testregler til Nordisk 2011sammen Finland og Sverige

STYREMØTEPROTOKOLL. 1. Ferdigstille en Veileder som støtter bruk av dagens regler 2. Ferdigstille testregler til Nordisk 2011sammen Finland og Sverige STYREMØTEPROTOKOLL DATO: 4. 5.12.2009 STED: Garder Kurs- og konferansesenter DELTAGERE: Ellen Krogstad, Kjell Kruke, Kristian Hestvåg, Asbjørn Guttorm, Joar Brosdal, Arild Visdal FORFALL: Knut Ole Røed

Detaljer

Protokoll fra styremøte 18. des 08

Protokoll fra styremøte 18. des 08 Protokoll fra styremøte 18. des 08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bjørkheim, Annette Tandberg, Anders Bondehagen, Elise Halvorsrød, Gunnar Rein Olsen, Tove Bull-Njaa, Grethe Røsok, Solvor Uggerud,

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sakspapir Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sundvolden Hotel 15. 16. april 2012 1 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet blir opna av leiar i LNU, Gunhild Grande

Detaljer